Page 1

Studerende i  optagelsesklemme     De  danske  universiteter  og  Studievalgscentre  er  enige  om,  at  3.-­gangsreglen   bygger  på  en  forfejlet  opfattelse  af  de  studerende  som  ubeslutsomme   shoppere,  når  det  gælder  studievalg.       Af  Lasse  Ryom  og  Louise  Lønsmann  Christensen  

Da  Cecilie  Jacobsen  blev  student  fra  Slagelse  Gymnasium  med  et  snit  10,5,  stod  alle   muligheder  åbne.  Hun  startede  på  jurastudiet,  men  skiftede  efter  et  år  studie  til   dansk.  Ingen  af  de  to  uddannelser  levede  op  til  forventningerne.  Det  betød,  at  hun   havde  valgt  forkert  én  gang  for  meget.       I  midten  af  firserne  indførte  undervisningsministeriet  3.-­‐gangsreglen.  En  regel  der   betyder,  at  man  kun  kan  søge  ind  på  en  videregående  uddannelse  med   adgangsbegrænsning  to  gange.  Tredje  gang  ryger  ansøgningen  nederst  i  bunken  og   bliver  kun  taget  i  betragtning,  hvis  der  er  ledige  pladser  på  studiet.  Uanset   ansøgerens  kvalifikationer.       Ved  Københavns  Universitet  synes  man,  at  der  skal  være  plads  til  at  vælge  forkert.   Her  ser  Studiechef  Claus  Nielsen  gerne  reglen  fjernet.            ”Man  kan  jo  vælge  forkert.  Det  er  en  regel,  vi  har  diskuteret  meget,  og  også  en  regel   vi  har  foreslået,  at  man  afskaffer,”  siger  han.       Universiteterne  er  først  lige  begyndt  at  registrere,  hvor  mange  ansøgninger  om   dispensation  de  modtager  hvert  år.  I  2012  modtog  Københavns  Universitet  162   ansøgninger,  og  i  Aarhus  registrerede  man  112.     Reglen  blev  indført,  fordi  man  mente,  at  de  studerende  hoppede  ubeslutsomt  rundt  i   uddannelsessystemet.  En  betragtning  som  man  ikke  kan  genkende  ved  landets   Studievalgscentre.          ”3.-­‐gangsreglen  er  udtryk  for  en  opfattelse  af  at  eleverne  skifter  studie  hver   onsdag.  Vi  mener  ikke  det  er  så  slemt.  Vi  så  gerne  at  3.-­‐gangsreglen  blev  fjernet,”   siger  Peter  Præstgaard,  der  er  Centerleder  ved  Studievalg  Fyn.         Unødvendigt  bureaukrati       Både  ved  Københavns  Universitet  og  ved  Studievalg  Fyn  er  man  enige  om,  at  reglen   er  fjollet  og  et  unødvendigt  benspænd  for  de  studerende.            ”Jeg  kan  ikke  forstå,  at  man  bevarer  sådan  en  regel  i  et  land,  hvor  man  promoverer,   at  man  vil  gøre  op  med  regelrytteriet  og  gøre  systemet  mere  tilgængeligt  for   borgerne,”  siger  Peter  Præstgaard.  


Studiechef Claus  Nielsen  mener,  at  reglen  blev  indført  som  en  ressourcemæssig   prioritering  fra  politikerne,  men  ifølge  ham,  er  det  her  også  en  regel,  der  koster   penge  at  administrere.       Uddannelsesminister  Morten  Østergaard  (B)  er  opmærksom  på  problemet  og  på  at   systemet  skal  lettes,  så  de  rigtige  studerende  optages.                ”Vi  er  i  gang  med  at  se  på,  hvordan  optagelsessystemet  kan  indrettes,  så  der  i   højere  grad  fokuseres  på,  hvordan  de  mest  motiverede  og  egnede  studerende   optages  på  de  respektive  uddannelser.  Eventuelle  ændringer  i  3.-­‐gangsreglen  indgår   også  i  disse  overvejelser,”  siger  ministeren.       Misforståede  studerende     Ved  Studievalg  i  København  ser  man  i  modsætning  til  de  andre  vejledningscentre   ikke  reglen  som  et  problem,  men  i  højere  grad  som  en  opfordring  til  de  studerende   om  at  overveje  uddannelsesvalget  grundigt.            ”Hvis  ikke  man  havde  den  her  regel,  kunne  man  have  studerende,  der  shoppede   rundt  mellem  uddannelserne  hele  tiden,”  mener  Jan  Svendsen,  som  er  souschef  ved   Studievalg  København.     Formanden  for  Danske  Studerendes  Fællesråd,  Torben  Holm,  mener,  at  det  syn  på   de  studerende  er  misforstået.          ”Det  er  jo  ikke  fordi  de  studerende  elsker  at  skifte  studie  igen  og  igen.  Det  er  en   forfejlet  tankegang.  Vi  bliver  nødt  til  at  rådgive  og  vejlede  de  studerende  bedre,”   siger  han.         3.-­gangsreglen   Har  man  2  gange  tidligere  været  optaget  på  videregående  uddannelser  uden  at  have   afsluttet  dem,  bliver  man  placeret  nederst  i  ansøgerbunken,  hvis  man  igen  søger   optagelse  på  en  videregående  uddannelse  med  adgangsbegrænsning.  Dette  gælder,   uanset  hvilken  kvotient  og  hvilke  kvote  2-­‐kvalifikationer  du  har.   Man  kan  dog,  samtidig  med  at  du  indsender  selve  ansøgningsskemaet,  søge   dispensation,  hvis  der  er  gode  grunde  til,  at  man  sprang  fra  de  to  første  uddannelser.   Det  kan  fx  være  særlige  personlige  omstændigheder.  Får  man  dispensationen,  bliver   ens  ansøgning  behandlet  på  lige  fod  med  de  andre  ansøgeres.    

Studerende i optagelsesklemme