Page 1

Lämna över ansvaret till oss.

Vi leder ert projekt till framgång


Vi erbjuder en professionell helhetslösning via tre affärsområden:

Bygg & Fastighet, Installation & Energi samt Infrastruktur


Med Erfator som partner är ert projekt i trygga händer. Vi leder projektet från start till mål – och ser till att det blir en framgång. Vår väg till slutmålet går via djupt engagemang, hög kompetens och lång erfarenhet inom alla våra tre ­affärsområden: bygg & fastighet, installation & energi samt infrastruktur. Det är vår uppgift att tillgodose era önskemål och krav – att förverkliga er vision om projektet. När vi gemensamt är överens om målet, blir det enklare att jobba tillsammans och uppnå önskat resultat.

Vi erbjuder er en helhetslösning där vi hämtar kompetens inom ett eller flera av våra affärsområden så att det passar för det specifika projektet. Oavsett vad uppdraget kräver, så tar vi ansvar för att arbetet leds och genomförs på ett professionellt sätt. Erfator är certifierade enligt ISO 14001 och 9001.


Vi hjälper er att ta hänsyn till miljön.

Vi integrerar en grön lösning i ditt projekt

Som kund hos Erfator är det tryggt att veta att vi tar hänsyn till miljön – i varje enskild del och för projektet som helhet. Energi- och miljöfrågor är ofta i fokus och marknaden ställer höga krav på tekniska och energieffektiva lösningar. Erfator har kompetensen inom området och vägleder er till rätt lösning. Många fastighetsägare vill miljöklassificera sina byggnader och det finns idag olika miljöklassificeringssystem. Vi kan hjälpa er med vilket system som är optimalt just för er byggnad.


Vår miljöpolicy:

Vårt samhällsansvar:

Med Erfator får ni en partner som ser lagar och förordningar som det lägsta godtagbara kravet. För oss är det alltid viktigt att värna om naturens tillgångar och resurser. Vi anpassar och utvecklar våra verktyg och metoder med strävan att minska energiförbrukning och utsläpp i luft, jord och vatten. Genom en systematisk bearbetning och ständig förbättring och via medarbetarnas engagemang, erfarenhet och utbildning möter vi världens och våra kunders krav för ett hållbart byggande.

Vi tar vårt samhällsansvar genom att stödja projekt och organisationer som arbetar för jordens bevarande och för människors sociala välbefinnande. Vi stödjer Cancerfonden, Barncancer­fonden och Naturskyddsföreningen.


Välj vad ni behöver till ert projekt.

Vi har ett heltäckande utbud av tjänster Samtliga tjänster erbjuds inom alla våra affärsområden.

Uppsala centralstation

Projektledning Vi tar ansvar för uppdraget från början till slut vad gäller ekonomi, kvalitet, miljö och tid. Projekteringsledning Vi leder projekteringen med hjälp av tekniska konsulter, ­arkitekter och övriga sakkunniga. Byggledning Vi tar ansvar för och ser till att entreprenören utför arbetet enligt kontraktet och ser till att lösa eventuella problem under entreprenadtiden. Produktionsledning Vid delad entreprenad sköter vi etablering av arbetsplats, detaljerad tidsplanering, samordning mellan entreprenörer och tar ansvar för att arbetsmiljön är säkrad.

Uppsala centralstation

Förskola Kristineberg

Framgångsrikt genomförda projekt är våra bästa referenser. Inom våra affärsområden – bygg & fastighet, installation & energi samt infrastruktur – ryms en mängd uppdrag som sinsemellan kan vara mycket olika. Ett bra sätt att lära känna oss är att titta på våra referenser. Fler exempel finns på www.erfator.se Kvarteret Apotekaren

SL, Roslagsbanan

Förskola Hagsätra

Kvarteret Hästhuvudet

Kriminalvårdsanläggning Saltvik


Construction Management CM Vid delad entreprenad hanterar vi hela byggprocessen och optimerar antalet entreprenörer/leverantörer för varje ­specifikt byggprojekt.

Installationssamordnare Vi ansvarar för samordning av installationsentreprenader och löser eventuella problem under installationstiden fram till färdig anläggning.

Kvalitetsansvar enligt PBL Vi tillhandahåller certifierade kontrollansvariga enligt ­Planoch Bygglagen.

Byggarbetsmiljösamordningsansvar BAS P, BAS U Vid delade entreprenader, alternativt byggentreprenader ­som bedrivs på fasta driftsställen, tillhandahåller vi ­utbildade arbetsmiljösamordnare för både projektering BAS P och för utförande BAS U.

Utredningar Vi utför tekniska och entreprenadjuridiska utredningar samt förstudier i tidiga skeden. Relocation Management RM Vi projektleder när ni som företag/hyresgäst ska förändra befintliga lokaler eller flytta till nya.

Fabege Strukturförändringar för nya användningsom­ råden inom deras bestånd bestående av hyresgästanpassningar av varierande slag (kontor, restauranger, dansskolor m m). Vårt åtagande är att biträda projektavdelningen som projekt-, projekterings- och byggledare samt kontroll­ ansvariga.

Vasakronan För fastighetsbolaget Vasakronan ansvarar vi bl a för projekt- och byggledning samt KA-uppdrag. O´Learys, Sveaplan

Tvålflingan, Västberga

SISAB För SISAB skolfastigheter ansvar vi bl a för projekt-, bygg- och projekteringsledning.

SL – Storstockholms Lokaltrafik För SL är vi beställarrepresentant och ansvarar även för projekt- och projekteringsledning vid tillgänglighetsanpassning av stationerna på ­R oslagsbanan. Vi projektleder också installation av ett gasdetekteringssystem i tunnelbanan m m.

Försäkringsbolag

Kvarteret Rännilen

Södermalmsskolan

Vi samarbetar med ett flertal försäkringsbolag när det gäller totalskador på fastigheter. Som försäkringsbolagens ombud ombesörjer vi hela rivnings- och återbyggnadsprocessen fram till färdigställande. På uppdrag av försäkringsbolag utför vi även kvalitetssäkring av inbyggda byggprodukter på ca 1200 platser i Sverige.

Specialfastigheter Som namnet antyder innehåller denna beställares fastigheter specialområden, bl a Kriminalvård där vi hjälper till med projektledning och installationsledning i projektets samtliga faser. Partnering är en samarbetsform som står högt på deras agenda där parterna fokuserar på att kreativt bidraga med sina erfarenheter och lösa uppkomna problem eller att se möjligheter till förenklingar. Portaler för biltullarna

Bromma Handel


Ymer reklambyr책

Erfator Projektledning AB. Renstiernas Gata 12. 116 28 Stockholm. Kronborgsgr채nd 11. 164 87 Kista. Telefon 08-695 27 00. Fax 08-695 27 29. info@erfator.se. www.erfator.se

Erfator  
Erfator  

Erfator, Fotograf Lars Clason

Advertisement