Page 1

V채stEuropa Kartor - Arbetsmaterial L채s책r 4 - 6 Kopieringsunderlag

L채romedelsBiblioteket Box 10034 100 55 Stockholm www.laromedelsbiblioteket.se


LäromedelsBiblioteket (Läromedel för Kopiering)

Box 10034 100 55 Stockholm www.laromedelsbiblioteket.se © 2012 Läromedelsbiblioteket


VästEuropa Innehållsförteckning över Arbetskartor - Faktablad

0. Europa

Arbetskarta

1. Belgien

Arbetskarta

Faktablad

2. Danmark

Arbetskarta

Faktablad

3. Finland

Arbetskarta

Faktablad

4. Frankrike

Arbetskarta

Faktablad

5. Holland

Arbetskarta

Faktablad

6. Irland

Arbetskarta

Faktablad

7. Island

Arbetskarta

Faktablad

8. Italien

Arbetskarta

Faktablad

9. Norge

Arbetskarta

Faktablad

10. Portugal

Arbetskarta

Faktablad

11. Schweiz

Arbetskarta

Faktablad

12. Spanien

Arbetskarta

Faktablad

13. Storbritannien

Arbetskarta

Faktablad

14. Sverige

Arbetskarta

Faktablad

15. Tyskland

Arbetskarta

Faktablad


Birmingham

rn Seve

Nordsjön Amsterdam

Storbritannien

Cardiff

RotterdamUtrecht

London

he

R

Bristol

Southampton

Nederländerna

Haag

Tham es

Eindhoven

Duisburg

Antwerp

Portsmouth

n

Dortmund Essen Düsseldorf Cologne

Bryssel

Bonn

Belgien

Tyskland

Engelska kanalen

Frankfurt

Alderney

Luxemburg

Rhen

Guernsey

Channel Islands

Luxembourg

Storbritannien Jersey

Saarbrücken

Rhen

Karlsruhe

Freiburg Rhen

Basel

Zürich Bern Schweiz

Po

Turin

Italien

Bilbao Elbe

MONACO

San Sebastián

Medelhavet 3404 Pico de Aneto

Medelhavet

3141Pic d'Estats

Andorra Dou ro

Spanien Zaragoza

Barcelona

bro

E

Madrid

Medelhavet www . L f K . nu

Frankrike Arbetskarta.

LäroMedel för Kopiering.


Faktablad:

Frankrike. På ett faktablad samlar man kortfattad information om ett land för att snabbt kunna bilda sig en uppfattning om landet. Man kan också göra en jämförelse med andra länder. De siffror, som står inom parentes bakom några av punkterna, är Sveriges siffror från 1999. Du hittar mycket information på www.LfK.nu/Utbildningswebb när du skall fylla i faktabladet. Titta under geografi och Europa.

Färglägg landet på kartan.

Statsskick: ........................................................ Yta: ..................................... km2 ( 449.964 km2 ) Huvudstad: .......................................................................... Högsta berg: .................................................................................................................................. Viktigaste floderna: ....................................................................................................................... Invånarantal:...............................miljoner. ( 8,9 milj. 1999. ) Invånare/km2: ........................ ( 20 ) Befolkningstillväxt: ................ % Läs- och skrivkunnighet: .................. % ( 100 % ) Folkgrupper: ....................................................................... Språk: ................................................................................. Religion: ............................................................................ BNP / invånare: ......................................... US dollar (27.382 US dollar. 1999.) Naturtillgångar: .......................................................................................................................... Viktigaste exportvaror: .............................................................................................................. Valuta: ..........................................

www.LfK.nu LäroMedel för Kopiering.


L채romedelsBiblioteket

VästEuropa  

Läsår 4-6.

VästEuropa  

Läsår 4-6.

Advertisement