Page 1

18

TÆ N K // o kto ber 20 1 1 / / t v-s igna l

19

Flimmer på skærmen Massive tv-forstyrrelser vil ramme tusindvis af danskere, når en ny frekvens til mobilt bredbånd tages i brug om godt et år. Det kan koste tv-seerne dyrt i elektrikerbesøg, nyt tv-udstyr og konflikter med naboen. Af Charl otte F riis E riksen / Foto thomas willads

B

illedet på fjernsynet fryser hvert femte minut, og lyden forsvinder hele tiden. Den eneste løsning er elektrikerbesøg, uskiftning af kabler, stik og tv. Der venter danske husstande et teknologisk mareridt til mange tusind kroner, når telefonselska-

Sådan kan dit tv-billede komme til at se ud. Sort skærm, lydudfald, pixellering og flimmer på tv’et kan blive en del af dagligdagen i de danske hjem, når det mobile bredbånd indføres fra år 2013.

berne om godt et år tager en ny frekvens i brug til mobilt bredbånd. Signalet fra det mobile bredbånd vil nemlig forstyrre tv-signalet, så billedet og lyden på dit tv forsvinder, hver gang naboen, overboen, underboen eller konen sætter det mobile bredbånd i computeren og tænder. Det er endnu umuligt at sige, hvor mange danskere problemet vil ramme. ITog Telestyrelsen er i gang med at kortlægge problemets omfang og vil derfor endnu ikke komme med et bud på præcist hvor mange af landets 2,5 millioner husstande, der kommer til at betale tusinder af kroner for nyt udstyr. ”Det er rent teknisk de samme problemer, som da man skiftede til digitalt tv i 2009. Men nu vil alle kunne blive ramt af forstyrrelserne. Det kan ske i hele landet, alle steder, og det kan skifte over tid,” siger specialkonsulent og frekvensplan-

lægger hos IT- og Telestyrelsen, Jeppe Kristensen. ”Alle med utætte hjemmeinstallationer vil kunne få et problem. Det kan betyde, at folk må investere i nye kabler og stik,” siger han. Med utætte hjemmeinstallationer menes uafskærmede kabler og stik, der for eksempel bruges i form af fordelerstik, hvis der er mere end ét tv i hjemmet. ”Når folk har kabel-tv, har de ofte kun ét stik til flere tv, og derfor har de trukket kabler rundt i lejligheden. Men ofte er kablet af alt for dårlig kvalitet,” siger Jeppe Kristensen. Beslutningen om at indføre det nye mobile bredbånd blev taget i 2010 af daværende videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) og teleforligskredsen bestående af Venstre, Konservative, SF, Radikale Venstre og Socialdemokraterne. Videnskabsministeren lovede dengang, at

der ikke ville opstå problemer med bredbåndet, selv om det indføres i 800 mhzfrekvensbåndet, hvor mange tv-kanaler i forvejen er placeret.

Regning venter danskerne Alligevel må danskerne nu forberede sig på regninger i tusindkroners klassen. At få konstateret problemet af en el-installatør koster cirka 1.500 kroner pr. besøg, og hvis du oven i købet har været så praktisk at lægge kabler ind i væggen, kan en udskiftning af disse løbe op i 3.000 til 5.000 kroner. Men for mange tv-seere vil det ikke være nok at udskifte kabler og stik. Flere af de nye fladskærms-tv er utilstrækkeligt afskærmede mod signalerne. ”Vi ved ikke præcist, hvordan tv-apparaterne vil opføre sig, da senderne ikke er i funktion endnu. Men der kan være et problem med indstråling direkte ind i fjernsy-

net. Og hvis fjernsynet ikke er ’tæt’ nok, kan det ikke repareres,” fortæller Mads Arnbjørn Rasmussen, underdirektør hos tvudbyderen YouSee. Det er dog ikke sikkert, at et enkelt teknikerbesøg til 1.500 kroner er nok. Det kan nemlig være umuligt for installatøren at konkludere, hvad problemet er, hvis naboen har slukket for sit mobile bredbånd, når installatøren er på besøg, og så må han komme igen. På den måde kan regningen for blot el-installatørbesøg ende i flere tusinde kroner. ”Kan kilden til problemet ikke findes, kan problemet heller ikke løses,” forklarer Kurt Frausing, direktør for brancheforeningen Forbrugerelektronik (BFE). Han frygter, at tv-forstyrrelserne kan udløse større problemer end regningerne til el-installatøren. ”Hvis det er naboens skyld, at tv’et flimrer, er det ikke sikkert, han vil gå med til at >

Kan du blive ramt? Hvad: Du kan opleve problemer med både digitalt tv, antenne-tv og kabel-tv. Forstyrrelserne kan variere alt efter, hvilken type tv-udbyder du har. Hvis dine kabler ikke er af tilstrækkelig god kvalitet, kan du opleve udfald og flimmer på dit tv, og et enkelt dårligt kabel kan være nok til at forstyrre alle tv i husstanden. Hvorfor: Det mobile bredbånd indføres i 800 mhz-frekvensbåndet, hvor mange tv-kanaler i forvejen er placeret, så hvis dine kanaler er placeret her, kan du blive ramt. Da de forstyrrende signaler kommer fra mobilt bredbånd, der kan transporteres overalt, kan problemerne opstå for at forsvinde igen. Hvornår: Frekvenserne til det nye mobile bredbånd kan tages i brug fra den 1. januar 2013, men det er ikke sikkert, at teleudbydere vil benytte sig af dem fra startdatoen.


20

TÆ N K // okto ber 20 1 1 / / t v-s igna l

21

Slagsmålet om regningen er i gang Industrien og tv-branchen mener, at staten skal betale forbrugernes udgifter i forbindelse med det nye bredbånd. Forbrugerrådet finder det mest rimeligt, at teleudbyderne får regningen. Politikerne lurepasser. Char l otte F riis E riksen

E

t regulært hundeslagsmål om kæmperegningen for forbrugernes nye tv-udstyr, når det mobile bredbånd indføres, er begyndt. Tilladelserne til bredbåndsfrekvenserne skal bortauktioneres, og indtægterne fra auktionerne skal i statskassen. Det har politikerne i teleforligskredsen besluttet. Men det er helt hen i vejret, mener tvudbydere, forbrugerorganisationer og bran-

cheforening. Det nye bredbånd kan nemlig forstyrre hundredtusindvis af forbrugeres tv, og problemet kan kun løses ved at købe nye kabler, antennestik og tv. Forbrugerrådet mener, at teleudbyderne, som køber frekvenserne, skal betale. Det er teleudbydere som for eksempel Telia, TDC og 3. ”Det her er ikke forbrugernes ansvar. >

”Det er virkelig irriterende at opleve de forstyrrelser hele tiden, og jeg er meget provokeret af hele situationen,” fortæller Lasse Kalhauge Kramer. Han bor i en etageejendom i København og lever med konstante udfald af lyd og billede på sit tv på grund af bybussernes mobile signaler. Samme slags forstyrrelser kan ramme resten af landets tv-seere, når det nye mobile bredbånd bliver taget i brug i 2013. Foto: Ricky John Molloy

> skifte bredbåndet ud,” siger Kurt Frausing, ”og man må så håbe, at sagen kan løses uden nabostridigheder.”

Samme problem med bybusser En af de personer, der allerede har fået en forsmag på problemet, er Lasse Kalhauge Kramer. Han bor på Nørrebro i København, hvor bybusserne passerer hans vindue hver femte minut. De udsender et mobilsignal om, hvor de befinder sig, og det forstyrrer Lasse Kalhauge Kramers tv. ”Det er uudholdeligt at sidde og se tv, når man bliver forstyrret hver femte minut,” siger Lasse Kalhauge Kramer. Civilingeniør ved IT- og Telestyrelsen Henry Galle Stech bekræfter, at ejendommen ved Nørrebro er et eksempel på det

problem, som mange danskere vil opleve om godt et år. ”Rent teknisk sker der helt det samme med bybussernes signal som med det mobile bredbånds. Det er de samme forstyrrelser, man vil opleve, hvis man har utætte kabler,” siger Henry Galle Stech. De har flere gange i ejendomme haft teknikere ude, der skulle lokalisere problemet, og der er da også kommet nogle løsningsforslag. Men det er svært at blive enige i ejendommen, for det er kun nogle af lejlighederne, der oplever forstyrrelserne. ”Vi, der bor tættest på Nørrebrogade, er mest generet. Mens de, der bor længere væk, ikke har noget problem. Så de er ikke interesseret i at betale for nyt anten-

neanlæg. Det er mildt sagt meget irriterende,” siger Lasse Kalhauge Kramer. Lars Kalhauge Kramer kan ikke selv udskifte kablerne, da ejendommen benytter sig af et sløjfeanlæg. Det betyder groft sagt, at hvis han hiver sine kabler ud af væggen, kan underboen ikke se fjernsyn. Derfor skal alt være aftalt i boligforeningen. ”Det er virkelig irriterende, at vi alle skal være enige. Ellers havde jeg gjort noget ved det for længe siden,” siger Lasse Kalhauge Kramer. n

Et almindeligt antennestik med plastikhætte er nok til at slippe de forstyrrende signaler ind og få billedet på dit tv til at fryse.


22

TÆ N K // o kto ber 20 1 1 / / t v-s igna l

23

»Den eneste rigtige løsning er, at pengene bliver brugt på information til forbrugerne« N iels Breining, yousee

Tjek på hjemmeinstallationen Det er ikke helt enkelt, når man skal udskifte de utætte installationer med korrekt afskærmede antennestik og kabler. Men her er, hvad du bør få undersøgt, hvis du vil holde tv-skærmen fri for flimmer: Stik med U-formet plastikkappe er utætte Et enkelt stik kan genere alle tv i huset. Vælg i stedet et stik af metal, der klemmes helt fast om kablets skærm. Drop de hjemmelavede kabelsamlinger Spørg efter krympede F-connectorer hos din el-forhandler, hvis kablernes samlinger skal være tætte. Optimer dit antennekabel Det skal være dobbelt-skærmet med folie og have en flettet strømpe af kobbertråd. Husk ikke at bøje antennekablet i skarpe vinkler. Tjek stikdåsen i væggen Den skal have en metalskærm på bagsiden til at beskytte mod fremmede signaler. Udskift eventuelt tilslutningskablet Fra vægdåsen til tv’et løber tilslutningskablet, og det skal være af god kvalitet. For eksempel skal skærmen være ført rigtigt gennem stikket, så den beskytter mod støj udefra. Kilde: BFE

WWW

Læs mere om rigtige installationer på tænk.dk/tjek-installationer Mange forbrugere bliver nødt til at få en el-installatør på besøg for at finde problemet til forstyrrelserne på tv-skærmen. Et enkelt besøg koster fra 1.500 kroner.

> Udbygningen af bredbånd er en milliardforretning, som samtidig bør betale udgifterne for de forbrugere, der rammes,” siger Martin Salamon, chefkonsulent i Forbrugerrådet. Bekymringen for, at forbrugerne sidder alene tilbage med alle problemerne, deles af virksomheden YouSee, der udbyder kabel-tv. YouSee mener dog, at forbrugernes udgifter skal finansieres af staten. ”Den eneste rigtige løsning er, at pengene bliver brugt på information til forbrugerne. Dette problem kræver information, og det skal finansieres af staten,” siger administrerende direktør for YouSee, Niels Breining.

Forbrugerne skal holdes skadesløse Når vilkårene for købene af frekvenserne skal aftales, kan politikerne tage hensyn til forbrugerne, mener Martin Salamon.

”Først og fremmest bør IT- og Telestyrelsen sørge for, at auktionsvilkårene udformes, så de mulige forstyrrelser er absolut minimale. Det skal også indføres, at køberne af frekvenserne, teleudbyderne, skal betale for forbrugernes nødvendige udgifter til at beskytte sig mod forstyrrelserne. Derudover skal de mange tekniske muligheder udnyttes, så man begrænser skadesvirkningerne. Og så er der behov for en informationsindsats om problemet,” siger Martin Salamon. Han foreslår, at forbrugerne på en nem måde skal kunne melde forstyrrelser til myndighederne og modtage vejledning om, hvad de skal gøre. Derefter skal den enkelte forbruger kunne kompenseres for de nødvendige udgifter, der har været ved at løse problemet. Forbrugerrådet bakkes op af den digitale tv-udbyder Boxer TV, der vil holde

deres kunder helt skadesløse. ”Vi kan ikke se, hvorfor forbrugerne eller tv-udbyderne skal belemres med regningen. Det kan kun være rimeligt, at staten eller de teleudbydere, der får glæde af frekvenserne, betaler for nyt udstyr til forbrugerne,” siger Steen Ulf Jensen, administrerende direktør for Boxer TV.

Staten må tage ansvaret Når det nye mobile bredbånd indføres i januar 2013, kan tv-forstyrrelserne i værste fald ramme alle danske husstande, og problemernes størrelse kan spænde meget vidt. Alt fra udskiftning af et enkelt stik eller helt nyt tv – til gentagne el-installatørbesøg og nye kabler i hele ejendomme. Derfor er information om de mulige problemer afgørende, mener Poul Juul, landsformand for Forenede Danske Antenneanlæg, en inte-

resseorganisation for forbrugerejede antenneforeninger. ”Information er det vigtigste. Vi skal nok gøre vores for at informere, men det er staten, der laver om på tingene. Så må de også påtage sig ansvaret og træde i karakter. Det er dem, der tjener pengene på frekvenserne, der skal betale,” siger Poul Juul.   Kurt Frausing, direktør for Branchen Forbrugerelektronik, der repræsenterer producenter af elektronik til hjemmet, er enig: ”Den politiske beslutning er truffet på Christiansborg, og så er det kun naturligt, at det offentlige informerer. Forhåndsinformation er vigtig for at kunne forebygge problemer,” siger han.

sen. Men politikerne vil endnu ikke tage stilling til den mulige kæmperegning. Flere partier kræver, at IT- og Telestyrelsens rapporter om omfanget og graden af tvforstyrrelserne skal være færdige, før de vil udtale sig. Indtil videre fastholder politikerne dog, at auktionspengene skal gå til statskassen. Tænk ville også gerne have spurgt, hvordan teleudbyderne forholder sig til de udgifter, som forbrugerne står over for, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra TDC, den største teleudbyder på det danske marked, inden deadline. Auktionerne over de nye frekvenser bliver afholdt i marts 2012. n

Det kan det koste dig

Politikerne tøver

I værste fald skal du betale for flere elinstallatørbesøg, nyt tv og udskiftning af kabler. Det kan løbe op i 15.000-20.000 kroner. I bedste fald skal el-installatøren kun på besøg en enkel gang, og du kan nøjes med at udskifte et stik. Et antennestik kan koste alt mellem 10 og 200 kroner, og 10 meter antennekabel cirka 35 kroner, mens et nyt tv koster flere tusind kroner. El-installatøren skal have 1.500 kroner for at kortlægge problemet. Hvis det er et periodevist problem, kan det kræve mere end et besøg. 3.000 til 5.000 kroner for at få skiftet alle kabler i væggene i et almindeligt parcelhus. 20.000 kroner for at få skiftet kabler ud i en ejendom med 10 lejligheder.

Det er en politisk beslutning, at pengene fra auktionerne skal gå direkte til statskas-

Kilde: El-installatørerne Gjelsted-Jensen

18-23flimmer  

Regning venter danskerne der ikke ville opstå problemer med bred- båndet, selv om det indføres i 800 mhz- frekvensbåndet, hvor mange tv-kana...

Advertisement