__MAIN_TEXT__

Page 1

17. NEGUA


2 BIZI LARRABETZU 2018ko udazkena SARRERA / PRESENTACIÓN

URTE BARRI ON DANOI! 2018ari amaierea emoten deutsogu eta 2019a hasten jaku. Aurten be zenbatu ezinak izan dira herrian egin diran proiektuak, herri-ekitaldiak, jarduerak… Batzuk baino ez aitatzearren: LARRABETZU 2025 parte hartzeko proiektuak etxebizitza, hondakinak eta euskerea moduko proposamen zehatzak ekarri dauz mahai ganera. Herriko auzotarrek aurkeztu dabezan eta datozen hil honeetan landuko diran proposamenak. Derrigorrez aitatu behar da herritarrek EUSKARALDIAN euki daben partaidetza: 506 pertsona izan ziran euskerearen aldeko proiektu honetan parte hartze aktiboa eukiteko izena emon ebenak. Aldi berean, garrantzitsua da martxan dagozan eta laster amaituko diran obrak azpimarratzea: aparkaleku barria Agirre Lehendakarian, aterpe barria plazan, lekua lehengoratutea Miranda bihurgunean, eragingarritasun energetikoaren hobekuntza pelotalekuan LED argiak instalauta…; guztira 560.000 euro baino gehiagoko inbertsinoa herriarentzat. Cerramos el año 2018 y ya ponemos en marcha el 2019. Durante este año han sido innumerables los proyectos, actos populares, actividades… realizadas en el municipio un año más. Por destacar algunas: El proyecto participativo LARRABETZU 2025 ha puesto sobre la mesa propuestas concretas para trabajar en vivienda, residuos, euskara…. Propuestas presentadas por vecinas y vecinos del municipio que se trabajarán en los próximos meses. Es destacable la participación del vecindario en el ESKARALDIA: 506 Personas han dado su nombre para tomar parte activa en este proyecto a favor del euskara Es importante también destacar las obras que están en marcha y que se terminarán en breve: nuevo aparcamiento en Lehendakari Agirre, nuevo aterpe en la plaza, recuperación del espacio en la curva de Miranda, mejora de la eficiencia energética con instalación de luces LED en el frontón… más de 560.000 euros en inversiones para el municipio.

2018ko negua BIZI LARRABETZU 3

AURKIBIDEA

Sarrera 2 Lanak 3 Aurrekontuak 4 Erromesen aterpetxea 6 Ordenantza fiskalak 7 Euskaraldia Larrabetzun 8 Bertokoa indartuz 10 LARRABETZU 2015 11 Azaroak 25 12 Laburrak 13 Zer gogoratu eta zer ahaztu 14 Udala herritarrei hurbiltzen 16

UDALETXEKO JENDEAURREKO ORDUTEGIA/ HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Irailetik ekainera /de septiembre a junio. Astelehen, eguazten, eguen eta barikuetan: Lunes, miércoles, jueves y viernes:

08:00 -13:30

Martitzenetan /Martes:

08:00 -18:00 • UDALETXEA Askatasunaren plaza, 1 94 455 70 09/ 27 94 455 7029 • ANIMAZIO SOZIO- KULTURALA Anguleri Jauregia 94 455 82 71 • BAKE EPAITEGIA Askatasunaren plaza, 1 94 455 70 09 • GIZARTE LANGILEA Askatasunaren plaza, 1 94 455 70 09/ 27 • UDAL ARKITEKTOA Askatasunaren plaza, 1 94 455 70 09/ 27 • UDAL BULEGOA Askatasunaren plaza, 1 94 455 70 09/ 27 udala@larrabetzu.eus • HAURRESKOLA Andra Mari, 35 94 455 71 73

Argitaratzailea: Larrabetzuko Udala / Lege Gordailua: BI-1309-2015 / Diseinua: GRAFIK SAREA / Maketazioa eta inprimaketa: Diseinu eta Komunikazioa Aulesti S.L. www.diseinuetakomunikazioa.eus ALDIZKARIAREN KOSTUA: 16 orrialde. 1.100 ale: inpresioa + edizioa + maketazioa + banaketa: 1.650 €

• ESKOLA PUBLIKOA Lehendakari Agirre, z.g. 94 455 81 72 • KZ GUNEA Anguleri jauregia 94 403 33 74 • FUTBOL ZELAIA Errebale, z.g. 635 722 696 • FRONTOIA Lehendakari Agirre, z.g. 94 455 82 76 • UDAL IGERILEKUA Lehendakari Agirre, 4 94 455 71 32 • OSAKIDETZAKO KONTSULTATEGIA Kontsultategia: 944 557 000 Hitzordua: 946 007 400 Larrialdiak: 944 100 000 Harremanetarako: Helbidea: Errebale 2 Telefonoa: 944 557 000

LANAK / OBRAS

Argiak aldatu dira frontoian Instalazino barriagaz kontsumo elektrikoaren % 70 aurrezten da. Proiektu hau urte hasieran 2017-2019 Inbertsinoen Plan Estrategikoaren barruan onetsi ziranen artean egoan eta 36.055 €-ko kostua euki dau. Eragiketearen kostuari jakogonez % 60 Bizkaiko Foru Aldundiaren pentzutan izango da, erakundeak eragingarritasun energetikoa hobetzeko emoten dauzan diru-laguntzen barruan. Egin dan inbertsinoa urte gitxitan amortizauko da kontsumo elektrikoaren kostuan aurreztuko danagaz.

Frontoiko aparkalekua Plan Orokor barria onetsi ostean iaz Udala gaur egun herriko aparkaleku barria eregi dan esparruko lur guztien jabeakaz parau zan hartuemonetan. Lurrak jabetzan emoteko akordua proiektua egin ahal izateko lehen urratsa izan zan. Urtarrilean obrak amaituko dira. Obraren kostua, guztira, 84.555 € da. Aparkaleku hau martxan ipini ondoren udalak aparkatzeko beste 54 plaza barri lortu dauz herriaren eguneroko eta ohiko beharrizanetarako. Herrian aparkatzeari jagokonez oinarrizko arauak betetea herritartasunaren eta besteenganako begirunearen frogea da eta horregaitik, laster, udala Ertzaintzagaz jarriko da hartuemonetan txarto aparkaten daben ibilgailuen kasuan zehapenak ipinteko.

Cambio de luces en el frontón La puesta en marcha de la nueva instalación supondrá un ahorro de un 70% del consumo eléctrico. Este proyecto, que figura entre los aprobados a principio de año del plan estratégico de inversiones 2017-2019, tiene un coste de 36.055 €. El coste de la operación será sufragado en un 60% por la Diputación de Bizkaia dentro de las subvenciones a la mejora de la eficiencia energética. La inversión realizada será amortizada en pocos años gracias al ahorro en el coste del consumo eléctrico

Aparcamiento en el frontón Con el nuevo plan general aprobado, el año pasado el Ayuntamiento se puso en contacto con todos los propietarios de los terrenos en los que ahora se está edificando el nuevo parquin municipal. Las obras estarán finalizadas para enero. El acuerdo para la cesión del terreno fue el primer paso para la realización del proyecto. El coste total de la obra es de 84.555 €. Tras la puesta en marcha de este aparcamiento, el municipio tendrá 54 nuevas plazas de aparcamientos que cubren las necesidades ordinarias y diarias del municipio. Respetar las normas de básicas de aparcamiento es una muestra de civismo y respeto a los demás, por esto, el Ayuntamiento, en breve, se pondrá en contacto con la Ertzaintza para poner en marcha procesos sancionadores con los vehículos mal estacionados.


4 BIZI LARRABETZU 2018ko negua

2018ko negua BIZI LARRABETZU 5

AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS

AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS

2019. PRESUPUESTOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS Y LAS INSTALACIONES MUNICIPALES. El pleno de diciembre aprobó el presupuesto municipal de 2019, con los votos favorables de EHBILDU y en contra de EAJ-PNV.

2019KO AURREKONTUAREN EZAUGARRI NAGUSIAK:

GASTUAK 2019 GASTOS 2019

• Diru sarreretan %2ko igoera aurreikuspena: udal tasen eguneratzeak, Udalkutxatik jasoko denaren igoerak eta herrian ezarri diren enpresa berrietatik jasoko dena dira hori justifikatzen dutenak. Diru sarrera igoera horrek, 2019an Conten enpresaren ixteak eragingo duen inpaktua orekatu egingo du. • Udal plantila handitzea herriko zerbitzuak hobetzeko. • Inbertsioen diru atala handitzea, 2016-2019 inbertsioa plana amaitzeko. • Udal azpiegiturak hobetzea. • Ingurugiroa hobetzea helburu duten politikak bultzatzen jarraitzea: organikoen batzea, kontzientziazio kanpainak, … • Herriko merkataritza bultzatzeko partidarentzat %200, 2018 aurrekontuagaz konparatuta. • 10.000 € lurrak erosteko. • Euskara, Kultura eta herriko elkarteentzako diru laguntzetarako igoera:. %106 2018 urteko aurrekontuagaz konparatuta. • 5.000 € alokairua bultzatu eta etxebizitzen arazoari aurre egiteko.

Langileria gastuak/ Gastos personales Diru laguntzak/ Dubvenciones Mankomunitatea/ Mancomunidad Kanpoko zerbitzuak/ Servicios externos Udal eraikinen mantenimendua/ Mantenimiento edificios Frontoia, igerilekuak, ikastaroak/ Frontón-piscina... Beste batzuk/Otros Inbertsioak GUZTIRA / TOTAL

580.579,58 € 165.650,00 € 552.000,00 € 177.248,79 € 205.050,00 €

150.000,00 €

393.033,00 € 399.113,63 € 2.645.143,00 €

Principales características de estos presupuestos • Previsión de un crecimiento del 2% en los ingresos. • Aumento de la plantilla, contratación de un aparejador, para mejorar el servicio municipal • 400.000 € de inversiones centradas en mejorar las infraestructuras locales • Continuar con las políticas que contribuyan a la mejora medioambiental: recogida de orgánicos, campañas de concienciación… • Aumento de la partidas dedicada al comercio local (duplicar la partida del 2018). • 10.000 € para la compra de tierras. Adquisición de terreno para activar una política forestal municipal respetuosa con nuestra tierra. • Incremento, 106% sobre el año 2018, en las partidas de Euskara, Cultura y subvenciones para grupos deportivos y culturales locales. • Destinar 5.000 € para dar solución al problema de vivienda: campañas a favor del alquiler de viviendas, estudios de alternativas al modelo existente…

SARRERAK INGRESOS

2019KO INBERTSIOAK Hona hemen 2019rako inbertsio proposamen zehaztua eta bere ezaugarri nagusiak (400.000 €):

• Eskolako aterpetxea.. 185.000 € • Herriko azpiegituren hobekuntza. 150.000 € • Lurrak erosi eta beste batzuk… 65.000 € • Udaletik 2019rako planteatuta dauden inbertsioetarako aurtengo soberakin ekonomikoa eta bankuko kreditu bat erabiliko dira: • Udaletxea: Irisgarritasuna eta funtzionaltasuna hobetzeko birmoldaketa osoa. 2019 urtean obrak martxan

Zergak. Impuestos municipales

565.000,00 €

• Oroimen historikoa berreskuratzea. 2018an Kataluniako STOA enpresarekin proiektua egin da.

Tasak. Tasas municipales

294.600,00 €

• Herriko bideen inbentarioa.

Diru laguntzak (EJ-Aldundia)/Subvenciones

160.000,00 €

• Herriko mugikortasun planarekin jarraitu. Ekintza bat garatu Gaztelumendi eta Errebale kaleetan

Udalkutxa (Aldundia /Diputación)

Beste batzuk. Otros GUZTIRA. TOTAL

1.546.743,00 €

78.800,00 € 2.645.143,00 €


2018ko negua BIZI LARRABETZU 7

6 BIZI LARRABETZU 2018ko negua ATERPETXEA / ALBERGUE

LARRABETZU 2025

Mundutik Larrabetzura: erromesen aterpetxea 2018. urtean 3.043 erromes izan dira Larrabetzuko aterpean gaua igaro dabenak. Hori benetan da ona herriko denda eta tabernentzat eta, aldi berean, aberasgarria da guztion onerako dan ekarpen kultural ez indaditzailea dalako... Beste alde batetik Aterpea antolatzen dauan alkarteak 3.500 € emon dauz Larrabetzuko gizarte zerbitzuetarako. 2019. urterako Udalak zemendi osoan prozesua edegi eban 2019ko kudeaketarako proposamenak osotzeko. Enpresa, herriko talde eta beste alkarte batzuk gonbidau dira. Proposamen zehatz bat aurkeztu daben bakarrak azken hiru urteetan kudeatu dabenak baino ez dira izan. Lezama, Gernika, Markina-Xemeinen… elkarte berdinak erromesen aterpea kudeatzen dau. Datorren urtean elkarteagaz hitzarmena sinatu eta berriro zerbitzua martxan jartzea da Udalaren asmoa.

En el año 2018, 3.043 peregrinas y peregrinos han pernoctado en el albergue de Larrabetzu. Esto supone riqueza para el comercio y la hostelería del pueblo y además un contraste cultural no invasivo que nos enriquece a todas y todos.. Por otro lado la asociación organizadora del albergue ha donado 3.500 € para los servicios sociales de Larrabetzu. Para el año 2019, el Ayuntamiento activó durante todo el mes de noviembre un proceso para recibir nuevas propuestas para la gestión del 2019. Se ha invitado a diferentes empresas, colectivos locales y otras asociaciones. La única asociación que ha presentado una propuesta concreta ha sido que ha llevado la gestión los últimos tres años El Ayuntamiento tiene intención de firmar a comienzos del 2019, un contrato con la Agrupación Hospitaleros Voluntarios para Bizkaia, para poner en marcha un año más el servicio para los peregrinos como lo hacen los pueblos de nuestro alrededor: Lezama, Gernika, Markina-Xemein ….

DESGLOSE DE PEREGRINOS POR SEXO

Emakumea/Femenino Gizona/Masculino GUZTIRA / TOTAL

1.403 1.640 3.043

EHBILDUren botoakaz eta EAJ-PNVren kortako botoakaz.

IGOERARIK EZ IZATEA TASA HAUETAN: • Larrabetzuko hiriguneko lurren gainbalioa arautzen duen udal ordenantza fiskala. • Eraikin, instalakuntza eta obren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala. • Z  erbitzu publikoak eta ekintza desberdinak ematea arautzen duen tasa ordenantza. • I kastaro desberdinengatik ezarritako prezioa: gimnasia, udako txangoak, … • Pasabideen ordenantza: lur publikoen erabilera arautzen duen tasa ordenantza.

LARRABETZUKO ATERPETXEKO DATUAK SEXUAREN ARABERAKO ERROMES BANAKAPENA

Urriko plenoan onartutako 2019 urterako ordenantza fiskalak.

• Hondakinen bilketa etxebizitzetan, komertzioetan eta jatetxe txikietan

ADINAREN ARABERAKO ERROMES BANAKAPENA DESGLOSE DE PEREGRINOS POR EDADES

1-18 94

19-29 688

30-39 579

40-49 523

50-59 543

60-69 461

70-79 139

80-... GUZTIRA 16 3.043

ERROMES BANAKAPENA ESPAINIAR ESTATUKO HERRITARREN ARABERA

ONDORENGO ORDENANTZAK EGUNERATU: KPI, Urria 2017-urria 2018: %2,3 Udalak onartutako igoera,%2. Tasa hauetan:

DESGLOSE DE PEREGRINOS POR CIUDADANOS DEL ESTADO ESPAÑOL

• IBI-a arautzen duen udal ordenantza fiskala MURCIA

41

271

RIOJA

15

95

CEUTA

0

MELILLA

0

ANDALUCIA

78

CASTILLA LA MANCHA

ARAGÓN

10

CATALUÑA

ASTURIAS

9

BALEARES

11

VALENCIA

CANARIAS

21

EXTREMADURA

21

CANTABRIA

10

GALICIA

17

CASTILLA Y LEÓN

47

MADRID

201

EUSKAL HERRIA

50

138

• IAE arautzen duen udal ordenantza fiskala • Trakzio mekanikodun ibilgailuen udal ordenantza fiskala • Industriako zabor bilketaren tasak.

En el pleno de octubre se aprobaron las ordenanzas fiscales para el año 2019. Con los votos a favor de EHBILDU y los votos en contra de EAJ-PNV

NO SUBIR LAS TASAS DE: • La ordenanza fiscal municipal que regula el Impuesto de Plusvalía de Terrenos Urbanos de Larrabetzu. • La ordenanza fiscal municipal que regula el Impuesto de Construcción, Instalación y Obras. • La ordenanza reguladora de las tasas por la prestación de servicios públicos y de diversas actividades. • Los precios públicos de los diferentes cursillos: gimnasia,….. • La tasa de recogida de basuras a particulares, comercios y pequeños bares y restaurantes. • Ordenanza de vados. Ordenanza reguladora de la tasa por la utilización privativa del dominio público.

ACTUALIZAR LAS SIGUIENTES ORDENANZAS: El IPC acumulado de octubre 2017 a octubre 2018 es de un 2,3%. La subida aprobada en las siguientes tasas es de un 2%: • Ordenanza fiscal municipal que regula el impuesto de bienes inmuebles (IBI). Excepto las viviendas con recargo. • Ordenanza fiscal municipal que regula el impuesto de actividades económicas (IAE). • Ordenanza fiscal municipal que regula el impuesto de vehículos de tracción mecánica. • Recogida de residuos a empresas.


8 BIZI LARRABETZU 2018ko udazkena EUSKARALDIA LARRABETZUN / EUSKARALDIA EN LARRABETZU

ZEMENDIAREN 23TIK ABENDUAREN 3RA

ZORIONAK LARRABETZU!! 506 pertsonak parte hartu dugu Euskaraldian!! 11 egunetan zehar euskararen aldeko apustua egin dugu, 103 belarri prest eta 413 ahobizi izan gara. EUSKARALDIA amaitu da, ariketa kolektiboak abenduaren 3an izan zuen amaiera, baina 12. egunean ZER??? 12. egunetik aurrera ariketa partikularrerako deia egitea tokatzen da, norbera bere buruarekin eta taldeekin hausnartu, lantokian, lagun artean ...eta txaparik gabeko egoeretan,urtean zehar, euskara orain arte baino gehiago erabili ahal dugun erabaki. Hamaika egunetan egindakoari jarraipena eman, lorpenei eutsi, portaera finkatu, ohitura bihurtu.

EUSKARA BIZI ETA BIZI EUSKARAZ!!

100

506

BELARRIPREST

PARTAIDE

406 AHOBIZI


10 BIZI LARRABETZU 2018ko negua

2018ko negua BIZI LARRABETZU 11

ZERBITZUAK / SERVICIOS

Bertokoa indartuz. Egin erosketak bertan herrian Aurten Udalak hiru bilera egin dauz herriko dendakaz euren arduren barri eukiteko eta herriko denden aldeko ekimenak martxan ipinteko. Udalak proposauta zozketea egin da zemendi osoan zehar herriko dendetan/lokaletan egin diran erosketa guztien artean. 5.000 txartel ipini ziran zirkulazinoan, bakotxa zenbaki bigaz. 5 sari banatu dira: • Herriko DELICASS enpresearen Gabonetako produktuen lote bat, 400 €-ko balioa daukana. • Herriko DELICASS enpresearen beste 4 lote, bakotxa 40 €-ko balioagaz. Hemen zozketea irabazi eben batzuen argazkiak ikusi geinkez.

Durante este año el Ayuntamiento se ha reunido tres veces con los comercios locales para conocer sus inquietudes y poner en marcha iniciativas a favor del comercio local. A propuesta del Ayuntamiento se ha realizado un sorteo entre todas compras realizadas en los comercios/servicios locales durante el mes de noviembre. Se pusieron en circulación 5.000 boletos con doble numeración cada boleto. Se han repartido 5 premios: • Un lote navideño de la empresa local DELICASS, valorado en 400 €. • 4 lotes de la empresa local DELICASS, valorado en 40 € cada uno. Aquí podemos ver fotos de algunos los ganadores del sorteo

Larrabetzu 2025 Prozesu partehartzailearen erabakiak lantzen! ETXEBIZITZA:

HONDAKINAK

Etxebizitzaren problematikaren inguruan prozesu partehartzailearen ondorioz herritarrek egindako proposamenak martxan jarriko ditu Udalak urtarriletik aurrera.

Hondakinen inguruko proposamenak ere urtarrilean jarriko dira martxan. Mahai gainean ditugun ia proposamen guztiak hondakinen murrizketa bultzatzeko dira. Horien artean:

Udalari luzatutako proposamenak hauexek izan ziren: 1. HAPO egiterakoan identifikatutako etxe-hutsen errolda eguneratzea. 2. Alokairua bultzatzeko kanpaina egin, Udalak dituen baliabideak erabiliz, eta aldi berean alokairua bilatzen duten herritarren kopurua ezagutzea. 3. Etxebizitza eredu alternatiboen inguruko informazioa herritarrei elarazi: eredu kooperatiboak, komunitarioak,…etab. Urtarrileko hirugarren astean beraz, hasiera emango diogu proposamenen lanketari. Eta hasteko, mahai-inguru bat antolatuko dugu etxebizitza eredu alternatiboen inguruko informazioa eskuratzeko eta Larrabetzun egon daitezkeen aukerak aztertzeko. Hemendik abiatuta beste proposamen biak landu nahi ditu Udalak herritarrekin batera.

1. Tupperrak eta boltsak banatzea herriko saltokietan erabiltzeko. Bertoko Indartuz kanpainarekin lotuko duguna. 2. Jatetxe eta tabernetan iturriko urez betetako botilak banatzea. 3. Janari popularretan berrerabili daitezkeen platerak eta edalontziak erostea. Honetaz gain: 1. Paperontziak berriztea eta beste hondakin batzuk (bonbilak, pilak, CDak,…) botatzeko ontzi bereziak. Beste alde batetik ere, kanpaina honetan interesgarri iruditzen zaigu herritarrei ezagutzera ematea birziklapena eta hondakinen tratamenduaren inguruko informazioa ikus-entzunezko tresnak erabiliz eta bisita gidatuak antolatuz. Animatu nahi ditugu herritar guztiak informatzera Udalak dituen tresnen bitartez eta prozesu honetan parte hartzera. Goazen Larrabetzu 2025 eraikitzera!!!

LARRABETZU 2025. Desarrollando las propuestas realizadas. En el proceso participativo LARRABETZU 2025, puesto en marcha a comienzos del 2018, se propusieron algunas ideas que se pondrán en marcha los próximos meses: • Actualización de los datos identificativo viviendas vacias. • Campañas para potenciar el alquiler. • Trabajar ofertas alternativas al sistema actual de vivienda. • Acciones concretas para potenciar el reciclado y la reutilización. • Renovación de las papeleras.


12 BIZI LARRABETZU 2018ko negua

2018ko negua BIZI LARRABETZU 13

BERDINTASUNA / IGUALDAD

ALBISTEAK / NOTICIAS

Aurten ere azaroaren 25ean ezetz esan dugu, ezetz indarkeria matxistari, ezetz emakumeen kontra egiten den indarkeria mota orori.

Nubip, zuntz optikoa herrian.

Azaroaren 24an, “autodefentsa feminista” egun osoko tailerra burutu genuen. Emaginen eskutik, Errebale Jauregian neska talde bat batu ginen goizez eta arratsaldez. Emakumeen ahalduntzerako ezinbesteko tresna iruditzen zaigu. 25ean bertan, 12:30etan kontzentrazioa izan zen plazan eta horren ostean, azken urteetan bezala, Woman in black performance egin genuen. Larrabetzuko hainbat emakume batu ziren bertan; batzuk umeak oraindik, gazteak, ez hain gazteak eta baita nagusiak ere, denak beltzez jantzita, indarkeria matxistak zenbat emakume eta ume hil duen aurten gogoratu eta denuntziatzeko. Kontzentrazioan zehar isiltasuna hunkigarria izan zen, NAHIKO DA! oihukatzen zuen isiltasuna. Woman in black ekintzari amaiera emateko, Zutunik! Talde feministak adierazpen bat irakurri zuen. Bestalde, emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egun honen inguruan Udalak ere duen ardura zuzena agerian gera dadin, mozio bat onartu zen 28an egindako udal bilkuran. Bertan Udalak emakume eta gizonen arteko berdintasuna bermatzeko eta bereziki emakumeek jasaten dituzten indarkeria mota guztiak ezabatzeko konpromiso zehatzak onartu zituen. LARRABETZUN “PAREKIDETASUNA, FEMINISMOA ETA AHALDUNTZE” ESKOLA GUZTIONTZAT Urtarrilaren 17tik martxoaren 7ra arte, Zutunik! Talde feministarekin batera, “PAREKIDETASUNA, FEMINISMOA ETA AHALDUNTZE” tailerrak buruko dira. Zortzi astetan zehar, ostegunero, 18:00etatik 20:00etara burutuko dira. Izen ematea Angulerin egingo da urtarrilaren 7ra arte, eta ez da derrigorrezkoa saio guztietan parte hartzea. Tailerrak herri guztiari zabalik daude, andrazko zein ginonezko (autodefentsa feministakoa izan ezik). Gizonentzat bereziki zuzendutako bat ere badago, feminismoa guztion ardura delako. Hauek dira tailerrak eta hizlariak: • Urtarrilak 17: “De primero feminismo” (Irantzu Varela Urrestizala)

• Otsailak 14: “Generotik atera daiteke” (Josebe Iturrioz)

• Urtarrilak 23: “Autodefentsa feminista” (Pilar Álvarez)

• Otsailak 21: “Onura batzuentzat soilik?” (Aiala Elorrieta)

• Urtarrilak 31: “Gizona ez da jaiotzen” (La Santa Marika)

• Otsailak 28: “Parekidetasuna eta hezkuntza” (Nagore Iturrioz)

• Otsailak 7: “Emakume guztiak ala inor ez” (Arrazializatutako feminista taldea)

• Martxoak 7: “Kontakizuna feminista izango da” (Kattalin Miner)

Udalak hiru urteko negoziazio lana egin ondoren akordura iristea lortu zan NUBIP enpreseagaz. Enpresa honek zuntz optikoa ipini dau hiribilduan Udalari ezer kostau barik. Gaur egun 100 etxe baino gehiago dira 100 Mb-ko igoteko/jaisteko kapazidadea daukan zuntz optikoa konektau dabenak. Zerbitzu hau herriko etxe guztietara eroan ahal izateko kudeaketakaz jarraituko dogu.

Después de tres años de gestiones del Ayuntamiento, se logró un acuerdo con la empresa NUBIP. Esta empresa ha extendido la fibra óptica por la villa sin coste alguno para las arcas municipales. Ya son más de 100 hogares los que se han conectado a la fibra óptica con una capacidad de 100 Mb simétricos. Vamos a seguir haciendo gestiones para que este servicio llegue a todas las viviendas del municipio.

La Mancomunidad rectifica y Larrabetzu pagará menos por el servicio de recogida de residuos en el 2018.

En el pleno celebrado EN LA MANCOMUNIDAD

Txorierriko Mankonunidean garagarrilean egin zan Osoko Bilkuran hondakinen bilketea egiteko Mankomunidadeak Txorierriko herriei kobrauko deutsien kostu barria onetsi zan. Hasierako kontuen arabera Larrabetzuri % 12ko igoerea aplikau behar jakon; beraz, horren arabera hilean 1.576,90 € gehiago ordaindu behar genduzan, eta 18.922,80 € gehiago urtero. Larrabetzuko udalak uko egin eutson erabagi horri, oso argi egoelako datuak txarto egozala.

lo que supone pagar 1.576,90 € más al mes y

Udalak hondakinak barriz pisatzeko eskatu eban, eta baita datuak jasoterakoan gardentasunez jokatutea be. 2018ko zemendian barriro aurkeztu da hondakinen pisaketearen txostena. Aurkeztu diran datu horreetan zemendira arteko datuak emoten dira. Datu horreetan ikusi daiteke Mankomunidadeak garagarrilean onetsi ebana okerreko datuetan oinarrituta egoala. Beraz, aurten, 2018an, gitxiago ordainduko deutsogu Mankonunidareari zaborren bilketeagaitik. Udal honen ustez, egiten gagozan ekintzen ondorioz, datuak hobetu egin behar dau 2019an: Gurpide Elkarteagaz organikoaren bilketea sustatutea, edukiontziak beste era batera antolatzea…

datos presentados son acumulados a Noviembre.

ZORIONAK HERRITAR GUZTIOI ZUEN INPLIKAZINOAGAITIK!

DEL TXORIERRIen julio, se aprobó el nuevo coste que aplicaría la mancomunidad a los pueblos del txorierri por el servicio de recogida de residuos. A Larrabetzu le correspondería un 12% de subida, 18.922,80 € más al año. El ayuntamiento de Larrabetzu RECHAZÓ EL ACUERDO YA QUE ERA EVIIDENTE QUE LOS DATOS ESTABÁN MAL. Desde el ayuntamiento se exigió una nueva pesada de residuos y transparencia en la recogida de datos. En Noviembre del 2018, se han vuelto a presentar el informe de pesadas de residuos. Los En estos se puede comprobar que lo aprobado en julio en la mancomunidad estaba basado en datos erróneos. • Propuesta aprobada en Julio: LARRABETZU PAGABA EL 7,75% DEL TOTAL DEL COSTE DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LA MANCOMUNIDAD. • Propuesta con los nuevos datos de Noviembre: LARRABETZU pagará el 6,24% del total del coste de recogida de residuos de la mancomunidad.


14 BIZI LARRABETZU 2018ko udazkena

2018ko udazkena BIZI LARRABETZU 15

MEMORIA / MEMORIA

ZER GOGORATU ETA ZER AHAZTU Memoria zer den ez dakit baina gauza konplikatua dela seguru memoria zer den xuxen ez dakit memoria oroitzea baino gehiago da memoria ez da orri zuri bat ez da mendi elurtua etorkin abandonatuen oin arrastoen esperoan uste dut memoria akordatzea dela eta ados jartzea ere bai akordatuko al gara gertatu direnekin akordatuko al gara gertatzen ari direnekin akordatuko al gara gertatzeko daudenekin... eta akordatzez gero ehuneko zenbatean eta zeinekin...

Galtzerdi bat janztea edo elikagaiak ahoratzeko keinua, apenas pentsatu gabe eta automatikoki, egunero, egiten ditugunak. Oroimenaren kutxan gordetzen ditugulako errepikatzen ditugu; errutina bihurtu zaizkigun memoriak dira, nolabait. Inkontzienteak, akaso, baina memoriak. Eta oroimen horren galera diagnostikatutako gaitza ere bada: Alzheimerra deitzen diogu pertsona baten memoriaren kaltetzeari. Esan gabe doa, gaitza izateko aukerak berak izutu egiten gaituela, izugarri gainera. Beldurra diogu ahanzturari: ingurukoen izenak, eguneroko keinu txikienak eta gure identitatea bera galtzea ekarriko lukeelako horrek. Kontzientzia galduko genuke.

Baina... eta gaitza kolektiboa balitz? Herri batek zer gogoratzen duen, eta zer ahazten. Oroimen historikoak eta oroimen kolektiboak garrantzi handia dute herritarren artean loturak egin eta esanahiak biltzeko. Larrabetzuarrek zertan oinarritu gara gure nortasuna eraikitzeko? Gure herriko historiaren zein pasarteri eman diogu garrantzia? Ez baita gauza bera, datuak ezagutzea eta data horiek nola bizi zituzten jasotzea.

Gure garuneko datu basean 1936ko gerrari buruzko datu eta datak ditugu gordeta: 1936ko uztailaren 18a, 1937ko apirilaren 26a, 1937ko ekainaren 12a, Alejandro Goikoetxea eta Burdin Hesia... Baina zein bizipen izan zituzten Maria, Miguel, Alejandro edo Jesusak egun horietan? Zeintzuk dira eta nolako bizipenak jaso zituzten? Berdin garaikideagoak diren auziekin ere: Paco Etxebarria auzi medikuak 4.113 tortura jaso ditu Eusko Jaurlaritzaren aginduz egindako ikerketan. Horietako zenbat bizi dira Larrabetzun? Axola zaigu? Lerroburu handien datuetatik harago badago zifra txikiagoa duen errealitate bat. Immigrazio eta errefuxiatuen gaia bolo-bolo dabilen honetan, galdetu al diogu inoiz geure buruari, XX. mendearen hasieran, Espainiako hainbat herritatik Larrabetzura egin zutenen bizipenei buruz? 1936ko gerraren ondorioz, Larrabetzuk 204 errefuxiatu jaso zituela badakigu? 1936an iritsi ziren lehenak, eta Miguel EreĂąo DaĂąobeitia, orduko alkate zenaren etxean hartu zuten babes.

1936ko gerraren ondorioz, Larrabetzuk 204 errefuxiatu jaso zituela badakigu?

Jose Luis Otamendi, Kapital publikoa (2014, Susa)

PARE BAT ARGAZKI

Nork jasoko ditu biografia eta bizipen partikular horiek, baina? Nork bilduko artxibategietan eta dokumentu ofizialetan azaltzen ez den emakumeen oroimen hori? Pertsona bakoitzak marka bat uzten duela zioen Bernardo Atxagak, eta gakoa dela marka horiek ezabatu edo gorde nahi ditugun eta horretarako zein bitarteko jartzen dugun dela gakoa. Ez gara etorkizunean bizitzeaz ari, ez badugu uste atzera begira bizi behar dugunik, etengabe. Eta, doala hemendik ahazteko eskubidearen aldeko mezua ere. Baina izan dadin ahanztura bat kontzientea, eta ez behartutakoa. Isildu eta ahaztu ez direlako gauza bera. Larrabetzuko (orotariko) memoriei helduko diogu esku artean duzun aldizkarian hiru hilabeterik behin; memoriak pluralean diot, memoria bat baino gehiago daudelako. Eta horretarako, zuen, larrabetzuarren narrazioak eta markak behar ditugu. Idatzi edo deitu. HARREMANETARAKO: oroimena@larrabetzu.eus


UDALA HERRITARRENGANA HURBILTZEN. Alkatetzatik abian jarri da norabide askotako Telegram talde publiko bat, Larrabetzuko biztanleekin harreman zuzena izateko Larrabetzuko alkateak talde publiko bat eratu du Telegramen herritarrekin harreman zuzena izateko. Komunikabide berri honen sorreraren helburua herritarrei alkatearekin zuzenean hitz egiteko aukera ematea da. Tresna honen bidez, herritarrek udalerriari buruzko informazioa kontsultatu ahal izango dute bere gailu mugikorretan. - Telegram mezularitza aplikazio azkarra, erraza eta doakoa da, arintasun eta segurtasuna helburutzat hartzen dituena. Telegram gailu guztietan batera erabil daiteke edozein telefono zenbaki, Tablet edo ordenagailuren bitartez.

NOLA SARTU TALDE HONETARA: BAT: Talde berri honen bidez informazioa jaso ahal izateko, interesatuta dauden pertsonek Telegram aplikazioa gailu mugikorrean deskargatu. BI: Agendan LARRABETZUKOALKATEA zenbakia sartu: 608 99 82 42 eta telegram erabiliz mezu bat bialdu: “LARRABETZUKOALKATEA taldean sartu” - Taldeak norabide anitz izango ditu. Edozein pertsonak galdera bat egin edo taldean planteatutako galderak erantzun ahal izango ditu. - Udal kontuekin zerikusi zuzena duten iradokizun, ohar eta galderak baino ez dira onartuko. - Udalari buruzko galderarik egiten ez dituzten pertsonak edo bere ideiak modu zuzenean adierazten ez dituztenak taldetik kanpo geratuko dira.

Alcaldia pone en marcha un grupo público multidireccional de Telegram para contactar directamente con el vecindario de LARRABETZU. La implantación de este nuevo canal de comunicación tiene como objetivo proporcionar a las vecinas y a los vecinos un contacto directo con la alcaldía. Por medio de esta herramienta, la ciudadanía puede consultar directamente información sobre el municipio en sus dispositivos móviles. • Telegram es una aplicación de mensajería con un enfoque en velocidad y seguridad, rápida, sencilla y gratuita. Se puede utilizar Telegram en todos los dispositivos al mismo tiempo a través de cualquier número de teléfono, tablet o ordenador. COMO PODER ACCEDER A ESTE CANAL: • Primer paso: Para poder recibir información a través de este nuevo grupo, las personas interesadas pueden descargarse la aplicación de Telegram en su dispositivo móvil. • Segundo paso: Introduce en tu agenda el teléfono LARRABETZUKOALKATEA, 608 99 82 42 y envíale un mensaje a través de telegram: LARRABETZUKOALKATEA taldean sartu” - El grupo será multidireccional. Cualquier persona puede hacer una pregunta o responder a una cuestión del municipio planteada en el grupo. - Solo se admitirán comentarios, sugerencias, preguntas… relacionadas directamente con los asuntos municipales. - Aquellas personas usuarias que no planteen cuestiones referidas al ayuntamiento, expresen sus ideas de una forma no correcta… serán apartadas del grupo. ESTA NUEVA HERRAMIENTA NO TIENE COSTE ALGUNO PARA EL AYUNTAMIENTO.

Profile for larrabetzuko udala

BIZI LARARBETZU. UDAL ALDIZKARIA. ABENDUA 2018  

http://www.larrabetzu.eus/eu-ES/Orrialdeak/default.aspx URTE BARRI ON DANOI! 2018ari amaierea emoten deutsogu eta 2019a hasten jaku. Aurt...

BIZI LARARBETZU. UDAL ALDIZKARIA. ABENDUA 2018  

http://www.larrabetzu.eus/eu-ES/Orrialdeak/default.aspx URTE BARRI ON DANOI! 2018ari amaierea emoten deutsogu eta 2019a hasten jaku. Aurt...

Advertisement