__MAIN_TEXT__

Page 1

Sanitær | Tilbehør og barrierefritt miljø | Serie 805 rustfritt stål Sanitary | Accessoires and Accessibility | Range 805 Stainless Steel


02 | HEWI


Sanitærserie 805 | Kuber i rustfritt stål Sanitary Range 805 | Stainless Steel Cubes

Det nye tilbehøret i rustritt stål i Serie 805 sørger for klarhet i sanitærområdet pga. det tidsmessige, reduserte formspråket. Sammen med produktene som allerede eksisterer kan man utforme og realisere blant annet barrierefrie romløsninger. HEWI sanitærserie 805 i rustfritt stål kan brukes like godt i prosjektmarkedet som på private bad.

Tildelt if product design award 2008.

The contemporary, clean, lean styling of the new 805 range stainless steel accessories ensures clarity in sanitary facilities. Together with the existing products, barrierfree space concepts can be designed and realised. The HEWI sanitary range 805 made of stainless steel is suitable for use in projects with barrierfree washroom facilities and residential bathrooms alike.

Received the if product design award 2008.

HEWI | 03


Sanitærserie 805 | Tilbehør | Klarhet Sanitary Range 805 | Accessoires | Clarity

Produktene består av klare geometriske kuber med harmoniske radier. De består av børstet rustfritt stål i kombinasjon med funksjonselementer av kunststoff, som gir en behagelig haptikk. Funksjonselementene kan fås i ren hvit eller antrasittgrå. Såpedispenseren kan betjenes med én hånd og har nivåangivelse på siden – den kan inneholde 600 ml vanlig flytende såpe. Pga. HEWIlåsen er såpedispenseren beskyttet mot manipulasjon – men den kan lett etterfylles.

The products consist of clear geometric cubes with harmonious radii. They are made of brushed stainless steel combined with polyamide functional elements, to give a pleasing touch. The functional elements are available in pure white or anthracite grey. The soap dispenser can be used with one hand only and has a level indicator on the side - it holds 600 ml of standard liquid soap. The HEWI locking system protects the soap dispenser against manipulation - but it can still be easily refilled.

Bilde Såpedispenser. Picture Soap dispenser.

04 | HEWI


HEWI | 05


Sanitærserie 805 | Tilbehør | Reduksjon Sanitary Range 805 | Accessoires | Reduction

Produktene i Serie 805 har berøringsmaterial av kunststoff – dette gjør at man unngår fingeravtrykk i områder som brukes ofte. På grunn av innfestingen på baksiden virker det nesten som om produktene svever i rommet. Begerholderen kan fås med beger enten i akryl eller glass. Såpeskålen har en definert fordypning for såpen.

The handling surfaces of the range 805 products is made of contrasting polyamide – this avoids finger marks in the highly frequented area. The concealed fixing almost makes the products appear to float in the room. The tumbler holder is available with acrylic or glass tumbler. The soap dish has a recess making a defined receptacle for the soap.

Bilder Beger med holder og såpeskål. Picture Tumbler with holder and soap dish.

06 | HEWI


HEWI | 07


Sanitærserie 805 | Tilbehør | Integrering i rommet Sanitary Range 805 | Accessoires | Integration in the room

Papirhåndkledispenser og avfallskurv har en enkel design og holder seg i bakgrunnen i samspillet med rommet. Papirhåndkledispenseren har nivåangivelse på siden og kan ta ca. 450 vanlige papirhåndklær. Pga. HEWI-låsen beskyttes denne også mot misbruk. Avfallskurven har en usynlig poseholder. Den har et volum på ca. 25 liter.

The paper towel dispenser and paper towel basket have a visually clean, lean design enabling easy integration in the room. The paper towel dispenser has a level indicator on the side and can hold approx. 450 standard paper towels. It is also protected against misuse by the HEWI locking system. An invisible bag holder is integrated in the paper towel basket with a capacity of approx. 25 litres.

Bilder Toalettbørstesett og toalettpapirholder. Picture Paper towel dispenser and paper towel basket.

08 | HEWI


HEWI | 09


Sanitærserie 805 | Tilbehør | Verdi Sanitary Range 805 | Accessoires | Value

Hos de nye produktene for toalettområdet blir kjennetegnene i Serie 805 enda en gang tydelige: toalettbørstesettet og toalettpapirholderen forener høy materialverdi med klar formgivning og harmoniske radier. For en problemløs håndtering har toalettpapirholderen en integrert rullbremse og også en nivåangivelse på siden. Kunststoffinnsatsen i toalettbørstesettet er konisk, slik at toalettbørsten oppbevares tørt. Beholderen kan tas ut for rengjøring. Den har et innvendig reservoar for opptak av desinfeksjonsmiddel. En bajonettlås sikrer enkel utskiftning av toalettbørstens hode ved bruk i prosjektmarkedet.

In the products for the WC area, the characteristics of the new 805 range are even more evident: Toilet brush unit and the single or double toilet roll holder combine material value with clear design and harmonious radii. The WC toilet roll holder has an integrated roll brake for problem-free handling as well as a level indicator on the side. The plastic insert of the WC brush set is tapered so that the WC brush is stored dry. The container can be removed for cleaning. It has an inner reservoir for disinfectant. A bayonet lock ensures the WC brush head is easy to change for use in projects.

Bilder Toalettbørstesett og toalettpapirholder. Picture Toilet brush unit and toilet roll holder. 10 | HEWI


HEWI | 11


12 | HEWI


Sanitærserie 805 | Tilbehør | Universal Design Sanitary Range 805 | Accessoires | Universal Design

Tilleggsproduktene til Serien 805 i børstet rustfritt stål ble produsert etter kriteriene til Universal Design: · Selvforklarende betjening gjennom funksjonsområder i høyverdig polyamid · Garantert enkle i bruk for alle mennesker · Funksjonselementene kan brukes som kontrastområde, spesielt for å forbedre håndteringen for demente · Produktene kan betjenes problemløst med én hånd

The supplementary products of the 805 range made of brushed stainless steel have been developed to the universal design criteria: · Self-explanatory usability due to contrasting functional areas made of high quality polyamide · Guaranteed ease of use for everybody · Functional elements can be inserted as contrasting areas to improve handling, especially by sufferers of dementia · The products can be easily used with one hand only

HEWI | 13


Sanitærserie 805 | Barrierefritt | På toalettet Sanitary Range 805 | Accessibility | Toilet Area

Høy sikkerhet og perfekt støtte av bevegelsesforløpet, som f.eks. ved å gripe, rette seg opp, støtte seg og holde fast, dette er det som står i forgrunnen hos det barrierefrie toalettutstyret. Støttehåndtaket kan lett klaffes opp og klaffes bremset ned. I oppslått posisjon kan det klaffes til siden, og det kan belastes med 100 kg iht. DIN 18024. En flat innfesting med festeplate fordeler kreftene jevnt på veggen. Det klassiske HEWI toalettbørstesettet har en uttakbar beholder. Siden toalettbørsten oppbevares hengende i beholderen, kan den tørke godt. Bajonettlåsen gjør det enkelt å skifte toalettbørstehodet.

High safety level and perfect support for a sequence of movements, e.g. gripping, getting up, supporting and holding fast are the focal aspects of the barrierfree fittings. The lift-up support rail can be easily lifted up and folded down with locking action. In the lifted up position it can be folded away to the side and has a loading capacity of 100 kg in accordance with DIN 18024. A flat-shaped fixing with baseplate spreads the forces evenly to the wall. The classic HEWI toilet brush unit has a removable container. As the toilet brush is stored suspended in the container it can easily dry. A bayonet lock also makes the toilet brush head easy to change.

Bilder Støttehåndtak, støttehåndtak med tilleggssett toalettpapirholder og toalettbørstesett. Picture Lift-up support rail, lift-up support rail with toilet roll holder upgrade kit and toilet brush unit.

14 | HEWI


HEWI | 15


Sanitærserie 805 | Barrierefritt | I dusjen Sanitary Range 805 | Accessibility | Shower area

Å unngå skarpe kanter, bruk av egnede radier og skjult innfesting gir brukeren sikkerhet og beskyttelse i dusjen. HEWI stangsystem av børstet rustfritt stål med 33 mm diameter kan fås i forskjellige lengder og vinkelkonfigurasjoner. På den loddrette stangen kan dusjhodet settes inn direkte. Den vannrette stangen brukes til fastholding og til å henge opp dusjsetet. Gode muligheter for forskyvning og lett opphenging av setet er garantert. Hvis dusjsetet ikke behøves, så fjernes det lett fra dusjen.

The avoidance of sharp edges, the usage of appropriate radii and concealed mountings provide users both safety and protection in the shower area. The HEWI rail system made of brushed stainless steel with 33 mm diameter is available in different lengths and angle configurations. The shower head holder can be directly inserted into the vertical rail. The horizontal rail is used for gripping and holding fast as well as supporting the removable hanging seat. Easy sliding and hanging of the seat are ensured. If the shower seat is no longer needed it is simply removed from the shower.

Bilder Dusjsystem med stang for dusjhode og opphengsete. Picture Shower rail with shower head holder and removable hanging seat.

16 | HEWI


HEWI | 17


Sanitærserie 805 | Barrierefritt | I dusjen Sanitary Range 805 | Accessibility | Shower area

Det veggmonterte dusjsetet kan klaffes opp, og består av rustfritt stål med børstet overflate. Sitteflatene til dusjsetet produseres i polyamid (ren hvit eller antrasittgrå) for bedre komfort. En varig innfesting, på forskjellige vegger, skjer med et korrosjonsfritt og kontrollert festematerial med festeplate og dekkplate av rustfritt stål. HEWI dusjseter kan belastes med inntil 150 kg. HEWI håndtak i rustfritt stål kan fås i forskjellige lengder, og kan suppleres med en hylle for dusjsaker.

The wall mounted shower sheet can be folded up and is made of high-quality stainless steel with a brushed surface. The seating element of the shower is made of polyamide (pure white or anthracite grey) to increase comfort. The seats are permanently fixed to walls of different constructions with non-corrosive and tested fixing material with baseplate and stainless steel cover. HEWI shower seats have a loading capacity of up to 150 kg. The HEWI stainless steel support rail is available in different lengths and can be supplemented with a storage box for shower utensils.

Bilder Håndtak og klaffsete. Picture Support rail and hinged seat.

18 | HEWI


HEWI | 19


Sanitærserie 805 | Tilbehør Sanitary Range 805 | Accessories Bruksområder Offentlige bygg, sykehus, rehabiliteringssenter, gamle- og sykehjem, PU-boliger, privatbad. Serie 805 omfatter utstyrsprodukter for funksjonsområdene på badet: Vask, toalett, dusj/badekar. Normer Sortimentet oppfyller DIN 18024 del 2 og 18025 del 1 og 2. Disse normene regulerer planlegging, utføring og innredning av bygg uten barrierer. DIN 18024 del 2: Offentlige bygg DIN 18025 del 1: Privat/rullestolbruker DIN 18025 del 2: Privat/seniorer og handikappede HEWI farger antrasittgrå (92) og ren hvit (99)

Beger med holder* Tumbler with holder 805.04.100 805.04.010 (Acryl | Acylic) 805.04.020 (Glas | Glass) ø 70 | 87 80 | 40 | 80

Såpeskål* Soap dish 805.02.100 80 | 40 | 80

Toalettbørstesett* Toilet brush unit 805.20.200 100 | 465 | 100

Toalettbørste Toilet brush 805.90.010 422

Toalettbørstesett Toilet brush unit 805.20.100 141 | 470 | 140

Toalettpapirholder Toilet roll holder 805.21.100 160 | 120 | 20

Application areas Public buildings, hospitals, rehabilitation centres, nursing homes for the elderly and bathrooms. Range 805 includes products for the bathroom – basin, toilet, shower/bathtub. Standards The comprehensive nature of the collection and the characteristics of the products enable HEWI to comply with the provisions set out in the DIN 18024 Part 2 and 18025 Parts 1 + 2 standards. These standards regulate the planning, execution and appointment of accessibility buildings. DIN 18024 Part 2 – public buildings DIN 18025 Part 1 – residential accommodation for wheelchair users DIN 18025 Part 2 - accessibility residential accommodation for senior citizens and the disabled HEWI colours anthracite grey (92) and pure white (99)

Overflate i rustfritt stål, slipt eller børstet Textured or brushed stainless steel finish

Polyamidkomponenter i antrasittgrå eller ren hvit Polyamide components in anthracite grey or pure white

92

20 | HEWI

99

 Angitte dimensjoner i mm: Bredde (aksemål) | høyde | dybde (lengde) Specified dimensions in mm: Width (c to c) | Hight | Depth (Length) * Dybde pluss veggsokkel 10 - 15 mm | Additional depth wallsocket 10 - 15 mm


Såpedispenser* Soap dispenser 805.06.100 95 | 275 | 95

Papirhåndkledispenser* Paper towel dispenser 805.06.500 300 | 360 | 120

Avfallskurv* Paper towel basket 805.05.100 300 | 510 | 170

Toalettpapirholder* Toilet roll holder 805.21.100 162 | 155 | 132

Skiltingsguide Signage system guide GL0901XA... 150 | 150 | 1,5

Symboler Symbols 710XA.150.2 87 | 150 | 1,5 710XA.150.1 71,5 | 150 | 1,5 710XA.150.3 135 | 150 | 1,5

Reserve-/toalettpapirholder Spare / Toilet roll holder 801.21.200 ø 70 | 120 801.21.300 ø 70 | 126

Veggkroker Single hook 805.90.010 ø 55 | 50 805.90.030 ø 70 | 80

Oppbevaringsboks Storage box 802.03.200 200 | 110 | 107

Hjørnehylle Corner shelf 802.03.210 210 | 120 | 210

HEWI | 21


Sanitærserie 805 | Barrierefri Sanitary Range 805 | Accessibility Bruksområder Offentlige bygg, sykehus, rehabiliteringssentrum, gamleog sykehjem, PU-boliger, privatbad. Serie 805 tilbyr utstyrprodukter for funksjonsområdene på badet: Vask, toalett, dusj/badekar. Normer Sortimentet oppfyller DIN 18024 del 2 og 18025 del 1 og 2. Disse normene regulerer planleggingen, utførelsen og innredningen av barrierefrie bygg. DIN 18024 del 2: Offentlige bygg DIN 18025 del 1: Privat/rullestolbruker DIN 18025 del 2: Privat/seniorer og handikappede

Støttehåndtak Hinged support rail 805.50.1... 78 | 259 | 600-900

Tilleggssett Toalettpapirholder Upgrade kit toilet roll holder 805.50.010 35 | 131 | 136

Ryggstøtte Rear support 805.51.900 670-730 | 220 | 150

Ryggstøtte Rear support 805.51.910 670-730 | 220 | 150

Dusjstang Shower head holder 805.33.1... 600-1100 | 90

Vinkelhåndtak med dusjholder L-shaped support rail with shower head holder 805.33.210...R/L 600 | 1100 | 90

Hengesete Removable hanging seat 805.51.110 448 | 395 | 500

Klaffsete Hinged seat 805.51.210 448 | 259 | 428

HEWI farger antrasittgrå (92) og ren hvit (99) Application areas Public buildings, hospitals, rehabilitation centres, nursing homes for the elderly and bathrooms. Range 805 includes products for the bathroom – basin, toilet, shower/bathtub. Standards The comprehensive nature of the collection and the characteristics of the products enable HEWI to comply with the provisions set out in the DIN 18024 Part 2 and 18025 Parts 1 + 2 standards. These standards regulate the planning, execution and appointment of accessibility buildings. DIN 18024 Part 2 – public buildings DIN 18025 Part 1 – residential accommodation for wheelchair users DIN 18025 Part 2 - accessibility residential accommodation for senior citizens and the disabled HEWI colours anthracite grey (92) and pure white (99)

Overflate børstet rustfritt stål Brushed stainless steel finish

Polyamidkomponenter i antrasittgrå eller ren hvit Polyamide components in anthracite grey or pure white

92

22 | HEWI

99

 Angitte dimensjoner: Bredde (aksemål) | høyde | dybde (lengde) Specified dimensions: Width (c to c) | Hight | Depth (Length)


Tilleggssett Utløsning av toalettskylling (radiostyrt) Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled) 801.50.060 50 | 68 | 105

Holdehåndtak Support rail 80.36.1... 300-1100 | 90

Vinkelhåndtak L-shaped support rail 805.22.100...R/L 300 | 600 | 90

Vinkelhåndtak L-shaped support rail 805.22.110...R/L 400 | 900 | 90

Vinkelhåndtak L-shaped support rail 805.22.200...R/L 620 | 200 | 90

Dusj-, badekarsett Shower rail 805.35.110 762 x 762 | 70 | 90

Dusjsett med dusjstang Shower rail with shower head holder 805.35.210...R/L 762 x 762 | 1100 | 90

Dusjsett med dusjstang Shower rail with shower head holder 805.35.3... 1100 | 90

Sprutbeskyttelse for dusjen Shower spray guard 805.52.20030 78 | 890 | 940

Takoppheng Ceiling support 805.34.0... 400-600 | ø 33

Forhengstang Shower curtain rail 805.34.1... 1000-1500 | ø 33

HEWI | 23


Sjekkliste barrierefri Accessibility Checklist

Ved et omfangsrikt produkttilbud er det vanskelig å bestemme seg. For at du skal kunne treffe riktig avgjørelse, bør du være obs på følgende når det gjelder barrierefritt utstyr i bygg:

With an extensive product range available, it is difficult to make the right choice. To enable you to make a safe decision, you should note the following when planning barrierfree fitout in buildings:

Langsiktig investering Høy produktkvalitet = lang levetid Produkter uten vedlikehold CE-markerte medisinprodukter Korrosjonsbeskyttede materialer og innfestinger Det kan tilpasses kroppsmålene til brukeren Kan lett integreres i arkitektur- og pleiekonsepter Systemsikkerhet: Kompatibilitet til systemer som eksisterer

Long-term viability of the investment High product quality = long life-cycle Maintenance free products CE marked medical products Corrosion-proof materials and fixings Adaptable to user's body measurements Easily integrated in architecture and care concepts System security: Compatibility with existing systems

Fordeler for brukeren Komfortabel håndtering Selvforklarende produkter Hjelper på mobiliteten Hjelper på selvstendigheten Produktenes sikkerhet Funksjonelt design Sympatiske håndtaksoverflater Hjemmevennlig, behagelig atmosfære Glede av å bruke produktene

Advantages for the user Comfortable handling Self-explanatory products Promotes mobility Promotes independence Product safety Functional design Easy and comfortable to grip surfaces Homely, pleasant ambience Joy in using the products

Fordeler for pleiepersonalet Selvforklarende produkter Bra å betjene Avlastning av pleiepersonalet Lett rengjøring Sikkerhet i omgang med pasientene/de som bor der

Advantages for the care personnel Self-explanatory products Good usability Relieves the care personnel Easy to clean Safety in handling patients/residents

Håndtering og montering Korte monteringstider Ingen skade på monteringsstedet Garanti iht. ZVSHK

Trade and installation Low installation times No damage on the construction site Warranty according to ZVSHK

24 | HEWI


Planleggingsservice Planning and Design Service

2D visualisering | 2D Visualization

3D visualisering | 3D Visualization

Støtte av HEWI planleggingsservice HEWI tilbyr en omfangsrik og hjelpende støtte med planleggingsservice for arkitekter, forhandlere og bearbeidere. Etter dine mål og din grunnrissskisse med posisjoner for monteringsforbindelser, utarbeider vi et individuelt og direkte brukbart utstyrforslag (som 3D-presentasjon etter ønske). Vi nevner ikke bare de egnede komponentene i HEWIproduktomfanget, med anbefaler også kombinasjoner med sanitærprodukt fra andre produsenter.

Support from HEWI's planning & design service With its planning & design service for architects, distributors and contractors, HEWI offers a comprehensive service to assist you. We draw up an individual and directly implementable fitout proposal for you based on your measurements and floorplan sketch showing the position of the connections (on request, also supplied as 3D visualisation). We not only name the suitable components of the HEWI product range, but also provide recommendations for combination with other manufacturers' sanitary products.

HEWI | 25


Services | kontakt Services | Contacts

Ved å bruke følgende HEWI serviceytelser blir det daglige arbeidet ditt lettere, fra planlegging over oppretting og til utbygging og bruk av et bygg.

Using the following HEWI services simplifies your daily work for the design and planning of a building.

Rådgivning: · Omfattende rådgivning i alle planlegningsfaser, over hele HEWI ytelsesspekteret · Hjelp til utlysning · Mønster · Utarbeiding av individuelle problemløsninger · Presentasjonshjelp hos byggherrer og investorer · Bruk av HEWI spesialistteams for temaene barrierefri, elektroniske lukkesystemer, skilter og individuelle løsninger for håndteringssett · Planleggingshjelp for barrierefri gjennom servicesenteret barrierefri · Informasjoner om lovmessige bestemmelser

Consultation: · Comprehensive advice in all phases of planning through the entire spectrum of HEWI products and services · Support in invitations to tender · Samples · Producing individual solutions · Support for presentations to project owners and investors · Use of teams of HEWI specialists to deal with the themes of accessibility living, electronic locking systems, signage systems, together with individualised solutions for handrails · Information on legal regulations

Hjelpemidler: · Produktkatalog på Internett og på HEWI InfoWare (CD-ROM) · Faginformasjoner til temaet å bo barrierefritt (f. eks. planleggingshjelp) · Mønsterblokker og fargeeksempler · Klargjøring av materialer for collager · Utstillingssystemer

Technical presentations: · Product catalogue on the Internet and on the HEWI Infoware CD · Sample blocks and colour swatches · Provision of materials for showboards · Exhibition systems

26 | HEWI


Nyheter | byggbeslag og sanitær News | Hardware and Sanitary

Sanitærsystem S 01 | Sanitary system S 01

Skiltingsguide | Signage system guide

LifeSystem White Edition | LifeSystem White Edition

Dørvrider 162 | Lever handle 162

Dørvrider 185 | Lever handle 185

Dørvrider 181 | Lever handle 181

HEWI | 27


TrioVing A/S P.O. Box 25 Tveita Brobekkveien 80 N-0617 Oslo Phone: +47 2337 3000 Fax: +47 2337 3050 www.trioving.no post@trioving.no

www.hewi.com

Med forbehold om tekniske endringer Technical information subject to alteration

PR 244D/GB 01/08

Profile for Vibeke Dyrøy

Brosch_805-Trioving_Lasesmeden  

Sanitær|Tilbehørogbarrierefrittmiljø|Serie805rustfrittstål Sanitary|AccessoiresandAccessibility|Range805StainlessSteel 02|HEWI

Brosch_805-Trioving_Lasesmeden  

Sanitær|Tilbehørogbarrierefrittmiljø|Serie805rustfrittstål Sanitary|AccessoiresandAccessibility|Range805StainlessSteel 02|HEWI

Advertisement