Page 1

DIGITALE KAARTENSET VAN DE EIGEN LEEFOMGEVING 1 oso: vakstudie 1: aardrijkskunde Lars Vanhuylenbroeck


1. ADMINISTRATIEVE KAART Bron: Uitgeverij Plantyn. (s.d.). Plantyn Algemene Wereldatlas. Opgeroepen op 17/12/2013 van http://www.algemenewereldatlas.be/

Legende

0

6,4 km


TOPOGRAFISCHE KAART SCHAAL 1:10.000 Bron: NGI. (2002). De Stafkaarten van België op cd-rom. Vlaanderen en Brussel. Brussel/Tielt: NGI/Lannoo. N 50° 52’ 40” E 04° 5’ 26” Legende Kawaterstraat 22 1770 Liedekerke


TOPOGRAFISCHE KAART SCHAAL 1:50000 Bron: NGI. (2002). De Stafkaarten van BelgiĂŤ op cd-rom. Vlaanderen en Brussel. Brussel/Tielt: NGI/Lannoo. X 130498m Y 174149m


TOPOGRAFISCHE KAART SCHAAL 1:100.000 Bron: NGI. (2002). De Stafkaarten van BelgiĂŤ op cd-rom. Vlaanderen en Brussel. Brussel/Tielt: NGI/Lannoo.


PLATTEGROND Bron: Esri (s.d.). ArcGIS Explorer Online. Opgeroepen op 17/12/2013 van http://www.arcgis.com/explorer/

0

332m


SATTELIETBEELD Bron: Google INC. (2013). Google Earth


ORTHOFOTO Bron: AGIV. (2006). Middenschalige kleurenorthofoto's. Opgeroepen op 17/12/2013 van http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/zomervlucht


KABINETSKAART 1:10.000


FERARISKAART Bron: Ferraris. (1777). Legende. Opgeroepen op 17/12/2013 van http://geoweb.ugent.be/atlas/blad/index/uid/000010287229_legende

Legende

Legende


DIGITAAL HOOGTEMODEL 1: 100.000 Bron: AGIV. (2006). Digitaal HoogteModel Vlaanderen. Opgeroepen op 17/12/2013 van http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/dhm


HOOGTEZONEKAART Hypsometrische kaart

N 18-20 16-18 14-16 12-14 10-12


RELIËFDOORSNEDE Reliëfdoorsnede 25

20

15

10

5

0


3D-RELIËFVOORSTELLING 3D-grafiek

18-20 20

16-18 14-16

18 16 14 12 10

12-14 10-12


VLAAMSE HYDROGRAFISCHE ATLAS (VHA) Bron: AGIV. (2006). Vlaamse Hydrografische Atlas. Opgeroepen op 17/12/2013 van http://geovlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha

Bron: AGIV. (2006). Legende. Opgeroepen op 17/12/2013 van http://geovlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha


BODEMKAART 1:50.000 Bron: AGIV. (2006). Bodemkaart. Opgeroepen op 17/12/2013 van http://geovlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart


BODEMKAART 1: 50.000 Bron: AGIV. (2006). Legende. Opgeroepen op 17/12/2013 van http://geovlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart


GEOLOGISCHE KAART 1:50.000 Bron: DOV. (2011) Tertiairgeologische kaart. Opgeroepen op 18/12/2013 van https://dov.vlaanderen.be/dov/DOVInternet/startup.jsp

0

1 km


GEOLOGISCHE KAART Bron: DOV. (2011) Legende. Opgeroepen op 18/12/2013 van https://dov.vlaanderen.be/dov/DOVInternet/startup.jsp

Legende VROEG-EOCEEN

MIDDEN-EOCEEN


BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART 1:50.000 Bron: AGIV. (2006). Biologische waarderingskaart. Opgeroepen op 17/12/2013 van http://geovlaanderen.agiv.be/Geo-Vlaanderen/bWK


BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART 1:50.000 Bron: AGIV. (2006). Legende. Opgeroepen op 17/12/2013 van http://geo-vlaanderen.agiv.be/GeoVlaanderen/bwk


GEBIEDEN VAN HET VEN EN IVON 1:50.000 Bron: AGIV. (2006). Gebieden van het VEN en het IVON. Opgeroepen op 17/12/2013 van http://geovlaanderen.agiv.be/Geo-Vlaanderen/ven


BODEMGEBRUIKSKAART 1: 50.000 Bron: AGIV. (2006). Bodemgebruikskaart. Opgeroepen op 17/12/2013 van http://geovlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemgebruik Bron: AGIV. (2006). Legende. Opgeroepen op 17/12/2013 van http://geo-vlaanderen.agiv.be/GeoVlaanderen/bodemgebruik


LANDSCHAPSATLAS 1: 50.000 Bron: AGIV. (2006). Landschapsatlas. Opgeroepen op 17/12/2013 van http://geovlaanderen.agiv.be/Geo-Vlaanderen/landschapsatlas


LANDSCHAPSATLAS 1: 50.000 Bron: AGIV. (2006). Legende. Opgeroepen op 17/12/2013 van http://geovlaanderen.agiv.be/Geo-Vlaanderen/landschapsatlas

Legende


GEWESTPLAN 1:50.000 Bron: AGIV. (2006). Gewestplan. opgeroepen op 17/12/2013 van http://geovlaanderen.agiv.be/Geo-Vlaanderen/gwp


GEWESTPLAN 1:50.000 Bron: AGIV. (2006). Legende. opgeroepen op 17/12/2013 van http://geovlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/gwp/help/leg/Stbvoors_GWP.pdf

Legende


DEEL 2: ZELF ONTWERPEN VAN KAARTEN 1. REFERENTIEKAART Legende

Begijnemeers

industriezone woonkern recreatie bos spoorweg waterloop hoofdweg station kerk

Muilem

dorpskern

Liedekerke bos

heuvelkouter

Pijnegem

Kruisbeekveld

Monnikveld

0

1km


MEMOSCHETS Legende industriezone woonkern recreatie bos spoorweg waterloop hoofdweg station kerk

0

1km


SYNTHESEKAART SOCIO-ECONOMISCH MILIEU Legende weiland gemengd bos recreatie dorpsrand dun bevolkt dicht bevolkt snelweg spoorweg waterloop kerk dorpskern

N208

0

1km


SYNTHESEKAART FYSISCH MILIEU Legende Weiland gemengd bos

snelweg waterloop spoorweg < 20m > 20 m

0

1km


RELATIEMATRIX PUNTEN

LIJNEN

VLAKKEN

PUNTEN

Gemeentehuis (p) op afstand van het station (p)

Kerk (p) aan N207 (l)

Station (p) op wandelafstand van de dorpskern (v)

LIJNEN

Ligging station (p) aan N207 (l) en N208 (l) zorgt voor vlot verkeer

Kruispunt N207 (l) en N208 (l) biedt goede transportmogelijkheden (leid naar E40)

Dorpskern (v) aan de Dender (l)

Ligging van recreatie accommodatie aan drukke invalsweg N 207 zorgt voor goede bereikbaarheid

Recreatie accommodatie (v) op wandelafstand dorpskern (v)

VLAKKEN

Digitale kaartenset van de eigen leefomgeving  
Digitale kaartenset van de eigen leefomgeving  
Advertisement