{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

GJØVIK SETT FR A OV EN

Gjøvik i sikte/Gjøvik in sight

Tekst av - text by

Odd Helge Brugrand Flyfotograf - Aerial photographer

Lasse Tur

© Lasse Tur og Odd Helge Brugrand 2012


Kjære leser! Hvordan ser Gjøvik ut sett ovenfra, ja i fugleperspektiv? I byvåpenet har vi en svane. Det hender den f lyr over kommunen, og den ser mangt og mye i sitt fugleperspektiv. Hvordan ser egentlig Gjøvik ut, sett ovenfra? I denne boka er dette illustrert med f lotte bilder fra natur, bygninger og våre ulike kulturmiljøer i byen og i bygdene våre. Jeg tror mange vil få en aha-opplevelse når de studerer alle bildene og tekstene. De vil la seg begeistre av det mangfoldet som blir synliggjort, og fra en litt uvanlig synsvinkel. En vil oppdage at Gjøvik virkelig har mye å by på! Boka er spennende å bla i og bildene gir grunnlag for mange slags ref leksjoner som også kan gi ideer om hvordan vi bør fortsette samfunnsutviklingen i de ulike delene av kommunen. Jeg oppfordrer leseren til å studere bildene og spørre seg selv. Hvorfor? Hvorfor ble det seende slik ut akkurat i denne delen av kommunen? Hvordan bør den videre utvikling fortsette akkurat her? Framfor alt må det også være lov bare å se på bildene og konstatere at dette er jammen et pre for oss. Dette er vi glade for å ha i kommunen. Lykke til med lesingen og alle ref leksjonene du kommer til å gjøre!

Bjørn Iddberg ordfører

◄◄ FORSIDEN: Skibladner er Norges eldste skip og verdens nest eldste hjuldamper i drift. Den ble satt inn i fart på Mjøsa i 1856 og har gått der siden. Skipet var forlengelsen av Norges første jernbane Oslo-Eidsvoll. FRONT COVER: Skibladner is Norway’s oldest ship and the second oldest paddle steamer in the world. It was launched on Mjøsa in 1856 and has been there since. The ship was an extension of Norway’s first railroad. ◄◄ BAKSIDEN: En stille stund i sentrum. Uteserveringen i Panparken og gatene rundt er tomme.

► Tjern på Biriåsen 407 moh. ved Øykjesvea, og ved Økesveen gård.

BACK COVER: A quiet moment in town. Both the restaurant in Panparken and the streets are empty.

A pond on Biriåsen 407 m.a.s.l by Øykjesvea, and by Økesveen farm. 2


Biristranda er den nordligste delen av Gjøvik kommune. Men mange av de som bor her har større tilknytning til Lillehammer enn Gjøvik, spesielt i jobbsammenheng. Biristranda har skole og nærbutikk. E6 passerer bygda. 4


Biristranda is the northernmost part of Gjøvik municipality. But most people that live here has a bigger relation to Lillehammer, specially related by work. Biristranda has a school and a local store. E6 passes the village. 5


Vi er i Øverbygda i Biri. Elva er Vismunda. Kjensetødegården til høgre har 40 daa jord, 155 daa beite og 830 daa skog. Våningshuset er fra ca. 1850 og sidebygning fra ca. 1750. Kjensetbrua og bruket Lure nede til venstre. We are in Øverbygda in Biri. The river is Vismunda. Kjensetødegården to the right has 10 acres of farmland, 39 acres pastures and 207 acres of woodland. The main house is from around 1850 and the annex from around 1750. 6


Øfstedalgårdene er de siste gårdene oppe i Åsroa ovenfor Biristrand og består av fire bruk. Vegen vi ser skifter navn fra Åsrovegen til Drugavegen ved plassen nedenfor de to øverste bruka. Øfstedalgårdene are the last farms up in Åsroa above Biristrand and consists of four farm sites. The road we see changes its name from Åsrovegen to Drugavegen right below the two farm sites at the top. 7


Noen fakta om Gjøvik Some facts about Gjøvik

Sørbyen Nordbyen Hunndalen/Kallerud Vardal Biri Snertingdal Sentrum Redalen Øverbygda Biristrand Breiskallen/Skansen Lundstein krets Åslende Bråstad Ikke oppgitt krets/Unknown

Høgeste punkt

57 29 202

835 832 806 795

moh. moh. moh. moh.

Longest rivers

Vismunda Stokkelva Skulhuselva Hunnselva Vann

Klima Normal nedbørsmengde årlig Årsmiddeltemperatur

25,7 17,8 12,5 8,6

km. km. km. km.

1,861 1,213 0,353 0,353 2,127

km² km² km² km² km²

km² km² km² km² km²

68,07 9,50 10,64 10,64 1,15

% % % % %

Dyrket mark fordeles: Korn/Corn Gras/Gras Poteter/Potatoes Økologisk/Organic Annet/Other

daa daa daa daa daa

20,13 68,72 0,15 4,07 6.93

% % % % %

13526 46179 101 2737 4657

Buildings

Eneboliger/Houses: Fritidsboliger: Aktive gårder/Farms

7433 stk. 605 stk. 305 stk.

Eldre bygninger/Older buildings: Biri kirke Tingbygningen Gjøvik gård Kauffeldt-gården Holmen Brenneri Fremstadkiosken

1777 1789 1810 ca. 1820 1855 før 1861

Roads

Europaveg Riksveg Fylkesveg Kommunal grusveg Kommunal asfaltveg Gang- og sykkelveg Antall kommunale veger, cirka Antall skogsveger, cirka

Climate 684 mm. 3,6 ºC

94,00 % 6,00 %

Landarealet fordeles: Produktiv skog/Forest 430,00 Annet tresatt areal og myr 60,00 Bebyggelse/veier/Developed 67,20 Dyrket mark/Agriculture 67,20 Annet/Other 7,28

Veg

Lakes

Skumsjøen Ringsjøen Stor-Svarken Midt-Svarken Åbortjernet

672,00 km² 631,68 km² 40.32 km²

Bygninger

Highest mountains

Ringsrudåsen (Gjøviks del) Vesle Kråkhugu Åsgårdshaugen Brattåshaugen Lengste elver

Totalareal/Total area Land/Mainland Vann/Water

9 156 5 119 3 932 2 002 1 920 1 742 1 661 1 140 657 656 619 375 130 36

Totalt/Total (1.1.2012):

Area

Areal

Population

Innbyggere

17,2 km. 24,8 km. 250,6 km. 118,0 km. 120,0 km. 32,0 km. 450 stk. 500 stk.

(Kilder/Sources: SSB, Gjøvik kommune, Mjøsmuseet, Statens Vegvesen, Meteorologisk institutt)

► Hver 1. mai siden 1977 har MC- og bilinteresserte kjørt «Mjøsa rundt». Arrangementet er et sikkert vårtegn for mange i distriktene rundt Mjøsa. 1. mai 2012 var intet unntak. Klokken er 12.27 og f lere av årets «Mjøsa rundt»deltagere har parkert på P-plassen foran CC Mart’n. Every May 1st since 1977 people with a car or MC-interests have been driving «Mjøsa rundt». The event is a sure sign of spring for many in the rural area around Mjøsa. May 1st 2012 was no exception. The time is 00.27 AM and many participants have parked in front of CC Mart´n. 8


Vi er kommet opp på toppen av Sørbyen og snur f lynesen i retning Mjøsa. Den røde f late bygningen er Kopperud skole. Boligområdene i front ligger på Fredeng, en gård som Gjøvik kommune kjøpte i 1956 og som ble revet og delt opp i boligtomter. Skolen ble i 1975 bygget på Fredengjordet. Vegen i forgrunnen er Vestre Totenveg. 100


We have arrived to the top of Sørbyen and turn around towards Mjøsa. The red flat building is Kopperud school. The residential area in front lies at Fredeng and is a farm which Gjøvik municipality bought in 1956 and torn down and divided into residential lots. The school was build on Fredengjordet in 1975. The road in the front is Vestre Totenveg. 101

Profile for Lasse Tur

Gjøvik sett fra oven  

Flyfotoboka "Gjøvik sett fra oven"

Gjøvik sett fra oven  

Flyfotoboka "Gjøvik sett fra oven"

Profile for lassetur0
Advertisement