Page 1

COSYCAMPING

Lars Duville 6 Handel H. Pius X-Instituut Abdijstraat 128 2020 Antwerpen 2017 - 2018


COSYCAMPING

Lars Duville 6 Handel H. Pius X-Instituut Abdijstraat 128 2020 Antwerpen 2017 - 2018


Woord vooraf Beste lezer In het laatste jaar TSO is het de gewoonte dat de leerlingen een geĂŻntegreerde proef maken. Bij het maken van een GIP is het de bedoeling om door middel van vakoverschrijvende opdrachten, alles wat je de afgelopen jaren hebt geleerd te gebruiken bij het maken van de opdrachten. Alle opdrachten draaien rond het besturen van een fictieve onderneming die we hebben overgenomen. Deze opdrachten kunnen bestaan uit individuele opdrachten, maar er zijn er ook enkele die je in team verband moet maken. Om te beginnen wil ik mijn GIP-groep bedanken. Door een goede samenwerking hebben we alle taken goed en verzorgd kunnen afwerken. Natuurlijk hebben we ook hulp gehad van onze leerkrachten, die ons in de goede richting stuurden op momenten dat het iets minder vlot ging. Lars Duville


Inhoudsopgaven Woord vooraf ........................................................................................................ 3 Inhoudsopgaven .................................................................................................... 5 Inleiding ............................................................................................................... 8 Seminarie ............................................................................................................. 9 1. Naam, logo en huisstijl ................................................................................... 10 1.1 Beschrijving opdracht ................................................................................ 10 1.2 Kernwoorden ............................................................................................ 10 1.3 Naam ...................................................................................................... 10 1.4 Logo ........................................................................................................ 10 1.5 Organogram en team ................................................................................ 11 2. Externe audit ................................................................................................ 12 2.1 Beschrijving opdracht ................................................................................ 12 2.2 Eindvoorraad ............................................................................................ 12 2.3 Productiekost per eenheid .......................................................................... 13 2.4 Huidige leverbetrouwbaarheid .................................................................... 15 2.5 Huidig marktaandeel omzet ........................................................................ 15 2.6 SWOT ...................................................................................................... 17 3. Kapitaalverhoging .......................................................................................... 18 3.1 Beschrijving opdracht ................................................................................ 18 4. Shareholderanalyse ....................................................................................... 24 4.1 Beschrijving opdracht ................................................................................ 24 English ............................................................................................................... 33 1. Business plan ................................................................................................ 34 1.1 Business idea (Company Summary) ............................................................ 34 1.2 Company Objectives .................................................................................. 34 1.3 Risk analysis ............................................................................................ 35 1.4 Product description.................................................................................... 36 Ownership, management and personnel ............................................................ 37 1.5 Markets and marketing .............................................................................. 39


1.6 Financial forecast ...................................................................................... 40 1.7 Presentation ............................................................................................. 42 2. Promotional plan ......................................................................................... 50 Bedrijfseconomie ................................................................................................. 52 1. Studie van de marketingmix van een concurrent ............................................... 53 Beschrijving...................................................................................................... 53 Analyse van de marketing mix ............................................................................ 53 Product ......................................................................................................... 53 Prijs .............................................................................................................. 54 Plaats ............................................................................................................ 55 Promotie ....................................................................................................... 55 Personeel ...................................................................................................... 56 SWOT-analyse................................................................................................ 57 2. Analyse van de jaarrekening ........................................................................... 58 2.1 Beschrijving opdracht ................................................................................ 58 2.2 Verticale analyse van de jaarrekeningen ...................................................... 58 2.3 Horizontale analyse ................................................................................... 63 2.4 Masterplan voor 2020 ................................................................................ 65 Français .............................................................................................................. 67 1. Offre d’emploi ............................................................................................... 68 2. Brochure ...................................................................................................... 69 Deutsch .............................................................................................................. 71 1. Websuche Teekanne ...................................................................................... 72 Godsdienst .......................................................................................................... 73 1. Deontologische code ...................................................................................... 74 Conclusie ............................................................................................................ 76 Literatuurlijst ...................................................................................................... 77 Bijlage ................................................................................................................ 79 Jaarrekeningen ................................................................................................. 79 Logboek ........................................................................................................... 98


Inleiding Onze geïntegreerde proef startte in het begin van het schooljaar in de Thomas More hogeschool te Antwerpen. Onder leiding van Rob Frederix gingen we aan de slag met onze eerst opdracht. Dit was meteen het startschot van ons eindwerk. "TopTeam" is een bedrijfsspel waarrond dit eindwerk zal draaien. Gedurende de hele dag in Thomas More moesten we ervoor zorgen een bedrijf rendabel te maken door beslissingen te nemen op vlak van productiegrootte, winstmarge, … . Dit moesten we bereiken door gebruik te maken van automatisch gegenereerde cijfers van 3 boekjaren. In dit bedrijfsspel is elke groep een speciaalzaak van kampeeruitrusting. Alle teams in onze klas zullen dus ‘concurrenten’ van elkaar zijn. Tijdens de seminarie lessen hebben we veel aan ons eindwerk gewerkt. We zijn begonnen met het vormen van groepen, met wie we een bedrijf gaan leiden. Mijn groep bestaat uit Bartjan, Noah, Mattijs, Babs en ikzelf. Wij zijn leerlingen uit 6 handel en boekhouden informatica. Zodra de groepen waren gevormd konden we beginnen met het bedenken van een naam en het ontwerpen van een logo. In deze bundel kan u alle opdrachten kunnen bekijken die we doorheen het jaar hebben gemaakt voor de verschillende vakken. De vakken die tot deze geïntegreerde proef behoren zijn bedrijfseconomie, Duits, Engels, Frans, godsdienst, Nederlands en Seminarie. De opdrachten kunnen bestaan uit individuele- of groepsopdrachten. Tijdens dit eindwerk hebben we gefocust op de opstart van een bedrijf, hoe we een financiële analyse moeten maken van ons eigen bedrijf en van de concurrenten, onze concurrenten op vlak van marketing te analyseren, hoe we een kapitaalverhoging moeten doorvoeren en verantwoorden. Wil u weten of het ons is gelukt om ons bedrijf winstgevend te maken / houden? Dan nodig ik u met veel plezier uit om mijn geïntegreerde proef te lezen.


Seminarie

9


1. Naam, logo en huisstijl 1.1 Beschrijving opdracht Als onderneming wil je ervoor zorgen dat potentiële klanten jouw onderneming kennen, daarom is een naam cruciaal. In dit deel van mijn GIP zijn we opzoek gegaan naar een naam, hebben we een logo bedacht en laten ontwerpen en hebben we een huisstijl gecreëerd.

1.2 Kernwoorden Gezellig, jong, voorbereid en toegankelijk, dat zijn wij! Als wij aan kamperen denken, staat gezelligheid centraal. Met onze frisheid zorgen wij voor de leukste producten die het kamperen compleet maken. Voor beginners of ervaren kampeerders, jong of oud, in ons assortiment vindt ieder wat wils voor een geslaagde kampeertrip.

1.3 Naam CosyCamping betekent letterlijk “gezellig kamperen”. Dit komt tot uitdrukking in ons assortiment. Naast grote tenten met voldoende ruimte voor bedden en zitgelegenheid, hebben wij ook lantaarntjes en buitenslaapzakken voor de romantici. Natuurlijk hebben wij ook vuurkorven, voor dat warme vuurtje uit ons logo. Uit onderzoek bij de FOD Economie blijkt dat de naam CosyCamping nog niet gebruikt is door een andere onderneming in België.

1.4 Logo Ons logo is ontworpen door Imke Dick (H. Pius X-Instituut 6PUB). Het vuur met een warme oranje kleur staat voor de gezelligheid die wij met onze producten aan kamperen willen toevoegen. Ook de achtergrond staat in thema van het kampeerleven, namelijk een nachtblauwe hemel waarbij onze naam letterlijk in de sterren geschreven staat. 10


1.5 Organogram en team Achter sterke producten moet een sterk team staan. Daarom is het van belang dat ieders kwaliteiten volledig benut worden. Vorig jaar hebben wij al als team samengewerkt aan een mini-onderneming. Gebaseerd op deze ervaringen hebben we voor de volgende taakverdeling gekozen: 

Bartjan Henkemans is een zeer goede CEO. Hij neemt de eindverantwoordelijkheid,verdeelt de taken en plaatst ook iedereen bij een opdracht die het best bij die persoon past.

Lars Duville is onze financiële directeur. Hij houdt de financiële positie van CosyCamping strak in de hand, zo gaat er geen cent verloren.

Noah De Lauw is onze technisch directeur. Hij zorgt ervoor dat onze productietechnologieën op en top zijn zodat wij producten van de hoogste kwaliteit kunnen aanbieden.

Mattijs Vens is onze marketing directeur die met zijn enthousiasme als de beste evenementen organiseert waardoor wij bekender worden.

Babs Verhaegen is onze administratieve directeur omdat zij organisatorisch veel talent heeft. Zij kan orde in de chaos maken, zelfs als dat nagenoeg onmogelijk lijkt.

Een echt topteam!

11


2. Externe audit 2.1 Beschrijving opdracht Na de dag op de Thomas More hogeschool door te hebben gebracht, hebben we enkele besluiten moeten trekken uit onze resultaten van die dag. Deze resultaten worden in dit eerste deel besproken.

2.2 Eindvoorraad We berekenen de voorraad op het einde van het derde boekjaar om erachter te komen hoelang we nog met de voorraad kunnen werken vooraleer we terug moeten bevoorraden.

2.2.1 Standaardrugzakken jaar 3 (of beter standaardmodellen?) Beoordeling Aan het einde van het derde jaar hadden wij een voorraad voor meer dan 8 maanden. Dit is te veel aangezien we 1 tot 3 maanden nodig hebben om aan de behoefte van onze klanten te voldoen en rekening te houden met reserves. We zullen in de volgende maanden onze productie van 4 400 stuks moeten laten dalen naar 3 000 stuks. Hierdoor zal onze eindvoorraad dalen naar 2,25 maanden. Dit is voldoende om de eerstvolgende maand te voorzien en een kleine reserve te hebben. Het zorgt er ook voor dat onze kosten zo laag mogelijk blijven. We blijven ook werken met twee machines.

Tabel eindstaat Eindvoorraad

1 903 eenheden

Vraag januari

223 eenheden

Eindvoorraad in maanden

8,53 maanden

Tabel oplossing Originele productie

4 400 eenheden

Nieuwe productie

3 000 eenheden

Nieuwe eindvoorraad

503 eenheden

Nieuwe eindvoorraad in maanden

2,26 maanden

12


2.2.2 luxerugzakken jaar 3 Beoordeling Voor het volgend jaar lijkt het mij beter als we van twee machines overschakelen naar één machine. Dit zal ervoor zorgen dat de productiekosten per eenheid lager liggen. We gaan onze productie ook verlagen met 850 eenheden. Uiteindelijk komen we op een eindvoorraad van 2,29 maanden. Dit is al een stuk lager dan de originele eindvoorraad van 12,06 maanden. Onze huidige voorraad is genoeg om de komende maand te voorzien van goederen en nog een reserve te hebben. Deze reserve kost wel geld maar als de klant zijn product niet meteen kan meenemen of moet wachten om zijn product te krijgen, zal die geneigd zijn om naar de concurrentie te stappen. Als dit gebeurt is er een grote kans dat de klant permanent bij de concurrentie blijft.

Tabel eindstaat Eindvoorraad

1 049 eenheden

Vraag januari

87 eenheden

Eindvoorraad in maanden

12,06 maanden

Tabel oplossing Originele productie

1 500 eenheden

Nieuwe productie

650 eenheden

Nieuwe eindvoorraad

199 eenheden

Nieuwe eindvoorraad in maanden

2,29 maanden

2.3 Productiekost per eenheid In jaar één en twee van onze onderneming ligt de productiekost per eenheid goed. Dit komt doordat we rekening hebben gehouden met de meest economische productiegrootte. Bovendien hebben we genoeg budget overgelaten voor productontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat we de afvalkosten kunnen verminderen. In het derde jaar hebben we onze werkwijze veranderd. Dat was een risico en zoals u kan zien in de grafiek, over de gemiddelde productiekost per eenheid op de volgende bladzijde, was deze methode niet de beste. We hielden geen rekening met een optimale productiegrootte en ons afvalpercentage steeg. Dit resulteert meteen in een stijging van de productiekosten. Voor de standaardrugzakken betekent dit een stijging van 5,8% en voor de luxe lijn een stijging van 4,9%.

13


Gemiddelde productiekost per eenheid 30 25 20 15 10 5 0

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Standaard

20

20

21.16

Luxe

24

24

28.08

Standaard

Luxe

Wat wij hieruit besluiten is dat we de tactiek van het tweede jaar moeten toepassen omdat het afvalpercentage toen het laagste was en er was een evenwicht tussen onze standaard en luxe producten.

Afvalpercentage 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Standaard Luxe

Jaar 1

Jaar 2

5%

3.35%

4%

3.33%

3.33%

10%

Standaard

Jaar 3

Luxe

14


2.4 Huidige leverbetrouwbaarheid 2.4.1 Standaard in jaar 3 Beoordeling In de echte bedrijfswereld zou de leverbetrouwbaarheid boven de 98% moeten liggen. Een leverbetrouwbaarheid van 92,71% is dus duidelijk te laag. Bijsturen beslissingen We zouden het volgend jaar een extra machine kunnen plaatsen met een jaarproductie van 1 000 eenheden. De leverbetrouwbaarheid van onze producten zou dan stijgen naar 100% en dat zou onze omzet verhogen met 17 745 euro. De eindvoorraad zal dan wel stijgen.

2.4.2 Luxe in jaar 3 Beoordeling In de echte bedrijfswereld zou de leverbetrouwbaarheid boven de 98% moeten liggen, wij hebben 100%. Bijsturen beslissingen Wij moeten niet bijsturen aangezien de betrouwbaarheid al 100% is.

2.5 Huidig marktaandeel omzet 2.5.1 Standaard in jaar 3 Beoordeling Rekening houdend met het feit dat het gemiddelde marktaandeel 10% is, komen we tot de conclusie dat we een te laag marktaandeel van 7,81% hebben. Beslissingen We hebben geprobeerd ons marktaandeel te verbeteren door meer geld te spenderen aan marketing. Om dit mogelijk te maken hebben we te weinig geld gespendeerd aan de contributiemarge. Hierdoor kregen onze producten geen aandacht in de winkel. In het volgende boekjaar moeten we een goede middenweg vinden tussen marketing en distributiemarge.

15


Standaard marktaandeel omzet in jaar 3 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Team 5 Team 6 Team 7 Team 8 Team 9 Marktaandeel 9.07%

6.89%

7.05% 11.65% 12.98% 9.93% 12.16% 12.75% 8.02%

Team 10 9.50%

2.5.2 Luxe jaar 3 Beoordeling We hebben dit jaar een te klein marktaandeel van 6,09%. Dat is wel heel zwak aangezien onze concurrenten allemaal een marktaandeel hebben van ongeveer 10%. Beslissingen We hebben dit jaar geprobeerd om onze winstmarge te vergroten door een superkleine distributiemarge te betalen. Daarbij hebben we ook te weinig gespendeerd aan reclame. Hierdoor kreeg ons product nauwelijks aandacht van de consument. Het volgend jaar zullen wij dus meer geld moeten spenderen aan reclame en distributiemarge.

Luxe marktaandeel omzet in jaar 3 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Team 5 Team 6 Team 7 Team 8 Team 9 Marktaandeel 8.12%

7.19%

8.17%

12.48% 10.28% 10.36% 12.23%

16

9.57%

5.89%

Team 10 15.71%


2.6 SWOT SWOT-analyse Strengths 

Terugkerende klanten

Veel geïnvesteerd in

Weaknesses 

Te hoge verkoopprijs bij het standaardproduct

productontwikkeling

Te lage marge bij beide producten

Opportunities 

Grote voorraad

Threats 

Omdat we veel reclame hebben

We hebben een aanzienlijk aantal concurrenten

gemaakt is onze 

naambekendheid bij potentiële

Omdat we slechts 2 producten hebben, kunnen we de wensen

klanten gegroeid

van klanten niet volledig vervullen

Onze concurrenten hebben een groot marktaandeel

2.6.1 Conclusies Uit onze SWOT-analyse kunnen we afleiden dat we in het derde boekjaar een paar cruciale fouten hebben gemaakt zoals het foutief inschatten van de verkoopprijs. Daarnaast hebben we ook een te lage marge toegekend aan de winkels. Door die fouten hebben we veel producten niet kunnen verkopen, waardoor we met een grote voorraad overbleven. Maar we hadden ook een paar dingen goed ingeschat. Zo hebben we veel geïnvesteerd in reclame. Zo kent de klant onze onderneming en onze producten al, wat in de toekomst tot veel klanten kan leiden. Omdat we veel geïnvesteerd hebben in productontwikkeling kunnen we ons huidig marktaandeel vergroten. Dat gaan we proberen door in de toekomst klanten van de concurrenten te overtuigen om naar ons te komen en ook aan onze huidige klanten meer dezelfde producten te verkopen.

17


3. Kapitaalverhoging 3.1 Beschrijving opdracht Als onderneming moet je altijd blijven innoveren, maar daar heb je kapitaal voor nodig. Wij hebben als bedrijfsleiding besloten om extra kapitaal te bekomen door extra aandelen uit te geven. Dat kunnen we natuurlijk niet beslissen zonder dit met onze huidige aandeelhouders te bespreken. Vandaar hebben we een speciale aandeelhoudersvergadering ingelast. De volgende slides zijn daar de samenvatting van.

18


19


20


21


22


23


4. Shareholderanalyse 4.1 Beschrijving opdracht Het is ook belangrijk om andere bedrijven te kunnen interpreteren aan de hand van hun aandelenkoers. In de onderstaande PowerPoint slides heb ik drie bedrijven gekozen die ik heb geanalyseerd met behulp van hun aandeel. Aan de hand van deze analyse heb ik uiteindelijk beslist in welke onderneming we als CosyCamping kunnen investeren.

24


25


26


27


28


29


30


31


32


English

33


1. Business plan 1.1 Business idea (Company Summary) CosyCamping is a company specialized in selling camping equipment, accessories and other products related to camping. The goal of our company is to make camping not only fun for the rugged outdoors people, instead we would like to make camping something for everyone. Young, old, athletic or otherwise. In our vision everyone should be able to enjoy the amazing camping experience. In order to do that we sell camping equipment that's easy, convenient, durable and most importantly makes the camping experience cosy. We bought CosyCamping three years ago from its founder. Back then it was in a terrible state. The store was unattractive; the financial state was bad to say the least. To say that we have come from far would be an understatement. Nowadays the company flourishes. Primarily from our web shop (CosyCamping.com). Boasting a net profit of €5 556 000,00 last year alone. CosyCamping is a Ltd with 36 004 shares. Each share with a face value of €500,00. However, our shares have an intrinsic value of €956,89.

1.2 Company Objectives In order to bring our company to the next level we have to set ourselves some goals. There are a few categories in which we would like to improve, not only to make our company function better but at the same time give our customers the very best service we possibly can. Something we, as a company, care about the most is the service we give to our customers. When we bought CosyCamping three years ago the customer service was in the poorest state you can imagine, since then we came a long way. We were able to reduce the complaints by 45% and the waiting time on our online customer service decreased by half. This year we want to renovate our store in Antwerp to make it more attractive to customers. We are planning to build several little showrooms so our customers can get an example of their camping holiday.

34


In the coming five years we would like to expand our business operation by opening new stores as well as enlarging the coverage of our web shop. So people, who live too far away from a store, can easily buy the products they need online. Our brand is already well established but we want to take it a step further. We have decided to start an online campaign to improve our brand awareness and in particular our web shop, nowadays most people buy their products online. Our shareholders are very important to us and the company, without them we would not be able to operate this business. Because of that we want to make sure our profitability increases with at least 12% in the next two years. We want to reward their loyalty to the company.

1.3 Risk analysis This is an explanation of the weaknesses and threats of our SWOT-analysis. Because we acquired the company in a horrendous state, our brand name is connected with poor quality, poor customer service and unattractive stores. We are going to solve these issues by renovating our stores, hiring new support staff and increasing our advertising budget to restore our brand name. Due to the outstanding quality of our products and the high production costs our price range is in the top of the camping branch. We know some customers will not be able to easily integrate into our ecosystem because of the high entry price. The customers that do join our ecosystem will be very satisfied. The camping market is highly competitive. Especially in the low cost segment of the market, which is not our main target, we produce and sell high-end, high quality products. The difficult part is to sell high quality products at a competitive price while still making profit. Big camping companies can afford to go overseas for low-cost production. All of our products are produced in Belgium this gives us flexibility and we can guarantee high quality. Because of that our labour costs will be higher and our products will be more expensive too. We are convinced the quality of our products outweighs the price disadvantage. Because we are a relatively small and new player on the market our brand is less known than other high priced camping equipment brands. We can eliminate this disadvantage by starting advertising campaign catered to the highend of the market. By doing so we can increase our market share.

35


We are a seasonal company. Therefore, our sales figures occur from March until September. Winter season is mainly spent by doing R&D and preparing for the next camping season.

1.4 Product description We have all camping must-haves. We sell tents, backpacks, air mattresses. We even have campers. Our main product categories are listed below.

Our tents We sell all kinds of tents in all sizes. But we wouldn’t be CosyCamping if we didn’t have a few special tents too. In our festival assortment you can find a festival-tent for four party-animals. It’s a very basic tent, but what else does a teenage festival goer need.

We also have the perfect tent for a long camping trip; the living tipi. Your whole family can comfortably stay in this tent. The inside of the tent is comfortable, it has a big door and a canopy that gives you shelter from the rain. The warm sand colour gives a natural and romantic atmosphere inside the tent. Because of all the benefits this tipi is high-end.

Last but not least, the Volkswagen tent. Are you ready for a more exotic camping experience and want to win the prize for best-looking tent at the campsite, then this tent is for you. The Volkswagen tent boasts two bedrooms for two campers each. Both the 36


rooms have their own door to enter and leave the Volkswagen. It is made of high quality, durable fabric. Even during the worst storm, you will stay dry and cosy.

A special photo backpack When you go camping, there always is this one picture addicted person, right? Well, we have the perfect backpack for this person. It’s the Künken Photo Insert. This backpack has enough room for your camera, two extra lenses, extra memory cards and batteries, a charger and other camera belongings. It includes many pockets so your equipment will be safe.

Ownership, management and personnel Ownership CosyCamping is a Ltd with 36 004 shares. This means that our company's equity is owned by our shareholders. The board of directors represents them in our company. Currently the value if our share is 956,89 EUR per share.

37


Management To have a strong product you need to have a strong team. It is therefore we make the most of everyone's quality. Last year we worked together as a team in a mini-enterprise, so we know out of experience who is best for the job: 

Bartjan Henkemans is a great CEO. He takes the end responsibility, divides the assignments and puts everyone at a place where he / she belongs the best.

Lars Duville is our financial director. He keeps track of the financial position of CosyCamping, he makes sure we don’t waste a single penny.

Noah De Lauw is our technical director who makes sure our product technology is on point. That way we can offer our products at the highest quality.

Mattijs Vens is our marketing director. With all his enthusiasm he organises the best events so we get improve our position in the market.

Babs Verhagen is our administrative director because she is really organised. She can make order out the chaos, even when it seems impossible.

Personnel CosyCamping employs 159 employees across our store, offices and factory. We employ 125 labourers who produce our products. Also we employ 15 salesmen in our shop. Furthermore, we employ 19 more people in our management (for instance: CEO, CFO, HRM, etc...). In general, we try to make the work experience for everyone as good as possible. That's why we offer our labourers insurance, free products, many holidays, training sessions for personal development. Our salesmen have the same extras and depending on their sales results they can receive other bonuses. (for instance: a smartphone or a laptop) Our management receives all of the above and if they have to be on the road a lot they'll also have the use of a car. In our company we underline the huge importance of a good working environment. Amongst other policies we have a no bullying-policy. We're all a big cosy family.

38


1.5 Markets and marketing Market Analysis Summary The camping community is very active and has a great history. Our store is located in Antwerp, home to many campers and survivalists. The camping community also happens to be growing because of the many survival TV-series like Man VS Wild (Bear Grylls) Extreme Survival and many more. Those series make the average person interested in camping. Taking these factors into consideration, CosyCamping will focus on three main groups. 

Students



Middle-aged adults



Seniors

These groups comprise the majority of campers in the city, and we find them to be the ones with the disposable income to spend on camping apparel.

As you can see the majority of our customers are middle-aged adults and students. So we are mainly going to focus on those two groups.

Target Market Segment Strategy Because there are so many different sorts of camping styles and intentions of camping, there is a broad range of markets for the company to target. At your local CosyCamping, we will provide for all the needs of each group. We will stock a range of goods for the wide variety of our customers. Middle-aged adults and students will not be the only

39


groups that we will focus on. Focusing on seniors will also be key. Because they have the disposable income for our products.

Competition In Antwerp there are many competitors, like A.S. Adventure, de Kampeerder and many others. Our company is one step ahead of those companies because we can assure the customer that we have better quality. That is because we manufacture our products in Belgium. All our products are also easy to use this in term makes it easier to promote our products to a large audience.

Catering to the needs of different customers Having the correct camping equipment is very important for a hobby camper. Somebody who camps many days/weeks over the course of a year needs to have the right gear that not only lasts over time, but also protects you from the outside world. It is the same for a casual camper who needs a well-made tent to sleep in, but doesn’t want to pay too much for something that they are only going to use once or twice a year. We also strive to build personal relationships with our customers, in order to do this, we will need to attract customers so that they remember us. By building a trust relationship, we can be sure that our customers will come back to buy more of our products. As a bigger company we intend to provide both types of customers the products, support and knowledge they need to fulfil their goals.

1.6 Financial forecast Our company is in a very good financial state. The year we acquired the CosyCamping we had a problem with our liquidity. As you can see in the graph our quick ratio was quite small which means that we only could pay our suppliers once, but in the following years we were able to solve that. This is very important because with a high current and quick ratio you can build reserves in case we ever get into trouble again.

40


Financial forcast 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 current ratio

quick ratio year 11

solvency year 12

rentability

year 13

One major advantage we have is the profitability of our shares, which is very high. With a profitability of around 20 - 25 % our company is very attractive to its shareholders. But as mentioned in our company objectives, this number has to keep increasing, so it stays attractive to our shareholders. Solvency shows the ratio between our equity balance and the total capital of the company. This is a very important ratio. For example if we as a company want to take a loan, the bank will ask about our solvency so they know we can pay our debts. If this number is below 33,33% we will not be able to take a loan if needed. When we bought the company the solvency was 50,02% which is already very good, but we managed to increase this every year.

41


1.7 Presentation

42


43


44


45


46


47


48


49


2. Promotional plan Promotional tactics For our advertising campaign, I have decided to work with Pinterest Business. Pinterest is a widely used platform all over the world. Almost 200 million unique people view the site every month and that figure keeps increasing. It is proven that business pins are viewed 75% more than normal pins. Another reasons that Pinterest is so popular is because of their mobile app. Almost 80% of the Pinterest user base uses the app which makes it very accessible to the younger people and new users. These day everyone has a smartphone which they use to browse different social media platforms. As with for example Facebook you are able to share pins you like with friends. If people like our ads they will share it, this makes it easier to show our products to even more people. On average people spent 15 minutes browsing pins. This is a substantial amount of time and means that the chance of our ad being viewed is quite big. Not only is Pinterest a very popular platform, but for us as an advertiser there are a lot of available features that we can use to manipulate our campaign. The first step is to enter keywords to help our promoted pin appear in Pinterest search results. It does not stop there we also get options to properly define our audience. We are able to make a selection based on gender, location, language and even which device we prefer (e.g. web, iPhone, Android phone, ‌). Pinterest is a very flexible and adjustable platform to promote our products on therefore it is the perfect platform.

Target customers When we took over the company we did a customer survey to get an understanding about who is interested in our products. We found out that the majority of our clients are between 18 – 40 years of age and are mostly male. When deciding the perfect promotional tactic, we have to take the results of the survey in account. When I was looking around for a way to promote the products we sell, I came across Pinterest. I did some research and found out that their user base is very similar to our customers. The only exception is that more women than men visit the website, but if you look at their stats more and more men start to use it. Even though we have more male customers I think it is a great opportunity to reach out to women because everyone is able to go camping and we should not rule out anyone.

50


The average age of the Pinterest users is exactly the same as our target customers. This is perfect so we do not waste our time trying to convince people who are not interested in our products and never will be.

Costs The promoted pins run on a cost-per-click basis (CPC). This means that we pay only when someone clicks through the pin to our website. Not only is it possible to specify the duration and daily budget, but we can monitor and adjust the campaign as it runs. Another advantage when using Pinterest is that the cost-per-click fee is variable. We as a company can decide how much we pay when someone clicks on the ad. If in the worst case this strategy does not works out and no-one clicks on our ad we do not lose any money, because Pinterest only charges a fee when someone clicks on an ad.

Defence of the plan I am very confident about this platform. It is popular by people all over the world. I think CosyCamping needs something modern so we can connect in a better and more efficient way to our customers. That is why Pinterest is the perfect match. It is a social media that is still growing every month and in comparison to other big social media Pinterest has the best results. The Pinterest users are the ones we are looking for based on gender and age. If we take a look at the costs Pinterest is a very cheap because you only pay when someone takes a look at the ad. We could not find a better match than Pinterest, so I am sure that out sells will increase while promoting on Pinterest.

51


Bedrijfseconomie

52


1. Studie van de marketingmix van een concurrent Beschrijving Als je sportkledij of kampeermateriaal nodig hebt dan kan je bij Decathlon terecht. Decathlon is een winkelketen die werd opgericht door Michel Leclercq in 1976. De eerste winkel werd geopend in Lille (Frankrijk) en verspreidde zich wat later over de hele wereld. Decathlon zelf heeft ongeveer 78 000 werknemers verspreid over al hun winkels en magazijnen. Decathlon is een speciaalzaak in sportproducten en kampeeruitrusting. Decathlon heeft zelf ook wel merken. Alleen krijgen ze de naam ‘Decathlon’ niet maar wel Quechua, B’twin, Kipsta,... We kunnen dus zeggen dat ze heel wat succes hebben met hun eigen huismerken. Om te beginnen gaan we de marketingmix van Decathlon bespreken. Maar wat is nu precies een marketingmix of soms ook wel marketinginstrumenten mix genoemd? Het is de combinatie van instrumenten die een onderneming ter beschikking heeft om haar marketingstrategie op te stellen. De marketingmix bestaat uit de 5 p’s: product, prijs, plaats, promotie en personeel.

Analyse van de marketing mix Product Decathlon is een keten die voornamelijk sport- en kampeerproducten verkoopt. Daarnaast verkopen ze ook sportkledij, sportmateriaal, … . Decathlon verkoopt producten van de merken Adidas, Nike, Kappa, Kipsta, Quechua, B’Twin, etc. waaronder sommige merken eigen merken van Decathlon zijn. Waarom kopen zoveel mensen hun producten aan bij hen? Omdat de prijs-kwaliteitverhouding heel goed is. Links zie je een sportschoen van het merk Asics dat verkocht wordt door Decathlon voor 109,99 euro. Rechts zie je dezelfde sportschoen die verkocht door A.S.Adventure aan een veel hogere prijs. Dit is dus een heel goed voorbeeld van de goede prijs-kwaliteitverhouding.

53


Het kan gebeuren dat je bijvoorbeeld een T-shirt koopt dat na een vijftal keren wassen begint te verslijten, maar ook dat is bij Decathlon niet het geval. Tot nu toe hebben we het vooral gehad over de sportartikelen, maar hun aanbod is veel ruimer dan dat. Zo verkopen ze ook kampeeruitrusting bestaande uit: tenten, rugzakken, slaapzakken, kooktoestellen,... . Ook voor dit soort materiaal raden we jullie aan om het bij Decathlon aan te kopen.

Prijs Decathlon probeert de beste balans te vinden tussen prijs en kwaliteit. Door alle schakels in het productieproces te blijven vernieuwen wordt het mogelijk om de verkoopprijzen zo laag mogelijk te houden. Op vlak van volgende punten, waaronder R&D, proberen ze de prijs op een gunstige manier te beĂŻnvloeden voor de consument.

Research & ontwikkeling: De onderzoekers bij Decathlon bestuderen de behoeften van het lichaam. Met deze studies wordt er gezocht naar nieuwe materialen die beter aangepast zijn aan het lichaam. Nadat het onderzoek is afgelopen kan men starten aan de ontwikkeling. Men gaat aan de hand van de onderzoeksresultaten producten ontwikkelen met oog op de beste prijskwaliteitsverhouding. Design: dankzij de onderzoeken die gevoerd worden kan niet alleen de ontwikkeling van producten verbeterd worden, maar ook het design. Zo wordt ervoor gezorgd dat de materialen beter zijn afgestemd op het lichaam, maar toch mooi zijn om te dragen. 54


Productie: door schakels in het productieproces af te stoten die niet winstgevend zijn, wordt er ook voor gezorgd dat de prijs zo laag mogelijk blijft. Dit geldt ook in de omgekeerde richting, wanneer je de kosten kan drukken door schakels toe te voegen. Logistiek: Decathlon probeert de afstand tussen de distributiecentra en de winkel zo klein mogelijk te houden. Dit zorgt niet enkel voor goedkoper transport, maar ook voor minder verpakking. Commerce: Decathlon probeert ervoor te zorgen dat elke afdeling zo efficiĂŤnt mogelijk draait. Daarmee bedoelt men dan op vlak van bevoorrading, maar ook de klanten op een zo goed en vlot mogelijke manier verder helpen.

Plaats Waar je ook ter wereld gaat, de Decathlon keten vind je overal. Met meer dan 1 000 vestigingen verspreid over 80 landen is het merk overal vertegenwoordigd. De meeste vestigingen vinden we terug in Frankrijk omdat Decathlon daar oorspronkelijk werd opgericht.

Distributie methode heeft een invloed op de keuze van de vestigingen van Decathlon.. Er is hier sprake van intensieve distributie. Dit wil zeggen dat de klant de producten op veel mogelijk plaatsen kan kopen. De distributie strategie die we terugvinden bij Decathlon is indirect korte distributie. Dit wil zeggen dat de goederen niet rechtstreeks naar de consument gaan, maar dus van de producent via de detailhandel tot bij de consument komen.

Promotie Decathlon is bekend over heel de wereld. Bij veel ondernemingen is sponsoring een heel groot deel van de promotie. Bij Decathlon is dat niet het geval. Zij vinden dat dat niet in hun bedrijfsmodel past omdat dit er enkel voor zorgt dat de prijs omhoog gaat. Er zijn toch enkele uitzonderingen zoals KSA Rooyghem, dat is een jeugdbeweging uit Sint-Kruis

55


en Male. Decathlon betaalt deze jeugdbeweging zodat zij Decathlon helpen reclame te maken. Het doel hiervan is Decathlon meer naambekendheid te geven. Dit is zowel een winwinsituatie voor beide partijen. Decathlon financiert de jeugdbeweging en KSA Rooyghem maakt reclame voor Decathlon. Niet alleen de producten zijn van goede kwaliteit maar ook de leveringen en de klantenservice. Bij Decathlon kan je bij een bestelling boven de 29 euro een gratis levering krijgen. Die grens van de gratis levering ligt bij andere bedrijven veel hoger. Als je bij hen aankoopt dan krijg je ook 365 dagen om het product terug te sturen. Als je kijkt naar deze voorwaarden bij concurenten als A.S.Adventure zijn die minder voordelig. Zo krijg je daar maar 14 dagen om een product in te ruilen. Zoals we eerder al hebben vermeld heeft Decathlon ook een goede klantenservice omdat ze 12 uur per dag klaar staan om de klanten te helpen. De klanten laten ook hun oordeel achter op de website. Dat geeft Decathlon een score van 4,5 op een schaal van 5. Deze tevredenheid wordt nog eens bevestigd door Test Aankoop. Zij geven Decathlon in het algemeen vier van de vijf sterren.

Personeel Als je ooit al in ĂŠĂŠn van de vestigingen van Decathlon hebt gewinkeld, is het je waarschijnlijk wel opgevallen dat de winkel duidelijk is opgedeeld in verschillende afdelingen. Op elke afdeling werkt personeel dat specifiek is opgeleid of al veel kennis heeft van een bepaald producttype. Dit zorgt ervoor dat wanneer klanten vragen hebben zij veel sneller geholpen kunnen worden met goede informatie, eventueel kunnen de werknemers hun persoonlijke ervaringen delen met de klanten om ze te helpen kiezen.

56


SWOT-analyse Kevin en ik hebben tijdens het opstellen van de SWOT-analyse even stilgestaan bij de sterktes & zwaktes en de kansen & bedreigingen van Decathlon. Dit deden we om een beter beeld te krijgen van het bedrijf. Aan de hand van deze SWOT-analyse kunnen we eventueel ideeën halen voor onze eigen bedrijven.

Strengths: 

Multinational

Naambekendheid

Veel producten

Opportunities: 

Meer vestigingen openen

Weaknesses 

Decathlon focust zich niet op zijn webwinkel

Threats: 

Camp King & CosyCamping

Veel concurrentie over heel de wereld

Sportclubs sponsoren

57


2. Analyse van de jaarrekening 2.1 Beschrijving opdracht Er zijn enkele kerngetallen die je helpen te bepalen hoe het op financieel vlak met een onderneming gaat. In dit deel ga ik deze kerngetallen bespreken, berekenen en beoordelen. Op die manier krijgt u, de lezer, maar ook wij een beter beeld van de financiĂŤle status.

2.2 Verticale analyse van de jaarrekeningen Solvabiliteit Deze ratio laat de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen zien. Met andere woorden, hoeveel van het bedrijf wordt gefinancierd door het eigen vermogen en hoeveel wordt gefinancierd door externe partijen, zoals financiĂŤle instellingen. Berekening Solvabiliteit =

Eigen vermogen Totaal passiva

Beoordeling De solvabiliteit van CosyCamping in boekjaar 13 is 68,20%. Dit betekent dat de meerderheid van CosyCamping gefinancierd wordt door eigen middelen en dat wij bijgevolg niet heel afhankelijk van schuldeisers zijn. Dit betekent dat we ook in staat zijn op lange termijn onze schulden af te betalen aan onze schuldeisers. Ook zal dit ons toestaan om een lening aan te gaan bij de bank. We zien ook een duidelijke stijging door de jaren heen van de solvabiliteit. Dit is goed is voor CosyCamping. Dit komt door een sterke afbouw van vreemd vermogen.

58


Rentabiliteit De rentabiliteit op eigen vermogen laat zien wat het rendement is op het geĂŻnvesteerd eigen vermogen. Dit is belangrijk voor investeerders. Zo kunnen zij zien hoeveel zij mogelijk kunnen verdienen aan een investering in een bepaald bedrijf. Berekening rentabiliteit op eigen vermogen =

resultaat na belastingen * 100 eigen vermogen

Beoordeling De rentabiliteit van CosyCamping in boekjaar 13 is 16,46%. Dit betekent dat voor elke euro aan eigen vermogen wij 0,1646 euro nettowinst hebben gemaakt. Dit is onwaarschijnlijk goed. Gemiddeld wordt uitgegaan van een rentabiliteit van 5% tot 10%. Volgens het CBS is de rentabiliteit van veel grote bedrijven na de kredietcrisis overigens gedaald naar gemiddeld slechts 3%. Een hoge rentabiliteit maakt CosyCamping aantrekkelijker voor investeerders en financiĂŤle instellingen omdat het risico van de investering afneemt en de kans op een hoger dividend toeneemt. Over het algemeen maken we een positieve stijging door over de afgelopen drie boekjaren.

59


Nettobedrijfskapitaal Het bedrijfskapitaal zijn alle middelen waar een bedrijf op korte termijn mee kan werken om geld mee te generen. Dit is het omgekeerde van kapitaal. Het kapitaal is bedoeld om op lange termijn geld te generen. Het bedrijfskapitaal is dus de vlottende activa. Berekening Nettobedrijfskapitaal = vlottende activa - (schulden < 1 jaar + overlopende rek.) Beoordeling Het nettobedrijfskapitaal van CosyCamping was in het laatste boekjaar â&#x201A;Ź 21 081 000,00. Op basis hiervan kunnen wij concluderen dat CosyCamping een sterke liquiditeitspositie bezit. CosyCamping kan momenteel grote onverwachte uitgaven doen zonder zijn liquiditeit in gevaar te brengen. CosyCamping zou deze sterke liquiditeitspositie kunnen gebruiken om een lening aan te gaan bij de bank. Hiermee zouden wij kunnen investeren en zo onze bedrijfsactiviteiten uitbreiden. Zoals eerder vermeld zou een lening ook niet direct de solvabiliteit van CosyCamping extreem aantasten. We hebben immers een sterke solvabiliteit van 68,20% CosyCamping maakt een positieve stijging door over de laatste drie boekjaren. Dit heeft te maken met een daling van vreemd vermogen binnen de onderneming en een sterke stijging van vlottende activa, ondanks een daling van voorraden.

60


Cashflow Cashflow is een middel om te zien hoeveel geld de onderneming in gaat en hoeveel geld de onderneming verlaat. Dit betekent dus dat niet-kaskosten, zoals afschrijvingen, terug worden toegevoegd aan het resultaat. Dit schept een beter beeld over hoe een bedrijf het heeft gedaan in een boekjaar. Afschrijvingen zijn namelijk effectief kosten, maar ze zorgen niet voor een negatieve geldstroom. Berekening Cashflow = bedrijfsresultaat na belastingen + niet kaskosten (bv.: afschrijvingen) Beoordeling De Cashflow van CosyCamping bedroeg € 2 288 000,00, de inkomende kasstromen zijn aanzienlijk groter dan de uitgaande. Weer zien we een stijging over de laatste 3 boekjaren. Dit heeft te maken met een vermeerdering van bedrijfsopbrengsten.

Liquiditeit Liquiditeit geeft aan in hoeverre het bedrijf in staat is om zijn schulden op korte termijn (minder dan één jaar) te betalen. Deze ratio is handig voor nieuwe leveranciers. Een hoge liquiditeit geeft immers aan dat het bedrijf beschikt over voldoende liquide middelen om zijn schulden te betalen.

Liquiditeit in ruime zin Deze ratio gaat ervan uit dat alle vlottende activa gebruikt kunnen worden om de schulden af te betalen.

61


Dit betekent dus ook dat voorraden direct gebruikt kunnen worden om de schulden te betalen. Dit is immers nooit het geval. Daarom kan dit een misleidend beeld scheppen. Berekening Liquiditeit in ruime zin =

Vlottende activa Schulden < 1 jaar + overlopende rekeningen

Beoordeling De liquiditeit in ruime zin van CosyCamping in het laatste boekjaar was 12,1. Dit is zeer goed. We zijn in staat om met onze vlottende activa de schulden op korte termijn te betalen. Hoe groter deze ratio, hoe beter we onverwachte uitgaven kunnen opvangen. CosyCamping beschikt over een zeer ruime buffer. CosyCamping zou momenteel 12 keer zijn schulden op korte termijn kunnen afbetalen.

Liquiditeit in enge zin of quick ratio Bij deze ratio worden de voorraden van de vlottende activa afgehaald. Hiermee kunnen we een meer realistisch beeld scheppen over de liquiditeit. Voorraden moeten immers eerst nog verkocht worden en kunnen bijgevolg niet gebruikt worden om facturen te betalen. Berekening Liquiditeit in enge zin =

vlottende activa-voorraden schulden < 1 jaar + overlopende rekeningen

Beoordeling Net zoals de liquiditeit in ruime zin is de liquiditeit in enge zin zeer hoog. In het laatste boekjaar hadden we een liquiditeit in enge zin van 10,02. Dit wil zeggen dat CosyCamping, zonder rekening te houden met de voorraden, over een ruime buffer beschikt. CosyCamping zou momenteel 10 keer zijn schulden op korte termijn kunnen afbetalen. Over de laatste 3 boekjaren zijn zowel de liquiditeit in ruime zin als de liquiditeit in enge zin in het tweede jaar enorm gestegen, daarna terug gedaald. Ondanks de plotse daling blijft het een mooie stijging. Deze plotse daling komt door een sterke stijging van schulden op korte termijn.

62


2.3 Horizontale analyse Tabel Boekjaar 11 Boekjaar 12 Boekjaar 13 Vlottende activa

Basisjaar

102,87%

139,21%

Voorraden

Basisjaar

64,94%

45,98%

Eigen vermogen

Basisjaar

114,01%

125,28%

Vreemd vermogen

Basisjaar

78,57%

80,72%

Schulden < 1 jaar

Basisjaar

18,33%

45,79%

Schulden > 1 jaar

Basisjaar

95,00%

90,25%

Omzet

Basisjaar

110,97%

113,84%

Bedrijfsopbrengsten

Basisjaar

112,26%

109,81%

Personeelskosten

Basisjaar

126,13%

116,42%

Afschrijvingskosten

Basisjaar

98,74%

86,27%

Bedrijfskosten

Basisjaar

107,61%

106,41%

Bedrijfsresultaat

Basisjaar

126,12%

119,99%

Resultaat gewone bedrijfsactiviteit Basisjaar

137,96%

132,18%

Resultaat voor belastingen

Basisjaar

138,08%

137,00%

Belastingen

Basisjaar

138,11%

137,06%

Resultaat boekjaar

Basisjaar

138,07%

136,98%

63


Vlottende activa Van 2011 naar 2013 stijgen de vlottende activa met 39,21%, wat vrij veel is. In dezelfde periode hebben we een daling van de voorraden van bijna 50%. We moeten de oorzaak dus ergens anders zoeken, meer bepaald bij de liquide middelen.

Eigen vermogen De toename van het eigen vermogen met ongeveer 25% kunnen we verklaren aan de hand van de toename van onze reserves. We hebben namelijk besloten om naast onze wettelijke reserves ook nog andere reserves op te bouwen.

Vreemd vermogen Als we een kijkje nemen naar het vreemd vermogen, zien we dat dit is gedaald. Dit valt onder andere te verklaren door de sterke daling van onze schulden op korte termijn. Een daling van het vreemd vermogen kunnen we beschouwen als een positieve evolutie omdat dit wil zeggen dat onze schulden zijn afgenomen. Samen met de evolutie van het eigen vermogen zorgt dit voor een stijgende solvabiliteit.

Omzet De omzet kent doorheen drie jaren een goede stijging waardoor de bedrijfsopbrengsten ook toenemen. Toch merken we een kleine daling op in het laatste jaar, vooral te verklaren door de voorraadwijziging. Dit verklaart waarom onze cashflow in het laatste jaar stijgt ondanks een daling van bedrijfsopbrengst.

Bedrijfskosten Hoewel de lonen en salarissen over drie jaar toegenomen zijn, uit zich dit niet in de totale personeelskost. Dit kunnen we verklaren aan de hand van de evolutie van het aantal personeelsleden. In 2012 hebben we namelijk extra personeelsleden aangeworven, maar in 2013 is dit aantal weer aanzienlijk gedaald. Dit komt onder andere door de technologie van de machines die minder arbeiders vereist per machine. Verder dalen de afschrijvingskosten met ongeveer 13% en kennen de bedrijfskosten een kleine toename, geen ramp dus.

Conclusie opbrengsten en kosten De evolutie van de bedrijfsopbrengsten en â&#x20AC;&#x201C;kosten zorgen doorheen de jaren voor een stijging van het bedrijfsresultaat. In 2013 merken we wel terug een lichte daling die voornamelijk te verklaren valt door de daling van bedrijfsopbrengsten. Dit is een punt waar we in de toekomst dus moeten aan werken. Aangezien de belastingen en het resultaat van het boekjaar rechtstreeks afhangen van het bedrijfsresultaat, kunnen we hier dus dezelfde evolutie waarnemen. 64


2.4 Masterplan voor 2020 Vanuit de cijfers van de vorige jaren weten we dat CosyCamping een gezond bedrijf is. Dit gezonde bedrijfsresultaat willen we behouden én verbeteren. In dit masterplan leggen we de focus op de relatie met onze klanten en het bevorderen van onze naambekendheid. Tegen 2020 moeten het aantal klachten met 20% verminderd zijn. Dit willen we bereiken door duidelijk te communiceren met onze klanten over onze producten. Zo weten zij waar onze producten voor bedoeld zijn en hoe ze onze producten optimaal kunnen gebruiken. Hierdoor zullen klanten het juiste product bestellen en tevreden zijn met hun aankopen. Ook de verzending vanuit ons magazijn moet worden aangepast. Het is belangrijk om onze beloftes wat betreft verzending waar te maken. Hierdoor krijgen onze klanten hun producten op tijd, waardoor ze tevreden zullen zijn. Mocht er onverhoopt toch een probleem zijn met onze producten, dan moet onze klantendienst zo snel en efficiënt mogelijk de klacht behandelen. We moeten dus goed bereikbaar zijn voor onze klanten. Door onze klantendienst ook te openen na werkuren en in het weekend, kunnen klanten die het druk hebben toch hun problemen laten oplossen. Ook kunnen we onze klantendienst meer toegankelijk maken door een chatservice te maken. Via deze chatservice kunnen klanten kleine problemen oplossen zoals vragen over leveringen en producten. Ook lijkt het ons aangewezen om vandaag de dag een Facebook -en Twitterpagina aan te maken. Ook via dit kanaal kan de klant ons bereiken om zo belangrijke vragen te stellen. Via deze kanalen kunnen wij onze klanten op de hoogte houden van onze nieuwe promoties en producten. Dat brengt ons meteen bij ons volgende punt in het Masterplan 2020. Naambekendheid is ook een heel belangrijk onderwerp waarin we de komende jaren willen groeien. Wij starten deze actie met een nulmeting naar onze naambekendheid. Wij willen een onderzoek laten uitvoeren onder lezers van vrijetijds- en reismagazines om uit te vinden hoe groot onze spontane naambekendheid is. Op basis van deze meting starten wij een marketingcampagne. De basis van deze campagne, zoals vermeld in een vorig verslag voor de Engelse branche van ons bedrijf, is dat wij via Pinterest, een socialmedia platform, onze producten gaan adverteren. Het idee is dat we dan gebruik gaan maken van “business pins”. In die “business pins” worden onze producten in allemaal verschillende settings getoond om zo de Pinterest community inspiratie te geven over hoe ze onze producten kunnen gebruiken. 65


Als laatste wil CosyCamping een gevestigde naam worden in onze buurlanden. Dit willen we doen door onze webshop te openen voor landen zoals Duitsland en Frankrijk. Hiervoor zullen we ons logistiek netwerk moeten uitbreiden. Dit lijkt ons, rekening houdend met onze sterke liquiditeit en solvabiliteit, geen probleem.

66


Franรงais

67


1. Offre dâ&#x20AC;&#x2122;emploi

68


2. Brochure

69


70


Deutsch

71


1. Websuche Teekanne Teekanne ist ein sehr bekannter deutscher Teefabrikant welches der sich in Düsseldorf befindet. Weltweit hat Teekanne 1 500 Mitarbeiter. In den 135 Jahren dass Teekanne existiert, haben sie ihr Angebot stark erweitert und unterteilt in 6 verschiedene Sorten. Sie finden alle ihre Produkte in verschiedenen Geschäften, aber sie haben auch ihren eigenen Online-Shop wo Sie ihre Produkte bestellen können. Nächst den 6 verschiedene Sorten Tee, haben sie auch Tee-Zubehöre. Zum Beispiel Teefilter, Teegläse und natürlich Teekannen. Warum würde ich gern bei Teekanne arbeiten? Zuallererst bin ich selbst einen Teeliebhaber. Daher ist es nicht so sonderbar, dass ich für einen Teefabrikanten arbeiten will. Wenn Teekanne Menschen sucht um ihren Tee zu testen würde ich sicher nicht zweifeln zu bewerben. Natürlich will ich nicht nur arbeiten bei Teekanne für jeden Tag Tee zu drinken und bezahlt zu werden. Ich finde die Werte des Unternehmens auch sehr wichtig. Der wichtigste Wert is “Streben nach dem besten” und ich würde gerne kooperieren durch ihr Tee zu testen und geben sie Feedback um ihren Prodkte noch besser zu machen. Ich bin auch froh, dass der Vorstand bei Teekanne Teamwork, Respekt und Offenheit wichtig finde. Was für mich auch ein Anreiz ist um zu Arbeiten mit Teekanne is, dass sie Wert legen das Fördern des Mitarbeiters, wobei wie es Unternehmen bemühen zum besten Produkte. Es ist ziemlich klar, das ich für Teekanne arbeiten will. Ich würde gern Teil sein von die 1 500 Mitarbeiters.

72


Godsdienst

73


1. Deontologische code In dit rapport wil ik u, de lezer, vertellen wat voor CosyCamping op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat. Ik ga aan de hand van drie onderwerpen: People, planet en profit, uitleggen hoe wij als een bedrijf zo weining mogelijk (negatieve) impact willen creëren op de maatschappij en onze stakeholders in het algemeen.

Planet Beginnen doe ik bij het onderdeel ‘planet’, want daar komen wij als een bedrijf dat kampeeruitrusting verkoopt het meeste mee in contact. Het is ons doel om onze klanten een gezellige kampeertrip te laten beleven, maar dit mag natuurlijk nooit negatieve gevolgen hebben voor de natuur en het milieu als een geheel. Door voortdurend te investeren in ‘Research & development’ (R&D) proberen wij telkens nieuwe materialen te onwikkelen of te verbeteren om zo onze producten duurzamer en sterker te maken. Dit resulteert in producten die weinig tot geen impact hebben op het milieu, maar ook in tevreden klanten die hun kampeeruitrusting langer kunnen gebruiken en ze dus niet na enkele keren te hebben gebruikt moeten weggooien. Dit zorgt voor uiteindelijk minder afval, maar wat nu tijdens de productie? CosyCamping besteedt zijn productie uit naar verschillende producenten waarvan wij 100% zeker zijn dat zij op vlak van milieuvriendelijk ondernemen op dezelfde lijn zitten. We blijven natuurlijk het productieproces nauwlettend opvolgen. Op die manier kunnen wij meteen ingrijpen in het geval we toch niet tevreden zijn met de manier waarop er geproduceerd wordt. Het is voor ons van het grootste belang om er alles aan te doen om het milieu schoon te houden. Als we dit niet zouden doen zou dat niet enkel voor de wereld enorm negatieve gevolgen kunnen hebben, maar ook voor ons als onderneming. Als er geen mooie propere natuur meer is, gaan mensen niet meer kamperen en zullen wij dus al gauw de deuren moeten sluiten.

People Personeel Net zo belangrijk als het milieu zijn de mensen die bij ons werken, onze klanten en iedereen die maar iets met deze onderneming te maken heeft. U kan misschien denken dat het succes van een onderneming te danken is aan het bestuur, maar dat is slechts een fractie van wat een gezonde onderneming nodig heeft. Het zijn onze werknemers die de stevige basis vormen en die er voor gezorgd hebben dat CosyCamping staat waar het vandaag is. Daarom doen wij er alles aan om voor collega’s een veilige werkplek te creëren. 74


Op vlak van veiligheid zorgen wij ervoor dat op elke afdeling minstens twee mensen in het bezit zijn van een erkend EHBO-diploma. In het geval van een werkongeval kan er zo meteen worden ingegrepen. Wij proberen natuurlijk ten allen tijden een ongeval te voorkomen door elke werknemer op onze productielijn uit te rusten met veiligheidsmateriaal. Naast veiligheid geven wij onze werknemers de kans om bij te leren door ze te laten deelnemen aan bijscholingen. Door de technologische vooruitgang kan men niet blijven stilstaan, zeker niet als onderneming. Daarom zijn deze bijscholingen zo belangrijk, om onze werkkrachten op de hoogte te houden van alle vooruitgangen.

Klanten De klanten mogen we ook zeker niet vergeten. Wij proberen met onze klantendienst een stap verder te gaan door niet enkel te zoeken naar een oplossing, maar ook door naar de consument te luisteren. De feedback die wij krijgen is heel belangrijk en daarom ook altijd grondig onderzocht om het in de toekomst beter te doen en dezelfde fouten geen tweede keer te laten gebeuren.

Buren Tot slot wil ik het nog over één van de vele stakeholders hebben en dat zijn de omwonenden. Het is voor ons belangrijk dat ons bedrijf goed draait, maar daar mogen de buren geen last van ondervinden. Één van de maatregelen die wij nemen is dat in onze productiehallen niet mag geproduceerd worden tussen 22 uur ’s avonds en 9 uur ’s morgens. Dit doen we om de nachtrust niet te verstoren. Overdag proberen we de geluidshinder ook tot een minimum te beperken door onze fabrieken goed te laten isoleren.

Profit Winst maken is voor elke onderneming cruciaal, maar de manier waarop is net zo belangrijk. Wij gaan ons vooral toeleggen op het creëren van toegevoegde waarde. Dit willen we vooral op het vlak van R&D. CosyCamping gaat op zoek naar materialen die ervoor zorgen dat onze producten duurzamer worden, om zoals eerder vermeld, de impact op de maatschappij zo klein mogelijk te houden. We zijn zelfs van plan om te investeren in een onderzoek dat op zoek is naar materialen die biologisch afbreekbaar zijn en tegelijkertijd dezelfde kwaliteit behouden. Ik hoop dat u op basis van deze deontologische code een beter inzicht hebt gekregen waarvoor CosyCamping staat en hoe wij proberen de maatschappij zo positief mogelijk te beïnvloeden.

75


Conclusie Doorheen het jaar zijn mijn ogen geopend. Dankzij deze geĂŻntegreerde proef heb ik aan den lijve kunnen ondervinden wat het inhoudt om een ondernemer te zijn. Voor alle opdrachten heb ik alles wat ik de afgelopen jaren heb geleerd moeten toepassen. Maar alle inspanningen die mijn team en ik in deze opdrachten hebben gestoken waren niet voor niets. We zijn er namelijk ingeslaagd om onze onderneming winstgevend te houden en zelfs te verbeteren. Desondanks we erin geslaagd zijn onze onderneming gezond te houden neemt het niet weg dat het uitwerken van de opdrachten en het samenstellen van deze GIP-bundel niet altijd vlot verliep. Daarnaast verliep de samenwerking in onze groep soms stroef, maar als er onenigheid was konden we dit altijd snel oplossen zonder al te veel problemen. Daarom wil nogmaals mijn team bedanken, want zonder hun hulp zou het maken van de opdrachten eens zo moeilijk zijn geweest. Deze GIP-bundel is de verzameling van alle opdrachten waar mijn team en ik het voorbije jaar aan hebben gewerkt. Het geeft weer hoe we de leerstof van de afgelopen jaren hebben toegepast om onze (fictieve) onderneming te runnen. De geĂŻntegreerde proef was een proces dat zeker bestond uit vallen en opstaan, maar ik ben heel dankbaar voor mijn team en de leerkrachten met wie ik heb mogen samenwerken. Het was een heel leerrijke ervaring die me enorm veel inzicht heeft gegeven achter het reilen en zeilen van een onderneming.

76


Literatuurlijst Seminarie Jaarrekening boekjaar 11, intern document, Antwerpen, 18-10-2017, 6 pagina’s. Jaarrekening boekjaar 12, intern document, Antwerpen, 18-10-2017, 6 pagina’s. Jaarrekening boekjaar 13, intern document, Antwerpen, 18-10-2017, 6 pagina’s. FABER, A., VAEL, K., WALGREAF, E., ‘GIP handleiding’, H. Pius X-Intituut, Antwepen, 2206-2017, 30 pagina’s. WILLEMS, G., PALMANS, J., SMITS, C.,’Rapporteren “voorschriften en nuttige wenken”’, VVKSO, Brussel, 04-2012, 24 pagina’s. WILLEMS, G., PALMANS, J., SMITS, C.,’NBN-normen “efficiënte communicatie”’, VVKSO, Brussel, 08-2012, 32 pagina’s.

Engels PINTEREST., ‘Set up your business profile’, internet, Pinterest hulp pagina, (https://help.pinterest.com/en/articles/set-your-business-profile).

Bedrijfseconimie Jaarrekening boekjaar 2011, intern document, Antwerpen, 18-10-2017, 6 pagina’s Jaarrekening boekjaar 2012, intern document, Antwerpen, 18-10-2017, 6 pagina’s Jaarrekening boekjaar 2013, intern document, Antwerpen, 18-10-2017, 6 pagina’s FABER, A., VAN HAEGENBERGH, A.,‘GIP handleiding’, H. Pius X-Intituut, Antwepen, 2206-2017, 30 pagina’s.

Français (https://www.youtube.com/watch?v=x1RImXGHTso). (https://www.youtube.com/watch?v=vUPFRKC0ra8). (https://www.youtube.com/watch?v=ofPb3TH-vdo). (https://www.youtube.com/watch?v=Va7MCaIvo7o). (https://www.youtube.com/watch?v=GYwKhYFPbNc).

Deutsch Logo Teekanne, www.teekanne.de. 77


Godsdienst VLAAMSE OVERHEID., ‘Deontologische code’, internet, Vlaamse overheid online, 25-02-2018(https://overheid.vlaanderen.be/deontologische-code).

78


Bijlage Jaarrekeningen Boekjaar 11

79


80


81


82


83


84


85


Boekjaar 12

86


87


88


89


90


91


Boekjaar 13

92


93


94


95


96


97


Logboek

98


99

GiP bundel - Lars Duville  

Eindwerk Lars Duville - 6 Handel H.Pius X Instituut

GiP bundel - Lars Duville  

Eindwerk Lars Duville - 6 Handel H.Pius X Instituut

Advertisement