Page 1

Naravne vrednote in druge zanimivosti Naturschätze und andere Sehenswürdigkeiten Valuable natural assets and other sights

Apače

Cerkvenjak

Negova

Sveta Trojica v Slovenskih goricah

0 km

ka Sobota

SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH BENEDIKT

Čagona Vitomarci

Lenart v Slovenskih goricah

Cerkvenjak

Benedikt

Froleh

Sveta Ana v Slovenskih goricah

Kremberk

Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric Trg osvoboditve 9 2230 Lenart v Slovenskih goricah telefon: 00 386 59 128 773 GSM: 00 386 51 669 865 info@lasovtar.si, tic@rasg.si http://pogoricah.lasovtar.si

Sveta Trojica v Slovenskih goricah

SVETA ANA

Brengova Andrenski potok

4 km

40 km

30 km

Kočki Vrh

Cerkvenjak

Čagona

250 m

300 m

400

Kadrenci

Peščeni Vrh

Kadrenci

Cogetinci 8 km

.3749 km

7 km

6 km

5 km

Peščeni Vrh

300 m

Ivanjski Vrh

27.2681 km

25 km

Trgatev

Gostišče

Vinske degustacije

Igrala

Vino

Ribolov

Vinogradnik/Vinotoč/ Izletniška kmetija

Turistična kmetija z nastanitvijo

Izdelki domače obrti

Letališče

Možnost učenja domače obrti

Igrišče

Vinska klet/Prodaja vina

Tehniška dediščina

Tople domače jedi

Arheološko najdišče

Muzej/Muzejska zbirka 7 km

7.2447 km

6 km

5 km

200 m

20 km

Legenda:

15 km

200 m

10 km

Cogetinci

Cerkvenjak

m

100

4 km

0 km

100 m

3 km

Krožna izletniška tura Rundwandertour Round excursion tour

200 m

2 km

C2

Osek

400 m

1 km

C8

C9

Sveta Trojica v Slovenskih goricah

SmoSpodnji Smolinci

Zgornji Žerjavci

8.6736 km

8 km

7 km

6 km

5 km

4 km

3 km

2 km

0 km

Župetinci

Cogetinci

Osek

5 km

Zgornji Žerjavci

Sveta Trojica v Slovenskih goricah

m

Peščeni Vrh

300 m

Kadrenci

Drbetinci

Župetinci

350 m

Brezovjak

200 m

Vršec

400 m

Cycling route between Pohorje and Mura

250 m

Novinci

Vitomarci

0 km

300 m

C4

Kolesarska pot med Pohorjem in Muro Radfahrweg zwischen Pohorje und Mura

Andrenci

350 m

Peščeni Vrh

C7

Donkov mlin

Smolinski Vrh

Vanetina

3 km

2 km

1 km

0 km

C1

Cerkvenjak

4 km

Informacije: Frančiška Šafarič - Beba Čagona 49 2236 Cerkvenjak GSM: 051 215 765

250

CERKVENJAK

Komarnica

Peščeni Vrh

m

400 m

Informacije: Silva Kozar Cenkova 11 2236 Cerkvenjak GSM: 031 423 435

Ročna dela Frančiške Šafarič - Bebe Kunsthandwerk Frančiška Šafarič - Beba Handicraft by Frančiška Šafarič - Beba

Vanetina

Peščeni Vrh

Cerkvenjak

m

Enosmerna izletniška tura Einweg-Wandertour One-way excursion tour

3 km

C4

m 300

C5

Andrenci

Po os rednjih Slo venski h go ricah

Ivanjski Vrh

Kadrenci

m 350

Smolinci

Informacije: Ivan Janez Pučko Stanetinci 29 b 2236 Cerkvenjak GSM: 031 494 878

Vinogradništvo Veberič - Kozar Weinbau Veberič - Kozar Veberič - Kozar Winegrowing

i

Cerkvenjak

400

Ostragovo

2 km

C3

Vinotoč Pučko Ausschank Pučko Pučko Wine Shop

Kolesarska pot po mejah občine Cerkvenjak Radfahrweg an den Grenzen der Gemeinde Cerkvenjak Cycling route on the borders of the Cerkvenjak

Naturlehrpfad Klopotec Klopotec educational walking trail

Andrenci

1 km

Informacije: Roman Ploj Smolinci 88 2236 Cerkvenjak GSM: 041 728 999 posta@gostinstvo-ploj.net http://gostinstvo-ploj.net

C6

C3

Klopotčeva učno-sprehajalna pot

Informacije: Občina Cerkvenjak Cerkvenjak 25 2236 Cerkvenjak Telefon 02/729 57 07 tip@cerkvenjak.si www.cerkvenjak.si

1 km

Trgovina in gostinstvo Ploj Handel und Gastgewerbe Ploj Ploj Trade and Catering

C10

TIP Cerkvenjak Touristisches Informationsbüro Cerkvenjak Cerkvenjak Tourist Information Office

Cerkvenjak

C2

C5

Cerkvenjak

Informacije: Marjan Kocuvan Cenkova 16 2236 Cerkvenjak GSM: 041 872 876 mk291169@gmail.com

20 km

10 km

0 km

Tematske poti (pohodne, kolesarske …), vinska turistična cesta Themenwege (Wander-, Radfahrwege ....), touristische Weinstraße Thematic paths (excursion, cycling routes ...), wine-tourist road

0 km

Informacije: Jože Gregorec Čagona 68 2236 Cerkvenjak GSM: 031 430 335 joze@gregorec.net

Murs

Gočova

Startbahn in Cerkvenjak Airfield in Cerkvenjak

200 m

Informacije: Terezija Breznik Komarnica 4 2236 Cerkvenjak GSM: 041 310 559 info@turizembreznik.si www.turizembreznik.si

Weinbau Gregorec Gregorec Winegrowing

Cogetinci

Zgornja Senarska

300 m

Vinotoč na Cenkovi Ausschank in Cenkova Wine Shop in Cenkova

SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

Vzletišče Cerkvenjak

Osek Cerkvenjak

Lenart v Slovenskih goricah

C6

C5

Ausflugsbauernhof Breznik Breznik Excursion Farm

Vinogradništvo Gregorec

0 km

CERKVENJAK

Sveta Ana v Slovenskih Goricah

400 m

C1

LENART

Zgornja Ščavnica

Benedikt v Slovenskih goricah

Informacije: Feliks Rajh Brengova 45 a 2236 Cerkvenjak telefon: 02/703 51 60

Informacije: Jože Braček Cerkvenjak 28 2236 Cerkvenjak Telefon: 02/729 50 52 info@gostiscepriantonu.com www.gostilnapriantonu.com

Informacije: Alojz Firbas Cogetinci 60 2236 Cerkvenjak GSM: 041 746 174 firbas@siol.net www.firbas.com

0 km

0 km

0 km

0 km

Trojiško jezero

C5

Vinska turistična cesta Osrednje Slovenske gorice (VTC 13) Touristische Weinstraße "Osrednje Slovenske gorice" (VTC 13) "Osrednje Slovenske gorice" wine-tourist road (VTC 13)

C11

Tourist offer: tourist farms, wine shops, handicraft

Turistična kmetija Firbas Touristischer Bauernhof Firbas Firbas Tourist Farm

Zavrh

Lenart v Slovenskih goricah

Sveta Ana v Slovenskih goricah

Ptujska Cesta

C7

ŠRC Cerkvenjak Freizeitzentrum Cerkvenjak Leisure Centre in Cerkvenjak

Turistična ponudba: turistične kmetije, vinotoči, domača obrt Touristisches Angebot: touristische Bauernhöfe, Ausschänke, Kunsthandwerk

Izletniška kmetija Breznik

Sveti Jurij ob Ščavnici

C4

Župetinski hrast Die Eiche von Župetinci The Oak of Župetinci

100 m

Gostišče pri Antonu Das Gasthaus bei Anton Guesthouse at Anton's

Cerkvenjak

Jezero Radehova

Tušakova vila z muzejsko zbirko Tušaks Villa mit der Museumssammlung Tušak's Villa with Museum Collection

Benedikt

Jezero Komarnik

C4

Lenart v Slovenskih goricah

0 km

0 km

200 m

Ptujska Cesta

Jezero Pristava

C9

300 m

250 m

Die Quelle "Lüba vodica" "Lüba Vodica" Spring

C10

Informacije: Jelka Lorber Peščeni Vrh 5 2236 Cerkvenjak GSM: 040 277 828 jelka.lorber@guest.arnes.si

Kapela pri granati Kapelle bei der Granate The Chapel by the Grenade

Izvir Lübe vodice

Spomenik padlim v I. sv. vojni Denkmal für die im ersten Weltkrieg Gefallenen The Monument to the Soldiers Fallen in the First World War

Informacije: Jože Hauzer Cogetinci 25 2236 Cerkvenjak GSM: 031 433 860

Jelkina cimprača Jelkas gezimmertes Haus Jelka's Timber House

C3

Gornja Radgona

Ledinek

Maribor

C3

Spomenik NOB Denkmal des Volksbefreiungskampfes The Monument to the National Liberation Struggle

C8

350 m

Apače

Pregledna karta območja LAS Ovtar Slovenskih goric

Kužno znamenje v Čagoni Pestsäule in Čagona The Plague Column in Čagona

400 m

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Hauzerjeva zbirka čebelnjakov Hauzers Sammlung von Bienenhäusern Hauzer's Collection of Beehives

C2

C2

Botanični vrt Botanischer Garten Botanical Garden

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Informacije: Župnija Sv. Anton v Slovenskih goricah Cerkvenjak 1 2236 Cerkvenjak telefon: 02/703 43 15

Kužno znamenje v Cogetincih Pestsäule in Cogetinci The Plague Column in Cogetinci

C7

Občina Sveta Ana

Cerkev sv. Antona Puščavnika Kirche St. Antonius der Große The Church of St. Anthony the Hermit

i

C6

Pomurska planinska pot (PPP) Wanderweg durch Pomurje The hiking trail of Pomurje

Občina Lenart

Informacije: TIP Cerkvenjak Cerkvenjak 25 2236 Cerkvenjak telefon: 02/729 57 07 tip@cerkvenjak.si

C1

Johanezova trta Die Weinrebe von Johanez Johanez's Vine

Občina Cerkvenjak

The Archaeological Park with Roman Mound Cemetery

Kapelica sv. Janeza Nepomuka Kapelle des St. Johannes von Nepomuk The Chapel of St. John of Nepomuk

C6

Občina Benedikt

Arheološki park Rimsko gomilno grobišče Archäologischer Park Römischer Grabhügel

C1

Ta dokument je nastal v okviru projekta Izletniški cilji v osrednjih Slovenskih goricah (okrajš. Po Goricah) ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Za vsebino dokumenta je odgovoren LAS Ovtar Slovenskih goric. Projekt delno financira EU.

Kulturni spomeniki, muzejske zbirke Kulturdenkmäler; Museumssammlungen Cultural monuments, museum collections

Kamp Prenočišča

i

Informacije Naravna vrednota Izdelki domače in umetnostne obrti


OBČINA GORNJA RADGONA OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

IVANJSKI VRH

C6

C5

C1

C4

C5

C2

C3

S l o

C4

C7

Zgornji Osek

C5

v e

C4

C5

n

C6 C4

C2

s k

C7

KOMARNICA

COGETINCI

e

C4

C3

Hauzerjeva zbirka čebelnjakov / Hauzers Sammlung von Bienenhäusern / Hauzer's Collection of Beehives

C4

Jelkina cimprača / Jelkas gezimmertes Haus / Jelka's Timber House

C5

Kapela pri granati / Kapelle bei der Granate / The Chapel by the Grenade

C6

Kapelica sv. Janeza Nepomuka / Kapelle des St. Johannes von Nepomuk / The Chapel of St. John of Nepomuk

C7

Kužno znamenje v Cogetincih / Pestsäule in Cogetinci / The Plague Column in Cogetinci

C8

Kužno znamenje v Čagoni / Pestsäule in Čagona / The Plague Column in Čagona

C9

Spomenik NOB / Denkmal des Volksbefreiungskampfes / The Monument to the National Liberation Struggle Spomenik padlim v I. sv. vojni / Denkmal für die im ersten Weltkrieg Gefallenen / The Monument to the Soldiers Fallen in the First World War

C5 C5

Zgornja Brengova

C10

g o

Arheološki park Rimsko gomilno grobišče / Archäologischer Park Römischer Grabhügel / The Archaeological Park with Roman Mound Cemetery Cerkev sv. Antona Puščavnika / Kirche St. Antonius der Große / The Church of St. Anthony the Hermit

C11 Tušakova vila z muzejsko zbirko / Tušaks Villa mit der Museumssammlung /

GRABONOŠKI VRH

Tušak's Villa with Museum Collection

C3

r Spodnji Osek

i

C7

c

C8 C1e

C2

VANETINA

C5

C2

C1

C1

Johanezova trta / Die Weinrebe von Johanez / Johanez's Vine

C2

Botanični vrt / Botanischer Garten / Botanical Garden

C3

Izvir Lübe vodice / Die Quelle "Lübe vodice" / "Lübe Vodice" Spring

C4

ŠRC Cerkvenjak / Freizeitzentrum Cerkvenjak / Leisure Centre in Cerkvenjak

C5

Vzletišče Cerkvenjak / Startbahn in Cerkvenjak / Airfield in Cerkvenjak

C6

Župetinski hrast / Die Eiche von Župetinci / The Oak of Župetinci

C5

C1

C6 C10

C2

C2

KADRENCI

C6

C9

C1 C2 C10

CERKVENJAK

C3

C5

C4

C2

OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

C11

Spodnja Brengova

C3 C1

KRALJEVCI

C7

BRENGOVA PEŠČENI VRH Zgornja Čagona

C4

C5

KOČKI VRH

C2 C6 Kremperk

C4

Hrčki vrh

C3 C3

Brezovjak

ANDRENCI C8

SPODNJE VERJANE

Smolinski vrh

C9

C2

C1

Gostišče pri Antonu / Das Gasthaus bei Anton / Guesthouse at Anton's

C2

Izletniška kmetija Breznik / Ausflugsbauernhof Breznik / Breznik Excursion Farm

C3

Turistična kmetija Firbas / Touristischer Bauernhof Firbas / Firbas Tourist Farm

C4

Vinogradništvo Gregorec / Weinbau Gregorec / Gregorec Winegrowing

C5

Vinotoč na Cenkovi / Ausschank in Cenkova / Wine Shop in Cenkova

C6

Trgovina in gostinstvo Ploj / Handel und Gastgewerbe Ploj / Ploj Trade and Catering

C7

Vinotoč Pučko / Ausschank Pučko / Pučko Wine Shop

C8

Vinogradništvo Veberič - Kozar / Weinbau Veberič - Kozar / Veberič - Kozar Winegrowing

C9

Ročna dela Frančiške Šafarič - Bebe / Kunsthandwerk von Frančiška Šafarič - Beba / Handicraft by Frančiška Šafarič - Beba

C5

C1

Gmajne

ČAGONA

TIP Cerkvenjak / Touristisches Informationsbüro Cerkvenjak /

C10 Cerkvenjak Tourist Information Office

ŽUPETINCI C1

Čagonski vrh

Smolinski Vrh

C6

C1

Enosmerna izletniška tura / Einweg-Wandertour / One-way excursion tour

C2

Krožna izletniška tura / Rundwandertour / Round excursion tour

C3

Klopotčeva učno-sprehajalna pot / Naturlehrpfad Klopotec / Klopotec educational walking trail

Spodnja Čagona C1

C5

SMOLINCI Ostragovo C6

Velika Slavšina

Zgornji Drbetinski Vrh Spodnji Smolinci

C4

Kolesarska pot med Pohorjem in Muro / Radfahrweg zwischen Pohorje und Mura / Cycling route between Pohorje and Mura

C5

Kolesarska pot po mejah občine Cerkvenjak / Radfahrweg an den Grenzen der Gemeinde Cerkvenjak / Cycling route on the borders of the Cerkvenjak Municipality

C6

Pomurska planinska pot (PPP) / Wanderweg durch Pomurje / The hiking trail of Pomurje

C7

Vinska turistična cesta Osrednje Slovenske gorice (VTC 13) / Touristische Weinstraße "Osrednje Slovenske gorice" (VTC 13) / "Osrednje Slovenske gorice" wine-tourist road” (VTC 13) Meja občine / Gemeindegrenze / Municipal border

OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

DRBETINCI

Tematske pohodne poti / Themenwege / Hiking theme routes Planinske poti / Bergwanderwege / Mountain trails

Vršec

C5

SLAVŠINA Spodnji Drbetinski Vrh

Kolesarske poti / Radwege / Cycling routes

C5 ODDELEK ZA KARTOGRAFIJO

MERILO 1:15.000 VIR PODATKOV: Geodetska uprava Republike Slovenije OBLIKOVANJE KARTE: Geofoto, d. o. o., Aljaž Lesjak TEKSTI in FOTOGRAFIJE: LAS Ovtar Slovenskih goric PREVOD: LINGEA, Anka Rojs, s. p. TISK: Grafis, d. o. o. december, 2012

Karta obcine cerkvenjak  

http://lasovtar.si/images/projekti_po_goricah/Obcina%20CERKVENJAK/Karta_obcine_Cerkvenjak.pdf?phpMyAdmin=9Aaj4uoS13%2CM2-Ka%2C2S1I3tAGsd

Karta obcine cerkvenjak  

http://lasovtar.si/images/projekti_po_goricah/Obcina%20CERKVENJAK/Karta_obcine_Cerkvenjak.pdf?phpMyAdmin=9Aaj4uoS13%2CM2-Ka%2C2S1I3tAGsd

Advertisement