Page 1


G mm L mm I mm D mm d mm t mm SW mm

numer

cena

34,0 24,0

7,0

3,0

8,5

8,0

1 szt.

547 0117

(7311293)

5,60

M5

34,0 24,0

7,0

3,0

8,5

8,0 *

1 szt.

547 0120

(7311301)

11,40

M6

34,0 24,0

7,0

3,0

8,5

8,0

1 szt.

547 0123

(7311319)

6,80

M6

34,0 24,0

7,0

3,0

8,5

8,0 *

1 szt.

547 0126

(7311327)

12,10

M7

34,0 24,0

7,0

3,7

8,5

8,0

1 szt.

547 0129

(7311335)

9,30

M8

34,0 24,0

7,0

4,0

8,0

9,0

1 szt.

547 0132

(7311343)

11,40

5470264

(7317662) œruba reg. linki sprz. M8 x 1,25 kolor z³oty 17,00

5470267

(7317746) Domino œruba reg. sprzêg³a M8x1.00

13,30

5470270

(7317761) Domino œruba reg. sprzêg³a M8x1.00

11,09

5470273

(7317779) Domino œruba reg. ham./sprz. M6x1.00

8,91

5470276

(7317787) Domino œruba reg. ham./sprz. M7x1.00

12,00

5470279

(7317795) Domino œruba reg. ham./sprz. M6x1.00

4,40

5470282

(7317837) Domino œruba reg. M8x1.25

8,91

5470285

(7317886) Domino œruba reg. ham./sprz. M6x1.00

4,40

5470288

(7317894) Domino œruba reg. M10x1.25

40,00

5470291

(7317902) Domino œruba reg. M8x1.00

60,00

5470294

(7317910) Domino œruba reg. M8x1.25

ZAWIESZENIE

20,60

NADWOZIE

(7317589) œruba do regulacji linki/klabla M8X1.25

16,00

1,600 x 1,5

6,0 x 8,0

1 szt.

547 0198 2,30 (7313372)

16,00

1,600 x 2,0

6,0 x 8,0

1 szt.

547 0204 4,40 (7313406)

17,31

1,600 x 2,0

6,0 x 13,0

1 szt.

547 0210 4,19 (7313422)

172,80

2,000 x 1,5

6,0 x 8,0

1 szt.

547 0201 2,71 (7313380)

21,00

2,000 x 2,0

6,0 x 8,0

1 szt.

547 0207 4,80 (7313414)

209,80

1,600 x 1,50

3,2 x 5,0

1 szt.

547 0216 2,30 (7313448)

24,70

2,000 x 1,25

3,2 x 5,0

1 szt.

547 0213 2,50 (7313430)

61,70

2,000 x 1,50

3,2 x 5,0

1 szt.

547 0219 2,30 (7313455)

33,30

1,600 x 1,5

6,0 x 5,5

1 szt.

547 0225 2,50 (7313539)

38,30

1,600 x 1,5

6,0 x 12,5

1 szt.

547 0228 4,40 (7313562)

49,40

2,000 x 1,5

5,0 x 7,5

1 szt.

547 0222 3,80 (7313521)

10 m

rolka

547 0162

1,25

10 m

rolka

547 0165

1,50

10 m

rolka

547 0168

100 m

rolka

547 0171

10 m

rolka

547 0174

100 m

rolka

547 0177

10 m

rolka

547 0180

25 m

rolka

547 0183

3,00

10 m

rolka

547 0186

3,50

10 m

rolka

547 0192

4,00

10 m

rolka

547 0195

2,50

(7313182)

(7313190)

(7313208)

(7313224)

(7313240)

(7313257)

(7313273)

(7313281)

(7313299)

(7313315)

(7313331)

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

numer

cena

WYDECH

L x o mm

OPONY

cena

1,00

2,00

rozmiar koñcówki iloœæ

numer

NARZÊDZIA

d³ugoœæ jedn.

CHEMIA

œrednica

Linki ciêgna zarobione

RÓ¯NE

Linki ciêgna

13,30

SILNIK

NAPÊD

5470261

UK£AD PALIWOWY

FILTRY

* – œruba naciêta

iloϾ

M5

HAMULCE

Œruba regulacyjna do ciêgna

ELEKTRYKA

LA RSSON 2013/2014

213


tec hnika i akces ori a en duro/ cros s ELEKTRYKA

Pancerz linki ciêgna – czarny I-o x A-o mm dla linki mm d³ugoœæ jedn. 2,0 x 4,0

1,0-1,5

2,5 x 4,5

2,0

HAMULCE

3,0 x 5,5

2,5

Komplet naprawczy ciêgna sprzêg³a

numer

10 m rolka

547 0135

(7313000)

32,10

10 m rolka

547 0138

(7313026)

32,10

100 m rolka

547 0141

(7313042)

296,10

10 m rolka

547 0144

(7313067)

40,70

100 m rolka

547 0147

(7313083)

394,90

FILTRY

3,5 x 6,0

3,0

10 m rolka

547 0150

(7313109)

46,90

4,0 x 6,5

3,5

10 m rolka

547 0153

(7313125)

51,80

5,0 x 8,0

4,0

10 m rolka

547 0156

L x o ciêgna koñcówka w mm pancerz o jedn.

cena

2,000 x 1,5

cena

0237 10,10 1 szt. 547 (7313638)

2,5

Komplet naprawczy ciêgna gazu L x o ciêgna koñcówka w mm pancerz o jedn. 2,000 x 1,5

3,2 x 5,0

numer

cena

0231 10,10 1 szt. 547 (7313612)

2,5

Komplet naprawczy ciêgna zmiany biegów L x o ciêgna koñcówka w mm pancerz o jedn. 2,000 x 1,5

69,10

(7313141)

6,0 x 8,0

numer

6,0 x 5,5

numer

cena

0234 10,10 1 szt. 547 (7313620)

2,5

UK£AD PALIWOWY

Koñcówki do ciêgien korpus o mm otwór o mm

g³ówka o mm korpus o mm otwór o mm d³ugoœæ

ZAWIESZENIE NADWOZIE NAPÊD SILNIK WYDECH OPONY

d³ugoœæ

jedn.

numer

cena 2,30

-

2,5

1,5

3,3

1 szt. 547 0003 1,09

2,60

4,5

3,0

2,0

11,0

1 szt. 547 0006 2,20

2,80

5,0

3,0

1,6

12,0

1 szt. 547 0009 2,60

2,71

6,0

3,5

2,3

9,0

1 szt. 547 0015 1,70

6,30

6,0

3,5

1,8

13,0

1 szt. 547 0018 2,00

3,20

6,0

3,5

2,3

13,0

1 szt. 547 0021 2,00

2,71

6,0

3,5

2,5

13,0

1 szt. 547 0024 2,00

3,10

6,0

3,5

2,8

13,0

1 szt. 547 0027 2,00

3,00

-

8,0

3,0

8,0

1 szt. 547 0012 2,80

3,70

-

8,0

4,0

9,0

1 szt. 547 0030 2,30

3,20

-

8,0

3,8

12,0

1 szt. 547 0078 3,30

5,90

-

8,0

4,0

9,0

1 szt. 547 0033 2,10

5,30

-

10,0

4,0

16,0

1 szt. 547 0075 9,59

5,69

10,0

8,0

4,0

14,5

1 szt. 547 0081 4,40

NARZÊDZIA

5,0

1,8

7,0

1 szt.

547 0042

5,0

2,0

8,0

1 szt.

547 0036

5,5

2,0

10,0

1 szt.

547 0039

5,5

1,8

5,5

1 szt.

547 0072

6,0

1,8

5,0

1 szt.

547 0069

7,0

2,0

7,0

1 szt.

547 0066

6,0

2,3

7,0

1 szt.

547 0054

7,0

2,0

9,5

1 szt.

547 0057

7,0

2,5

9,0

1 szt.

547 0051

8,0

2,0

15,0

1 szt.

547 0063

8,0

2,5

9,0

1 szt.

547 0045

8,0

2,3

14,0

1 szt.

547 0048

9,0

2,5

10,5

1 szt.

547 0060

6,0

2,2

13,0

1 szt.

547 0084

4,0

2,3

11,0

1 szt.

547 0000

(7310717)

(7310691)

(7310709)

(7310824)

(7310808)

(7310790)

(7310758)

(7310766)

(7310741)

(7310782)

(7310725)

(7310733)

(7310774)

(7310972)

(7310162)

jedn.

numer

cena

(7310428)

(7310493)

(7310527)

(7310550)

(7310576)

(7310592)

(7310600)

(7310618)

(7310535)

(7310642)

(7310873)

(7310659)

(7310865)

(7310881)

3,00

Tulejki do ciêgna CHEMIA

œrednica wew.

RÓ¯NE

214

Tulejka

œrednica zew. œrednica otworu d³ugoœæ iloœæ

4,1

5,0

2,0

11,0

1 szt.

4,9

5,7

2,5

12,0

1 szt.

5,1

5,8

2,5

9,7

1 szt.

5,5

5,3

3,0

9,0

1 szt.

5,5

6,3

3,0

12,0

1 szt.

6,2

7,9

3,5

13,0

1 szt.

6,9

7,9

4,0

13,0

1 szt.

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

numer

547 0240 547 0090 547 0087 547 0243 547 0093 547 0096 547 0099

cena

(7311368)

2,00

(7311095)

2,00

(7311087)

2,00

(7311384)

2,00

(7311103)

2,00

(7311129)

2,00

(7311137)

2,00


tec hnika i akces ori a en duro/ cros s ELEKTRYKA

Prze³¹czniki zintegrowane

HAMULCE FILTRY

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – prze³¹cznik œwiate³: mijania / drogowe – klakson – w³¹cznik kierunkowskazów z wy³¹cznikiem

1420063 (7300080) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

51,40

Wielofunkcyjny prze³¹cznik (prawa strona). – w³¹cznik œwiate³: postojowe / mijania – przycisk rozrusznika 1420075 (7300023) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

51,40

UK£AD PALIWOWY ZAWIESZENIE

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z dŸwigni¹ hamulca do skuterów (lewa strona). – prze³¹cznik œwiate³: mijania / drogowe – przycisk klaksonu – prze³¹cznik kierunkowskazu z wy³¹cznikiem

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z dŸwigni¹ hamulca do skuterów (prawa strona). – w³¹cznik œwiate³: postojowe / mijania – przycisk rozrusznika

1420072 (7308844) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

49,50

1420078 (7303472) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

NADWOZIE

SER IA 2A

SER IA 2A

NAPÊD SILNIK

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – prze³¹cznik œwiate³: mijania / drogowe – klakson – prze³¹cznik kierunkowskazów z wy³¹cznikiem

1420090 (7306962) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

WYDECH

SER IA 2A

170,0 0

1420093 (7307010) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

OPONY NARZÊDZIA

184,5 0

CHEMIA

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – klakson – w³¹cznik kierunkowskazów z wy³¹cznikiem

1420084 (7720485) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – w³¹cznik œwiate³: postojowe / mijania – przycisk rozrusznika

178,3 0

1420108 (7307440) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

SER IA 2A

RÓ¯NE (7720501) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

124,4 0

1420066 (7720519) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

99,49

SER IA 2A

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – w³¹cznik œwiate³ – przycisk rozrusznika

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – prze³¹cznik œwiate³: mijania / drogowe – przycisk rozrusznika

SER IA 2A

111,91

SER IA 2A

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – w³¹cznik œwiat³a: mijania / drogowe – klakson – w³¹cznik kierunkowskazów z wy³¹cznikiem

1420096 (7307051) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

216 1420081

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – w³¹cznik œwiate³ – przycisk rozrusznika

SER IA 2A

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – prze³¹cznik œwiate³: mijania / drogowe – klakson – prze³¹cznik kierunkowskazów z wy³¹cznikiem

49,50

82,90

1420117 (7307481) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

136,8 0


SE RI A 2B

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – prze³¹cznik œwiate³: mijania / drogowe – prze³¹czni kierunkowskazów – klakson

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – w³¹cznik œwiate³: On / Off – przycisk rozrusznika

1420111 (7307 457) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

161 ,70

1420105 (7307 432) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

78,81

SE RI A 2B SE RI A 2B

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – w³¹cznik œwiat³a: mijania / drogowe – klakson – w³¹cznik kierunkowskazów z wy³¹cznikiem

Przycisk rozrusznika do kierownicy 22 mm

153 ,41

SE RI A 8A

1420162 (730 7499) Przycisk rozrusznika (P)

72,59

SE RI A 8A

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – w³¹cznik œwiate³: postojowe / mijania / drogowe – klakson – w³¹cznik kierunkowskazów z wy³¹cznikiem Do kompletu nale¿y dokupiæ uchwyt 1420057 (patrz s.69)

1420039 (730 8232) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

Prze³¹cznik funkcji silnika z prawej strony. – w³¹cznik zap³onu – przycisk rozrusznika Do kompletu nale¿y dokupiæ uchwyt 1420054 lub 1420057 (patrz s.69)

143,00

SE RI A 7A

1420042 (7308 257) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

95,40

SE RI A 7A

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – prze³¹cznik œwiate³: mijania / drogowe – prze³¹cznik kierunkowskazów – funkcja mrugania œwiat³em drogowym – klakson

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – prze³¹cznik œwiate³: œwiat³a postojowe / mijania / drogowe – w³¹cznik zap³onu – przycisk rozrusznika

1420099 (730 7390) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

244,60

1420102 (7307 424) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

HAMULCE FILTRY WYDECH

1420033 (7308 216) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

248 ,80

UK£AD PALIWOWY

1420129 (7308 554) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

ZAWIESZENIE

145 ,10

NADWOZIE

SE RI A 2B

1420165 (7309 255) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

178 ,30

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

OPONY

244 ,60

NARZÊDZIA

1420120 (7307 812) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownic 22 mm – w³¹cznik zap³onu – kontrola, komputer pok³adowy – przycisk rozrusznika

NAPÊD

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownic 22 mm – w³¹cznik zap³onu – kontrola, komputer pok³adowy – przycisk rozrusznika

CHEMIA

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – wy³¹cznik œwiat³a: mijania / drogowe – funkcja mrugania œwiat³em drogowym – w³¹cznik kierunkowskazów – klakson

SE RI A 1C

SILNIK

SE RI A 1C

RÓ¯NE

SE RI A 1C

ELEKTRYKA

LA RSSON 2013/2014

217


tec hnika i akces ori a en duro/ cros s ELEKTRYKA

SERIA 9A

SERIA 9A Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – przycisk rozrusznika silnika – w³¹cznik zap³onu – 4-pinowe z³¹cze

HAMULCE

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – w³¹cznik œwiat³a: mijania / drogowe – w³¹cznik kierunkowskazów z wy³¹cznikiem – klakson

142 001 2 (730 415 7) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

228 ,01

142 001 5 (730 416 5) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

145 ,10

FILTRY

Pojedyncze prze³¹czniki

SERIA 5A UK£AD PALIWOWY

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – w³¹cznik œwiate³: postojowe / mijania / drogowe – klakson – w³¹cznik kierunkowskazów z wy³¹cznikiem Do kompletu nale¿y dokupiæ uchwyt 1420054 lub 1420057 (patrz poni¿ej)

1420045 (730 827 3) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – w³¹cznik œwiate³ – przycisk rozrusznika

228,01

1420087 (730 641 8) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

ZAWIESZENIE

SERIA 1A

SERIA 3B

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – w³¹cznik œwiat³a: mijania / drogowe – klakson – w³¹cznik kierunkowskazów z wy³¹cznikiem Do kompletu nale¿y dokupiæ uchwyt 1420054 lub 1420057 (patrz poni¿ej)

NADWOZIE

1420027 (730 818 2) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

99,49

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – przycisk rozrusznika – w³¹cznik zap³onu

157,50

142 016 8 (730 961 0) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

159 ,70

Uchwyty

NAPÊD SILNIK WYDECH

1420171 (730 998 2) Uchwyt mocujacy do prze³¹czników

24,90

1420174 (772 053 5) Uchwyt mocujacy do prze³¹czników

43,51

1420177 (772 054 3) Uchwyt mocujacy do prze³¹czników

OPONY

uchwyt mocujacy do prze³¹czników: 1420027, 1420030, 1420042, 1420045

64,30

uchwyt mocujacy do prze³¹czników: 1420027, 1420030, 1420039, 1420042, 1420045

NARZÊDZIA

1420054 (730 076 7) Uchwyt mocujacy do prze³¹czników

53,90

1420057 (730 075 9) Uchwyt mocujacy do prze³¹czników

62,20

W³¹czniki

CHEMIA RÓ¯NE

Przycisk rozrusznika lub klaksonu Nadaje siê do ró¿nych Yamaha gównie XS i XJ.

W³¹cznik klaksonu - okr¹g³y przycisk z uchwytem monta¿owym i kablem do kierownicy o œrednicy rurki 22 mm.

1420051 (705 726 8) W³¹cznik sygna³u dŸwiêkowego lub rozrusznika 4,80

1420006 (705 408 3) W³¹cznik sygna³u z obejm¹ 22 mm

Wodoodporny, dwu pozycyjny on/off w³¹cznik z obejm¹ do kierownicy o œrednicy 22 mm

14,90

142 000 3 (705 381 2) Wy³¹cznik zap³onu z obejm¹ 22 mm

218 Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

29, 00


HAMULCE FILTRY

63,90 63,90 63,90 63,90

5320 564 (7291008) Komplet manetek Domino EXPERIENCE 3 czerwony/czarny/szary 5320 567 (7291016) Komplet manetek Domino EXPERIENCE 3 pomarañczowy/czarny/szary

– manetki zamkniête – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 120 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 25 mm – œrednica ko³nierza: 65 mm

80,90 80,90

– manetki zamkniête – œrednica kierownicy: 22mm – d³ugoœæ: 115mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22, prawa 25 – œrednica ko³nierza: 62 mm

5320 642 (7291453) Komplet manetek Progrip 793 szary/czerwony 5320 645 (7293327) Komplet manetek Progrip 793 szary/niebieski 5320 717 (7294838) Komplet manetek Progrip 793 szary/pomarañczowy

65,40 65,40 65,40

SILNIK

NAPÊD

5320 630 (7291040) Komplet manetek Progrip 790 czarny/szary/czerwony 5320 639 (7291206) Komplet manetek Progrip 790 czarny/szary/niebieski

80,41 80,41

UK£AD PALIWOWY

Komplet manetek Domino Cross czarno/czerwone Komplet manetek Domino Cross czarno/pomarañczowe Komplet manetek Domino Cross czarno/zó³te Komplet manetek Domino Cross niebiesko/szare

ZAWIESZENIE

5320 471 (7290331) 5320 474 (7290406) 5320 477 (7290489) 5320 480 (7290497)

– manetki zamkniête – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 118 mm – œrednica ko³nierza: 62mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 24 mm

NADWOZIE

– manetki zamkniête – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 118 mm – œrednica ko³nierza: 57mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 24 mm – Slimline

ELEKTRYKA

LA RSSON 2013/2014

42,40

5320 807 (7297013) Komplet manetek Domino czarny/czerwony 5320 804 (7297021) Komplet manetek Domino czarny/szary

64,00 64,00

NARZÊDZIA

5320 660 (7294648) Komplet manetek ProGrip Rally czarny

WYDECH

– manetki zamkniête – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 125 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22mm, prawa 24mm – œrednica ko³nierza: 45 mm

OPONY

– manetki zamkniête – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 125 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 25 mm – œrednica ko³nierza: 60 mm

CHEMIA

– manetki zamkniête – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 118 mm – œrednica ko³nierza: 61mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 24 mm

5320 561 (7290992) Komplet manetek Domino Enduro czarne

33,00

5320 762 (7298029) Komplet manetek jasny szary

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

RÓ¯NE

– manetki zamkniête – kolor: jasny szary – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 115 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22mm, prawa 24mm – œrednica ko³nierza: 63 mm

71,60

219


tec hnika i akces ori a en duro/ cros s ELEKTRYKA HAMULCE

– manetki zamkniête – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 125 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 25 mm – œrednica ko³nierza: 53 mm

FILTRY UK£AD PALIWOWY

– œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 125 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 21 mm, prawa 21 mm – œrednica ko³nierza: 50 mm – materia³: g¹bka

5320174 (7308976) Komplet manetek Baja czarne 5320180 (7308992) Komplet manetek Baja czerwone

28,60 28,60

(7295405) (7295413) (7295447) (7295462) (7295975) (7295967) (7292071) (7292253) (7292949)

Komplet manetek Progrip 732 czarny/niebieski Komplet manetek Progrip 732 ¿ó³ty/czarny Komplet manetek Progrip 732 czarny/ró¿owy Komplet manetek Progrip 732 czarny/zielony Komplet manetek Progrip 732 czarny/szary Komplet manetek Progrip 732 czarny/pomarañczowy Komplet manetek Progrip 732 czarny/bia³y Komplet manetek Progrip 732 czarny/czerwony Komplet manetek Progrip 732 czarny

65,40 65,01 65,01 65,40 65,40 65,40 65,40 65,40 65,40

ZAWIESZENIE

– manetki zamkniête – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 118 mm – œrednica ko³nierza: 57mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 24 mm – œrednica ko³nierza: 60 mm – half waffle

– manetki zamkniête – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 25 mm – d³ugoœæ: 115 mm – œrednica ko³nierza: 60 mm

NADWOZIE

5320828 (7296676) 5320825 (7296684) 5320831 (7296692) 5320672 (7294689)

5320606 5320882 5320813 5320609 5320615 5320612 5320597 5320600 5320603

Komplet manetek Progrip 799 pomarañczowy/czerwony Komplet manetek Progrip 799 pomarañczowy/czarny Komplet manetek Progrip 799 pomarañczowy/niebieski Komplet manetek Progrip 799 szary

65,01 65,01 65,01 65,40

5320453 5320447 5320456 5320450

(7294911) (7294929) (7294937) (7294945)

Komplet manetek Domino Cross czarno/¿ó³te Komplet manetek Domino Cross czarno/czerwone Komplet manetek Domino Cross niebiesko/bia³e Komplet manetek Domino Cross czarno/pomarañczowe

63,90 63,90 63,90 63,90

NAPÊD SILNIK WYDECH

– manetki zamkniête – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 115 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22mm, prawa 25mm – œrednica ko³nierza: 60 mm

OPONY NARZÊDZIA CHEMIA RÓ¯NE

220

5320735 (7295017) Komplet manetek Progrip 794 czarny

38,20

– manetki zamkniête – œrednica kierownicy: 22 mm – kolor: czarny – d³ugoœæ: 115 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 21 mm, prawa 23 mm – œrednica ko³nierza: 65 mm

5320186 (7309024) Komplet manetek Enduro

14,19

– manetki zamkniête – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 25 mm – d³ugoœæ: 115 mm – œrednica ko³nierza: 62 mm

– manetki zamkniête – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 25 mm – d³ugoœæ: 115 mm – œrednica ko³nierza: 60 mm

5320663 (7294655) Komplet manetek Progrip 797 czarny/czarny 5320720 (7294846) Komplet manetek Progrip 797 czarny/czerwony 5320723 (7294853) Komplet manetek Progrip 797 czarny/niebieski 5320726 (7294861) Komplet manetek Progrip 797 czarny/szary 5320876 (7296601) Komplet manetek Progrip 797 ¿ó³ty/czarny 5320864 (7296650) Komplet manetek Progrip 797 zielony/czarny 5320822 (7296668) Komplet manetek Progrip 797 pomarañczowy/czarny

65,40 65,40 65,40 65,40 65,01 65,01 65,01

5320870 (7295561) 5320867 (7295629) 5320837 (7295751) 5320708 (7294804) 5320711 (7294812) 5320714 (7294820)

Komplet manetek Progrip 788 ¿ó³ty/szary/czarny Komplet manetek Progrip 788 zielony/szary/czarny Komplet manetek Progrip 788 szary/czarny Komplet manetek Progrip 788 czarny/szary/czerwony Komplet manetek Progrip 788 czarny/szary/niebieski Komplet manetek Progrip 788 czarny/szary/pomarañczowy

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

81,00 81,00 81,00 80,90 80,90 80,90


LA RSSON 2013/2014 ELEKTRYKA

Manetki ATV

5320771 (7298060) Komplet manetek Ariete ATV/Quad czarny

5320588 (7298052) Komplet manetek Ariete ATV czarne

33, 30

ATV Progrip uchwyt z dwóch materia³ów – manetki zamkniête – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 125 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 22 mm – œrednica ko³nierza: 37 mm

NADWOZIE

ZAWIESZENIE

71, 60

UK£AD PALIWOWY

FILTRY

HAMULCE

Manetki przeznaczone do pojazdów ATV. – manetki zamkniête – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 120 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 22 mm – œrednica ko³nierza: 60 mm – mo¿liwoœæ drutowania.

– manetki zamkniête – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 125 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 22 mm – œrednica ko³nierza: 34 mm

(7294895) (7294903) (7294960) (7294978)

Komplet manetek Progrip 964 EVO ATV / JETSKI czerwone Komplet manetek Progrip 964 EVO ATV / JETSKI niebieskie Komplet manetek Progrip 964 EVO ATV / JETSKI ¿ó³te Komplet manetek Progrip 964 EVO ATV / JETSKI czarny/zielony

65, 40 65, 40 65, 40 65, 40

(7296734) (7296700) (7296742) (7296775) (7296767) (7296759)

Komplet manetek Progrip 801 szary/czarny Komplet manetek Progrip 801 szary/czerwony Komplet manetek Progrip 801 szary/niebieski Komplet manetek Progrip 801 szary/pomarañczowy Komplet manetek Progrip 801 szary/zielony Komplet manetek Progrip 801 szary/zó³ty

65, 01 65, 01 65, 01 65, 01 65, 01 65, 01

Manetki do oryginalnego systemu manetek ogrzewanych firmy BMW. – manetki otwarte – kolor: czarny – kierownica o œrednicy 24 mm – d³ugoœæ: 125 mm

RÓ¯NE

CHEMIA

Manetki do oryginalnego systemu manetek ogrzewanych firmy BMW. – manetki otwarte – kolor: czarny – kierownica o œrednicy 24 mm – d³ugoœæ: 130 mm

NARZÊDZIA

OPONY

Manetki do systemu ogrzewanych manetek BMW

WYDECH

5320576 5320582 5320579 5320732

5320840 5320843 5320846 5320849 5320852 5320855

SILNIK

NAPÊD

– manetki zamkniête – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 25 mm – d³ugoœæ: 115 mm – œrednica ko³nierza: 65 mm

5320894 (7290596) Komplet manetek Ariete do BMW

100,00

5320891 (7290612) Komplet manetek Ariete do BMW

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

103,00

221


tec hnika i akces ori a en duro/ cros s ELEKTRYKA

Rolgazy

HAMULCE

®

FILTRY

®

UK£AD PALIWOWY

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ i d¿wigni¹ hamulca – k¹t obrotu 92 stopni – œrednica obrotu 26 mm

5340003

(7300650)

Rolgaz Magura na jedn¹ linkê. – k¹t obrotu 103 stopni – œrednica obrotu 48 mm

180,90

Rolgaz 270.66.9LS/KSZ2 model 270

5340006

(7301328)

178,81

Rolgaz 314.22KSZ/SZ7 model 314

ZAWIESZENIE

®

NADWOZIE

®

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ i d¿wigni¹ hamulca – k¹t obrotu 92 stopni – œrednica obrotu 26 mm

5340012

(7302524)

Rolgaz Magura na jedn¹ linkê. – k¹t obrotu 213 stopni – œrednica obrotu 50 mm

159,30

Rolgaz 270.52.8LS/KSZ2 model 270

5340015

(7302607)

Rolgaz 309.1KSZ/TSZ B model 309

152,90

NAPÊD SILNIK

®

WYDECH OPONY

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 102 stopni – œrednica obrotu 44 mm – do motocykli enduro

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ i d¿wigni¹ hamulca – k¹t obrotu 92 stopni – œrednica obrotu 26 mm

5340018

(7302862)

Rolgaz Magura 270.9.9LS

170,10

5340021

(7304207)

Rolgaz Domino Rally

107,80

NARZÊDZIA CHEMIA RÓ¯NE

222

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 67 stopni – œrednica obrotu 43 mm – do motocykli enduro

5340024

(7304215)

Rolgaz Domino

DŸwignia gazu do pojazdów ATV/Quad na kierownicê 22 mm.

134,70

5340027

(7304223)

DŸwignia gazu ATV

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

80,80


(7304231)

177, 10

Rolgaz Domino HR Cross 4 t.

5340033

(7304249)

115,50

Rolgaz Domino HF Cromato

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 80 stopni – œrednica obrotu 46 mm – do motocykli enduro (7304256)

111, 60

Rolgaz Domino HF

5340039

(7304264)

157,80

Rolgaz Domino Formula

5340042

(7304272)

Rolgaz na dwie linki z manetk¹ – k¹t obrotu 112/90 stopni – œrednica obrotu 36/28 mm

188, 60

Rolgaz Domino z prze³¹cznikami

5340045

(7304280)

161,70

Rolgaz Domino KRE

NARZÊDZIA

®

5340051

(7290182)

CHEMIA

Magura 3-biegowa manetka 683 kompletna z dŸwigni¹ sprzêg³a – obudowa malowana na czarno ze skal¹, prowadnic¹ kabli i œrub kablowych – zacisk mocuj¹cy – czarna plastikowa dŸwignia

Rolgaz elektryczny – k¹t obrotu 75 stopni – d³ugoœæ 150 mm – obci¹¿enie 1 Watt – zakres potencjometru 5 kOhm – d³ugoœæ kabla 1800 mm

OPONY

Rolgaz Domino – w³¹cznik zaplonu – przycisk rozruchu – k¹t obrotu 67 stopni – œrednica obrotu 36 mm

WYDECH

SILNIK

NAPÊD

5340036

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 75 stopni – œrednica obrotu 47 mm – do motocykli enduro

NADWOZIE

ZAWIESZENIE

5340030

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 80 stopni – œrednica obrotu 46 mm – do motocykli enduro

UK£AD PALIWOWY

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 66 stopni – œrednica obrotu 48,5 mm – do motocykli enduro

FILTRY

HAMULCE

ELEKTRYKA

LA RSSON 2013/2014

RÓ¯NE

®

Rolgaz elektryczny Magura317.4KSZ/KSZ2 model 317

245, 59

5340057

(7290646)

DŸwignia sprzêg³a z mechanizmem zmiany biegów, trzy biegi+luz

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

258,60

223


tec hnika i akces ori a en duro/ cros s ELEKTRYKA HAMULCE FILTRY

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 91 stopni – œrednica obrotu 48 mm – do motocrossu

UK£AD PALIWOWY

5340060

(7290679)

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 91 stopni – œrednica obrotu 48 mm – do enduro

®

Rolgaz Magura 314.22 KSZ model 314

152,90

5340063

(7290836)

Rolgaz Magura 314/029 KSZ/SZ7 model 314

®

217,60

ZAWIESZENIE NADWOZIE

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 84 stopni – œrednica obrotu 35 mm

5340066

(7306079)

Rolgaz Domino Ghepard

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 90 stopni – œrednica obrotu 26 mm

80, 80

5340069

(7306301)

Rolgaz Domino Moto

84, 70

NAPÊD SILNIK WYDECH

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 79 stopni – œrednica obrotu 42 mm

OPONY

5340072

(7308000)

Rolgaz Domino Comando

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 79 stopni – œrednica obrotu 42 mm

84, 70

5340075

(7308042)

Rolgaz Domino Comandos

77, 00

NARZÊDZIA CHEMIA RÓ¯NE

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 78 stopni – œrednica obrotu 69 mm – do motocykli 2T crossowych

224 5340078

(7308059)

Rolgaz Domino Cross

Rolgaz na dwie linki z manetk¹ – k¹t obrotu 91 stopni – œrednica obrotu 54 mm – do motocykli enduro

111,60

5340081

(7308067)

Rolgaz Domino Enduro

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

111,60


134,70

(7308109) Rolgaz D omino E ndross

5340087

(7308117) Rolgaz D omino H R C ross 2 t .

177,10

71,20

5340093

(7308141) Rolgaz D omino M oped

127,00

134,70

5340102

(7308406) Rolgaz D omino G rand Prix

223,29

134,70

225

CHEMIA

NARZÊDZIA

(7308174) Rolgaz D omino K RE

OPONY

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetkami – k¹t obrotu 36/66 stopni – œruby anodowane

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ o krótkim skoku – k¹t obrotu 112 stopni – œrednica obrotu 36 mm – œruby anodowane

5340099

WYDECH

SILNIK

NAPÊD

(7308133) Rolgaz D omino S CE

NADWOZIE

Rolgaz do motoroweru na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 112 stopni – œrednica obrotu 46 mm

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ model SCE – k¹t obrotu 89 stopni – œrednica obrotu 48 mm

5340090

ZAWIESZENIE

UK£AD PALIWOWY

5340084

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 66 stopni – œrednica obrotu 48,5 mm – do motocykli 2T crossowych

FILTRY

Rolgaz na dwie linki z manetk¹ – k¹t obrotu 78 stopni – œrednica obrotu 48 mm – do motocykli enduro

HAMULCE

ELEKTRYKA

LA RSSON 2013/2014

Rolgaz do motocykli wyœcigowych na dwie linki z manetkami – k¹t obrotu 36/74 stopnie – œruby anodowane

5340105

(7308414) Rolgaz D omino G rand Prix

331,10

5340108

(7308422) Rolgaz D omino G rand Prix

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

RÓ¯NE

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetkami – k¹t obrotu 36/67 stopni


tec hnika i akces ori a en duro/ cros s ELEKTRYKA HAMULCE FILTRY

Rolgaz na jedn¹ linkê z 2 manetkami – k¹t obrotu 124 stopni

Rolgaz do motocykli Enduro/Cross na dwie linki bez manetki – k¹t obrotu 73/94 stopnie – wykoñczenie w kolorze czarnym

5340111 (7308430) Rolgaz D omino Trial

73,10

5340117 (7308455) Rolgaz D omino

123,20

UK£AD PALIWOWY ZAWIESZENIE

Rolgaz do motocykli Enduro/Cross na dwie linki bez manetki – k¹t obrotu 73/94 stopnie – wykoñczenie w kolorze z³otym

NADWOZIE

5340120 (7308471) Rolgaz D omino

Rolgaz na jedn¹ linkê bez manetki – k¹t obrotu 101 stopni

173,20

5340123 (7301369) Rolgaz D omino

82,80

NAPÊD SILNIK WYDECH

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – œrednica obrotu 48,5 mm – k¹t obrotu 66 stopni

OPONY

5340126 (7301583) Rolgaz D omino

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – œrednica obrotu 57 mm – k¹t obrotu 65 stopni

207,89

5340129 (7302318) Rolgaz D omino

211,70

NARZÊDZIA CHEMIA RÓ¯NE

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – œrednica obrotu 46 mm – k¹t obrotu 136 stopni

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – œrednica obrotu 66 mm – k¹t obrotu 52 stopni

226 5340132

(7302466) Rolgaz D omino

365,70

5340135 (7303134) Rolgaz D omino

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

161,70


HAMULCE

ELEKTRYKA

LA RSSON 2013/2014

Rolgaz na jedn¹ linkê – œrednica obrotu 36,5 mm – k¹t obrotu 87 stopni

FILTRY 227,09

Rolgaz dla dwóch linek bez manetki. – k¹t obrotu 90/112 stopni

146,30

534 015 0 (730192 2) Rolgaz D omino

96,20

192,50

534 015 6 (730098 1) Rolgaz D omino

192,50

134,70

227

Rolgaz drogowy dla dwóch linek z manetk¹. – k¹t obrotu 90/112 stopni

534 015 9 (730276 3) Rolgaz D omino

RÓ¯NE

CHEMIA

NARZÊDZIA

534 015 3 (730206 0) Rolgaz D omino

Rolgaz dla dwóch linek z manetk¹. – k¹t obrotu 73/94 stopni

OPONY

Rolgaz dla dwóch linek z manetk¹. – k¹t obrotu 73/94 stopni

WYDECH

SILNIK

NAPÊD

534 014 7 (730308 4) Rolgaz D omino

534 014 4 (730294 6) Rolgaz D omino

UK£AD PALIWOWY

88,50

ZAWIESZENIE

534 014 1 (730386 0) Rolgaz D omino

Rolgaz na dwie linki z manetk¹ – œrednica obrotu 45 mm – k¹t obrotu 113 stopni

NADWOZIE

Rolgaz na jedn¹ linkê bez manetki – œrednica obrotu 69 mm – k¹t obrotu 78 stopni

Rolgaz drogowy dla dwóch linek z manetk¹. – k¹t obrotu 89/114 stopni

134,70

534 016 2 (730184 9) Rolgaz D omino

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl


tec hnika i akces ori a en duro/ cros s ELEKTRYKA HAMULCE FILTRY

Rolgaz uniwersalny na jedn¹ linkê. – d³ugoœæ: 124 mm

UK£AD PALIWOWY

5340165 (7720311)

Rolgaz uniwersalny na jedn¹ linkê. – d³ugoœæ: 119 mm

Rolgaz Domino do Gilera/Piaggio

48, 11

5340168 (7720329)

48, 11

Rolgaz Domino do Piaggio

84, 70

ZAWIESZENIE

Rolgaz Domino do Piaggio

Rolgaz uniwersalny na jedn¹ linkê. – d³ugoœæ: 112 mm

NADWOZIE

5340171 (7720337)

Zestaw z dŸwigni¹ kut¹. Na jedn¹ linkê gazu.

Rolgaz Domino do Gilera/Piaggio

48, 11

5340174 (7720279)

NAPÊD SILNIK WYDECH

Rolgaz uniwersalny na dwa ciêg³a gazu (A i B).

OPONY

5340177 (7720295)

Rolgaz domino bez gumy manetki. – œrednica kierownicy 20 mm – k¹t obrotu 70 stopni

Rolgaz Domino do Piaggio

100,10

5340180 (7720352)

Rolgaz Aprilia/MBK/Piaggio/Yamaha

46, 20

NARZÊDZIA CHEMIA RÓ¯NE

228

Zaprojektowany we wspó³pracy z najlepszymi zespo³ami w klasie Moto2 i pasuje do najbardziej popularnych sportowych motocykli, takich jak Honda CBR 600 RR, CBR 1000 RR i Yamaha R1 i R6. Rolgaz zbudowany z lekkiego stopu aluminium. Œruby i nakrêtki wykonane s¹ z tytanu. S¹ lekkie i zapewniaj¹ d³ug¹ ¿ywotnoœæ. Wyposa¿ona w trzy ró¿ne pierœcienie: bia³y Pierœcieñ: 55 stopni – do normalnego u¿ytkowania czerwony pierœcieñ: 53 stopni – do u¿ytku sportowego zielony pierœcieñ: 60 stopni – do u¿ytku na mokrych nawierzchniach

5340183 (7301302)

Rolgaz Domino XM2

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

308,00


tec hnika i akces ori a en duro/ cros s ELEKTRYKA

B£OTNIK TYLNY + BOCZNE OS£ONY

HAMULCE FILTRY

Model EC125/EC-E125

Rok 2010÷11

EC200/EC-E200

2010÷11

EC250/EC-E250

2010÷11

EC300/EC-E300

2010÷11

EC450FSE

2010÷11

UK£AD PALIWOWY

Kolor black 10 white 11 red black 10 white 11 red black 10 white 11 red black 10 white 11 red black 10 white 11 red

Nr kat. 5223321 5223324 5223318 5223321 5223324 5223318 5223321 5223324 5223318 5223321 5223324 5223318 5223321 5223324 5223318

GÓRNY PANEL OS£ON CH£ODNICY (para)

Cena 227,50 227,50 227,50 227,50 227,50 227,50 227,50 227,50 227,50 227,50 227,50 227,50 227,50 227,50 227,50

Model EC/EC-E/EC-F

Rok 2012÷13

ZAWIESZENIE

Rok 2012÷13

EC200/EC-E200

2012÷13

EC250/EC-E250

2012÷13

EC300/EC-E300

2012÷13

EC450/EC-E450

2012÷13

Kolor red 13 white 12 red 13 white 12 red 13 white 12 red 13 white 12 red 13 white 12

Nr kat. 5223366 5223357 5223366 5223357 5223366 5223357 5223366 5223357 5223366 5223357

NADWOZIE

Model EC/EC-E/EC-F

Rok 2012÷13

Kolor red black 12

Nr kat. 5225436 5225604

Cena 107,10 107,10

Kolor blue black 10 white red 11 blue black 10 white red 11 blue black 10 white red 11 blue 08 black 10 white red 11 blue black 10 white red 11

Nr kat. 5225583 5225199 5225202 5225196 5225583 5225199 5225202 5225196 5225583 5225199 5225202 5225196 5225583 5225199 5225202 5225196 5225583 5225199 5225202 5225196

Cena 142,10 149,00 149,00 149,00 142,10 149,00 149,00 149,00 142,10 149,00 149,00 149,00 142,10 149,00 149,00 149,00 142,10 149,00 149,00 149,00

Kolor white 05>06 white 05>06 white 05>06 white 05>06 white 05>06 white 12>13

Nr kat. 5224632 5224632 5224632 5224632 5224632 5225613

Cena 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00

OS£ONY CH£ODNICY (para) Model EC125/EC-E125

Rok 2007÷09 2010÷11

Cena 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10

EC200/EC-E200

2007÷09 2010÷11

EC250/EC-E250

2007÷09 2010÷11

EC300/EC-E300

2007÷09 2010÷11

EC450FSE

2007÷09 2010÷11

OS£ONY TELESKOPÓW (para) Rok 22006÷13

Model All models

NAPÊD SILNIK

Cena 142,10

DOLNY PANEL OS£ON CH£ODNICY (para)

B£OTNIK TYLNY Model EC125/EC-E125

Nr kat. 5225595

Kolor red 12>13

Kolor black white

Nr kat. 5225139 5225142

Cena 106,70 106,70

OS£ONY BOCZNE (para) Model EC125/EC-E125 EC200/EC-E200 EC250/EC-E250 EC300/EC-E300 EC450/EC-E450 EC/EC-E/EC-F

OS£ONA SILNIKA - powiêkszona Model EC200/250/300

Rok 2012÷13

Kolor black

Nr kat. 5225484

Cena 434,81

Rok 2005÷06 2005÷06 2005÷06 2005÷06 2005÷06 2012÷13

WYDECH OPONY NARZÊDZIA CHEMIA RÓ¯NE

242

- homologacja EN 14021-2003 - waga 700 gr - rozmiar uniwersalny - kompatybilne z ochraniaczmi karku - ³atwy do zakladania i zdejmowania - system pasków dostosowuj¹cych rozmiar - otwory wentylacyjne

Zbroja XP2 firmy Polisport zaprojektowana dla doros³ych i dzieci spe³niaj¹ca wymogi norm bezpieczeñstwa CE.

Buzer Polisport Rocksteady 5226126 5226123 5226120 5226117 5226132 5226129 5226135 5226138

bia³y czarny czerwony niebieski Youngster bia³y Youngster czarny Youngster czerwony Youngster niebieski

305,00 305,00 305,00 305,00 285,00 285,00 285,00 285,00

Ceniony nie tylko przez amatorów jazdy w terenie, ale równie¿ u¿ytkowników lekkich motocykli poruszaj¹cych siê w ruchu miejskim buzer, jakoœci¹ wykoñczenia, kolorystyk¹ i funkcjonalnoœci¹ œmia³o dorównuje drogim markom od lat dostêpnym na polskim rynku.

Buzer Polisport Spider 5226108 5226105 5226066

czerwony niebieski przeŸroczysty/czarny

219,60 219,60 233,20

Buzer Polisport XP2 czerwony 5226114 niebieski 5226111 czarny / srebrny / czarny 5226081 przydymiony czarny / chrome / przydymiony czarny 5226084 JUNIOR niebieski 5226102 JUNIOR czarny / srebrny / czarny 5226087 5226093 JUNIOR przydymiony czarny / chrome / przydymiony czarny

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

322,70 322,70 322,70 381,90 270,80 270,80 309,70


OS£ONY TELESKOPÓW KOMPLET OS£ON TELESKOPÓW 522 5094

KOMPLET OS£ON TELESKOPÓW 522 5001

czarny

d³ugoœæ d³ugoœæ d³ugoœæ œrednica œrednica wew. góra wew. dó³ min. max. (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

250

32

52

65

300

cena

HAMULCE

kolor

36,40

Komplet os³on teleskopów (2szt.) firmy POLISPORT

czarny czarny czarny czarny czarny czerwony niebieski czarny czarny czarny czerwony niebieski czarny

220 245 290 290 330 330 330 350 350 350 350 350 470

39 28 35 35 38 38 38 35 38 40 40 38 43

58 32-52 58 48 58 58 58 56 40-58 43-57 43-57 40-58 58-63

105 55 60 100 120 120 120 85 80 75 75 80 90

290 310 410 400 430 430 430 440 440 500 500 500 600

cena

198,30 124,60 159,40

UK£AD PALIWOWY

522 5010 522 5016 522 5025 522 5031 522 5046 522 5049 522 5055 522 5058 522 5064 522 5070 522 5073 522 5079 522 5082

d³ugoœæ d³ugoœæ d³ugoœæ œrednica œrednica wew. góra wew. dó³ min. max. (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

130,80 144,21 144,21 144,21 106,80 141,91 155,30 155,30 155,30 193,29

komplet os³on teleskopów (2 szt.) firmy ARIETE

ZAWIESZENIE

kolor

FILTRY

KOMPLET OS£ON TELESKOPÓW numer

OS£ONY KIEROWNICY INTEGRALNY KOMPLET OS£ON KIEROWNICY 89,40 89,40

89,40 89,40

NADWOZIE

¯ó³ty Bia³y Czarny Zielony Pomarañczowy KTM Czerwony Czerwony

522 0678 522 0663 522 0666 522 0669 522 0681 522 0834 522 0837 komplet tulejek do os³on kierownicy 12mm 522 0087 komplet tulejek do os³on kierownicy 14mm 522 0090 komplet tulejek do os³on kierownicy 18mm 522 0108

INTEGRALNE 508 gram – 3 rozmiary 12 / 14 / 18mm bez tulejek monta¿owych

89,40 85,20 89,40 32,71 32,71 32,71

OFF ROAD Universal

Czarny

522 0033

31,50

522 0000

21,30

komplet obejm mocuj¹cych do os³on kierownicy

KORKI WLEWU PALIWA Z ODPOWIETRZNIKIEM czerwony Honda niebieski Yamaha zielony Kawasaki ¿ó³ty Suzuki pomarañczowy KTM

3310099 3310102 3310105 3310108 3310111

58,60 58,60

RÓ¯NE

CHEMIA

NARZÊDZIA

KORKI WLEWU PALIWA

OPONY

WYDECH

Czarny

SILNIK

STANDARD Standard bez zbiorniczka

25,90

NAPÊD

numer

Yamaha kolor czarny 215x28mm

ELEKTRYKA

LA RSSON 2013/2014

58,60 58,60 58,60

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

243


tec hnika i akces ori a en duro/ cros s ELEKTRYKA

Os³ony kierownicy EVOLUTION Bia³y Czarny Niebieski Yam 98 ¯ó³ty RM 01 Pomarañczowy KTM Zielony zestaw monta¿owy os³on Qwest KTM

508g

HAMULCE

5220771 5220774 5220777 5220780 5220783 5220786 522 4899

85,20 85,20 85,20 85,20 85,20 85,20 28,60

FILTRY UK£AD PALIWOWY

Os³ony kierownicy QWEST

ZAWIESZENIE

Bia³y Czarny Niebieski Yam 98 234g ¯ó³ty RM 01 Pomarañczowy KTM Czerwony CR 04 zestaw monta¿owy os³on Qwest KTM zestaw monta¿owy os³on Qwest HON zestaw monta¿owy os³on Qwest YAM/KAW zestaw monta¿owy os³on Qwest SUZ/KAW zestaw monta¿owy os³on Qwest HON

522 0729 522 0732 522 0735 522 0738 522 0741 522 0744 522 4899 522 4902 522 4905 522 4908 522 4911

75,20 75,20 75,20 75,20 75,20 75,20 28,60 28,60 30,80 30,80 20,00

NADWOZIE NAPÊD SILNIK

Os³ony kierownicy SHARP

WYDECH

826g

Czarny Bia³y Niebieski ¯ó³ty Pomarañczowy KTM

zestaw monta¿owy os³on Qwest KTM

5220111 5220114 5220117 5220129 5220132

122,70 122,70 122,70 122,70 122,70

522 4899

28,60

OPONY NARZÊDZIA

Os³ony kierownicy SHARP LIGHT Bia³y Czarny Niebieski Yam 98

522 0687 522 0690 522 0693

89,40

Uniwersalny zestaw mocuj¹cy do os³on kierownicy

522 0045

87,60

367g

89,40 89,40

CHEMIA RÓ¯NE

244 Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl


Os³ony kierownicy MX ROCKS 141,30 141,30 141,30 141,30 141,30 141,30 35,81 35,81 35,81 35,81

Os³ony kierownicy FREE FLOW 162,30 162,30 162,30 162,30 162,30 162,30 87,60

ZAWIESZENIE

5220123 5220126 5220138 5220141 5220153 5220168 522 0045

Os³ony kierownicy FREE FLOW LITE 345g

136,39

522 0045

87,60

136,39 136,39 136,39 136,39 136,39 136,39

uniwersalny zestaw mocuj¹cy do os³on kierownicy

Os³ony kierownicy SHIELD 229,10

522 0045

87,60

229,10 229,10 229,10 229,10 229,10

uniwersalny zestaw mocuj¹cy do os³on kierownicy

CHEMIA

Uniwersalny zestaw mocuj¹cy do os³on kierownicy

522 0711 522 0651 522 0714 522 0717 522 0720 522 0723

RÓ¯NE

815g

Bia³y Czarny Niebieski Yam 98 ¯ó³ty RM 01 Pomarañczowy KTM Czerwony CR 04

NARZÊDZIA

OPONY

WYDECH

Uniwersalny zestaw mocuj¹cy do os³on kierownicy

522 0789 522 0792 522 0795 522 0798 522 0801 522 0804 522 0807

SILNIK

Bia³y Czarny Niebieski Yam 98 ¯ó³ty RM 01 Pomarañczowy KTM Czerwony CR 04 Zielony 05

NAPÊD

NADWOZIE

Niebieski Yam 98 ¯ó³ty RM 01 610g Pomarañczowy KTM Czerwony Czarny Bia³y Uniwersalny zestaw mocuj¹cy do os³on kierownicy

UK£AD PALIWOWY

FILTRY

5220843 5220846 5220849 5220852 5220855 5220858 522 0861 5220864 5220867 5220870

HAMULCE

Niebieski Zielony Pomarañczowy KTM Czerwony Czarny Bia³y zestaw monta¿owy do os³on kierownicy Honda zestaw monta¿owy do os³on kierownicy Honda zestaw monta¿owy do os³on kierownicy Suzuki zestaw monta¿owy do os³on kierownicy Yamaha

263,3g

ELEKTRYKA

LA RSSON 2013/2014

245 Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl


tec hnika i akces ori a en duro/ cros s ELEKTRYKA

OWIEWKI

Owie wka HMX zintegrowana z reflektorem

HMX 800gr

HAMULCE FILTRY

Owie wka MMX zintegrowana z reflektorem

UK£AD PALIWOWY

Owie wka EXURA HEADLI GHT zintegrowana z reflektorem homol ogowan a 35/35W / 12V

ZAWIESZENIE

Owie wka EMX zintegrowana z reflektorem nie homol ogowan ym (z twor zywa). Wymiary reflektora: 145x 90 mm, ¿arówka 25/25W

NADWOZIE

Owie wka EMX Dual Headl ight zintegrowana z reflektorem podwój nym nie homol ogowan ym (z twor zywa). 35W - w¹skok¹tny 10 o 35W - szerokok¹tny 38 o

Bia³y Czarny

522 1179 522 1149

231,50

522 1176 522 1146 522 1080 522 1116 522 1131

215,40

231,50

MMX 625gr

Bia³y Czarny Niebieski Yam 98 Pomarañczowy KTM Czerwony CR 04

215,40 215,40 215,40 215,40

EXURA HEADLIGHT 900gr

Bia³y Czarny Pomarañczowy KTM

522 1191 522 1194 522 1203

263,50

522 1020 522 1029 522 1035

204,00

263,50 263,50

EMX 720gr

Niebieski Yam 98 Bia³y Czarny

204,00 204,00

EMX (Dual Headlight) 705gr

Czarny

WYDECH OPONY

187,89

522 1215 522 1218 522 1221 522 1224 522 1227 522 1230 522 1233

251,50

522 1278 522 1281 522 1284 522 1287 522 1290 522 1293 522 1296

239,51

522 1257 522 1260 522 1263 522 1266 522 1269 522 1275

451,50

HALO

NAPÊD SILNIK

522 1152

820gr Owiewka Halo zintegrowana z reflektorem homologowanym. Uniwersalny monta¿ Spe³nia ECE-normy SAE-DOT H4 / ¿arówka halogenowa 35W 12V

Niebieski Yam 98 ¯ó³ty01 Zielony Pomarañczowy Czerwony Czarny Bia³y

251,50 251,50 251,50 251,50 251,50 251,50

LMX 780gr Owiewka LMX zintegrowana z reflektorem homologowanym. Uniwersalny monta¿ Spe³nia ECE-normy SAE-DOT H4 / ¿arówka halogenowa 35W 12V

Bia³y Czarny ¯ó³ty01 Pomarañczowy Niebieski Czerwony Zielony

239,51 239,51 239,51 239,51 239,51 239,51

HMX LED NARZÊDZIA CHEMIA RÓ¯NE

246

800gr

Owiewka HMX LED zintegrowana z reflektorem homologowanym ¯arówka LED 3W 30 ° 12V Uniwersalny system mocowania Soczewka ochronna przezroczysta, pokrywa z poliwêglanu

Bia³y Czarny Czerwony Pomarañczowy Zielony Niebieski

451,50 451,50 451,50 451,50 451,50

ŒRUBKI DO OWIEWKI 522 6039 œrubki do owiewki z gumow¹ nakrêtk¹ M5, ³ep 10mm

40,00

8 sztuk czarnych, aluminiowych œrub 5/15 mm, 8 sztuk przeŸroczystych podk³adek z tworzywa, 8 sztuk nakrêtek mosiê¿nych oblanych miêkkim tworzywem w kolorze czarnym.

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl


LA RSSON 2013/2014

E A

B

E A

524 0312 Ko³ek monta¿owy do owiewek (1 szt.) 2,40

E A

F

otwór 6,0 mm gruboœæ: 4,0 ÷ 6,0 C=2,0 E=20,0 F=15,0

otwór 6,0 mm gruboœæ: 4,5 ÷ 6,0 A=4,7 C=1,5 E=12,0 F=23,0

524 0315 Ko³ek monta¿owy do owiewek (1 szt.) 3,70

524 0318 Ko³ek monta¿owy do owiewek (1 szt.) 3,39

A=4,7

A=5,3

otwór 6,5 mm gruboœæ: 3,5 ÷ 4,5 C=1,5 E=18,0 F=21,0

524 0321 Ko³ek monta¿owy do owiewek (1 szt.) 2,90

E A

E

E A

B

A

524 0324 Ko³ek monta¿owy do owiewek (1 szt.) 2,40

A=9,9

otwór 6,0 mm gruboœæ: 2,15 ÷ 3,2 B+C=2,5 E=18,0 F=18,7

524 0327 Ko³ek monta¿owy do owiewek (1 szt.) 5,20

A=10,0

otwór 6,0 mm gruboœæ: 2,5 ÷ 4,0 B+C=2,5 E=14,0

524 0330 Ko³ek monta¿owy do owiewek (1 szt.) 2,60

E A

E

A=10,0

otwór 6,0 mm gruboœæ: 3,5 ÷ 5,0 B+C=2,5 E=14,0

E A

E A B

otwór 7,0 mm gruboœæ: 2,0 ÷ 7,0 B+C = 3,0 E = 20,0

F = 15,8

524 0336 Ko³ek monta¿owy do owiewek (1 szt.) 3,10

F=28

otwór od 7,8 do 8,5 mm gruboœæ: 5,4 - 8,0 mm A= 6,1 C= 2,0 E= 17,0 F= 25,7

524 0363 Ko³ek monta¿owy do owiewek (1 szt.) 1,80

524 0366 Ko³ek monta¿owy do owiewek (1 szt.) 2,50

A=8,4

Do otworu 6 mm gruboœæ: 2,0 ÷ 6,5 B=2,4 C=1,5 E=17,2

E A

E A

A = 14,1

otwór 6,8 mm gruboœæ: 2,0 ÷ 5,0 B+C = 2,7 E = 17,0

F = 15,8

524 0369 Ko³ek monta¿owy do owiewek (1 szt.) 3,70 B

E A

A

F

F

F

D

C

E

B C

C

NAPÊD

F

C

F

F

C

C

B C F

A = 13,0

F=18,2

524 0333 Ko³ek monta¿owy do owiewek (1 szt.) 2,60

B

A

F=19,1

NADWOZIE

otwór 6,5 - 7,0 mm gruboœæ: 2,5 ÷ 3,5 C=1,5 E=15,0 F=20,5

SILNIK

A=5,5

ZAWIESZENIE

C F

F

F

C

F

C

C

B

B

E A

HAMULCE

F

C

C F

otwór 6,0 mm gruboœæ: 3,5 ÷ 5,0 C=1,5 E=12,0 F=20,5

F=18,5

524 0309 Ko³ek monta¿owy do owiewek (1 szt.) 3,70

E A

C F

A=4,7

524 0306 Ko³ek monta¿owy do owiewek (1 szt.) 2,80

otwór 6,0 gruboœæ: 3,5 ÷ 5,0 B+C=3,0 E=11,5

FILTRY

E A

A=14,0

F=21

UK£AD PALIWOWY

524 0303 Ko³ek monta¿owy do owiewek (1 szt.) 2,80

Do otworu 7,6 mm gruboœæ a 2,5 otwór 8,0 gruboœæ: 3,0 ÷ 5,2 A=9,4 B=6,5 C=2,0 E=10,7

C

524 0300 Ko³ek monta¿owy do owiewek (1 szt.) 2,80

A=7,6

Do otworu 7,6 mm gruboœæ a 2,5 otwór 8,0 gruboœæ: 3,5 ÷ 5,2 B=2,8 C=2,0 E=10,7 F=17,2

F

F

F

Do otworu 7,6 mm gruboœæ a 1,5 otwór 8,0 gruboœæ: 1,9 ÷ 4,2 B=6,5 C=2,0 E=10,7 F=19,5

C

C

C F

A=9,4

C

B

B

E A

B

E A

E A

ELEKTRYKA

KO£KI MONTA¯OWE

A=5,5

otwór 6,5 - 7,0 mm gruboœæ: 2,5 ÷ 3,0 C=1,4 E=18,0 F=24

otwór 7,0 mm gruboœæ: 2,0 ÷ 4,0 C=1,8 E=17,0 F=17,0

524 0375 Ko³ek monta¿owy do owiewek (1 szt.) 3,70

A=7,9

Do otworu 6 mm gruboœæ: 2,0 ÷ 4,4 B=0,8 C=2,2 E=13,8

F=18,5

Zestaw sk³ada siê z: – 8 szt. czarnych, aluminiowych œrub 5x16 mm, – 8 szt. przeŸroczystych podk³adek z tworzywa, – 8 szt. nakrêtek mosiê¿nych oblanych miêkkim tworzywem w kolorze czarnym.

524 0378 Ko³ek monta¿owy do owiewek (1 szt.) 3,70

522 6039 œrubki (8 kpl.) do owiewki z gumow¹ nakrêtk¹ 40,00

7,3 - 8,8 mm

19,5 - 21,0 mm

A = 15,0 B = 6,0 C = 4,2

D = 1,0 E = 10,4 F = 11,2

2,30

D = 0,7 E = 11,4 F = 11,2

524 0342 Os³onka czarna na œrubê M8 (1 szt.) 5,69

524 0345 mocowanie przewodów (1 szt.)

0,90

524 0348 mocowanie przewodów (1 szt.)

1,40

otwor 8,0 mm gruboϾ: 1,2 B=8,0 C=8,5 D=20,0 x 10,0 E=10

524 0351 mocowanie przewodów (1 szt.)

3,80

Do œruby M5 otwór 8,0 gruboœæ: 0,7 - 3,0 A = 1,5 B = 7,5 C = 12,0

524 0354 gniazdo rozporowe œruby (1 szt.)

1,40

Do œruby M6 otwór 9,0 gruboœæ: 0,8 A = 1,0 B = 10,0 C = 17,0

524 0357 gniazdo rozporowe œruby (1 szt.)

2,20

otwór 4,8 gruboœæ: 0,6 - 2,0 AxB = 23,0 - 14,0 C = 8,5 D = 7,0 E = 5,0

524 0360 mocowanie przewodów (1 szt.)

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

2,00

RÓ¯NE

CHEMIA

524 0339 Os³onka czarna na œrubê M6 (1 szt.)

A = 17,0 B = 7,7 C = 5,2

NARZÊDZIA

OPONY

524 0372 Ko³ek monta¿owy do owiewek (1 szt.) 3,90

A=5,2

WYDECH

C

A = M5 B = 9,1 C = 12,1 D = 1,1 E = 13,7

247


tec hnika i akces ori a en duro/ cros s ELEKTRYKA

GUMY MONTA¯OWE

HAMULCE

Szerokoœæ: 22 mm Wysokoœæ: 9mm Œred. wew. 10mm

Szerokoœæ: 22 mm Wysokoœæ: 12mm Œred. wew.: 9mm

Szerokoœæ: 24 mm Wysokoœæ: 11mm Œred. wew.: 12mm

Szerokoœæ: 20 mm Wysokoœæ: 10mm Œred. wew.: 9mm

Miejsca zastosowania - mocowanie: gniazda akumulatora, uk³adu wydechowego.

Miejsca zastosowania - mocowanie: zbiornika paliwa, siedzenia, owiewek, b³otnika tylnego, pompy paliwa, wieszaka rejestracji

Miejsca zastosowania - mocowanie: ch³odnicy, owiewek

Miejsca zastosowania - mocowanie: b³otnika tylnego, lampy przedniej, lampy tylnej, owiewek

524 0000 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

12,90

524 0006 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

7,80

524 0009 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

23,30 524 0012 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

FILTRY UK£AD PALIWOWY

Szerokoœæ: 26 mm Wysokoœæ: 28mm Œred. wew.: 12mm

Szerokoœæ: 22 mm Wysokoœæ: 12mm Œred. wew.: 8mm

Szerokoœæ: 22 mm Wysokoœæ: 12mm Œred. wew.: 9mm

Szerokoœæ: 22 mm Wysokoœæ: 13mm Œred. wew.: 10mm

Miejsca zastosowania - mocowanie: podnó¿ków, uk³adu wydechowego

Miejsca zastosowania - mocowanie: siedzenia, lampy przedniej, lampy tylnej, ch³odnicy zbiornika paliwa, konsoli wskaŸników, obudowy filtra powietrza (air-box)

Miejsca zastosowania - mocowanie: lampy tylnej, gniazda akumulatora, zbiornika paliwa, b³otnika przedniego, os³ony silnika, konsoli wskaŸników, lampy przedniej, b³otnika tylnego, modu³u zap³onowego, cewki zap³onowej, ch³odnicy, owiewek, wieszaka rejestracji

Miejsca zastosowania - mocowanie: ch³odnicy, ch³odnicy oleju, zbiornika paliwa, lampy tylnej, owiewek, obudowy filtra powietrza (air-box), os³ony silnika, lampy przedniej, pompy paliwa

524 0015 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

9,59

524 0018 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

7,29

524 0021 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

7,40 524 0024 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

ZAWIESZENIE

Szerokoœæ: 25 mm Wysokoœæ: 13mm Œred. wew.: 10mm

Szerokoœæ: 25 mm Wysokoœæ: 13mm Œred. wew.: 9mm

Szerokoœæ: 23 mm Wysokoœæ: 7mm Œred. wew.: 13mm

Szerokoœæ: 22 mm Wysokoœæ: 15mm Œred. wew.: 9mm

Miejsca zastosowania - mocowanie: uk³adu wydechowego, zbiornika paliwa, pompy paliwa, ch³odnicy, obudowy filtra powietrza (air-box)

Miejsca zastosowania - mocowanie: ch³odnicy, zbiornika paliwa

Miejsca zastosowania - mocowanie: os³ony silnika, b³otnika tylnego, uchwytów do baga¿u

Miejsca zastosowania - mocowanie: ch³odnicy

NADWOZIE

524 0027 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

7,60

524 0030 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

7,80

524 0033 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

6,30 524 0036 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

NAPÊD

Szerokoœæ: 24 mm Wysokoœæ: 13mm Œred. wew.: 9mm

Szerokoœæ: 18 mm Wysokoœæ: 10mm Œred. wew.: 8mm

Szerokoœæ: 22 mm Wysokoœæ: 11mm Œred. wew.: 9mm

Szerokoœæ: 27 mm Wysokoœæ: 21mm Œred. wew.: 11mm

Miejsca zastosowania - mocowanie: ch³odnicy

Miejsca zastosowania - mocowanie: konsoli wskaŸników, pompy wody, owiewek

Miejsca zastosowania - mocowanie: owiewek, zbiornika paliwa, obudowy filtra powietrza (air-box)

Miejsca zastosowania - mocowanie: zbiornika paliwa, siedzenia

524 0039 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

7,40

524 0042 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

6,49

524 0045 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

10,50 524 0048 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

7,90

6,80

8,30

11,70

SILNIK WYDECH

Szerokoœæ: 20 mm Wysokoœæ: 7mm Œred. wew.: 9mm

Szerokoœæ: 30, Wysokoœæ: 11, Œred. wew.: 10

Szerokoœæ: 22 mm Wysokoœæ: 19mm Œred. wew.: 9mm

Szerokoœæ: 25 mm Wysokoœæ: 17mm Œred. wew.: 10mm

Miejsca zastosowania - mocowanie: b³otnika tylnego, lampy tylnej

Miejsca zastosowania - mocowanie: ch³odnicy

Miejsca zastosowania - mocowanie: wieszaka rejestracji

Miejsca zastosowania - mocowanie: zbiornika paliwa, uk³adu wydechowego

OPONY

524 0051 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

7,90

524 0054 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

11,00

524 0057 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

8,79 524 0060 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

NARZÊDZIA

Szerokoœæ: 18 mm Wysokoœæ: 7mm Œred. wew.: 8mm

Szerokoœæ: 23 mm Wysokoœæ: 15mm Œred. wew.: 12mm

Szerokoœæ: 23 mm Wysokoœæ: 37mm Œred. wew.: 12mm

Szerokoœæ: 25 mm Wysokoœæ: 12mm Œred. wew.: 10mm

Miejsca zastosowania - mocowanie: uk³adu wydechowego

Miejsca zastosowania - mocowanie: uk³adu wydechowego

Miejsca zastosowania - mocowanie: uk³adu wydechowego

Miejsca zastosowania - mocowanie: ch³odnicy, owiewek, lampy przedniej, zbiornika paliwa

524 0063 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

11,60

524 0066 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

5,90

524 0069 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

15,10 524 0072 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

CHEMIA RÓ¯NE

248

Szerokoœæ: 20mm Wysokoœæ: 7mm Œred. wew. 8mm

Szerokoœæ: 25 mm Wysokoœæ: 13mm Œred. wew.: 10mm

Miejsca zastosowania - mocowanie: konsoli wskaŸników, lampy przedniej

Miejsca zastosowania - mocowanie: gniazda akumulatora, ch³odnicy, b³otnika przedniego, b³otnika tylnego, lampy przedniej, zbiornika paliwa

524 0075 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

8,20

524 0078 guma m onta¿owa H onda 1 s zt.

7,40

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

15,10

10,80

06 nadwozie tom  
06 nadwozie tom  
Advertisement