Page 1

Mellunkylä: Kivikko, Kontula, Kurkimäki, Mellunmäki ja Vesala

Vetoa ja Voimaa Mellunkylään 2009–2012 Lähidemokratian kokeilu

Haluatko vaikuttaa kotikulmiesi asioihin? Käytätkö asukastiloja? Käytkö Mellunkylän tapahtumissa? Seuraatko Mellunkylä-lehteä ja Mellunkylän kotisivuja?

Vetoa ja Voimaa Mellunkylään haluaa kehittää toimivan, kevyen lähidemokratian mallin, jonka voi siirtää muillekin Helsingin alueille. Tervetuloa mukaan kaikki mellunkyläläiset, jotka haluatte Mellunkylästä entistä elinvoimaisemman, kaikki kansalaiset mukaan ottavan kaupunginosan.

www.mellunkyla.fi


Tausta Vetoa ja Voimaa Mellunkylään syntyi vuonna 2008 Mellunkylän järjestöjen aloitteesta. Niiden mielestä Mellunkylän kehittämisen piti jatkua EU:n Urban-ohjelmien ja kaupungin Lähiöprojektin jälkeenkin. Järjestöt kokosivat alueen vaikuttajat eli alueella asuvat kaupunginvaltuutetut, järjestöt, yrittäjät ja virkamiehet. Näin käynnistyi Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -hanke. Vuonna 2009 hanke pääsi mukaan valtion Lähiöohjelmaan.

Aluefoorumit Hanke järjestää vuosittain kahdeksan aluefoorumia asukkaiden ja yrittäjien ehdottamista aiheista. Tilaisuuksiin kutsutaan mukaan päättäjiä ja asiantuntijoita sekä tarjotaan mahdollisuus tutustua päättäjiin. Niistä ilmoitetaan alueportaalissa www.mellunkyla.fi, Helsingin Uutisissa ja sähköpostiverkostojen kautta. Aluefoorumeissa voi ilmaista mielipiteensä ja ehdotuksensa, kuunnella ja keskustella sekä samalla hakea toteuttamiskelpoisia ratkaisuja osallistujien esittämiin epäkohtiin tai aloitteisiin. Esimerkiksi kolmen terveysfoorumin sarjalla vaikutettiin Kontulan ja Kivikon terveysasemien ongelmien ratkaisuun. Aluefoorumeista on tullut paikallinen traditio.

Asukastilat Mellunkylässä on useita erilaisia asukastiloja, pieniä ja suuria, joissa järjestöt ja asukasryhmät voivat toimia ja ihmiset tavata toisiaan. Asukastiloja voi käyttää oleskeluun, kokouksiin, opiskeluun, internetissä työskentelyyn, kulttuuritapahtumiin, juhliin ym. Osa asukastiloista on kaupungin hallinnassa, osa järjestöjen ja osa kiinteistöyhtiöiden. Joissain on onnistuttu yhdistämään monen haltijan toiminta. Useimmissa asukastiloissa voi olla mukana palkattomana vapaaehtoisena.

Asukastila Wanhaa Postia ylläpitää KontuKeskus ry. Wanha Posti on järjestöjen ja asukasryhmien ilmainen kokouspaikka, jossa on tarjolla mm. datatykki ja äänentoistolaitteet. Avoinna sopimuksen mukaan. Lisätietoja www.mellunkyla.fi/ kontukeskus .Yhteydet info@kontula. com, puh. 0400 790 291.

Kontulatalo Kontulatalo sijaitsee Kontulan ostarilla. Siinä toimivat kimpassa kulttuurikeskuksen nettitupa Kontupiste, järjestöjen kokoontumispaikka Wanha Posti, sosiaaliviraston Kontulan Symppis ja FC Konnun veikkauspiste. Kontupistettä ylläpitää kulttuurikeskus ja sen toimintaa ohjaa kaupungin tytäryritys Lasipalatsin Mediakeskus Oy. Kontupiste on avoin nettitupa, jossa saa käyttää tietokonetta ja nettiä ilmaiseksi. Siellä järjestetään kursseja, näyttelyitä ym. käyttäjiä kiinnostavaa toimintaa. Lisätietoja www.kontu.la. Yhteydet info@kontu.la, puh. 050 527 2591.

Sosiaaliviraston Kontulan Symppiksen tavoitteena on vähentää päihteiden käyttöä Kontulassa tarjoamalla mielekästä toimintaa, tarvittavaa tukea, yhteisöllisyyttä ja erilaisia ryhmätoimintoja. Symppis tarjoaa mm. edullisen puuroaamiaisen, tukea, kirpputorin ja tietokoneita vapaaseen käyttöön. Lisätietoja www.kontulansymppis.blogspot.com. Yhteydet puh. (09) 3102 4430.

Kontulan lähiöasema Kontulan lähiöasema sijaitsee Kontulan ostarin Keskusaukiolla, Tiimarin yläkerrassa. Lähiöasemaa ylläpitää sosiaalivirasto. Lähiöasema on asukkaiden olohuone, jonne voi aina tulla. Tiloja voi varata järjestöjen ja asukasryhmien käyttöön, myös iltaisin ja viikonloppuisin. Lähiöasemalla on kokoustilat, keittiö, lasten leikkihuone ja pieni nettitupa. Noin puolet käyttäjistä on maahanmuuttajien järjestöjä. Lisätietoja www.hel.fi/ hki/sosv/fi/aluetyo/asukastilat/kontula, yhteydet puh. (09) 3106 1952.


Tapahtumat Järjestöt järjestävät ympäri Mellunkylää tapahtumia ja festareita, usein yhteistyössä kaupungin kanssa. Vuosittaiseksi traditioksi ovat jo tulleet:

SkidiRock Kurkimäessä toukokuussa – suurin lasten rock-festari Helsingissä

Ihana Kivikko kesäkuun alussa Helsinkipäivän OstariFestari Kontulassa 12.6.

KontuFestari Kelkkapuistossa elokuussa – Itä-Helsingin suurin kulttuuritapahtuma Lisäksi alueella järjestetään lukuisia muita ilmaistapahtumia.

Asukas- ja Kulttuuritila Mellari ja Mellu-Estradi Mellari sijaitsee Mellunmäen vanhalla ostarilla osoitteessa Korvatunturintie 2. Mellarin asukastiloja ylläpitää Mellunmäki-yhdistys ry. Mellari on asukkaiden olohuone, jossa on paljon avointa asukastoimintaa ja kahvila. Lisäksi Mellarissa työskentelee sosiaaliviraston yksikköjä. Ostarin yläkerrassa on lisäksi Mellu-Estradi, joka soveltuu hyvin isojen tapahtumien pitoon. Mellarin tiloja ja Mellu-Estradia voi vuokrata edullisesti yksityisiinkin tilaisuuksiin. Lisätietoja www.alueportaali.net/kulttuuriraide/mellari. Yhteydet info@ mellu.fi, puh. (09) 3103 7930 .

Lastenkulttuurikeskus Musikantit Kurkimäen korttelitalolla osoitteessa Karpalokuja 7 toimii Lastenkulttuurikeskus Musikantit lapsiperheiden harrastus- ja kohtaamispaikkana. Musikantit tarjoaa musiikin, teatterin, tanssin, taiteen sekä suomen- ja venäjänkielen opetusta. Hulppeita tiloja voi vuokrata edullisesti juhliin ja tapahtumiin, myös catering on mahdollista tilata. Lisätietoja www.musikantit.fi, yhteydet musikantit@musikantit.fi, puh. 0102 190 190 .

Lisäksi eri puolilla Mellunkylää on sosiaaliviraston leikkipuistoja ja kiinteistöyhtiöiden yhteiskerhotiloja, joissa on myös paljon avointa ja ilmaista toimintaa.

Aatteiden Teltta ja Aatteiden Viikko Järjestöt kutsuvat poliittiset puolueet Aatteiden Telttaan ulkoilmatapahtumiin. Näin puolueiden ja kansalaisten on luonteva lähestyä toisiaan säännöllisesti ja myös vaalikampanjojen välisinä aikoina. Tämä helpottaa kansalaisten ja poliitikkojen vuorovaikutusta. Kerran vuodessa nykyhetken keskeisiä poliitikkoja kutsutaan alueelle Aatteiden Viikkoon puhumaan ajankohtaisista asioista.

Kulttuurien viikko Kulttuurien viikolla marraskuussa tarjotaan valtaväestölle tilaisuuksia tutustua alueen etnisten vähemmistöjen elämään ja kulttuuriin.

MeKans – Meidän kansalaisakatemia Uusin kokeilu on kulttuurikeskuksen yhdessä asukasjärjestöjen kanssa käynnistämä nettipohjainen vertaisoppimisverkosto, kansalaisakatemia. Sen kautta voi verkossa ilmoittautua opettamaan erityistaitojaan tai osallistumaan oppimiseen. Palvelu on ilmainen, ja sen malli on haettu Japanista. Verkoston tukikohta on Kontupiste. Lisätietoja http://mekans.fi, yhteydet info@mekans.fi, puh. 050 527 2591

Viestintä Viestintä on tärkeä osa Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -hanketta. Järjestöt julkaisevat kaksi kertaa vuodessa monipuolista Mellunkylä-lehteä, joka sisältää artikkeleita ajankohtaisista aiheista, mm. Vetoa ja Voimaa -hankkeen tuloksista ja tulevasta toiminnasta, haastatteluja, kolumneja, kannanottoja ym. Järjestöt ylläpitävät alueportaalia, jota kautta myös netissä voi seurata Mellunkylän asioita ja ottaa osaa keskusteluun: www.mellunkyla.fi. Myös Mellunkylälehden vanhat numerot ovat luettavissa samassa osoitteessa. Joka toinen viikko vapaaehtoiset asukkaat lähettävät tunnin Radio Kontulaohjelman ajankohtaisista aiheista taajuudella 100,3 MHz. Lisäksi järjestöt tekevät yhteistyötä Helsingin Uutisten kanssa, joka julkaisee säännöllisesti juttuja Mellunkylästä. Juttuja on ilmestynyt myös valtamediassa – valtakunnallisessa päivälehdessä ja tv:ssä.


Kuva © Kaupunkimittausosasto, Helsinki

Yhteistoimintaryhmä Alueen järjestöt, valtuutetut ja virkamiehet perustivat yhteistoimintaryhmän, joka kokoontuu kerran kuussa käsittelemään ajankohtaisia aiheita ja suunnittelemaan toimintaa. Mukana ovat Mellunkylän kaupunginosayhdistykset ja yrittäjäyhdistykset, seurakunta, Mellunkylässä asuvia eri puolueiden luottamushenkilöitä sekä joukko kaupungin virkamiehiä. Mukana toiminnassa ovat aktiivisesti mm.: Järjestöjen ja seurakunnan edustajat

Luottamushenkilöt

Kalevi Salo Marjut Klinga Helka Nurmi-Niemi Raimo Seppänen Larri Helminen Jouko Kokkonen Juha Laarko Jenni Keskinen

Risto Rautava Hannele Luukkainen Jouko Malinen Eero Heinäluoma Mika Raatikainen Petri Haapanen Outi Alanko-Kahiluoto Pekka Saarnio Herbert Walther

Martti Häkkänen

Kok Kok SDP SDP Ps Ps Vihr Vas RKP

Virkamiehet Maaretta Pukkio Janne Typpi/Päivi Männistö Marianna Kajantie/Ari Tolvanen Tero Santaoja/Pirjo Ruotsalainen Leena Sallas Irma Sippola Mari Siivola Pentti Tarvonen

sosiaalivirasto sosiaalivirasto kulttuurikeskus lähiöprojekti kaupunginkirjasto nuorisoasiainkeskus talous- ja suunnittelukeskus Helsingin Poliisi

Yhteystiedot Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -hankkeesta saa lisätietoja sen koordinaattorilta: Eeva-Liisa Broman, sosiaalivirasto, eeva-liisa.broman@hel.fi tai gsm. 050 572 0838. Hänelle voit myös lähettää palautetta ja ehdotuksia Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -hankkeen toiminnasta, tai ilmoittautua sähköpostiverkostoon, jolloin saat tiedot toiminnasta hyvissä ajoin tietokoneellesi.

Leikkaa irti

Haluatko mukaan?

Tervetuloa aluefoorumeihin, asukastiloihin, tapahtumiin, kirjoittamaan lehteen, keskustelemaan nettisivuille ja toimimaan järjestöissä! Onko sinulla ehdotuksia?

Leikkaa irti ja toimita Kontulatalolle, Kontulan lähiöasemalle tai Mellariin. Kiitos!

Mellunkylä-lehti / Helsinki 10/2011

Ilkka Tuominen

Kontula-seura ry Mellunmäki-yhdistys ry Kurkimäki-seura ry Vesalan pienkiinteistöyhdistys ry KontuKeskus ry KontuKeskus ry FC Kontu Kontulan ostoskeskuksen yrittäjäyhdistys ry Kontulan ostoskeskuksen yrittäjäyhdistys ry Mikaelin seurakunta

Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -esite  

A brochure in Finnish concerning local democracy

Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -esite  

A brochure in Finnish concerning local democracy

Advertisement