{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

OSLO SETT FRA OVEN En luftig ferd over hovedstaden

Flyfotograf

Lasse Tur tekst av

Odd Helge Brugrand

Š Lasse Tur og Odd Helge Brugrand 2010


De siste 20 årene har Nydalen gått fra å være et forurenset industriområde til et bydelssenter hvor 20 000 mennesker arbeider eller studerer daglig. Stedet er et kroneksempel på moderniseringen av Oslo. Der breddene av Akerselva tidligere var dekket av gammel fabrikkindustri, ligger nå et av Norges største IT-, media- og kommunikasjonsstrøk. Selve Akerselva er renset og brukes igjen til bading og fisking. During the last 20 years Nydalen has gone from a polluted industry area to a centre where 20 000 people work or study every day. The area is a very good example of the modernization of Oslo. Where the banks of the Aker river once were covered with old factories, one of Norways largest IT-, media and communication areas has emerged. The Aker River has been cleaned and is used for recreation. ◄ Urbane Oslo begynner i vest ved Skøyen. Stedet er utpekt som et «knutepunkt», hvor f lere ulike offentlige transportårer møtes og har overgang. Derfor er det tillatt med en fortettet utbygging. Det nye dobbeltsporet ga Skøyen denne statusen og næringsområder og boliger poppet opp. Skøyen har hatt den sterkeste utviklingen i Oslo Vest de siste årene. Urban Oslo begins at Skøyen. The place is a junction or connection point for many sorts of public transportation and has therefore been allowed a higher degree of urban densification. The new double railway gave Skøyen this status and new commercial and residential areas popped up. Skøyen has had the strongest development in Oslo West in recent years.


R책dhusplassen og Aker Br ygge p책 17. mai Town Hall Square and Aker Br ygge on National Day


Det gamle jernbanesporet som gikk mot Filipstad er fremdeles synlig på trafikklokket over E 18 innenfor Hjortneskaia. The old railway track once leading to Filipstad is still visible on the traffic lid over E18 next to the Hjortnes port. ◄◄◄ Uten Økern stopper Oslo. Trafikkmaskinen i øst er et av Oslos største veiknutepunkt og er igjen under utvikling. Blant annet skal en del av Ring 3 legges i tunnel som en del av Oslopakke 3. Vi f løy over en vanlig trafikkert dag i mai. Without Økern, Oslo stops. Økern is one of Oslo’s biggest road hubs. The area is again under development. Among other things, parts of the Ring 3 will be placed in a tunnel. We f lew over Økern a normal busy day in May.


Drabantbyen Romsås preges av borettslagene som kom med sosialdemokratiet i tiårene etter krigen. Fra 1969 og fremover ble det bygget seks borettslag som ble kalt Tiurleiken, Ravnkollen, Røverkollen, Orremyr, Emanuelfjell og Svarttjern. The satellite town of Romsås is characterized by housing cooperatives that came with the social democracy after WWII. The new borough was divided into six neighborhoods called Tiurleiken, Ravnkollen, Røverkollen, Orremyr, Emanuelfjell and Svarttjern.


Stov ner e r en drabantby som ble bygget ut i privat regi med store boligblokker fra 1965 og fremover. Historisk var Stovner en sentral jordbruksbygd hvor Oldtidsveien til Trondheim gikk i middelalderen. I dag er Stovner Oslos østligste bydel. Stovner is a suburb with large apartment blocks built by a private company from 1965 onwards. Stovner was a farming village where the old road «Oldtidsveien» went through in the Middle Ages. Today Stovner is Oslo’s easternmost district.

Profile for Lasse Tur

Oslo sett fra oven  

Oslo sett fra oven  

Profile for lassetur0
Advertisement