{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

HAMAR

SETT FR A OV EN

Hamar i sikte/ Hamar in sight

Tekst av - text by

Odd Helge Brugrand Flyfotograf - Aerial photographer

Lasse Tur

Š Lasse Tur og Odd Helge Brugrand 2012


Panorama av Hamar sentrum. Gågata Torggata går gjennom bildet, fra Stortorget til Østre Torg. Nye Hamar kulturhus er i ferd med å bygges ved Stortorget. Vi ser Skibladnerbrygga oppe til høgre. Hamar domkirke nede til høgre, samt Høgskolen i Hedmark til venstre. Halvøya oppe heter Tjuvholmen. Den store P-plassen ved sjøkanten har det artige navnet Åttemetersplanet. Uten det kunne det blitt trangt om parkeringsplassene i byen. 62


Panorama av Hamar sentrum. Gågata Torggata går g jennom bildet, fra Stortorget til Østre Torg. Nye Hamar kulturhus er i ferd med å bygges ved Stortorget. Vi ser Skibladnerbrygga oppe til høgre. Hamar domkirke nede til høgre, samt Høgskolen i Hedmark til venstre. Halvøya oppe heter Tjuvholmen. Den store P-plassen ved sjøkanten har det artige navnet Åttemetersplanet. Uten det kunne det blitt trangt om parkeringsplassene i byen. 63


▲► Ved Basarbygningen ble varer tatt i land for å selges i byen den gangen Mjøsas bredd gikk like ved. Senere fungerte bygningen som byens kjøttbasar. Basaren ble oppført i 1896 av Hamar Bazaraktieselskap AS og fikk en viktig plassering i byen mellom Hamar domkirke og Mjøsa, nederst på Stortorget. Deler av Strandparken oppe. I bildet t.h. sees boligblokkene omkring Morteruds gate (t.v.), Heidmanns gate (t.h.) og Grønnegata (front). Ved Basarbygningen ble varer tatt i land for å selges i byen den gangen Mjøsas bredd gikk like ved. Senere fungerte bygningen som byens kjøttbasar. Basaren ble oppført i 1896 av Hamar Bazaraktieselskap AS og fikk en viktig plassering i byen mellom Hamar domkirke og Mjøsa, nederst på Stortorget. Deler av Strandparken oppe. I bildet t.h. sees boligblokkene omkring Morteruds gate (t.v.), Heidmanns gate (t.h.) og Grønnegata (nede). 64


◄▲ I bildet t.v. ser vi kvartalene langs Torggata (gågata) og Sverres gate. I bildet over er vi nærmere innpå der gatene møtes. Handlesenteret Kvartal 48 består av fem bygårder som er blitt f lettet sammen til en enhet som inneholder butikker, kontorer og leiligheter. Senteret ved Østre Torg har innganger fra Torggata og Strandgata. I bildet til venstre ser vi Torggata (gågata) gå oppover på skrå med Sverres gate på langs. I bldet over er vi nærmere innpå der gatene møtes. Handlesenteret Kvartal 48 består av fem bygårder som er blitt f lettet sammen til en enhet som inneholder butikker, kontorer og leiligheter. Senteret har innganger fra Torggata og Strandgata.


▲► Hamar rådhus står på tomta til gamle Ideal Flatbrødfabrikk og ble tatt i bruk i 2001. Det karakteristiske bygget er tegnet av arkitekter i Snøhetta. Bygget bak er Statens Hus og oppe t.h. ser vi Hamar Tinghus. Plassen i mellom er Fougner Lundhs plass, oppkalt etter professoren som har mye av æren for at Hamar ble grunnlagt. Hamar rådhus står på tomta til gamle Ideal Flatbrødfabrikk og ble tatt i bruk i 2001. Det karakteristiske bygget er tegnet av arkitekter i Snøhetta. Bygget bak er Statens Hus og oppe t.h. ser vi Hamar Tinghus. Plassen i mellom er Fougner Lundhs plass, oppkalt etter professoren som har mye av æren for at Hamar ble grunnlagt. 68


▲► Dette er Høgskolen i Hedmarks eldste bygning fra tiden da skolen var kjent som Hamar Seminarium i 1877. Hagen bak bygningen var opprinnelig brukt til produksjon av nyttevekster. Urtehagen til høgre i bildet er fra 1970-tallet. Treallèn mot bygningen er omkranset av søyleosp, mens bjørk, alm og lind vokser i parken. Dette er Høgskolen i Hedmarks eldste bygning fra tiden da skolen var kjent som Hamar Seminarium i 1877. Hagen bak bygningen var opprinnelig brukt til produksjon av nyttevekster. Urtehagen til høgre i bildet er fra 1970-tallet. Treallèn mot bygningen er omkranset av søyleosp, mens bjørk, alm og lind vokser i parken. 69

Profile for Lasse Tur

Hamar sett fra oven  

Hamar sett fra oven  

Profile for lassetur0
Advertisement