Page 1

Latvijas notikumu

arhitektūras apkārtraksts

jūlijā bija: 3. Priekšlikumu gatavošana Rīgas vēsturiskā centra plānojuma grozījumiem Arhitektu namā, tēma – „Rīgas zilās struktūras” 10.05.–06.07. Arhitekta Arņa Kleinberga jubilejas izstāde „Naftalīns” Latvijas Arhitektūras muzejā 6. Izstādes atklāšana „Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas Rīgā, K. Valdemāra ielā 10a, restaurācijas, rekonstrukcijas un jaunbūves projekts” 10. Priekšlikumu gatavošana Rīgas vēsturiskā centra plānojuma grozījumiem Arhitektu namā, tēma – „Publiskā ārtelpa un zaļās struktūras” 16.06.–16.07. Literatūras un pilsētvides izstāde „Sodums. Uliss. Vīrieša ceļojums” Bastejkalnā 17. Priekšlikumu gatavošana Rīgas vēsturiskā centra plānojuma grozījumiem Arhitektu namā, tēma – „Publiskā ārtelpa kā kustība un kultūrvēsturiskā vērtība”

18. Silvijas Holcmanes grāmatas atvēršanas svētki „Nepaiet garām savam liktenim. Andreja Holcmaņa dzīves stāsts” Arhitektu namā 23. Sanāksme ar pilsētplānošanas speciālistiem un organizācijām par Rīgas vēsturiskā centra plānojuma grozījumiem Rīgas domē 26. Sanāksme ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par Rīgas vēsturiskā centra plānojuma grozījumiem Rīgas domē 27. Žaņa Lipkes memoriālā muzeja apskate Ķīpsalā 27. Vasaras skolas „Event City” atklāšana Cēsīs 29. Vasaras skolas „Discovering the multifaced landscape of the Baltic sea coastal area” atklāšana 31. Priekšlikumu gatavošana Rīgas vēsturiskā centra plānojuma grozījumiem Arhitektu namā, tēma – „Rīgas vēsturiskā centra vērtības”

2012|08

augusts IEVĒLĒTS LAS PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS 24. jūlijā notika Latvijas Arhitektu savienības trešā padomes sēde. Tajā tika ievēlēts padomes priekšsēdētājs – arhitekts Viktors Valgums, kas iepriekš veica padomes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. Informācija: www.latarh.lv RĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRA PLĀNOJUMA GROZĪJUMI Jūlijā Arhitektu savienībā notika vairākas diskusijas un priekšlikumu sagatavošana Rīgas vēsturiskā centra plānojuma grozījumiem. Ar diskusiju referentu prezentācijām un sanāksmju dalībnieku viedokļiem un priekšlikumiem var iepazīties vietnē www.latarh.lv. Informācija: www.latarh.lv Kopsavilkums: www.a4d.lv STARPTAUTISKĀS ARHITEKTU SAVIENĪBAS 2. REĢIONA TIKŠANĀS 29. un 30. jūlijā Skopjē Maķedonijas Republikā notika Starptautiskās arhitektu savienības (UIA) 2. reģiona darba tikšanās. Tajā piedalījās arhitekts Juris Poga, Baltijas Arhitektu savienību asociācijas (BAUA) prezidents, kurš ziņoja par BAUA turpmākajiem plāniem līdz nākamajam UIA kongresam 2014. gadā Durbānā Dienvidāfrikas Republikā. Informācija: Juris Poga, juris@pogasbirojs.lv

augustā ir: RĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRA SAGLABĀŠANAS UN ATTĪSTĪBAS PADOMES SĒDES 1. augustā plkst. 15:00 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā notiek Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes 184. sēde, savukārt 24. augustā plkst. 10:00 – Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sēde, kas īpaši veltīta tā plānojuma grozījumu izvērtēšanai. Informācija: www.mantojums.lv

01

Vairāk informācijas meklē LAS mājas lapā www.latarh.lv


augusts | 2012/08

IZSTĀDES LAS TELPĀS Augustā Latvijas Arhitektu savienībā apskatāmas vairākas izstādes. Ausmas Skujiņas izstāde „Vecpiebalgas baznīca” atvērta līdz vasaras beigām. Līdz 13. augustam to var apmeklēt no plkst. 12:00 līdz 18:00, vizīti saskaņojot ar Arhitektūras informācijas centra vadītāju Judīti Skujiņu (mob. 29447180), savukārt no 13. augusta līdz vasaras beigām – no plkst. 10:00 līdz 18:00. Tāpat apskatāmi arī Martas Staņas kapa vietas labiekārtojuma konkursā iesniegtie darbi, kā arī Slēpotāju kluba fotogrāfiju izstāde „Arhitekti Šveices Alpos”. Informācija: www.latarh.lv BALTIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS IZSTĀDE Līdz 5. augustam var pieteikt darbus 1. starptautiskajai Baltijas ainavu arhitektūras izstādei, kas notiks konferences „Green Architecture – Innovative Approaches” laikā 25. un 26. oktobrī Viļņā. Konferenci organizē Viļņas Ģedimina tehniskā universitāte sadarbībā ar Lietuvas Ainavu arhitektu asociāciju. Izstādei var pieteikt tādus objektus un projektus ainavu arhitektūrā un plānošanā, vides dizainā un plānošanā, dārza vai pilsētvides dizainā, kuri raksturo mūsdienīgu ainavu arhitektūru un zaļo domāšanu kā sociālās atjaunotnes instrumentu Latvijā. Informācija un darbu iesniegšana: Ilze Rukšāne, ilze@alpspace.lv, tālr. 29407747 „EVENT CITY” PUBLISKĀS LEKCIJAS No 27. jūlija līdz 11. augustam Cēsīs notiek Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskā vasaras skola „Event City”, kurā uzmanība tiek vērsta uz pilsētvides un notikumu mijiedarbību. Tās laikā no 30. jūlija līdz 6. augustam Cēsu profesionālajā vidusskolā Lielajā Skolas ielā 6 ikvienam interesentam ir iespēja arī apmeklēt publisku lekciju ciklu, kas veltīts vasaras skolas tēmai. Lekcijas notiek angļu valodā, un ieeja ir bez maksas. Precīzāku lekciju plānu var uzzināt vietnē www.summerschool.rtu.lv. Vasaras skolu 10. augustā plkst. 15:00 noslēdz studentu projektu prezentācijas un izstādes atklāšana Cēsu profesionālajā vidusskolā. Informācija: www.summerschool.rtu.lv STARPTAUTISKS KONKURSS „RĪGAS PASAŽIERU TERMINĀLIS” Līdz 8. augustam notiek pieteikumu pieņemšana starptautiskam konkursam „Rīgas pasažieru terminālis” par teritorijas attīstību. Tas notiek divās kārtās: pirmajā – arhitekti un pilsētplānotāji ar prakses sertifikātu aicināti pieteikt savu kandidatūru; otrajā – speciāli izveidota darba grupa izvērtē pieteikumus un uzaicina konkursā piedalīties septiņus dalībniekus. Pasākuma mērķis ir iegūt funkcionāli un estētiski labāko arhitektonisko risinājumu Rīgas pasažieru termināļa ēkai un teritorijas attīstībai Daugavas labajā krastā. Pieteikumus līdz 8. augustam var sūtīt uz e-pastu projekts@rigapt.lv. Konkursa programma un noteikumi uzaicinātajiem dalībniekiem tiek izsūtīta 10. augustā. Informācija: www.latarh.lv KONKURSS „GADA BALVA DIZAINĀ” Pieteikumu iesniegšanas termiņš Latvijas Dizaineru savienības rīkotajam profesionālajam konkursam „Gada balva dizainā 2012” ir pagarināts līdz 12. augustam. Konkursa mērķis ir noteikt labākos dizaina sasniegumus, apzināt un popularizēt kvalitatīvākos projektu risinājumus, un tajā aicināti piedalīties dizaineri, arhitekti un nozares studenti. Iesniegtos pēdējo divu gadu laikā Latvijā vai ārvalstīs izstrādātos un realizētos projektus vērtēs profesionāla starptautiska žūrija septiņās kategorijās. Nominācijā „Interjera dizains” darbus vērtēs sadaļās biroju, sabiedrisko telpu un dzīvojamās vides interjers. Pieteikuma anketa pieejama vietnē www.design.lv. Informācija: www.design.lv

02

Vairāk informācijas meklē LAS mājas lapā www.latarh.lv


augusts | 2012/08

VECRĪGAS MAKETS RĪGAS RĀTSNAMĀ Pēc ekspozīcijas atklāšanas 16. augustā Rīgas rātsnamā apskatāms makets (M 1:250), kas ir būtiska 1983. gadā apstiprinātā Vecrīgas reģenerācijas projekta daļa, ko izstrādājis autoru kolektīvs arhitekta Edgara Pučiņa (1924–2009) vadībā, domājot par to, kā saglabāt unikālo Rīgas kultūrvēstures mantojumu, vienlaikus piemērojot to laikmetīgai situācijai un padarot pieejamu sabiedrībai. Izstāde rātsnamā izveidota ar mērķi rosināt sabiedrības interesi un radīt izpratni par profesionāļu idejām, kuru īstenojums maina pilsētvidi. Fakts, ka pašvaldības atjaunotais un papildinātais Vecrīgas makets pēc ilgāka laika atkal pieejams sabiedrībai, saistāms arī ar 15. gadskārtu, kopš Rīgas vēsturiskais centrs iekļauts UNESCO Pasaules kultūras un dabas objektu sarakstā (1997). Informācija: www.pilsetasarhitekts.riga.lv RĪGAS PILSĒTAS SVĒTKI No 17. līdz 19. augustam notiek Rīgas pilsētas svētki, kas ar dažādiem mākslas, mūzikas, teātra, deju un sporta pasākumiem pilsētā radīs senās Hanzas noskaņu. Šogad svētki veltīti 730. gadadienai kopš Rīgas iestāšanās Hanzas savienībā 1282. gadā, uzsverot tās kultūrvēsturiskā fenomena nozīmi pilsētas attīstībā. Svētku programmu var uzzināt vietnē rigassvetki.lv. Informācija: www.kultura.riga.lv METU KONKURSS PAR CARNIKAVAS CIEMA TIRDZNIECĪBAS VIETU Līdz 20. augusta plkst. 17:30 var iesniegt priekšlikumus metu konkursā „Par Carnikavas ciema tirdzniecības vietu. Vairāk informācijas var iegūt Carnikavas novada domes 26. kabinetā Stacijas ielā 5 pie atbildīgā sekretāra Andra Jākobsona (tālr. 67993428) pirmdienās un ceturtdienās no 10:00 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 17:30. Konkursa nolikums atrodams vietnē www.carnikava.lv. Informācija: www.carnikava.lv RĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRA PLĀNOJUMA GROZĪJUMU SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA No 26. jūnija līdz 22. augustam notiek sabiedriskā apspriešana Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumiem. Jūlijā aizvadītas jau divas sanāksmes ar dažādām interešu grupām, savukārt 20. augustā plkst. 18:00 Rīgas domes Sēžu zālē notiek sanāksme ar iedzīvotājiem un citiem interesentiem. Domes 5. stāva vestibilā un vietnē www.rdpad.lv/rpap var iepazīties ar informatīvajiem materiāliem. Atsauksmes un priekšlikumus par apspriežamo tēmu ikviens aicināts iesniegt līdz 22. augustam pilsētas būvvaldes klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4 vai portāla www.riga.lv sadaļā „E-pakalpojumi”. Informācija: www.rdpad.lv BALTIJAS URBĀNISTU VASARAS DIENAS LATVIJĀ 22. un 23. augustā Latvijā notiek 2. Baltijas urbānistu vasaras dienas, ko organizē „Urban Institute Riga” sadarbībā ar igauņu NVO „linnalabor”. Šis pasākums ir Igaunijas Vairāk informācijas meklē LAS mājas lapā www.latarh.lv

03

M. Čehova Rīgas Krievu teātra kompleksa rekonstrukcija un restaurācija (2007–2010), „GRAF X“.

ARHITEKTŪRAS BIROJA „GRAF X” DARBU IZSTĀDE 14. augustā Rīgas domes 1. stāva vestibilā atklāj arhitektūras biroja „GRAF X” darbu izstādi „Iecerētā īstenība”. Birojs, kura dibinātāja ir arhitekte Rūta Krūskopa, nodarbojas ar teritorijplānošanu, sabiedrisko, dzīvojamo, publisko, ražošanas ēku projektēšanu, kā arī rekonstrukciju. Izstādē, kas iecerēta kā atskaite par 18 gados padarīto, būs apskatāms „GRAF X” kolektīva veikums no biroja dibināšanas līdz šodienai, ieskicējot biroja radošo rokrakstu. Interesentiem izstāde apskatāma līdz 28. augustam. Informācija: www.grafx.lv


IZSTĀDE „SPĒCĪGA VIETA” No 15. jūnija līdz 22. augustam UPB izstāžu galerijā Liepājā apskatāma mākslinieka Andra Vītoliņa personālizstāde „Spēcīga vieta”. Mākslā Andri Vītoliņu (1975) jau ilgāku laiku interesē industriālā un urbānā tēma, un tā tiek izvērsta arī šajā izstādē. „Par iedvesmas avotu ir kalpojuši dažādi Liepājā novēroti objekti un notikumi. Gleznojot māksliniekam ir iespēja nofiksēt laiku, savā ziņā to transformējot un radot savu ritmu un vietu, kas eksistē jaunā kvalitātē ārpus ikdienas rūpēm. Manuprāt, tāda veida izpausme ir viena no spēcīgākajām spējām šai Visumā, tā ir iespēja dzīvot un pilnveidoties ārpus laikmeta un telpas – tas ir iespējams, tikai nepieciešama liela piepūle,” par savu izstādi saka Andris Vītoliņš. Informācija: www.upb.lv

augusts | 2012/08

un Latvijas formālo un neformālo organizāciju sadarbības projekts, kas aizsākts pagājušajā gadā ar mērķi izveidot ar urbānismu saistīto jomu aktīvistu tīklu. Šogad tajā paredzēts iesaistīt arī Lietuvas kolēģus, tāpēc programma tiek balstīta uz tīkla veidošanu, domu apmaiņu un kaimiņvalstu sadarbību. Informācija: www.facebook.com/groups/Urban.Riga/

FESTIVĀLS „MĀKSLA+KOMUNIKĀCIJA 2012” Līdz 25. augustam var pieteikt dalību starptautiskā mākslas un zinātnes konferencē „Art of Resilience”. Konference ir daļa oktobrī notiekošā 14. starptautiskā jauno mediju kultūras festivāla „Māksla+komunikācija 2012”. Festivāla galvenā tēma ir „Art of Resilience” (māksla pielāgoties), un tā mērķis ir sekmēt izpratni par sociālajiem, ekoloģiskajiem, tehnoloģiskajiem un kultūras ilgtspējības aspektiem. Konferencē aicināti piedalīties visdažādāko darbības jomu pārstāvji (māksla, zinātne, tehnoloģijas, socioloģija, arhitektūra, mūzika, dizains u.c.), un pieteikties var, nosūtot īsu autora biogrāfiju, konferences tēzes un mākslas darba vai darbnīcas aprakstu uz e-pastu rixc@rixc.lv vai rasa@rixc.lv. Informācija: http://renewable.rixc.lv PIETEIKŠANĀS VKKF PROJEKTU KONKURSAM No 27. augusta līdz 21. septembrim Valsts kultūrkapitāla fonds pieņem pieteikumus šī gada 3. kultūras projektu konkursam dizainā un arhitektūrā. Finansējums projektiem tiek piešķirts pēc nozares prioritātēm: dizaina un arhitektūras jaunrade, izpratne, sociālā atbildība un sadarbība. Fonds atbalsta ar kultūru saistītus projektus, un mērķis ir veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunradi, kā arī kultūras mantojuma saglabāšanu saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām. Informācija: www.vkkf.lv „LIEPĀJIŅAS” BĒRNU ZĪMĒJUMU IZSTĀDE Līdz 31. augustam Liepājas pārstāvniecībā Rīgā apskatāmi bērnu zīmējumi, kas radīti grāmatai par pilsētas laikmetīgo arhitektūru „Liepājiņa”. Zīmējumu autori ir pirmskolas un pamatskolas vecuma liepājnieki, un daļa no 47 iesniegtajiem zīmējumiem veido grāmatas ilustratīvo materiālu, ļaujot lasītājam aplūkot Vēja pilsētu bērna acīm. Izstāde apskatāma Rīgā, Torņa ielā 4 – 2A, 201. kabinetā, darbdienās no plkst. 9:00 līdz 17:00. Informācija: www.irliepaja.lv KONKURSS „VELUX DIENASGAISMAS PROJEKTU KOLEKTORS” Līdz 31. augustam ar mērķi izveidot attēlu galeriju 2013. gada kalendāram „Dienasgaismas meklējumos | Latvija” notiek starptautiskā uzņēmuma „VELUX” organizēts konkurss „VELUX dienasgaismas projektu kolektors”. Piedalīties aicināti arhitekti ar plānošanas stadijā esošu vai jau realizētu projektu fotogrāfijām vai vizualizācijām. Informācija: www.velux.lv

04

Vairāk informācijas meklē LAS mājas lapā www.latarh.lv


augusts | 2012/08

IZSTĀDE „NEPILNĪGĀ AINAVA” No 13. jūlija līdz 8. septembrim Arhitektūras muzejā apskatāma izstāde „Nepilnīgā ainava. Baltijas piekrastes izpētes projekts”. Izstādes autores ir ainavu arhitekte Džoisa van den Berga (Holande) un fotogrāfe un arhitekte Nina Kopa (Vācija), kuras, pētot Baltijas jūras piekrasti Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, atklāj padomju okupācijas laika ietekmi uz šo valstu piekrasti – „traumēto ainavu”. Muzejs apmeklētājiem atvērts katru darbadienu, un ieeja ir bez maksas. Informācija: www.archmuseum.lv, www.studio-berg.net, www.kopphoto.com

septembrī un oktobrī būs: FESTIVĀLS „SURVIVAL KIT 4” No 6. līdz 16. septembrim Rīgā, Siguldā, Tukumā un Aizputē notiks starptautiskais mākslas festivāls „Survival Kit 4”. Festivāla tapšanā iesaistot Latvijas un ārvalstu māksliniekus, tas aicina sabiedrību kritiski izvērtēt ierastos patēriņa standartus un veiksmes priekšstatus un pievērsties personības pilnveidošanai. Galvenā pasākumu vieta Rīgā šogad būs Tabakas fabrika Miera ielā 58. Festivālu jau ceturto gadu rīko Laikmetīgās mākslas centrs. Informācija: www.lcca.lv FORUMS „BALTĀ NAKTS 2012” Naktī no 8. uz 9. septembri Rīgā notiks kultūras forums „Baltā nakts”, kas ir daļa starptautiska projekta „Eiropas baltās naktis”. Pasākuma mērķis ir aicināt sabiedrību atklāt mūsdienu kultūras daudzveidību un rosināt plašāku interesi par tās notikumiem un izpausmēm. „Baltās nakts” devīze šogad ir „Uz paplātes”, un tā notiek gan pilsētas centrā, gan priekšpilsētās, atklājot dažādu vecumu, tautību un sociālās piederības cilvēkiem atvērtu pilsētu. Visos pasākumos ieeja ir bez maksas. Informācija: www.lcca.lv KONKURSS PAR LATVIJAS EKSPOZĪCIJU 55. VENĒCIJAS BIENNĀLĒ 2013. gadā notiks 55. Venēcijas mākslas biennāle, kas tiek rīkota reizi divos gados un ir senākais un viens no apmeklētākajiem mākslas pasākumiem pasaulē. Māksliniecisko projektu, kas šajā pasākumā pārstāvēs Latviju, Kultūras ministrija izvēlēsies publiskā iepirkuma konkursa kārtībā. Pretendentiem piedāvājumā jāizklāsta ekspozīcijas ideja, jāpamato tās realizācija, kā arī jāiesniedz finanšu aprēķini. Piedāvājumus pieņem līdz 2012. gada 18. septembra plkst. 17:00 Kultūras ministrijā K. Valdemāra ielā 11a Rīgā. Informācija: www.km.gov.lv ĶIEĢEĻU ARHITEKTŪRAS KONKURSS No maija līdz 31. oktobrim notiek pieteikumu iesniegšana konkursam „Baltijas ķieģeļu un jumtu balva 2013”, kuru organizē firma „Wienerberger AS”. Konkursa uzdevums ir apzināt objektus, kuros ķieģeļi, māla jumta dakstiņi, dobtie ķieģeļi un māla bruģakmens ir izmantots optimālā veidā, vērtējot to no arhitektoniskā un tehniskā redzes punkta. Darbi tiks vērtēti četrās kategorijās: dzīvojamās ēkas, sabiedriskās celtnes, jumti ar „Koramic” māla dakstiņu segumu un laukumi, parki vai dārzi ar māla bruģakmens segumu. Uzvarētāji tiks izvēlēti, pamatojoties uz žūrijas balsojumu, un tiks paziņoti svinīgā pasākumā līdz 2013. gada 31. martam. Žūrijas komisijas pārstāve no Latvijas ir arhitekte Velta Holcmane. Reģistrēšanās vietnē: www.balticbrickaward.com Informācija: www.wienerberger.lv

05

Vairāk informācijas meklē LAS mājas lapā www.latarh.lv


augusts | 2012/08

STARPTAUTISKĀ ARHITEKTŪRAS DIENA LATVIJĀ Plaša pasākumu programma vairākās Latvijas pilsētās paredzēta saistībā ar Starptautisko arhitektūras dienu, kas šogad ir 1. oktobrī. Pirmdienā, kā pēdējos gados ierasts, durvis plašākai sabiedrībai vērs Rīgas arhitektu biroji, Arhitektu namā notiks LAS JAA izglītības projekta „Skolnieks. Pētnieks. Pilsētnieks” darbnīca un svinīgos apstākļos tiks pasniegta Rīgas arhitektūras Gada balva. Ar pašvaldības atbalstu Daugavpilī 5. un 6. oktobrī notiks starptautiska konference „Publiskās ārtelpas attīstības tendences Baltijas valstīs pēdējos 20 gados”, LAS 2011. gada skates darbu izstādes atklāšana, Baltijas Arhitektu savienību asociācijas (BAUA) sanāksme, kā arī Baltijas valstu arhitektūras augstskolu labāko pēdējā mācību gada diplomdarbu autoru apbalvošana. Liepājā 25. oktobrī notiks vides veidotāju tikšanās „Vernera sarunas”, savukārt 26. oktobrī Liepājas valsts 1. ģimnāzijā interesenti aicināti uz „Berči lasījumiem” par kultūras un izglītības objektiem vēsturē un mūsdienās Liepājā, Latvijā un citviet. Precīza pasākumu programma būs pieejama septembrī. Informācija: www.latarh.lv PIETEIKŠANĀS „EUROPA NOSTRA” BALVAI 2013. gada jūnijā notiks starptautiskās kultūra mantojuma balvas „Europa nostra 2013” pasniegšanas ceremonija. Kultūras mantojuma balvu katru gadu piešķir asociācija „Europa nostra” un Eiropas Savienība, un ar to tiek atzīmēti arhitektu, amatnieku, brīvprātīgo, skolu, vietējo kopienu, kultūras pieminekļu īpašnieku vai plašsaziņas līdzekļu sasniegumi, kas veicinājuši radošumu un inovatīvu pieeju kultūras mantojuma saglabāšanā. Pieteikumus pieņem līdz 1. oktobrim, un tos var iesniegt četrās kategorijās: konservācija; pētniecība; individuālais un organizāciju ieguldījums; izglītība, apmācība un popularizēšana. Pieteikumu formas: www.europanostra.org Informācija: www.mantojums.lv, www.europanostra.org LATVIJA 13. VENĒCIJAS ARHITEKTŪRAS BIENNĀLĒ No 29. augusta līdz 25. novembrim Venēcijā norisināsies 13. starptautiskā arhitektūras biennāle, kuras tēma šogad ir „Kopīgs pamats”. Latviju tajā pārstāvēs ekspozīcija „Iekšējā brīvība. Rīgas iela Venēcijā”, kuru veido radošā grupa „Other Side Studio”, arhitekte Līga Apine un ekspozīcijas kuratore Ieva Kulakova. Ekspozīcijas moto ir: „Iekšējā brīvība ir nākotnes domāšanas arhitektūra”, un tās centrā ir arhitekta profesionālās atbildības jautājums – viņa iekšējā brīvība. Autori uzsver, ka „šodien jo īpaši svarīgi ir jautājumi par vidi un attieksme pret to. Arhitekta lielākā atbildība pašlaik ir nevis jaunrades, bet vides esošo iespēju atrašanas un sakārtošanas jomā.” Latvijas ekspozīcija būs instalācija, kas uz tērauda un koka konstrukcijām izvietotās spoguļsienas ļaus apmeklētājiem ieraudzīt sevi un daļu Rīgas mijiedarbībā ar Venēcijas vidi Sv. Zakarija laukumā. Pašlaik norit aktīvs gatavošanās darbs un ekspozīcijas materiālu meklējumi. Latvijas dalību Venēcijas biennāles 13. starptautiskajā arhitektūras izstādē organizē Laikmetīgās mākslas institūts. Informācija: www.latarh.lv, www.facebook.com/#!/InnerFreedomLV

Vairāk informācijas www.latarh.lv 2012. gada augusts

Latvijas notikumu

arhitektūras apkārtraksts

06

LANA Izdevējs: Latvijas Arhitektu savienības Arhitektūras informācijas centrs Torņa iela 11, Rīga, LV-1050, Latvija E-pasts: latarch@latnet.lv, tel. nr. +371 67212802 Projekta vadītāja: Judīte Skujiņa, judite.skujina@inbox.lv Redaktore: Ilze Rudzāte Korektore: Daina Vilemsone Atbalstītājs: Valsts kultūrkapitāla fonds

LAS AIC LANA August 2012  

Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā Arhitektūras informācijas centra pilotprojekta ietvaros 2012.gadā tiek gatavots ikmēneša digitāls izd...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you