{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

LIER S E T T F R A OV E N

Det regner på objektivet mens vi entrer Liers luftrom. It’s raining on the lens as we enter Lier airspace.

Flyfotograf - Aerial photographer

Lasse Tur

Tekst av - text by

Odd Helge Brugrand i samarbeid med Lier Historielag

© Lasse Tur og Odd Helge Brugrand 2012


Kjære leser! «Grønne Lier» er kjent for jordbær, epler og grønnsaker, men også for et solid næringsliv i stadig utvikling og som et attraktivt bosted sentralt beliggende på Østlandet, mellom storbyene Drammen og Oslo. Våre innbyggere vet å sette pris på kommunens mange muligheter og har en nær relasjon til regionens arbeidsog kulturliv; vi sier gjerne at Lier er «landlig preget og urbant orientert». For enkelte vil kommunen, som strekker seg fra Drammensfjorden til Holsfjorden og som omfatter store skogområder og unike lokalmiljø, fortone seg som et uoppdaget skattkammer. Denne boken er egnet til å gi deg et innblikk i fugleperspektiv. Du møter livgivende vassdrag med Lierelva i sentrum, kulturlandskap og frodige gårder, massiv natur- og rekreasjonsområder uten ende, gamle bosettinger og nåtidens boligområder og infrastuktur. «Grønne Lier» er kommunens visjon. Den forplikter og utfordrer i en tid hvor utviklingen går i en rivende fart. Reisen vi tar deg med på er f lott beskrevet i Liersangens første vers: «Fra Drammensfjord, langs åsene mot nord. En dal seg åpner, fager, rik og stor. Med hus og hjem i tusentall. Det er vår kjære Lierdal.»

«Lier sett fra oven» er boken for alle som er glad i Lier og ikke minst for den som gjerne vil bli bedre kjent med kommunen.

Helene Justad ordfører

◄ FORSIDEN: Lierelva og landbruk. Typiske landskapstrekk ved Lier. FRONT COVER: Lier river and farms. Typical landscapes of Lier. ◄ BAKSIDA: Flyfoto over nedre Lier med Drammensfjorden i bakgrunnen. BACK COVER: Picture of nedre Lier with the Drammen Fjord in the back.

Hans-Petter Christensen rådmann

► GRØNNE LIER er kommuneplanens visjon og representerer Lier kommunes utfordring som sentral østlandskommune. Ikke langt fra Lierbyen bidrar denne bonden på sitt vis til kjente kvaliteter når jordene beredes for nok en avling. GREEN LIER is both the slogan and the marketing vision for Lier municipality, related to the extensive agriculture areas. This farmer, close to Lierbyen, is preparing the fields for new crops and gives Lier one more rich green field of vegetables. 2


Gilhusbukta. Denne bukta har gjennomgått en av Norgeshistoriens største miljøopprenskninger og er nå ren fra forurensingen etter den gamle tjærefabrikken som lå her. Her vil det komme store utbygginger i årene fremover. I øvre høyre bildekant ser vi Frydenlund gård. På gården har det gjennom historien bodd tre amtmenn. Norges første kjørevei går forbi gården, blant annet i 90 graderskurven som kalles «Amtmannsvingen». 14


Gilhusbukta. This bay has seen the biggest environmental clean-up in Norwegian history after years of pollution from an old tar factory. The area will be further developed in the future. In the middle upper part of the picture is Frydenlund farm. Three Amtmen (previous name of head of the county) has lived here through its history. Norways first road went past the farm and the 90 degree curve of the road is called the �Amtmannsvingen� (Amtmann turn). 15


Sylling i dag, fotografert fra noenlunde samme sted i luften 21. mai 2012. Bygget til Sylling Ysteri står fremdeles, mens pipa er borte. Fundamentet til vanntårnet eksisterer også, nå bak et rødt bolighus. Valstadhaug forsamlingslokale fra siste halvdel av 1920-årene ser vi oppe til venstre. Sylling er fortsatt sitt gamle jeg. 130


Sylling today, from aproximately same place, 21st May 2012. The Sylling Dairy building is still here, but the pipe is gone. The water tower of Lierbanen is also still here, but now behind a red house. Valstadhaug community hall from second part of the 1920s is up to the left. Sylling is still as it always used to be. 131


Profile for Lasse Tur

Lier sett fra oven  

Lier kommune i Buskerud flyke. 144 sider.

Lier sett fra oven  

Lier kommune i Buskerud flyke. 144 sider.

Profile for lassetur0
Advertisement