{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

NORSKE VEIKRYSS SETT FRA OVEN

Veikryss - Der hvor vi møtes, på godt og vondt

Foto: Lasse Tur Trafikklærer: Øystein Nygård


Høyre eller venstre…?

2

21.06.2010

Nøtterøy, Fylkesvei 308

Norske veikryss: sett fra oven © Lasse Tur / Mapaid OÜ Datoen ved sidenummeret er fotograferingsdato. The date next to the page number indicates when the photo was taken. Flyfotograf Lasse Tur Kontaktinformasjon: telefon +47 951 84926 lasse@mapaid.com Trafikklærer: Øystein Nygård Piloter: Oddmar Stenhaug og Henrik Isaksen Layout: Sven Elur Trykk: OÜ Print Best, Viljandi, Estland Første opplag 2014 ISBN: 9789949336722


FORORD Veiene er nødvendige ferdselsårer som knytter Norge sammen. Vi forbinder dem oftere med ulykker og død enn kunst. Det er imidlertid ikke vanskelig å finne eksempler på veikunst. Knuten ved Geiranger er et godt eksempel. De gamle steinbruene vitner om glede ved å levere vakkert og solid håndverk. Tegninger av nye veianlegg med trafikkmaskiner og rundkjøringer viser at estetikk legges til grunn også innen moderne veibygging. Det er imidlertid ikke lett å oppdage dette når en kjører på veiene eller står ved siden av et veianlegg. En må se veisystemet fra oven. Det er nettopp det Øystein Nygård og Lasse Tur har gjort i boken du nå holder i handa. Bildene i denne boka forteller en ny historie. Skillelinjene mellom teknologi og kunst er ikke klare. Teknologi og kunst glir over i hverandre. Teknologi får dermed et estetisk uttrykk som krever et trent øye for å kunne oppdages. En av flere fortolkninger finner du i denne boka. God fornøyelse. Bård Toldnes, dr.art Dosent i teknologiske fag Høgskolen i Nord-Trøndelag

Definisjonen av veikryss i følge trafikkreglene § 1, punkt 1, b): ”Sted hvor veg krysser eller munner ut i annen veg.”

Mjømna, Gulen kommune, Byrknesvegen

11.08.2011

3


4

23.05.2010

Bergen


Krysset som ikke føles som et kryss, må vel kunne sies å være godt utført?


6

23.05.2010

Flatøy, Meland kommune


Planløse kryss trenger en god del planlegging‌


8

7.06.2010

Horten, Riksvei 19, ved Borre Kirke


Det perfekte kryss.


Profile for Lasse Tur

Norske veikryss  

Norske veikryss, 36 sider, pris NOK 178,- A4+

Norske veikryss  

Norske veikryss, 36 sider, pris NOK 178,- A4+

Profile for lassetur0
Advertisement