Page 1

Lars Bjørn Madsen

Portefolie 2010


Navn : Adresse : Telefon : Email personlig : Email studie : Fødselsdato :

Lars Bjørn Madsen Borgergade 30, 4tv - 9000 Aalborg +4529828882 Larsbjoern@hotmail.com Lmadse09@student.aau.dk 10 - 10 - 1981

Hvem? Jeg er 28 år og er født og opvokset i Aalborg. Jeg er i gang med 2. Semester af kandidatdelen på Arkitektur og Design uddannelsen på Aalborg Universitet, hvor jeg specialiserer i arkitektur. Jeg har haft en interesse for design og teknik, så længe jeg kan mindes. Jeg skiftede i 2007 fra en datamatisk uddannelse til Arkitektur og Design, da jeg søgte en bedre fordeling mellem designarbejde og tekstarbejde, hvilket er en beslutning jeg aldrig har fortrudt.

Personlig info

Interesser og fritid?

2

Det meste af min fritid bruger jeg sammen med min kæreste, venner og familie. Den resterende fritid går til det lokale motionscenter og en voksende interesse for fotografering. Derudover har jeg en stor passion for biler og motorcykler - både i deres skulpturelle udtryk såvel som de tekniske aspekter.

Evner? Jeg skitserer både digitalt og analogt, da begge medier har styrker og svagheder. Jeg modellerer digitalt i 2d og 3d, analogt er jeg vant til at arbejde i pap, skum, plast og træ både med håndværktøj såvel som CNC-fræser og lasercutter. Derudover har jeg erfaring med beregning af dimensionering ift last både manuelt og digitalt i Autodesk robot. Yderligere har jeg erfaring med akustiske beregninger i Autodesk ecotect (efterklang osv) og indeklima beregninger via Bsim og Be06.


Uddannelse: Aalborg Universitet - Master: Civilingeniør, Arkitektur og Design Aalborg Universitet - Bachelor: Civilingeniør, Arkitektur og Design Højere Handelseksamen for studenter - Aalborg Handelsskole Matematisk studentereksamen - Hasseris Gymnasium

2009 - 2011* 2007 - 2009 2003 1998 - 2001

-

2006 - Nu 2004 - 2006 2002 2001 1997 - 1999

Erhvervserfaring: Salgsassistent i Elektronik i Bilka Skalborg Kasseassistent i Bilka Skalborg Værnepligt hos Beredsskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted Vikar - primært hos Schulstad Brød i Pandrup Bogopsætter på Aalborg Hovedbibliotek

It kundskaber: Adobe Photoshop Adobe InDesign Adobe Illustrator Adobe Premiere Pro Adobe Soundbooth Autodesk Autocad Autodesk 3ds Max (Vray) Autodesk Robot Autodesk Ecotect Autodesk Revit Google Sketchup Office pakke Bsim Be06 Rhino Grasshopper

CV

-

Sprog kundskaber: -

Bruger Rutineret Rutineret Bruger Kendskab Rutineret Rutineret Kendskab Bruger Kendskab Kendskab Rutineret Kendskab Bruger Bruger Kendskab

til

Dansk Engelsk Svensk Norsk Fransk Tysk

-

Flydende Flydende Forståelig Forståelig Kendskab til Kendskab til

til til til til

til

3


Udvalgt arbejde

Projekter i gruppesammenhæng præsenteres først, da de udegør størstedelen af arbejdsmængden udført på studiet. Dernæst kommer de såkaldte ’miniprojekter’, som er individuelle opgaver udført over en kort tidsperiode (under en måned). Til sidst præsenteres arbejde udført i fritiden. God fornøjelse.

4

Læsevejledning

På de følgende sider kommer en gennemgang af udvalgte projekter fra mit arbejde i forbindelse med studiet samt andre projekter udført i min fritid. Semesteropgaver og miniprojekter uden arkitektonisk indhold er udeladt i denne portefolie.


7. semester Limfjord Living Bridge 6. semester Media Space - DR Nordjylland 5. semester Hirtshals Favn 4. Semester Hostel Nord i Reberbanekvarteret

Miniprojekter (Individuelt) 8. semester Ornotholigist dwelling Hanstholm 7. semester Creative Cluster on the Harbour

Projektoversigt + andet arbejde

Hovedprojekter (Gruppe)

6. Villa Jørgensen

Andet Renovation af sommerhus i Saltum Fotografering

5


Limfjord Living Bridge

Limfjord Living Bridge

Det første hovedprojekt på kandidatuddannelsen viste sig at indeholde en usædvanlig udfodring: Skab en forbindelse imellem Aalborgs fremtidige kulturhub - den østlige havnefront, og Nørre Sundbys ditto. Forbindelsen skal yderligere indeholde forskellige funktioner heriblandt et hotel - eller med andre ord: En levende bro. En usædvanlig men lærerig opgave, som gav plads til store armbevægelser, der tillod at skabe et markant bygningsværk, der er ulig noget andet.

6

Hovedgrebet for projektet er at forbinde Aalborgs kulturelle funktioner med Nørre Sundbys grønne områder og skaber et åndehul midt ude på vandet. Dermed er en af de mest markante bygningstyplogier ikke længere reduceret til at være en simpel trafikal forbindelse. Den er noget mere, den er forlængelse af to byer skabt igennem et møde på vandet. En hybrid der repræsenterer to nabobyers overgang fra rivaler til partnere. Broens unikke formsprog kendetegnes ved to rækker af trekanter, som på deres rejse over vandet varierer i størrelse, imens de roterer. På midten har trekanterne en fællesmængde, som bruges til at skabe de indvendige rum og byggeriets strukturelle rygrad. En stor del af processen var parametrisk og blev udviklet både på papir, i model og ved computeren.


7. Semester

7


Media Space - DR Nordjylland 8

Media Space - DR Nordjylland På bacheloruddannelsens sidste semester blev et kontordomicil udformet på Nørre Sundbys havnefront imellem de nyopførte luksuslejligheder. I den forbindelse tog projektgruppen kontakt til DR Nord, den regionale gren af Danmarks Radio, som er næsten usynlig i det nordjyske medielandskab. Til DR Nord blev der skræddersyet et multifunktionelt hus. der kunne forstærke deres profil samtidigt med, at det passede bedre til deres behov end deres gamle hus. For at give huset mere volumen blev der tilpasset yderligere funktioner i huset, som kunne komplementere firmaets virke og skabe mere liv i huset i løbet af døgnet. Husets udtryk er de-


6. Semester

fineret af de to forskellige facader, som afspejler forskelligheden af det journalistiske arbejde udført i huset. Den vestlige del er åben og indeholder kontorlandskab, imens den østre del er mere lukket for at muliggøre lydstudier og videoredigeringsrum. Op igennem midten af bygningen er et stort atrium, hvis gulv er belagt med samme materiale som havnepromenaden, for at tiltrække fodgængere og skabe liv i stueetagen, der indeholder en offentlig cafe, som også funktionerer som personalekantine.

9


Hirtshals Favn

Hirtshals Favn I forbindelse med 5. semester projektet skulle der formgives en bygning til bunkermuseet i Hirtshals. Projektområdet er mættet med historie og præget af stærk natur - men samtidig er det et sted, som mangler plads til ophold. Tidligt i konceptfasen tog skitseringen udgangspunkt i et ønske om at eksperimentere med et mere organisk og frit formsprog, hvis bløde linier passer godt ind i omgivelsernes klit-agtige landskab. ’Favnen’ - hovedgrebet for projektet opstod, da analysen af området viste, hvordan beton klarede sig i mod tidens tand, mens trækonstruktioner forvitrede. Ud af dette modsætningsforhold opstod konceptet om en trækonstruktion, omfavnet af en beskyttende cementdel. Det stærke hovedgreb hjælper til at bidrage med en udvendig og indvendig transperans, som både er æstetisk såvel som funktionel, idet funktionerne er opdelt i de to bygningsdele.

N

N

10

0m 1m

5m

10m

15m

20 m

1:200 Stue etage

0m 1m

5m

10m

15m

20 m

1:200 1. etage


5. Semester

11


Hostel Nord i Reberbahnsgade

Elevator Rengøringsrum

Hostel Nord

skuffe

Skuffe

4. semester var for undertegnede det første semester, hvor der blev stillet skarpt på arkitektur. Semestret var hektisk og projektområdet gigantisk, der blev lagt op til, at der skulle skabes et arkitektonisk design såvel som et urbant design at placere det i. Sitet lå i hjertet af Aalborg på grunden, hvor Sygehus Nord ligger. Centralt i området er opført et højt slankt hostel - et pejlemærke i byen, som gør det ekstra nemt at finde for tilrejsende. Hele byggeriet er tænkt modullært konstrueret og produceret som præfab og derefter samlet onsite. De store overflade arealer bruges til frie og glasinddækkede terasser, som byder på storslåede kig udover byen. I og med det er et hostel - og dermed ofte henvender sig til unge grupperejsende, er af flere værelserne af typerne 2, 4 og 6 personers. De mange værelsesmoduler er forbundet af svalegange og trapper, som mødes i en central kerne der indeholder servicefunktioner.

Skuffe

12


Skuffe

Toilet

4. Semester

Toilet

Lille elevator

Skuffe

skuffe

13


Hiding in the dunes 8. Semester Miniprojekt

Hiding in the dunes

14

Det seneste miniprojekt omhandlede at skabe et kompakt domicil i felten til en ornitolog. Området er Hanstholm naturreservat på den nordjyske vestkyst. Projektet er baseret på en dybdegående analyse af områdets topografi for at finde det optimale udkigspunkt. Interview med en lokal ornitolog afslørede, at han søgte både at lave sit arbejde med medium afstand til sine emner såvel som close-up foto-arbejde. Dette design er tænkt som et værktøj, der kan understøtte disse to modsatrettede ønsker bedst muligt. Designet er i al sin enkelthed en kasse med det twist, at den er skudt igennem en klit. Vestfacaden vender ud mod kysten og et vandløb - optimalt til registrering af trækfugle, mens østfacadens vender ud mod en skærmet gryde og giver således mulighed for at tage fodringsbilleder inde fra domicilet. Således deler funktionerne bygningen op i tre zoner: to arbejdszoner i hver ende til hver sin type arbejde og en zone i midten til beboelsesfunktioner.


7. Semester Miniprojekt

På 7. semesters miniprojektet, skulle der udarbejdes en fakultetsbygning centralt på Aalborgs havnefront i løbet af 3 uger. Bygningen skal samle Aalborg Universitets kreative uddannelser under ét tag. Overordnet er det et krav, at bygningen skal være ’tektonisk’ - det vil sige, at det konstruktive princip skal fremgå tydeligt i formsprog eller igennem ærlighed i materialebrug. Bygningskroppen er enkel i sin komposition. To etagedæk af armeret beton adskildt af slanke blankpolerede stålsøjler. Det nederste etagedæk er hævet svagt, så det ser ud til at svæve. Sammen med vinduernes lameller og de bærende søjler giver det et modspil til den lave bygnings horisontale udtryk. Det store udhæng skaber et overdækket udendørs areal omkring bygningen til ophold og udstillinger samtidigt med, at det agerer som solafskærmning. Indvendigt sørger søjlerne for at hele bygningen kan indrettes som frit plan. Det giver den nødvendige fleksibilitet hos et fakultet i stærk vækst. Samtidigt sørger de store glasarealer for masser af dagslys igennem bygningen.

Creative Cluster

Creative Cluster

15


6. Semester Miniprojekt Villa Jørgensen

16

Villa Jørgensen Bacheloruddannelsens sidste miniprojekt adskildte sig fra andre projekter, idet det stort set var uden kreativt indhold. På trods af dette var det alligevel et særdeles interessant projekt, da målet med Villa Jørgensen var, at detaljere et projekt helt færdigt. Kort fortalt Blev der udleveret et sæt håndtegnede opstalter og grundplaner. Ud fra dette skulle et komplet målfast tegningssæt skabes således, at det er klart til søge byggetilladelse og opførelse. Derudover skulle der udføres beregninger på bærende elementer og energiramme. Projektet var en velkommen lejlighed til at få skærpet sine autocad kompetencer og komme i dybden med håndværket i faget: Hvordan er en bygning sæt sammen; sten for sten og skrue for skrue.


17


Sommerhus på Krogsletten 5

Efter flere års overvejelser, besluttede mine forældre sig for, at det var tid til at gøre noget ved det snart 50år gamle sommerhus. Efter at have undersøgt markedet blev det besluttet, at huset skulle renoveres og udvides. Min rolle i denne sammenhæng kan bedst beskrives som vejledende arkitekt, da jeg ønskede at de fik netop deres drømmehus. Derfor var min største opgave at hjælpe dem til at tage de rigtige designmæssige beslutninger og derefter visualisere dem. resultatet er, at huset bliver udvidet fra 50 til 90m2, får ny tagkonstruktion med loft til kip, bliver isoleret efter nutidig standard og får ny beklædning på alle overflader både indvendigt og udvendigt. I praksis bliver kun husets skelet genbrugt. Som en særlig detalje bør det fremhæves, at det store glasparti ved den overdækkede terasse på sydfacaden kan foldes til side på varme dage og på den måde udviske grænsen imellem inde og uderum. Byggeriet blev godkendt April 2010 og påbegyndt straks derefter.

Personligt projetk

18

Sommerhus på Krogsletten 5

Nord facade

Øst facade


N

Syd facade

Vest facade

19


fotografering

Fotografering

Personligt projekt

Her følger nogle få udvalgte billeder taget på studieture, på ferierejser og i min fritid.

20


21

Lars Bjørn Madsen Portefolie 2010  

Architectural portefolio by 4th year student

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you