{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

LILLEHAMMER SET T F R A OV E N

Lillehammer i sikte/Lillehammer in sight

Tekst av - text by

Odd Helge Brugrand Flyfotograf - Aerial photographer

Lasse Tur

Š Lasse Tur og Odd Helge Brugrand 2012


Kjære leser! Lillehammer er først og fremst kjent som en vinterby. De f leste har sett bilder av byen vår i vinterdrakt, det gjorde også gangsteren Frank Tagliano i TV-serien «Lilyhammer»: «Haven’t you seen the Olympics from ’94? Clean air, fresh white snow… - it was beautiful» Og ja; Lillehammer i snø er vakkert og kan virkelig ta pusten fra hvem som helst! Men Lillehammer-regionen er en helårsdestinasjon, og det kommer for fullt til syne i denne boka. Der vi om vinteren har milevis med oppkjørte skispor finnes det om sommeren f lotte turstier og krevende sykkelløyper. Vinterstid kan du ta bussen til Nordseter eller Sjusjøen og gå på ski helt ned til byen. Om sommeren er de samme områdene like godt egnet, men da i kajakk, på beina eller på to hjul. Du kan sykle pent og forsiktig på hyggelige stier, eller du kan kaste deg utfor bakkene og prøve downhillsykling. Noen ganger er det beste av alt bare å ta med ungene og kaste småstein i Mesnaelva, rusle rundt på Maihaugen, bade i Mjøsa eller spise en is i solskinnet i den prisbelønte gågata vår. Her er det f lott arkitektur, hyggelige cafèer og et variert utvalg av små og spennende forretninger. Lillehammer er en sjarmerende småby ved enden av Mjøsa og samtidig en av de råeste destinasjonene i Norge når det gjelder uteaktiviteter. Den kombinasjonen gir f lotte bilder og f lotte opplevelser.

Foto: Kirsti Hovde

Nyt Lillehammer!

Espen Granberg Johnsen ordfører

► De 17. olympiske vinterleker i februar 1994 var et veldig løft for Lillehammer og regionen. Dette er unnarennet i den største av Lysgårdsbakkene, bygget til formålet og ferdig i desember 1992. Bakkene er et landemerke for Lillehammer nasjonalt og internasjonalt.

◄◄ FORSIDEN: Lillehammers f lotte gågate Storgata har mottatt Statens byggeskikkpris. Front page: Lillehammers beautiful pedestrian street Storgata is an awardwinning street.

The 17th Olympic Winter Games in February 1994 was a big lift for the Lillehammer region. This landingslope is the biggest of the Lystgårdsbakkene, build for the Olympics and finished in December 1992. The slopes are landmarks of Lillehammer both national and international.

◄◄ BAKSIDA viser Lysgårdsbakkene og arenaen for OLs åpnings- og avslutningsseremoni. The back shows Lysgårdsbakkene and the arena of the Olympic opening and closing ceremony. 2


Gode barneminner skapes hver dag i Hunderfossen Familiepark helt nord i Lillehammer kommune. Rundt 250 000 smü og store besøker parken hver sommer. Her inviteres du inn i Ivo Caprinos virkelighet og opplever - blant mye annet - hans fortolkning av norske folkeeventyr. Hunderfossen har cirka 50 attraksjoner og severdigheter. 4


Good childhood memories are created daily in Hunderfossen Familiepark in the very north of Lillehammer municipality. Around 250 000 people visit the park every summer. Here you are invited in to Ivo Caprinos reality and experience his intrepretation of the Norwegian folktales. There are about 50 different attractions in Hunderfossen. 5


Noen fakta om Lillehammer Some facts about Lillehammer 1951 1960 1963 1964 (Fåberg slått sammen med Lillehammer) 1970 1980 1990 1994 2000 2005 2010 2012 Høyeste punkt

Areal

Population

Innbyggere

6 633 6 153 5 918 19 286 20 492 21 982 22 782 23 870 24 724 25 075 26 381 26 765

1 089 1 070 1 062 1 012

Rinda Gudbrandsdalslågen (Lillehammers del) Vismunda (Lillehammers del) Mesnaelva Største fossefall

17,8 16,3 12,3 10,3

37

Største vann

moh. moh. moh. moh.

km. km. km. km.

Klima Normal nedbørsmengde årlig Årsmiddeltemperatur

452,63 km² 24,81 km² km² km² km² km² km² km² km² km²

94,80 % 5,20 % 7,75 % 59,95 % 4,67 % 9,00 % 6,19 % 0,48 % 5,34 % 1,42 %

Buildings

Eneboliger/våningshus: Fritidsboliger: Gårder i drift/active farms:

ca. 6000 1418 169

Eldste bygninger/Oldest buildings: Garmo stavkirke* Dagsgard-loftet * Fiskerkapellet * Per Gynt-loftet * Isumkapellet * Isumstua* Fåberg kirke

ca. 1200 ca. 1400 1459 1617 ca. 1630 ca. 1637 1727

Veg

m.

Europaveg Fylkesveg Kommunal kjøreveg

Biggest lakes

Reinsvatnet (Lillehammers del) Mellsjøen Nord-Mesna (Lillehammers del) Nordre Sjogevatn

Land/Mainland Vann/Water

*Står på Maihaugen

Waterfalls

Flokofallet

477,44 km²

Bygninger

Longest rivers

Lengste elver

Totalareal/Total area

36,979 Jordbruk/agriculture 286,216 Produktiv skog/forest 22,306 Uproduktiv skog/forest 42,977 Myr/Bog 29,560 Åpen jorddekt fastmark 2,280 Skrinn fastmark Bebygd, samferdsle, annet 25,505 6,807 Restareal

Highest mountains

Nevelfjell Myssmørhølje Prestkjærringa Lunkefjell

Area

2,43 1,24 1,22 0,95

km² km² km² km²

660 2,9º

mm. C.

Roads 26,4 km. 153,7 km. 146 km.

Asfaltert 108 km. Grusveg 38 km. Gang- og sykkelveg Fortau Kom. veg med gatelys Privat veg P-plasser

Climate

ca. 27,0 36,5 ca. 120,0 156,0 ca. 4500

km. km. km. km. km.

(Kilder/Sources: SSB, Kart og oppmåling i Lillehammer kommune, Landbrukskontoret, Maihaugen, Statens Vegvesen).

► Her titter vi rett ned i Hunderfossen Familiepark. Vi ser trollet, dragen, bassengene, go-kartbanen og alt det andre. Here we are looking straight down on Hunderfossen Familiepark. We can see the troll, the dragon, the pools and everything else. 8


◄▲ Rundkjøringene til venstre ligger ved Smestadmoen, som er en gammel ekserserplass, i dag et forretningsog næringsområde. Vegen som går gjennom dem er Gudbrandsdalsvegen. I bildet over ser vi rundkjøringen ved Skarva. Her starter, eller stopper om du vil, Gudbrandsdalsvegen (t.v.). Fåberggata (t.h.) og Storgata (oppe). The roundabouts to the left are by Smestadmoen, an old infantry drills, today a business and industrial area. The road through the roundabouts are Gudbrandsdalsvegen. In the picture above we see the roundabout by Skarva. This is where Gudbrandsdalsvegen begins or ends (left). Fåberggata (to the right) and Storgata (up). 43


Jernbanegata på langs, Storgata på tvers. Den fredede Bøhmergården til høgre. Jernbanegata lengthwise, Storgata across. The heritage listed Bøhmergården right. 60


Kommunehuset i Storgata ble bygget på 1960-tallet og er senere blitt utvidet. Gata i forkant: Grønstads gate. The Council House in Storgata was build in the 1960’s and has later been extended. Grønstad gate in front. 61

Profile for Lasse Tur

Lillehammer sett fra oven  

Flyfotoboka "Lillehammer sett fra oven"

Lillehammer sett fra oven  

Flyfotoboka "Lillehammer sett fra oven"

Profile for lassetur0
Advertisement