Page 1

LASSE KILVÆR

Coding For Volumetric Melbourne

1-2

Work Models 3 Paviljong På Boks

4

Bike Building 5-6 Modulære Brakker

7

Platform Natives 8 Youth House 10 Chemotaxopolis

PORTFOLIO

11-12


A NEWER BABYLON: CODING FOR VOLUMETRIC MELBOURNE

Hvordan kan et arkitekturen tilpasse seg en virtuell virkelighet? Hvis mye av det arkitekturen behandler i dag blir overtatt av det digitale i en blandet virtuell/fysisk hverdag, hvordan kan den fysiske bygningen utvikle seg til noe mer en den typiske ‘hvit boks’ løsningen? ‘Babylon’ prosjektet utforsker en fremtidig arkitektur uten etasjer og vegger, basert på vekslende funksjoner og i samspill med virtuelle landskap.


INPUT: ALL CENTRES LOW

INPUT: ALL CENTRES MEDIUM

INPUT: ALL CENTRES HIGH (WITH LOW INSERTED)

‘Coding For Volumetric Melbourne’ -studioet er del av en serie som fokuserer på bruk av parametriske verktøy til å påvirke arkitektur utover fasadedesign. I dette prosjektet brukte vi Grasshopper og Rhinoceros 3D til å analysere nabolaget og forsøksvis programmere de vekslende funksjonene i forskjellige deler av bygget. Som et tidlig eksperiment tegnet jeg dette tårnet, der antall og plassering av de forskjellige komponentene er avhengig av aktivitetsnivå og hendelser i området rundt, og komponentene deretter forbindes basert på deres relative forhold til hverandre. Neste spørsmål ble om bruken av bygget kunne forandre seg på en tilsvarende måte, uten at det fysiske bygget gjorde det.


Finding the Form STUDIO 505 Ved Studio 505 arbeidet jeg som ‘Form Finder’, en type eksperimentell modellmaker der det design skapes og videreutikles ved hjelp av fysiske og digitale modeller. Takkonstruksjon i Melaka: Kan vi lære av lokale passive byggeteknikker utviklet for tropiske forhold, og tilpasse dem store moderne prosjekter? Dette utkastet til et utdanningskompleks i Malaka, Malaysia omtolker tradisjonelle romløsninger og takkonstruksjoner for å skape behagelige innemiljø med minimal bruk av kunstig nedkjøling.

Kjøpesenter i Elizabeth Street: I et fasadeutbedrings-prosjekt i Melbournes CBD var fokuset en regnbuefarget panelrekke. Forskellige gjennomsiktige materialer ble testet i varienende vær for å finne den beste effekten både for butikkene og fotgjengere.

(eksempler)


PAVILJONG PÅ BOKS Site : En park Primærteknikk : Rhino+Grashopper+Kangaroo Eksperimentell paviljong: Et tauverk basert på 3D modellerte kjedelinjer (catenaries) festes på de ytre kantene av et utbrettbart rammeverk, og leveres i sammenbrettet form. Ved ankomststedet dyppes tauene i en medfølgende resin-oppløsning, deretter brettes formen ut og henges opp-ned i et tre. Etter 24 timer har resinen hardnet og paviljongen snus. Resultatet er en form av rasjonelle, ‘gaudiske’ buer, en stivnet tyngdekraft.


6

BIKE BUILDING

5

4

-

3

---

2

1

Level 4 14000 ---

Level 3 10500

5 12

Level 2 7000

4 12

Level 1 3500

Ground Floor 2

0

12

---

Basement 1

-3500

12

Bike Building er et parkeringsbygg for sykler for universitetet i Melbourne, med et tilknyttet kontorbygg. Byggets offentlige og private oppgaver finner form som henholdsvis 책pne, oversiktlige omr책der bygget i metall, og uavhengige strukturer bygget i tre og dekket med gjennomsiktige, isolerende plastplater.

No.

Description

Date

Lasse Kilvaer

Unnamed Project number Date

www.autodesk.com/revit

Bike House

Drawn by Checked by

Project Number

A103

Issue Date Author Checker

Scale


Standard Gutter

4

MG 12 140x35mm

Bike Building’s design er basert på uavhengige konstruksjoner i forskjellige materialer. Den oppvarmede, isolerte og private delen av bygget er oppsatt i materialer med lav varmeledningsevne, og de fungerer som lanterner for resten av området. Den åpne og offentlig delen av bygget er en industriell stålkonstruksjon. Delingen av bygget fortsetter ned i grunn-platen, der regnet vil vanne planter som kan vokse opp mellom de to delene av hovedbygget.

2x 90x45 KD Studs

Lights

Polycarbonate Translucent Cladding

I kontordelen av bygget blandes stål, tre og plast i en offentlig-privat sammensmelting.

Transparent Thermal Insulation

Level 3

(birds nest)

Joist w/ Hanger

VOID

Universal Beam 310 UB 40

250 PFC

WIRE MESH

Timber Structure

Universal Column 250 UC 90

No.

Applied Construction

Anchor Bolts

30/05/2012 4:41:54 PM

Flashing

C-Section

Moisture Barrier w/ Wire Mesh

10500

Description

Date

‘Void J

Lasse Kilvaer Project number Date

Basement

www.autodesk.com/revit

TA

TB

TC

TD

TE

TF

A

B

C

E

TG

Bike House D

F

Drawn by

G

Checked by

-3500 1

T1

DN

UP

2

T2

SOIL

T3

plied Construction

3

T4

GROUND

T5

UP

UP

T6

DN

T7

4

T8 T9

5 DN

UP

T10

Applied Construction

No.

Description

Date

Lasse Kilvaer

Ground Floor Plan Project number Date

www.autodesk.com/revit

No.

Description

Date

Lasse Kilvaer

CONCRETE BED PLANTING BOX DETAIL

Bike House

Drawn by Checked by

Project Number

A103

Issue Date Author Checker

Scale 1: 200

30/05/2012 4:41:54 PM

6

Project Nu Issue

Au

Che


PLATFORM NATIVES Dette er overlevelsesarkitektur, men ikke bare for menneskene som bruker den. Et problem med den urbane sivilisasjonen er mangelen på tilknytning til lokale økosystmer. Fordi vi er tilpasningsdyktige generalister, kan ødelegge våre matfat før vi merker så mye til det. Kanskje løsningen er genetisk designet spesialisme? Hvis vi tilpasset oss lokale fenomener, for eksempel eksplosiv algeblomstring i Nordsjøen, ville vi kunne overleve i nye miljøer og løse miljøkriser for mindre tilpasningsdyktige organismer på samme tid. Katastrofer kan være muligheter hvis man har evne til å omstille seg.


MODULÆRE BRAKKER Site : Concrete Lawn, Parkville Primærteknikk : Håndtegnet

Arkitekturfakultetets bygg ved Parkville campus rives, og fakultetet spres på utallige bygninger mens konstruksjonen av et nytt bygg finner sted. De modulære brakkene bevarer fakultetets tilstedeværelse på campus, og viser frem arkitekturstudenters aktiviteter i en trasé som blir brukt av mange men er et dødpunkt i de sosiale områdene. Brakkene er designet for å kunne bygges, flyttes og monteres av studentene selv, med verktøy som er tilgjengelig ved skolen.


YOUTH HOUSE Eierskap & Tilhørighet Site : Frankston, Melbourne Primærteknikk : AutoCAD+Sketchup & Rhino+laserkutter

Hvordan kan man skape trygghet og tilhørighet gjennom arkitektur? Youth House tilbyr en rammekonstruksjon med innlagt strøm og vann, et verksted, samt kjøkken og et bibliotek. Resten er opp til beboerne å skape selv. Gjennom utviklingen av sitt eget bo og læringsmiljø er ungdommene tenkt å oppleve mestring og tilknytning samtidig som de begynner å lære et fag. Innenfor Youth House finnes også en mathage, og ved tomtens sørlige kant åpnes det opp mot et mer offentlig lavterskeltilbud og en helt åpen skatepark.


CHEMOTAXOPOLIS Det bygde landskap fungerer som et lokk over jordoverflaten. Himmelen skilles fra jorden, regnet får ikke vanne frø og voksende planter. Arkitektur fungerer som et redskap for biologisk kontroll. På samme måte som koraller etterlater seg korallrev ved å metabolisere Kalsiumkarbonat fra havet, kan kalsiumkarbonatet som er hovedingrediensen i betong nyttigjøres og organiseres av en levende organisme. Betong brukes til å utvide den menneskelige kontrollsonen og begrenser biodiversitet. Chemotaxopolis er en by omformet av en villet epidemi, en by i stadig forandring, der menneskers orden ikke er enerådende. Resultatet er rev-aktige tunneler og utvekster i kalsiumkarbonatkrystall, en perforert by, en sann ‘concrete jungle’.


Prosjektet begynte ved en forlatt gruve i Tasmania. Gruven er et imponerende byggverk eller en utilsiktet skade, et arr i jordskorpen etter en sverm av målrettede gruvearbeidere. Mennesket setter spor etter seg langt uten for de områdene som sees på som en del av sivilisasjonen, spor som kan leses og gi et sekundært bilde av hvem vi er. I et slikt perspektiv utfordres tradisjonelle målestokker, og skillet mellom natur og kultur faller sammen. Chemotaxis beskriver prosessen hvor mikroskopiske organismer styrer sine bevegelser i forhold til kjemikalier i sine omgivelser, enten for å finne næring eller unngå farer. Chemotaxopolis er en slik by.


Epost: Mobil:

lassekilvaer@gmail.com 479 49 427


Lasse Kilvær Arkitektur Portfolio  

Norsk utgave Inneholder utvalgte studentprosjekter og noen arbeidsprøver.

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you