{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

A S K E R og BÆRUM SETT FR A OVEN

Flyfotograf

Lasse Tur tekst av

Odd Helge Brugrand

© Lasse Tur og Odd Helge Brugrand 2010


Forord Boken du nå holder i hånden er den andre boken i «Sett fra oven»-serien. Tidligere har jeg gitt ut «Oslo sett fra oven». Oslo er min fødeby, mens Asker og Bærum er mitt bosted og nærområde. Derfor er det naturlig at disse stedene er kommet først i en f lyfotobokserie som vil omfatte store deler av landet vårt. Jeg har gjort unna 23 sesonger som f lyfotograf. I løpet av disse årene har jeg tatt 22 000 luftfoto av Asker og Bær um. På disse turene høyt over hjemområdet mitt - jeg er bosatt på Nesøya i Asker - har jeg mange ganger ønsket å dele inntrykkene med andre. Boken du holder i hånden er derfor et ønske som er blitt oppfylt. Den inneholder en samling inntrykk jeg fanget mens jeg f løy over de to nabokommunene i mai og juni 2010, under forskjellige vær- og lysforhold. Noen av bildene er også tatt i september. Jobben som f lyfotograf handler om å dokumentere. Men også om å finne motiv og fange dem i et godt lys, i en passende høyde og i rett vinkel. Hva som er godt lys og rett vinkel, er alltid en smaksak. Men min favoritt er skråfoto, fordi skråfoto får frem mer av terrenget, av topografien og av fasader på bygg. Skråfoto gir også gode lyssettinger. Alle bildene i denne boken er tatt med Sony A850/Carl Zeiss 24-70 mm og Nikon D3/70-200 mm. Jeg tok også i bruk Nikon D700 med 200-400 mm VRII, som er en banebrytende telezoomobjektiv jeg er først ute med å bruke i Norge. Bildene er tatt slik som de fremstår i boken. Jeg har bare kontrastregulert noen av dem. Flere av stedene jeg fotograferte i sommer var under utvikling og ser dermed annerledes ut nå. Mange av disse øyeblikkene er derfor for historiske dokument å regne. Asker og Bærum forandrer seg. Luftfotografering er en måte å ta vare på historien. Som med Oslo, tenker jeg ofte på at jeg g jennom to og et halvt tiår har sett Asker og Bærum utvikle seg fra luften. Forhåpentligvis vil denne boken formidle kunnskaper og inntrykk som innspirer deg til forsterket interesse for Asker og Bærum.

Flyfotograf Lasse Tur

Nesøya i oktober 2010, Lasse Tur, f lyfotograf

Journalist Odd Helge Brugrand

Pilot Oddmar Stenhaug

Omslag: E18 er en fellesnevner for Asker og Bærum - veien løper som en livsnerve gjennom begge kommunene. Cover: Her skal det komme noen glupe ord på engelsk om akkurat det samme som ovenfor. ► Det nye bygget til/et av de nye kreative byggene på gamle Fornebu f lyplass. Sandvika is the municipallity center for Bærum blabla.

Asker og Bærum sett fra oven © Lasse Tur og Odd Helge Brugrand 2010 Flyfotograf: Lasse Tur. Pilot: Oddmar Stenhaug. Tekst og layout: Odd Helge Brugrand Kontroll av engelsk tekst: Per O. Storelid. Utgiver: Mapaid AS, 1397 Nesøya. Trykk og bokbinding: Print Best Trükikoda, Viljandi, Estland. Første opplag. ISBN 978-82-998346-0-5


Jeg har hatt 23 sesonger som f lyfotograf. I løpet av disse årene har jeg tatt 22 000 luftfoto av Asker og Bær um. På disse turene høyt over hjemområdet mitt - jeg er bosatt på Nesøya i Asker - har jeg mange ganger ønsket å dele inntrykkene med andre. Boken du holder i hånden er derfor et ønske som er blitt oppfylt. Den inneholder en samling inntrykk jeg fanget m


Jeg har hatt 23 sesonger som f lyfotograf. I løpet av disse årene har jeg tatt 22 000 luftfoto av Asker og Bær um. På disse turene høyt over hjemområdet mitt - jeg er bosatt på Nesøya i Asker - har jeg mange ganger ønsket å dele inntrykkene med andre. Boken du holder i hånden er derfor et ønske som er blitt oppfylt. Den inneholder en samling inntrykk jeg fanget m


Jeg har hatt 23 sesonger som f lyfotograf. I løpet av disse årene har jeg tatt 22 000 luftfoto av Asker og Bær um. På disse turene høyt over hjemområdet mitt - jeg er bosatt på Nesøya i Asker - har jeg mange ganger ønsket å dele inntrykkene med andre. Boken du holder i hånden er derfor et ønske som er blitt oppfylt. Den inneholder en samling inntrykk jeg fanget m


Jeg har hatt 23 sesonger som f lyfotograf. I løpet av disse årene har jeg tatt 22 000 luftfoto av Asker og Bær um. På disse turene høyt over hjemområdet mitt - jeg er bosatt på Nesøya i Asker - har jeg mange ganger ønsket å dele inntrykkene med andre. Boken du holder i hånden er derfor et ønske som er blitt oppfylt. Den inneholder en samling inntrykk jeg fanget m


▲ Jeg har hatt 23 sesonger som f lyfotograf. I løpet av disse årene har jeg tatt 22 000 luftfoto av Asker og Bær um. På disse turene høyt over hjemområdet mitt - jeg er bosatt på Nesøya i Asker - har jeg mange ganger ønsket å dele inntrykkene med andre. Boken du holder i hånden er derfor et ønske som er blitt oppfylt. Den inneholder en samling inntrykk jeg fanget Jeg har hatt 23 sesonger som f lyfotograf. I løpet av disse årene har jeg tatt 22 000 luftfoto av Asker og Bærum. På disse turene høyt over hjemområdet mitt - jeg er bosatt på Nesøya i Asker - har jeg mange ganger ønsket å dele inntrykkene med andre. Boken du holder i hånden er derfor et ønske som er blitt oppfylt. Den inneholder en samling inntrykk jeg fanget ► Jeg har hatt 23 sesonger som f lyfotograf. I løpet av disse årene har jeg tatt 22 000 luftfoto av Asker og Bær um. På disse turene høyt over hjemområdet mitt - jeg er bosatt på Nesøya i Asker - har jeg mange ganger ønsket å dele inntrykkene med andre. Boken du holder i hånden er derfor et ønske som er blitt oppfylt. Den inneholder en samling inntrykk jeg fanget Jeg har hatt 23 sesonger som f lyfotograf. I løpet av disse årene har jeg tatt 22 000 luftfoto av Asker og Bærum. På disse turene høyt over hjemområdet mitt - jeg er bosatt på Nesøya i Asker - har jeg mange ganger ønsket å dele inntrykkene med andre. Boken du holder i hånden er derfor et ønske som er blitt oppfylt. Den inneholder en samling inntrykk jeg fanget ►► Jeg har hatt 23 sesonger som f lyfotograf. I løpet av disse årene har jeg tatt 22 000 luftfoto av Asker og Bær um. På disse turene høyt over hjemområdet mitt - jeg er bosatt på Nesøya i Asker - har jeg mange ganger ønsket å dele inntrykkene med andre. Boken du holder i hånden er derfor et ønske som er blitt oppfylt. Den inneholder en samling inntrykk jeg fangetw Jeg har hatt 23 sesonger som f lyfotograf. I løpet av disse årene har jeg tatt 22 000 luftfoto av Asker og Bærum. På disse turene høyt over hjemområdet mitt - jeg er bosatt på Nesøya i Asker - har jeg mange ganger ønsket å dele inntrykkene med andre. Boken du holder i hånden er derfor et ønske som er blitt oppfylt. Den inneholder en samling inntrykk jeg fanget


-

På disse turene høyt over hjemområdet mitt - jeg er bosatt på Nesøya i Asker - har jeg mange ganger ønsket å dele inntrykkene med andre. Boken du holder i hånden er derfor et ønske som er blitt oppfylt. Den inneholder en samling inntrykk jeg fanget. Boken du holder i hånden er derfor et ønske som er blitt oppfylt. Den inneholder en samling inntrykk jeg fanget. Boken du holder i hånden er derfor et ønske som er

◄◄ På disse turene høyt over hjemområdet mitt - jeg er bosatt på Nesøya i Asker - har jeg mange ganger ønsket å dele inntrykkene med andre. Boken du holder i hånden er derfor et ønske som er blitt oppfylt. Den inneholder en samling inntrykk jeg fanget. Boken du holder i hånden er derfor et ønske som er blitt oppfylt. Den inneholder en samling inntrykk jeg fanget. Boken du holder i hånden er derfor et ønske som er


Profile for Lasse Tur

Asker og bærum sett fra oven  

Asker og bærum sett fra oven  

Profile for lassetur0
Advertisement