Page 1

Latvijas notikumu

arhitektūras apkārtraksts

jūlijā bija: 02. Maģistra darbu aizstāvēšana RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē 04. Nacionālās arhitektūras padomes sēde 04.–05. Projekta „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana (USER)” starptautiskais seminārs „Droša publiskā ārtelpa” Rīgas domē 12. Arhitekta Andra Vītola personālizstādes „Vējš vītolos” atklāšana Arhitektu namā 14. Venēcijas biennāles 13. starptautiskās arhitektūras izstādes Latvijas ekspozīcijas „Iekšējā brīvība. Rīgas iela Venēcijā” izstādes atklāšana Rīgas Doma dārzā 15. Edgara Bondara promocijas darba aizstāvēšana „Telpiskās vides projektēšana bioklimatisko faktoru kontekstā” RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē 17. Diskusija par Rīgas attīstības plāniem ar arhitektu Andri Rozi, RD PAD pārstāvi Guntaru Ruskulu un grupas „Māja” pārstāvi Ģirtu Ādmini Arhitektu namā Līdz 20. Dizaina diplomandu izstāde „KAM” Latvijas Mākslas akadēmijas Radošajā telpā

Līdz 20. Ceļojošā izstāde „Japānas dizains šodien 100” Latvijas Mākslas akadēmijas aulā 22.–29. Arhitektūras un dizaina studentu radošās darbnīcas „ARH vasara 2013” Rojā 24. „Labas vietas TALKA” ideju spēle un Sarkandaugavas Alekša skvēra dizaina koncepcijas prezentācija radoši informatīvajā telpā „Esplanāde 2014” 25. Konkursa izsludināšana par Latvijas nacionālo paviljonu Venēcijas 14. starptautiskajā arhitektūras biennālē 27. RTU starptautiskās arhitektūras vasaras skolas atklāšana Cēsīs 28. LLU starptautiskās ainavu arhitektūras vasaras skolas atklāšana Lielaucē un Vecaucē 31. Diskusija un radošā darbnīca par daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanas problēmām radoši informatīvajā telpā „Esplanāde 2014”

2013|08

augusts LAS VALDES SĒDES Jūlijā notika divas LAS valdes sēdes. 3. jūlijā tika lemts par sadarbību ar institūcijām pašvaldības arhitektu tālākizglītībā, labāko darbu skates organizēšanu, par LAS finanšu plūsmu 2013. gada četros mēnešos un finansējuma piesaisti Arhitektu nama jumta remontam. Savukārt 24. jūlija sēdē tika apstiprināts nolikums „Latvijas arhitektūras izstāde Venēcijas biennālē 2014”, apspriestas iespējamās izmaiņas LAS valdes sastāvā un lemti dažādi jautājumi par Pasaules arhitektūras dienas atzīmēšanu oktobrī. IZMAIŅAS ATTIECĪBĀ UZ PAU ATJAUNOŠANU UN PAGARINĀŠANU Atbilstoši Ministru kabineta 01.04.1997. pieņemto „Vispārīgo būvnoteikumu” grozījumiem, kas stājušies spēkā 11.06.2013., jāņem vērā, ka normatīvie akti vairs neparedz plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu un atjaunošanu. Tāpat gadījumā, ja būvdarbi nav sākti, vairs netiek paredzēta iespēja pagarināt derīguma termiņu arī akceptētam izvērstajam skiču un tehniskajam projektam. Informācija: www.rpbv.lv, www.likumi.lv

augustā ir: RĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRA SAGLABĀŠANAS UN ATTĪSTĪBAS PADOMES SĒDE 7. augustā plkst. 15:00 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā notiek Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes 206. sēde. Ar tās darba kārtību var iepazīties šeit. Informācija: www.mantojums.lv „IEKŠĒJĀ BRĪVĪBA. RĪGAS IELA VENĒCIJĀ” Līdz 8. augustam Rīgas Doma dārzā ir eksponēta Latvijas instalācija „Iekšējā brīvība. Rīgas iela Venēcijā”, kas pagājušajā vasarā tika izrādīta Venēcijas biennāles 13. starptautiskajā arhitektūras izstādē. Eksponējot instalāciju Domā, par galveno elementu ir kļuvis klostera dārzs, kas iemieso Mūžības laiku. Darba moto ir „Iekšējā brīvība ir nākotnes domāšanas arhitektūra”, un apmeklētājiem tas ļauj ieskatīties Rīgas centrālās

01

Vairāk informācijas meklē LAS mājaslapā www.latarh.lv


SEMINĀRS PAR SABIEDRĪBAS IESAISTI ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ 8. augustā no plkst. 10:00 centrā „Koka Rīga” notiek seminārs „Par sabiedrības iesaistes mehānismiem attīstības plānošanā”, ko organizē Rīgas plānošanas reģions. Programmā paredzētas prezentācijas par sabiedrības iesaistes labās prakses piemēriem Talsu, Salacgrīvas un Jaunpils novada pašvaldībās, grupu darbs, kā arī centra „Koka Rīga” ekspozīcijas un tuvākās apkaimes apskate. Informācija: www.rigaregion.lv

augusts | 2013/08

ielas namu fasāžu fragmentos un iekšpagalmos, tādējādi radot skatītājam iespaidu par „ielu ielā” . Ekspozīcijas autori ir arhitekte Līga Apine un radošā apvienība „Other Side Studio” (Helvijs Savickis, Edgars Rožkalns, Kristaps Kleinbergs, Austra Stupele, Aksels Bruks), kuratore – Ieva Kulakova. Ekspozīciju Rīgā rīko biedrība „Ascendum” un Laikmetīgās mākslas institūts. Informācija: www.ascendum.lv

RTU VASARAS SKOLAS NOSLĒGUMS 9. augustā no plkst. 15:00 Cēsu profesionālajā vidusskolā Lielajā Skolas ielā 6 notiek Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās arhitektūras vasaras skolas rezultātu prezentācija, kā arī izstādes un pilsētvides instalāciju atklāšana. Vasaras skolas laikā arhitektūras, pilsētplānošanas, mākslas, ģeogrāfijas, socioloģijas un citu radniecīgu nozaru studenti trīs dažādās darbnīcās pētīja, kā veicināt saliedētas kopienas veidošanos un stiprināt vietējo identitāti, lai iedrošinātu iedzīvotājus apgūt jaunas prasmes un radīt augstvērtīgākus produktus. Aicināti visi interesenti. Informācija: www.facebook.com, www.rtu.lv IZSTĀDE „PIRANĒZI. ROMAS ANTIKVITĀTES” Līdz 11. augustam Mākslas muzeja „Rīgas Birža” Lielajā izstāžu zālē ir apskatāma izstāde „Piranēzi. Romas antikvitātes”, kurā eksponēti 18. gadsimta itāļu arhitekta, arhitektūras teorētiķa un arheologa Džovanni Batistas Piranēzi darbi no muzeja ofortu kolekcijas. Tajā var iepazīt slavenā meistara grafikas, kurās viņš iemūžinājis antīkās Romas arhitektūru un no drupām vai celtņu fragmentiem rekonstruējis daļēji vai pilnīgi zudušus arhitektūras objektus. Muzejs apmeklētājiem atvērts katru dienu, izņemot pirmdienas. Informācija: www.lnmm.lv IZSTĀDES ARHITEKTU NAMĀ Līdz 12. augustam Arhitektu namā ir apskatāma arhitekta Andra Vītola personālizstāde „Vējš vītolos”, kas tiek rīkota par godu viņa jubilejai. Savukārt no 14. līdz 23. augustam interesenti var apmeklēt Latvijas Puškina biedrības organizēto izstādi „Августейшая художница”, kas tiek rīkota par godu Romanovu nama četrsimtgadei. Tajā būs eksponētas krievu gleznotājas Olgas Romanovas (Aleksandra Trešā meitas un pēdējā Krievijas cara Nikolaja Otrā jaunākās māsas) gleznu kopijas. Aicināti visi interesenti. Informācija: www.latarh.lv IZSTĀDE PAR JŪGENDSTILU Līdz 16. augustam Latvijas Arhitektūras muzejā ir apskatāma izstāde „Maskavas jūgendstila zelta lappuses. Ļevs Kekuševs”, kas veltīta Maskavas arhitektam un arhitektūras pedagogam Ļevam Kekuševam (1862–?). Arhitekts pārstāv agrīno jūgendstilu, un viņa radošo rokrakstu atklāj sabiedriskās ēkas – darījumu celtnes, viesnīcas, slimnīcas, kā arī īres nami un savrupmājas Maskavā, Pēterburgā, Odesā un citur, savukārt viens no spilgtākajiem arhitekta darbiem bija kā vienots arhitektūras ansamblis veidota Maskavas–Arhangeļskas dzelzceļa līnijas stacija. Ekspozīciju veido materiāli no Maskavas Valsts centrālā arhīva, bibliotēkām un privātkolekcijām, kā arī Margaritas Fedinas mūsdienu fotogrāfijas, un tā sniedz vispusīgu ieskatu arhitekta daiļradē. Informācija: www.archmuseum.lv

02

Vairāk informācijas meklē LAS mājaslapā www.latarh.lv


augusts | 2013/08

KONKURSS PAR FINANSĒJUMU KULTŪRAS PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANAI UN PIEEJAMĪBAI LR Kultūras ministrija ir izsludinājusi atklātas projektu iesniegumu atlases trešo kārtu 3.4.3.3. aktivitātē „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā”. Aktivitāte ir daļa Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”, un tās mērķis ir nodrošināt tādu privātīpašumā esošu kultūras pieminekļu saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un sociālekonomisko izmantošanu, kuri nodrošina nozīmīgas publiskās funkcijas. Trešās kārtas projektu iesniegšanas termiņš ir līdz 16. augustam, savukārt pieteikšanās ceturtajai kārtai būs no 17. septembra līdz 17. oktobrim. Pieteikumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu Kultūras ministrijas Personāla dokumentu pārvaldības nodaļai K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364. Informācija: www.km.gov.lv DIZAINA FILMU FESTIVĀLS KULDĪGĀ 16. un 17. augustā Kuldīgā norisināsies Dizaina filmu festivāls, ko organizē Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju. Pasākuma idejas autore un kuratore ir Singapūras dizaina studija „Anonymous”, un tās koncepcija paredz apvienot arhitektūrai, modes dizainam, fotogrāfijai, ielu mākslai, grafikai, dažādām dizaina apakšnozarēm, kā arī vizuālajai un performanču mākslai veltītas dokumentālās filmas. Programmā ir iekļautas arī tādas Rīgas kinostudijas filmas kā „Dizains” (1974, rež. Rūta Celma), „Siluetu meklējot” (1981, rež. Skilla Pinne-Rikarde), „Latvija – manas mājas” (1983, rež. Ansis Epners) u.c. Festivālu plkst. 20:00 atklās „Pecha Kucha” prezentāciju vakars, kurā uzstāsies LR kultūras ministre Ž. Jaunzeme-Grende, gleznotājs A. Naumovs, arhitekti L. Griezīte, U. Lukševics, M. Putrāms un L. Krūmiņa, restaurators E. Raitums u.c., savukārt 17. augustā līdztekus filmu programmai plānota arī Mākslas akadēmijas radošā dizaina darbnīca bērniem. Informācija: facebook.com/dizainafilmufestivals, www.designfilmfestival.com RĪGAS PILSĒTAS SVĒTKI No 16. līdz 18. augustam notiek Rīgas pilsētas svētki, kas ar daudzveidīgu pasākumu programmu piedāvā iepazīt pilsētas arhitektūru. 16. augustā plkst. 17:00 koka ēku renovācijas centrā „Koka Rīga” tiek atklāta Andas Krauzes un Harija Dainas Liepiņa fotoizstāde „Avotu iela 1,30 km”. 17. augustā visu dienu Saules muzejā apskatāma izstāde „Saule Rīgas arhitektūrā” – tās galvenais objekts ir saule kā centrālais jūgendstila namu fasādes elements, savukārt no plkst. 12:00 ikvienam ir iespēja piedalīties Alberta ielas svinībās. Plašāka svētku programma pieejama vietnē rigassvetki.lv. Informācija: www.rigassvetki.lv PIETEIKŠANĀS VKKF PROJEKTU KONKURSAM Līdz 23. augustam Valsts kultūrkapitāla fonds pieņem iesniegumus 2013. gada 3. kultūras projektu konkursam dizainā un arhitektūrā. Finansējums projektiem tiek piešķirts pēc nozares prioritātēm: dizaina un arhitektūras jaunrade, izpratne, sociālā atbildība un sadarbība. Informācija un nolikums: www.kkf.lv LAS PADOMES SĒDE 27. augustā plkst. 17:00 Arhitektu namā notiks LAS padomes sēde. Tās dienas kārtībā – LAS valdes locekļu vēlēšanas un sertificēšanas kārtības apstiprināšana. Informācija: www.latarh.lv

03

KONKURSS PAR LIEPĀJAS PLUDMALES ATTĪSTĪBU Liepājas pašvaldība ir izsludinājusi atklātu metu konkursu par tematiskā plānojuma izstrādi pilsētas pludmalei. Konkursa mērķis ir veidot šo vietu par progresīvu publisko Vairāk informācijas meklē LAS mājaslapā www.latarh.lv


augusts | 2013/08

telpu un iegūt tai iespējami labākos pilsētbūvnieciskos, ainaviskos, vides dizaina un mārketinga risinājumus, kā arī noskaidrot tematiskā plānojuma izstrādāšanas izmaksas. Materiāli līdz 30. augusta plkst. 14:00 jāiesniedz pilsētas būvvaldē (Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401) vai Liepājas pārstāvniecībā Rīgā (Torņa ielā 4, 2a-201, LV-1050). Izejmateriāli un informācija: www.liepaja.lv IZSTĀDE RISEBA FAD Līdz septembrim Arhitektūras un mediju centra H2O 6 foajē būs apskatāma RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultātes studentu projektu izstāde „WRAP-UP!”. Informācija: www.achitecture.riseba.lv AICINA LĪDZDARBOTIES RĪGAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDĒ Šobrīd norit aktīvs darbs pie Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes 2018.–2030. gadam, tāpēc galvaspilsētas domes Pilsētas attīstības departaments aicina līdzdarboties tā tapšanā. Departamenta mājaslapā ir izveidota sadaļa „Jaunais Rīgas teritorijas plānojums”, kurā ikviens var iepazīties ar izstrādes procesu un noteiktajiem darba uzdevumiem, kā arī sekot līdzi aktualitātēm. Šī mājaslapas sadaļa ir viens no sabiedrības līdzdalības programmas elementiem, kura uzdevums ir nodrošināt informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu plānojuma tapšanā. Tuvākajā laikā tajā tiks ievietota informācija par izpētes pasākumiem un dažādām sabiedrības līdzdalības aktivitātēm. Piemēram, ziņas par plānotām apkaimju sanāksmēm no septembra līdz decembrim, kā arī apkaimju iedzīvotāju aptauju rezultāti, kurās noskaidrots viņu viedoklis par dažādiem Rīgas attīstības jautājumiem. Aicinām ikvienu sekot līdzi jaunākajām ziņām, izteikt savu viedokli gan mājaslapā, gan departamenta sociālā portāla Twitter kontā @rdpad, kā arī apmeklēt apkaimju sanāksmes. Informācija: www.rdpad.lv

septembrī būs: KONKURSS PAR LATVIJAS EKSPOZĪCIJAS KONCEPCIJU VENĒCIJAS BIENNĀLEI No 2014. gada 7. jūnija līdz 23. novembrim Venēcijā notiks 14. starptautiskā arhitektūras biennāle, kuras tēma būs „Mūsdienīguma absorbēšana. 1914–2014” (Absorbing Modernity: 1914–2014). Izstādes kurators arhitekts Rems Kolhāss (Rem Koolhaas) uzsver, ka laikmetīgo izpausmju apjūsmošana ir iespēja atgriezties pie pamatiem, vēstures un arhitektūras pamatelementiem un pēdējo 100 gadu arhitektūras attīstības tendencēm dažādās valstīs, tāpēc šogad uzmanības centrā atradīsies arhitektūra, nevis arhitekti. Mūsu valsts šajā biennālē tiek pārstāvēta kopš 2004. gada, un nacionālās ekspozīcijas izveidi ar Kultūras ministrijas deleģējumu organizē Latvijas Arhitektu savienība. Šogad savus priekšlikumus atklātajā radošo konceptu konkursā arhitektūras un dizaina jomas pārstāvji var iesniegt līdz 6. septembra plkst. 17:00. Konkursa mērķis – atrast labāko ideju, kuratoru, komandu un Latvijas ekspozīcijas īstenošanas modeli. Žūrijā būs arhitekti J. Poga, V. Valgums, R. Liepiņš, L. Krūmiņa, A. Ģelzis, E. Bērziņš, M. Devrīnts, P. Kokins un Kultūras ministrijas pārstāve Dz. Purviņa. Materiāli jāiesniedz Arhitektu savienībā (Torņa ielā 11, Rīgā, LV-1050 ar norādi „Venēcija 2014”). Nolikums: www.latarh.lv Informācija: www.latarh.lv KULTŪRAS FORUMS „BALTĀ NAKTS” Naktī no 7. uz 8. septembri Rīgā jau astoto gadu notiks kultūras forums „Baltā nakts”, kas ir daļa starptautiskā projekta „Eiropas baltās naktis”. Pasākumu organizē Rīgas

04

Vairāk informācijas meklē LAS mājaslapā www.latarh.lv


PIETEIKŠANĀS „EUROPA NOSTRA” BALVAI Līdz 9. septembrim var iesniegt pieteikumu starptautiskajai kultūras mantojuma balvai „Europa nostra 2014”. Šo apbalvojumu asociācija „Europa nostra” un Eiropas Savienība piešķir katru gadu, un ar to tiek atzīmēti tādi arhitektu, amatnieku, brīvprātīgo, skolu, vietējo kopienu, kultūras pieminekļu īpašnieku un plašsaziņas līdzekļu sasniegumi, kuri ir veicinājuši radošumu un inovatīvu pieeju kultūras mantojuma saglabāšanā. Pieteikumus var iesniegt četrās kategorijās: konservācija; pētniecība; individuālais un organizāciju ieguldījums; izglītība, apmācība un popularizēšana. Pērn balvu kategorijā „Izglītība, apmācība un popularizēšana” saņēma Kuldīgas restaurācijas centrs par pasākumiem „Aktivitāšu komplekss Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanai” – regulāras logu apkopes akcijas iedzīvotājiem, kultūras mantojuma laboratorijas un „Mākslas nārsta” akcijas vecpilsētas namos. Pieteikumu formas: www.europanostra.org Informācija: www.mantojums.lv, www.kokariga.lv

augusts | 2013/08

domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar aktīvākajām kultūras organizācijām, iesaistot daudzus Latvijas un ārvalstu māksliniekus. „Baltās nakts” devīze šogad ir „Atver durvis!”, tāpēc forumā aktīvi līdzdarbojas arī pilsētas kafejnīcas, galerijas, grāmatnīcas, klubi un citi uzņēmumi. Pasākuma mērķis ir vairot sabiedrības izpratni par mūsdienu kultūras norisēm, un tas notiek visā Rīgā, veicinot jaunu kultūrtelpu veidošanos neierastās un savdabīgās pilsētas vietās. Informācija: www.baltanakts.lv

MĀCĪBU KURSS „GREEN BUILDING PROFESSIONAL” Septembrī turpinās Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes organizētās apmācības programma „Green Building Professional”, ko izstrādājusi Pasaules Zaļās būvniecības padome. 11. septembrī notiek mācību modulis „Ilgtspējīga dizaina principi” (Green Design Principles), savukārt 25. septembrī – „Nulles enerģijas ēkas”. Ar detalizētu moduļu aprakstu var iepazīties šeit. Pasākumi noris Eiropas Savienības mājā Rīgā, Aspazijas bulvārī 28. Pieteikties var, rakstot Inesei Oltei uz e-pastu inese.olte@gmail.com. Informācija: www.ibp.lv

KONKURSS PAR LATVIJAS PAVILJONU IZSTĀDĒ EXPO 2015. gadā no 1. maija līdz 31. oktobrim Milānā (Itālijā) notiks starptautiskā izstāde „World Expo”, kuras tēma būs „Paēdināt planētu. Enerģija dzīvei”. Gatavojoties tai, Ekonomikas ministrija ir izsludinājusi metu konkursu par Latvijas ekspozīcijas saturu un arhitektoniski telpisko vīziju jeb būvniecības ieceres metu, lai iegūtu labāko EXPO tēmai atbilstošo risinājumu. Konkurss ir atklāts un anonīms, tajā var piedalīties gan fiziskas, gan juridiskas personas, gan to apvienības. Žūriju veidos pārstāvji no Ekonomikas, Kultūras un Ārlietu ministrijas, Latvijas Reklāmas asociācijas, Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas Institūta, Tūrisma attīstības valsts aģentūras un citām organizācijām, savukārt LAS tajā pārstāvēs Andris Kronbergs. Pieteikumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu līdz 23. septembra plkst. 14:00 Ekonomikas ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519. Nolikums un informācija: www.em.gov.lv Vairāk informācijas meklē LAS mājaslapā www.latarh.lv

05

Avots: jugendstils.riga.lv

IZSTĀDE „HENRIJS VAN DE VELDE UN RĪGA” Līdz 15. septembrim Rīgas Jūgendstila muzejā būs apskatāma izstāde „Henrijs van de Velde un Rīga”. Tās iedvesmas avots ir divi fakti, kas arhitektu saista ar Rīgu: aicinājums 1910. gadā piedalīties arhitektūras konkursā Svētā Pētera baznīcas pastorāta ēkai, kā arī pilsētas parādīšanās vienā no pazīstamākajiem arhitekta portretiem un viņa memuāros „Geschichte meines Lebens”. Izstādē aplūkojami arhitekta radošo darbību raksturojoši zīmējumi, fotogrāfijas, maketi, apraksti un grāmatas. Informācija: www.jugendstils.riga.lv


augusts | 2013/08

IZSTĀDE „RĪGAS SKATI. NO MUZEJA GLEZNU KOLEKCIJAS” Visu vasaru Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā ir apskatāma izstāde „Rīgas skati. No muzeja gleznu kolekcijas”, kura veidota kā īsa ekskursija pilsētas vēsturē un apmeklētājiem sniedz priekšstatu par mainīgo pilsētvidi. Aplūkojamās gleznas ir muzeja pastāvīgās ekspozīcijas papildinājums par godu muzeja 240. gadskārtai, un tās ļauj ieraudzīt Rīgas 17. gadsimta panorāmu, Pulvertorni, Melngalvju namu, Pēterbaznīcu un to apkārtni 19. gadsimta beigās, kā arī ielūkoties pilsētas ainavās un notikumos 20. un 21. gadsimta mākslinieku acīm. Izstāde apskatāma līdz 30. septembrim. Informācija: www.kultura.lv IZSTĀDES ĶĪPSALAS HALLĒ Oktobrī Ķīpsalas izstāžu hallē notiek ikgadējās tematiskās izstādes. No 3. līdz 6. oktobrim norisinās 18. starptautiskā mēbeļu un interjera izstāde „Baltic Furniture 2013” un Rīgas starptautiskā dizaina izstāde „Design Isle”. Izstāžu laikā būs apskatāma Latvijas Dizaineru savienības konkursam „Gada balva dizainā 2013” iesniegto darbu ekspozīcija un paziņoti tā laureāti septiņās kategorijās. Savukārt no 17. līdz 20. oktobrim būs atvērta izstāde „Māja. Dzīvoklis 2013”, kur profesionāļiem un interesentiem pieejama plaša informācija par visu nepieciešamo mājokļa būvniecībai un remontam, kā arī labiekārtošanas un interjera precēm un pakalpojumiem. Vienlaicīgi notiks arī izstāde „Vide un enerģija 2013”, kuras laikā tiks organizēti tematiski semināri un konferences par jomas aktualitātēm, piemēram, šogad pirmo reizi notiks starptautiska bioenerģijas konference „Bioenergy Promotion 2”, ko organizē Vides investīciju fonds. Informācija: www.bt1.lv PASAULES ARHITEKTŪRAS DIENA LATVIJĀ Šogad Pasaules arhitektūras diena tiks atzīmēta 7. oktobrī, un Starptautiskā arhitektu savienība (UIA) noteikusi tās tēmu – „Kultūra – arhitektūra”, kas ir mēģinājums sekmēt interpretāciju par arhitekta profesijas daudzpusību, iztēli un inovācijām realizācijā. Pasaules arhitektūras diena ar plašu programmu tiks atzīmēta arī visā Latvijā. Rīgas pilsētas arhitekta birojs pasākumu programmu aizsāk 7. oktobrī ar atvērto durvju dienu arhitektu birojos, semināru Rīgas skolu mācībspēkiem (sadarbībā ar LAS JAA izglītības programmu „Skolnieks Pētnieks Pilsētnieks”) un arhitektūras sasniegumu skates „2013. gada balva Rīgas arhitektūrā” noslēguma ceremoniju. 29. oktobrī paredzēta Rīgas pilsētas arhitekta (1879–1915) Reinholda Georga Šmēlinga piemiņai veltīta starptautiska populārzinātniskā konference „Rīgas iedzīvotāju šodiena un rītdiena pēckara daudzdzīvokļu namu mikrorajonos – pilsēttelpas transformācijas iespējas un izaicinājumi”. Savukārt Kuldīgā Arhitektūras dienu ar tēmu „Universālais dizains pilsētu vēsturiskajos centros” atzīmēs no 9. līdz 11. oktobrim, uzmanību pievēršot vides pieejamībai vēsturiskajos centros. Pasākumu programmā paredzēts studentu plenērs, kurā tiks izstrādāti vides dizaina pieejamības risinājumi, arhitektūras gada skates izstādes atklāšana, starptautiska konference, kā arī grāmatas prezentācija par Kuldīgu (prof. J. Krastiņš u.c.). Informācija: www.latarh.lv, www.arhitekts.riga.lv

Vairāk informācijas www.latarh.lv 2013. gada augusts

Latvijas notikumu

arhitektūras apkārtraksts

06

LANA Izdevējs: Latvijas Arhitektu savienības Arhitektūras informācijas centrs Torņa iela 11, Rīga, LV-1050, Latvija E-pasts: latarch@latnet.lv, tel. nr. +371 67212802 Projekta vadītāja: Judīte Skujiņa, judite.skujina@inbox.lv Redaktore: Ilze Rudzāte Korektore: Daina Vilemsone Atbalstītājs: Valsts kultūrkapitāla fonds

LAS AIC LANA August 2013  

Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā Arhitektūras informācijas centra pilotprojekta ietvaros tiek gatavots ikmēneša digitāls izdevums „Lat...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you