Page 1


Det lå ikke i kortene, at jeg skulle tilbage til min hjemegn på lolland, efter uddannelse og karriere havde lokket mig til København. Men først blev jeg far - et par gange, endda - og så kom familiens firma derhjemme i knibe. Fokus havde i stigende grad været på de ’forkerte’ kunder. Noget måtte gøres.

Familien vendte hjem til Lolland, og jeg satte mig i direktørstolen. Fremsynethed var nøgleordet. Som 28-årig mødte jeg i 2002 den første store udfordring: fusionen af trykkeriet, min bedstefar grundlagde, med et andet lokalt trykkeri: Grafikom blev født. Det satte skub i udviklingen.

Da jeg fortalte dem om planen, kunne Carsten Holløse ikke skjule sin begejstring over vores vilje til at bryde den regionale ubalance på Lolland: ”Grafikom er i høj grad forandringsparat. I en tid hvor trykkerier lukker på stribe, har de fokus på at være mere end blot brevpapirsælgere”. Lige på kornet.

Selv om odds er barske - krisen har holdt sit indtog, og gang på gang optræder Lolland som udkantsområde i statistikkerne - går det faktisk rigtig godt for Grafikom. Det er lykkedes os at fylde ordrebogen igen, så vi nu er

De bedste ideer Jeg glæder mig til at stå i spidsen for den proces, der nu begynder med en forretningsplan. Og som følges op med coaching og uddannelse af medarbejderne.

klar til næste skridt i udviklingen fra trykkeri til kommunikationsbureau. Nye kompetencer Mine medarbejdere kender mig som entreprenørtypen, der hele tiden får nye ideer. De ved, at jeg hurtigt keder mig, hvis vi ikke er proaktive og rykker på de muligheder, vi sammen finder frem til. Derfor er næste skridt udvikling af helt nye kompetencer på områder, hvor traditionelle papirtryksager hidtil har stået alene. Nye medier og metoder skal integreres for at få budskabet ud til relevante modtagere. Her tænker jeg bl.a. på kanaler som web, mobil, bannere, events og e-bøger. Alle skal tænkes sammen, for kerneydelsen - budskaber på papir - bliver stadig mindre. Jeg har en vision om at være foran og tilbyde vores kunder noget, de ikke er klar over eksisterer. Eller er muligt. grafikom som mønsterbryder Derfor er det nu, visionen skal føres ud i livet. Det begynder med intern motivation og uddannelse. Projektet er præsenteret, og jeg har udnævnt en marketingansvarlig. Et af værktøjerne til realisering af strategien er den såkaldte ’Vækstpakke’ - et tilbud om rådgivning fra Væksthus Sjælland.

Trykt på Galerie Art Gloss 250 g

Det afgørende er at bevare jordforbindelsen. At holde processen på det operationelle plan. Det bliver ’walk the talk’ her på Sydhavsøerne - Grafikoms hjemmebane. Erfaringer fra forretningsudviklingen bruges i gennemgang af kundecases til at rådgive om og udvikle nye, profitable løsninger for kunder som dig. Vi vil vælges som samarbejdspartner, fordi vi er de bedste - til både at rådgive om udvikling af din markedsføring og at levere førsteklasses tryksager i højeste kvalitet. glædelig jul - og på genhør i et godt nytår.

lars Klostergaard Pedersen Fyrmester på branchens regionale fyrtårn ●

Der var eNgaNg et trYKKeri PUNKTUM

ı

3


BREDERE KOMPeteNCer GIVER DIG BEDRE RÅDGIVNING

som du kan læse i indledningen, har grafikom udviklet sig fra et traditionelt grafisk trykkeri til en tidssvarende one-stop kommunikationsvirksomhed. hvor du tidligere kun fik leveret det reklamemateriale, du bestilte, får du i dag også sparring om kampagnemålsætning, strategi og taktiske muligheder.

Det gælder overordnet om at maksimere udbyttet af dit reklame-/marketingbudget. Og som Lars siger i indledningen, er det Grafikoms mission at bidrage til denne optimering. Derfor sendes konsulenter og grafikere løbende på videreuddannelse, så deres kompetencer inden for de vigtigste fagområder styrkes yderligere. Nøgleordet har her i efteråret været ’Kunden i Centrum’. Dine kontaktpersoner hos Grafikom har deltaget på to kurser, der begge har uddannet dem i at give kunderne endnu bedre oplevelser i samarbejdet med Grafikom. 1. Kend dine kunder bedre Første kursus med konsulent og tidligere rektor for Reklameskolen Ole E. Andersen, MarkedsDialog, gav medarbejderne en indføring i segmentering, marketingtænkning, handlings- og promotionparametre, mediefunktioner og -kanalvalg. ’Paraplyen’ over kurset var branding og dennes betydning for kundens interne identitet samt eksterne image. Et emne, der tog udgangspunkt i Grafikoms nuværende kunder og derfor gav anledning til mange interessante, og ikke mindst relevante, debatter mellem deltagere og kursusleder. 2. Fra kendskab til relation Det andet kursus - ledet af Finn Thomsen, DIRECTion og formand for Dansk Direct Marketing Forening - havde som formål at give medarbejderne forståelse for kunderelationens betydning via en kombination af teori og praktik i en ’learning-bydoing’-proces. Missionen var at sætte sig i kundens sted og dermed få et indblik i de oplevelser, der tiltrækker, fastholder og udvikler kunder. Oplevelser med dels det købte produkt og dels Grafikoms rådgivning - i begge tilfælde udtrykt ved de indfriede forventninger, der øger din tilfredshed med Grafikom som samarbejdspartner.

To dias fra kurset, der giver konsulenter og kreative en ny vinkel på kunderelationen

4

ı

PUNKTUM

Trykt på Galerie Art Gloss 250 g


Er du klar over, at responsen på en direct

op til 50% respons mail kan øges med

ved blot at udsende en ’reminder’ til nonrespondenter efter 8-14 dage (opfølgende direct mail, der minder om/ forstærker budskabet)?

hvad betyder det for dig? De bredere Grafikompetencer(!) betyder, at vores samarbejde fremover får en ekstra, udbytterig dimension. Nu får du nemlig også gode råd om de faser, der ligger før og efter trykning - uden beregning: a) Hvordan gennemfører du den optimale kampagne (mht. effekt)? b) Hvordan får du det største udbytte af budgettet (mht. lønsomhed)? Du kan altså med fordel tage din kontaktperson med på råd allerede i planlægningsfasen. Lige som du ikke mindst bør gøre det, når det gælder kampagneopfølgning. Af både respondenter og de, der ikke reagerer. Vores rådgivning handler kort sagt nu også om at udfordre din briefing, så du får endnu mere ud af samarbejdet! ●

Trykt på Galerie Art Gloss 250 g

”GRAFIKOM HJÆLPER OS MED KREATIVE LØSNINGER” Boehringer Ingelheim Vetmedica er en af de kunder, der allerede har udbytte af Grafikoms bredere kompetencer, hvor professionelle grafikere udvikler troværdige, kreative løsninger i høj kvalitet. ”Vi bruger ofte direct mail i forbindelse med kampagner over for dyrlæger i Norge, Sverige og Danmark og har gennem længere tid set det som en god kontaktform i kraft af den direkte, målrettede kommunikation” Produktchef Ann Charlotte Christensen, Boehringer Ingelheim Vetmedica ●

PUNKTUM

ı

5


Sender JERES visuelle identitet de rigtige SIGNALER? hvornår har i sidst set med kritiske briller på jeres visuelle identitet (det visuelle indtryk, i gi’r os andre af jeres virksomhed)? eller spurgt jer selv, om den nu også sender de rigtige signaler om jer - og styrker den profil, i ønsker at have i markedet? uanset hvor kunderne møder jer!

Det bedste - og mest relevante - er at tage ’kundekasketten’ på og betragte virksomheden udefra. Se på alle de elementer, der viser jeres profil - domicil, køretøjer, website, breve, visitkort, udstillingsmateriale, annoncer, reklamefilm etc. Ser du samme identitet overalt? De bedste resultater opnås gennem dialog, hvor forskellige synspunkter mødes... udfordres... og resulterer i en synergi, der giver jer den optimale løsning. Vores kunder oplever det løbende. Det har I selvfølgelig også mulighed for. En af de Grafikom-kunder, der har bedt os om at skabe en visuel identitet, er Fonden Femern Belt Development. Det skete efter en logo-/designkonkurrence for projekterne ’Klar til Femern Belt’ og ’Belt Trade’, hvor fokus var på vores designkompetencer og den kreative sparring om udvikling af deres virksomhed.

Her FÅr dU eT iNDtrYK AF FONdeN, iNdeN dU lÆSer OM dereS OPleVelSe Med GrAFiKOM:

hvem står bag projektet? ”Klar til Femern Bælt 2012” er udviklet af Femern Belt Development i samarbejde med Dansk Industri, Wirtschaftsförderung Lübeck og Industrie- und Handelskammer zu Lübeck. “Klar til Femern Bælt 2012” er finansieret af partnerne samt EU’s INTERREG program, Vækstforum Sjælland samt EU’s Socialfond. Projekt ”Belttrade” Med den faste forbindelse over Femern Bælt skabes en ny og stærk erhvervsregion langs aksen Øresundsregionen-Hamborg, der rykker nabolandene tættere sammen og giver grobund for vækst. Det dansk-tyske projekt BeltTrade styrker små og mellemstore virksomheder (SMV) på begge sider af bæltet via kompetenceopbygning og netværk på tværs af grænsen. Formålet er at udnytte muligheder for vækst i perioden for den faste forbindelses etablering. Derudover brandes Femern Bælt-regionen og dens virksomheder for at tiltrække investeringer og opnå en vedvarende og bæredygtig erhvervsudvikling i området.

6

ı

PUNKTUM

Trykt på Galerie Art Gloss 250 g


udvikling af Femern Bælt-regionen Formålet med projektet er at skabe øget vækst i hele Femern Bælt-regionen og et løbende samarbejde mellem virksomheder og -organisationer på dansk og tysk side. Derfor analyseres sammensætningen af regionens brancher. Kriterier, der kan udvikle og styrke regionens virksomheder på sigt, identificeres. Og der udvikles en brandingstrategi, der øger opmærksomheden om udviklingspotentialet i Femern Bæltregionen. Belttrades tilbud styrker jeres virksomhed I kølvandet på den faste forbindelse over Femern Bælt har virksomheder i Femern Bæltregionen en enestående mulighed for at byde ind på et hav af opgaver og få adgang til nye markeder. BeltTrades seminarrække gør jeres virksomhed parat til de udfordringer, der kommer i forbindelsens udbuds- og byggeperiode. Og med BeltTrades database får I en platform, hvor du I målrettet præsenterer jeres kompetencer over for de store entreprenørkonsortier. Konkurrencen om at få del i opgaverne bliver hård, da lande med et lavere lønniveau har en økonomisk fordel. Derfor kan I sammen med Femern Bælt-fonden forbedre virksomhedens konkurrenceevne på andre områder og med fordel opkvalificere jer inden for fx kvalitetsstyring, certificering, dokumentation og uddannelse. Det får I hjælp til – også økonomisk.

“D ie Ang stär ken ebo te von Bel Ihr Un tTr ade tern ehm en” “Be ltTr ade s tilb virk som ud styr hed ” ker din

47306_brochur

“En Fehma twicklung der rnbelt -Regio n” “Udvi Femern kling Bælt region af en”

e_s16.in

dd 1

01/11/

erne Ihr Unt stär ken hed ... Tra de virk som von Belt ebo te ker din ud styr Die Ang des tilb Belt Tra

Femern Bælt-fonden og Grafikom ttra www.bel

de.de

ttra . www.bel

hme n...

de.dk

“Vi har fået nye flotte logoer til vore to projekter ”Klar til Femern Belt 2012” og “BeltTrade”, som skal skabe netværk på tværs af lokale, regionale og nationale grænser i kølvandet på Femern Bælt-projektet. Grafikom har designet logoet, der afspejler vores håb for den udvikling, projektet forventeligt giver. Vi er overordentligt tilfredse med Grafikoms håndtering af projektet og ikke mindst med den endelige løsning”. Grænseløst

ltregion

Grenzenlose

Zusammena

rbeit

47285 Brochur

e.indd 1

Marjun Dalsgaard - Coordinator of Media Relations and Communication, Fonden Femern Belt Development. DEVEL

OPME

NT

d fo nye u

ba g st år Hv em oj ek te t? pr

kl ar ny e ud fo rd ri ng

samarbejde

Fehmarnbe

ti l k la r ger r d r in

arbejde ent i sam mDevelopm Handelska ern Belt trie- und t EU’s let af Fem og Indus erne sam 2” er udvik ung Lübeck af partn Bælt 201 rder sieret . Femern schaftsfö 2” er finan socialfond ”Klar til tri, Wirt Bælt 201 k Indus samt EU’s Femern med Dans sjælland “Klar til Lübeck. sTFoRUM VæK mer zu program, INTERREG

Få en uforbindende vurdering af jeres muligheder ved at kontakte Dorte Bjerg Nielsen, dbn@grafikom.dk

Fonde

rn n Feme

lopme Belt Deve

cente nt · Viden

vegår r Råha

Grænseløs

d · Marib

· 4960 ovej 9

Holeby

feme 40 · info@ 67 61 · Tlf. 54 DEN EUROPÆI

SKE UNION

Den Europæisk

rn.info

feme · www.

DEVEL

OPME

rn.info

NT

e Socialfond

t samarbejde

Fehmarnb

eltregion arbeit e Zusammen

Grenzenlos

Trykt på Galerie Art Gloss 250 g

ı

PUNKTUM 28/07/10

10.41

7


Marketingportal Nu kan dine kampagnematerialer

laves 30% hurtigere Det gøres med Grafikoms Marketingportal - en internetbaseret kombination af marketingafdeling, reklamebureau og trykkeri, der gi’r direkte adgang til alt reklamemateriale døgnet rundt. Med kontant udbytte. Løsningen kaldes ’Cloud Computing’, fordi du på nettet (i ’skyen’) har adgang til marketing-programmer og arbejdsprocesser, der fritager dig for tidskrævende rutinearbejde. Tiden kan altså bruges på langt vigtigere – og mere kompetencekrævende - opgaver. Nu tilbyder Grafikom Cloud Computing med Marketingportalen, hvor du online får hjælp til de mange markedsføringsopgaver, der kommer før produktionen. Et af de nye tilbud hedder Web2Print – fra internet til tryk, - der • •

automatiserer og effektiviserer virksomhedens produktionsprocesser forbedrer overblikket over alle dens dokumenter og marketingmaterialer

• •

øger fleksibiliteten i disses udvikling og opdatering og ikke mindst resulterer i væsentlig større lønsomhed.

Hemmeligheden bag portalens fleksibilitet er faste skabeloner, så du selv udarbejder, redigerer og godkender materialet, inden det sendes til sælgere eller producenter. Du kan derfor foretage rettelser helt op til kampagnestart og derved spare både tid og penge. Det handler om procesoptimering Normale arbejdsprocesser ved udarbejdelse af kampagner involverer typisk en lang række personer eksternt såvel som internt. Og da udarbejdelse af kampagnemateriale generelt sker med mange manuelle overleveringer, øges risikoen for fejl undervejs – og dermed for højere omkostninger. I takt med automatisering af disse processer reduceres fejlmulighederne. Samtidig med, at alle berørte personer – fra planlægning over kreativ udvikling til tryk og levering – i hele processen arbejder efter de samme optimale rutiner. Med alle marketingelementer samlet ét sted – online – kan kampagner udvikles, produceres og distribueres via portalen alle døgnets 24 timer. Alle ugens dage.

8

ı

PUNKTUM

Trykt på Galerie Art Gloss 250 g


Marketingportalen hjælper både budget og sælgere.

eN NutiDig lØSNiNG Med FreMtiDig FOrTJeNeSTe

Et bedre, samlet overblik. Og nok så vigtigt: konstant opdaterede kampagnematerialer, der oven i købet let kan ændres og lynhurtigt distribueres til sælgeren i marken. Resultatet er økonomisk gevinst allerede fra første anvendelse!

Prøv det selv... Besøg http://brandbank.grafikom.dk og log på med Brugernavn: grafikom og Adgangskode: demo Klik smartguide, indtast dine oplysninger, klik fortsæt og følg vejledningen.

Om udbyttet siger markedschef Peter rydell fra Dansk Cater: ”Tidligere oplevede vi, at kampagnematerialer kom for sent ud til sælgerne - det kostede på bundlinien. Med Grafikoms Marketingportal har vi bedre styr på elementer og processer med en markant tidsbesparelse som resultat. Derudover oplever vi mere tilfredse og produktive sælgere” ●

Trykt på Galerie Art Gloss 250 g

Vil du vide mere om Marketingportalen er du meget velkommen til at kontakte Michael Clausen, mc@grafikom.dk

Marketingportal

Oplev Marketingportalen ’live’ ’Seeing is believing’ siger man, så du bør selvfølgelig også opleve Marketingportalen ’live’:

PUNKTUM

ı

9


DIGITAL EMBALLAGE redUCerer lAGer OG SPild

Én af de virksomheder, der har set fordelene ved digitalprint, er Ortofon a/s - fra græsk ’orto’ (korrekt) og ’fon’ (lyd) - i Nakskov, hvor man siden 1918 har været en af verdens førende producenter af finmekaniske præcisionskomponenter. hvad der begyndte med lydspor til spillefilm har siden udviklet sig til i dag at inkludere unikke løsninger til industrier som medicinal, høreapparat og audio. Vi besøgte Ortofon og talte med fabrikschef René Elsborg: ”Hvorfor bruger Ortofon nu Grafikom Digitalprint til jeres emballager? Og hvilket udbytte opnår I ved denne produktionsmetode?” ”Tidligere måtte vi bestille emballager i store oplag, da de blev trykt i offset, hvilket ofte resulterede i et stort lager og risiko for forældede emballager. Med Grafikoms digitalprint bestiller vi nu lige netop det antal, der er brug for - en slags ’just in time’levering, der ganske vist koster 10% mere men til gengæld reducerer vores lager- og spildomkostninger med 30%. Altså ingen kasseret emballage på grund af forældelse!” ”Men ét er udbyttet set indefra - fra Ortofons side. Hvad med markedets udbytte - altså når vi ser det fra jeres kunders side?” ”Her er den største fordel absolut muligheden for at få leveret vores produkter i emballager i meget små serier - faktisk helt ned til kun 100 eksemplarer. Det betyder, at vi fx kan tilbyde pickups til musikbranchen i individuelt tilpasset emballage, så DJ’s (disc jockeys) kan få deres ’egne’ pickups med navn og portræt på æsken. Berømte navne på internationalt anerkendte produkter - det er næsten ubetalelig image-pleje.” ”Hvorfor har I så valgt Grafikom Digitalprint til at levere jeres emballager?” ”Det var nærliggende - i både faktuel og overført betydning, da Grafikom ligger ’lige rundt om hjørnet’. En anden vigtig årsag er Grafikoms evne til også at rådgive om nye muligheder - både på det grafiske område og når det gælder udvikling af vores markedsføring” ●

Vil du vide mere om digital emballage, er du velkommen til at kontakte Kennet Nordstrøm, kn@grafikom.dk. Her kan du også bestille en emballageprøve.

10

ı

PUNKTUM

Trykt på Galerie Art Trykt Glosspå 250 xxx g


Miljø-mærkning HOS

GRAFIKOM

Efter klimatopmødet i København (COP15) med tvivlsomme resultater forventede mange, at efterspørgslen på miljømærkede produkter ville falde i takt med, at topmødets øgede fokus på klima og miljø klingede af. i grafikom oplevede vi det modsatte Mange af vores kunder ønsker at gøre en indsats for miljøet og samtidig udnytte den positive afsmitning, Svanemærkede produkter har på deres virksomheds image. En del kunder vælger fast at Svanemærke deres tryksager for at sende et tydeligt ”grønt” signal gennem et stærkt og velkendt mærke. Grafikom producerer nu flere Svanemærkede produkter end op til topmødet. Derudover oplever vi en øget interesse for Co2-neutralt papir og for klimakompensering af tryksager. Det bør i den forbindelse nævnes, at vores fokus på anvendelse af miljøvenlige grafiske produkter går flere år tilbage og allerede i 2001 kvalificerede vi os til Svanemærket – din garanti for bæredygtige tryksager

Vil du vide mere om Svanemærkning, Co2 neutralet papir eller Klimakompensation, er du meget velkommen til at kontakte Oscar Møller Nielsen på omn@grafikom.dk.

Beregn selv dine tryksagers miljøpåvirkning Hvad betyder tryksagen egentlig for miljøet - i alle fem faser af dens livscyklus (papir, prepress, tryk, efterbehandling og bortskaffelse)? På www.miljonet.org - udviklet af Grafisk Arbejdsgiverforening med støtte fra Miljøstyrelsen og Erhvervsfremmestyrelsen - er en stor del af den tilgængelige viden om tryksagens miljøpåvirkning samlet. Dér kan du udfylde et spørgeskema og få hjælp til at udarbejde en miljøprofil på en konkret tryksag.

PUNKTUM

ı

11


12

PUNKTUM

Trykt p疇 Galerie Art Gloss 250 g


grafikom har - som tidligere nævnt - udviklet sig fra et traditionelt trykkeri til en moderne kommunikationsvirksomhed. Det betyder bl.a., at vores kompetencer i dag inkluderer alle de fagområder, der er forudsætningen for at levere markante, sælgende marketingløsninger. Ét af områderne er det kreative. Det er her, der arbejdes efter den Wikipedia’ske definition: ’Kreativitet er evnen til at kombinere eksisterende viden på en ny måde’. Det kan Grafikoms grafiske afdeling. Her kombineres en række meget forskellige kompetencer på en måde, så synergien er til at få øje på - fra traditionel ombrydning (bog- og magasinproduktion) over anderledes kreative løsninger (idé og design) til revitalisering af logo/designlinier. Det hele udviklet i forlængelse af professionel, strategisk marketingrådgivning med fokus på resultater og lønsomhed. at tænke ’ud af boxen’ gør den berømte forskel I en tid, hvor vi dagligt påvirkes af flere tusinde reklamebudskaber, gælder det mere end nogensinde om at adskille sig fra ’de andre’. Ord og billeder skal supplere hinanden og skabe synergi, så effekten af budskabet optimeres. Det ved Grafikoms kreative grafikere. Lige som de ved, at de kun ved at tænke ’ud af boxen’ kan levere resultatskabende løsninger. Det er forskellen på kreative og anderledes kreative grafiske løsninger! ●

Her får du anderledes

kreative grafiske løsninger Kontakt kreativ grafiker Pernille schwarz rasmussen psr@grafikom.dk hvis du vil vide mere om kreative grafiske løsninger.

Trykt på Galerie Art Gloss 250 g

PUNKTUM

ı

13


Tænk over udtrykket i dine tryksager og øvrig kommunikation. Start i det små med at vælge eks. fonten Garamond som alternativ til Times eller Optima i stedet for Arial. Er du i tvivl, hvad der kunne være det rigtige for dig og din virksomhed, hjælper Grafikom gerne videre..


Grafikom A/S · C.E. Christiansens vej 1 · 4930 Maribo · Tel 54 76 00 41 · Fax 54 76 00 55 · www.grafikom.dk

Punktum  

Vinter catalog 2010

Advertisement