__MAIN_TEXT__

Page 1

15. UDAZKENA

Andramariek Andramariek 2018 2018


2 BIZI LARRABETZU 2018ko udazkena SARRERA / PRESENTACIÓN

50 aparkaleku berri martxan!. 2018-19 ikasturtea hasi dugu udal proiektu berriz beterik. Frontoiko aparkalekuko obra Construcciones Morgak egitea erabaki da. Plazako aterpearen eta Mirandako bihurgunearen ingurua eta auto-karabanen aparkalekua egiteko obren esleipena laster onartuko dira. Bestalde, 2019ko ordenantza fiskalen proposamenarekin lanean ari gara. Aldizkari honetan aurkituko duzu horri buruzko informazioa. Datorren urteko Aurrekontuarekin ere hasiak gara lanean. Udal Gobernuak abenduko udal bilkuran onartu nahiko luke, iaz egin zen moduan, 2019ko urtarrilean martxan egon dadin. Urrian Larrabetzu 2025 parte-hartze proiektuaren lehenengo zatian herritarrek egindako 20 proposamenak lantzen jarraituko dugu. Herritar guztiak animatzen ditugu parte-hartzera; guztion esku dago proiektuaren arrakastaren bermea.

En breve se construirán 50 nuevas plazas de aparcamiento!. Ya hemos comenzado el nuevo curso 2018-19. Un año repleto de nuevos proyectos municipales. Ya están adjudicadas las obras del parking del frontón a la empresa Construcciones Morga, y en breve se licitarán las de la zona cubierta del edificio del ayuntamiento y las obras de recuperación de la curva de Miranda y el estacionamiento para auto caravanas. Por otro lado, estamos trabajando las ordenanzas fiscales para el 2019, de las que encontrarás información en esta revista. También hemos empezado a trabajar el presupuesto del año 2019. El equipo de gobierno municipal desea aprobar los presupuestos en diciembre como se hizo el pasado año y así tener las cuentas del 2019 en marcha en enero. En octubre se continuará trabajando con las 20 propuestas realizadas en la primera fase de Larrabetzu 2025, proceso participativo que diseñará el futuro de Larrabetzu. Animamos a todo el vecindario a tomar parte. La participación de todas y todos es la mejor garantía del éxito de este proyecto.

2018ko udazkena BIZI LARRABETZU 3

AURKIBIDEA

Sarrera 2 Lanak 3 Aterpea Plazan 4 Diru laguntzak 2018 5 Albisteak 6 Larrabetzu 2025 7 Euskaraldia Larrabetzun 8 Bertokoa indartuz 10 Erabili garraio publikoa 12 Herriko oroimena berreskuratzen 13 Eleizaldeko txirrindulariak 14 Andramariek 2018 16

UDALETXEKO JENDEAURREKO ORDUTEGIA/ HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Irailetik ekainera /de septiembre a junio. Astelehen, eguazten, eguen eta barikuetan: Lunes, miércoles, jueves y viernes:

08:00 -13:30

LANAK / OBRAS

• BAKE EPAITEGIA Askatasunaren plaza, 1 94 455 70 09 • GIZARTE LANGILEA Askatasunaren plaza, 1 94 455 70 09/ 27 • UDAL ARKITEKTOA Askatasunaren plaza, 1 94 455 70 09/ 27 • UDAL BULEGOA Askatasunaren plaza, 1 94 455 70 09/ 27 udala@larrabetzu.eus • HAURRESKOLA Andra Mari, 35 94 455 71 73

Argitaratzailea: Larrabetzuko Udala / Lege Gordailua: BI-1309-2015 / Diseinua: GRAFIK SAREA / Maketazioa eta inprimaketa: Diseinu eta Komunikazioa Aulesti S.L. www.diseinuetakomunikazioa.eus ALDIZKARIAREN KOSTUA: 16 orrialde. 1.100 ale: inpresioa + edizioa + maketazioa + banaketa: 1.650 €

Haur-eskolaren margotze eta konponketa lanak: 5.400 €

Trabajos de pintura y restauración

Hurrengo bi urteetako eskola eta ludotekako garbikuzia egiteko kontratua sinatu da Clymagroup enpresarekin. Lizitazio publikora 6 enpresa aurkeztu ziren, eta proposamenaren kalitatea eta egindako eskaintza ekonomikoagatik aukeratu da: urtean 54.122 € ordainduko dira zerbitzuagatik eta astean orain arte baino hamar ordu gehiago eta garbiketa zerbitzu gehiago emango ditu.

Firmado contrato con Clymagroup para la limpieza de la

• ESKOLA PUBLIKOA Lehendakari Agirre, z.g. 94 455 81 72 • KZ GUNEA Anguleri jauregia 94 403 33 74

escuela y la ludoteca de los dos próximos años. Tras una licitación pública en la que se presentaron 6 empresas, se adjudicó el trabajo a Clymagroup por la calidad de la propuesta y la oferta económica realizada: 54.122 € por año, diez horas más de limpieza semanal y más servicios de limpieza que hasta le fecha.

Konponketak Eskolan

Arreglos en la escuela

Uztaila eta abuztuan, konponketak eskolan: Txinboak konpondu, teilatuan konponketak, margotze lanak, …: 6.750 €.

Trabajos de mantenimiento en

• FUTBOL ZELAIA Errebale, z.g. 635 722 696 • FRONTOIA Lehendakari Agirre, z.g. 94 455 82 76 • UDAL IGERILEKUA Lehendakari Agirre, 4 94 455 71 32 • OSAKIDETZAKO KONTSULTATEGIA Kontsultategia: 944 557 000 Hitzordua: 946 007 400 Larrialdiak: 944 100 000 Harremanetarako: Helbidea: Errebale 2 Telefonoa: 944 557 000

en la Haurreskola: 5.400 €

Escuela y Ludoteca

08:00 -18:00

• ANIMAZIO SOZIO- KULTURALA Anguleri Jauregia 94 455 82 71

Haur eskola

Eskola eta Ludoteka

Martitzenetan /Martes:

• UDALETXEA Askatasunaren plaza, 1 94 455 70 09/ 27 94 455 7029

Haur eskola

el tejado, pintura y arreglo de columpios en la escuela durante los meses de julio y agosto: 6.750 €

Frontoi ondoko aparkalekua

Aparcamiento junto al frontón

Frontoiaren ondoko aparkalekua: Lehiaketa publikoaren ondoren Morga Construcciones enpresari esleitu zaio parkinga eraikitzea. Lan horren kostua 84.400 € izango da. Proiektuaren aurrekontua 98.000 € zen.

Aparcamiento junto al frontón: Tras el concurso público correspondiente se ha adjudicado a Morga Construcciones la construcción del aparcamiento. El trabajo se realizará por 84.400 €. El proyecto tenía un presupuesto de 98.000 €

Eleizaldeko txokoa

Txoko de Eleizalde

Elizaldeko txokoan konponketak teilatuan. Aurrekontua: 15.239,47 €

Arreglos en el tejado del txoko de Elizalde: 15.239.47 €.


4 BIZI LARRABETZU 2018ko udazkena

2018ko udazkena BIZI LARRABETZU 5

PROIEKTUAK / PROYECTOS

DIRU LAGUNTZAK / SUBVENCIONES

Aterpea plazan

2019. urterako, aldaketak ordenantza fiskaletan eta diru Laguntzetan. Egin proposamenak eta parte hartu!

Udaletxe alboan dagoen eraikina laster eraitsiko dugu. Herriko plazan aterpea eraikitzeko lehenengo pausua izango da. Plazako aterpea, 2016 urtean Udalak onartutako inbertsio plan estrategikoaren barneko proiektua da. En breve se demolerá el edificio anexo al Ayuntamiento. Este será el primer paso para crear un espacio cubierto en nuestra plaza. El proyecto se presentó en 2016 dentro del plan estratégico de inversiones aprobado en pleno.

ORDENANTZA FISKALAK ETA PREZIO PUBLIKOAK Urriko udal bilkuran 2019ko ordenantza fiskalak onartuko dira. Udaleko webgunean, www.larrabetzu.eus, Udal Gobernuak aurkeztutako proposamena dago irakurgai, herritarrek ekarpenak egin ditzaten eta dagokion batzordean eztabaidatuko dena.

Eskolako umeek eginda Gernika koadroa kendu eta gorde egin da. Beste toki batetan, plazan ahal bada, berriro eskegiko da.

Tras el derribo se realizará un estudio arqueológico solicitado por el Departamento de Patrimonio de la Diputación. Una vez obtenido este informe y el permiso correspondiente de Diputación se licitarán las obras de construcción. El cuadro del Gernika colocado por las niñas y niños de la escuela ha sido desmontado. Se está estudiando su nueva ubicación y no se descarta colocarlo de nuevo en la propia plaza. Se puede consultar el presupuesto en la web del Ayuntamiento: www.larrabetzu.eus

Herriko talde guztien eskuetan daude proposatutako aldaketak. Helburua diru-laguntzen banaketaren kalifikazioa ahal denik eta modu objektiboagoenean egitea da.

En el próximo pleno de octubre se aprobarán las ordenanzas fiscales para el

ORDENANZA SOBRE LAS SUBVENCIONES A GRUPOS CULTURALES Y DEPORTIVOS.

año 2019.

Las modificaciones propuestas, que se han hecho llegar a

En la web, www.larrabetzu.eus, se pueden leer las propuestas realizadas por

todos los grupos locales, tratan de mejorar la calificación

el Equipo de Gobierno para su debate en la comisión municipal y para que

de las propuestas de los diferentes grupos, para poder

el vecindario haga llegar sus aportaciones.

hacer con objetividad el reparto de dinero.

ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PUBLICOS.

Eraikina bota ostean, Aldundiak eskatutako ikerketa arkeologikoa egingo da. Honen oniritzia jaso ondoren, aterpea eraikitzeko obrak esleitu egingo ditugu. Aurrekontua Udaleko webgunean dago ikusgai: www.larrabetzu.eus

KULTUR ETA KIROL TALDEEN DIRULAGUNTZEN ORDENANTZA

Ekaina 2018. Datu ekonomikoak SARRERAK

AURREIKUSITA

DATO ERREALAK EKAINA 2018

789.300,00 €

431.472,24 €

55%

173.851,00 €

68.674,20 €

40%

1.453.600,00 €

726.895,48 €

50%

270.793,41 €

100.246,54 €

37%

2.687.544,41 €

1.327.288,46 €

49%

AURREIKUSITA

DATO ERREALAK EKAINA 2018

498.500,00 €

238.334,18 €

48%

1.152.243,41 €

464.924,40 €

40%

Diru laguntzak / Subvenciones

127.650,00 €

77.003,81 €

60%

Mankomunitatea / Mancomunidad

530.174,00 €

169.550,68 €

32%

Inbertsioak / Inversiones

356.977,00 €

52.408,10 €

15%

22.000,00 €

11.233,86 €

51%

2.687.544,41 €

1.013.455,03 €

38%

Zergak - Impuestos Kurtsiloak - Conten - Beste batzuk / Cursillos - Conten - Otros Udalkutza - Aldundia - Diputación Diru Laguntzak - Subvenciones

GASTUAK Personal gastuak /Gastos de personal Gasto orokorrak / Gastos generales

Kreditoa / Crédito


2018ko udazkena BIZI LARRABETZU 7

6 BIZI LARRABETZU 2018ko udazkena ALBISTEAK / NOTICIAS

LARRABETZU 2025

Animaliak gure kaleetatik • Animaliek pertsonei edo ondasunei sor diezazkiekeen eragozpenak edota arriskuak saihesteko helburuarekin, herritarrek Larrabetzuko Udalari kaleko edo bertan behera utzitako animalien berri emango diete. • Debekatuta dago bide publikoan edo orubeetan hegaztiei, txakurrei, katuei eta gainerako kaleko animaliei janaria ematea, hori beren beregi baimendu denean izan ezik. • Animaliaren edukitzaileak eginkariak bide eta esparru publikoetan geratzea saihesteko beharrezkoak diren neurriak hartu beharko ditu. Atal honetan ezarritakoa betetzen ez bada, arau-hauste arintzat joko da.

Oroimena berreskuratzen, Indusketa arkeologikoa gaztelumendin Irailaren lehen hamabostaldian indusketa arkeologikoak egin dira Burdin Hesiaren aztarnetan. Gaztelumendin dagoen lubakia da, zehazki, garbitu eta lehengoratuko dena eta Aranzadi Zientzia Elkarteko sei aditu aritu dira lanean horretarako: bi arkeologo eta zulotze lanetan arituko diren lau tekniko. Aranzadiko kideek adierazi dute, lanek duten ezaugarri konplexuak direla eta (garbituko den eremuaren estutasuna eta aurkitu litekeen materialaren arriskua), elkarteko kideak arituko direla indusketak egiten. Larrabetzuko Udalak finantzatuko du egitasmoa, Gogora Memoria Institutuari eskatutako diru laguntza jaso ondoren. Proiektuaren aurrekontua 15.730 eurokoa da. Proiektuaren barruan sartu dira txosten arkeologikoa eta Bizkaiko Aldundiarentzako txostena egitea.

• Con el fin de evitar las molestias y/o riesgos que los animales pueden ocasionar a personas y bienes, la ciudadanía comunicará al Ayuntamiento la presencia de animales vagabundos o abandonados. • Queda prohibido facilitar alimento en la vía pública y solares a aves, perros, gatos, y demás animales vagabundos, salvo autorización expresa. • La persona poseedora de un animal deberá adoptar las medidas necesarias para impedir que queden depositados los excrementos en las vías y espacios públicos. El incumplimiento de lo establecido en este apartado será considerado infracción leve

Durante el mes de setiembre se han realizado trabajos arqueológicos en una de las trincheras del cinturón de hierro cerca de Gaztelumendi. Los trabajos los han llevado a cabo 6 miembros (dos arqueólogos y 4 profesionales en excavaciones) de Aranzadi, junto a miembros del grupo local Karraderan Elkartea. El proyecto ha sido costeado por el Ayuntamiento de Larrabetzu y ha supuesto 15.730 euros.

Larrabetzu 2025 prozesu parte hartzailea Larrabetzu 2025 plan estrategikoak, udan izan duen etenaren ostean, Gobernu Taldetik hurrengo bost hilabeteotan aurrera jarraitzeko asmoa izan du. Lehenengo fasean ingurumena, euskara, hondakinak, etxebizitza eta kultura landu genituen. Urtarrila bitartean aurreikusita izan dugu aurreko fasean amaitu barik geratu zen kultura, eta hezkuntza, kirola, oroimen historikoa eta gazteak arloen eztabaida eta hausnarketarekin jarraitzea. Larrabetzu 2025 proiektu hau ondo garatzeak duen garrantzia kontuan izanda, egoera sakonki aztertuta, zera ikusi dugu: - Ekainean amaitutako arlo desberdinen eztabaidak, proiektu eta lan asko mahai gainean jarri ditu. 20 proposamen dauzkagu eta batzuk (etxebizitza, errekaren inguruko parkea, birziklapen prozesua, …) orain jarri behar ditugu martxan eta hori gauzatzeko lan taldeek lanean hasi behar dute. Gure ustez, proposamenak garatzea datozen hileetako helburua izan behar da eta beste prozesu bat martxan jartzeak lanak bikoiztu egingo ditu.

En junio finalizó la primera fase del proceso participativo Larrabetzu 2025, Se debatió sobre las áreas de vivienda, residuos, euskara, medio ambiente y cultura. El resultado del proceso se puede consultar en la web municipal. Este otoño estaba previsto reanudar la segunda fase del mencionado proceso participativo. Teniendo en cuenta la importancia del proyecto y que se realice en unas condiciones óptimas, el Equipo de Gobierno hace la siguiente reflexión:

- Como consecuencia del debate realizado hasta la fecha, hay 20 propuestas sobre las que se debe comenzar a trabajar: vivienda, medio ambiente, residuos, … Desde nuestro punto de vista los siguientes meses la prioridad tiene que ser desarrollar estas propuestas. - Durante los próximos tres meses debemos trabajar las ordenanzas fiscales y el presupuesto de 2019, propuestas que requieren participación popular y que se solaparían en el tiempo con la activación de las propuestas mencionadas y la segunda fase del debate Larrabetzu 2025.

- Datozen 3 hilabeteetan, ordenantza fiskalak eta 2019 aurrekontua landu eta eztabaidatu behar dira. Lanketa hau aurretik ere aurreikusita geneukan, baina proposamenak garatzea, ordenantza fiskalak, aurrekontua, Larrabetzu 2025 - En 2019 se celebrarán elecciones … lan eta eztabaida gune gehiegi direla uste dugu aldi berean egiteko. Egoera honek uste dugu ez duela lagunduko Larrabetzu municipales. Para el Equipo de Gobierno la verdadera protagonista del proceso 2025 proiektuaren eztabaida. - 2019 urtean hauteskundeak egongo dira. Larrabetzu 2025, urtarrilean amaitzea aurreikusita dago, baina eztabaidak berak, atzerapena sortu dezake. Gobernu Taldeak garbi dauka Larrabetzu 2025 ez dela alderdien eztabaida bat. Herritarrak dira protagonistak eta hauteskundeak hain hurbil egoteak, eztabaida bera eta emaitzak “kutsatu” ditzake. Hau guztia kontutan hartuta, Larrabetzu 2025, prozesu parte-hartzailea eta herriaren etorkizunari buruzko debate estrategikoaren bigarren partea, 2019-2020 urtera atzeratzea erabaki dugu.

participativo Larrabetzu 2025 es la ciudadanía y no los partidos políticos. Creemos que la cercanía de las elecciones podría “contaminar” un debate estratégico muy importante. Por todo ello decidimos aplazar la segunda fase del debate al periodo 2019-20. Dada su importancia, estamos convencidos de que es mejor continuar con el proceso de modo pausado y con todas las garantías.


8 BIZI LARRABETZU 2018ko udazkena

2018ko udazkena BIZI LARRABETZU 9

EUSKARALDIA LARRABETZUN / EUSKARALDIA EN LARRABETZU

NON EGINGO DUGU? ZEMENDIAREN 23TIK ABENDUAREN 3RA

Bakoitzak bere inguruan, bere ohiko harreman sareetan: familian, lagunartean, Ianean, eskolan, dendetan,

NORK HAR DEZAKE PARTE? 16 urtetik gorako herritarrok eman dezakegu izena. “Ahobizi” izateko euskaraz hitz egiten jakin behar da. “Belarriprest” izateko euskaraz ulertu behar da.

NORK ANTOLATZEN DU? Erakundeek, elkarteek eta herritarrek.

HAMAIKA EGUN BAINO GEHIAGO HAMAIKA ALDIZ GEHIAGO! Larrabetzuarrok ere parte hartu gura dugu EUSKARALDIAn; hitz hauen bitartez ahalik eta herritar gehien parte hartzera animatzen dugu.

Euskaraldia Larrabetzun Larrabetzun 2017ko Euskararen Egunean eman genuen lehenengo aldiz EUSKARALDIAren berri;

ZER DA EUSKARALDIA? EUSKARALDIA euskararen erabilera areagotzeko ariketa soziala da: 2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra egingo dugu, Euskal Herri osoan.

NOLA EGINGO DUGU? Ondoko bi roletako bat hartuz, 11 egunez eta txapa batjarrita. AHOBIZI: “ Ulertzen duenari euskaraz egingo diot, hark erdaraz erantzun arren. Eta ezezagunei Iehen hitza, gutxienez, euskaraz egingo diet” BELARRIPREST: “Egidazu euskaraz mesedez, nik ulertzen dut eta. Agian erdaraz erantzungo dizut baina zuk niri euskaraz egitea nahi dut”

harrezkero izena emateko aukera zabaldu da www.darabi|gu.eus web orrian; HAMAIKA lagunek osatutako talde anitza elkartu genuen EUSKARALDIAren aurkezpenean eta entsegu bat eta beste burutu ditugu Kuadrilla Egunean edo Eskolako Jai Egunean. Euskaraz aritzea da helburua IRAILAREN 20an IZEN EMATE OFIZIALA HASIKO DA EUSKAL HERRI OSOAN.

Gure herrian ere ekimen desberdinak antolatuko ditugu. Burutuko diren ekimen desberdinen informazioa jasotzeko, darabilgu.eus web gunea, udaleko hirix eta whassapari adi egon!! Gurekin kontaktuan jarri nahi izatekotan: euskaraldia@darabilgu.eus helbidera idatzi. EUSKARALDIAri buruzko informazio orokorra jasotzeko euskaraldia.eus web gunea duzue.


10 BIZI LARRABETZU 2018ko udazkena

2018ko udazkena BIZI LARRABETZU 11

ZERBITZUAK / SERVICIOS

Bertokoa indartuz. Egin erosketak bertan herrian

Larrabetzu herri bizia da, ez dugu zalantzarik. Herri bizi baten ezaugarrietariko bat merkataritza bizia izatea da. Udaletik herritar guztiak animatzen ditugu herrian ditugun zerbitzu eta komertzioak ezagutzera.

LO EGIN Miamendi Nekazalturismoa

Legina, 1

651 708 060 944 557 084

OSASUNA Iturrikoetxe Botika Anbulategia/Ambulatorio Haginlaria Hortz klinika / Clínica Dental Oguiza Jagon Fisioterapia Uras Estetika eta masajeak

Iturrikoetxe, 7 Errebale, 2 Anguleri kalea, 2

944 558 010 946 007 400 944 558 890

Aita Patxi Ugalde, 12 Aita Patxi Ugalde

658 683 447 944 557 201

DENDAK Larrabetzu es un pueblo vivo. De esto no tenemos ninguna duda. Una de las características de un pueblo vivo es tener un comercio vivo. Desde el Ayuntamiento animamos al vecindario a conocer y disfrutar de los servicios de los diferentes comerciosservicios que tenemos en el municipio.

Supermerkatua Koloretakoak Frutadenda Txispamendi ogitegia Elorriaga harategia Larrabetzu Estankoa Villegas Arraindegia Sarrikola ogitegia Estanco Eli Mitxilota Gozotegia

Iturrikoetxe, 2-3 Gaztelumendi, 3 Gaztelumendi, 1 Iturrikoetxe, 7 Andra Mari, 3 Andra mari, 20 Sarrikola auzoa Apezpikua kalea Iturrikoetxe kalea

944 558 433 944 559 818 944 558 935 944 558 941 944 558 110 944 558 496 944 558 007 944 558 110

Lehendakari Agirre, 4

944 557 132

JAN Aretxabala Ankapalu sagardotegia Azurmendi jatetxea Batzokia Etorki jatetxea Foteri taberna

Andra Mari, 8 Loroño auzoa Legina auzoa Askatasun enparantza, 3 Andra Mari, 1 Andra Mari, 22

944 558 464 944 558 197 944 558 866 944 557 007 944 558 195 944 558 098

Lehendakari Agirre Andra mari, 6 Legina Goikoa

944 558 718 944 558 897 946 565 700

Mikel Zarate, 1 Errebale, 5 Andra Mari, 14

944 558 477 944 558 414 944 558 407

BANKUAK Kutxabank

Anguleri, 2

944 557 001

Laboral Kutxa

Gaztelumendi, 1

944 558 752

TXAKOLINDEGIAK Bodega Gorka Izagirre Txakolin Sasine Txakolin Bitxia

Legina auzoa

Gaztelumendi

944 558 866 639 469 738 944 651 689 608 389 077

PINTOREAK Torvisko Hnos. Carlos pintorea

Aita Patxi Ugalde Asua erletxeta, 10

944 558 064 652 771 397

ELEKTRIKARIA Mikel Bolumburu

Berrosoa

605 708 780

KAMISETAK Kriketa S.L.

Andra Mari 37-B

944 558 121

HEZKUNTZA Larrabetzuko musika eskola

Errebale kalea

944 557 066

Andra mari, 37

944 557 082

FONTANEROAK Fermin Jorge

Grupo Iturrikoetxe Berrosoa

944 558 296 600 649 483

ILE APAINDEGIAK Goizalde Begoña Aspuru

Anguleri, 1 Aita Patxi Ugalde

Udal Bulegoak Askatasunaren Enparantza, 1 944 557 009 / 27

Anguleri Kultur Etxea Mikel Zarate, zg 944 558 271 Mikel Zarate, zg 944 558 271

Gure Etxea (Nagusien Etxea) Lehendakari Agirre, zg 944 557 219

Udal Haur Eskola Andra mari, 35 944 557 173

Larrabetzuko Herri Ikastetxea Lehendakari Agirre, zg 944 558 172

Kiroldegia Lehendakari Agirre, zg 944 558 276

Udal Futbol Zelaia

KOTXEEN TAILERRA JJ Taillerrak

UDAL ZERBITZUAK

Udal Liburutegia

TAXIAK Larrabetzu Taxia

IGERILEKUAK Larrabetzuko igerilekuak

Gure Etxea taberna Gazte Leku taberna Asador Horma Ondo jatetxea Irusta taberna Maria Luisa jatetxea Politena taberna

944 558 814 944 558 819

Errebale, 15

Euskara Zerbitzua 944 540 350

Posta Errebale, 2 944 520 253


12 BIZI LARRABETZU 2018ko udazkena

2018ko udazkena BIZI LARRABETZU 13

ZERBITZUAK / SERVICIOS

MEMORIA / MEMORIA

Areeta - Larrabetzu

Erabili garraio publikoa

Irteerak Areetatik: - Astelehenetik ostiralera, lanegunetan: 06:15. 07:00etik 22:00era, orduro - Goikolexea arteko autobusak: 06:15 14:00 20:00

Larrabetzu - Galdakao – Bilbo Bilbotik Larrabetzura irteerak: - Lanegunetan eta larunbatetan: 6:00etatik 21:00etara orduro. *Oharra: Lanegunetan (astelehenetik ostiralera), 11:00, 14:00 eta 20:00etako autobusak Galdakaoko ospitaletik igarotzen dira.

- Jai-egunetan: 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00. *Oharra: 7:00, 13:00 eta 19:00etako zerbitzuak egunero heltzen dira Morgaraino.

 Larrabetzutik Bilbora irteerak: - Lanegunetan: 5:15 eta 6:05etik 21:05era orduro. *Oharra: Lanegunetan (astelehenetik ostiralera) 9:05, 11:05 eta 16:05eko autobusak Galdakaoko ospitaletik igarotzen dira.

- Larunbatetan: 6:05etik 21:05era orduro. - Jai-egunetan: 8:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05 20:05 22:05 *Oharra: Morgatik 8:00, 14:00 eta 20:00etan egiten dira irteerak egunero.

Larrabetzu Bilbo Artxandako tuneletatik Irteerak Bilbotik: - Lanegun eta larunbatetan: 05:20, 06:20, 07:20, 08:20, 09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20. - Jaiegunetan: 05:50, 07:50, 09:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 21:50.  Irteerak Larrabetzutik: - Lanegun eta larunbatetan: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30. - Jaiegunetan: 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00.

- Teknologia-parkerako autobusak: 06:15. 07:00etik 13:00era eta 15:00etik 22:00era, orduro - Larunbat eta jaiegunetan: 08:00* 10:00 12:00 14:00* 16:00 18:00 20:00* 22:00 *Goikoelexearaino doaz. Larunbat eta jaiegunetan, linea hau ez da gelditzen Zamudioko Teknologiaparkean.

Irteerak Larrabetzutik: - Astelehenetik ostiralera, lanegunetan: 07:00etik 22:00era, orduro - Goikoelexeatik irteten diren autobusak: 07:00* 15:00 21:00 - Teknologia-parkerako autobusak: 08:00etik 22:00era, orduro -Larunbat eta jaiegunetan: 07:00 09:00* 11:00 13:00 15:00* 17:00 19:00 21:00* *Goikoelexeatik irteten dira Larunbat eta jaiegunetan, linea hau ez da gelditzen Zamudioko Teknologia-parkean.

Herriko Oroimena Berreskuratzen. Udal proiektua. Larrabetzuko ondare historikoaren zer egin erabakitzeko Stoa enpresaren laguntza izango du udalak Azken urteetan Larrabetzuko Udalak hainbat lan egin ditu herriko oroimen historikoa berreskuratzeko. Herriko emakumeen oroimen kolektiboari buruzko lan bat egin zen, larrabetzuko nekazarien historia ere jaso zen, Gurpideren laguntzarekin batera eta hainbat lan egin dira 1936ko gerra eta ondorengo aldiaren historia berreskuratu asmoz. Orain arte egindako lana aintzat hartuta eta herrian zehar barreiatuta dugun ondarea balioan jartzeko Kataluniako Stoa enpresarekin lanean hasi da udala, eta gaia lantzeko asanblada egin zen irailaren 20an. Egitasmoaren helburua, oroimen historikoa oinarri duen eskaintza kulturala antolatzea da, eta hiru jauzi proposatu dituzte Stoako kideek:

1.- Aurreikuspenak. Herritarrek dituzten eskaera eta ideiak jasoko dituzte. Herrian dagoen ondaren historikoari buruz, larrabetzuarrek dituzten iritziak jasoko dituzte. 2.- Egitasmoaren hartzailea. Herritarren iritziak jaso ondoren, antolatu zitekeen eskaintza kulturaren hartzaileari buruzko azterketa egingo dute Stoa enpresako kideek. 3.- Ondarearen ezagutzaren hedapena. Larrabetzun dagoen ondarea ezagutu eta zabaldu nahi den edukiari buruzko eztabaida ematea izango litzateke egin beharreko azken urratsa. Hiru pausuak emanda, oinarrizko txostena osatuko du Stoa enpresak eta aurrera begirakoak zehaztuko dituzte bertan. Hilaren 20an aurkezpena egin bazen ere, prozesuaren berri emango dute aurrerantzean ere.

El ayuntamiento de Larrabetzu se ha puesto en contacto con la empresa catalana stoa, www.stoa.com, especializada en tratamiento de la historia y su representacion para poner en marcha un proyecto en Larrabetzu. Stoa ha realizado una propuesta que se ha presentado en una reunión el 20 de setiembre. El objetivo de esta propuesta es la redacción de un Proyecto Básico para la puesta en valor del patrimonio memorial del municipio de Larrabetzu y su encaje en las estrategias de desarrollo local y recuperación de la memoria histórica. Este Proyecto Básico se redactará a partir de una serie de reuniones de trabajo y la producción de una serie de documentos que se detallan a continuación y que servirán para que el Ayuntamiento de Larrabetzu pueda programar un calendario y un presupuesto de actuaciones tendentes a la creación de una oferta cultural basada en el patrimonio memorial y la recuperación de la memoria histórica.


14 BIZI LARRABETZU 2018ko udazkena

2018ko udazkena BIZI LARRABETZU 15

HISTORIA TXIKI BAT / UNA PEQUEÑA HISTORIA

Eleizaldeko txirrindulariak

Benito Lertxundi Larrabetzun egon zenean, luzaroan ibili ginen berbetan Gazteleku tabernan, bere gazte sasoiko bizikleta karreren gainean. Zelan bide bazterretik, Orioko aldapetan, Loroño animatzen ibiltzen ziren. Ze garrantzitsua izan zen orduko euskal herritarrentzat -Franko denborak ziren- Larrabetzuko

txirrindularia. Beste behin Euskadi irratian, txirrindularitza probak tarteko zirela Txomin Perurena -Kas taldeko ziklista mitikoa- entzun genuen Aspururi buruz berbetan. Loroño eta Aspuru, bi txirrindulari handi. Baina gure herrian ezagutzen dugu euren historia?

Eta gure txirrindularitzaren historia txiki bat egin behar genuela erabaki genuen orduan. Ikusentzunezko tresnak erabilita, atzoko eta gaurko protagonistak pantailara ekarri. Istorioa kontatzeko, batengana eta bestearengana jo genuen. Gaurko gazte baten ikuspegitik ikusi eta kontatu gura genuen atzoko berri. Txomin Aiartzagaz geratu, eta irudiak hartzen hasi ginen. Irudi ederrak. Entrenamendu gogor bat. Behin eta berriro kamararekin grabatzen.

Argazki zaharrak eta irudi berriak Elkarrizketak prestatu genituen gero. Josu Loroñogaz geratu -Jesus Loroño zenaren semea- eta txirrindularitzari buruzko dokumental labur bat egiteko ideia azaldu genion. Bere kintoen laguntzagaz jakin zuen gure berri, eta hitzordua jarri genuen Eleizalden. Estankoan. Jose Angel Aspuruk bere aitaren sasoiko argazkiak ekarri zituen. Eta erreza izan zen bata besteagaz berbetan ipintea. Guk galderak egin, eurak berbaz hasi,eta kamara pare bategaz grabatu. Goiz ederra izan zen Eleizaldekoa. Hurrengo asteburuan, Mikel Artetxek tarte bat hartu -aspaldi ez dela Larrabetzun bizi- eta Txomin Aiartzagaz bizikleta ibilbide bat prestatu genien. Kamerak, furgoneta, mikrofonoak… eta grabatzen! Tourreko kontuak, txirrindularitza profesionala… irakaspen ederra txirrindulari gazteagoarentzat. Eta Ugaldetik Kaltzadara bitartean, irudi ederrak.

Emakumeen papera

Historia soziala

Aspuru familiaren artxiboan 1958. urteko argazki eder bat aurkitu genuen. Jesus Loroño eta Benigno Aspuru omendu zituzten Eleizaldeko eskoletan. Jendea ageri zen argazkietan, orduan ez genekien nortzuk ziren. Baina argazki hori, guretzat haria izango zen. Guk ere antzeko argazkia egin gura genuen. Familiak gonbidatu genituen Elizaldera. Eta antzeko argazkia egiten saiatu ginen. Loroñotarrak, Aspurutarrak. Bi txirrindularien alargunak eta etxekoak. Gazteak eta umeak. Eta Txomin txirrindulari gaztearen bisita. Etxekoen, emazteen, seme alaben lekukotasuna ere gura genuen gure dokumentalerako. Emakumeen presentzia. Eta irudietan ere saiatu gara Eleizaldeko Estankoko Eliren irudiak sartu eta Euskadi Irratiko Arritxu Iribar kazetari eta txirrindularitza adituaren laguntza izan dugu. Irrati zaharretik, albiste berriak.

Emeterietan aurkeztu genuen gure lana. Eliren estankoan. Herritarrak eta familiak batzen diren egunetan. Aurtengo abuztuan izan dira 20 urte Jesus Loroño txirrindulari handia hil zela. Data borobila zen horrelako proiektu baterako. Eta Loroño, Aspuru eta Artetxeren balentriak, indarra eman digute ikusentzunezko lan polit hau burutu ahal izateko. Guk gauzak kontatu nahi ditugu. Gure herriko historia ezagutu eta zabaldu. Eta hori jendearen, herritarren ikuspegitik egin gura genuke. Historia soziala. Jendearen historia. Langileena, baserritarrena, ikasleena, etxeko andreena. Etorriko dira barriak.

Bideoa ikusteko lotura: www.labur.eus/txirrindularrabetzu


Andramariak eta Emeteriak 2018

2018

Profile for larrabetzuko udala

BIZI LARRABETZU UDAZKENA 2018. UDAL ALDIZKARIA  

Udal aldizkaria, BIZI LARRABETZU http://www.larrabetzu.eus/eu-ES/Baliabideak/Argitalpenak/Orrialdeak/BiziLarrabetzu.aspx

BIZI LARRABETZU UDAZKENA 2018. UDAL ALDIZKARIA  

Udal aldizkaria, BIZI LARRABETZU http://www.larrabetzu.eus/eu-ES/Baliabideak/Argitalpenak/Orrialdeak/BiziLarrabetzu.aspx

Advertisement