Page 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ------------------ 0O0 ------------------

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÊN DỰ ÁN: SÂN VẬN ĐỘNG HUYỆN KRÔNG NĂNG ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: HUYỆN KRÔNG NĂNG – TỈNH ĐĂKLĂK. CHỦ ĐẦU TƯ: UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG. ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: BQL CÁC DAXD HUYỆN KRÔNG NĂNG. ĐƠN VỊ LẬP: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐÔNG SÁNG.

Công ty cổ phần tư vấn công trình xây dựng Đông Sáng. - Địa chỉ công ty: B31 Thăng Long, Buôn Ma Thuột - Địa chỉ giao dịch: 369 Hoàng Diệu, Buôn Ma Thuột - Điện thoại:(050)3841155. Fax: (050) 3841166 - Email: dongsangtxd@gmail.com.

ĐăkLăk, Tháng 4 năm 2012


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ------------------ 0O0 ------------------

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (SÂN VẬN ĐỘNG HUYỆN KRÔNG NĂNG)

- Trang 2 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

CHỦ ĐẦU TƯ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NĂNG

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ BQL CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG NĂNG

ĐƠN VỊ LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TVCTXD ĐÔNG SÁNG

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐĂKLĂK

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂKLĂK

- Trang 3 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ------------------ 0O0 ------------------

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: SÂN VẬN ĐỘNG HUYỆN KRÔNG NĂNG ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: HUYỆN KRÔNG NĂNG – TỈNH ĐĂKLĂK. CHỦ ĐẦU TƯ: UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG. ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: BQL CÁC DAXD HUYỆN KRÔNG NĂNG. ĐƠN VỊ LẬP: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐÔNG SÁNG. CHỦ NHIỆM LẬP DỰ ÁN KTS. BÙI TRỌNG NHÂN

………………………………………….......

THÀNH PHẦN THAM GIA: KS. TRẦN BÁ HÀ

………………………………………….......

KTS. TÔ CHÍ VINH

………………………………………….......

KTS. TRẦN LÊ. T. DIỄM LỘC

……………………………………………...

KS. NGUYỄN VĂN HƯỜNG

……………………………………………..

- Trang 4 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

MỤC LỤC CHƯƠNG I: NHIỆM VỤ YÊU CẦU THIẾT KẾ...............................................................10 I. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIỀU ĐẦU TƯ..................................................................10 1. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình: .......................................................................................................................................... 10 2. Mục tiêu của đầu tư: .......................................................................................................................................... 10 II. CĂN CỨ NGHIÊN CỨU DỰ ÁN.................................................................................10 1. Căn cứ pháp lý: .......................................................................................................................................... 10 1. Các quy chuẩn áp dụng: .......................................................................................................................................... 11 2. Các tiêu chuẩn áp dụng. .......................................................................................................................................... 11 2.1. Tiêu chuẩn thiết kế. ....................................................................................................................................... 11 2.2. Các tiêu chuẩn kết cấu. ....................................................................................................................................... 11 2.3. Giải pháp bảo vệ môi trường sinh thái. ....................................................................................................................................... 11 III. CHỦ ĐẦU TƯ - ĐỊA ĐIỂM XD - CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN...................................11 4. Hình thức đầu tư: .......................................................................................................................................... 11 5. Các yêu cầu cơ bản: .......................................................................................................................................... 12 CHƯƠNG II: GIẢI PHÁP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG........................................13 I. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN.......................................................................................13 1. Vị trí xây dựng công trình: .......................................................................................................................................... 13 2. Điều kiện địa hình – địa mạo: .......................................................................................................................................... 13

- Trang 5 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

3. Điều kiện địa chất: .......................................................................................................................................... 13 4. Điều kiện thời tiết khí hậu: .......................................................................................................................................... 13 II. HIỆN TRẠNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP...................................................................13 1. Hiện trạng sử dụng đất: .......................................................................................................................................... 13 2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: .......................................................................................................................................... 14 3. Nhận xét: .......................................................................................................................................... 14 III. PHƯƠNG ÁN CHUNG VỀ GIẢI TỎA ĐỀN BÙ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ.....................14 IV. GIẢI PHÁP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG......................................................16 1. Quan hệ khu đất với khu vực xung quanh: .......................................................................................................................................... 16 2. Phương án quy hoạch tổng mặt bằng: .......................................................................................................................................... 16 3. Các giải pháp hạ tầng .......................................................................................................................................... 16 3.1. Các tiêu chí kinh tế kỹ thuật chính ....................................................................................................................................... 16 3.2. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật ....................................................................................................................................... 17 IV. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH....................................................................17 1. Giải pháp kiến trúc .......................................................................................................................................... 17 1.1. Mặt đứng: ....................................................................................................................................... 17 1.2. Mặt bằng: ....................................................................................................................................... 18 1.3. Phương án xử lý vật liệu kiến trúc: ....................................................................................................................................... 18 - Trang 6 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

2. Thống kê quy mô: .......................................................................................................................................... 18 3. Phương án tính kết cấu: .......................................................................................................................................... 19 3.1. Cơ sở để tính toán kết cấu: ....................................................................................................................................... 19 3.2. Tải trọng tác dụng lên hệ kết cấu: ....................................................................................................................................... 20 3.3.Xác định chiều dày sàn: ....................................................................................................................................... 21 V. PHƯƠNG ÁN HỆ THỐNG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH:.........................................26 1. Hệ thống cấp điện: .......................................................................................................................................... 26 1.1. Tiêu chuẩn thiết kế: ....................................................................................................................................... 26 1.2. Nguồn cấp điện: ....................................................................................................................................... 27 1.3. Tính toán công suất: ....................................................................................................................................... 27 1.4. Giải pháp thiết kế: ....................................................................................................................................... 27 2. Hệ thống cấp thoát nước: .......................................................................................................................................... 28 2.1. Cấp nước : ....................................................................................................................................... 28 2.2. Thoát nước : ....................................................................................................................................... 28 3. Hệ thống phòng cháy chữa cháy: .......................................................................................................................................... 29 3.1. Các căn cứ thiết kế: ....................................................................................................................................... 29 - Trang 7 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

3.2. Hệ thống chữa cháy ban đầu: ....................................................................................................................................... 29 VI. TỔNG HỢP KINH PHÍ VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ...................................................26 2. Hiệu quả đầu tư: .......................................................................................................................................... 28 VII. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG................................................................28 1. Tác động môi trường trong qua trình xây dựng .......................................................................................................................................... 28 1.1. Các nguồn gây ô nhiễm ....................................................................................................................................... 28 1.2. Tác động của các yếu tố gây ô nhiễm trong quá trình thi công: ....................................................................................................................................... 28 1.3. Các biện pháp khống chế ô nhiễm: ....................................................................................................................................... 29 2. Tác động môi trường trong quá trình hoạt động của công trình sau khi hoàn thành: .......................................................................................................................................... 30 2.1. Các nguồn gây ô nhiễm: ....................................................................................................................................... 30 2.2. Các biện pháp khống chế: ....................................................................................................................................... 30 3. Tác động đối với các dạng tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái: .......................................................................................................................................... 30 4. Tác động đối với các điều kiện kinh tế xã hội: .......................................................................................................................................... 30 5. Kết luận và tác động môi trường: .......................................................................................................................................... 31 VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN..........................................................................................31 1. Tiến độ thực hiện: .......................................................................................................................................... 31 2. Tổ chức thực hiện .......................................................................................................................................... 31 IX. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ..........................................................................................32 - Trang 8 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

- Trang 9 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

CHƯƠNG I: NHIỆM VỤ YÊU CẦU THIẾT KẾ I. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIỀU ĐẦU TƯ 1. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình: Nhằm tập trung xây dựng và phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hoá theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, phấn đấu đến năm 2012 huyện Krông Năng cơ bản đủ các tiêu chí để công nhận huyện văn hoá của tỉnh. Trong đó có việc đầu tư xây dựng công trình sân thể thao huyện với chức năng đảm bảo phục vụ giảng dạy, huấn luyện và thi đấu cơ sở, góp phần đáp ứng nhu cầu hoạt động thể dục thể thao của nhân dân toàn huyện, đặc biệt là môn bóng đá. Từ những lý do nêu trên, việc đầu tư xây dựng mới Sân vận động huyện Krông Năng là thật sự cần thiết và cấp bách. 2. Mục tiêu của đầu tư: Việc đầu tư xây mới Sân vận động huyện Krông Năng là một yêu cầu cần thiết, góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển con người của Đảng và Nhà nước. Xây dựng mới Sân vận động huyện Krông Năng khi đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy hoạt động thể thao của huyện, góp phần xây dựng, định hướng và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong huyện tham gia các hoạt động thể thao lành mạnh, góp phần thúc đẩy vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Nhận thấy sự đầu tư Sân vận động huyện Krông Năng là nhu cầu cần thiết và chính đáng, phù hợp với sự phát triển chung của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung. II. CĂN CỨ NGHIÊN CỨU DỰ ÁN 1. Căn cứ pháp lý: Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, đã được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11, đã được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ V/v Quản lý dự án đầu tư và xây dựng; Căn cứ Nghị định 209/2004/NĐ-CP, ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 209/2004/NĐ-CP Quản lý chất lượng công trình; Căn cứ Thông tư số 12/2005/TT-BXD, ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng; Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14-12-2009 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công; Căn cứ Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 29/03/2010 của UBND Tỉnh ĐăkLăk v/v phân cấp quản lý dự án đầu tư và xây dựng; - Trang 10 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD, ngày 26/5/2010 cuả Bộ xây dựng V/v Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh ĐăkLăk về việc điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trên địa bàn tỉnh ĐăkLăk; Căn cứ Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 21/11/2008 của UBND tỉnh ĐăkLăk về việc phê duyệt đề án xây dựng huyện văn hóa Krông Năng thành đơn vị văn hóa cấp tỉnh, giai đoạn 2008-2012 Căn cứ chủ trương số 814/UBND-VP ngày 16/12/2008 của UBND huyện Krông Năng về việc triển khai xây dựng Sân vận động và Thư viện. Căn cứ các định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng cơ bản hiện hành Căn cứ mặt bằng hiện có. Quy chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 4601-88, TCVN 3978-84. Các số liệu về hiện trạng do UBND huyện cung cấp. Căn cứ Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam tập IV, V, của Bộ Xây dựng ban hành năm 1996. Các văn bản pháp luật khác có liên quan. 1. Các quy chuẩn áp dụng: - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I - ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14-12-1996 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng . - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập II - ban hành kèm theo Quyết định số 439/BXD- CSXD ngày 25-09-1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 2. Các tiêu chuẩn áp dụng. 2.1. Tiêu chuẩn thiết kế. - TCXDVN 287-2004: Công trình thể thao – sân thể thao – tiêu chuẩn thiết kế. - TCXDVN 276-2003: Nhà và công trình công cộng-Nguyên tắc cơ bản để thiết kế. 2.2. Các tiêu chuẩn kết cấu. Kết cấu gồm gạch đá, bêtông cốt thép: tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4610:1998 Kết cấu bêtông cốt thép: tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 365:2005. Tải trọng và tác động: tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737:1995. 2.3. Giải pháp bảo vệ môi trường sinh thái. - Thiết kế bảo đảm đúng các yêu cầu vệ sinh môi trường sinh thái. III. CHỦ ĐẦU TƯ - ĐỊA ĐIỂM XD - CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN 1.Tên dự án: Sân vận động huyện Krông Năng. 2. Chủ đầu tư: UBND huyện Krông Năng. 3. Đại diện chủ đầu tư: BQL các dự án xây dựng huyện Krông Năng. 3. Địa điểm xây dựng: Huyện Krông Năng – tỉnh ĐăkLăk. 4. Hình thức đầu tư: - Sân vận động huyện Krông Năng được đầu tư xây dựng mới

- Trang 11 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

- BQL các dự án xây dựng huyện Krông Năng được Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng giao làm đại diện chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các thủ tục từ thiết kế đến thi công theo đúng quy định hiện hành. 5. Các yêu cầu cơ bản: - Sân vận động huyện Krông Năng được xây dựng mới trên khu đất được qui hoạch và được thỏa thuận và thống nhất giữa UBND huyện Krông Năng, BQL các dự án xây dựng huyện Krông Năng và đợn vị lập dự án là Công ty cổ phần tư vấn công trình xây dựng Đông Sáng; Phương án thiết kế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và công năng sử dụng của Sân vận động huyện. * Qui mô chủ yếu của Sân vận động: - Diện tích xây dựng: Sân vận động được xây dựng với diện tích 2.3ha. Sân vận động được thiết kế với các thông số kỹ thuật sau: + Công trình cấp II, bậc II + Thiết kế Sân vận động với 2 khán đài với sức chứa trên 5.000 chổ ngồi, ở khu vực giữa sân của khán đài A có khu vực dành riêng cho đại biểu. - Các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật kèm theo. - Yêu cầu: Sân vận động huyện Krông Năng dự kiến xây dựng là công trình có quy mô lớn, tổng mức đầu tư cao do đó yêu cầu phương án thiết kế phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định, công năng sử dụng phù hợp với nhiệm vụ hiện tại và lâu dài; thể hiện vẻ uy nghi, hiện đại nhưng dễ gần; kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và phong cách kiến trúc mang đậm nét bản sắc dân tộc, có thẩm mỹ và độ bền lâu dài phù hợp khí hậu địa phương, đóng góp cho cảnh quan khu vực. Về cơ bản công trình phải đảm bảo được các yêu cầu như sau: Thiết kế Sân vận động với 2 khán đài với sức chứa trên 5.000 chổ ngồi, ở khu vực giữa sân của khán đài A có khu vực dành riêng cho đại biểu. Sân vận động bao gồm sân bóng đá kết hợp đường chạy dài, sân nhảy cao và sân nhảy xa. Bên dưới khán đài cần thiết kế các công trình phục vụ, diện tích các công trình phụ được tính đảm bảo diện tích phục vụ theo số người phù hợp với tiêu chuẩn tính toán. - Toàn bộ các hạng công trình bố trí giao thông vừa đảm bảo hoạt động công trình vừa dễ dàng giải thoát người khi có sự cố cháy nổ và đảm bảo thông thoáng, chiếu sáng tự nhiên của các phòng.

- Trang 12 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

CHƯƠNG II: GIẢI PHÁP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG I. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1. Vị trí xây dựng công trình: Cách trung tâm văn hóa huyện Krông Năng khoảng 1.5km về hướng đông 2. Điều kiện địa hình – địa mạo: Khu đất xây dựng công trình có độ dốc tương đối lớn rất khó khăn cho việc xây dựng do đó khi xây dựng cần phải san lấp mặt bằng. 3. Điều kiện địa chất: Căn cứ vào các tài liệu địa chất các công trình lân cận thì đất ở khu vực xây dựng công trình là loại đất tốt, khả năng chịu lực của nền đất là Rđ >1.2kg/m2 4. Điều kiện thời tiết khí hậu: Chịu ảnh hưởng khí hậu vùng Tây Nguyên chia thành 2 mùa rõ rệt: Mùa mưa từ tháng 5 đến cuối tháng 11; Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Hướng gió chủ đạo: Đông Bắc (mùa khô), Tây Nam (mùa mưa) * Nhiệt độ: - Nhiệt độ trung bình năm: 24,200C - Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là: 26,3400C - Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là: 21,40C - Nhiệt độ tối cao tuyệt đối là:39,400C - Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối là:9,60C - Biên độ năm trung bình là: 4,90C - Biên độ ngày trung bình là: 9,10C * Độ ẩm, mây: - Độ ẩm trung bình : 85% - Lượng mây trung bình năm là: 5,8 * Mưa: - Lượng mưa trung bình năm là: 1.935 mm, - Số ngày mưa trung bình năm là: 138 ngày - Lượng mưa trung bình tháng lớn nhất là: 329 mm( tháng 9) - Số ngày mưa trung bình tháng lớn nhất là: 23 ngày - Lượng mưa trung bình tháng nhỏ nhất là: 1 mm( tháng 1) - Số ngày mưa trung bình tháng nhỏ nhất là: 1ngày ( tháng 1) - Lượng mưa ngày cực đại là: 189 mm - Lượng mưa tháng cực đại là: 577mm - Lượng mưa năm cực đại là: 2.326mm - Lượng mưa năm cực tiểu là: 1.533mm II. HIỆN TRẠNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP 1. Hiện trạng sử dụng đất: - Trang 13 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

Khu đất xây dựng Sân vận động huyện Krông Năng là khu đất đã được qui hoạch. Trên khu đất là rẫy cafe, 01 nhà cấp IV khi triển khai dự án cần tiến hành sẽ được giải tỏa di dời. 2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: 2.1. Giao thông: Lô đất xây dựng nằm tại vị trí như sau: phía Tây giáp đường Trần Hưng đạo; phía Bắc, Phía Đông và phía Nam giáp đường qui hoạch. 2.2. Cấp nước: Nguồn nước được lấy từ hệ thống giếng đào dẫn lên đài và cung cấp cho công trình. 2.3. Thoát nước mưa: Sân nền được thiết kế với độ dốc hợp lí để thoát nước mặt và có hố ga thu nước và được dẫn ra hệ thống thoát nước chung của khu vực 2.4. Cấp điện: Điện được lấy từ hệ thống cấp chung của khu vực tại trụ điện nằm trên trục đường chính, dùng cáp PVC dẫn ngầm đến công trình. 3. Nhận xét: Khu đất xây dựng là khu đất có độ dốc tương đối lớn và hiện tại đang được sử dụng. Do vậy khi tiến hành xây dựng cần phải san nền và giải tỏa di dời. III. PHƯƠNG ÁN CHUNG VỀ GIẢI TỎA ĐỀN BÙ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ Khu đất xây dựng Sân vận động huyện Krông Năng là khu đất đang được sở hữu bởi 1 hộ bao gồm 1 nhà cấp IV, 1 chuồng nuôi heo và rẩy cafe do đó phải có phương án giải tỏa đền bù và tái định cư. * Lập hội đồng bồi thường, hổ trợ và tái định cư. - Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giúp ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư; Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số. - Căn cứ tổng mặt bằng chiếm đất được cấp có thẩm quyền quyết định. Hội đồng xác định ranh giới, phạm vi, mức độ ảnh hưởng và đối tượng được bồi thường, đồng thời căn cứ các văn bản quy định về chế độ, chính sách của Nhà nước trong công tác bồi thường để: - Lập kế hoạch di chuyển đến nơi ở mới và các biện pháp tổ chức thực hiện. - Tổ chức họp bàn với hộ dân thuộc diện giải tỏa đồng thời động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người di chuyển nhanh để giải phóng mặt bằng. - Lập biên bản kiểm kê cho từng chủng loại, số lượng, chất lượng, quy cách và tình trạng tài sản phải bồi thường. Khi kiểm kê cần bám sát các tiêu chí đã nêu trong đơn giá để áp dụng đơn giá được thuận lợi. - Căn cứ các biên bản kiểm kê được bồi thường, tính giá bồi thường, tổng hợp tính dự toán để chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thông qua cơ quan chức năng thẩm định. - Biên bản kiểm kê, phiếu áp giá phải rõ ràng, sạch sẽ, không được tẩy xoá, sửa chữa hoặc viết bằng nhiều thứ chữ (nhiều người viết, viết nhiều thứ mực khác nhau....) các nội dung đã kiểm kê, áp giá. Nếu có sửa chữa, điều chỉnh thì đóng dấu hội đồng bồi thường vào vị trí sửa chữa, điều chỉnh, ghi chú rõ tên người viết sửa chữa, hiệu chỉnh. * Xác định giá trị bồi thường. Tổng diện tích đền bù là 2,5ha. - Trang 14 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

Trong đó diện tích đất ở là 500m2 ; Diện tích đất nông nghiệp là 24500m2 1.1. Bồi thường, hổ trợ về đất a) Đất ở Diện tích đất nhà ở là 500m2 Khu đất ở nằm trên đường Trần Hưng Đạo, căn cứ giá đất trên địa bàn huyện Krông Năng năm 2011 thì giá ở đây là 250.000đồng/m2 Vậy giá đền bù đất ở là: 500x250.000=125.000.000 đồng b) Đất sản xuất nông nghiệp Đất ở đây thuộc hạng 2 với giá 14000 đồng/m2 Vậy giá trị đền bù sản xuất nông nghiệp là: 24.500x14.000=343.000.000 đồng Đất ở đây nằm xen kẽ trong khu dân cư nông thôn được tính bằng 1,5 giá đất cùng hạng. Như vậy tổng giá trị đền bù đất nông nghiệp là: 514.500.000 đồng 1.2. Bồi thường tài sản trên đất a) Nhà ở Tạm tính giá trị nhà ở trên đất là 450.000.000 đồng b) Chuồng trại Tạm tính giá trị chuông trại trên đất là 50.000.000 đồng c) Cây cafe Diện tích đất sản xuất cây cafe là 24.500m2 Căn cứ số liệu khảo sát thì toàn bộ 2.45ha diện tích trên đều trồng cà phê kinh doanh năm thứ 4 đến năm thứ 5. Căn cứ giá bồi thường cây trồng, hoa màu trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ĐăkLăk năm 2011; Giá 1 cây cà phê là: 161,000 đồng Số lượng cây cafe trên 24.500m2 là: 2.45x1.100=2.695 cây Vậy giá trị đền bù cây cafe là: 2.695x161.000=433.859.000 đồng 1.3. Hổ trợ di dời, ổn định đời sống, ổn định sản xuất Tạm tính giá trị 30.000.000 đồng BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ GIẢI TỎA ĐỀN BÙ HẠNG MỤC: GIẢI TỎA ĐỀN B STT KHOẢN MỤC CHI PHÍ

K.LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

I 1.1 1.2 II 2.1 2.2

BỒI THƯỜNG HỔ TRỢ VỀ ĐẤT - Đất nhà ở 500 - Đất nông nghiệp 24.500 BỒI THƯỜNG TĂI SẢN TRÊN ĐẤT - Nhà ở 1 - chuồng trại 1 - Cây café 2.695 2.3 - Hổ trợ di dời, tái định cư và ổn định đời sống - Trang 15 -

m2 m2

250.000 21.000

125.000.000 514.500.000

Cái Cái Cây

450.000.000 50.000.000 161.000 30.000.000

450.000.000 50.000.000 433.895.000 30.000.000


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

TỔNG CỘNG:

1.603.395.000

Dự phòng trượt giá k = 1,2

Tổng giá trị đền bù 1.924.074.000

IV. GIẢI PHÁP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG 1. Quan hệ khu đất với khu vực xung quanh: Công trình được xây dựng có vị trí tương đối đẹp với mặt đường chính là Trần Hưng Đạo và các hướng còn lại giáp đường qui hoạch. Nếu được thiết kế đẹp sẽ đóng góp lớn cho cảnh quan khu vực này. 2. Phương án quy hoạch tổng mặt bằng: - Công trình được thiết kế xây dựng mới trên khu đất trống với diện tích là 25.000m2, trong đó 2 đường nội bộ 2 đầu Sân vận động chiếm 2.000m 2, 23.000 m2 còn lại là Sân vận động với hệ thống tường rào kết hợp khán đài bao quanh. Khu đất có dạng hình chữ nhật do vậy tổng mặt bằng toàn khu được bố trí với những tiêu chí như sau: - Chọn mặt đường Trần Hưng Đạo làm mặt chính cho công trình, khoảng lùi 7m, tạo được một tầm nhìn thoáng đãng cho công trình từ trục đường này. Với khoảng không gian rộng phía trước công trình tạo điều kiện thuận lợi khán giả tập trung khu vực này. Kiến trúc công trình phải tạo ra sự hòa hợp với kiến trúc cảnh quang xung quanh và điều kiện khí hậu của khu vực, cũng như thể hiện được nét đặt trưng của vùng Tây Nguyên. Tường rào ở các mặt sân được xây gạch, sơn nước phù hợp với điều kiện khí hậu và các công trình xung quanh, bên trên trồng chông sắt đảm bảo an ninh. Các phòng khu phục vụ đều có mặt tiếp xúc trực tiếp với bên ngoài với cửa sổ mở hợp lí, nhằm đảm bảo chiếu sáng tự nhiên và thông thoáng tốt khi sử dụng. - Tổ chức công trình thuận lợi cho việc sử dụng cũng như cho công tác cứu hỏa. - Công trình cách ranh hướng Tây 7m. - Công trình cách ranh hướng Đông 4m. - Để tạo không gian kiến trúc cảnh quan sinh động, việc tổ chức các mảng xanh rải rác trong khuôn viên là rất cần thiết, gồm các mảng xanh lớn bao quanh công trình nhằm tăng vẻ mỹ quan khu vực đồng thời cải tạo được môi trường không khí cho không gian xung quanh. BẢNG PHÂN LOẠI SỬ DỤNG ĐẤT STT 1 2 3

Hạng mục công trình Đất sử dụng cho các hạng mục Đất cây xanh Đất trống Đất toàn khu

3. Các giải pháp hạ tầng 3.1. Các tiêu chí kinh tế kỹ thuật chính - Trang 16 -

Diện tích (m2) 14.300 660 8.040 23.000

Tỷ lệ % 62,0% 2,9% 35,1% 100


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

- Mật độ xây dựng công trình : 62% + Tổng chiều cao của công trình là: 7m so với cao trình cos ±0.000 (mặt sân thể thao) - Chỉ tiêu cấp điện: + Sảnh, hành lang, vệ sinh, các phòng phục vụ: 0,004Kw/m2 - Chỉ tiêu cấp nước: Nước được lấy từ bồn 2m2 và cấp cho các thiết bị dung nước. 3.2. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật a. Hệ thống giao thông: - Bao quanh công trình là các đường giao thông bao quanh sân vận động. Hệ thống sân đường được đảm bảo cho các loại xe ra vào thuận tiện, dễ dàng. b. San nền và thoát nước mưa * San nền: Hiện trạng khu đất đang được sử dụng tương đối dốc do đó cần san nền khi thi công công trình * Hệ thống thoát nước mưa: Mạng lưới mương thoát nước bao quanh sân bóng đá Dùng 2 mương dẫn dẫn nước đấu nối vào hệ thống thoát nước đã được quy hoạch 2 bên đường chính. c. Hệ thống cấp nước: * Nguồn nước: - Công trình được cấp nước từ hệ thống giếng đào bơm lên bồn 2m 3 đặt trên đài nước và cung cấp cho công trình. * Nhu cầu dùng nước: - Tưới cây xanh: 1,5l/m2 - Nước sinh hoạt: được sử dụng khi có giải đấu được tổ chức d. Hệ thống thoát nước bẩn: - Nước thải được dẫn bằng ống nhựa PVC đến các giếng thấm. - Sử dụng hệ thống thoát nước bẩn tách riêng hệ thống thoát nước mưa. e. Hệ thống cấp điện: * Nguồn và hệ thống điện: - Nguồn điện được lấy từ đường dây trung thế 22kv của khu vực trên đường Trần Phú. - Dùng cáp dẫn điện từ trụ điện đặt trên đường Trần Phú đến công trình. - Tuyến cáp dẫn đến công trình được thiết kế đi ngầm, dùng cáp XLPE/PVC luồng trong ống PVC bảo vệ, tổng chiều dài tuyến cung cấp100m. IV. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH 1. Giải pháp kiến trúc 1.1. Mặt đứng: - Về phương án mặt đứng lựa chọn giải pháp hình khối đối xứng, tạo vẻ uy nguy cho công trình. Mặt đứng chính của công trình được bố trí các bậc cấp tạo cho sảnh vào có tầm nhìn đẹp và sang trọng. - Hình thức mặt đứng được xử lý kỹ lưỡng trong từng đường nét, phương án bố cục kiến trúc mặt đứng hình khối đơn giản. Tạo điểm nhấn cho công trình bố trí tại sảnh - Trang 17 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

chính bên khán đài A, bề mặt khắc logo thể thao nhằm biểu hiện được nội dung công năng của công trình thể thao, các chi tiết đều có chạy gờ chỉ tạo sự vững chắc, bề thế uy nguy của một công trình thể thao nhưng vẫn nhẹ nhàng thanh thoát cho công trình. - Hình thức kiến trúc bên ngoài và phần trang trí bên trong được tô điểm bằng những chi tiết hoa văn mang biểu tượng đặc trừng các dân tộc Tây Nguyên, kết hợp với các mảng tường có màu sắc nhẹ nhàng, phù hợp cảnh quan chung, có tính thẩm mỹ cao, đạt yêu cầu về yếu tố kiến trúc nhiệt đới mang bản sắc kiến trúc Tây Nguyên. - Các phòng khu phục vụ đều có mặt tiếp xúc trực tiếp với bên ngoài với cửa sổ mở hợp lí, nhằm đảm bảo chiếu sáng tự nhiên và thông thoáng tốt khi sử dụng. 1.2. Mặt bằng: - Qui mô công trình: Công trình cấp II - Chiều cao công trình: 7m Công trình sân thể thao được xây dựng gồm có: - Sân bóng đá: dài 100m, rộng 68m. - Sân nhảy cao, nhảy xa, nhảy sào hai đầu sân bóng đá - Đường chạy dài bao quanh sân bóng đá - Khán đài quy mô: 5000 chỗ ngồi gồm 2 khán đài: Khán đài A bố trí hướng Tây, khán đài B bố trí hướng Đông. - Ở mỗi khán đài: - Bố trí lối đi lên xuống ở các bậc, nhằm phân tán luồng người hợp lý và thuận tiện giao thông trên mỗi khán đài. - Bố trí cổng cho khán giả, nhằm đảm bảo an ninh chặt chẽ và thuận lợi cho việc kiểm soát khi tổ chức giải có bán vé. - Bố trí khu WC cho khán giả đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của khán giả. Diện tích các phòng phục vụ được căn cứ theo tiêu chuẩn - Các phòng chức năng phục vụ dưới khán đài gồm: + Khu WC dành riêng cho vận động viên + Khu vực thay đồ và nghỉ vận động viên + Phòng y tế + Phòng trận tài + Phòng bảo vệ + Phòng vé 1.3. Phương án xử lý vật liệu kiến trúc: Với tính chất là công trình thể thao nên các giải pháp kiến trúc chủ yếu là: - Khán đài cấu khung sàn BTCT toàn khối đổ tại chỗ. Tường rào bao quanh sân xây gạch ống. Toàn bộ công trình tô trát bả matít, quét sơn nước, trường rào quét vôi. Nền sảnh chính lát gạch ceramic 600x600, nền các phòng phục vụ lát gạch ceramic 600x600, nền khu vệ sinh lát gạch chống trượt 300x300, tường khu vệ sinh ốp gạch Ceramic 250x400. - Trang thiết bị kỹ thuật công trình: sử dụng sản phẩm loại tốt. 2. Thống kê quy mô: - Trang 18 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

* Công trình Sân vận động huyện Krông Năng STT

Hạng mụccông trình

Tổng diện tích thiết kế(m2)

1

Sân bóng đá

6800

2

Sân nhảy cao

365

3

Sân nhảy xa, nhảy sào

250

4

Đường chạy dài

3700

5

Khán đài

2300

6

Cây xanh

660

7

Cổng + tường rào

420(m)

8

Hệ thống thoát nước mưa

400(m)

9

San nền

25.000

10

WC khan giả

190

11

Các phòng phục vụ + sảnh + hành lang + WC vận động viện

1300

Tổng diện tích công trình

23000

3. Phương án tính kết cấu: 3.1. Cơ sở để tính toán kết cấu: a. Tiêu chuẩn thiết kế: - TCVN 2737 – 1995: Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế; - TCXDVN 356-2005: Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép - TCXD 45 – 78: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; - TCVN 5575 – 1991: Kết cấu thép, Tiêu chuẩn thiết kế 338 – 2005; - TCVN 4453 – 1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu; - TCVN 1765 – 1975: Thép cacbon kết cấu thông thường. Mác thép và yêu cầu kỹ thuật; - TCVN 6283 – 1 – 1997; Thép thanh cán nóng. Phần 1: kích thước của thép tròn; b Các thông số chính của công trình: Theo thiết kế kiến trúc, công trình gồm khán đài BTCT đổ toàn khối. Chiều cao của công trình là cao 7m, tường rào xây gạch móng trụ BTCT c. Phương án chọn hệ thống kết cấu chịu lực chính của công trình: - Hệ sàn – Dầm bằng BTCT đỗ tại chỗ. - Vật liệu xây dựng cho hạng mục kết cấu:

- Trang 19 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

Như đã nêu, kết cấu chịu lực của công trình sẽ được thi công bằng vật liệu BTCT đổ tại chỗ với các đặc điểm như sau: * Bê tông: B15 tương ứng M200: Rn= 8.50 Mpa = 85 KG/cm2 Rbt= 0.75 Mpa = 7.5 KG/cm2 Eb= 23 000 MPa = 230 000 KG/cm2 * Cốt thép CI & CII: +Loại CI: (Thép trơn đường kính Φ<10) Rs=Rsc= 225 MPa = 2250 KG/cm2 Rsw= 175 MPa = 1750 kG/cm2 Ea= 210 000 = 2 100 000 kG/cm2 +Loại CII : (Thép gân đường kính Φ>=10) Rs=Rsc= 280 MPa = 2 800 KG/cm2 Rsw= 225 MPa = 2 250 kG/cm2 Ea= 210 000 = 2 100 000 kG/cm2 3.2. Tải trọng tác dụng lên hệ kết cấu: a Tải trọng đứng *. Tải trọng sàn Sân vận động. Lớp vật liệu

Chiều dày

Tr.lượng riêng

gtc

(m)

(N/m3)

(N/m2)

0.02

16000

320

1.3

416

0.08

25000

2000

1.1

2200

0.015

16000

240

1.3

312

0

1.1

0

1.Vữa XM lót Tĩnh tải 2.Bản BTCT 4.Vữa trát 5.Sơn hoàn thiện gtt

Hệ số n

(N/m2)

2560

Hoạt tải

5000

gtt

2928 1.2

6000

Mái tôn sảnh chính. Loại

Các lớp vật liệu

Hệ số n

Giá trị tc

Giá trị tt

(kN/m2)

(kN/m2)

Tĩnh tải

Mái tôn xà gồ thép hình

1.1

0.20

0.22

H.tải

Mái tôn Sóng vuông

1.3

0.30

0.39

- Trang 20 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

b. Tải trọng ngang: * Thành phần tĩnh của tải trọng gió (theo TCVN:2737-1995): Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh của tải trọng gió W tác động vào điểm j (cao độ) được xác định theo công thức: W jtc = Wo k ( z j )c j

Trong đó: Wo: áp lực gió tiêu chuẩn lấy theo phân vùng áp lực gió trong TCXD 2737-1995. Thành phố Buôn Ma Thuột thuộc vùng I.A nên W0 = 650 (N/m2). k(zj): hệ số xét đến sự thay đổi áp lực gió lấy theo bản đồ phân vùng, phụ thuộc vào địa hình tính toán và độ cao zj của điểm j. cj : hệ số khí động, lấy theo TCVN 2737-1995. Phía đón gió c=+0,8. Phía khuất gió c=-0,6. Giá trị tính toán thành phần tĩnh của tải trọng gió xác định theo công thức: W jtt = W jtc .γ .β

Trong đó: γ : hệ số độ tin cậy (=1,2). β : hệ số điều chỉnh theo thời gian sử dụng. Thời gian giả định là 50 năm có β= 1,00. Có hai cách qui áp lực gió tác dụng vào hệ là: +Đưa tải trọng gió tĩnh phân bố trên bề mặt tường xây về thành tải phân bố tác dụng lên cột: q ttj = W jtt .B

.Với B là bề rộng đón gió của khung đang xét. +Đưa tải trọng gió tĩnh phân bố trên bề mặt tường về thành tải trọng tập trung tại nút khung: Pjtt = W jtt .S j

Do đặc điểm công trình nên ta chọn cách phân bố tải trọng gió tĩnh vào khung là phân bố đều trên cột. * Thành phần động cuả tải trọng gió:Vì công trình có chiều cao H< 40m nên không xét đến ảnh hưởng của gió động khi thiết kế công trình. 3.3.Xác định chiều dày sàn: - Sơ bộ chọn chiều dày chung cho các ô bản sàn theo công thức: D

hb = m L1

Trong đó: D: hệ số phụ thuộc vào tải trọng. Chọn D= 1 m: chọn m =45 L1 : chiều dài cạnh ngắn của bản. - Trang 21 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

a. Xác định nội lực: (Xem hình) - Moment dương lớn nhất ở giữa bản :

l1

l1

l1

l1

l1

l1

l1

8

l1

9

l2

7

l2

6

l2

5

l2

4

l2

l2

3

l2

2

l2

1

l2

M1 = mi1.P M2 = mi2.P - Moment âm lớn nhất ở trên gối : MI = ki1.P MII = ki2.P Trong đó : i = 1, 2, 3 . . . 11 là chỉ số sơ đồ bản. 1,2 là chỉ số phương cạnh bản. P = q.l1.l2 (q: tải trọng phân bố đều) Các hệ số mi1, mi2, ki1, ki2 cho trong phụ lục 6 giáo trình “Kết cấu Bê tông cốt thép (phần nhà cửa)” tuỳ theo sơ đồ bản :

l1

b. Tính cốt thép bản: Tính như cấu kiện chịu uốn có tiết diện hình chữ nhật với bề rộng b=1m, chiều cao h=hb. - Xác định

A=

M

Trong đó h0 = h - a.

R n .b.h 02

- Kiểm tra : + Nếu A > A0 mác bê tông.

Tăng kích thước tiết diện (chiều dày), hoặc tăng

+ Nếu A ≤ A0

Tính

Tính

Fa =

1 + 1 − 2A γ= 2

M R a .γ.h 0

F

a Tính µ = b.h 100% và phải bảo đảm ≥ µmin (=0,05%) 0

Khoảng cách tính toán a

TT

=

b.f a Fa

Trong đó : fa : diện tích một thanh thép. Bố trí cốt thép với a ≤ aTT và chẵn 10mm (để dễ thi công) C. Tính cốt thép dầm *. Tính cốt thép dọc : Tính theo cấu kiện chịu uốn: lớp cốt thép trên chịu moment âm, lớp cốt thép dưới chịu moment dương. Thường khi tính toán, ta phải tổ hợp nội lực để có được các nội lực nguy hiểm nhất do tải trọng bên ngoài gây ra. Trong dầm, tổ hợp nội lực được sử dụng để tính cốt thép dọc đó là tổ hợp Mmax, và tổ hợp Mmin. ∗ Cần lưu ý một số điểm sau khi tính cốt thép dọc trong dầm : - Trang 22 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

- Bề rộng b: khi tính chịu moment dương có thể khác với khi tính chịu moment âm (do có thể xét đến sự tham gia chịu lực của phần cánh). - Chiều dày a: khi tính chịu moment dương có thể khác với khi tính chịu moment âm (do bố trí cốt thép lớp trên khác lớp dưới). - Có thể xảy ra trường hợp Mmax ≤ 0 (lúc này lớp cốt thép dưới đặt theo cấu tạo). - Có thể xảy ra trường hợp Mmin ≥ 0 (lúc này lớp cốt thép trên đặt theo cấu tạo). + Tính cốt thép: Ở đây ta xem dầm có tiết diện chữ nhật với bề rộng b và chiều cao h. (Nếu tiết diện chữ T có M ≤ Mc thì trục trung hoà đi qua cánh nên cũng xem là tiết diện chữ nhật có b = bc) - Xác định

A=

M R n .b.h 02

- Kiểm tra : + Nếu A > 0,5 ⇒ + Nếu 0,5 ≥ A > A0 ⇒ hoặc tính cốt kép + Nếu A ≤ A0

Trong đó h0 = h-a. Tăng kích thước tiết diện (b, h), hoặc tăng mác bê tông. Tăng kích thước tiết diện (b, h), hoặc tăng mác bê tông, Tính

1 + 1 −2A γ= 2

Tính

Fa =

M R a .γ.h 0

F

a Tính µ = b.h 100% và phải bảo đảm ≥ µmin (=0,05%) 0

- Tính lớp thép dưới : dùng Mmax, nếu Mmax ≤ 0 ⇒ đặt thép theo cấu tạo. - Tính lớp thép trên : dùng Mmin, nếu Mmin ≥ 0 ⇒ đặt thép theo cấu tạo. d. Tính cốt thép ngang (cốt đai): Ở đây ta tính cốt đai chịu lực cắt khi không đặt cốt xiên. Tiết diện chữ T tính như tiết diện chữ nhật b x h. Trong dầm, tổ hợp nội lực được sử dụng để tính cốt thép ngang đó là tổ hợp

Q

max

. - Khi bê tông đã đủ khả năng chịu lực cắt thể hiện bằng điều kiện : Q ≤ k1.Rk.b.h0 (k1 = 0,6 đối với dầm) ⇒ không cần tính toán mà chỉ đặt cốt đai theo cấu tạo. - Để bảo đảm bê tông không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính cần thoả mãn điều kiện : Q ≤ k0.Rn.b.h0 (k0 = 0,35 đối với bê tông mác 400 trở xuống) Nếu không thoả mãn ⇒ tăng kích thước tiết diện (b ,h), hoặc tăng mác bê tông + Khoảng cách tính toán của cốt đai (bảo đảm cường độ trên tiết diện nghiêng nguy hiểm nhất) : u tt =R ad .n.f d ⋅

8.R k .b.h 02 Q2 - Trang 23 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

+ Khoảng cách cực đại của cốt đai (tránh trường hợp phá hoại theo tiết diện nghiêng nằm giữa hai cốt đai) : 1,5.R k .b.h 02 u max = Q

+ Khoảng cách cấu tạo của cốt đai: Cốt đai có thể đặt với khoảng cách đều trên toàn dầm, để tiết kiệm ở vùng giữa dầm (lực cắt lớn) có thể đặt thưa hơn. + Trên đoạn dầm gần gối tựa (=1/4 nhịp dầm) :  h/2  u ct =min   150 mm 

khi chiều cao dầm h ≤ 450 mm.

 h /3  u ct =min   300 mm

khi chiều cao dầm h > 450 mm.

+ Trên đoạn còn lại giữa dầm :  3 / 4.h  u ct =min   500 mm

khi chiều cao dầm h > 300 mm. + Khoảng cách thiết kế của cốt đai :  u tt  u ≤ u max u  ct

Đồng thời khoảng cách cốt đai cũng cần lấy chẵn đến đơn vị cm cho dễ thi công e. Tính cốt thép cột Tính theo cấu kiện chịu nén lệch tâm có tiết diện chữ nhật, trường hợp đặt thép đối xứng. Thường khi tính toán, ta phải tổ hợp nội lực để có được các nội lực nguy hiểm nhất do tải trọng bên ngoài gây ra. Trong cột, tổ hợp nội lực được sử dụng để tính cốt thép dọc đó là tổ hợp Mmax - Ntư, tổ hợp Mmin - Ntư và tổ hợp Mtư - Nmax. + Tính cốt thép : Cột có tiết diện chữ nhật với bề rộng b và chiều cao h. Chiều dài tính toán của cột là l0 (đối với nhà nhiều tầng nhiều nhịp l 0 lấy bằng 0,7l). Do bố trí thép đối xứng nên ta có : a = a’ . Dùng cốt thép nhóm AI, AII, AIII nên có Ra = R’a. + Độ lệch tâm : e0 = e01 + eng Trong đó : e01 = M/N eng : độ lệch tâm ngẫu nhiên lấy theo thực tế. e ng

Trường hợp chưa có số liệu thực tế lấy * Ảnh hưởng của uốn dọc :

h / 25   2cm khi b ≥25cm  ≥ 1,5cm khi 25cm >b ≥15cm  1cm khi b <15cm 

- Trang 24 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

η=

Theo kết quả về tính toán ổn định ta có : -

N th =

-

S

1 1−

N N th

6,4 S ( E b .J b +E a .J a ) l 02 k dh

:

hệ

số

kể

đến

ảnh

hưởng

của

độ

lệch

tâm

e0

:

  0,84 khi e 0 <0,05h   0,11 S = +0,1 khi 0,05h ≤e 0 ≤5h 0,1 + e 0  h  1,22 khi e 0 > 5h 

- kdh : hệ số kể đến tính chất dài hạn của tải trọng :

k dh =1 +

M dh + N dh .h / 2 M + N.h / 2

Mdh, Ndh là phần nội lực do tải trọng dài hạn gây ra. Nếu Mdh ngược chiều với M thì Mdh mang dấu âm, khi tính ra kdh < 1 thì lấy kdh =1. - Eb, Ea : Module đàn hồi của bê tông và cốt thép. - Jb = b.h3/12 : moment quán tính của phần bê tông. 2 - Ja = Fa.(0,5h-a) : moment quán tính của phần cốt thép. Do chưa có Fa nên giả thiết trước hàm lượng thép là µgt (khoảng 1%) ⇒ Fa = µgt.b.h0 * Tính e = η.e0 + 0,5h - a . x=

* Tính chiều cao vùng nén

N R n .b

- Nếu x ≤ α0.h0 : trường hợp lệch tâm lớn. - Nếu x > α0.h0 : trường hợp lệch tâm bé. *. Trường hợp lệch tâm lớn : N.(e − h +a )

0 * Nếu x < 2a thì tính Fa =F'a = R .( h −a ) a 0

* Nếu x ≥ 2a thì tính Fa =F'a =

N.(e − h 0 +0,5x ) R a .( h 0 −a )

*. Trường hợp lệch tâm bé : * Tính lại x : - Khi η.e0 ≤ 0,2h0 thì

x =h −(1,8 +

0,5h −1,4α0 ).ηe 0 h0

- Khi η.e0 > 0,2h0 thì

x =1,8(e 0 gh −ηe 0 ) +α0 h 0 =1,8[0,4(1,25h −α0 h 0 ) −ηe 0 ] +α0 h 0

Nhưng x không được nhỏ hơn α0.h0 . * Tính : Fa =F'a =

N.e − R n bx (h 0 −0,5x ) R a .( h 0 −a )

f. Cấu tạo cốt thép: - Trang 25 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

F

F

a a * Hàm lượng thép µ = F 100% = b.h 100% ≥µmin b 0

- Khi l0/b ≤ 5 µmin = 0,05% - Khi 5 < l0/b ≤ 10 µmin = 0,1% - Khi 10 < l0/b ≤ 24 µmin = 0,2% - Khi 24 < l0/b ≤ 31 µmin = 0,25% - Khi l0/b > 31 Cột quá mảnh ⇒ mất ổn định . * µt = 2.µ ≤ 3,5% . * Cốt dọc chịu lực có Φ từ 12 đến 40, khi cạnh tiết diện > 20cm nên dùng cốt có Φ ≥ 16 * Chỉ tính cốt đai khi cấu kiện phải chịu lực cắt khá lớn, thông thường đặt cốt đai theo cấu tạo. - Đường kính cốt đai phải ≥ 5 và 0,25d1 (d1 : đ.k lớn nhất của cốt dọc). - Khoảng cách cốt đai phải ≤ 15d2 (d2 : đ.k nhỏ nhất của cốt dọc). Trong đoạn nối buộc cốt thép dọc, khoảng cách đai phải ≤ 10d2. g. Tải trọng gió: - Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng gió được tính theo công thức: W = W0 x k x c Trong đó: W0 = 125 ( kg/m2) : áp lực hío tiều chuẩn vùng IIIB c: hệ số khí động. Đón gió : c = 0,8; khuất gió: c = -0,6. K: hệ số kể đến ảnh hưởng của gió theo độ cao z. - Phần mềm tính toán kết cấu: Việc tính toán chuyển vị trí và nội lực trong các kết cấu của công trình được thực hiện bằng phần mềm chuyên dụng tính toán kết cấu SAP( version 14) và các bảng tính bằng chương trình Excel. - Sơ đồ tính và đặc trưng hình học các phần tử: Kết cấu bên trên móng được giải theo sơ đồ khung phẳng. Kết cấu sàn – dầm của công trình được trình bày trong phần phục lục tính toán.. Các dầm, cột được mô hình hoá bằng phần tử thanh ( Frame). V. PHƯƠNG ÁN HỆ THỐNG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH: 1. Hệ thống cấp điện: 1.1. Tiêu chuẩn thiết kế: - Căn cứ qui chuẩn xây dựng Việt Nam - 1997. - TCVN 4756-89: Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị. - TCVN 3623-81: Khí cụ chuyển mạch điện áp tới 1000v – Yêu cầu chung. - TCVN 6447 – 1998: Cáp điện vặn xoắn cách điện PVC, XLPE – Điện áp 0,6/1KV. - TCVN 2103-1994: Dây điện bọc nhựa PVC. - TCVN 5179-1990: Bóng đèn huỳnh quang. - Trang 26 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

- IEC 60439-1: Yêu cầu chung về tủ điện hạ thế - TCVN 2048: Ổ cắm và phích cắm điện Ngoài ra còn thoả mãn một số tiêu chuẩn của châu âu. 1.2. Nguồn cấp điện: - Nguồn lưới điện từ tuyến đường Trần Phú - Cáp điện nguồn đi ngầm trong ống nhựa PVC đến công trình. * Hệ thống điện: Hệ thống điện được bảo vệ bằng aptômát nhiều cấp đóng cắt có chọn lọc, ngoài ra sử dụng các C.B chống giật (ELCB) cho các phụ tải quan trọng, có nguy cơ chạm chập, rò điện cao. 1.3. Tính toán công suất: - Trên cơ sở tổng diện tích của các khối công trình và tiêu chuẩn sử dụng điện theo chức năng, theo công năng của từng khối công trình xác định một cách khái toán, công suất được tính theo các số liệu ban đầu: + Chỉ tiêu cấp điện cho các công trình công cộng, văn phòng, nhà xưởng sản xuất được tính theo công năng và diện tích sử dụng. + Đèn chiếu sáng cho công trình sử dụng loại đèn tiết kiệm điện, chủ yếu là đèn huỳnh quang và đèn compact. Suất chiếu sáng cho các phòng dựa theo diện tích sàn (m2) là : 0,007÷0,015kW/m2. Với suất phụ tải đó, độ rọi yều cầu các phòng sao cho đảm bảo: Phòng phục vụ : 100 ÷ 200lux. Hành lang, sảnh, Wc : 70 ÷ 100lux. Dự tính phụ tải công trình : BẢNG DỰ TÍNH PHỤ TẢI STT

TÊN THIẾT BỊ

SỐ LƯỢNG

CÔNG SUẤT (KW)

TỔNG C. SUẤT (KW)

01

Phụ tải chiếu sáng (đèn huỳnh quang 2x40w)

100

0,08

8,00

02 03 04

Phụ tải đèn hành lang (đèn áp trần) Phụ tải ổ cắm Máy bơm cấp nước

40 24 01

0,03 0,02 1,50

1,28 0,48 1,50

TỔNG

11,26

Tổng công suất tính toán đối với các hạng mục dự tính: Plđ = 11.2kW. Với: Hệ số đồng thời Kđt = 1; Hệ số công suất Cosϕ = 1 với đường dây điện chiếu sáng - Công suất tính toán toàn phần: S = P.K/ Cosϕ = 11.26x1/1 = 11.26KVA S =

P .K Cosϕ

=

69.0,65 = 52kVA 0,8

- Để đáp ứng được công suất 11.2KVA, dự kiến nguồn điện sẽ lấy từ trụ điện đặt trên đường chính (đường Trần Hưng Đạo) dẫn ngầm đến công trình. 1.4. Giải pháp thiết kế: - Trang 27 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

Cấp điện các khối công trình: - Hệ thống điện phải đảm bảo an toàn, độ tin cậy cung cấp điện cao. Cáp nguồn cung cấp đến các hạng mục công trình được đi ngầm trong mương cáp và được luồn trong ống nhựa. Mỗi hạng mục có một tủ điện riêng. Cáp ngầm sử dung loại cáp đồng CU/XLPE/DSTA/PVC. Tủ điện chính của mỗi khối nhà đặt tại vị trí hợp lí gồm aptômat chính và các aptômat nhánh cho các hạng mục. + Nguồn điện cung cấp cho chiếu sáng, động lực trong và ngoài công trình đều đi ngầm tường, sàn hoặc đi trong ống kỹ thuật dấu trong trần. + Hệ thống điều khiển và bảo vệ từng nhóm thiết bị đóng cắt, phải bố trí ở phòng bảng điện, tủ điện. - Trong các phòng để dẫn điện đến các đèn, quạt dùng dây lõi đồng nhiều sợi bọc PVC(1x1,5mm2), đến các ổ cắm dùng dây bọc Cu/PVC (1x2.5mm 2), dây tiếp đất E (1x2,5mm2). Tất cả đều phải được luồn trong ống nhựa ruột thành cứng Ø16, Ø20 cho những phần đi âm trong tường. Riêng đối với sảnh và các phòng không có trần kỹ thuật, dây dẫn đến đèn, ổ cắm đều đi trong ống nhựa cứng Ø20 hoặc Ø16 chịu được áp lực về bơm bê tông, vì vậy những đường dây đi trong sàn bê tông cần phải được tiến hành đặt ống ngay sau khi buộc xong thép sàn để tránh hiện tượng đập phá ảnh hưởng đến kết cấu công trình. 2. Hệ thống cấp thoát nước: 2.1. Cấp nước : a- Tiêu chuẩn thiết kế : - Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước ngoài công trình 20 TCN-33-85. - Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước ngoài công trình 20 TCN-51-84 TCVN 59451995. - Văn bản hướng dẫn 317/CNMT ngày 27/2/1993 của Bộ Khoa học công nghệ và môi trường về hoạt động bảo vệ môi trường. - Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước bên trong TCVN-4513-88. - Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước bên trong TCVN-4478-87. - Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước ngoài công trình 20 TCN-33-85 - Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình 1999. b. Nguồn cấp nước: Nguồn nước cấp cho công trình được lấy từ giếng đào được thiết kế mới bơm lên bồn 2m3 cấp tới các thiết bị dùng nước theo sơ đồ sau: Nguồn cấp

Đài nước 2m3

Tính toán sơ bộ + Khu WC chung: Chọn: - Ống cấp đứng Φ34 - Ống cấp nhánh Φ27 -> Φ34 2.2. Thoát nước : + Đối với phân - Trang 28 -

Các khối CT dùng nước


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

Phân

Hầm tự hoại

Giếng thấm

+ Đối với nước thoát bẩn Nước thoát bẩn

Giếng thấm

+ Hệ thống thoát nước mưa Nước mưa

Hệ thống mương thoát nước

Hệ thống thoát nước chung

3. Hệ thống phòng cháy chữa cháy: 3.1. Các căn cứ thiết kế: - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622 - 1995: (Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình yêu cầu thiết kế). - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738 - 2001: (Hệ thống báo cháy tự động yêu cầu thiết kế). - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6102 - 1995: (Hệ thống phòng cháy chữa cháy, chất cháy bột). - Căn cứ vào TCVN 5760 – 1993: Hệ thống chữa cháy yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng. 3.2. Hệ thống chữa cháy ban đầu: Đối với công trình này chỉ cần sử dụng bình chữa cháy cháy xách tay: - Bình chữa cháy cầm tay trang bị cho công trình do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 loại bình CO2−MT3 và bình bột MFZ4 do Trung Quốc sản xuất để có thể chữa các đám cháy chất rắn, chất lỏng và chữa cháy thiết bị điện. - Bình chữa cháy cá nhân đặt ở một số phòng phục vụ và trong hộp chữa cháy (2 bình mỗi hộp) chôn ngầm bằng mặt tường, cách mặt sàn đến đáy hộp 0,35 - 0,45m được bố trí ở sảnh tại vị trí dễ quan sát và thao tác giúp cho việc chữa cháy các đám cháy nhỏ, mới phát sinh. *. Bình chữa cháy CO2 MT3 Bình chữa cháy CO2 MT3 là loại thiết bị chữa cháy bên trong chứa khí CO2 ở -79oC được nén vào bình chịu áp lực cao. Bình chữa cháy CO2 dùng để dập tắt đám cháy trong phòng kín, buồng hầm, các thiết bị điện ... Bình có độ tin cậy cao trong sử dụng, thao tác đơn giản, thuận tiện . Bình CO2 đạt hiệu quả rất cao khi chữa các đám cháy trong buồng kín, thiết bị điện. Sau khi dập tắt các đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng ảnh hưởng đến các vật khi bị cháy. *. Bình chữa cháy MFZ4 Bình chữa cháy MFZ4 là thiết bị chữa cháy bên trong chứa khí trơ làm lực đẩy để phun thuốc bột khô dập tắt đám cháy. Bình dùng để chữa các đám cháy xăng dầu, khí cháy ..., sử dụng an toàn, thao tác đơn giản, dễ kiểm tra, hiệu quả chữa cháy cao. - Khi sử dụng bình chữa cháy MFZ4 chữa các đám cháy ngoài trời phải đứng trước chiều gió. - Trang 29 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

- Bình chữa cháy MFZ4 chỉ dùng dập tắt các đám cháy nhỏ hơn giới hạn cho phép

- Trang 30 -


VI. TỔNG HỢP KINH PHÍ VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 1. Kinh phí xây lắp trước thuế: 14.850.000.000 đồng 1.1. Kinh phí san nền Số TT 1

Cao độ trung bình (m) 0,80

Khối lượng đất san (m3) 20.000

Hạng mục

Đơn vị

khối lượng

Khán đài A Khán đài B Hệ thống thoát nước mưa + hố ga Cổng + tường rào Sân chạy + sân nhảy cao + sân nhảy xa + khung thành Hệ thống cấp nước (Giếng+đài nước) Hệ thống PCCC Trồng cây xanh (trọn gói)

m2 m2 m m

1.300 1.000 400 420

hệ thống hệ thống hệ thống hệ thống

Hạng mục

Diện tích san nền (m2)

San nền

25.000 Cộng 1.2. Kinh phí xây dựng các hạng nục

Số TT 1 2 3 4 5 6 6 7

Cộng Tộng cộng chi phí xây dựng

Đơn giá

Thành tiền sau thuế

Thành tiền

Thuế VAT

2.800.000.000 2.800.000.000

280.000.000

Thành tiền

Thuế VAT

Thành tiền sau thuế

4.940.000.000 3.700.000.000 880.000.000 1.680.000.000

494.000.000 370.000.000 88.000.000 168.000.000

5.434.000.000 4.070.000.000 968.000.000 1.848.000.000

1

650.000.000

65.000.000

715.000.000

1 1 1

120.000.000 20.000.000 60.000.000 12.050.000.00 0

12.000.000 2.000.000 6.000.000 1.205.000.00 0

132.000.000 22.000.000 66.000.000

trước thuế (đồng) 140.000

Đơn giá trước thuế (đồng) 3.800.000 3.700.000 2.200.000 4.000.000

16.335.000.000

3.080.000.000 3.080.000.000

13.255.000.000


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

BẢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Đ.vị tính: đồng TT

HẠNG MỤC CHI PHÍ

KÝ HIỆU

I CHI PHÍ XÂY DỰNG GXDTT a Chi phí xây dựng công trình G Chi phí XD nhà tạm tại hiện b trường để ở và điều hành thi GXDNT công II CHI PHÍ GIẢI TỎA ĐỀN BÙ GGTĐB III CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

GQLDA

CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ GTV XÂY DỰNG a Chi phí chuẩn bị đầu tư GTV1 KS phục vụ lập DAĐTXD Công 1 k1 trình

IV

2 Lập DAĐTXD Công trình

k2

b Chi phí thực hiện đầu tư GTV2 Khảo sát phục vụ Thiết kế 1 k3 KTTC

DIỄN GIẢI CÁCH TÍNH G+GXDNT

GXD

*1%

CHI PHÍ THUẾ GIÁ CHI PHÍ SAU TRƯỚC TRỊ GIA THUẾ THUẾ TĂNG (GXDST) (GXDTT) 14.998.500.000 1.499.850.000 16.498.350.000 14.850.000.000 1.485.000.000 16.335.000.000 148.500.000

14.850.000

Tính theo diện tích đất và tài sản trên đất GXDTT *2,333%

163.350.000 2.000.000.000 Quyết định 957/QĐBXD Quyết định 957/QĐ1.531.263.660 BXD 141.064.193

349.915.005

34.991.501

k1+k2

128.240.175

12.824.018

Tạm tính

30.000.000

3.000.000

33.000.000

98.240.175

9.824.018

108.064.193

k3+k4+..+k10

1.263.817.698

126.381.770

1.390.199.468

Tạm tính

145.454.545

14.545.455

160.000.000

511.036.391

51.103.639

562.140.030

28.947.105

2.894.711

31.841.816

GTV1+GTV2

GXDTT *0,655%

2 Chi phí thiết kế

k4

GXDTT

3 Chi phí thẩm tra thiết kế

k5

GXDTT

*3,245% *1,05% *0,193% - Trang 27 -

GHI CHÚ

384.906.506

Quyết định 957/QĐBXD

Quyết định 957/QĐBXD Quyết định 957/QĐ-


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

BXD Quyết định 957/QĐBXD Quyết định 957/QĐBXD Quyết định 957/QĐBXD

4 Chi phí thẩm tra tổng dự toán

k6

GXDTT *0,188%

28.197.180

2.819.718

31.016.898

5 Chi phí mời thầu XD

k7

GXDTT *0,304%

45.595.440

4.559.544

50.154.984

6 Chi phí giám sát thi công

k8

GXDTT *2,455%

368.213.175

36.821.318

405.034.493

128.874.611

12.887.461

141.762.072

11/2005/TT-BXD

7.499.250

749.925

8.249.175

Tạm tính

304.502.225

24.320.309

328.822.534

6.877.464

75.652.108

Chứng nhận sự phù hợp chất k9 lượng công trình CP đánh giá tác động môi 8 k10 trường V CHI PHÍ KHÁC GK 7

1 Chi phí kiểm toán

k8 *35% GXDTT *0,05% k1+k+..+k6

k1

(GXDTT+GTQLDA+GTV2) *0,414%

68.774.643

k2

(GXDTT+GTQLDA+GTV2) *0,251%

41.696.704

41.696.704

k3 k4 k3

(GXDTT+GTQLDA+GTV2) *0,059% (GXDTT+GTQLDA+GTV2) *0,04% (GXDTT+GTQLDA+GTV2) *0,019%

9.801.217 6.644.893 3.156.324

9.801.217 6.644.893 3.156.324

6 Chi phí bảo hiểm công trình

k6

GXDTT *1,05%

VI CHI PHÍ DỰ PHÒNG

GDP

CP thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn 3 Lệ phí thẩm định thiết kế 4 Lệ phí thẩm định dự toán 5 Lệ phí thẩm định dự án 2

(GXDTT+GGTĐB+GQLDA+ GTV+GK)*10%

VII CHI PHÍ GIẢI TỎA ĐỀN BÙ GGTĐB TỔNG MỨC ĐẦU TƯ GTC GXDTT+GGTĐB+GQLDA+GTV+GDP

174.428.443

17.442.844

1.885.758.427

188.575.843

1.749.158.182

191.871.288

TT số 19/2001/TTBTC TT số 19/2001/TTBTC TT109/2000/TT-BTC TT109/2000/TT-BTC TT109/2000/TT-BTC QĐ số 33/2004/QĐBTC

2.074.334.270 TT04/2010/TT-BXD 1.924.074.000 24.741.751.000

Tổng mức đầu tư: 24.741.751.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, bảy trăm bốn mưới mốt triệu, bảy trăm năm mươi mốt ngàn đồng).

- Trang 28 -


2. Hiệu quả đầu tư: - Với chức năng hoạt động của Sân vận động huyện Krông Năng, việc có Sân vận động mới đảm bảo được khi đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy hoạt động thể thao của huyện, góp phần xây dựng, định hướng và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong huyện tham gia các hoạt động thể thao lành mạnh, góp phần thúc đẩy vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Nhận thấy sự đầu tư Sân vận động huyện Krông Năng là nhu cầu cần thiết và chính đáng, phù hợp với sự phát triển chung của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung. - Sân vận động huyện Krông Năng mới được hình thành đóng góp không nhỏ vào cảnh quan của khu vực xây dựng. VII. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 1. Tác động môi trường trong qua trình xây dựng 1.1. Các nguồn gây ô nhiễm Quá trình thực hiện công trình xây dựng nhất định sẽ tạo ra những nguồn ô nhiễm cho môi trường ngay tại khu vực như: - Tiếng ồn: phát sinh chủ yếu do hoạt động của các thiết bị thi công cơ giới và các phương tiện vận tải, chuyên chở nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho công tác phí thi công. - Bụi, đất, cát, đá, xi măng phát sinh trong quá trình xây dựng, kể cả quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng. - Khí thải của các phương tiện vận tải, thi công cơ giới có chứa SO2, NO2, CO,. - Ô nhiễm nguồn nước do nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công cuốn theo đất, cát và các vật liệu xây dựng khác. - Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng. - Ô nhiễm các chất thải rắn như: đất, đá, xà bần, gỗ coffa, sắt thép và rác thải sinh hoạt. 1.2. Tác động của các yếu tố gây ô nhiễm trong quá trình thi công: - Ảnh hưởng do bụi phân tán vào môi trường xung quanh: các loại bụi dạng hạt (đất, cát) này sẽ gây ra những ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân sinh sống ở khu vực lân cận. Ảnh hưởng này cũng giống như ảnh hưởng đến người công nhân trực tiếp lao động trên công trường nhưng ở mức độ nhẹ hơn do ở xa hơn. Ngoài ra, các loại bụi thải này còn có khả năng làm ô nhiễm nguồn nước sử dụng, từ đó gây ra những ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và động vật nuôi. Bụi ô nhiễm này còn có tác động xấu đến hệ thực vật tại khu vực, biểu hiện thường thấy là cây cối trong khu vực lân cận thường bị phủ một lớp bụi trên lá, từ đó sẽ cản trở quá trình quang hợp của cây, cây cối sẽ bị còi cọc, chậm lớn, lá úa vàng nhanh, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng phát triển và ra hoa kết trái của cây trồng. - Ô nhiễm tiếng ồn là một tác nhân ô nhiễm tương đối yếu nhưng cũng đáng kể do thời gian làm việc lâu dài của các phương tiện thi công trên công trường. Tiếng ồn sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người như ảnh hưởng đến tâm lý, ảnh hưởng lên thính giác và có thể ảnh hưởng đến một vài cơ quan khác trên cơ thể con người. Tuy nhiên các ảnh hưởng trên khi tác động đến môi trường xung quanh cũng không nhiều do khu vực thi công rộng, xung quanh vùng lại ít dân cư sinh sống.


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

- Trong quá trình tập kết công nhân, di chuyển máy móc, thiết bị thi công cũng gây ra các ảnh hưởng nhất định đến môi trường xung quanh. Máy móc thiết bị khi di chuyển còn ảnh hưởng đến chất lượng đường giao thông, gây ra tiếng ồn ào, bụi và thậm chí có thể gây ra hư hỏng thêm cho những con đường đang xuống cấp. Máy móc thiết bị chạy bằng xăng, dầu còn tạo ra các nguồn ô nhiễm từ các loại khói thải khi hoạt động. - Công nhân di chuyển và tập kết đông đảo trên công trường cũng gây ra ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội của khu vực. Một vấn đề cũng khá quan trọng nữa là các nguồn sinh hoạt của lượng công nhân trên công trường(nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt) cũng có khả năng gây ra những tác động ô nhiễm của môi trường. 1.3. Các biện pháp khống chế ô nhiễm: - Khống chế khói, bụi trong quá trình thi công: + Xung quanh khu vực thi công phải được che chắn bằng tường tạm(bằng gỗ, ván, tole, hoặc các vật liệu nhẹ khác). + Để hạn chế bụi tại công trường xây dựng, chủ thầu phải có kế hoạch cung cấp vật tư thích hợp. Hạn chế việc tập kết vật tư tập trung vào cùng thời điểm. + Khi thi công xây dựng, việc vận chuyển vật liệu xây dựng đi lại nhiều lần sẽ làm tăng khối lượng bụi, ảnh hưởng xấu đến môi trường không khí tại khu vực. Do đó trong những ngày nắng, để hạn chế mức độ ô nhiễm khói, bụi tại khu vực công trường xây dựng dự án, nước sẽ phun thường xuyên nhằm hạn chế một phần bụi đất, cát có thể theo gió phân tán vào không khí. + Khi chuyên chở vật liệu xây dựng, các xe vận tải phải được phủ kín, tránh tình trạng rơi vãi xi măng, gạch, cát ra đường. Khi bốc dỡ nguyên vật liệu sẽ trang bị bảo hộ lao động để hạn chế bụi ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân xây dựng. + Khắc phục tiếng ồn, rung trong quá trình thi công: Quanh khu vực dự kiến xây dựng là khu vực có mật độ dân cư khá thưa thớt. Tuy nhiên, quá trình xây dựng nhất định sẽ gây ra tiếng ồn, rung cho khu vực xung quanh mặc dù tác động nào cũng chỉ phát sinh trong thời gian ngắn. Tuy vậy, cũng để giảm bớt ảnh hưởng đến tiếng ồn, rung, chủ thầu phải có kế hoạch thi công hợp lý, các thiết bị thi công gây tiếng ồn lớn như máy khoan, đào, móng cọc bê tông bằng búa thuỷ lực(nếu có) không hoạt động trong khoảng thời gian từ 20h tối đến 06h sáng hôm sau. - Khống chế nước thải trong quá trình thi công xây dựng: + Trong quá trình thi công xây dựng, nước mưa cuốn theo đất, cát, đá, xi măng rơi vãi từ mặt đường được dẫn vào hố lắng trước khi thải ra. Bùn lắng sẽ được nạo vét sau khi giai đoạn xây dựng kết thúc. + Tại công trường xây dựng, Xây dựng các nhà vệ sinh có hầm tự hoại cạnh các lán trại công nhân. Các hầm tự hoại này được xây dựng có kích thướt phù hợp với số lượng công nhân xây dựng sử dụng. Sau khi giai đoạn thi công kết thúc, bùn tự hoại sẽ được hút và tiến hành san lấp hầm tự hoại. + Khống chế chất thải rắn trong quá trình thi công: các loại chất thải rắn trong quá trình xây dựng chủ yếu bao gồm: đất, cát, xà bần, coffa, sắt thép, rác sinh hoạt...sẽ được tập trung tại bãi chứa quy định. Trong một thời gian định kỳ, các loại chất thải rắn này sẽ được chuyển đến bãi rác xây dựng. - Trang 29 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

2. Tác động môi trường trong quá trình hoạt động của công trình sau khi hoàn thành: 2.1. Các nguồn gây ô nhiễm: Khi các hạ tầng kỹ thuật được xây dựng xong, các nguồn ô nhiễm là: - Nước thải sinh hoạt: + Loại nước thải này chủ yếu bị ô nhiễm do các chất cặn bã, dầu mỡ, các chất hữu có (từ nhà vệ sinh), các chất dưỡng và vi sinh. Nếu không được tập trung và xử lý sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu đến nguồn nước bề mặt trong khu vực. Ngoài ra, chưa kể đến lượng nước thải sinh hoạt này khi tích tụ lâu ngày sẽ phân huỷ gây mùi hôi thối, khó chịu. - Chất thải rắn khi có các hoạt động thể thao: chủ yếu là rác sinh hoạt thải ra từ quá trình hoạt động của Công trình bao gồm các loại rác vô cơ ( bao bì, giấy, ni lông, nhựa...) và các chất thải hữu cơ ( rất dễ bị phân huỷ, gây mùi hôi thối). - Bụi và tiếng ồn: Khi có các hoạt động thể thao thì khối lượng bụi và tiếng ồn là rất lớn. 2.2. Các biện pháp khống chế: - Xử lý chất thải rắn sinh hoạt: + Rác thải sinh hoạt của dự án sẽ được xử lý bằng phương thức thu gom rác từng khu, từng khối. + Các khối trong dự án sẽ được sử dụng bao đựng rác bằng ni lông hợp vệ sinh. Khi xong các hoạt đồng thể thao thì phải thu gom rác về những vị trí nhất định tránh gây ô nhiễm môi trường, làm mất vẻ mỹ quan của công trình. + Rác thải sau khi được thu gom sẽ được chuyển về trạm trung chuyển rác tại khu vực trước khi đến bãi rác tập trung của huyện. - Xử lý nước thải sinh hoạt: thông thường để xử lý loại nước thải sinh hoạt trước tiên cần xử lý chúng trong bể tự hoại (xử lý kị khí). Sau đó, xử lý tiếp bằng quá trình hiếu khí. Sau khi qua bể tự hoại, hàm lượng BOD giảm khoảng 30%, phần còn lại sẽ được xử lý tiếp theo công đoạn sau. - Một số biện pháp hỗ trợ: ngoài các biện pháp kỹ thuật chủ yếu và có tính chất quyết định để giảm nhẹ các nguồn ô nhiễm của dự án, các biện pháp hỗ trợ sau sẽ được áp dụng góp phần làm hạn chế ô nhiễm: + Đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ cho dự án, trong quá trình thiết kế và xây dựng, đơn vị thi công dự án sẽ tuân theo quy định về phòng cháy, chống cháy cho công trình ( TCVN 2622 – 1995 ). 3. Tác động đối với các dạng tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái: - Hiện trạng khu đất dự kiến xây dựng dự án là đất đã được qui hoạch. - Tuy tác động đến hệ sinh thái khu vực do việc thực hiện dự án là có nhưng vẫn ở mức độ không đáng kể. Mặt khác, khi dự án được thực hiện với cảnh quan kiến trúc, cây xanh trong tương lai sẽ tạo nên cho khu vực dự án một cảnh quan sinh thái phong phú hơn. 4. Tác động đối với các điều kiện kinh tế xã hội: - Tạo thêm công việc cho ngành xây dựng. - Trang 30 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

- Việc xây dựng công trình Sân vận động huyện Krông Năng không gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan mà ngược lại nó còn làm tăng thêm vẽ mỹ quan cho khu vực, tạo công ăn việc làm cho người dân và góp phần tạo nếp sống văn minh cho người dân trong khu vực. - Nhìn chung hoạt động của công trình ít gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên để đáp ứng tốt các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, giải pháp quy hoạch chung và nhiều giải pháp kỹ thuật trong việc xử lý nước thải, rác thải đã được quan tâm. Với những giải pháp này thì việc xây dựng công trình Sân vận động huyện Krông Năng không những không gây ảnh xấu đến môi trường mà ngược lại, khi công trình được xây dựng hoàn chỉnh thì một khu đất trống sẽ biến thành một Sân vận động hiện đại với nhiều mảng cây xanh và nét kiến trúc đẹp của công trình điều này sẽ góp phần cải tạo môi trường và tạo nên cảnh quan tươi đẹp trung tâm văn hóa huyện Krông Năng. 5. Kết luận và tác động môi trường: - Đã thu thập và phân tích số liệu: + Điều kiện địa lý tự nhiên, khí tượng thuỷ văn của khu vực dự án. + Điều kiện kinh tế xã hội. + Hiện trạng sử dụng đất tại khu vực dự án. - Đã xác minh hiện trạng môi trường khu vực dự án. - Đã phân tích và đánh giá các tác động đến môi trường có thể có của dự án trên các mặt tài nguyên, môi trường, sử dụng đất và yếu tố xã hội. - Các số liệu đã thu thập và tính toán là tin cậy, có cơ sở khoa học. - Các biện pháp nhằm hạn chế tác động môi trường khả thi, có thể thực hiện được với hiệu quả mong muốn. * Như vậy đánh giá tác động môi trường dự án như sau: - Địa điểm lựa chọn để thực hiện dự án là thích hợp, hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương. - Về phương diện kỹ thuật, địa hình tự nhiên có cao độ tương đối cao đảm bảo thoát nước rất tốt; địa chất cũng rất tốt nên việc triển khai thực hiện xây dựng các hạng mục của dự án rất thuận lợi. - Khả năng tác động tích cực như nêu ở các phần trên đối với dự án hoàn toàn có cơ sở và được thiết kể trên cơ sở khoa học, xây dựng hệ thống xử lý và vận hành đúng kỹ thuật. Các chỉ tiêu môi trường ở đầu ra của quá trình công nghệ xử lý ô nhiễm của dự án chắc chắn đạt tiêu chuẩn quy định hiện hành, góp phần bảo vệ môi trường khu vực. VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Tiến độ thực hiện: Quý II năm 2012 hoàn tất các thủ tục xây dựng cơ bản Quý III năm 2012 Tổ chức đấu thầu và khởi công công trình Quý IV năm 2013 đưa công trình vào hoạt động. 2. Tổ chức thực hiện - UBND huyện Krông Năng làm chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định hiện hành - Trang 31 -


Dự án Sân vận động huyện Krông Năng

- BQL các dự án xây dựng huyện Krông Năng đại diện chủ đầu tổ chức quản lí, giám sát quá trình thực hiện dự án. - Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức quản lý dự án theo quy định hiện hành. IX. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ Việc hình thành xây dựng công trình Sân vận động huyện Krông Năng sẽ đảm bảo được các vấn đề sau: Xây dựng mới Sân vận động huyện Krông Năng khi đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy hoạt động thể thao của huyện, góp phần xây dựng, định hướng và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong huyện tham gia các hoạt động thể thao lành mạnh, góp phần thúc đẩy vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. - Với những hiệu quả trên việc xây dựng công trình Sân vận động huyện Krông Năng là hết sức cần thiết. Kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các ngành liên quan sớm phê duyệt dự án để triển khai các bước xây dựng cơ bản tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

- Trang 32 -

Thuyet minh du an  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you