Page 1

ČLANSTVO V LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC 2014-2020 NA DAN 29. 3. 2017 Zap. št.

Naziv

Naslov

Kraj

Sektor Javni

1

Občina Benedikt

Čolnikov trg 5

2234 Benedikt

1

2

Občina Cerkvenjak

Cerkvenjak 25

2236 Cerkvenjak

1

3

Občina Duplek

Cesta 4. julija 106

2241 Spodnji Duplek

1

4

Občina Lenart

Trg osvoboditve 7

2230 Lenart v Slov. goricah

1

5

Občina Pesnica

Pesnica pri Mariboru 39 A

2211 Pesnica pri Mariboru

1

6

Občina Sveta Ana

Sv. Ana v Slov. goricah 17

2233 Sv. Ana v Slov. goricah

1

7

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Mariborska cesta 1

2235 Sv. Trojica v Slov. goricah

1

8

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Vitomarci 71

2255 Vitomarci

1

Ekon.

Zasebni

9

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70 B

2223 Jurovski Dol

1

10

Občina Šentilj

Maistrova ulica 2

2212 Šentilj v Slov. goricah

1

11

KGZS Zavod Ptuj

Ormoška cesta 28

2250 Ptuj

1

12

KGZS - Zavod MB

Vinarska ulica14

2000 Maribor

1

13

Varstveno delovni center POLŽ Maribor

Park mladih 4

2000 Maribor

1

14

Socialno varstveni zavod Hrastovec

Hrastovec v Slov. goricah 22

2230 Lenart v Slov. goricah

1

15

Razvojna agencija Slovenske gorice d. o. o.

Trg osvoboditve 9

2230 Lenart v Slov. goricah

1

16

Trgovina-gostinstvo Ploj Roman s. p.

Smolinci 88

2236 Cerkvenjak

1

17

Zadruga Dobrina z. o. o., so. p.

Jurovski Dol 1

2223 Jurovski Dol

1

18

Radix d. o. o.

Lovrenc na Dravskem polju 37B

2324 Lovrenc na Dravskem polju

1

19

RISO d. o. o.

Ribiška pot 18

2230 Lenart v Slov. goricah

1

20

DVERI-PAX d. o. o.

Polički Vrh 1

2221 Jarenina

1

21

Domačija Firbas

Cogetinci 60

2236 Cerkvenjak

1

22

Marjan Druzovič, dopolnilna dejavnost na kmetiji

Drbetinci 26

2255 Vitomarci

1

23

Društvo za razvoj podeželja Slovenskih goric

Pesnica 61 C

2211 Pesnica pri Mariboru

1

24

Vedoma, Zavod za razvoj znanja in podjetništva

Selnica ob Muri 190 E

2215 Ceršak

1

25

Društvo Mi za vse nas

Kraigherjeva ulica 19 C

2230 Lenart v Slov. goricah

1


26

Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric

Trg osvoboditve 9

2230 Lenart v Slov. goricah

1

27

Iztok Erjavec

Zgornji Porčič 76

2235 Sv. Trojica v Slov. goricah

1

28

Društvo vinogradnikov Lenart

Nikova ulica 9

2230 Lenart v Slov. goricah

1

29

Društvo kmečkih žena Jakob

Spodnji Jakobski Dol 4A

2222 Jakobski Dol

1

30

Milan Kuri

Drbetinci 34

2255 Vitomarci

1

31

Turistično splavarsko društvo "Krajinski park Drava"

Dvorjane 64 A

2241 Spodnji Duplek

1

32

mag. Milan Repič

Štajngrova 15

2234 Benedikt

1

SKUPAJ

32

14

7

11

Profile for Las Ovtar

Lanstvo v las ovtar slovenskih goric 29 3 2017  

http://lasovtar.si/images/LAS_2014-2020/LANSTVO_V_LAS_OVTAR_SLOVENSKIH_GORIC_29.3.2017.pdf

Lanstvo v las ovtar slovenskih goric 29 3 2017  

http://lasovtar.si/images/LAS_2014-2020/LANSTVO_V_LAS_OVTAR_SLOVENSKIH_GORIC_29.3.2017.pdf

Profile for las-ovtar
Advertisement