Page 1

Svensk Grammatik Läsår 4 - 6 Kopieringsunderlag

Substantiv

Verb

Räkneord

Adverb

Konjunktioner

Adjektiv

110 sidor Prepositioner

450 övningar hemuppgifter

Pronomen

tester

LäromedelsBiblioteket Box 10034 100 55 Stockholm www.laromedelsbiblioteket.se


LäromedelsBiblioteket (Läromedel för Kopiering)

Box 10034 100 55 Stockholm www.laromedelsbiblioteket.se © 2012 Läromedelsbiblioteket


Svensk Grammatik Svensk Grammatik är ett läromedel för läsår 4-6 som innehåller de grundläggande grammatiska reglerna. I anslutning till reglerna erbjuds ett stort antal övningar och tester. Svensk Grammatik innehåller drygt 110 sidor med över 450 övningar samt hemuppgifter och tester. Allt för fri kopiering inom den egna skolan. Svensk Grammatik är systematiskt upplagd och uppdelad efter områden. (Kapitel) Man loggar bara in så kommer en innehållsförteckning automatiskt fram. I denna meny klickar du sedan på det du vill arbeta med. Allt som du skriver ut skrivs i Pdf-format.

Allt detta ingår i Svensk Grammatik. Svensk Grammatik behandlar följande ordklasser: - Substantiv

- Verb

- Adjektiv

- Adverb

- Pronomen

- Räkneord

- Prepositioner

- Konjunktioner

Svensk Grammatik består av två delar. Grundkurs och Fortsättningskurs.

LäromedelsBiblioteket

Svensk Grammatik  
Svensk Grammatik  

Läsår 4-6.

Advertisement