Page 1

Engelsk Grammatik Läsår 4 - 6 Kopieringsunderlag

Räkneord

Substantiv

Verb

Adverb

Konjunktioner

Adjektiv

110 sidor Pronomen

500 övningar

Prepositioner

hemuppgifter tester

LäromedelsBiblioteket Box 10034 100 55 Stockholm www.laromedelsbiblioteket.se


LäromedelsBiblioteket (Läromedel för Kopiering)

Box 10034 100 55 Stockholm www.laromedelsbiblioteket.se © 2012 Läromedelsbiblioteket


Engelsk Grammatik Engelsk Grammatik är ett läromedel för läsår 4-6 som innehåller de grundläggande grammatiska reglerna. I anslutning till reglerna erbjuds ett stort antal övningar och tester. Engelsk Grammatik innehåller över 110 sidor med över 500 övningar samt hemuppgifter och tester. Allt för fri kopiering inom den egna skolan.

Engelsk Grammatik är systematiskt upplagd och uppdelad efter områden. (Kapitel) Man loggar bara in så kommer en innehållsförteckning automatiskt fram. I denna meny klickar du sedan på det du vill arbeta med. Allt som du skriver ut skrivs i Pdf-format.

Allt detta ingår i Engelsk Grammatik. Substantiv

Räkneord

Verb

Pronomen

Adjektiv

Prepositioner

Adverb

Konjunktioner

LäromedelsBiblioteket

Engelsk Grammatik  

Läsår 4-6.