Page 1


USTVARJANJE DELOVNIH MEST

Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve

Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja

EKSRP

1

ESRR

2

Število izvedenih aktivnosti za povečanje prepoznavnosti in vedenja o socialnem podjetništvu

ESRR

5

Število organiziranih usposabljanj za NVO

ESRR

5

EKSRP

1

ESRR

3

Število novih lokalnih produktov in storitev

Število inovativnih partnerstev tudi v kratkih dobavnih verigah


25.798,36

51.596,72

10.749,32

21.498,64

6.449,59

12.899,18

60.912,17

121.824,33

25.380,07

50.760,14

15.228,04

30.456,08

115.614,10

231.228,20

48.172,54

96.345,08

28.903,52

57.807,05

10.342,61

20.685,22

4.309,42

8.618,84

2.585,65

5.171,32

47.464,44

94.928,88

19.776,85

39.553,70

11.866,11

23.732,21

28.903,52

57.807,05

12.043,14

24.086,27

7.225,88

14.451,76

289.035,20

578.070,40

120.431,34

240.862,67

72.258,79

144.517,60


UPRAVNI ODBOR Upravni odbor je organ odločanja in upravljanja ter najvišji izvršni organ LAS, ki ga sestavljajo: štirje predstavniki javnega sektorja štirje predstavniki ekonomskega in štirje predstavniki socialnega sektorja.


Profile for LAS Pri dobrih ljudeh 2020

Osnovne informacije o SLR  

Osnovne informacije o SLR  

Advertisement