{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

GRORUDDALEN Lasse Tur Eli Syljeset Neuhaus

sett fra oven

15.09.2012


Groruddalen - sett fra oven 60-tallet. På 1960-tallet kom Ammerud, Tveita og Haugerud, og på 1970- og 1980-tallet kom Romsås, Vestli og Stovner, Ellingsrud, Furuset og Lindeberg.

Groruddalen er gjerne ensbetydende med Oslos nordøstre bydeler. Dette området het tidligere Akersdalen. Området avgrenses av Østmarka i øst, Gjelleråsmarka i nord, Lillomarka i vest og en geografisk linje fra omtrent Bjerke, via Økern til Bryn.

Langs hovedveiene i dalen – Trondheimsveien, Østre Aker vei og E6 ble det etablert mange næringsbygg, og fortetning skjer stadig.

Groruddalen rommer flere drabantbyområder med høye og lave blokker, i tillegg til områder med småhus, rekkehus og villabebyggelse. Dalbunnen, og spesielt området rundt Alnabru, er preget av industri og jernbanens lagerområde.

Det går to T-banelinjer i dalen, den på nordsiden har endestasjon Vestli og den på sørsiden har endestasjon Ellingsrud. I denne boka ser du Groruddalen fra oven, og vi ser tydelig hvordan utbyggingen har skjedd i stor skala. Mer enn hver femte innbygger i Oslo bor i Groruddalen – med andre ord mer enn 130 000 mennesker. I dalen er det også ca 60 000 arbeidsplasser. Alt dette gjenspeiles i bildene du ser i boka.

Groruddalsområdet var tidligere et rikt jordbruksområde. Storparten av gårdene i dalen - rud-gårdene - ble ryddet i årene 1050-1350. Fra 1600-tallet og fremover kom det en del industrivirksomhet til dalen – sagbruksdrift ved Alna, bergverksdrift ved Alnsjøen og steinhuggerier. Groruditten var attraktiv som byggemateriale.

I boka er bildene det viktigste så kommentarene er oftest kortfattede. Imidlertid håper vi at bildene medfører en interesse for å finne ut enda mer om Groruddalens historie og utvikling.

Det kan også nevnes at pilegrimsleden til Nidaros gikk gjennom dalens område. Likeledes var Linderud gård kirkegods i middelalderen. Restene av dette godset drives nå av bl a Oslo kommune og er fredet.

Forsidebildet er av bebyggelse på Ammerud og illustrerer ganske godt hvilke kontraster som oppstår mellom den gamle og den nye tid i Groruddalen. Bildet på baksiden er av tårnet på Romsås i tåke.

Hovedbanen ble lagt gjennom dalen i 1854 og dette førte med seg mer industrivirksomhet og boligbygging mellom Trondheimsveien og Grorud stasjon samt på Høybråten.

Vi er mange som har levd eller lever i denne mangfoldige dalen og som tenker på ”våre” steder med stor glede! La denne boka være en skikkelig minne- og mimrebok for alle som har tilknytning til Groruddalen.

Den første litt mer bymessige bebyggelsen i dalen kom rundt 1900, i tilknytning til jernbanestasjonene på Bryn og Grorud. Groruddalsområdet var hovedsakelig et jordbruksområde helt frem til slutten av 1940-årene da utbyggingen av drabantbyene startet.

God fornøyelse!

Lasse Tur

Kilder: Oslo Byleksikon, Kunnskapsforlaget (1987) og Wikipedia.

Foto: Caroline Roka

Foto: Trond Opheimsbakken

Flaen, Kalbakken, Veitvet og Grorud var de første drabantbyene som ble etablert i dalen på 1950- og

Eli Syljeset Neuhaus

Groruddalen sett fra oven © Lasse Tur / Mapaid OÜ Flyfotograf Lasse Tur Redaktør: Eli Syljeset Neuhaus Piloter: Oddmar Stenhaug og Henrik Isaksen Layout: Sven Elur Første opplag 2013 ISBN: 9789949331734


Alnaelva eller Alna er Oslos lengste elv. Den springer ut fra Alnsjøen i Lillomarka og har betydelig tilsig fra Breisjøen, Steinbruvann, Tokerudbekken og Østensjøvannet. Fram til midten av 1980-tallet ble stadig mer av elva lagt under jorda. I 2007 startet arbeidet med kommunedelplanen for Alna miljøpark. Planen er å få gjenåpnet og renset hele elveløpet slik at Alna kan renne fritt fra marka til fjorden. (Kilde: Wikipedia)

6.09.2012

3


Ammerud-blokkene med de lett gjenkjennelige figurene pü kortveggene - selve ikonet for Groruddalen - og Alnsjøen. Aud Holt Tingve, Knut Steen tegnet de figurene, ja. Han kjente disponenten i Ungdomsbygg som bygget blokkene.

4

6.09.2012


Bråten, Steffan Det er Grorud senter helt nederst til venstre Olafsen, Mette Ammerud. Er det Alunsjøen som er i bakgrunnen der? Josefsen, Elsie Vi mener det må være Alunsjøen. Kjempeflott bilde.

5


6

6.09.2012

Rødtvedt og idylliske Vesletjern.


7


Olsen, Nina Hovedhuset til Disen gård (hvitt med rødt tak) med grøntområde rundt, midt i klyngen av hus til venstre for Trondheimsveien. Området rundt Disen gård ble bygget ut på 50 og 60 tallet. Da vi flyttet dit i 1955, gikk det fortsatt dyr på beite! Sætrevik, Berit Helene Sinsenkrysset før ferdig utbygging og nordover Trondheimsveien med området til Aker sykehus. I øverste bildekant midt på sees Bjerke travbane Warlo, Bente Huset vårt er borte bak store trær, men resten av husene på tunet ved Disen gård er godt synlige. Når huset er med her, er vi Groruddøler da? Har lurt på hvor grensene egentlig går!

8

6.09.2012


9

Profile for Lasse Tur

Groruddalen sett fra oven  

Flyfotoboka "Groruddalen sett fra oven"

Groruddalen sett fra oven  

Flyfotoboka "Groruddalen sett fra oven"

Profile for lassetur0
Advertisement