Page 1

HR

out of the comfort zone

congres input 21 januari 2014


Reclame

1. Congres “HR Out of the comfortzone” 2014


Voorwoord voorzitter

Congres “HR Out of the comfortzone” 2014

2


Reclame

3 Congres “HR Out of the comfortzone” 2014


Inhoudsopgave

Congres “HR Out of the comfortzone” 2014

4


Ochtendprogamma 08.45 – 09.05 Ontvangst 09.05 – 09.20 Welkomstwoord 09.20 – 09.50 Eerste spreker Kerstin Alves 09.50 – 10.40 Tweede spreker Marjolein ten Hoonte en Charissa Freese 10.40 – 11.00 Pauze 11.00 – 12.00 Workshopronde 1

5 Congres “HR Out of the comfortzone” 2014


Middag programma 12.00 – 13.15 Netwerklunch 13.15 – 13.45 Derde spreker Gert-Jan Duijs 13.45 – 14.45 Workshopronde 2 14.45 – 15.05 Pauze 15.05 – 16.05 Workshopronde 3 16.15 – 16.30 Dankwoord 16.30 – 17.30 Borrel

Congres “HR Out of the comfortzone” 2014

6


Reclame

7 Congres “HR Out of the comfortzone” 2014


Dagvoorzitter Sander de Roover

Sander is initiatiefnemer van Ygenwijs en gelooft in de transformerende kracht van de Y-generatie naar een wereld waarin iedereen werkt vanuit talent en passie. Vanuit Ygenwijs deelt hij bijzondere verhalen van Y-generatiegenoten om iedereen te inspireren te doen waar je goed in bent en wat je belangrijk vindt. Zodat werken geen noodzakelijk kwaad is, maar een kans om jezelf te ontwikkelen en bij te dragen aan een mooiere wereld. Met deze achtergrond zal Sander Roovers de dagvoorzitter zijn van het congres HR out of the comfort zone. Met zijn inspirerende ideeën een ware aanvulling voor het congres.

Congres “HR Out of the comfortzone” 2014

8


Gert-Jan Duis

Innovatie

Gert-Jan Duis (1967) is Sr. Manager Human Resources en Public Relations bij Ingram Micro, ‘s werelds grootste distributeur van IT- en mobility producten. Voor zijn tijd bij Ingram Micro werkte Gert-Jan Duis als recruiter en vestigingsmanager bij Start Uitzendbureau. Als HR Manager bij Ingram Micro won Duis in 2010 o.a. de Innovation Award. Innovatie is dan ook het onderwerp waarover hij zal spreken. Voorbeeldvraagstukken zijn; Hoe kan je binnen de vaak beperkte financiele mogelijkheden toch zorgen voor een innovatief HR beleid? Hoe kan je werken aan employer branding en hoe haal je de juist mensen binnen? En hoe hou je ze aan boord.

Diversiteit Marjolein ten Hoonte Marjolein heeft sinds 1992 een breed palet aan functies bekleed binnen Randstad. In de afgelopen jaren was zij als directeur van Randstad HR Solutions verantwoordelijk voor arbeidsmarktvraagstukken op het gebied van outplacement, duurzame inzetbaarheid, re-integratie en de overname van personeel. In haar huidige functie werkt ze als directeur Arbeidsmarkt aan het uitdragen van de kennis van deze HRdienstverlener over de arbeidsmarkt. Vanuit deze rol onderhoudt zij onder meer nauwe contacten met zowel werkgevers- als werknemersorganisaties. Daarnaast is ze actief als bestuurslid van NOBOL, de branchevereniging voor outplacement bedrijven en lid van de stuurcommissie van Champs on Stage, het stageprogramma voor vmbo-scholieren.

9 Congres “HR Out of the comfortzone” 2014


Charissa Freese

Diversiteit

Charissa Freese is gespecialiseerd in “de nieuwe arbeidsrelatie”. Binnen de Universiteit van Tilburg is zij zowel verbonden aan het Departement Human Resource Studies als aan arbeidsmarktonderzoeksinstituut REFLECT. Haar onderzoeksthema’s stellen haar in staat continu de verbinding tussen wetenschap en praktijk te zoeken. Deze thema’s betreffen het nieuwe psychologisch contract, organisatieveranderingsprocessen, flexicurity en innovatief HRM, “het nieuwe werken”, strategische personeelsplanning, arbeidsmarktschaarste en I-deals. Haar onderwijstaken omvatten het begeleiden van promovendi en master studenten en executive training bij het Advanced Human Resource Executive Program bij TIAS Nimbas. Ze is board member van het People Management, een platform van HR kennis voor de externe partners van het Departement Human Resource Studies. Charissa Freese organiseert de colloquia voor het departement Human Resource Studies, waar wetenschappers van over de hele wereld hun nieuwste werk komen presenteren. Ze is redactielid bij het Tijdschrift voor HRM. Haar werkzaamheden voor externe partners omvatten projecten op het terrein van strategische personeelsplanning, I-deals in de gezondheidszorg, arbeidsmarktgerichte benadering van langdurig werklozen, en Het Nieuwe Werken. Ze is betrokken het Let’s Connect project van Brainport Development en schrijft een boek over arbeidsmarktschaarste voor de Stichting Management Studies. Verder geeft ze regelmatig lezingen en workshops voor bedrijven op het terrein van de nieuwe arbeidsrelatie.

Kerstin Alfes

Internationalisering

Kerstin Alfes is in 2013 begonnen als assistent professor op de Tilburg University. Daarvoor heeft ze gewerkt als senior docent op de Kingston Business School in Londen. Ze heeft haar PhD behaald op de Universiteit van Bern, Zwisterland, en haar Master degree in Business Administration behaald aan de Universiteit van Mannheim, Duitsland. Inmiddels heeft ze gewerkt aan diverse onderzoeksprojecten gericht op de strategische aspecten of Human Resource Management, public management en employee attitudes tijdens het werk. Tevens is ze lid van de Academy of Management, een vereniging voor Industrial and organizational psychology en de Chartered Institute of Personnel and Development. Aan de Tilburg University geeft Kersin les in Strategic Human Resource Management, International Resource Management en Organizational Behavior. Congres “HR Out of the comfortzone” 2014

10


Workshops Driessen

De HR-professional als kameleon? Vanuit Driessen HRM zullen Jules Maussen en Wendy Springvloet een tweetal workshops voor Input organiseren. Zowel Jules als Wendy zijn binnen Driessen werkzaam als HRM-consultant. Dit betekent dat zij op interim basis werkzaam zijn bij verschillende opdrachtgevers binnen de publieke sector. De workshops die vanuit Driessen worden gegeven zijn gebaseerd op praktijkervaringen van Jules en Wendy en gaan in op de verschillende rollen die je als HR-professional kan aannemen. Als HR-professional neem je een bepaalde rol aan; een rol die jij aanneemt omdat jij jezelf dan goed voelt. Maar wat als jij voor een situatie of een functie een rol moet aannemen waarin jij je niet zo prettig voelt? Tijdens de workshop van Driessen zullen verschillende praktijkvoorbeelden aan bod komen die deze tweestrijd behandelen. Samen zal er onderzocht worden hoe en wanneer we bepaalde rollen, die buiten onze comfort zone liggen, moeten maar ook kunnen inzetten.

Meeùs

Meeùs is een landelijk intermediairbedrijf en adviseert particulieren en bedrijven op het gebied van alle mogelijke schade- en levensverzekeringen, hypotheken en pensioenen. Meeùs heeft een landelijk netwerk van 35 kantoren waar iedereen terecht kan voor een persoonlijk advies. Vanuit Meeùs zullen Wim Kerkhof en Suzanne Snoeren de workshop verzorgen. Wim Kerkhof is sinds september 2009 werkzaam bij Meeùs als Directeur P&O en daarmee eindverantwoordelijke voor het P&O beleid. Suzanne Snoeren, werkzaam sinds januari 2010, is P&O adviseur binnen Meeùs. De kern van de workshop zal de vraag zijn welke mogelijkheden Meeùs, als professionele en landelijk werkende organisatie, heeft om een grotere bekendheid te verwerven op de arbeidsmarkt zonder dat wij beschikken over een groot budget voor arbeidsmarktcommunicatie. Een parallelle vraag daarbij is hoe wij, nu en in de toekomst, jongeren kunnen interesseren in een loopbaan binnen de financiële dienstverlening. Wij nodigen deelnemers aan de workshop uit om, na een korte kennismaking met de organisatie Meeùs, al hun creativiteit te gebruiken om ons te verrassen met een briljant advies. 11 Congres “HR Out of the comfortzone” 2014


Workshops Berenschot

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 425 medewerkers wereldwijd. De opdrachtgevers van Berenschot liggen in de publieke en private sector, waar ze innovatie aan creativiteit koppelen waardoor ze op een voorsprong komen. Ze richten zich op kwaliteit en ontwikkeling van de professional, waarvoor ze de Berenschot Academie hebben. Hier geeft Berenschot invulling aan de ambitie om een kwalitatief hoogwaardige opleiding voor eigen adviseurs neer te zetten. Verder richt Berenschot zich op internationale activiteiten. Projecten worden wereldwijd uitgevoerd en ze zijn lid van de E-I Consulting Group, een Europees samenwerkingsverband van toonaangevende adviesbureaus.

ITrainee

ITrainee is gespecialiseerd in het leveren van Professional SAP Talant. Binnen ITrainee zitten Young Professionals met een goede SAP expertise. Trainees ontwikkelen zich tot een gewaardeerde medewerker. Goede SAP medewerkers vinden is niet makkelijk, daarom brengt ITrainee gespecialiseerde SAP-talenten aan om dit makkelijker te maken voor bedrijven, waarbij alle risico’s uit handen van een organisatie worden genomen.

Gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een reorganisatie ondergaan. Sinds 1 januari 2012 hebben ze ook een nieuwe organisatiestructuur ingericht. De essentie hiervan is één concern, één koers. Ze zijn ingericht als netwerkorganisatie met de directie als centrale aansturing. 20 afdelingen werken samen, maar zijn onderling onafhankelijk. De kernvragen van de workshop zullen dan ook zijn, hoe ga je om met de diversiteit van de medewerkers tijdens een reorganisatie? En hoe kun je toch de studenten plaatsen? Congres “HR Out of the comfortzone” 2014

12


Workshops

EVZ EVZ is een organisatie-advies bureau in Tilburg die zich al ruim 25 jaar richt op het verbeteren van de effectiviteit van HRM in organisaties. Ze kijken hierbij naar de strategie en doelstellingen van de klant. De workshop die EVZ zal verzorgen zal dieper ingaan op diversiteit. De workshop wordt verzorgd door Marloes Rutten en Dianne Kleijwegt. Marloes Rutten is sinds juni 2013 in dienst van EVZ en door haar ervaring in andere bedrijven kan ze de ‘harde’ kant van structuur en systemen verbinden met de ‘zachte’ kant van ontwikkeling. Dianne Kleijwegt is sinds 1 maart 2011 werkzaam bij EVZ. Ze is hier begonnen als stagiaire en tijdens haar master Organisatiewetenschappen is ze parttime adviseur geworden. Na het behalen van haar master is ze fulltime aan de slag gegaan. Met de workshop van EVZ willen Marloes en Dianne de studenten verschillende manieren in aansturen van medewerkers en de effectiviteit daarvan laten ervaren. Op een interactieve manier zullen ze verschillende praktijkgerichte werkvormen nabootsen. Hierdoor willen ze inzicht geven in de effectiviteit van verschillende werkvormen in relatie tot het beoogde resultaat, de onderlinge samenwerken, en het gevoel bij de medewerkers.

Randstad??????

13 Congres “HR Out of the comfortzone” 2014


reclame

Congres “HR Out of the comfortzone” 2014

14


Studievereniging INPUT INPUT is de studievereniging voor studenten van de studie Personeelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. INPUT staat dan ook voor INtegratie Personeelwetenschappen Universiteit van Tilburg. De vereniging is op 26 juni 1987 opgericht en heeft zichzelf ten doel gesteld de integratie van studenten Personeelwetenschappen met elkaar, met het bedrijfsleven en tevens met het Departement Personeelwetenschappen (wetenschappelijk personeel, leidinggevenden en ondersteunend personeel) te bevorderen. INPUT organiseert ieder jaar voor meer dan 300 leden een breed scala aan ‘Ontspannen’ en ‘Studiegerichte’ activiteiten. Daar waar de ontspannen activiteiten de nadruk leggen op de integratie van studenten onderling, ligt de nadruk bij de studiegerichte activiteiten met name op integratie tussen student en bedrijfsleven. Zo valt er te denken aan bedrijfsexcursies (HR-bedrijven, HR-/P&O-afdelingen of bedrijven/ instanties waarbij het HR-/personeelsbeleid centraal staat), een workshop, een managementcafé en de Praktijkdagen (een student loopt een dagje met iemand in de praktijk mee). Het congres is een tweejaarlijks evenement dat INPUT organiseert om HR theorie en praktijk samen te laten komen. Tevens zijn er netwerkmogelijkheden tussen HR professionals en studenten. Ben je na het bijwonen van het congres geïnteresseerd geraakt of wil je ook graag lid worden van studievereniging INPUT dan kun je meer informatie vinden op onze website www.studievereniginginput.nl of stuur een e-mail naar info@studievereniginginput.nl.

15 Congres “HR Out of the comfortzone” 2014


Congrescommissie 2014

Congres “HR Out of the comfortzone” 2014

16


Reclame

17 Congres “HR Out of the comfortzone” 2014


Dankwoord

Congres “HR Out of the comfortzone” 2014

18


Notities

19 Congres “HR Out of the comfortzone” 2014


Noties

Congres “HR Out of the comfortzone” 2014

20


achterzijde

Congresbundel3  
Advertisement