Page 1

Information om studieretninger

Åbent Gymnasium Lø rdag 25. januar 2014

H . P. H a n s e n s v e j 8 . T l f . 9 7 2 2 1 0 6 6 . w w w. h e r n i n g - g y m . d k


Indhold:

3. Velkomst fra rektor og elevråd 4. Program for Åbent Hus-dagen 5. Lokaleoversigt 6. Orientering om studieretninger 7. Grundforløb og studieretningsforløb 8. Studieretning 1 9. Studieretning 2 10. Studieretning 3 11. Studieretning 4 12. Studieretning 5 13. Studieretning 6 14. Studieretning 7 15. Studieretning 8 16. Studieretning 9 17. Studieretning 10 18. Studieretning 11 19. Studieretning 12 20. Optagelse

2


Velkommen til Åbent Gymnasium på Herning Gymnasium 2014. Vi er en stor skole som har rigtig meget at byde på. Hver dag møder mere end 1000 elever op til undervisning af høj kvalitet forberedt af fagligt dygtige og engagerede lærere. Vores i forvejen gode fysiske rammer er i færd at blive udvidet, så der til august står en topmoderne skole klar til at modtage nye og gamle elever. På Herning Gymnasium holder vi hele tiden fokus på, hvad der er vigtigt i vores daglige arbejde. Skolens vision lyder: 1. Vi ønsker, at hver eneste elev udvikler evnen til at undres og begejstres 2. Vi ønsker, at hver eneste elev trives, bliver dygtig og får lyst til videre uddannelse 3. Vi ønsker at hver eneste elev bliver en ansvarlig borger i fremtidens samfund Denne vision opfyldes på mange forskellige måder i det 3-årige uddannelsesforløb, men først og fremmest i den daglige undervisning uanset, hvilken studieretning man har valgt. Åbent Hus-dagen er et tilbud til dig og dine pårørende om at komme indenfor på Herning Gymnasium og få information om, hvad uddannelsen til studentereksamen rummer. Det er samtidig en mulighed for at få et indtryk af hvad de forskellige studieretninger indeholder og desuden få et lille indblik i, hvad der foregår til daglig. Se nærmere i programmet for dagen. Endnu engang velkommen til Herning Gymnasium. Held og lykke med at træffe en rigtig beslutning til marts. Venlig hilsen Søren Brøndum Rektor Til kommende elever på Herning Gymnasium At starte på gymnasiet kan virke både stort og skræmmende. Det vil for mange - der tales her af erfaring - være både kaotisk, intimiderende og udmattende, men det vil også være starten på et kapitel af jeres liv, som I ikke kommer til at fortryde. Til tider er det hårdt og svært, men alt i alt kan det blive 3 fantastiske år hvis man er indstillet på at lade det ske. I vil på Herning Gymnasium få alle de rette forudsætninger for at udvikle jer. Næsten ethvert ønske I måtte have, hvad end det er af faglig, social, politisk, religiøs, musikalsk eller fysisk karakter, kan blive indfriet her på skolen. Som de efterhånden vante gymnasieelever vi i Elevrådet er, vil vi råde jer til at gribe de muligheder og derved tilegne jer kompetencer som både læres i klasselokalet, men også i forbindelse med en lang række andre aktiviteter ved siden af den traditionelle undervisning. Hvorvidt de 3 år I vil få på Herning Gymnasium bliver de bedste af jeres liv, eller om de venner I får bliver de få, der holder hele livet, kan vi ikke svare jer på, men vi kan derimod informere jer om, at den hverdag vi oplever indtil videre i hvert fald ikke er hel skidt. De mennesker vi her på skolen er blevet introduceret til er i den grad potentielle kandidater til de få livslange venskaber. Derfor mener vi, at der er én enkelt, men ekstremt vigtig, ting som bør huske inden I starter her på skolen: ”Glæd jer!” Elevrådet

3


Åbent Gymnasium Lø rdag 2 5 . januar 2014 kl. 10.00-14.00

Orienteringsmøde kl. 10.00 Introduktion til stx på Herning gymnasium Studentereksamensuddannelsen – indledning v. rektor Søren Brøndum 1. musikindslag fra årets musical Gennemgang af gymnasiets opbygning og fagudbud ved studievejlederne Tina Hvolbøl og Tomas Christensen 2. musikindslag fra årets musical Præsentation af elevrådet v. elevrådsformand Anne-Sofie Møller Olesen 2.u Introduktion til den resterende del af arrangementet v. rektor Søren Brøndum kl. 11.30 Introduktion til stx på Herning gymnasium Studentereksamensuddannelsen – indledning v. rektor Søren Brøndum Gennemgang af gymnasiets opbygning og fagudbud ved studievejlederne Tina Hvolbøl og Tomas Christensen I fællesområdet foran festsalen orienteres der hele dagen ved: Rektor Søren Brøndum, studievejledere og elevrådsformanden Præsentationsrunder til vores 12 studieretningerne (se side 7) kl. 11.15 1. runde kl. 11.50 2. runde kl. 12.15 3. runde Dørene til undervisningslokalerne er åbne i tidsrummet kl. 11.05 - 13.55 I er meget velkomne til at kigge indenfor. De forskellige klasser har normal skoledag. Elevguiderne vil meget gerne vise jer rundt på skolen. Kl. 13.55

Slut - samtidig med skoledagen i øvrigt.

4


Herning Gymnasium

Pavilloner P1 P2 P3

Multisal 1101

Til hallen ( 601 og 602 )

STUEPLAN KL. 10.00-11.05 FÆLLES ORIENTERING om gymnasiet

11 - gangen Billedkunst, dramatik 1167 1163 1161

Kantine

Festsal 1131

Musik 1127 1129

Mediatek 1141

Rektor Søren Brøndum Studievejlederne Elevrådsformanden

Foyer INDGANG

Fællesområde 21 - gangen Administration Mødelokaler Lærerforberedelse

2150 2140

31 - gangen Humanistiske infolokaler og studieområder 3103 3131

2110

3129

3105

2130

3127

3107

(3125)

2146

3123

(3111) 3115

3121 Herning Gymnasium

1. SAL

12 - gangen Naturvidenskabelige infolokaler og laboratorier 1277 1275 1273 1267 1265a 1263

Studieområde

Infolokaler 1249 1247 1245 1243

Studieområde

32 - gangen Humanistiske infolokaler og studieområder

22 - gangen Naturvidenskabelige infolokaler og laboratorier 2201 2227

3231

3201

2225

2203

3229

3203

2223

2205

(3227)

3205

2221

2207

(3225)

3207

2213

3223

3209

2215

3221

3215

5


Kig indenfor

Hvor kan jeg høre om de forskellige studieretninger? Studieretning

Lokale

GrĂŚsk, Latin

3105

Fransk A, Engelsk A tysk B Spansk A, Engelsk A, tysk B

3121

Tysk A, filosofi B

3215

Engelsk A, Mediefag B

3202

Samfundsfag A, biologi B, mat

3111

Samfundsfag A, Mat A, informationsteknologi B

3225

Matematik A, fysik B, kemi B

2207

Bioteknologi A, Matematik A, fysik B

2203

Geoscience A, Matematik A, kemi B

2223

Biologi A, Matematik A og IdrĂŚt B / Psykologi B

2227

Musik A, matematik B, fysik B Musik A, Engelsk A, drama B

1127

6


Grundforløb og studieretning Grundforløb Uddannelsen til studentereksamen begynder med et grundforløb på ½år. Fagene i grundforløbet, som er de samme for alle elever, omfatter: Dansk, Historie, Engelsk, 2. fremmedsprog, Matematik, Fysik, Samfundsfag, Idræt, Kunstnerisk fag samt Almen Sprogforståelse og Naturvidenskabeligt Grundforløb. Grundforløbet giver dig indsigt i gymnasiets fag og arbejdsmetoder og er forhåbentlig med til at bekræfte dig i dit valg af gymnasial uddannelse.

Studieretningsforløb Efter grundforløbet følger et studieretningsforløb på 2½ år. Studieretningen defineres af 2-3 studieretningsfag og en række obligatoriske fag. De obligatoriske fag på alle studieretninger omfatter: Dansk, Historie, Engelsk, 2. fremmedsprog, Matematik, Fysik, Samfundsfag, Idræt, Kunstnerisk fag, Oldtidskundskab, Religion samt 2 af fagene biologi/kemi/naturgeografi og desuden Almen Studieforberedelse. Dit valg af studieretning gør det muligt at beskæftige sig i dybden med fag, der særligt har din interesse og/eller som kvalificerer dig til at komme ind på en bestemt videregående uddannelse. Herning Gymnasium udbyder 12 forskellige studieretninger inden for 4 hovedkategorier.

Studieretninger Sproglig

Samfundsvidenskabelig

Naturvidenskabelig

Kunstnerisk

De sproglige studieretninger vælges af elever, der her øre og interesse for sprog, og som er interesseret i livet og mennesker i verden udenfor Danmark. I arbejdet med sprogfagene vil du møde sproget både som system og i praksis, og du møder samfundet, kulturen og menneskene i de lande, hvor sprogene tales.

De samfundsvidenskabelige studieretninger vælges af elever, der interesserer sig for samfundsforhold i såvel Danmark som i resten af verden. På studieretningerne får du en mere nuanceret forståelse af samfundets opbygning og en dybere indsigt i de dynamiske kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen.

De naturvidenskabelige studieretninger vælges af elever, der er interesseret i at forstå naturfænomener. De kan lide at arbejde med forsøg og at gøre deres egne iagttagelser i laboratoriet. Du får en solid baggrund for at forstå naturvidenskabelige sammenhænge samt at deltage i samfundsdebatten om etiske, miljømæssige og teknologiske spørgsmål

De kunstneriske studieretninger vælges af elever, som nyder at arbejde med deres musikalske udtryk via sang og/eller sammenspil i alle mulige former, og som samtidig ser en udfordring i at gøre det både i teori og praksis. Du har på Herning Gymnasium muligheden for at vælge en kunstnerisk studieretning, som ud over musik og engelsk prioriterer enten naturvidenskab eller dramatik.

Vælg mellem: Græsk A Latin A

Fransk A/ Spansk A Engelsk A Tysk B

Samfundsfag A Matematik B Biologi B Matematik A Fysik B Kemi B

Bioteknologi A Matematik A Fysik B

Musik A Matematik B Fysik B

Tysk A Engelsk A Filosofi B Mediefag B Samfundsfag B Samfundsfag B

Samfundsfag A Matematik A Informationsteknologi B Geo science A Matematik A Kemi B

Biologi A Matematik B Idræt B eller Psykologi B

Musik A Engelsk A Dramatik B

På de følgende sider kan du læse mere om hver enkelt studieretning. Rundt omkring på skolen, vil det på Åbent Hus-dagen være muligt at få nærmere information om studieretningen og det faglige samspil ved forskellige faglærere. Se oversigten andet sted i hæftet, hvor det foregår.

7


Græsk A, Latin A

Carpe diem

”Carpe diem” er latin og betyder grib dagen. Det er en opfordring fra den romerske digter Horats (65 f.Kr.-8 f.Kr.) til at leve i nuet og glemme døden. Citatet er et godt eksempel på den græske og romerske litteraturs aktualitet. Denne vending er gennem århundrederne blevet til ”bevingede ord” og genfindes i dag så forskellige steder som i filmen Døde poeters klub og i sangtekster af bl.a. Metallica. I mødet med de to klassiske sprog græsk og latin trænes du først og fremmest i grammatik, men ikke mindst også i retorik, litteratur og Antikkens kulturhistorie. Du bliver ekspert i sprogvidenskab i særdeleshed og humaniora i almindelighed. Den klassiske studieretning er det oplagte valg for dig, der interesserer dig for emner som demokratiets historie, europæiske sprog, grammatik, poesi, arkæologi og teologi. På den klassisksproglige studieretning går vi i dybden med klassikerne ved at nærlæse teksterne på originalsproget. Da du skal have rigtig mange timer i græsk og i latin, skal du regne med, at der bliver udviklet nære relationer eleverne og læreren imellem. I arbejdet med at lære græsk og latin bliver du også bedre til dansk, engelsk, tysk og fransk eller spansk. Det er ikke nogen hemmelighed, at ’klassikere’, som man kalder klassisksproglige studenter, er særdeles godt forberedt til at studere enten humaniora eller samfundsvidenskab på landets universiteter(f. eks. jura). Du har mulighed for at vælge matematik på B-niveau, der kræves til mange videregående uddannelser. Da Græsk og Latin er grundlaget for den europæiske kulturhistorie, giver det rigtig god mening at arbejde sammen med de fleste fag inden for gymnasiets fagrække.

Forløb/emner på tværs af fag: Græske og romerske myter: Hvordan genfortælles myten om Fædra hos Herman Bang? (græsk/latin og dansk) Retorik: Hvilke klassiske retoriske virkemidler anvender Obama, når han skal overbevise republikanerne? (græsk/latin og engelsk) Demokrati: Hvordan minder vores demokrati om Athens demo krati i 400-tallet f.Kr.? (græsk/latin og samfundsfag) Naturfilosofi: Vidste man i Antikken, at jorden er rund og at hvaler er pattedyr? (græsk/latin og naturvidenskabelige fag) Harry Potter: Hvordan bruger J.K. Rowling græsk og latin som inspiration til navne og trylleformularer i sin magiske verden? (græsk/latin og engelsk) Kvinders rettigheder: Hvordan kan det være, at kvinder ikke måtte komme i det athenske teater, når så mange athenske tragedier har en stærk kvinde i hovedrollen? (græsk/latin og samfundsfag) Slaveriet: Var romerske slavers hverdag hårdere end amerikanske slavers hverdag før slaveriets ophævelse i 1865? (græsk/latin og engelsk) Kærlighedsdigte: hvordan skildres kærlighed hos den græske (kvin delige) digter Sappho, den romerske digter Catul og den danske digter Emil Aarestrup? (græsk/latin og dansk) Ud af huset – eksempler: Ekskursioner til Århus eller København (Antikmuseet, Thorvald sens Museum, Glyptoteket, teatret) Studierejse til Grækenland eller Italien Foredrag og besøg på Aarhus Universitet Sommerskole på Det Danske Institut i Rom (mellem 2.g og 3.g) Deltagelse i Klassikerforeningens nationale latinkonkurrencer

8


Fransk A / Spansk A, Engelsk A, Tysk B

Vil du tale med hele verden? Elevcitater: • Jeg valgte den supersproglige studieretning, fordi jeg elsker sprog og rejser. • Alle vores rejser har gjort et godt klasse sammenhold endnu bedre.

Vi møder udenrigskorrespondent Jesper Steinmetz foran Capitol i Washington, D.C.

Er du vild med sprog? Synes du, at verden omkring dig er spændende, og kan du lide at rejse? Er du fascineret af, hvordan mennesker lever i forskellige lande og kulturer? Så er den supersproglige studieretning det helt rigtige valg for dig! På den supersproglige studieretning får du mulighed for at besøge dine tre sprogområder: Tyskland, Frankrig/Spanien og USA. På nogle af turene kan du komme til at bo hos en elev fra en udenlandsk skole og få besøg af eleven her i Danmark.

Også i engelsk bygger vi oven på alt det, du allerede har lært. Du vil få en endnu større viden om det engelske sprog og engelsksproget litteratur, og du vil stifte bekendtskab med væsentlige historie- og samfundsforhold i de engelsksprogede lande. I engelskundervisningen taler vi engelsk stort set hele tiden. Gennem tekstarbejdet vil du naturligvis blive taget med til England og USA, men du vil også få et godt indblik i andre engelske sprogområder som Afrika, Australien og Indien. Engelsk er globaliseringens sprog, og efter tre år på gymnasiet vil du ubesværet kunne tale med hele verden.

Gennem arbejdet med dine tre fremmedsprog vil du se sammenhængen mellem dem, blandt andet hvordan ord og strukturer går igen i sprogene. Du kommer også til at lave tværfaglige opgaver, hvor sprogene arbejder sammen om et fælles emne. I fransk eller spansk lærer du sproget helt fra bunden, og du kommer til at arbejde med sproget både i skrift og tale. Vi starter med at lære det helt basale ordforråd og den mest nødvendige grammatik, og du vil meget hurtigt kunne sige nogle enkle sætninger på fransk/spansk. Senere udbygger vi de sproglige færdigheder gennem emnelæsning, hvor du vil opdage, hvor mange steder i verden man rent faktisk taler fransk/spansk, og hvad der kendetegner livet dér. I tysk bygger du videre på allerede erhvervet viden, da tysk er et fortsættersprog. Som fransk/spansk er tyskundervisningen hovedsageligt baseret på emnelæsning, hvor du vil få et uddybende kendskab til forskellige aspekter af tysk sprog, kultur og historie, fra før Tyskland blev Tyskland og helt frem til i dag. I 3.g har du desuden mulighed for at opgradere faget til A-niveau, hvor du for alvor får lov til at prøve kræfter med sproget, både grammatisk og sprogligt. Supersproglige elever på trappen foran Rigsdagsbygningen i Berlin

9


Tysk A, Filosofi B, Samfundsfag B

En rejse ind i Europas kultur, samfund og ideer

Profilbeskrivelse: Samfundsfag giver dig redskaber til at beskrive og analysere samfundsforhold i Danmark, fx velfærdsstaten, økonomien, kulturen og EU’s betydning. Vi kigger også på internationale forhold som klimaudfordringer eller Tysklands betydning for europæiske forhold. Du vil blive præsenteret for mange typer af tekster og informationer, herunder statistik og modeller. Videregående uddannelser, jobs i Danmark eller udlandet inden for handel eller turisme… Der er grunde ohne Ende til at gøre dig rigtig god til at forstå, tale og skrive tysk. Du opnår et højt niveau i tysk, så du behersker sproget og kan kommunikere næsten flydende både mundtligt og skriftligt. Du får mulighed for at fordybe dig i de tysksprogede landes kultur, historisk og især aktuelt. Det er vigtigt, fordi Tyskland er en central faktor i europæisk økonomi, politik og kultur. Kan vi stole på vores sanser? Findes der sikker viden? Har mennesket en fri vilje? Hvordan bør vi behandle hinanden? Faget filosofi beskæftiger sig med spørgsmål, som er grundlæggende for alle mennesker og alle fag. På tværs af fagenes grænser undrer man sig i filosofi over spørgsmål om verden og mennesket, bl.a. etiske spørgsmål i det globale samfund. Man reflekterer kritisk og øver sig i logisk argumentation.

Særlige kendetegn: Fagene kan fx samarbejde om spørgsmål som: Hvordan forandres livet i det senmoderne samfund? Hvilken rolle spiller indvandring i Danmark? Er Danmark ved at blive et multikulturelt land som fx Tyskland? Hvad er forskellene på danskere og tyskere? Hvad er personlig identitet, og hvor kommer den fra? Hvordan er politiske ideer blevet udviklet? Hvilken rolle spiller Tyskland i Europa i dag? Hvad skal vi med demokrati? …og hvordan kan vi overhovedet overhovedet vide noget sikkert om alt dette? Eksempler på aktiviteter ud-af-huset: Studierejse fx til Kiel, Berlin, Hamburg, Wien eller Basel. Evt. udveksling Virtuelt samarbejde med gymnasieklasser i Hamburg eller Frankfurt

10


Engelsk A, Mediefag B, Samfundsfag B

Medier, engelsk og samfundsfag

Det særlige ved denne studieretning er, at du kan vælge Mediefag, sammen med Engelsk på A-niveau og Samfundsfag på B-niveau I mediefag arbejder vi primært med kommunikation, film og tv. Arbejdet er både teoretisk og praktisk. Det teoretiske arbejde består blandt andet af analyser af tv-programmer og film. I analysearbejdet inddrages kulturelle og samfundsmæssige perspektiveringer. I den praktiske del af faget arbejder vi med egne produktioner, fra idéfasen til det endelige produkt. Det drejer sig f.eks. om små nyhedsindslag og kortfilm. Kombinationen af teori og praksis giver øget forståelse for mediernes produktionsforhold og deres indvirkning på os. I engelsk arbejder vi med engelsksproget kultur og litteratur. Vi skal læse og analysere noveller, romaner og avisartikler, essays osv. Vi skal også se nyheder fra engelsksprogede nyhedskanaler, engelske dokumentarfilm og serier/film. Vi arbejder gennem de 3 år frem imod en beherskelse af sproget på højt niveau såvel mundtligt som skriftligt samt viden om engelsksprogede lande og deres kultur. England og USA er vores hovedfokus, men vi vil også se på andre dele af den engelsktalende verden, f.eks. Indien eller Østafrika.

gode muligheder for et tværfagligt samarbejde med Mediefag. Der vil blive anvendt flere forskellige former for materialer, herunder statistik, modeller, filmdokumentarer og tekster. Fagene kan fx samarbejde om emner som Indvandringens betydning for det danske samfund sammenlignet med forholdene i England Det amerikanske præsidentvalg Undersøgelse af sociale problemer blandt andet dokumenteret ved hjælp af egne filmoptagelser Politiske styreformer i forskellige lande Den moderne amerikanske tv-serie Vi rejser: Fagene udfoldes på studietur til fx London, hvor der blandt andet produceres medieindslag om livet i storbyen.

Samfundsfag på denne studieretning beskæftiger sig først og fremmest med danske samfundsforhold, f.eks. velfærdsstaten, den økonomiske krise, udfordringerne for de unge i det senmoderne samfund og massemediernes betydning for det politiske system, hvor der vil være

11


Samfundsfag A, Matematik B, Biologi B

Vores fælles fremtid - en globaliseret verden

I denne studieretning kommer du til at lære om relationer mennesker i mellem og mellem menneske og natur. Eksempelvis arbejder vi med den globale opvarmning set ud fra både en samfundsfaglig og en naturvidenskabelig synsvinkel. Samfundsfag: I samfundsfag kommer du til at arbejde med danske og internationale samfundsforhold. Faget bygger på empirisk og teoretisk viden om de dynamiske og komplekse kræfter, der påvirker samfundsudviklingen. Fokus er den aktuelle samfundsmæssige udvikling. Samfundsfag fremmer din lyst og evne til at forholde til og deltage i den demokratiske debat. Samfundsfag er et undersøgende og nysgerrigt fag. Du kommer til at læse om samfundsforhold, men centralt står også de aktivt opsøgende og udadvendte aktiviteter, samfundsfag er ikke udelukkende noget der læses om, men også noget der undersøges. Biologi: Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag, hvor du kommer til at arbejde eksperimentelt såvel i laboratoriet som i naturen. Biologi bidrager til menneskets forståelse af sig selv som – biologisk organisme og som samfundsborger – og giver dig faglig baggrund for udvikling af ansvarlighed, stillingtagen og handling i forbindelse med aktuelle samfundsforhold med biologisk indhold. Matematik: I matematik vil du i undervisningen arbejde med faget dels som et abstrakt og logisk fag og dels som et anvendelsesfag. I arbejdet med matematik som et abstrakt og logisk fag vil du lære, hvordan du argumenterer for et matematisk udsagn. I anvendelsesdelen vil du lære at opstille modeller som kan belyse aspekter fra andre fag. Når du har opstillet modellerne, kan du i disse lave matematiske beregninger og på den baggrund drage konklusioner vedrørende den sag, du undersøger.

Forløb på tværs af fag - eksempler: Alle fagene i studieretning kan indgå i tværfagligt samarbejde. Nedenstående er eksempler på samarbejde mellem specielt studieretningsfagene: Jordens klimaudvikling Gensplejsningsproblematikken Meningsmålinger Modeller anvendt i samfundet Mandatfordelinger i forbindelse med folketingsvalg Målinger og holdninger til fattigdom Hypotesetest Epidemier Sundhed Samarbejdsmuligheder er forskellige afhængig af om du vælger engelsk eller matematik på A-niveau. Ud af huset - eksempler Hald Sø ved Viborg København Studierejse Aarhus Universitet Forsøgscenter Foulum Private og offentlige virksomheder Ekskursion til vandhuller i lokalområdet Talentarbejde/deltagelse i konkurrencer Samfundsfag Cup Georg Mohr matematikkonkurrence Drug Hunter biologi formidlingskonkurrence Biologiolympiade Model United Nations debatkonkurrence

12


Samfundsfag A, Matematik, Informationsteknologi B

Er du optaget af, hvad der sker med samfundet i den digitale tidsalder?

I samfundsfag vil du få indsigt i danske og internationale samfundsforhold i dag. Det handler både om poli-tik, økonomi og sociologi. Vi kunne arbejde med så forskellige emner som hvem der egentligt har magten i vores samfund, hvad det betyder for vores identitet at vokse op omgivet af moderne medier, om USA vil blive ved med at være verdens supermagt og hvad globaliseringen betyder for den danske økonomi. Arbej-det i samfundsfag foregår både ved hjælp af teorier, faglige begreber, statistik og artikler og ved at diskute-re vores egne holdninger til emnet. I matematik kan man arbejde med meningsmålinger og deres troværdighed. Faget kan ligeledes præsente-re simple modeller , der er grundlæggende for opstilling af prognoser for f.eks. den økonomiske udvikling, de sociale udgifter eller antallet af personer i beskæftigelse i DK. Matematik og statistik er ligeledes grundlaget for at beskrive de forskellige former for ulighed i et samfund. I flere af ovennævnte emnekredse arbejdes der med data hentet fra Danmarks Statistik. I informationsteknologi ”Magten og ansvaret ligger hos de, der skaber teknologien, og som er i stand til at udnytte teknologien til fulde”, prof. Martin Zachariasen, Københavns Universitet. I informationsteknologi lærer du selv at udarbejde løsninger og produkter baseret på teknologi som eksempelvis Apps til mobiltelefoner, hjemmesider, spil til computere eller robotter. Faget lærer dig de prin-cipper, der er uafhængige af den enkelte teknologi. Du vil træne og lære at tænke kreativt, innovativt og abstrakt. Desuden lære du at formulere problemer, så de kan løses med inddragelse af informationstekno-logi. Uanset hvilket emne, vi beskæftiger os med, kommer du selv til at udarbejde teknologiske produkter, så du ikke blot bruger, men også skaber med teknologien. Potentialet for anvendelse af informationstekno-logi er stort og hele tiden kommer der nye anvendelsesområder, og det er svært at få øje på grænserne. Med faget får du mulighed for at lære at skabe og udnytte informationsteknologi.

Der er mange gode samarbejdsmuligheder mellem fagene. Eksempler på tværfaglige forløb kunne være: Prognoser om fremtiden: Kan vi stole på dem? Sociale medier: Hvad betyder de for vores opfattelse af politik? Fattigdom og ulighed: Hvor stor er uligheden i samfundet, og er ulighed et problem? Hvordan løser en computer matematiske problemer? Hvilke områder skaber vækst og job i en globaliseret økonomi? Økonomisk udvikling: Hvordan kan politikerne påvirke samfunds økonomien? Vælgere og partier: Hvorfor stemmer vi som vi gør? Hvordan kan teknologien bidrage til vores velfærdssamfund? Meningsmålinger: Hvor præcise er de? Der er gode muligheder for at opleve verden udenfor ved hjælp af fagene: Robotkonstruktion på Naturvidenskabernes hus København – magtens centrum: Folketinget, Nationalbanken, interesseorganisationer, tænketanke Besøg på varmestue for hjemløse Overvære retssager Besøg i fængsler Besøg på virksomheder

13


Matematik A, Fysik B, Kemi B

Science - undres du over naturfænomener? Undres du over naturfænomener? Sara, 3.y: ”Jeg vil helt sikkert læse noget indenfor naturvidenskaben. Linjen har været med til at vække min interesse endnu mere”. Inden for den moderne naturvidenskabelige forskning spiller kemi, biologi, fysik og matematik som videnskaber en stadig vigtigere rolle som bidragsyder til forståelse og udvikling af blandt andet bioteknologi, nanoteknologi, nye materialer, lægemidler og fødevareproduktion. Forskningen spiller således en afgørende rolle for det enkelte menneskes tilværelse og samfundets teknologiske og økonomiske udvikling. Fagområderne er således bredt repræsenteret i din dagligdag på en eller anden måde. Studieretningen arbejder med naturvidenskabelige fag og har vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder, såvel i laboratoriet som i naturen. Studieretningen giver gennem observationer i naturen og gennem eksperimentelt arbejde indsigt i samspillet i naturen og bidrager til forståelse af betydningen af menneskets aktivitet, herunder principperne for bæredygtig udvikling. Bærende studieretningsfag Kemi, biologi, fysik, matematik Matematik Matematik i gymnasiet har to ansigter. På den ene side beskæftiger man sig med at lave matematiske modeller på grundlag af virkelige problemstillinger og med at udvikle metoder til at analysere og løse problemer, som har rod i disse modeller. På den anden side interesserer man sig lige så meget for den abstrakte tænkning, det logiske ræsonnement og matematikkens indre væsen og æstetik. Matematikken er således både anvendelsesbetonet og abstrakt. Problemer, som man kunne støde på i matematik kunne f.eks. være: Design v.hj.a. differentialregning en beholder med et rumfang på 500 mL, som har en forudbestemt form. Beholderen skal laves med så lille et materialeforbrug som muligt. Beregn de optimale mål for beholderen. Bestem v.hj.a. integralregning rumfanget af en beholder med en kurvet overflade alene på baggrund af et billede af beholderen. Lav ved hjælp af 3-dimensionel geometri et skilt/motiv, som ligger fladt på jorden, men som vækker illusionen af, at motivet rejser sig op fra underlaget. Fysik Faget arbejder med de naturvidenskabelige metoder og synsvinkler, der bruges for at forklare og beskrive fænomener i vores omverden. Fysik er i høj grad et eksperimentelt fag, derfor vil forsøg/eksperimenter indgår som en væsentlig del af undervisningen. Formålet er, at du bliver rustet til at tage en videregående uddannelse indenfor teknik og naturvidenskab. Samtidig skal du kunne bruge fysik til at følge med i debatten i samfundet og kunne forholde dig kritisk til det, du hører. Du skal kunne

bruge fysik til at løse praktiske og teoretiske problemer. Vi kommer blandt andet ind på: Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede, Energi, Elektriske kredsløb, Elektriske og magnetiske felter, Bølger, herunder lyd og lys som eksempler på bølger, Kvantefysik, herunder fotoners energi, atomers og atomkerners opbygning, radioaktivitet m.m, Mekanik, herunder kraftbegrebet og Newtons love, gravitationsloven m.m., Fysik i det 21. århundrede. Der bruges IT-baseret udstyr, bl.a. til dataopsamling. Kemi Alt levende og den materielle verden udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. I kemi udforsker og beskriver vi stoffers egenskaber og betingelserne for, at disse kan reagere. Denne grundlæggende viden benyttes blandt andet til at udvinde og udvikle nye stoffer med nye egenskaber. Gennem hypoteser, eksperimenter og observationer får du en bedre forståelse af den verden, vi lever i, og hvordan kemien er repræsenteret i verden omkring dig. Vi kommer blandt andet ind på: Det periodiske system, forskellige reaktionstyper, mængdeberegning, energi forhold ved reaktioner, spektrofotometri, syrer og baser, puffersystemer, ligevægte, organiske og uorganiske forbindelser, reaktionskinetik. Kemi i dagligdagen Vidste du, at der sker en kemisk reaktion, når biler ruster og kobbertage bliver grønne? Ved du, hvorfor alkohol kan bruges som rengøringsmiddel og desinfektionsmiddel? Biologi Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er præget af udviklingen inden for moderne biologisk og bioteknologisk forskning. Biologi bidrager til menneskets forståelse af sig selv som biologisk organisme og som samfundsborger og giver faglig baggrund for udvikling af ansvarlighed, stillingtagen og handling i forbindelse med aktuelle samfundsforhold med biologisk indhold. Vi kommer blandt andet ind på: Celler, genetik, økologi, forplantning, fysiologi (et eller flere organsystemer) og evolution Biologi i dagligdagen Ved du, hvordan man kan undersøge menneske for, om det har en arvelig sygdom? Ved du, hvordan vi får omdannet det vi spiser, så vi kan få energi til at løbe? Internationalt perspektiv Seattle-science: Elever optages efter samtale/ interview. De undervises delvist på engelsk i perioden op til afrejse. Herefter følger 2 måneders studieophold på Edmonds Com-

munity College nord for Seattle, hvor der undervises i matematik, fysik, biologi, kemi, historie og engelsk. Elever indkvarteres privat indkvartering hos amerikanske familier. Med til turen hører også et kulturelt program. Øvrige naturvidenskabelige klasser: Studierejse i 2.g, som ofte går til Firenze. Der arbejdes i øjeblikket på at etablere kontakt til forskningsinstitutioner, som ud over at indgå som besøg på selve studieturen også rækker ind i den daglige undervisning. Elevudtalelser Cecilia, 3.y:”En science-linje kan umiddelbart godt fremstå nørdet og afskåret fra al slags humaniora. Men med en Seattlescience-linje, har man 100 % sikret sig en linje, hvor man får lov til at nørde i et internationalt forum. Dvs. ud over at opnå et naturvidenskabeligt perspektiv, får man også en international indsigt og samtidig mulighed for at skabe tætte bånd til ens klassekammerater – bånd jeg ikke tror, man ville kunne etablere i et almindeligt gymnasieforum. Det har faktisk været overraskende, hvor godt naturvidenskab samt det internationale har stemt overens på linjen”. Karl, 3.y: ”Den undervisning vi har fået på engelsk har forberedt os ekstremt godt på hvis vi vil til udlandet og studere, men også forberedt os på den videre læsning på f. eks. universitetet.”. Mia, 3.y: ”Jeg vil læse videre på universitet i et naturvidenskabeligt fag. Linjen lukker op for mange muligheder og mange overvejer at læse medicin eller læse til ingeniør. Lise 3.y: ”Den undervisning man ellers får på linjen er rigtig god og præget af gode faciliteter og fagligt dygtige lærere. Fagene er relevante og giver mange muligheder for videre uddannelse. Jeg regner blandt andet med at bruge matematik og engelsk fremtidigt. Denne linje har for mit vedkommende givet mig mulighed for at studere noget jeg rigtig godt kan lide, nemlig biotek, uden at være bundet af at skulle læse videre i denne retning, ikke at sige at denne retning ikke er et godt springbræt for folk der ønsker at læse f.eks. medicin”. Samlet vil jeg sige at Seattle Science er en rigtig god linje, der godt kan forbedres, men helt klart er værd at studere på. Når jeg ser tilbage på min tid på Herning Gymnasium kan jeg tydeligt se at det her har været det helt rigtige valg for mig.” Camilla, 3.y: ”Jeg har helt klart større muligheder for at studere internationalt nu (altså både i udlandet, men også tage en uddannelse i Danmark, hvor undervisningen foregår på engelsk), da jeg har haft erfaring med det i de 2 måneder i Seattle. - Jeg har fået forbindelser i USA, som jeg også vil kunne bruge fremover, hvis jeg ønsker at studere i USA.”

14


Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

Bioteknologi, matematik og fysik så behøver du ikke at vide mere

Bioteknologi er en teknologisk udnyttelse af biologiske systemer til forskning, analyse, produktion og sygdomsbehandling. Du vil opnå viden og indsigt i metoder, begreber og lovmæssigheder inden for biologi, kemi, biokemi og bioteknologi. Dette skal bl.a. bidrage til en forståelse af molekylærbiologiske funktioner i levende organismer. Der arbejdes både teoretisk og praktisk i faget og dette skal give dig en faglig indsigt, der gør at du udvikler en ansvarlighed og stillingtagende til bioteknologiske emner i en global verden. I matematik bliver du trænet i abstrakt og logisk tankegang. Du lærer at opbygge et matematisk argument og at udtrykke dig præcist. Du oparbejder en evne til at strukturere og løse komplicerede problemstillinger ved hjælp af matematik. I fysik opnår du fortrolighed med væsentlige naturvidenskabelige metoder og synsvinkler, der sammen med kendskab til fysiske fænomener og begreber åbner for en naturvidenskabelig tolkning af verden. Gennem arbejdet med eksperimenter og teoretiske modeller opnår du kendskab til opstilling og anvendelse af fysiske modeller. Og du kommer til at arbejde med emner den omfatter aktuelle samfundsrelevante problemstillinger.

Vi deltager i følgende konkurrencer: Biologi olympiade, Drug hunter dysten, George Mohr Du har på denne studieretning mulighed for at komme på 2 måneder studieophold på Edmond College i Seattle. Anvendelse af bioteknologi og fysik er central i vores undervisning. Derfor samarbejder vi med Aarhus Universitet, andre forskningsinstitutioner og private virksomheder f.eks. kartoffelmelcentralen i Brande.

“Det er bare en fed kombination af fag”

15


Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B

Er du fascineret af naturkræfter?

I geovidenskab vil du få en indsigt i menneskets forsøg på at udvikle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af geologiske og fysiske fænomener på Jorden. Det eksperimentelle arbejde har en stor plads i undervisningen, både i laboratoriet og i naturen. Gennem undervisningen i matematik bliver du trænet i abstrakt og logisk tankegang. Du lærer at opbygge et matematisk argument og udtrykke dig præcist. Du vil opdage, at sammenhænge i naturen og vores dagligdag forbavsende ofte kan beskrives matematisk. Kemi og geovidenskab samarbejder naturligt om en række emner, f.eks. vandets kredsløb, fossile brændstoffer, mineraler og bjergarternes cyklus. Forløb på tværs af fag: Jordens udviklingshistorie (jordskælv, vulkaner, datering) Vejr og klima (vindsystemer, global opvarmning) Vand (vandets kredsløb, is og gletsjere, vandkraft) Fremtidens energiforsyning (fossile brændstoffer, vindkraft, geoter- misk energi, solenergi) Ud af huset – eksempler: Søby Sø og Gudenåcentralen Studierejse til Nordatlanten (Færøerne, Island, Grønland) Foredrag og øvelser på Aarhus Universitet (Arctic Research Cen- ter og AU-Herning) Miljøskibet Tyra (havbølger) Private virksomheder i lokalområdet (vindmølleindustrien, Hede- selskabet) For at styrke de internationale kontakter, vil der blive etableret et samarbejde med gymnasier i de andre nordiske lande. Eleverne på denne studieretning vil få mulighed for at deltage i nationale og internationale konkurrencer, f.eks. Petro Challenge.

16


Biologi A, Matematik B, Idræt B eller Psykologi B

Er du fascineret af kroppen, psyken og naturen?

Biologi I Biologi kommer du til at arbejde med alt det der er levende. Mennesker, dyr, planter og mikroorganismer. Du får en bedre forståelse af din egen krop, viden om kost, motion, forplantning, sygdomme og miljøpåvirkninger. Viden om arternes udvikling gennem årtusinder og hvordan mennesket i dag påvirker naturen. Du lærer også om hvad bioteknologi i dag kan, hvordan vi kan undersøge fosteret inden det fødes, hvordan vi med genterapi kan behandle sygdomme, samt hvordan virksomheder kan bruge mikroorganismer til at producerer hverdagsprodukter som ost, vaskepulver, øl og medicin. Endelig kommer du til at diskutere etikken, bare fordi vi kan skal vi så – er klonede mennesker OK? Psykologi Psykologi handler om det individuelle menneske og mennesker i socialt samspil. Psykologi har teorier, som forsøger at forklare, forudsige og ændre mennesket. I psykologi foretages der udover almindelig undervisning feltarbejde, som er undersøgelser, der foretages og udarbejdes af eleverne: Mulige emner kunne være. Er gymnasiet repræsentativt ift spiseforstyrrelser i Danmark, Hvad er intelligens og det muligt at måle den? Hvilken indflydelse har dit humør på præstation? Er det muligt at blive lykkeligere gennem målrettet tankearbejde? Desuden indbydes eksperter til gymnasiet, som holder foredrag – emner kunne her være: identitet, intelligens, hjerneskade, hvordan måler man, hvad spædbørn tænker osv Idræt Udgangspunktet for idrætsfaget er altid kroppen i bevægelse - du skal være fysisk aktiv i idrætstimerne. Gennem et tæt samspil mellem teori og praksis udvikles dine tekniske, taktiske, fysiske og mentale evner inden for idrætsgrene som f.eks. fodbold, volleyball, ultimate, gymnastik, orienteringsløb, dans, kajak og skiløb. Du lærer at forstå idræt ud fra en lang række forskellige synsvinkler – f.eks. fra en biologisk, fysisk, sociologisk, psykologisk eller historisk synsvinkel. I idrætstimerne arbejder vi f.eks. med temaer om kroppens opbygning og funktion, sundhed, kost, livsstil, identitet, idrættens historie, fankultur og doping. Forløb på tværs af fag Stress - hvad sker der med kroppen? Det perfekte menneske – er vi lykkelige og er det OK at ændre på menneskekroppen? Kost og motion - mental sundhed Afhængighed og misbrug Doping – hvad gør det ved kroppen? Hvilken betydning har alkohol og koffein for fysisk udfoldelse. Hjernen og nervemedicin Arvelige dispositioner for personligheden Ekstremsport – hvorfor? Hvordan påvirkes immunforsvaret af motion? Hvad sker der med din krop når du dyrker idræt i bjergene?

Ekskursioner og ud af huset-eksempler: Århus Universitet - laboratorierøvelser – stofskifte hos en tudse, konditionsmåling, enzymøvelser, gensplejsning – møde forskere og blive opdateret på aktuel forskning. Folkeskoler- afprøvning af læringsforløb. Foulum – laboratorieøvelser eksempelvis befrugtning af koæg eller måling af methan udskillelse fra køer. Sygehuset – blodprøver hvordan undersøges de – hvordan bru- ges teori i praksis. Undersøgelse af et økosystem eksempelvis Hald sø Skitur Kajaktur Brug af idrætsfaciliteter i lokalområdet og besøg hos lokale idræts foreninger Besøge lokale virksomheder Et videoklip til hjemmesiden?? (et fremtidsprojekt) Internationalt Kulturelle forskelle belyst gennem idræts i forskellige lande Økosystemer fra forskellige verdensdele Menneskets påvirkning af naturen i forskellige lande Kulturelle forskelle på måling af intelligens i forskellige lande. Bioteknologi – lovgivningen er forskellig i forskellige lande Kontakt til virksomheder og idrætsorganisationer i andre lande.

Elevcitater ”Det er fedt at få opfyldt mit ønske om både at få viden om menneskets sind og krop samtidig med at jeg kan udvikle mig sprogligt.” ”Det er utroligt spændende at have to fag som biologi og psykologi på højt niveau som kan kobles så godt sammen.” ”Man får en unik forståelse af mennesket som helhed både fysisk og psykisk, det giver en viden som ikke bare er brugbar i skolen men også i hverdagen.” ”Idræt b er både sjovt og udfordrende samtidig med at det er lærerigt. Det fede ved idræt b er også at man har idrætstimer med folk der virkelig gerne vil idræt.” ”Jeg synes at Idræt på B-niveau fedt, fordi vi også får det teoretiske med ind overfaget. Ud over det bliver man udfordret rent sportsligt, da man kommer på et hold, hvor alle har valgt idræt på at højere niveau”. ”Spændende at få indsigt i, hvordan man lærer, mens man lærer.” ”Jeg føler virkeligt at jeg forstår et emne, når det behandles i to fag. Det er enormt motiverende.”

17


Musik A, Matematik A, Fysik B

Er du til logik og musik

”Man bliver glad i ”roen” når man laver glad musik”

”Man får lov at udforske sine grænser som kreativt menneske sammen med matematisk stringens”

I musik giver vi plads til både den skabende proces og det analyserende arbejde. I den praktiske del får du mulighed for at arbejde med blandt andet sang, sammenspil og rytmisk træning, mens du i den teoretiske del arbejder med musikanalyse og lærer at arrangere musik på computer. I fysik arbejdes der med årsagssammenhænge og faget vil bl.a. beskæftige sig med emner som lyd, lys, elektriske kredsløb, energi og kvantefysik. I matematik vil du blive trænet i talforståelse og i at anvende abstrakt logisk tankegang. Det vil gøre dig i stand til at anvende den præcise logiske argumentation, der benyttes til at udlede sammenhænge indenfor andre fag som f.eks. fysik og musik Studieretningssamarbejde: I denne studieretning bliver der samarbejdet mellem fagene på flere forskellige måder. Elementer af musik og matematik indgår fx i arbejdsprocesserne i flere af de øvrige fag. Derudover vil selve studieretningsfagene, musik, matematik og fysik , også arbejde med fælles emner. Her kan der fx være tale om Instrumenttyper og klang Stemninger af klaver, guitar Sange, der forandrede verden Ungdomsoprøret og rockens historie Elektronisk musik Nyere kompositionsmusik Uanset om du påtænker at blive uddannet i musik eller bare ønsker at dyrke musik som en hobby, bliver du med denne studieretning godt rustet til at indgå i kreative processer. Med matematik på A-niveau samt fysik på B-niveau er der desuden adgang til de fleste videregående uddannelser, og med evt. engelsk A som valgfag er der åbnet et vindue til en mere international-orienteret uddannelse.

”Man lærer en masse samtidig med at man ikke bare sidder og får tavleundervisning og sidder bag computeren”

Internationalt element: Her udgør studieturen i 2g. et væsentligt element. Hvis vi f.eks. tager til London, er der mulighed for at besøge Greenwich med fysik og i matematik besøge Bletchley Park for at få forståelse for brydningen af Enigma koden. Få forståelsen af 1600-tallets musikanvendelse med besøg på Shakespeares teater, The Globe. Opleve Londons verdensberømte musical-forestillinger og måske komme til masterclass på The Royal Academy of Music, London. Lokalt element og særlige kendetegn Hvert år bruges der rigtig mange kræfter på en ambitiøst opsat musical. Regionalt korstævne hvor 150 musik A-elever fra Herning Gymnasium synger sammen med ca. 500 elever fra regionens øvrige gymnasier. Samarbejde med Ensemble MidtVest (regionens professionelle orkester for moderne klassisk musik). Talrige arrangementer hvor elever præsenterer musik og teater (”Se og Hør”, ”Grønnegårdskoncert”, teatercafé, bandkoncert m.v.) Besøg på AU, Herning Besøge og opleve Tangeværket i Ans Samarbejde med den lokale jazz-klub ”MooreJazz” på Fermaten Musik har øvelokaler til brug efter skoletid

18


Musik A, Engelsk A, Dramatik B

Er du til musik, dramatik og sprog? ”Man lærer en masse samtidig med at man ikke bare sidder og får tavleundervising og sidder bag computeren”

”Man får lov at udforske sine grænser som kreativt menneske”

”Man bliver udfordret både kunstnerisk og fagligt, og så er der altid et godt sammenhold i en m-klasse” (”m” er klassebetegnelsen for musik-engelsk-dramatik-studieretningen)

I musik giver vi plads til både den skabende proces og det analyserende arbejde. I den praktiske del får du mulighed for at arbejde med blandt andet sang, sammenspil og rytmisk træning, mens du i den teoretiske del arbejder med musikanalyse og lærer at arrangere musik på computer. I engelsk beskæftiger vi os med sprog og litteratur som indgangen til kulturforståelse og internationalt samarbejde, og som en nødvendighed for at kunne begå sig i en globaliseret verden. At skabe og forstå teater er det centrale i dramatik. I skaber teater på scenen hvor I prøver kræfter med alt fra Shakespeare til aktuelle teaterformer. Forståelsen for teater kommer igennem forestillingsanalyser af de mange teaterstykker I ser live samt refleksion over jeres egne videofilmede sceniske præstationer. Studieretningssamarbejde: I denne studieretning bliver der samarbejdet mellem fagene på flere forskellige måder. Elementer af musik og dramatik indgår fx i arbejdsprocesserne i flere af de øvrige fag (sprog, historie m.m.). Derudover vil selve studieretningsfagene, musik, engelsk og dramatik , også arbejde med fælles emner. Her kan der fx være tale om Soulmusik og borgerrettighedsbevægelsen Ungdomsoprøret og rockmusikkens historie. Dramatisering af den vidunderlige sproglige stil i Shakespeare’s Romeo og Julie Musik og dramatik som hybridteater

Internationalt element: Samarbejdet mellem musik, engelsk og dramatik vil i høj grad komme til udtryk i forbindelse med studieturen i 2g. Hvis vi tager til London, er der fx mulighed for Dramatik-workshop i forbindelse med besøg på Shakespeares teater, The Globe Londons verdensberømte musical-forestillinger samt andre musik- og teateroplevelser Masterclass på The Royal Academy of Music (Musikkonservatoriet i London) Lokalt element og særlige kendetegn Hvert år bruges der rigtig mange kræfter på en ambitiøst opsat musical. Regionalt korstævne hvor 150 musik A-elever fra Herning Gymnasium synger sammen med ca. 500 elever fra regionens øvrige gymnasier. Samarbejde med Ensemble MidtVest (regionens professionelle orkester for moderne klassisk musik). Talrige arrangementer hvor elever præsenterer musik og teater (”Se og Hør”, ”Grønnegårdskoncert”, teatercafé, bandkoncert m.v.)

19


Optagelse Før du søger, er det vigtigt, at du orienterer dig grundigt om skolens udbud af studieretninger. Det kan du gøre i dette hæfte eller på hjemmesiden, www.herning-gym.dk. I hæftet Orientering for kommende elever 2014, som du fik udleveret ved indgangen i dag, har du mulighed for at se, hvilke fag de forskellige studieretninger rummer. På UddannelsesGuiden, www.ug.dk, kan du undersøge, hvilke videregående uddannelser, de konkrete studieretninger giver adgang til. Adgangskortet er et helt nyt tiltag, som viser sammenhængen mellem de fag, du har på en gymnasial uddannelse og de videregående uddannelser, den giver adgang til. Når du søger skal du søge via det elektroniske ansøgningsskema i www.optagelse.dk. Her skal du give en foreløbig tilkendegivelse om valg af en af de studieretninger, Herning Gymnasium udbyder. Du skal derudover tilkendegive ønske om 2. fremmedsprog og et kunstnerisk fag. Følg anvisningerne i det elektroniske ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen er 15. marts 2014.

H . P. H a n s e n s v e j 8 . T l f . 9 7 2 2 1 0 6 6 . w w w. h e r n i n g - g y m . d k

Studieretninger 2014  

Information om studieretninger - uddelt til Åbent Gymnasium 25/1

Studieretninger 2014  

Information om studieretninger - uddelt til Åbent Gymnasium 25/1

Advertisement