Page 1

Trusa

de

scule TANDEM


LARISA

TANDEM

simina

moldoveanu

Fot ogr af& OwnerTandem Fot o.SRL 2008–pr ezent

Doct or and î n Management ulI novăr i i Uni ver si t at eaPol i t ehni caBucur es

Uni ver si t eaHyper i on Facul t at eadeAr t e Speci al i zar eI magi neFi l m & TV

10aniexper i enţ ăî n Management ulVânzăr i l or 10aniexper i enţ ăî n Management ulCompani i l or 5aniexper i enţ ăî n Management ulEchi pel or

Cur sPoe caFot ogr aficaFr anci scMr az Wor kshop f ot ogr afienou nascu Ol gaVuscan For mat or& Pr oj ectManager cer ficatANC

Di r ect ordeVânzăr icer ficatANC Tr ai nercer ficatANC ManagerdePr oi ectcer ficatANC

Tr ai nerWor kshop Fot ogr afiedeMat er ni t at eBucur es mar e2017

Tr ai nerWor kshop Fot ogr afiedeMat er ni t at eBucur es mar e2017


CE

VOM

FACE


ORGANIZARE

WEBI NARELESUNTI MPARTI TEI N3 MODULETI MPDE10LUNI FI ECAREPARTI CI PANTPOATEALEGE NUMARULMODULELOR,I NSA NU ESTE I NDI CATA ARDEREA ETAPELOR MODULELESUNTI MP TEGRADUAL,SE M ARTI LEAGA I NTREELESIFAC TRECEREA DELA I NFORMATI IDEBAZA LA I NFORMATI I APROFUNDATESISPECI ALI ZATE ZI UA WEBI NARELOR SESTABI LESTE I MPREUNA CU PARTI CI PANTI I


MAI

IUNIE

IULIE


SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

IANUARIE


FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE


INVESTITIE

COSTULUNUIWEBI NAR +TRUSA DESCULELUNAR EI * ESTEDE450L

I NSCRI ERI LESEFAC PENTRU : MI NI M 1MODUL/3LUNI MAXI M 3MODULE/10LUNI *PLATA LUNARA


ACEST PROIECT ESTE PENTRU TINE DACA:


VREI

SA

AFLI

MAI

MULTE ?

TRUSA DE SCULE TANDEM_Webinar pentru MANAGERI  
TRUSA DE SCULE TANDEM_Webinar pentru MANAGERI  
Advertisement