Page 1

GJESSØ KONTAKTEN nr. 22, 19. december 2008

Vigtige datoer frem til næste nummer af Kontakten 05.01 16.01 21.01 23.-29.01 29.01

Vi starter igen og med åbent hus Kontakten udkommer Skolebestyrelsesmøde Skolefestuge Skolefest


Siden sidst: Så er det snart jul og dermed også tid til status for året der gik. Året har budt på både gode og mindre gode oplevelser. De gode: Det vigtigste er, at eleverne er glade for at gå i skole, personalet knokler derudaf og forældrene støtter fantastisk flot op om det hele. Vi har indviet kommunens mest moderne klasselokaler. Vi har fået en fantastisk fin start på fritidsklubben med engagerede børn og personale. De mindre gode: Besparelserne som blev gennemført midt i et skoleår og som især ramte SFOen. Det betød, at tredje klasse mistede deres klassepædagog og SFO normeringen generelt blev forringet. Resultatet af denne sparerunde kunne ses og mærkes fra 1. august 2008. Besparelsesskruen har så fået yderligere en tand fra 1. januar 2009. Denne gang er det normal undervisningen og specialundervisningen, der holder for. Resultaterne kan mærkes fra den 5. januar i form af færre dobbeltlærertimer og støttetimer. Rengøringen på skolerne blev ramt i sommer og bliver det igen pr. 1. januar 2009. Resultaterne af disse besparelser kan ses i løbet af foråret. Den årlige hovedrengøring udføres ikke. Gulvene efterbehandles ikke mere, der indføres ”synlig” rengøring – det vil sige i skoletiden og rengøringsstandarden for personalerum og værksteder forringes betydeligt. Det er trist, at elever og voksne er tvungne til at skulle opholde os i halvbeskidte lokaler. Det er også trist for rengøringspersonalet, at de hver dag skal aflevere lokaler, som de ved, ikke er gjort ordentlig rene på grund af mangel på tid. IT: Lærere og elever på mellemtrinet er fuldstændig afhængige af, at elevcomputerne og SMART-boardet fungerer fra timens start. Vores system er derfor direkte opkoblet på centralserveren på rådhuset. Alligevel er der meget ofte opstartsproblemer, således at der går 20-25 minutter af en lektion inden alle maskiner kan bruges. Trods talrige løfter om forbedringer, sker det mindst en gang om ugen, at den planlagte undervisning må ændres med kort varsel. Det betyder, at lærerne enten må opgive deres planlagte undervisningsforløb eller konstant må forberede to undervisningsforløb. Begge dele er urimelige. Vi klager op ad i systemet uden det dog har den store effekt. Øv. Jul og nytår: Juleferien står nu for døren. I den anledning vil jer gerne takke både elever, forældre og personale for det arbejde og engagement alle har lagt i skolen, SFOen og fritidsklubben Selv om ferier altid er for korte, er det lige netop det arbejde og engagement jeg altid glæder mig til at komme tilbage til. Glædelig jul og godt nytår. Med venlig hilsen Mogens Dam Første skoledag i 2009 er mandag den 5. januar.


November - december i SFO og klub. Traditionen tro bredte julestemningen sig blandt børnene allerede i november, da vi tog fat på fremstilling af ”hemmeligheder”. Til tonerne af julemusik kastede børnene sig med stor iver over produktionen af årets julegaver. I kan godt glæde jer! Dejligt, at vi atter i år kom i gang i god tid, så der her i december har været tid til at julehygge med historier, massage, bagning, fremstilling af julepynt, ture til Silkeborg for de ældste m.m. I øvrigt havde vi en rigtig god dag udendørs d. 11. december, hvor programmet stod på nisseløb samt kogning af ”smuldringe” over bål. Dejligt med lidt godt til ganen efter megen fysisk udfoldelse i den friske luft! Atter i år har vi nydt at følge med i de ældste SFO-børns forberedelser til det netop afholdte Luciaarrangement. Trin og stemmer blev prøvet af ved generalprøven d. 10. december, hvor Luciabrudene bl.a. tog turen ind gennem Børnehaven. Smukt lød det igen d. 12. december, hvor I piger fra 3. kl. hele to gange … både ved morgensangen og efterfølgende i Brande Kirke … ydede en flot præstation. Også dejligt med alle jer forældre, bedsteforældre m.fl., som bakker op om arrangementet ved at møde op i kirken og til den efterfølgende julehygge i Stjernen. Tak for det! En stor tak skal også lyde til Forældrerådet for jeres hjælp både før, under og efter arrangementet!


Nyt, stort bålhus på Aktivitetspladsen. I har måske bemærket, at endnu et ”stort” bygningsværk er skudt i vejret på Aktivitetspladsen. Vi håber, at det nye bålhus vil kunne danne ramme om megen aktivitet udendørs. I SFOen glæder vi os i hvert fald meget til at kunne stå lidt i læ for blæst, regn og slud, når vi har gang i vores udendørsaktiviteter. Der er ofte en strid vind ved vores nuværende bålplads.

Personalesituationen. Hanne har pt. orlov fra SFOen, da hun nu er ansat på fuld tid som lærer. Hanne har overtaget en del timer efter Mie, som er gået på barsel. Hannes opgaver som støttepædagog er overtaget af Britta.

Glemt tøj / oprydning i garderoben. Vi vil gerne opfordre til, at I inden, I går på juleferie, kigger efter, om jeres barn har noget tøj til at ligge på reolen med glemt tøj, og at garderobepladsen bliver tømt den sidste dag! Tak!

Ferielukning. Tak for jeres hurtige tilbagemelding om pasningsbehov via Forældreintra. Set fra os er det en hurtig og nem måde at få overblik over pasningsbehov i ferier, tilmelding til arrangementer m.m. Som følge af jeres tilbagemelding om pasningsbehovet i den kommende juleferie er SFO og klub ferielukket fra og med d. 23. december. Vi åbner igen vore døre ved skolestarten mandag d. 5. januar.

Afslutningsvis vil jer hermed ønske børn, forældre, ansatte og andre med tilknytning til Gjessø skole / SFO / fritidsklub en rigtig glædelig jul samt et godt nytår! De varmeste julehilsner fra Dorte


Stjernekasteren Så er tiden kommet for en god lang juleferie til alle. Rigtig mange af klub børnene har gjort et stort stykke arbejde for at lave flotte julekort og helt unikke julegaver………så glæd jer☺ Hvis vi tager et tilbageblik på november, så var én af højdepunkterne vores fest/overnatning – børnene var helt fantastiske at være sammen med. Desuden kan nævnes, at de selv stod for planlægningen, der var underholdning/konkurrencer hele aftenen – det var rigtigt godt planlagt. En stor hjælp var det, at I forældre sørgede for maden, det betyder rigtig meget for festen, at vi voksne ikke skal stå i køkkenet en hel aften, men kan nyde det at være sammen med børnene TAK! Vores juletur til Silkeborg var en sand succes. Alle klubbørn var tilmeldt, og selv om vi er mange, når vi er af sted, så er det rigtig hyggeligt. Det er nogle dejlige, velopdragende børn; ros fik vi også af personalet på Bones! Det er jo rigtig skønt at få af vide☺ Sidste nyt er, at vi har fået indrettet endnu et klublokale. Der, hvor sundhedsplejersken holdt til, har vi nu indrette et rum med sofa, sækkestole, tv og spillet Wii. I forældre er meget velkomne til at kigge op og måske ta’ en dyst!! Hverdagen i klubben er rigtig hyggelig. Der er en god stemning, børnene behandler hinanden godt og de nyder den frihed, der er forbundet med klublivet. Vores onsdag aftner er helt specielle. Vi nyder alle at spise sammen, her har vi mange gode snakke. Børnene synes det er fedt at være de eneste på skolen, der


bliver leget gemmeleg, tonset rundt i gymnastiksalen, spillet spil, snakket og grinet rigtig meget. ►Nogle af børnene har haft slik og chips med. Dette vil vi gerne frabede os at de medbringer i klubben fremover! Det er nu ikke fordi vi har haft problemer ang. slik, men vi har i Silkeborg kommune en sundhedspolitik som vi skal forholde os til. Børnene informerer vi det til på det første børnemøde – fint hvis I også nævner det. ► I det nye år vil vi den 1. fredag i hver måned afholde børnemøde. Mødet ligger lige, når børnene får fri kl. 13.00, og tager ca. ½ time. Her er tanken, at børnene er medansvarlige for indhold og beslutninger. ► Onsdag d. 28.1.2009 er der ingen aftenklub p.g.a skolefesten torsdag d. 29.1.2009.

► Al information fra klubben kommer så vidt muligt elektronisk på elev/forældreintra, så husk at følge med☺

Varme julehilsner fra Kyung og Anne-Mette


Er du også kun i klasserådet for at bage kage?

December 2008

Med det lidt provokerende spørgsmål inviterede skolebestyrelsen alle klasseråd til en fælles snak om mere samarbejde mellem forældre. Det kom der en spændende dialog ud af og mange gode forslag. Et tættere forældresamarbejde vil gavne børnene og gøre Gjessø Skole endnu mere velfungerende og stærk. I skolebestyrelsen har vi derfor længe ønsket en tættere dialog med de mange forældre, som har valgt at yde en indsats i de enkelte klasseråd. Den 8. december tog vi hul på dialogen og inviterede klasserådene til en åben brainstorming om alle tænkelige fokus- og arbejdsområder for klasserådene. Ikke kun set i forhold til et samarbejde med skolebestyrelsen, men i et bredt perspektiv: Hvilken rolle kan klasserådet spille internt i klassen, hvordan kan rådene samarbejde på tværs af klasserne, og hvilke muligheder er der i samspillet med SFO'en? Til skolebestyrelsen store glæde mødte ni repræsentanter fra klasserådene op til mødet, og deltog aktivt i diskussionen. Det var uden tvivl en udfordrende proces, da flere af klasserådsmedlemmerne mente, at de kun var valgt ind i klasserådene med kagebagning og klassearrangementer for øje. Alligevel kom der godt gang i kreativiteten og mange gode idéer blev skrevet op på tavlen i løbet af aftenen. Der var enighed om, at der ligger et stort potentiale af engagement i klasserådene, som kan komme vores børn til gavn. Skolebestyrelsen havde sin bekymring om, hvorvidt aftenens nye ideer til opgaver for klasserådene kunne gøres gældende midt i et skoleår. Der herskede dog ingen tvivl blandt de fremmødte forældre fra klasserådene. De ville gerne i gang med det samme. Alle ønskede et tættere samarbejde, og muligheden for at udvide arbejdsopgaverne til at række uden for klasselokalet blev taget som en positiv udfordring. Forslag til en forbedring af samarbejdet mellem klasseråd og skolebestyrelsen: • Skolebestyrelsens repræsentant i klassen deltager i det første klasserådsmøde. • På det første klasserådsmøde aftaler skolebestyrelsens repræsentant og klasserådet, hvordan samarbejdet skal foregå i løbet af året: • Skal repræsentanten fra skolebestyrelsen deltage i alle klasserådsmøder, eller kun når det er relevant? • Skal skolebestyrelse og klasseråd holde kontakten via mail, telefon eller andet? • Efter hvert klasserådsmøde vurderer klasserådet, om noget af det diskuterede har relevans for skolebestyrelsen, hvorefter rådet giver skolebestyrelsen et skriftligt referat • Skolebestyrelsen har mulighed for at sætte emner på klasserådets dagsorden • Skolebestyrelsen inviterer klasserådene til en række møder (eks. to gange årligt) Skolebestyrelsen arbejder nu videre med de mange gode ideer, og vi sender i det nye år et forslag til høring i hvert klasseråd om de nye samarbejdsmuligheder. Vi glæder os meget til at styrke forældresamarbejdet og ruste vores børn og skolen endnu bedre til fremtiden. Hanne Vium, medlem af skolebestyrelsen.

Skoleblad  

Skoleblad - Gjessø skole

Skoleblad  

Skoleblad - Gjessø skole

Advertisement