__MAIN_TEXT__

Page 1

bizi

Larrabetzuko udalaren aldizkaria 8. zenbakia, 2017ko udabarria. www.larrabetzu.eus

LARRABETZU


aurkibidea

ALDIZKARIAREN KOSTUA, 16 orrialde. 1.100 ale (inpresioa+edizioa+diseinua+banaketa): 1.650 € Aldizkaria paper birziklatuagaz eginda dau

Halaber, herriak eguneroko kontu txikietan ere hitza izan behar duela uste dugu. Lehen urrats bat emango dugu herriari hitza emateko bidearen adibide gisa. Aldizkari honetan abian jarriko dugun prozesua zein den irakurri ahal izango duzue.

KUTXATILAK / ARQUETAS: 16 kutxatila berri jarri dira Leginako bidean lapurtutakoak ordezkatzeko. Kutxatila berriak hormigoizkoak dira. Aurrekontua: 6.000 €. Leginako bidean konponketak ... 1.250 €. Se han colocado 16 nuevas arquetas para sustituir a las metálicas robadas en el camino a Legina. Las nuevas arquetas son de hormigón. Presupuesto: 6.000 €. Eliminación de baches en Legina…. 1.250 €.

Bestalde, HIRIX plataforma digitala aurkeztu gura dugu. Beste urrats bat zuongana guztiongana teknologia berrien bidez heltzeko. Parte hartzea bultzatzeko lehen urratsa gardentasuna da. Aplikazio mugikor honen bitartez, udala>herritarrak>udala moduko harreman bat zabaldu nahi dugu. Hasieran gaude eta zuen ekarpenen zain.

Desde el Ayuntamiento tenemos claro que impulsar la participación ciudadana es nuestra prioridad. El conjunto del vecindario tiene que poder tomar parte en las decisiones municipales y en aquellas que deciden su futuro. La plataforma popular GURE ESKU DAGO de Larrabetzu nos ha vuelto a demostrar que si le da la opción, el pueblo quiere decidir su futuro. Salvando las distancias, creemos que también es importante dar la palabra al pueblo en pequeños asuntos cotidianos,. Vamos a dar un primer paso que nos servirá como botón de muestra. En esta revista podréis leer cual es el proceso que vamos a poner en marcha. Por otro lado presentamos la plataforma digital HIRIX. Un paso más para llegar a todas y todos con las nuevas tecnologías. El primer paso para potenciar la participación es la transparencia. Con esta aplicación móvil, queremos abrir una nueva relación ayuntamiento>ciudadanos>ayuntamiento. Estamos comenzando y esperamos vuestras aportaciones.

Argitaratzailea: Lege Gordailua: Diseinua: Maketazioa eta inprimaketa:

Larrabetzuko Udala BI-1309-2015 IBEGRAFIK (Lorena Elizburu) IBEGRAFIK www.ibegrafik.com

UR HORNIDURA SAREAN KONPONKETAK: Andra Mari (24-30)

kalean, Eliexalden (Txokoan aurrean) eta Eleizosten (1-2): 60.000 €. Obra de ejecución reposición de la red de abastecimiento de Agua: calle Andra Mari (24-30), Eleixalde (frente el txoko), Eleizoste (1-2): 60.000 €.

HAURRESKOLA: Aste Santuan Haur Eskolako leihoak aldatuko dira. Aurrekontua: 26.133 euro. En Semana Santa se sustituirán las ventanas de la haurreskola. Coste: 26.123 euros

PASABIDEAK / VADOS: Mugikortasun eta trafikoa ordenatzeko planaren garapenaren haritik, bado-lizentzien erregularizazioa oso urrats garrantzitsua izan da. 2016aren hasieran 18 lizentzia zeuden. Orain 62 daude indarrean. Erregularizazio honek aparkalekuen beharrizana eta dauden plazak zehatz-mehatz jakiteko aukera ematen digu. Egoera legeztatzeko eskatu zaien hiritarren %90ek egin dute. Udalak beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu pasabide-lizentzia eskatu barik espaloien edo herri ondasunen erabilera berezia lizentzia ordaindu gabe egiten ari diren pertsonen aurka. Dentro del desarrollo del plan de movilidad y de ordenación del tráfico, la regularización de las licencias de vado ha sido un paso muy importante. A principio del 2016 existían 18 licencias. Ahora hay 62 activas. Esta regularización nos ayuda a saber exactamente las necesidades de aparcamientos y plazas disponibles. El 90% del vecindario al que se le ha solicitado que regularice la situación, lo ha hecho. El Ayuntamiento tomará las medidas necesarias contra aquellas personas que sin pedir la licencia de vado, están haciendo un uso especial de las aceras o de los bienes de dominio o uso público, sin pagar la licencia correspondiente.

instagram: instagram.com/larrabetzuko_udala/

UDALETXEKO JENDEAURREKO ORDUTEGIA / HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Irailetik ekainera / de septiembre a junio: 08:00 -13:30 Astelehen, eguazten, eguen eta barikuetan Lunes, miércoles, jueves y viernes 08:00 -18:00 Martitzenetan / Martes

Udalak argi dauka biztanleen parte hartzea bultzatzea lehentasunezko kontua dela. Larrabetzuar guztiek udal erabakietan eta euren etorkizuna erabakiko dutenetan parte hartzeko aukera eduki behar dute. Larrabetzuko GURE ESKU DAGO herri plataformak berriro erakutsi digu herriak bere etorkizuna ebatzi nahi duela, horretarako aukera izanez gero.

OBRAK

https://twitter.com/larrabetzuudala

ESKOLA PUBLIKOA Lehendakari Agirre, z.g. 94 455 81 72 KZ GUNEA Anguleri jauregia 94 403 33 74 FUTBOL ZELAIA Errebale, z.g. 635 722 696 FRONTOIA Lehendakari Agirre, z.g. 94 455 82 76 UDAL IGERILEKUA Lehendakari Agirre, 4 94 455 71 32 OSAKIDETZAKO KONTSULTATEGIA Kontsultategia: 944 557 000 Hitzordua: 946 007 400 Larrialdiak: 944 100 000 Harremanetarako: Helbidea: Errebale 2 Telefonoa: 944 557 000

PARTE HARTZEA BULTZATZEN

www.facebook.com/larrabetzun

UDALETXEA Askatasunaren plaza, 1 94 455 70 09/ 27 94 455 7029 ANIMAZIO SOZIOKULTURALA Anguleri Jauregia 94 455 82 71 BAKE EPAITEGIA Askatasunaren plaza, 1 94 455 70 09 GIZARTE LANGILEA Askatasunaren plaza, 1 94 455 70 09/ 27 UDAL ARKITEKTOA Askatasunaren plaza, 1 94 455 70 09/ 27 UDAL BULEGOA Askatasunaren plaza, 1 94 455 70 09/ 27 udala@larrabetzu.e HAURRESKOLA Andra Mari, 35 94 455 71 73

2 3 4-5 6 7 8 9 10-11 12-13 14 15 16

www.larrabetzu.eus

AURKEZPENA OBRAK MARTXOAK 8 HERRI GALDEKETA KORRIKA 2017 2016. URTEKO KONTUAK ANIMALIEN ORDENANTZA LARRABETZUK EBATZI DAU TXOKOAN ALDAKETAK UDALEAN UMEEN KONTSEILUA LARRABETZU ESKUAN

3


Eta guk, lan horri eutsi egin gura diogu. Ez dogu etsiko andrazkoen eta gizonezkoen arteko benetako eskubide berdintasuna lortu arte:

•G  ure neska gazteek, mutilen parean dagokien sexu eta afektibitate libre, anitz eta segurua bizitzeko aukera izan dezaten. •K  irol esparruan aukera berdinak izateko. •H  ezkuntza curriculumean hezkidetza ikuspegia integratua izan dadin.

Urteotan jendartearen eskubide zibil eta oinarrizkoek atzera egin dute: lan prekarizatua, etxebizitzarako eskubide ukatua, zerbitzu sozialen murrizketa zein pribatizazioak, eta abar.

Martxoaren 8a 1908. urtean Estatu Batuetan “Ehungintza-industriako” emakume langile talde batek lan baldintza prekarioak salatzeko egindako greba eta manifestazioetan kokatzen da.

Eta egoera orokor honetan, emakumeon eskubideek oraindik ere atzerapauso handiagoak izan dituzte:

Ordutik hona, borroka feministari eta hainbat emakume eta gizonek egindako lanari esker asko aurreratu dugun arren, oraindik asko dago egiteko.

4

Dauzkagun lege eta araudiak berdintasunaren aldekoak izan arren, oso urrun gaude dagokiguna lortzetik.

• Lana eta enpleguaren arteko desoreka, • Emakumeon enpleguaren prekarizazio itzela, • Dependentzia legearen aplikazio atzerakoia, • Biolentzia matxista areagotzea, • Eraso sexistak eguneroko biurtzea • Neomatxismoa indartzea… • Eta larriagoa dena, emakume eta gizonen arteko eskubide berdintasuna lortua dagoen uste okerra!.

•E  txegabetze gehienek emakume aurpegia dutenez, etxebizitza eskubide subjektiboa, errealitate bilaka dadin. •Z  aintza lanak partekatuak izan daitezen, sistema publikoaren babesean.

Martxoaren 5ean, indarkeria matxistaren denuntzia egiteko, hainbat emakume batu ginen herriko plazan, Larrabetzuko laugarren “Women in black” ekintza gauzatzeko. Egun berean, arratsaldez, “Zazpiak oihal batetik” ikuskizunarekin disfrutatzeko aukera izan genuen. Martxoaren 8an bertan, Txokoaneko emakumeekin eta Bizkargi dantza taldearekin herriko frontoian eman genion hasiera gure egunari. Ondoren, hainbat herritar, herriko plazan batu eta emakumeen eskubideak aldarrikatzeko kontzentrazioa egin zen.

•E  makumeak gure gorputzaren eta bizitzaren jabe errealak izan gaitezen, inoren erasoaren menpe egon gabe. •I nork erasoko ez gaituen jendartea eraiki dezagun, eraso ekonomiko, laboral, sexual, matxista, ideologiko zein legalak bertan behera utziko dituen neurriak hartuz.

8 DE MARZO En el pleno de febrero se presentó y aceptó por unanimidad la declaración institucional en la que se recordaba que a pesar de lo conseguido con la lucha feminista, todavía queda mucho por hacer. Y más hoy en día en que con la disculpa de la crisis, los derechos de la población en general y los de las mujeres en particular han sido recortados. Por todo ello, en dicha declaración

también se manifiesta el compromiso de seguir trabajando hasta conseguir la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. En otro orden de cosas, debemos mencionar que este año las actividades en torno al 8 de marzo se han organizado conjuntamente entre la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento y Zutunik! Larrabetzuko Talde Feminista. El domingo 5 de marzo se celebró el

cuarto “Women in Black” para denunciar la violencia machista y esa misma tarde pudimos disfrutar del espectáculo “Zazpiak oihal batetik”. Ya el día 8, por la tarde en el frontón, tuvimos una exhibición del grupo de danzas Bizkargi y de las mujeres pelotaris de Txokoan, para acabar concentrándonos a las 19:30etan en la plaza tras una misma pancarta con un único lema: Martxoak 8, Emakumeen Nazionarteko Eguna

instagram: instagram.com/larrabetzuko_udala/

Otsaileko osoko bilkuran, martxoaren 8an ospatzen den Emakumeen Nazioarteko Eguna dela eta, adierazpen instituzionala aurkeztu eta aho batez onartu genuen. Hauxe da onartutakoa:

8

•P  obreziaren tasek guztiontzat behera egitearekin batera, emakume aurpegia izateari utz diezaioten.

1. Emakume zein gizonen arteko parekidetasun erreala lortzeko helburuarekin, Udaletik eta baita herriko talde feminista zein aipatutako helburuekin bat datozen gainontzeko Larrabetzuko elkarte zein norbanako herritarrekin batera lan egiteko konpromisoa hartzen dugu.
 2. L arrabetzun martxoaren 8aren inguruan antolatutako ekintzekin bat egiten dugu eta herritarrei dei egiten diegu beraietan modu aktibo batean parte har dezaten. 
 Larrabetzuko emakumeok merezi dugun lekua hartzeko asmotan, aurtengo martxoaren 8ko ekintzak, Udaleko Berdintasun Batzordea eta Zutunik! Talde Feministak elkarrekin antolatu ditugu.

https://twitter.com/larrabetzuudala

2017KO MARTXOAK

• L an merkatuaren logika patriarkala gainditu, eta pertsona oinarri izango duen logikan kokatuak izan gaitezen guztiok.

Adierazpenarekin batera ondoko konpromisoak hartu genituen:

www.facebook.com/larrabetzun

•G  ure adineko emakumeek ere bizi kalitate duina lortu dezaten.

www.larrabetzu.eus

2017ko martxoak 8 honetan argi esan gura dugu emakume eta gizonen arteko eskubide berdintasuna lortzeko, lan itzela dugula egiteko.

5


www.larrabetzu.eus

HERRIARI AHOTSA EMAN!

CONSULTA SOBRE EL NOMBRE DEL EDIFICIO PUBLICO DE ERREBALE 2.

www.facebook.com/larrabetzun

info gehiago

20. KORRIKA

ZER GALDETUKO DA?

• SARRIKOLEA JAUREGIA • ERREBALE JAUREGIA • URIKO JAUREGIA

6

• URIAURRE JAUREGIA

• Aukera bat baino ezin izango da bozkatu - NORK EMAN AHAL IZANGO DU BOTOA? Larrabetzun erroldatutako 16 urtetik gorako pertsona guztiek - NOIZ EGINGO DA BOZKETA? Apirilaren 24tik 30era bitartean - NOLA EGINGO DA BOZKETA? • Bozketa sistema telematikoaren bidez burutuko da, udal web orrialdean (www.larrabetzu.eus). Orrialde berezia sortuko da kontsultarako. • Udaletik ekipamendu informatikoa eskainiko da hiritarrek bozkatzeko erabili ahal izateko. Udaletxeko eta liburutegiko ordenagailuak erabiltzeko aukera egongo da, apirilaren 24tik 28ra bitartean, honako ordutegietan: • Udaletxeko ordenagailua, astelehenetik barikura, 09:00etatik 13:00etara • Anguleriko ordenagailua, astelehenetik barikura, 17:00etatik 20:00etara

QUE SE VA A PREGUNTAR:

• Se consultará sobre la denominación del edificio público situado en Errebale 2. Habrá 4 alternativas: - “Cual es el nombre que propones para el edificio público situado en Errebale 2 (Edificio que ahora alberga a Osakidetza y Correos) • SARRIKOLEA JAUREGIA • ERREBALE JAUREGIA • URIKO JAUREGIA

• URIAURRE JAUREGIA

• Solo se podrá votar una opción o Podrán votar todas aquellas personas empadronadas en Larrabetzu y mayores de 16 años o La votación se realizará del 24 de al 30 de abril La votación será mediante sistema telemático, en la página web municipal, www.larrabetzu.eus. Existirá una página especial dedicada a la consulta. Desde el Ayuntamiento se facilitarán equipos informáticos para que la ciudadanía pueda utilizarlos para realizar la votación. Se podrán utilizar los ordenadores del Ayuntamiento y de la Biblioteca, del 24 al 28 de abril a las siguientes horas: o Ordenador del Ayuntamiento de lunes a viernes de 09.00 a 13.00 o Ordenador de Anguleri de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 La semana anterior a la votación, toda la información estará en www.larrabetzu.eus

Euskara hizkuntza, kultura eta mundu bat da: bertoko hizkuntza, gure kultur izaera eta munduan nor izateko modua. HIZKUNTZA, KULTURA, MUNDU BAT, ZUK;“zuk” horiek euskararen alde bai, baina euskaraz bizi ez diren herritarrak dira,eta hemendik, korrikaren mezuari jarraiki, euskararen alde bai baina euskaraz bizi ez zareten larrabetzuarroi partekatzeko-gehitzeko gonbidapena luzatu nahi dizue Korrikak. BAT eta ZUK BATZUK garelako.

Beraz, Larrabetzu, animatu egongo diren ekintzetan parte hartzera eta apirilaren 6an, gaueko 11:30ak aldera KORRIKA egitera!

EGIN BAT, EGIN ZUK, EUSKARAZ.

instagram: instagram.com/larrabetzuko_udala/

• Errebale 2ko eraikin publikoaren izena. 4 aukera egongo dira: - ZEIN IZEN PROPOSATZEN DUZU ERREBALE 2KO ERAIKIN PUBLIKORAKO (Osakidetza eta Postetxea kokatuta dauden eraikina)?

El Equipo de Gobierno quiere que esta consulta sea un primer paso y que a la vez sirva de prueba para poder dar la voz al pueblo en el futuro de forma habitual sobre cualquier tema de intereses.

https://twitter.com/larrabetzuudala

Leku Erakundeentzako Lege berriaren 82. artikuluan agertzen denez, “euskal leku-erakundeek herri galdeketa irekiak burutzeko aukera izango dute politika edo erabaki publikoen inguruan”. Kontsulta ez da loteslea izango, baina gobernu taldearen asmoa emaitzak eta emandako boto kopurua kontuan hartzea da, azken erabakia hartze aldera. Gobernu taldeak galdeketa hau lehen urratsa izatea nahi du, herriari ahotsa eman eta etorkizunean intereseko edozein gairi buruz galdetu ahal izateko.

Badira 37 urte Korrika jaio zela, 1980ko lehen Korrika hark Euskal Herria euskalduntzea zuen helburu. Oraino ere bere horretan jarraitzen du xede horrek, bizirik, euskarak oraindik ez duelako egoera normaldua bizi eta, era berean, Korrikaz Korrika, Euskal Herriko txoko guztietara zabaldu nahi izan delako euskararen aldarria. Gogoratu, gainera, aurtengo edizioak Korrikaren sortzaileak omendu dituela, orain dela 37 urte Korrikaren lekukoa eskuz esku abiarazi zuten haiek; izan ere, garai hartan ideia zoragarri bezain eroa izan zuten horiei esker, Korrika, 37 urte pasa ondoren, euskararen aldeko ekintzarik handiena eta parte-hartzaileena bihurtu da, mugak apurtzen dituen ekintza soziala da, jende askoren topalekua.

Korrikaren ondoan, batzuk hasiera-hasieratik egon izan dira eta hainbat urtetan zehar, parte hartu dugu gogotsu korrika batzordeetan, bazkari eta afarietan, bestelako ekintzetan, antolaketan, kilometroak erosiz, korrika lagun izanez, zozketetarako produktuak emanez, txokolatea eginez, enkanterako arte-lanak edo bestelakoak eskainiz eta, jakina, karrera herritik pasatzen den egunean korrika eginez. Ziur gaude 20. edizio honetan ere horrela izango dela. Ez dago zalantzarik herri guztia, modu batean edo bestean, inplikatu egingo dela, korrika larrabetzuar guztiok batu egiten gaituen ekimena da eta.

Era berean, ezin dugu ahaztu korrikaren helburuetako bat, euskara bultzatzea eta Euskal Herriko txoko guztietara helarazteaz gain, ekonomikoa ere badela, izan ere helduak euskalduntzeko bide honetan dirua batzea, oraindik ere, beharrezkoa baita. Hori dela eta, hemendik, “korrika laguntzaile” izatera animatu gura zaituztegu larrabetzuar guztiok. Halaber, esan behar da urte hauetan guztietan Korrika arrakastatsua izan dela beti Larrabetzun; herri euskaltzalea garen heinean, larrabetzuarrok beti egon gara

7


DIRU SARRERAK: 2.255.286,56 €

INBERTSIOAK:

Aurrekontuan onartutakoaren %97a

Ur sarearen birjarpena da 2016. urtean egin ez den bakarra. Obra hori 2017ko apiril-maiatzean egingo da.

Liquidación del año 2016: • Se finalizará el 2016 al 97% respecto a lo presupuestado. • Se ha utilizado el remanente de tesorería acumulado para pagar las inversiones.

GASTUAK:

1.059.541,82 €

LIKIDAZIOA 2016 372.400,82 € 564.367,11 €

GASTOS: %82 %81

1.056.319,10 € %100

GUZTIRA:

2015. urteko inbertsioak sartuta: 2.507.656,52 €, gasto total incluidas inversiones

8

Azpimarratzekoa: • Langileen gastuak. Idazkari eta garbitzailearen postuak ez dira bete 2016. urtean. 2017. urtean beteko dira. • Gastu orokorrak. Aurreikusitako ia guztiak bete dira. Aurrekontuak egiterakoan planteatutako helburuak bete dira. • Diru-laguntzak. Ez dira bete helburuak. Partida batzuk ez dira erabili aurreikusita zeuden bezala.

• Los gastos de personal han sido el 82% porque no se han sustituido dos plazas: Secretario y limpieza. • En los gastos generales se ha realizado prácticamente el 100% de lo previsto • Subvenciones: . No se han cumplido los objetivos y hay partidas que no se han utilizado en su totalidad. Durante el 2016 se han realizado las siguientes inversiones: Urbanización de ErrekondoZubibarri, arreglo del camino de Bidekurtzeta, terminar la ludoteka, desarrollar el Plan de Movilidad,… Se han invertido 490.000 € y se han terminado las obras comenzadas en el 2015. Falta por realizar la renovación en la red de aguas que ya está aprobada y se realizará en abril-mayo. 2016KO KONTUAK

Otsailaren 22an, ohiko plenoan, Larrabetzuko Udal mugartean animaliak edukitzea eta babestea arautzen dauan ordenantza onartu da. EZAUGARRI GARRANTZITSUENAK: • Txakurren jabeek edo edukitzaileek horiek identifikatu eta udalean hilabeteko epean erregistratu behar dituzte, jaiotzatik edo hori eskuratu dutenetik zenbatuta, baldin eta udalerrian modu iraunkorrean edo hiru hilabete baino gehiago badaude. Betebehar horrek beste laguntzako animaliak ere barnean hartuko ditu. • Animaliek pertsonei edo ondasunei sor diezazkieketen eragozpenak edota arriskuak saihesteko helburuarekin, herritarrek Larrabetzuko udalari kaleko edo bertan behera utzitako animalien berri emango diete. • Debekatuta dago bide publikoan edo orubeetan hegaztiei, txakurrei, katuei eta gainerako kaleko animaliei janaria ematea, hori beren-beregi baimendu denean izan ezik. • Ostalaritza arloko establezimendu publikoen jabeek, hau da, taberna, pentsio, jantoki, hotel, kafetegi edo antzekoen jabeek debekatu ahal izango dute, hala nahi izanez gero, bertan animaliak sartzea. Sartuz gero, ordea, derrigorrez eskatu beharko dute animaliek identifikazioa izatea, uhalarekin lotuta egotea eta muturrekoa ipinita, ezaugarriek eta izaerak halakorik eskatzen badute.

• Animaliak balkoietan, garajeetan, pabiloietan, sotoetan, teilatu lauetan, lorategietan edo bestelako lokal edo hiri-lurrean ohiz edukitzea edo eskortatzea, horiek auzokoei edo oinezkoei eragozpen objektiboak eragiten dizkietenean. • Debekatuta dago: Animalien kakak bide eta plaza publikoetan, umeentzako parkeetan, lorategietan eta, oro har, edozein leku apaingarritan eta/edo pertsonak ibiltzeko tokietan uztea. Horregatik, txakurrekin doazen pertsonek gorozkiak jaso egin beharko dituzte eta hurbilen duten errefusaren ontzi grisean utzi. Txakurrak gorotzak bide eta plaza publikoetan, haur parkeetan, lorategietan, eta oro har, apaindurarako eta /edo pertsonen pasadizorako den edozein lekutan uzten badu, txakur-jabeak edo hartaz baliatzen ari dena izango da txakurrak sortzen dituen kalte, galera eta arazoen erantzule, Kode Zibilaren 1.905 artikuluak xedatzen duen moduan; baita txakurrak alde egiten badio ere.

instagram: instagram.com/larrabetzuko_udala/

Langileen gastuak Diru laguntzak + Mankomunitatea. Gastu orokorrak

AURREKONTUA 2016 455.911,00 € 698.301,00 €

EAJren proposamenez, Larrabetzuko udal mugartean animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen ordenantza aho batez onartu da

https://twitter.com/larrabetzuudala

INGRESOS:

ANIMALIAK

www.facebook.com/larrabetzun

2016. urtean egindakoa: Errekondoko urbanizazioa, Bidekurtzetako bidea konpondu, ludoteka amaitu eta Mugikortasun Planagaz jarraitu (kaleak margotu, birdisenatu trafikoa,…) 490.000 €. 2015. urtean hasitakoa amaitu da.

Azpimarratzekoa • Zuzeneko zergak, IAE, OHZ(IBI), Ibilgailu zerga, plusbalioa,… Aurrekontuetan baino %9 gehiago izan da. • Zeharkako zergak. Eraikuntzarako Lizentziak,…. %159.. • Tasak eta bestelako zergak: %102 • Diru-laguntzak eta Udalkutxa: %94. Aurrekontuak egin genituenean, Udalkutxaren likidazioa ez zen definitiboa eta azkenean Aldundiari diru gehiago itzuli behar izan diogu. • Inbertsioak egiteko erremanentea erabili da.

www.larrabetzu.eus

2016. URTEKO KONTUAK

info gehiago

• Toki komunitario pribatuetan, hau da, kultur elkarte, jolas elkarte, auzokideen komunitateen erabilerarako leku eta abarretan animaliak sartu eta egon ahalko dira, baldin eta entitate horiek dituzten arauek onartzen badituzte eta arauak betetzen badituzte.

Ordenantza osoa, www.larrabetzu.eus-en

9


www.larrabetzu.eus www.facebook.com/larrabetzun

LARRABETZUK EBATZI DAU Ekimen hau burutu duen taldeko kide batek, udaletxeko pleno aretora hurbildutako hainbat herritarren aurrean irakurri zuen adierazpena, hitzez hitz, hauxe da:

10

Esate baterako, 1931ko apirilaren 18an, Miguel de Ereño y Dañobeitia (EAJ/PNV) alkate zala, Larrabetzuko Udalak bat egin eban, aho batez egin ere, egun bat lehenago Bizkaiko alkateek Batzar Nagusietan hitzartutako adierazpenagaz, zeinetan, besteak beste, Euskal Errepublika onartzea eta proklamatzea eta, horren haritik, autodeterminazio eskubidea errespetatzea eskatzen eben. Era honetan jasota geratu zan Larrabetzun:

Ia larogeita sei urte geroago, Larrabetzuko herriaren zerbitzura gagozan alkate eta zinegotziok EUSKAL HERRIARENTZAT ERABAKITZEKO ESKUBIDEA ALDARRIKATZEN DOGU: horrela, geuk be, gure aurretik kolore, edade, pentsaketa eta izakera desbardinetako larrabetzuarrak egindako bideari jarraipena emonaz.

1. EUSKALDUNOK NAZIO BAT OSATZEN DOGU. 2. EUSKAL HERRIAK HISTORIAN ZEHAR IZAN DITUEN ESKUBIDEAK BERRESKURATZEA GURA DOGU. 3. EUSKAL HERRIAREN BURUJABETASUNA GURA DOGU. Eta azkenik, demokrazian sinesten dogulako, aurten MARTIAREN 19AN LARRABETZUN EGINGO DAN HERRI GALDEKETAGAZ BAT EGITEN DOGULA ADIERAZOTEN DOGU. Larrabetzun, 2017ko zezeilaren 22an. Larrabetzuko herria zoriondu egin behar da herritarrok Gure Esku Dagoren eskutik geure iritzia emateko izan dugun aukera aprobetxatuz, emandako erantzunagatik. 919 larrabetzuarrek eman du bere iritzia “Euskal estatu burujabe bateko herritarra izan gura duzu?” galderari erantzunez. ZORIONAK ekimen hau posible egin duten herritar guztiei! Zorionak Larrabetzu emandako erantzunagatik!

En el pleno de febrero se aprobó por unanimidad la declaración institucional presentada por Gure Esku Dago en la que se reivindicaba el derecho a decidir para Euskal Herria basado en 3 motivos: 1. Los vascos somos una nación. 2. Deseamos recuperar los derechos históricos de Euskal Herria.

instagram: instagram.com/larrabetzuko_udala/

“Historian zehar, eta ez gitxitan, gure ordezkariek Euskal Herriarentzat burujabetasunaren eskubidearen defentsa egin izan dabe; batzuetan herri mailan eta beste batzuetan garaian garaiko erakundeetan.

‘A propuesta de la presidencia y por unanimidad se acordó adherirse a los acuerdos adoptados por los municipios hermanos de Guecho, Bermeo, Mundaca y Elorrio y no cejar en la campaña hasta el momento de ver realizada la pretensión de libertad del Pueblo Vasco’.

https://twitter.com/larrabetzuudala

Otsailaren 22an Udalak egindako Ohiko Osoko Bilkuran, ahobatezko onarpena jaso zuen Larrabetzuko Gure Esku Dagok onartua izan dadin aurkeztutako adierazpenak.

Egiten dogun aldarrikapena 3 arrazoietan oinarritzen dogu:

3. Deseamos la soberanía para Euskal Herria. Felicitamos al pueblo de Larrabetzu por la respuesta dada el pasado 19 de marzo en el ejercicio del derecho a decidir organizado por Gure Esku Dago. 919 vecinas y vecinos participaron en la consulta realizada respondiendo a la pregunta “¿Quieres ser ciudadana/o de un estado vasco soberano?”. Zorionak! a todos los que han hecho posible la consulta y al pueblo de Larrabetzu por la respuesta dada.

11


HERRITARREKIN BERBETAN

TXOKOAN

EZ DADIN SALBUESPENA IZAN Emakumeen sare bat edo esku pilotak elkartutako andra taldea. Aisialdiaz gozatzeko elkargunea edo kirola egiteko topalekua. Asmo eta nahi asko biltzen dituzte Txokoan Emakume Pilotarien elkarteko partaideak. Ez dira kirol kluba, eragile dira. Argi dute hori. Pilota zaletasunak eta andre izateak batu dituzte. Eta Larrabetzuko hainbat emakumek elkar ezagutu eta elkar aurkitu dute bidean, Leire Etxebarria, Jone Goiri

eta Ainara Orueren arabera. “Talde giroa dugu, guztiaren gainetik”. 15 eta 48 urte bitarteko 25 emakume biltzen ditu Txokoanek eta hori da elkarteak taldekide bakoitzari egiten dion ekarpenik handiena. “Adin ezberdineko andrak bildu gara eta pentsamendu ezberdina dugunok. Pilotan entrenatzeaz gain, gure arteko planak ere egiten ditugu elkarrekin. Hori oso aberasgarria da. Gutxi dira elkartean sartu eta utzi egiten dutenak”.

TXOKOAN ELKARTEA Duela lau urte sortu zuten elkartea. Zehazki, haur eta gurasoentzako pilota partidak antolatu eta amek ere izena ematea erabaki zutenean landatu zen egungo egoeraren hazia. Ordura arte gizonezkoek baino ez zuten parte hartzen, eta iniziatiba hartu zuten hainbat emakumek orduan. Soka horri tiraka entrenamenduekin jarraitu zuten bostek, Iker Amarikaren laguntzarekin, harik eta Txokoan elkartea sortzea erabaki zuten arte. Ordutik, hazi baino ez da egin elkartearen kide kopurua. Joanes Kamara izan dute prozesu osoan irakasle eta bidailagun, eta harek izan duen papera oinarrizkoa dela nabarmendu du Jonek. “Gure artean talde sentimendua bultzatu du etengabe”. Astelehen eta ostegun arratsaldeetan eta ostegun eguerdietan egiten dituzten entrenamenduak.

P

ilotakada bakoitzean murruak hautsi dituzte Txokoaneko emakumeak. Kirolean eta zehazki pilotalekuetan izan daitezkeen genero bazterkeria eta estereotipoen indarretatik askatu dira pixkanaka. Eta hala agertu dira kantxan beti. Txokoaneko emakumeak ez dute salbuespen izan nahi. “Emakumeak pilotalekuan aritzea normaltasunez ikustea nahi dugu”, dio Leirek. “Herrian harrera ona izan du elkarteak oro har, eta gazteek ohikotzat jotzen dute andrak pilotan ikustea”. Etorkizunean, herriko neskak esku pilotara gerturatzeko mugarria utzi dute, beraz. Edonola ere, badakite beraien aurretik andra asko izan dela kantxan. “Andreek betidanik jokatu dute esku pilotan, baina ez dira ikusarazi”. Pantailaren lehen planoan jartzea lortu du Txokoanek.

A 12

urrekaririk gabekoa da emakume pilotarien esperientzia. Horregatik, nahi gabe eta espero gabe, Euskal Herrian zehar lozorroan ziren emakume pilotariak esnatu eta aktibatu ditu Txokoanek. “Hedabideetan sekulako oihartzuna izan genuen taldea sortu genuenean, eta bat batean andre pilotari pila bat agertzen hasi zen”, dio Jonek. Hainbat herritan emakumeen pilota elkarteak sortu dira ordutik, eta asko dira, kirola egitera animatu direnak ere. Ainara: “orain arte ez da erreferentziarik egon, eta behin

bultzada emanda, lehen planora egin dute jauzi emakume askok”. Erabiltzen duten pilotan geldialdia egin du Leirek. “Askok ez dute ezagutzen, edo uste dute pilota gogorrekin aritzen garela. Baina bigunak dira erabiltzen ditugunak. Beldur eta ezagutza falta handia dago”. Egon daitekeen ezjakintasuna argitzeko eta beraien bizipenak partekatzeko hainbat ikastaro egin dituzte Bizkaiko ikastetxeetan. Gernikan, Mungian, Iurretan eta Bilboko Otxarkoaga auzoan izan dira, besteak beste.

P

ilotan aritzeak desabantaia ere badu: banaka ala binaka jokatzen da kirolean. “Oso indibiduala da eta taldeko lana faltan botatzen dugu sarri”. Nolanahi ere, entrenamendutan elkarrekin igarotzen duten denboraz harago, taldetasuna lantzen ari dira emakume pilotariak. Apirilaren bukaeran, adibidez, Lekeitiora doaz talde ekintzak egitera eta beraien arteko sokak estutzera. Trinketean aritzeko ere aprobetxatuko dute egonaldia. Kirolaz haragokoa da Txokoan elkartearen jarduna. Eta ateak zabalik dituzte gerturatu nahi duen edozein emakumerentzat. Argi dute Jonek, Ainarak eta Leirek: “Edonork egin dezake pilotan”.

13


ATERPEA BERRIRO ZABALDUKO DA 2016. urteko uztailaren hasieran zabaldu zen aterpea lehenengoz. Bizkaiko Done Jakue bidearen lagunek luzatu zuten proposamena. Udalagaz harremanetan jarri eta begi onez ikusi zen aterpea zabaltzea igazko arrakasta ikusita, Udal gobernuak eta Bizkaiko Santiago lagunakaz kontrastatuta, aurten aterpea lehenago eta beste toki batean zabalduko da. ERREBALE 2ko goiko solairuan inbertsio txiki batzuk egingo dira (dutxak jarri eta gela berri bat antolatu) eta apirilean zabalduko da aterpea. 20 lagunentzako lekua egon da guztira bertan.

Debido al éxito que tuvo el año pasado el albergue para peregrinos de la ruta de Santiago, el Ayuntamiento junto a la asociación que lo gestionó el año pasado ha decidido cambiar de lugar el albergue para poder tenerlo abierto más tiempo. Se situará en el edificio público de Errebale 2, en la 2º planta. Con una pequeña inversión se habilitarán dos duchas y espacio de descanso. El local tendrá 20 camas y se abrirá a mediados de abril.

LARRABETZUKO UDALAK ADMINISTRAZIO-IZAPIDEEN ESKULIBURUA EGITEA ERABAKI DAU

El Ayuntamiento de Larrabetzu realizará un manual de trámites El Ayuntamiento de Larrabetzu, en colaboración con otros municipios, comenzará a trabajar en la elaboración de un Manual de Procedimientos que permite simplificar los trámites administrativos y acercar las instituciones a la ciudadanía. Durante el 2017 se va a poner en marcha un manual, para racionalizar y unificar las actuaciones de las distintas áreas del Ayuntamiento que guardan relación directa con las vecinas y vecinos de Larrabetzu. Su finalidad es que todo el vecindario tenga un acceso rápido y ágil a los trámites que realizamos en el Ayuntamiento.

LUK La rra betzu ko U meen K ontseilu a LARRABETZUKO UMEEN KONTSEILUA MARTXAN: PARTAIDETZA, ADOSTASUNAK Larrabetzuko Umeen Kontseilua (LUK). Bigarren batzarra: “Umeen Kontseilua partaidetza politikorako lantalde bat da. Partaidetza hitz polita da, aurrerakoia, itxaropentsua, politikan erabilgarritasun handikoa. Larrabetzuko Alkateak herritarren partaidetza sustatzeko moduak galdegin dizkio LUKi. Zer da ordea, partaidetza edo partehartzea? Horren kontrakoa guri dagozkigun erabakiak beste norbaiten esku uztea, alegia inposaketa edota ordezkaritza sistema: normalean hainbeste gauzatarako erabiltzen ditugun moduak ere... Zentzu batean erosoagoak, azkarragoak, garbiagoak... Partaidetza handiagoa nahi dugu ordea, gure bizitzaren jabe izan nahi dugu, eta herria guztiona. Baina zer? Den dena erabaki nahi genuke? Gure herriko (edo gure bi-

zitzan eragina duten) erabaki guztietan parte hartu nahi al genuke? Zein konpromiso mota da, zein lan ematen ditu parte hartzeak? Ez baita erraza ados jartzea, pertsona ezberdinak garelako (eta hala bedi!). Adostasunak lanak ematen ditu... Iritzia eman, erabakietan parte hartu... Halakoak LUKek martxoaren 2an hartu dituen lanak, hezitzaileak xaxatzaile, baina ez gidari. Larrabetzuko Umeen Kontseiluaren 2. bileran gaude: Denok zirkuluan jarrita, hainbat galdera ateratzen ditugu, bileraren zeregina umeen esku jarriz: “Taldearen ardura zein den eta bakoitzaren gogoak kontuan izanda, nahi duzuena egin dezakegu gaur, baina hamaika pertsona zarete eta denek ados jarri behar duzue...” Eztabaidak luze jotzen du, eta umeek bozketara jotzen dute. Proposamen

batek 7 bozka atera ditu eta beraz irabazi egin du... baina orduan zer gertatzen da horretan aritu nahi ez duten 4 horiekin? ...esan dugu denok ados jarri behar genuela... Orduan nola hartu guztien gustoko erabakiak? Azkenik bi jarduera ezberdin egitea adostu dute, bakoitzari hogeina minutu eskainiz. Horrela denak pozik? ...tira, den-denak ez, beti dago desadostasun (sano) puntu bat ere... Horiek nola bideratu hurrengo erronka! Jardunean jardun... Halakotan dabil gure LUK, umeen begirada gure herrian pausatuz, haien ikuspuntuak gure ohiturak zalantzan jarriz, gure herria arakatzen ere: non egoten diren gustoren, nola erabiltzen duten herria, zer egitea maite duten non, opor osoak jolasten pasatzeko nolako herria nahi luketen... herria eraikitzen, herria bere egiten.”

Larrabetzuko Udala, beste udalerriekin batera, Prozeduren Eskuliburua sortzeko lanean hasiko da. Horri esker, administrazio izapideak erraztuko dira eta erakundeak herritarrengana gehiago hurbildu. EUDELek gainbegiratuta, zenbait lan ildo barne hartzen duen programa abiarazi da: erakundeek jarduera jarraibide batzuk eta informazio agiriak sortzea. 14

Erakundeak herritarrengana hurbiltzeko eta administrazioko kudeaketak sinplifikatzeko ekimen honen barruan, aipatutako Prozeduren Eskuliburua egitea lehenengo pausoa izango da.

15


LARRABETZUKO XVI. TXAKOLIN EGUNA apirilaren 9an Larrabetzun

Profile for larrabetzuko udala

Bizi larrabetzu udaberria 2017  

Larrabetzuko udal aldizkaria udaberria 2017 www.larrabetzu.eus

Bizi larrabetzu udaberria 2017  

Larrabetzuko udal aldizkaria udaberria 2017 www.larrabetzu.eus

Advertisement