Page 1

2 1

2 3

4 5

5

6

7

1. Cerkev Svetih treh kraljev, Benedikt, 2. Arheološki park Rimsko gomilno grobišče, Cerkvenjak, 3. Maistrov stolp na Zavrhu, 4.Trojiško jezero s cerkvijo Svete trojice v ozadju, 5. Dobrote iz krušne peči, 6. Lokvanj na jezeru Komarnik, 7. Grad Hrastovec, 8. Praznik žetve v Jurovskem Dolu, 9. Domači narezek, 10. Frančiška Šafarič - Beba, izdelava pisank (pirhi) in šopkov suhega cvetja, 11. Osrednje Slovenske gorice so priljubljene tudi med pohodniki., 12. Grafonževa domačija se sonči v polju sončnic, Sveta Ana.

8 9

10

11

12


Osrednje Slovenske gorice vabijo »... tu smo vsi eno: zemlja in človek, Bog in ptice, drevesa, domovi in naše gorice.«

promocijsko sporočilo FOTO: Arhiv LAS OVTAR Slovenskih goric

Dobrodošli v osrednji slovenskogoriški pokrajini, kjer osojna pobočja hribov pokrivajo gozdovi, prisojna vinogradi, doline, pašniki in travniki, obrobje pa njive in sadovnjaki. Tu se bogastvo barv in vonjav, sonce ter zvok klopotca izmenjajo skozi štiri letne čase! Značilni slovenskogoriški klopotec s štirikrako vetrnico prvič zapoje na god svetega Jakoba, petindvajsetega julija. Slikovita gričevnata pokrajina z razloženimi naselji po nizkih slemenih in gričih, razporejenih od severozahoda proti jugovzhodu, se v podobi manjših gručastih vasi, trških jeder, oblikuje le okoli številnih cerkvic: svete Ane, svetega Antona, svetega Benedikta, svetega Jurija, svetega Lenarta, svetega Ruperta, Svete trojice in Svetih treh kraljev. Od teh si velja ogledati vsaj dve, obe romarski: poznogotsko cerkev svetih Treh kraljev in veliko baročno cerkev Svete trojice s frančiškanskim samostanom. Danes so kraji naštetih farnih patronov upravno zaokroženi v šest samostojnih občin (Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje

goricah) in obenem povezani z Upravno enoto Lenart ter Lokalno akcijsko skupino – LAS OVTAR Slovenskih goric. O da, lik ovtarja je znova zaživel … Slovenskogoriški ovtar je nekoč varoval vinograde, ljudi in njihove pridelke; bil je spoštovan gospod, njegovo honorarno delo je bilo zelo cenjeno. Ovtar danes za Slovenske gorice predstavlja lokalno zaščiteno blagovno znamko, s katero želimo predstaviti proizvode in jih tržiti. Vinorodne in sadjarske kraje povezujejo pohodniške, tematske in kolesarske poti. Med potepanjem po gričih in dolinah se je možno ustaviti v vinotočih ter ekoloških, turističnih in izletniških kmetijah. Prijazni domačini vam postrežejo z vrhunskimi vini, odlično domačo hrano, bučnim oljem, suhim sadjem, medenimi izdelki in tisto pravo slovenjegoriško gibanico ... Bogata etnološka, kulturna dediščina in naravne vrednote se prepletajo v ponos krajev in ljudi. Sredi neokrnjene narave, cvetočih polj, sadovnjakov, vinogradov in gozdov se ob petju ptic in zdravi kmečki hrani ohranjata pristnost in prijaznost. Več: www.lasovtar.si

Društvo za razvoj podeželja "LAS Ovtar Slovenskih goric" Trg osvoboditve 9 2230 Lenart v Slovenskih goricah T: 059 128 773 | E: info@lasovtar.si

Gorice_vabijo  

http://www.lasovtar.si/images/Gorice_vabijo.pdf?phpMyAdmin=9Aaj4uoS13%2CM2-Ka%2C2S1I3tAGsd

Gorice_vabijo  

http://www.lasovtar.si/images/Gorice_vabijo.pdf?phpMyAdmin=9Aaj4uoS13%2CM2-Ka%2C2S1I3tAGsd

Advertisement