Page 1

arhitektūras apkārtraksts

janvārī bija: 18.12.Arhitekta J. Dripes grāmatas „Latvijas arhitektūra 1991–2011” prezentācija Mākslas muzejā „Rīgas birža” 16.12.–06.01. Izstāde „Latvijas bākas” Rīgas Mākslas telpas izstāžu zālē 08.–31. Izstāde „Henrijs Vigo Lācis. In memoriam” Arhitektu namā 10. Seminārs kultūras projektu vadītājiem Arhitektu namā Līdz 13. Izstāde „Iekšpuse un ārpuse” Laikmetīgās mākslas centrā „kim?” Līdz 13. Vides objektu festivāls „Ziemassvētku egļu ceļš 2012” Rīgā 14. SPP izstādes „Gaismas pupa” atklāšana galerijā „Istaba” Līdz 16. Izstāde „Dabas motīvi Rīgas jūgendstila namos” Rīgas domē 17. Seminārs „Pilsētvides kvalitātes aspekti: ilgtspējīgi mobilitātes plāni un velotransporta attīstība” viesnīcā „Avalon” 18. RTU APF absolventu izlaidums un diplomdarbu izstādes „6 M² kopīgs pamats” atklāšana Kongresu namā

23. Diskusija „Mūsu kultūrainava, tās analīze un aizsardzība” Arhitektu namā 24. RTU IEVF profesionālās maģistrantūras studiju programmas „Ekonomika” pilsētekonomikas studentu izlaidums 30. Sarunu cikla „Vārds Latvijas dizaineriem” lekcija „Lietu vērtība. Telpa, kas uzrunā” Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Rīgā 30. Neformāla LAS tikšanās ar valsts, pašvaldības un NVO pārstāvjiem par aktuālajiem 2013. gada pasākumiem un arhitektūras eksportu 30.–31. LU 71. zinātniskā konference apakšsekcijās „Teritorijas, resursi un plānošana” un „Telpiskā attīstība un plānošana” ĢZZF 31. Lekcija „Cēsu pils 1577. gada traģēdija – no laikabiedru liecībām līdz jaunākajiem atklājumiem” Cēsu Jaunajā pilī 31. Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas enerģētikas aģentūra” organizēta atvērto durvju diena par ēkas siltināšanas laikā gūto pieredzi un ieguvumiem

LAS VALDES SĒDES Janvārī notika trīs Latvijas Arhitektu savienības valdes sēdes (3., 10. un 31. janvārī). Tajās tika lemts par sekojošiem jautājumiem: „Nākotnes nama spēle”, konkursu organizēšana, VKKF projektu mērķu definēšana, Venēcijas biennāles organizēšanas koncepcijas izstrāde, ekspertu piesaiste, Sertificēšanas padomes statuss, LAS aptaujas anketa arhitektiem, Arhitektu nama apsaimniekošanas jautājumi, kā arī 2012. gada arhitektūras skates norise. Precizējot iepriekš minēto, valdes sēdē par skates datumu tika apstiprināts 2013. gada 17. maijs. Informācija: www.latarh.lv DISKUSIJA „MŪSU KULTŪRAINAVA, TĀS ANALĪZE UN AIZSARDZĪBA” 23. janvārī Arhitektu namā notika diskusija „Mūsu kultūrainava, tās analīze un aizsardzība”, ko organizēja Arhitektu savienība kopā ar Vecpiebalgas ainavu un kultūrvides aizsardzības biedrību. Tajā klātesošie tika iepazīstināti ar Vecpiebalgas novada teritorijas plānojumu (2012–2024) un īpaši vērtīgo ainavu problemātiku plānojuma kontekstā. Diskusijā piedalījās Vecpiebalgas novada teritorijas plānojuma autore Ilma Valdmane, Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas vadītājs Andis Kublačovs, LU ĢZZF dekāns Oļģerts Nikodemus, Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis Cīrulis, kā arī eksperti Dace Grante, Lija Bērziņa, Ausma Skujiņa, Līga Juhņēviča, Jānis Kauliņš un Jānis Piešiņš. Informācija: www.latarh.lv GRĀMATAS PAR LATVIJAS ARHITEKTŪRU Janvārī klajā nākušas vairākas grāmatas par Latvijas arhitektūru. Grāmata „Process 3. Jaunā arhitektūra Latvijā” turpina aizsākto Rīgas pētījumu sēriju un stāsta par tendencēm, kas mainījušas pilsētvidi no 2009. līdz 2012. gadam. Latvijas arhitektūras jaunāko laiku dokumentāciju papildina intervijas ar visu paaudžu profesionāļiem, eseja par metaforu Latvijas arhitektūrā, sabiedrisko organizāciju un arhitektūras skolu apskats. Grāmatas teksta autori: Matīss Groskaufmanis, Evelīna Ozola, Vents Vīnbergs un Ieva Zībārte. Savukārt uzņēmums „Latio” ir izdevis grāmatu „Nekustamais īpašums Latvijā 1991–2012”, kurā attēlota nozares vēstures attīstība, apkopojot nozares pārstāvju, Vairāk informācijas meklē LAS mājaslapā www.latarh.lv

01

Latvijas notikumu

2013|02

februāris


februārī ir:

februāris | 2013/02

juristu, finanšu speciālistu, politiķu, valsts pārvaldes darbinieku, mediju ekspertu un arhitektu viedokļus. Grāmata sniedz ieskatu denacionalizācijas, privatizācijas un valsts politikas veidošanās procesos, būvniecības, arhitektūras un nekustamā īpašuma pakalpojumu jomā un citos nozares attīstības aspektos Latvijā no neatkarības atjaunošanas laika līdz mūsdienām. Informācija: www.latio.lv, www.lukabuka.lv

PIEMIŅAS PLĀKSNE ARHITEKTEI MARTAI STAŅAI Šogad aprit simt gadi Martai Staņai (04.03.1913.–17.01.1972.). Latvijas Arhitektu savienība, atzīmējot ievērojamās latviešu arhitektes jubileju, ir izteikusi vēlmi pie Dailes teātra galvenās ieejas uzstādīt metāla piemiņas plāksni ar uzrakstu „arhitekte MARTA STAŅA 1913–1972 Dailes teātris 1959–1976, kopā ar Imantu Jākobsonu un Haroldu Kanderu”, ko izgatavos tēlnieks Kārlis Alainis, un tās izmaksas būs 950 lati bez nodokļu nomaksas. LAS aicina atbalstīt piemiņas plāksnes izgatavošanu un uzstādīšanu, veicot ziedojumu pēc katra iespējām. Ziedot iespējams ar pārskaitījumu uz Latvijas Arhitektu savienības kontu LV96UNLA 0002 100 700 820 (SEB Banka, SWIFT: UNLALV2X). LAS izsaka pateicību pirmajiem atbalstītājiem – Irēnai un Jānim Lejniekiem – par 50 latu ziedojumu. Informācija: www.latarh.lv „URBAN SHIFT” LEKCIJA PAR SINGAPŪRU 4. februārī plkst. 18:00 notiek septītais „Urban shift” pasākums, kurā Andris Ločmelis stāstīs par Singapūras pilsētplānošanas pieredzi. Pasākumu organizē Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija, LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte un „Urban Institute Riga”, un tas notiks Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes 313. telpā Alberta ielā 10. Informācija: www.facebook.com/groups/Urban.Riga RĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRA SAGLABĀŠANAS UN ATTĪSTĪBAS PADOMES SĒDE 6. februārī plkst. 15:00 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā notiek Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes 194. sēde. Informācija: www.mantojums.lv

KONKURSS PAR MĪLESTĪBAS ALEJU ARKĀDIJAS PARKĀ Līdz 14. februārim ikviens var piedalīties ideju skiču konkursā „Mīlestības aleja” par speciālu vietu jaunlaulāto mīlestības apliecinājumiem Arkādijas parka vecās estrādes teritorijas daļā. Konkurss tiek rīkots, lai novērstu haotisku jaunlaulāto simbolu izvietošanu Rīgas parkos un apstādījumos, kas bojā ainavu un rada problēmas ar parka elementu uzturēšanu un kopšanu. Nolikums un informācija: mvd.riga.lv Vairāk informācijas meklē LAS mājaslapā www.latarh.lv

02

Avots: rdid.lv

SĀKAS LNMM REKONSTRUKCIJA 12. februārī Nacionālā mākslas muzeja galvenā ēka Rīgā, K. Valdemāra ielā 10a, tiek slēgta līdz 2015. gadam, kad plānots pabeigt tās rekonstrukciju pēc konkursā uzvarējušā Lietuvas arhitektu biroja „Processoffice” izstrādātā meta. Šī gada 22. janvārī Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktore Anita Krūmiņa svinīgi parakstīja līgumu par muzeja galvenās ēkas restaurācijas, rekonstrukcijas un jaunas būvniecības darbu veikšanu, savukārt ar SIA „RE&RE” ģenerāldirektoru Didzi Putniņu tika parakstīts līgums par rekonstrukcijas, restaurācijas un paplašināšanas darbu veikšanu. Informācija: ipasumi.riga.lv, www.lnmm.lv


„NĀKOTNES NAMA SPĒLE” 14. un 15. februārī Arhitektu namā no plkst. 9:00 notiek „Nākotnes nama spēle”, lai rastu iespējami labāko modeli Arhitektu nama izmantošanai atbilstoši tās īpašnieku – arhitektu – sabiedriskajām, saimnieciskajām un telpiskajām vajadzībām, atrašanās vietai Vecrīgas vidū un laikmetam. Tās pamatā ir adaptēta metode no „Nākotnes pilsētas spēles”, kuras autore ir Britu padome Latvijā. Vēl pirms „Nākotnes nama spēles” uzsākšanas 7. februārī plkst. 17:00 Arhitektu nama Lielajā zālē tiks noskaidrots studējošo dalībnieku sastāvs. Piecas starpdisciplināras arhitektūras un ekonomikas nozaru profesionāļu, ekspertu un studentu komandas izstrādās Arhitektu nama attīstības priekšlikumus, no kuriem piemērotākais tiks noskaidrots iekšējā spēlētāju, ekspertu un aktīvo vērotāju balsojumā. Izstrādātie priekšlikumi tiks virzīti izskatīšanai LAS padomē. Informācija: www.latarh.lv

februāris | 2013/02

IZSTĀDE „6 M² KOPĪGS PAMATS” UN PECHAKUCHA Līdz 14. februārim Kongresu namā apskatāma Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes šī gada diplomprojektu izstāde „6 M² kopīgs pamats”, un tās ekspozīciju veido 32 jauno arhitektu darbi. Lai interesentus iepazīstinātu ar jauno speciālistu radošo vērienu un skatījumu, 8. februārī plkst. 19:00 notiek „PechaKucha” prezentācijas par izstrādāto diplomprojektu tēmām. Pasākuma programmu meklējiet vietnē rtu.lv. Informācija: apf.rtu.lv

KONKURSS „GADA BŪVINŽENIERIS LATVIJĀ 2012” Projektētāji, dizaineri, arhitekti, būvnieki, pasūtītāji un citi līdz 15. februārim aicināti pieteikt labākos būvinženierus konkursam „Gada būvinženieris” četrās nominācijās: projekta vadītājs, būvdarbu vadītājs, jaunais speciālists un inženieris–projektētājs. Konkursu jau piekto gadu organizē žurnāli „Latvijas Būvniecība” un „Latvijas Architektūra”, lai godinātu labākos valsts būvniecības profesionāļus. Svinīgā ceremonija, kurā tiks paziņoti konkursa „Gada būvinženieris Latvijā 2012” un Būvnieku asociācijas rīkotā „Gada labākā būve Latvijā 2012” uzvarētāji notiks martā. Nolikums un informācija: www.gadabuvinzenieris.lv

DISKUSIJA PAR NOZARES AKTUALITĀTĒM 22. februārī plkst. 15:00 Eiropas Savienības mājā Aspazijas bulvārī 28 Rīgā notiek žurnālu „Latvijas Būvniecība” un „Latvijas Architektūra” organizētā diskusija par nozares aktualitātēm. Diskusijas tēma tiks precizēta februāra vidū. Informācija: Agrita Lūse, Latvijas Būvniecība, agrita.luse@gmail.com Vairāk informācijas meklē LAS mājaslapā www.latarh.lv

03

Avots: www.rigasbirza.lv

KONKURSA „RĪGAS ARHITEKTŪRAS GADA BALVA” FOTOGRĀFIJU IZSTĀDE 21. februārī Rīgas rātsnamā tiek atklāta konkursa „Rīgas arhitektūras Gada balva” atzīmēto būvju fotogrāfiju izstāde. Konkurss, kura mērķis ir sekmēt komunikāciju ar sabiedrību un veicināt profesionālu diskusiju par aktualitātēm galvaspilsētas arhitektūrā, ir pašvaldības iniciatīva pozitīvu pārmaiņu veicināšanai pilsētas arhitektūrā. Rīgas pašvaldības atzinību saņēmuši tādi arhitektu biroji kā „Kubs” (2006), arhitekta J. Pogas birojs (2007), projektēšanas grupa „Arhitektonika” (2008), „Sarma&Norde” (2009), „Zenico Projekts” (2010) un Lietuvas arhitektu birojs „Ambraso architektų biuras” (2011) par bankas „DnB Nord” jaunbūvi Skanstes ielā 12. Rīgas arhitektūras 2012. gada balva tika piešķirta uzņēmumam „Arhitektoniskās izpētes grupa”, arhitektei Liesmai Markovai, arhitektes palīdzei Tatjanai Toropovai un arhitektei Aigai Rozentālei par Rīgas Biržas atjaunošanu Doma laukumā 6. Atzinība par ieguldījumu kvalitatīvas pilsētvides veidošanā tika izteikta vēl sešu būvju projektu autoriem un pasūtītājiem. Informācija: www.pilsetasarhitekts.riga.lv


februāris | 2013/02

Austrālijas laukuma tornis Sidnejā, autors – Harijs Seidlers, 1961–1967. Foto: Max Dupain.

LEKCIJA UN CEĻOJOŠĀ IZSTĀDE „HARIJS SEIDLERS: ARHITEKTŪRA, MĀKSLA UN DIZAINS” 21. februārī plkst. 17:00 Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Rīgā tiek atklāta ceļojošā izstāde „Harijs Seidlers: arhitektūra, māksla un dizains”, kas veltīta slavenākā 20. gadsimta Austrālijas arhitekta Harija Seidlera 90. dzimšanas dienas atcerei. Ieskandinot izstādes atklāšanu, 20. februārī plkst. 17:00 notiks tās kuratora arhitekta un mākslas kritiķa Vladimira Belogolovska lekcija (angļu valodā) par arhitektu Hariju Seidleru. Interesentiem izstāde apskatāma no 22. februāra līdz 17. martam. Informācija: www.lnmm.lv „SKOLNIEKS PĒTNIEKS PILSĒTNIEKS” IZSTĀDE UN DARBNĪCAS Līdz 23. februārim galerijā „Istaba” K. Barona ielā 31a Rīgā ir apskatāma Jauno arhitektu apvienības organizētā izglītības projekta „Skolnieks Pētnieks Pilsētnieks” izstāde „Gaismas pupa”. Paralēli izstādei februārī tiek organizētas vairākas darbnīcas: 8. februārī durvis ver darbnīca „Ēka un enerģija” Babītes vidusskolas 6. klases skolēniem, 18. februārī notiek darbnīca „Vai viegli būt ilgi?” Rīgas Juglas vidusskolas 10. klases audzēkņiem un 26. februārī – darbnīca „Ēku mākslinieciskais tēls” Rīgas Valda Zālīša pamatskolas 3. klases bērniem, savukārt 11. martā – darbnīca „Arhitektūras valoda” Rīgas Franču liceja 3. klases skolēniem. Informācija: www.skolniekspetniekspilsetnieks.lv FOTOKONKURSS „iRIGA” Visu 2013. gadu norisināsies fotogrāfiju konkurss „iRIGA”, ko organizē biedrība „Rīgas fotomēnesis” kā daļu no gaidāmā Eiropas kultūras galvaspilsētas gada notikumu programmas. Rīgas iedzīvotāji un viesi ir aicināti iemūžināt daudzveidīgo pilsētas dzīvi un vidi fotogrāfijās, pievēršot uzmanību arī Rīgas nomalēm. Katru mēnesi līdz gada beigām tiks paziņota tēma, kas tā laikā jāinterpretē fotogrāfijās. Labāko autoru darbi tiks atlasīti izstādei „iRIGA”, kas norisināsies 2014. gada maijā. Pirmā mēneša tēma ir „Dzīve manā pagalmā” – pagalms kā spēļlaukums, socializēšanās telpa vai autostāvvieta – daudzveidība Rīgas pagalmos. Fotogrāfijas par šo tēmu ikviens var iesniegt līdz 28. februārim. Informācija: fotokvartals.lv IZSTĀDE „LIA-ASTA KNĀĶE. „LATVENERGO”” Visu februāri Latvijas Arhitektūras muzejā apskatāma izstāde „Lia-Asta Knāķe. „Latvenergo””. Arhitekte Lia-Asta Knāķe (dz. 1929) ir radījusi vienus no pirmajiem modernajiem pēckara interjeriem, lietojot tam laikam jaunus paņēmienus – dinamiskas formas un tīras līnijas. Nozīmīgākais darbs ir agrākais Enerģētiķu nams, kas tagad pazīstams kā „Latvenergo” ēka Pulkveža Brieža ielā. Izstādes centrā ir tieši šī ēka, kas atspoguļo 20. gadsimta 70. gadu pilsētvides veidošanas praksi un tā laika arhitektūru. Šī celtne bieži tiek uztverta kā vidi degradējoša, taču „Latvenergo” ēka ir piemērs vērtību maiņai un pašlaik ir nozīmīga sava laika kultūrzīme. Izstāde apskatāma līdz 1. martam, un apmeklētājiem muzejs atvērts katru darbdienu. Informācija: www.archmuseum.lv

martā būs: GRĀMATAS PREZENTĀCIJA – „MARTA STAŅA. VIENKĀRŠI, AR VĒRIENU” 4. martā – arhitektes Martas Staņas (1913–1972) dzimšanas dienā – plkst. 16:00 Arhitektu namā notiks pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” pasūtītās un arhitekta un redaktora Jāņa Lejnieka izveidotās grāmatas „Marta Staņa. Vienkārši, ar vērienu” materiālu prezentācija. Informācija: www.pilsetasarhitekts.riga.lv

04

Vairāk informācijas meklē LAS mājaslapā www.latarh.lv


februāris | 2013/02

SARUNU CIKLS „VĀRDS LATVIJAS DIZAINERIEM” Martā turpinās aizsāktais sarunu cikls „Vārds Latvijas dizaineriem”, un tā diskusijas notiks līdz 2013. gada aprīlim katra mēneša pēdējā trešdienā Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Rīgā plkst. 17:00. To mērķis ir informēt un ieinteresēt sabiedrību par dizaina aktualitātēm un iespējām Latvijā, lai veidotos ciešāka saikne un viedokļu apmaiņa starp dizaineriem un patērētājiem. Sarunās varēs iepazīt mūsu valsts dizaina jomas personības un viņu pieredzi, uzzināt radošā procesa aizkulises un dalīties viedokļos. 6. martā notiek saruna „Grafiskais dizains. Kvalitāte informācijas plūsmā”, kurā piedalīsies dizaineri Liene Drāzniece, Mikus Vanags, Edgars Zvirgzdiņš un mākslinieks Mārtiņš Ratniks. Uz sarunām aicināti visi interesenti. Ieeja visos cikla pasākumos ir bez maksas. Informācija: www.lnmm.lv PIETEIKŠANĀS FESTIVĀLAM „SURVIVAL KIT 5” Radošo profesiju pārstāvji līdz 10. martam aicināti pieteikt savas idejas 5. starptautiskajam mākslas festivālam „Survival Kit”. Šogad tas notiks no 5. līdz 15. septembrim, un tā galvenā tēma būs lēnā revolūcija, kas aktualizē marginalitāti un apšauba centra dominanti gan mūsdienu sabiedrības, gan mākslas kontekstā. Festivālam var pieteikties, aizpildot elektronisku anketu vietnē survivalkit.lv un pievienojot tai norādītos pielikumus (mākslinieka CV, portfolio, darba vizuālie materiāli). Festivālu organizē Laikmetīgās mākslas centrs. Informācija: www.lcca.lv IZSTĀDE „MĀJA I 2013” No 14. līdz 17. martam Starptautiskajā izstāžu centrā „Ķīpsala” notiks 27. starptautiskā būvniecības industrijas izstāde „Māja I 2013”, kurā profesionāļiem un interesentiem būs pieejama plaša informācija par aktuālajiem būvniecības ražojumiem un tehnoloģijām, kā arī jaunākajām tendencēm celtniecības un remonta risinājumos. Vienlaicīgi – 15. martā – notiks arī konference, kas veltīta jaunajam Būvniecības likumam un tā radītajām pārmaiņām būvniecības procesā. Informācija: www.bt1.lv PASĀKUMI LIEPĀJAS MUZEJĀ 2012. gada nogalē noslēgušies Liepājas muzeja ēkas Kūrmājas prospektā 16 renovācijas darbi, kas tika veikti saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Liepājas pilsētas kultūras iestāžu rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana”. Līdz 15. martam katru ceturtdienu plkst. 12:00 un 17:00 ikvienam ir unikāla iespēja doties ekskursijā „Liepājas muzejs no pagraba līdz bēniņiem” un ielūkoties pagrabstāva telpās, kuras līdz šim apmeklētājiem nebija pieejamas. Informācija: www.muzeji.lv PIETEIKŠANĀS VKKF PROJEKTU KONKURSAM No 18. marta līdz 12. aprīlim Valsts kultūrkapitāla fonds pieņem pieteikumus 2013. gada 2. kultūras projektu konkursam dizainā un arhitektūrā. Finansējums projektiem tiek piešķirts pēc nozares prioritātēm: dizaina un arhitektūras jaunrade, izpratne, sociālā atbildība un sadarbība. Šogad ir iestrādāta arī atsevišķa mērķprogramma „Dizaina un arhitektūras nozares eksporta spējas veicināšana”, kuras prioritātes ir atbalsts līdzdalībai starptautiskās izstādēs, ceļojošo izstāžu veidošanai, reprezentatīvu (digitālu) datu bāzu izstrādei, kā arī atbalsts projektiem, kuri sekmētu Rīgas kā kultūras galvaspilsētas atpazīstamību. Šīs mērķprogrammas konkursa laiks un nolikums tiks precizēts, plašāku informāciju meklējiet VKKF mājaslapā. Fonds atbalsta ar kultūru saistītus projektus, un mērķis ir veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunradi, kā arī kultūras mantojuma saglabāšanu saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām. Informācija: www.vkkf.lv, www.latarh.lv

05

Vairāk informācijas meklē LAS mājaslapā www.latarh.lv


Radioteleskopa antenas dizains, autors – Valdis Celms, 1971. Foto: V. Celms.

februāris | 2013/02

IZSTĀDE „PIESKĀRIENI – UNIKĀLAIS DIZAINS, KINĒTIKA, FOTOMONTĀŽAS, PLAKĀTS” No 23. marta līdz 21. aprīlim Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Rīgā būs atvērta izstāde „Pieskārieni – unikālais dizains, kinētika, fotomontāžas, plakāts”, kas veltīta mākslinieka un dizainera Valda Celma 70 gadu jubilejai. Par vienu no vadošajiem latviešu dizaina un kinētiskās mākslas teorētiķiem un praktiķiem mākslinieks kļuva pagājušā gadsimta 70. gados, aktīvi iesaistoties pilsētvides un interjera projektu izstrādāšanā un īstenošanā, kā arī eksperimentējot ar krāsu, formu un kustību, kas devis iespēju pārvērtēt telpas jēdziena izpratni un apzināt mākslas un vides attiecības. Savdabīgākā un mūsdienās redzamākā Valda Celma daiļrades vizītkarte ir robežzīme „Rīga”, kas izstādes apmeklētājiem atgādina, ka veiksmīgi dizaina projekti pārdzīvo savu laiku un ir pieņemami arī mūsdienās. Izstādes atklāšanas dienā – 23. martā – plkst. 14:00 notiks pasākums „Sarunas muzejā”, kura laikā būs iespējams tikties ar pašu Valdi Celmu, krievu kinētiskās mākslas pionieri Vjačeslavu Koļeičuku (Maskava) un izstādes kuratori Irēnu Bužinsku. Informācija: www.lnmm.lv LEKCIJU CIKLS CĒSU JAUNAJĀ PILĪ Līdz aprīlim Cēsu Jaunajā pilī turpinās ziemas sezonas lekciju cikls, kas veltīts pērn vasarā atklātajai ekspozīcijai „Cēsis – Latvijas vēstures simbols”, un tā lekcijas notiks katra mēneša pēdējā ceturtdienā Cēsu Vēstures un mākslas muzejā. 28. martā plkst. 18:00 notiks lekcija „Cēsis – raksturīga Eiropas viduslaiku pilsēta”, kuru lasīs šī muzeja speciālists Gundars Kalniņš. Informācija: www.cesis.lv SEMINĀRU CIKLS PAR PRASMĒM KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANĀ Līdz maija beigām Kuldīgā notiks trīs semināri, kas veltīti prasmju iegūšanai kultūras mantojuma saglabāšanas jomā. Semināros uzstāsies tādu biedrību kā „Latvijas Pilsoniskā alianse”, „ICCOMOS Latvija”, „Zinis” pārstāvji, kā arī Valsts kultūrkapitāla fonda Kultūras mantojuma padomes pārstāvji. Noslēguma seminārs 10. maijā tiks veidots sadarbībā ar Francijas Kultūras institūtu un būs īpaši veltīts koka arhitektūras saglabāšanai. Tajā arhitekts Jānis Lejnieks stāstīs par projekta „Koka Rīga” attīstību. Informācija: www.kuldiga.lv RADOŠĀS DARBĪBAS NEDĒĻA „radi!” No 22. līdz 28. aprīlim Rīgā jau otro reizi notiks radošās darbības nedēļa „radi!”, ko organizē Kultūras ministrija sadarbībā ar Britu padomi Latvijā un stratēģiskajiem partneriem. „radi! 2013” mērķis ir parādīt radošumu darbībā: izglītībā, kultūrā, uzņēmējdarbības vidē, valsts pārvaldē un sociālajā jomā. Kultūras ministrija šogad ir iecerējusi pievērsties radošo industriju eksportam, īpašu uzmanību veltot mūzikai, arhitektūrai un dizainam, kā arī autortiesībām mūzikā saistībā ar straujo digitālās vides attīstību. Darba grupa aicina ikvienu interesentu iepazīties ar „radi!” nedēļas tēmām un pievienoties komandai ar idejām un praktiskiem darbiem, sazinoties ar projekta vadītāju Lilitu Sparāni (e-pasts lilita.sparane@gmail.com). Informācija: Dzintra Purviņa, Kultūras ministrija, dzintra.purvina@km.gov.lv

Vairāk informācijas www.latarh.lv 2013. gada februāris

Latvijas notikumu

arhitektūras apkārtraksts

06

LANA Izdevējs: Latvijas Arhitektu savienības Arhitektūras informācijas centrs Torņa iela 11, Rīga, LV-1050, Latvija E-pasts: latarch@latnet.lv, tel. nr. +371 67212802 Projekta vadītāja: Judīte Skujiņa, judite.skujina@inbox.lv Redaktore: Ilze Rudzāte Korektore: Daina Vilemsone Atbalstītājs: Valsts kultūrkapitāla fonds

LAS AIC LANA February 2013  
LAS AIC LANA February 2013  

Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā Arhitektūras informācijas centra pilotprojekta ietvaros tiek gatavots ikmēneša digitāls izdevums „Lat...

Advertisement