{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

RO NDANE Lasse Tur

sett fra oven

Rondane nasjonalpark er en norsk nasjonalpark som ligger i et høyfjellsområde i Hedmark og Oppland; mellom Gudbrandsdalen og Atndalen. Parken ble opprettet i 1962 som Norges første nasjonalpark, for å «ta vare på et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde, ta vare på et høyfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold, ta vare på sentrale leveområder til villreinstammen i Rondane, sikre variasjonsbredden i naturtyper som rondaneområdet omfatter, herunder innslag av høyereliggende bjørke- og barskog, bevare landskapsformer og særpregede geologiske forekomster, og ta vare på verdifullekulturminner.». Parken ble utvidet den 24. oktober 2003 og dekker nå et område på 963 km². Kilde: Wikipedia (URL: http://no.wikipedia.org/wiki/Rondane)

Rondslottet, 31.08.2012


2

Rondslottet, 28.10.2012


3


6

Rondvatnet, retning nord, 28.10.2012


Ă˜stsiden av Nordre Smedhamran, 28.10.2012

7


8

Langglupdalen, 26.06.2012


9


10

Til venstre, Fremre Illmannhøe, til høyre Indre Illmannhøe, 28.10.2012


11

Profile for Lasse Tur

Rondane sett fra oven  

Rondane sett fra oven  

Profile for lassetur0
Advertisement