Page 1

PÉCSIKULTURÁLISKÖZPONT PECSCULTURALCENTRE

Az Európai Kortárs és Improvizációs Zenei Fesztivál koncertjei tradíciókra épülő, új művészeti megoldásokat mutatnak be, melyek a nagyközönség számára könnyen befogadhatóvá, élvezhetővé teszik a minőségi zenét. A program az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 projekt hivatalos rendezvénye, mely a Sétatér Fesztivál keretében valósul meg.

Supported by the European Capital of Culture – Pécs 2010 programme, the Festival of European Contemporary and Improvisative Music presents a new artistic solution constructed upon earlier musical traditions that makes it easy for the general public to be receptive to and to enjoy music of quality. The event takes place within the framework of the Promenade Festival.

I


Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közművelődési Intézménye

Public Education Institute of the City Council of the County Seat of Pécs

PÉCSI KULTURÁLIS KÖZPONT

PÉCS CULTURAL CENTRE

Intézményünk tagja az alábbi szervezeteknek:

Our institute is a member of the following organisations:

Kulturális Központok Országos Szövetsége Magyar Fesztiválszövetség Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége (CIOFF Hungary) Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszter Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség

National Association of Cultural Centres Association of Hungarian Festivals Federation of Hungarian Folklore Festivals (CIOFF Hungary) Southern Transdanubian Cluster of Cultural Industries Pécs-Baranya Cultural Association

Regisztrált partnere vagyunk a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmirodájának.

We are a registered partner of the Film Bureau of the National Office of Cultural Heritage.

Elismeréseink:

Recognitions:

Dél-Dunántúl Turizmusáért Díj, 2003 a Folklórfesztiválok Nemzetközi Szövetsége főtitkárának dicsérete, 2004 az oktatási és kulturális miniszter elismerő oklevele, 2007

Award for Southern Transdanubian Tourism, 2003 Certificate of Merit from the Secretary-General of CIOFF, 2004 Certificate of Merit from the Minister of Education and Culture, 2007


PÉCSI KULTURÁLIS KÖZPONT „Élmény és ismeret” Feladataink sokrétűsége és a kulturális igények gyors változása fontossá teszik tevékenységünk álladó megújítását. A térség gazdag hagyományaira, interkulturális adottságaira alapozó szemléletünk, és a helyben kiaknázható szellemi-művészeti potenciál iránti elkötelezettségünk szavatolja, hogy innovatív kezdeményezéseink markáns színekkel jelenjenek meg a régió kulturális kínálatában.

központként vállalunk részt a határtalanság jegyében fogant Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 program eredeti prioritásainak megvalósításában. Célunk az egyetemekkel, a kutatói, művészeti közösségekkel ápolt kapcsolataink elmélyítése, nagyobb volumenű zenei, összművészeti és tudományos rendezvények, találkozók és konferenciák közös, egymást kiteljesítő megrendezése.

Hosszú távú elképzeléseink a helyi igények, a nemzetLegújabb projektjeink lehetőséget biztosítanak közi trendek és a kulturális közvetítés jelenkori Pécsnek és kulturális partnervárosainak, illetve a tendenciáinak együttes figyelembevételével kerülnek Péccsel együtt kultúrfővárosi programot lebonyolító kidolgozásra. A „centrum” fogalmát a közvetítés és az városoknak értéktudatos városmarketing-profiljuk átjárhatóság fogalmi környezetében értelmezzük újra: gazdagítására, a világ vezető kutatóinak, Az Európai Kortárs és Improvizációs Zenei Fesztivál Supported by the European Capital of Culture – Pécsművészeikapcsolódási pontokat, orientációt és tartós partnek munkásságuk színvonalas megjelenítésére, koncertjei tradíciókra épülő, új művészeti megoldá2010 programme, the Festival of European Contempo- új és nerséget biztosítunk a még csupán mobilizálódó kapcsolatok felfedezésére, hosszú távú sokat mutatnak be, melyek a nagyközönség számára rary andtermékeny Improvisative Music presents a new artistic elképzeléseknek, hogy a kulturális háló már intézmétudományos és művészeti együttműködések könnyen befogadhatóvá, élvezhetővé teszik a minősolution constructed upon earlier musical traditions alapjainak nyesült, széleskörű társadalmi elfogadottságot élvező letételére. Terveink kiteljesítésére ségi zenét. A program az Európa Kulturális Fővárosa that makes it easy for the general public to abe2010-re recep- felépülő résztvevőihez hasonlóan, a város mint kulturális tér Pécsi Konferenciaés Koncertközpontban lesz majd – Pécs 2010 projekt hivatalos rendezvénye, mely a tive to and to enjoy music of quality. The event takes és értékteremtő alakítóivá lehetőségünk. Sétatér aktív Fesztivál keretében valósul meg.válhassanak. Nyitott, place within the framework of the Promenade Festival. befogadó és a különbözőség egységét megtestesítő

1


Pécs Cultural Centre “Adventure and Expertise” The variety and rate of change in cultural demands role as an open, receptive centre without borders that makes it important for us to continually refresh our unifies variety in achieving the original priorities set sphere of activity. Our way of looking at things, based out for European Capital of Culture – Pécs 2010. Our upon the rich traditions and intercultural characterisaim is to strengthen our relationships with universitics of the region, as well as our dedication to expose ties and research and artistic communities through local intellectual and artistic potential, guarantee that the mutual and complementary organisation of music, our innovative initiatives appear as a colourful palette large-scale art and scientific events, conventions and on the region’s cultural scene. conferences. Napjaink újszerű zenei kifejezésformái és alkotásai of musical expression and works appear elsősorban programjában meg, Our long-term plans fesztiváljaink are executed bearing in mindjelennek a For Pécs New and forms the cities with which it maintains cultural primarily in our festival are mostly legfőbb jellemzőjük esztétikai sokszínűség. combination of local demand,azinternational trends partnerships, as well as for otherprogrammes, cities which and like Pécs characterised by their variety. and modern tendencies in cultural transmission. We are cultural capitals, our most aesthetic recent projects guaranZenei profilunk meghatározó eleme a jazz muzsika. A reconceptualise the term “centre” in the conceptual tee the enrichment of city marketing profiles that are is a definitive element of our with musical fesztiválokhoz és nagy environment of transmission andrendezvényekhez penetrability: wekapcsolódó aware ofJazz the treasures in their possession, the profile. The best Hungarian and foreigner performers appear szabadtéri jazz koncertek, valamint a Tavaszi Fesztivál guarantee points of contact, orientation and long-term participation leading international researchers and art- at the jazz concerts attached our festivals and large-scale keretében megrendezett Nemzetközi Hétvége ists, discovering partnerships for people with new ideas, so that,Jazz siminew and fertiletocontacts and creating events, as well cooperation. as the International programjai bemutatják a hazai és külföldi larly to those enjoying institutionalised, wide socialművészek long-termopen-air scientific and artistic Our plansJazz Weekend, by held the framework of the the Spring legjavát. A sztárok fellépései mellett helyet acceptance, the city will be able to change them into adunk awill be facilitated thewithin completion by 2010 of a műfaj határait kereső produkcióknak is. valuable,kísérletező, active creative contributors. We accept our new PécsFestival. Conference and Concert Centre.

zene

2

MUSIC


There are extremely deep roots to the human desire to preserve and recreate its heritage. For every generation, great value is attached to the community-forming strength of tradition. This is why we are proud that in 2004, in cooperation Az örökség ápolása, újrateremtése iránti elemi emberi with the International Association of Folklore Festivals Az örökség ápolása, újrateremtése irántiközöselemi emberi are extremely deep the rootsfirst to the igény nagyon mélyen gyökerező. A hagyomány (CIOFF),There our institute organised five human days ofdesire to igény nagyon mélyen gyökerező. A hagyomány közöspreserve and recreate its heritage. Every atséget formáló ereje minden nemzedék számára megbethe international festival known as the Olympics ofgeneration Folk séget formáló ereje minden nemzedék számára megbetaches great value to the community-forming strength csült érték. Mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy Art. Over five days 2,300 dancers and musicians from 76 csültmennyi érték. Mindannyian arra, hogy tradition. We should be Pécs proudand of the the neighbeautiful and elődeinktől értékes, szépbüszkék dolgot lehetünk örököltünk. countriesofgave more than 1,000 in elődeinktől mennyi értékes, szép dolgot örököltünk. valuable works inherited from ancestors. Pécs legvirágzóbb korszakaiban mindig is kulturális bouring settlements of the county of Baranya. ForInourthe most Pécs legvirágzóbb korszakaiban mindig is kulturális flourishing periods Pécs’s cultural performance teljesítményével emelkedett ki a magyar városok közül. smooth running of the event, we were awarded the Cer-stood out emelkedett ki a magyar városok közül. among Hungarian cities. Even today, we are nourMunkánkteljesítményével ma is ebből az erőforrásból táplálkozik. tificate of Meritother by CIOFF’S secretary-general Munkánk ma is ebből az erőforrásból táplálkozik. ished by this source.

ÖRÖKSÉG ÖRÖKSÉG

HERITAGE


Hagyományápolás

Globalizálódó világunk kihívásaira csak kultúránk We can only meet the challenges of our globalising megőrzésével, bemutatásával, erősítésével válaszolworld through the preservation, presentation and hatunk. Az évkör jeles napjaihoz kapcsolódnak a népi strengthening of our culture. Children’s events conhagyományokat felelevenítő gyermekrendezvények. nected to the important days in the annual cycle bring Az iskolák összefogásával szervezett több napig tartó folk traditions back to life. The several-day-long events programok a belváros különböző szabadtéri helyszíorganised in cooperation with schools take place at nein zajlanak. A Húsvétvárás és a Pünkösdölő népi Napjaink újszerű zenei kifejezésformái és alkotásai several open-air venues in the inner city. The Festivals játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, bábszínházi of EasterNew andforms Whitsuntide led up to and through of musicalareexpression worksfolk appear elsősorban fesztiváljaink programjában jelennek meg, előadásokkal, valamint népzenei koncertekkel vezeti games, handicraft and programmes, puppetry performprimarily inactivities our festival and are mostly legfőbb jellemzőjük az esztétikai sokszínűség. fel az ünnepeket. A Luca-napi Varázslatok rendezvéances. The Magic of St. Day in December characterised by Lucy’s their aesthetic variety. is nyei decemberben a régió borkultúrája iránt érdeklődő conjured up through the wine culture of the region. Zenei profilunk meghatározó eleme a jazz muzsika. A közönséget vonzzák. Jazz is a definitive element of our musical profile. The fesztiválokhoz és nagy rendezvényekhez kapcsolódó Many years experienceand have proven performers that the passing bestofHungarian foreigner appear at the szabadtéri jazz koncertek, valamint a Tavaszi Fesztivál Több éves tapasztalat igazolja, hogy a szellemi örökon of one’s heritage to the next generation forms jazz concerts attached to our festivals andthe large-scale keretében megrendezett Nemzetközi Jazz Hétvége ség átadása, a fiatalbemutatják generáció hagyományokkal való all cultural activity. We assist education-Jazz events, as well as thethose International programjai a hazai és külföldi művészek basis of open-air megismertetése kulturális aktivitás alapját in thisheld fieldwithin through organisation Weekend, thethe framework of theofSpring legjavát.minden A sztárok fellépései mellett helyet adunk aists working jelentheti. Tanfolyamok, továbbképzések szervezésével courses and refresher courses. Festival. kísérletező, a műfaj határait kereső produkcióknak is. segítjük az e területen dolgozó pedagógusokat.

zene

4

Nurturing Tradition

MUSIC


Zene A Pécsi Folknapok – Nemzetközi Népzenei Fesztivál a dél-dunántúli régió legrégebbi nagy jelentőségű fesztiválja, amely 1986-ban indult útjára, és 10 évvel ezelőtt a Pécsi Kulturális Központ szervezésében, Pécs történelmi belvárosában talált otthonra. A Folknapok rendezvényei felvonultatják a hazai és határon túli magyarság, valamint a Kárpát-medencében élő nemzetiségek vokális és hangszeres népzenéjének legszínvonalasabb előadóit, s emellett lehetőséget kínálnak más európai népek és távolabbi, egzotikus kultúrák zenei tradícióinak megismerésére is. Azok, akik a népzenei hagyományok tiszta forrásából szeretnének meríteni, szívesen látogatják a „Hagyománytár” Népzenei Koncertsorozat műsorait is, a Dominikánus Házban.

Music

Az Európai Kortárs és Improvizációs Zenei Fesztivál koncertjei tradíciókra épülő, új művészeti megoldásokat mutatnak be, melyek a nagyközönség számára könnyen befogadhatóvá, élvezhetővé teszik a minőségi zenét. A program az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 projekt hivatalos rendezvénye, mely a Sétatér Fesztivál keretében valósul meg.

The Pécs Folk Days – International Folk Music Festival is Southern Transdanubia’s oldest large-scale festival, beginning in 1986 and for the past ten years hosted by the Pécs Cultural Centre in the historic old city. The Folk Days provides a stage for Hungarians on either side of the national border as well for the vocal and instrumental folk music of ethnic groups living in thebyCarpathian Basin, whileofatCulture the same time giving Supported the European Capital – Pécs audiences a chance to discover the musical traditions 2010 programme, the Festival of European Contempoof other nations from Europe and exotic cultures rary and Improvisative Music presents a new artistic off. upon earlier musical traditions solution further constructed For those a desire to public bathe in pure spring of that makes it easywith for the general to the be recepfolk traditions, we heartily invite you to the „Hagyotive to and to enjoy music of quality. The event takes mánytár” (Traditionof Collection) Folk Music Concert place within the framework the Promenade Festival. Series in the House of the Dominicans.


A világzene legismertebb nemzetközi képviselői nem The best known international performers of world music „sztárok” elsősorban, hanem fontos zenei tradíciók are not primarily “stars” so much as representatives képviselői. Nincs ez másképp hazánkban sem, hiszen of important musical traditions. The situation is no Mitsoura, Lajkó Félix vagy Balogh Kálmán fellépéseit different in Hungary, for it is their roots that make the éppen a Napjaink hagyományok újraértelmezése teszi különleújszerű zenei kifejezésformái és alkotásai performances of Mitsoura, Félix Lajkó or Kálmán Balogh ges hangulatú, egzotikus és egyedi élménnyé, fesztiso special, individual and unforgettable Newexotic formsand of musical expression and works moappear elsősorban fesztiváljaink programjában jelennek meg, váljaink legfőbb elhagyhatatlan eseményévé. ments inprimarily our festivals. in our festival programmes, and are mostly jellemzőjük az esztétikai sokszínűség.

zene

6

MUSIC

characterised by their aesthetic variety. Igazi „békebeli” hangulat jellemzi a nyári Zenei profilunk meghatározó elemevasárnap a jazz muzsika. AThere is an atmosphere reminiscent of pre-war days estéket, fesztiválokhoz amikor a Térzenék a Belvárosban című kapcsolódó on Theatre Square, as the region’s ensembles Jazz is a definitive elementtop of wind our musical profile. The és nagy rendezvényekhez programsorozatban, a Színház téren, a régió leggive their open-air summer Sunday evening concerts. best Hungarian and foreigner performers appear at the szabadtéri jazz koncertek, valamint a Tavaszi Fesztivál színvonalasabb fúvósegyüttesei szabadtéri Promenade in theand Citylarge-scale jazzseries, concerts attached Concerts to our festivals keretében megrendezett adnak Nemzetközi Jazz Hétvége Our concert hangversenyeket. A rendezvényen fellépő bányász-, Centre, maintains and nurtures the musical band open-air events, as well as the International Jazz programjai bemutatják a hazai és külföldi művészek tűzoltó-,legjavát. városi ésAnémet fúvószenekarok and atmosphere of the part of of thethe 20th Weekend, held within thefirst framework Spring sztároknemzetiségi fellépései mellett helyet adunk atraditions segítenek megőrizni aa műfaj XX. század elejikereső zenei produkcióknak örökség e century with the region’s mining, fire brigade, city and Festival. kísérletező, határait is. patinás részét. ethnic German bands.


„Az emberi léleknek vannak olyan régiói, ahová csak a zene világít be” – ennek a kodályi gondolatnak a jegyében a város és a régió ifjú zenei tehetségeinek adunk lehetőséget a bemutatkozásra. Fiatal művészek önálló koncertekkel léphetnek közönség elé. A Tavaszi Fesztiválon és az Örökség Fesztiválon világhírű szólistákat, együtteseket mutatunk be. Vendégünk volt már többek között az I Musici di Roma Kamarazenekar, Kertesi Ingrid, a Budapesti Vonósok.

“The human spirit has certain regions that can only be lit up by music.” In the spirit of this thought by the Hungarian composer Kodály, we provide the young musical talents of Pécs and the region a chance to excel in the form of solo public concerts. World-famous soloists and ensembles perform at the Spring Festival and the Heritage Festival. Among others, we have already invited the I Musici di Roma Chamber Orchestra, Ingrid Kertesi and the Budapest String Orchestra.

Pécsett nagy hagyománya van a kórusmuPécs has a great tradition in choral music, zsikának, számos világhírű énekkar öregbíti with a number of choirs operating in the city. a város hírnevét. Intézményünk mint a As a major sponsor of choral life, we work kórusélet meghatározó támogatója szorosan together closely with the Pannon Volán Zrt. együttműködik a Pannon Volán Zrt. Béla Bartók Male Voice Choir, the relationship Bartók Béla Férfikarával, mely kapcsolatnak with which has blossomed into the internanemzetközi hírű és látványos eredménye renowned spectacular Az Európai Kortárs és Improvizációs Zenei Fesztivál Supported by thetionally European Capital and of Culture – Pécsannual az évenként megrendezett Európai BordalEuropean Convivial Song Festival, and with koncertjei tradíciókra épülő, új művészeti megoldá2010 programme, the Festival of European Contempofesztivál, valamint a fennállásának 50 éves the Mecsek Choir, currently celebrating sokat mutatnak be, melyek a nagyközönség számára rary and Improvisative Music presents a new artistic its 50th jubileumát ünneplő Mecsek Kórussal. Hagyo-constructed Jubilee. International Choral Conductors’ könnyen befogadhatóvá, élvezhetővé teszik a minősolution uponOur earlier musical traditions mányteremtő programunk az Európa Kulturális Workshop with Pécs choirs and the support of ségi zenét. A program az Európa Kulturális Fővárosa that makes it easy for the general public to be recepFővárosa – Pécs 2010 projekt támogatásával the Cultural Capital of Europe 2010 – Pécs 2010 projekt hivatalos rendezvénye, mely a tive to and to enjoy music of quality. The event takesProject is rendezett Karnagy-Műhely into tradition. Festival. Sétatér Fesztivál keretében valósulNemzetközi meg. place within the developing framework of thea Promenade pécsi kórusokkal.

7


Tánczene

8

DANCE MUSIC

A Pécsi Kulturális Központzenei nagykifejezésformái rendezvényein és visszaNapjaink újszerű alkotásai Whether traditional or experimental, all kinds of visszatérő vendégek a táncművészet különféle irányexponents of forms dance of aremusical returning guests to ourworks large-appear New expression and elsősorban fesztiváljaink programjában jelennek meg, zatait reprezentáló produkciók. Az elődök sokszínűség. örökségének scale events with their productions. primarily in ourchoreographed festival programmes, and are mostly legfőbb jellemzőjük az esztétikai tolmácsolásában jelentős szerephez jutnak a régió The region’s amateur and traditional ensembles characterised by their aesthetic variety. play amatőr és hagyományőrző táncegyüttesei, elsősorban an important role in interpreting the heritage of their Zenei profilunk meghatározó eleme a jazz muzsika. A a szabadtéri rendezvényeken és nemzetiségi progforebears, primarily at open-air and ethnic events. Jazz is a definitive element of our musical profile. The fesztiválokhoz és nagy rendezvényekhez kapcsolódó ramokon.szabadtéri A Pécsre meghívott hivatásos társulatok Professional invited Pécs bring the tradition best troupes Hungarian and to foreigner performers appear at the jazz koncertek, valamint a Tavaszi Fesztivál színházi keretében előadásokon elevenítik meg a táncos tradíof dance to life in theatre productions, both authentic jazz concerts attached to our festivals and large-scale megrendezett Nemzetközi Jazz Hétvége ciót, autentikus és feldolgozott, idézőművészek and choreographed, sometimes as International shows. The open-air events, as welleven as the Jazz programjai bemutatják a akár hazaishow-t és külföldi formában. Emlékezetesek lehetnek a közönség számára Hungarian State Folk Ensemble, the Honvéd Weekend, held within the frameworkEnsemble of the Spring legjavát. A sztárok fellépései mellett helyet adunk a a Magyarkísérletező, Állami Népia Együttes, a Honvéd Táncszínház, and the Festival. ExperiDance have all left vivid memories in műfaj határait kereső produkcióknak is. vagy az ExperiDance előadásai. their audiences.


Since the mid-1970s there has been a strong Dancing House tradition in Pécs. A continuation of this is the Pécsett az 1970-es évek közepétől van jelen a series operating since 1997 under the name, táncházi hagyomány. Ennek folytatása az 1997 óta Dancing in Capital the Inner City, which Az Európai Kortárs és Improvizációs Zenei Fesztivál Supported by the Houses European of Culture – Pécsnurtures működő Táncházak a Belvárosban programsorozat, through integration the folk music and dancing tradikoncertjei tradíciókra épülő, új művészeti megoldá2010 programme, the Festival of European Contempoamely integráltan ápolja a magyar néprajzi csoportok, tions of Hungarian ethnic groups, the various sokat mutatnak be, melyek a nagyközönség számára rary and Improvisative Music presents a new artistic ethnic a Pécsett-Baranyában és a régióban élő nemzetiségek, livingupon in Pécs, Baranya andtraditions the wider region, könnyen befogadhatóvá, élvezhetővé teszik a minősolution groups constructed earlier musical valamint az európai, esetenként távolabbi földrészek and occasionally those of Europe and ségi zenét. A program az Európa Kulturális Fővárosa that makes it easy for the general public to bebeyond. recep- Our népeinek népzenei és táncos örökségét. Táncházaink dancing houses offer a truly intercultural milieu and – Pécs 2010 projekt hivatalos rendezvénye, mely a tive to and to enjoy music of quality. The event takes interkulturális vibrant evening Wednesday Sétatér igazi Fesztivál keretében miliőt, valósul pezsgő meg. nyár esti hangulaplace within the summer framework of theatmosphere Promenadeevery Festival. tot teremtenek szerdánként a Színház téren. on Theatre Square.

9


Kulturális Örökség Napjai Épített örökségünk legszebb, legérdekesebb emlékeiben gyönyörködhetnek az érdeklődők minden szeptemberben a Kulturális Örökség Napjainak rendezvényein. Intézményünk is csatlakozott az európai mozgalomhoz, melynek célja, hogy a nyilvánosság érdeklődését a kultúra, a művelődés, az építészet különböző értékeire irányítsa és időlegesen megnyissa a nagyközönség számára nem látogatható épületek kapuit is.

A szellemi kulturális örökség zene védelme

10

Cultural Heritage Days Every September during the Cultural Heritage Days visitors can feast their eyes on the most beautiful and interesting examples of our architectural heritage. Our institute has joined the European movement whose objective is to divert the public’s attention to cultural and architectural treasures by temporarily opening to them the gates of buildings that otherwise cannot be visited.

Safeguarding of Intangible Cultural Heritage MUSIC

Pécs városa – az Oktatási és Kulturális Minisztérium Napjaink újszerű zenei kifejezésformái és alkotásai Initiated by the Ministry of Education and Culture and kezdeményezésére, valamint a Pécsi Kulturális Központ organisedNew by forms the Pécs Cultural expression Centre andand the works European of musical appear elsősorban fesztiváljaink programjában jelennek meg, és az Európai Folklór Intézetaz szervezésében – 2007Folklore primarily Institute,ininour 2007 Pécs provided a home anmostly festival programmes, andtoare legfőbb jellemzőjük esztétikai sokszínűség. ben nemzetközi konferenciának adott otthont, melyinternational conference the objective of which give characterised by their aesthetic variety. nek céljaZenei a szellemi kulturális örökségeleme megóvásának profilunk meghatározó a jazz muzsika. Anew impetus to the safeguarding of the intangible előmozdítása volt, összhangban az Európa Kulturális heritage harmonyelement with theofpreparations is a in definitive our musical for profile. The fesztiválokhoz és nagy rendezvényekhez kapcsolódó cultural Jazz Fővárosaszabadtéri – Pécs 2010 projekt előkészületeivel. A the European Capital of Culture – Pécs 2010 project. best Hungarian and foreigner performers appear at the jazz koncertek, valamint a Tavaszi Fesztivál 2003-as keretében UNESCO-határozatból kiinduló kezdeményezés theconcerts initiativeattached given bytothe UNESCO our2003 festivals and large-scale megrendezett Nemzetközi Jazz Hétvége Followingjazz nyomán programjai városunkban összekapcsolódhat az épített Resolution, our city is able to connect the preservationJazz open-air events, as well as the International bemutatják a hazai és külföldi művészek örökség legjavát. védelme aA szellemi természetűmellett értékek, a adunk aof our architectural heritage of our intelWeekend, held withinwith thethat framework of the Spring sztárok fellépései helyet mély és kísérletező, szerteágazó agyökerekkel rendelkező lectual treasures, Festival. our deeply and widely rooted cultural műfaj határait kereső kulturális produkcióknak is. hagyományok megőrzésével. traditions.


CULTURAL HERITAGE

KORTÁRS MŰVÉSZET ÖRÖKSÉG

There are extremely deep roots to the human desire to preserve and recreate its heritage. For every generation, great value is attached to the community-forming strength of tradition. This is why we are proud that in 2004, in cooperation Az örökség ápolása, újrateremtése iránti elemi emberi with the International Association of Folklore Festivals Kortársmélyen művészeti programjainkat elsősorban arts events primarily igény nagyon gyökerező. A hagyomány közös-a zenei(CIOFF),Our ourcontemporary institute organised the centre first five days ofaround és táncos előadások reprezentálják. music and dance performances. séget formáló ereje minden nemzedék számára megbethe international festival known as the Olympics of Folk Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy teret it 2,300 extremely important to provide a space csült érték. Mindannyian büszkék lehetünk arra,adjunk hogy az Art. OverWe fivefind days dancers and musicians from 76 for újszerű, izgalmas formanyelvi kísérleteknek, hogy innovative and exciting experiments in form and elődeinktől mennyi értékes, szép dolgot örököltünk. countries gave more than 1,000 in Pécs and the neigh- probemutatkozási lehetőséghez juttassunk fiatal, kortárs opportunities young, art Pécs legvirágzóbb korszakaiban mindig is kulturális bouring vide settlements of thefor county of contemporary Baranya. For artists, our alkotókat, művészeti csoportokat, alkotóműhelyeket. groups and creative workshops to present their work. teljesítményével emelkedett ki a magyar városok közül. smooth running of the event, we were awarded the Cerkaland, kockázat, lehetőség, vibrálás. tificate of Intellectual adventure, risk, opportunity, vibration. MunkánkIntellektuális ma is ebből az erőforrásból táplálkozik. Merit by CIOFF’S secretary-general Egyetlen kritérium a minőség. The only criterion is quality.

CONTEMPORARY ARTS


zene zene

MUSIC MUSIC

Napjaink újszerű zenei kifejezésformái és alkotásai Napjainkelsősorban újszerű zenei kifejezésformái és alkotásai New forms of forms musical and works appear New of expression musical expression and works appear fesztiváljaink programjában jelennek meg, elsősorban fesztiváljaink programjában jelennek meg, primarilyprimarily in our festival and are mostly in our programmes, festival programmes, and are mostly legfőbb jellemzőjük az esztétikai sokszínűség. legfőbb jellemzőjük az esztétikai sokszínűség. characterised by their by aesthetic variety. variety. characterised their aesthetic

12

Zenei profilunk meghatározó eleme a jazz muzsika. A Zenei profilunk meghatározó eleme a jazz muzsika. A Jazz is aJazz definitive element element of our musical is a definitive of our profile. musical The profile. The fesztiválokhoz és nagy rendezvényekhez kapcsolódó fesztiválokhoz és nagy rendezvényekhez kapcsolódó best Hungarian and foreigner performers appear the at the best Hungarian and foreigner performersatappear szabadtéri jazz koncertek, valamint a Tavaszi Fesztivál szabadtéri jazz koncertek, valamint a Tavaszi Fesztivál attachedattached to our festivals and large-scale jazz concerts to our festivals and large-scale keretében megrendezett Nemzetközi Jazz Hétvége jazz concerts keretében megrendezett Nemzetközi Jazz Hétvége open-air events, as well as the International Jazz open-air events, as well as the International Jazz programjai bemutatják a hazai és külföldi művészek programjai bemutatják a hazai és külföldi művészek held within framework of the Spring Weekend, heldthe within the framework of the Spring legjavát. A sztárok fellépései mellett helyet adunk aWeekend, legjavát.kísérletező, A sztárok fellépései mellett kereső helyet produkcióknak adunk a Festival. Festival. a műfaj határait is. kísérletező, a műfaj határait kereső produkcióknak is.


Az Európai Kortárs és Improvizációs Zenei Fesztivál koncertjei tradíciókra épülő, új művészeti megoldásokat mutatnak be, melyek a nagyközönség számára könnyen befogadhatóvá, élvezhetővé teszik a minőségi zenét. A program az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 projekt hivatalos rendezvénye, mely a Sétatér Fesztivál keretében valósul meg. Az Európai Kortárs és Improvizációs Zenei Fesztivál Supported by the European Capital of Culture – Pécs Supported by the Capital Cultureof– European Pécs koncertjei tradíciókra épülő, új művészeti megoldá2010European programme, the of Festival Contempo2010 programme, the Festival of European Contemposokat mutatnak be, melyek a nagyközönség számára rary and Improvisative Music presents a new artistic rary and Improvisative Music presents new artistic könnyen befogadhatóvá, élvezhetővé teszik a minősolution constructed upon aearlier musical traditions solution constructed upon earlier musical traditions ségi zenét. A program az Európa Kulturális Fővárosa that makes it easy for the general public to be recepthata makes it tive easytoforand thetogeneral public of to quality. be recep– Pécs 2010 projekt hivatalos rendezvénye, mely enjoy music The event takes tive to and to place enjoywithin music the of quality. The of event takes Sétatér Fesztivál keretében valósul meg. framework the Promenade Festival. place within the framework of the Promenade Festival.

13


zene Napjaink újszerű zenei kifejezésformái és alkotásai elsősorban fesztiváljaink programjában jelennek meg, legfőbb jellemzőjük az esztétikai sokszínűség.

14

MUSIC

New forms of musical expression and works appear primarily in our festival programmes, and are mostly characterised by their aesthetic variety. Fesztiváljaink igen népszerű rendezvényei Zenei profilunk meghatározó elemea apopzenei jazz muzsika. A Pop music concerts are very popular events at our koncertek. Az igazán forró koncerthangulatról már concert atmosphere of the genre JazzThe is ared-hot definitive element of our musical profile. The fesztiválokhoz és nagy rendezvényekhez kapcsolódó festivals. eddig is szabadtéri a műfaj olyan sztárjai gondoskodtak, has already been created by such stars as Kispál és a at the best Hungarian and foreigner performers appear jazz koncertek, valamint a Tavaszi Fesztivál mint a Kispál és a Borz, a Quimby, a Másfél vagy Borz, Quimby, Másfél and Jamie Winchester. The strong jazz concerts attached to our festivals and large-scale keretében megrendezett Nemzetközi Jazz Hétvége Jamie Winchester. hagyományosan igen erős pécsi performers music andJazz open-air of events, as wellofasalternative the International programjaiAbemutatják a hazai és külföldi művészek Pécs tradition alternatív zenei élet formációi mellett a progresszív, the more progressive aspiring Hungarian bands areSpring also Weekend, held within the framework of the legjavát. A sztárok fellépései mellett helyet adunk a feltörekvő hazai zenekarok rendre bemutatkozási the opportunity to introduce their music. kísérletező, a műfajishatárait kereső produkcióknak is. given Festival. lehetőséget kapnak.


Tánc A táncművészet klasszikus hagyományaira reflektáló kortárs és alternatív produkciók sikeres és közkedvelt színfoltjai a város kulturális eseményeinek. A Nemzeti Színház és a sétatéri nagyszínpad mellett – a kísérleti kezdeményezéseknek köszönhetően – akár szokatlan helyszíneken is feltűnhet egy-egy csepp mozdulatművészet fesztiváljainkon.

Dance Contemporary and alternative productions reflective of classical dance art provide a successful and universally popular dash of colour in the city’s cultural life. Alongside the National Theatre and the main Promenade stage, due to an experimental initiative a little movement art might turn up at our festivals in the most unlikely places.

Az Európai Kortárs és Improvizációs Zenei Fesztivál koncertjei tradíciókra épülő, új művészeti megoldásokat mutatnak be, melyek a nagyközönség számára könnyen befogadhatóvá, élvezhetővé teszik a minőségi zenét. A program az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 projekt hivatalos rendezvénye, mely a Sétatér Fesztivál keretében valósul meg.

Supported by the European Capital of Culture – Pécs 2010 programme, the Festival of European Contemporary and Improvisative Music presents a new artistic solution constructed upon earlier musical traditions that makes it easy for the general public to be receptive to and to enjoy music of quality. The event takes place within the framework of the Promenade Festival.

15


A koreográfiai téma formabontó eszközökkel történő megfogalmazását olyan nemzetközi hírű, sajátos irányvonalat képviselő együttesek tolmácsolásában ismerhetik meg a pécsiek, mint a Szegedi Kortárs Balett, Bozsik Yvette illetve Frenák Pál társulata, vagy a Tünet Együttes. Valami azonban közösséget teremt az egymástól hol eltávolodó, hol pedig összekacsintó kifejezésmódok között: az emberi érzés és gondolat mozdulatokkal, a test eszközeivel történő megjelenítése.

16


The people of Pécs can see interpretations that explode the concept of choreographed form by such internationally renowned exponents as the Szeged Contemporary Ballet, the company of Yvette Bozsik or Pál Frenák and the Tünet Ensemble. However, there is something that

unifies these modes of expression, even if they seem widely distant from each other, and that is human feeling and thought through movement, representation through the medium of the body.

17


FILM

FILM

A Pécsi Tudományegyetemmel és mozgóképszakmai szervezetekkel kialakított kapcsolataink lehetővé teszik, hogy a filmek iránt érdeklődő közönség olyan igényeit is kielégítsük, amelyre a filmszínházak csak különleges esetekben vállalkozhatnak. Az egyetem film- és médiaelméleti szakembereivel, diákjaival közösen már több jelentős művész- és játékfilmfesztivált is lebonyolítottunk.

Our connections with Pécs University and organisations in the film business make it possible for us to satisfy a demand on the part of the film-going general public for films rarely offered in the cinema. Together with the media theory staff and students of Pécs University we have already organised a number of important art and feature film festivals.

With the support of the Hungarian Documentary A Magyar Dokumentumfilm Rendezők EgyesületéFilm Producers Association we have launched the nek szakmai támogatásával indítottuk el Pécs és IDŐMOZaIK DOKUMENTUMfilmklub (Time Mosaic Doca régió egyetlen, a hazai dokumentumfilm-törumentary Film Club), a series of selected documentary ténet darabjaiból válogató sorozatát IDŐMOZaIK films from the history of Hungarian documentary filmDOKUMENTUMfilmklub címmel. Ennek keretében making. We provide opportunities for the public and lehetőséget adunk közönségünk és a filmalkotók szeNapjaink újszerű zenei kifejezésformái és alkotásai film-makers to meet each other in person and initiate mélyes találkozására és egyfajta közösségi-társadalmi a kind ofNew community-cultural the works contexts forms of musical discourse expressioninand appear elsősorban fesztiváljaink programjában jelennek meg, diskurzuslegfőbb elindítására a vetített filmek kontextusáof the films screened. Ourfestival conversations are published primarily in our programmes, and are mostly jellemzőjük az esztétikai sokszínűség. ban. Beszélgetéseinket közli az Echo Pécsi Kritikai by the Echo Pécsi Kritikai Szemle (Echo Criical characterised by their aesthetic variety.Review Szemle, Zenei a Filmkultúra vagy a Magyar Írószövetség of Pécs), Filmkultúra (Film Culture), or Magyar Napló profilunk meghatározó eleme a jazz muzsika. A lapja, a fesztiválokhoz Magyar Napló. és nagy rendezvényekhez kapcsolódó (Hungarian Diary), the journal of the Association Jazz is a definitive element of our musicalofprofile. The Hungarian Writers. best Hungarian and foreigner performers appear at the szabadtéri jazz koncertek, valamint a Tavaszi Fesztivál A világ filmművészetét bemutató Újhullám Filmklub jazz concerts attached to our festivals and large-scale keretében megrendezett Nemzetközi Jazz Hétvége nyitott egyetemként is működik:a ahazai PécsiésTudományFilmklub Wave FilmInternational Club) operatesJazz open-air events,(New as well as the programjai bemutatják külföldi művészek The Újhullám egyetemlegjavát. Bölcsészettudományi Kar Mozgókép Tanulsomewhat like an open university, being a course runSpring Weekend, held within the framework of the A sztárok fellépései mellett helyet adunk a mányok kísérletező, Központjánaka egyetemi kurzusaként minden by the Pécs University Faculty of Humanities’ Centre for Festival. műfaj határait kereső produkcióknak is. érdeklődő számára nyitva áll. Film Studies but open to all.

zene

18

MUSIC


MŰVÉSZET ÉS TUDOMÁNY

THE ARTS AND THE SCIENCES

„Művészet és tudomány az emberi kultúra egyenrangú alkotórésze. Nem véletlen, hogy az európai kultúra aranykorait e két kultúraelem egyidejű prosperitása jellemezte. Természetesen minden korszak adott kiválóságokat a kultúrának, mégis, géniuszuk ragyogása vagy jobb agyféltekéjük dominanciája révén bontakozott ki – őket művészekként tartjuk számon –, vagy a bal félteke dominanciája mellett – ők tudósokként váltak híressé. A XX. század magával hozta az éles határok elmosódását a művészet szigorúan vett műfajai között, akárcsak a tudományos diszciplínák falai mentén.”

“Art and science are equal in creating human culture. It is not by chance that the golden age of European culture is characterised by simultaneous prosperity in both of these cultural elements. Naturally every age has made great contributions to culture, but even so the spark of genius has either developed through the dominance of the right hemisphere of the brain – these we have held to be artists – or the dominance of the left hemisphere, who have become famous scientists. The 20th century has brought with it a blurring of sharp borders among artistic genres just as it has crumbled walls between disciplines of sciences.”

(Darvas György)

(György Darvas)


Pécs-Ars GEometrica Nemzetközi Találkozó és Workshop 2007 nyarán az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 program részeként elindított rendezvényünk célja, hogy széles körben felhívja a figyelmet a művészetek és a tudományok művelői között zajló interakció eredményeire és bemutassa a közös gondolkodás pedagógiai alkalmazásának változatos lehetőségeit. A P-AGE a művészet és a tudomány egymásra hatását a nyitás és a határtalanság jegyében, a szabad kutatás és önkifejezés kapcsolatában mutatja be.

Pécs-Ars GEometrica International Convention and Workshop

20

The aim of our event, launched in 2007 as part of the European Capital of Culture – Pécs 2010 programme is to draw the attention of a wide circle to the results of interaction between the exponents of the arts and the sciences and to present the varied options open to educational application of mutual thought. P-AGE presents a the mutual influence upon each other of art and science in the name of openness and the removal of borders, free research and personal expression.


A konferencia-előadások mellett reprezentatív kiállítás, szabadtéri workshop, ismeretterjesztő előadások, koncertek, művészeti bemutatók, filmvetítések, fényművészeti alkotások, interaktív játékok és gyerekprogramok várják az érdeklődőket. A program 2008-ban az Európai Unió által meghirdetett Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Évének hivatalos eseménye.

As well as conference speakers, visitors will be able to participate in exhibitions, open-air workshops, public talks, concerts, art presentations, film showings, light installations interactive games and activities for children. In 2008 the programme will be an official event of the European Year of Intercultural Dialogue advertised by the European Union.

21


zene Napjaink újszerű zenei kifejezésformái és alkotásai elsősorban fesztiváljaink programjában jelennek meg, legfőbb jellemzőjük az esztétikai sokszínűség.

Ismeretterjesztés

MUSIC New forms of musical expression and works appear primarily in our festival programmes, and are mostly characterised by their aesthetic variety.

General Education

Zenei profilunk meghatározó eleme a jazz muzsika. A Évek ótafesztiválokhoz sikeres ismeretterjesztő előadásainkon akapcsolódó For manyJazz years natural is well-known a definitive speakers element from of ourthe musical profile. The és nagy rendezvényekhez természetés társadalomtudományok neves előadói and social sciences have given public talks on current best Hungarian and foreigner performers appear at the szabadtéri jazz koncertek, valamint a Tavaszi Fesztivál számolnak be aktuális témákról, új tudományos fel-Hétvége events, new discoveries, methods and and results jazz scientific concerts attached to our festivals large-scale keretében megrendezett Nemzetközi Jazz fedezésekről, módszerekről, kutatási eredményekről. of research. Our series: “A Little Evening Physics”, open-air events, as well as the InternationalInJazz programjai bemutatják a hazai és külföldi művészek Sorozataink: „EgyAkis esti fizika”, and talksheld fromwithin organic thecivilization. framework of the Spring legjavát. sztárok fellépéseiMÚLTIDŐben, mellett helyet adunk athe Past,Weekend, továbbá kísérletező, előadások a aszerves műveltség köréből. Festival. műfaj határait kereső produkcióknak is.

22


KULTÚRÁK KÖZÖTTI INTERCULTURAL PÁRBESZÉD DIALOGUE A kultúrák közötti párbeszéd útján járva olyan élhető világot építünk, amely nyugodtan nézhet saját jövője elé. Partnereink arra kapnak meghívást, hogy megnyíljanak más kultúrák felé, más gondolkodás- és életformák fényében tekintsenek magukra.

Intercultural dialogue is the only way along which we can construct a world in which we can live and which can look at its own future. Our partners receive invitations to open up toward other cultures, and look upon themselves in the light of other forms of thinking and lifestyles.


East-West Passage Kelet-nyugati Átjáró Megadni a szót, helyt adni a párbeszédnek, elengedhetetlen feltételei annak, hogy Pécs városa a közvetítés terévé, jelentős európai kapuvárossá váljon. A Kelet-nyugati Átjáró két markáns programívét alkotó Balkán Világzenei Fesztivál és Találkozó a Balkán Kapujában Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia eseményeinek összefűzése ily módon a használatban lévő Balkán-fogalmak árnyalt és széleskörű újraértelmezésére is módot ad. Élményt és ismeretet egyszerre kínálhat ahhoz, hogy a Balkán kulturális, irodalmi, filozófiai, politikai és művészeti térként, a különféle közösségek interakciójának színtereként épüljön be a köztudatba. A Kelet-nyugati Átjáró az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 program hivatalos rendezvénye.

24

A Találkozó koordinációjában közreműködő szakmai partnerünk a Pécsi Tudományegyetem Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékének Sensus Kutatócsoportja. Programunk 2008-ban az Európai Unió által meghirdetett Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Évének kiemelt rendezvénye.

To allow others to speak and open the floor for dialogue are essential conditions for turning the city of Pécs into a space for transmission and becoming an important European gateway. It is by fusing together in this way that the events of the Balkan World Music Festival and the Meeting at the Gateway to the Balkans International Interdisciplinary Conference, which form the two pillars of the East-West Passage, that the use of the concept “Balkan” is given new undertones and a new, wider reinterpretation. It can at once offer an experience and knowledge so that the Balkans can be constructed in the general consciousness as a cultural, literary, philosophical, political and artistic space, a theatre for the interaction of a variety of communities. The East-West Passage is an official event of the European Capital of Culture – Pécs 2010 programme. The Sensus Research Group of the Department of the History of Modern Literature and Literary Theory of Pécs University is our cooperating professional partner in the coordination of the Meeting. In 2008 our programme will be highlighted as an event of the European Year of Intercultural Dialogue as advertised by the European Union.


Nemzetiségek, kisebbségek

Ethnic Minorities

Pécs soknemzetiségű régiónk központja, ősi találkozási helye a különböző kultúráknak, ezért is élénk az érdeklődés más népek hagyományai, öröksége iránt. Rendezvényeink között kiemelt helyet foglalnak el a nemzetiségi-kisebbségi kultúrákat megerősítő események. Az Örökség Fesztivál – Pécsi Napok keretében rendezett Nemzetiségi Napok programjai, a Térzenék és Táncházak a Belvárosban sorozat, az August Šenoa Horvát Klub rendezvényei az életmódok, szokások sokféleségében rejlő szépség felfedezésével hatékonyan képesek felkelteni a különböző kulturális értékeket valló emberek egymás iránti érdeklődését.

Pécs is the centre of our multiethnic region and an ancient meeting point for different cultures, explaining the sharp interest in the traditions and heritages of other nations. Among our events those strengthening the cultures of our ethnic minorities hold a special place. The events of the Ethnic Minorities Days within the framework of the Heritage Festival – Pécs Days, the Promenade Concerts and Dancing Houses in the Inner City series and the events of the August Šenoa Croatian Club are all excellent ways of arousing interest in and discovering about the life-styles, customs and cultural treasures of other ethnic groups.

25


Nemzetközi együttműködések

International Cooperation

A Kulturális Központok Országos Szövetségén keresztül kapcsolódunk az Európai Kulturális Központok Hálózatához (ENCC). A szervezet elnökségi tagjaként 2008 májusában nemzetközi konferenciát rendezünk ENCC Shortcut Europe „Cultural Vitality – Mapping Europe” címmel.

Through the National Association of Cultural Centres, we are members of the European Network of Cultural Centres. As a member of the organisation’s presidency, in May 2008 we plan the conference “ENCC Shortcut Europe “Cultural Vitality – Mapping Europe”.

A Folklórfesztiválok Nemzetközi Szövetsége, a CIOFF hazai szervezetének tagjaként számos jelentős esemény kötődik hozzánk. 2004-ben otthont adtunk a népművészet olimpiájának nevezett világfesztivál, a III. World Folkloriada nyitóeseményeinek, melyek során 76 ország 2300 táncosa és zenésze kápráztatta el a pécsi közönséget.

As a member of the Hungarian branch of CIOFF, the Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore, our name is connected with several remarkable folklore events. In 2004 we hosted the opening events of the Third World Folkloriada, the “Olympics of Folk Art”. During the event 2,300 dancers and musicians from 76 countries enthralled their Pécs audiences.

Pécs városa 2007-ben intézményünk közreműködésével kapcsolódott a szellemi kulturális örökségvédelem megvalósulásáért szerveződött világszervezethez, a Települések-Közötti Együttműködési Hálózathoz (ICCN).

Through our institute the city of Pécs in 2007 joined world organization ICCN, the Inter-City Cooperation Network for cooperation amongst communities created to ensure the safeguarding of the intangible cultural heritage.

zene MUSIC Testvérvárosi Napjaink újszerű zenei kifejezésformái és alkotásai Twinning kapcsolatok New forms of musical expression and works appear elsősorban fesztiváljaink programjában jelennek meg,

26

primarily in our festival programmes, and are mostly legfőbb jellemzőjük az esztétikai sokszínűség. Törekszünk arra, hogy bekapcsoljuk Pécs művészeIn our work we supportbytotheir attach the artistic and characterised aesthetic variety. ti-kulturális értékeit a nemzetközi kommunikáció cultural values of Pécs to the network and market of Zenei profilunk meghatározó eleme a jazz muzsika. A hálózatába és piacába. Ez természetesen felértékeli international communication. This naturally raises Jazz is a definitive element of our musical the profile. The fesztiválokhoz és nagy rendezvényekhez kapcsolódó a térségben korábban létrejött testvérvárosi kapcsovalue of our earlier twinnings with other cities. Inappear the at the best Hungarian and foreigner performers szabadtéri jazz koncertek, valamint a Tavaszi Fesztivál latokat is. Közös pályázati projektek (INTERREG), joint tender attached projects (INTERREG), cultural concerts to our festivals and large-scale keretében megrendezett Nemzetközi Jazz Hétvége course ofjazz kulturálisprogramjai cserék, együttműködések során alakul a foexchanges and co-operations are being formed from Jazz open-air events, as well as the International bemutatják a hazai és külföldi művészek lyamat, amely Essentől Isztambulig, Istanbul, from Lahti via and Tuzla to Spring held within theArad framework of the legjavát. A sztárok fellépéseiLahtitól mellett Aradon, helyet adunk aEssen to Weekend, Tuzlán keresztül Eszékig képes megmutatni Osijek that is capable of displaying a variety of cultural Festival. kísérletező, a műfaj határait keresőkülönböző produkcióknak is. földrajzi övezetek eltérő kulturális tapasztalatait. experiences from different geographical regions.


FESZTIVÁLOK A fesztiválok jól szimbolizálják a kultúra mai állását. Tükrözik a pezsgést, a színvonalat, a kultúra szentségét és deszakralizálódását, a műfajok közti éles határvonalak elmosódását, az együttlétre, a közösségi élményre való igényt. A fesztiválok, még ha csak időlegesen is, de gyarapítják a kultúra által meghódított helyszínek, az utcák, terek, épületek számát.

FESTIVALS The present state of culture is well symbolised through festivals. They reflect effervescence, quality, the way in which culture is here sanctified and there secularized, how the sharp contours between genres are washed away, socialisation and a demand on the part of the community for excitement. Festivals, if only temporarily, enrich the arena conquered by culture, invading streets, open spaces and buildings.


28

Pécsi Tavaszi Fesztivál

Pécs Spring Festival

A Pécsi Kulturális Központ koordinálásával évente, március második felében kerül megrendezésre a klasszikus és kortárs művészetek ünnepe. A fesztivál az egyetemes kultúra és a tradicionális művészeti értékek, továbbá a különféle kortárs irányzatok és kísérleti kifejezési formák bemutatására törekszik. Zenei, táncos, irodalmi, film- és képzőművészeti események valósulnak meg helyi együttesek és a magyar kulturális élet reprezentánsainak fellépésével, neves külföldi vendégművészek bemutatkozásával. A rendezvénysorozat legfőbb jellemzője a műfaji sokszínűség, a minőségi igényesség és a nemzetköziség, amit olyan előadók testesítenek meg, mint Al Di Meola, a Moszkvai Zsidó Férfikar, vagy Maria Serrano és flamenco-társulata.

Every year, around the second half of March, Pécs Cultural Centre coordinates the organisation of the spring festival of classical and contemporary art. The objective of the festival is to present the treasures of universal culture and traditional art as well as the various contemporary trends and experimental forms of expression. Local groups and representatives of Hungarian cultural life, as well as international names, take the stage in a variety of musical, dance, literary, film and art events. The main profile of the series of events is the great variety of genres, their high quality and internationality, embodied by such performers as Al Di Meola, the Moscow Jewish Malev Voice Choir and the Flamenco Company of Maria Serrano.


www.pecsitavaszifesztival.hu

29


Sétatér Fesztivál Hagyományos nyári fesztiválunk június második felében megújult koncepcióval, de változatlanul igényes és színvonalas programokkal várja az érdeklődőket Pécs belvárosában. A Sétatér visszanyeri eredeti funkcióját: hogy sokféle embert befogadó hely legyen, amely lehetővé teszi különféle emberi kapcsolatok és tapasztalatok kialakulását, ahol újra felfedezzük városiasságunkat, találkozóhelyet teremtünk minden társadalmi réteg számára.

Promenade Festival Our traditional summer festival held in the second half of June has been reconceived but awaits the public in the inner city of Pécs with the same high quality of events. The Promenade has won back its original function as a receiving space for all kinds of people, making it possible for them to strike up new human relationships and acquaintances. We rediscover our urban existence and create a meeting-place for every social layer and group.

30


www.setaterfesztival.hu www.pecsifolknapok.hu Jelentős szerepet kap rendezvényünkön a köztérhasználat, az új, mediális művészetek megjelenése. Nemzetközi kapcsolataink mind hatékonyabb kiaknázása hozzásegít minket ahhoz, hogy elhelyezzük városunkat az európai kultúra és művészet térképén.

The use of public spaces plays an important role in this event, as do the appearance of new interactive arts and, due to our ever more efficient exploitation of our international contacts, the placing of our city on the culture and art map of Europe.

Fesztiválunk három hétvégéje három tematikus fesztivált foglal magában:

The three weekends of our festival contain three thematic, self-contained festivals:

Pécs-Ars GEometrica (ld. 20-21. oldal) Pécsi Folknapok – Nemzetközi Népzenei Fesztivál (ld. 5. oldal) Európai Kortárs és Improvizációs Zenei Fesztivál (ld. 13. oldal)

Pécs-Ars GEometrica (see pp20-21) Pécs Folk Days – International Folk Music Festival (see p5) Festival of European Contemporary and Improvisative Music (see p13)

31


32

Örökség Fesztivál – Pécsi Napok

Heritage Festival – Pécs Days

Újra felfedezzük és újraírjuk a város saját történetét, örökségként pillantunk épületekre, életformákra és elbeszélésekre, amelyekre eddig alig figyeltünk, s hozzákezdünk az örökségként ismert dolgok átértelmezéséhez, hogy kimunkáljuk azt a kulturális üzenetet, amely városunkat megkülönbözteti más településektől.

We rediscover and rewrite the city’s own history by looking at buildings, lifestyles and narratives as heritage, an aspect hitherto but little observed, and begin to reinterpret familiar things as heritage in order to fashion a cultural message that sets our city apart from other settlements.


www.oroksegfesztival.hu

A rendezvény nagy hagyományoknak és rendkívüli népszerűségnek örvendő alkotóeleme a történelmi belvárosban megrendezett nyitó könnyűzenei koncert, a Fúvós Gála, a Nemzetiségi Napok, a Veterán Gépjármű Találkozó, valamint a Szőlő és Bor Ünnepe. A fesztivál ideje alatt a világörökségi helyszínek tőszomszédságában felállított színpadainkon zajló programok nyüzsgő életet varázsolnak a műemléki környezetbe. A programegyüttes közel ötven társrendező (kulturális, oktatási és művészeti intézmények, civil szervezetek) közreműködésével, a Pécsi Kulturális Központ koordinációjával valósul meg.

Exceptionally popular and traditional components of the inner city festival include the opening concert of light music, the Wind Band Gala, the Ethnic Minorities Days, the Veteran Vehicles Rally and the Festival of Vine and Wine. Alongside all these, the productions held on the stages erected in the immediate vicinity of the world heritage sites throughout the festival conjure up a teeming hustle and bustle around the monuments. The Pécs Cultural Centre coordinates the whole of this myriad of events organised by nearly fifty co-organisers ranging from cultural, educational and art institutes to NGOs.

33


Európai Bordalfesztivál és Bordal Világfesztivál Társrendezőként 1996 óta veszünk részt Európa – s talán az egész világ – egyetlen, kizárólag férfikarok és férfi vokálegyüttesek számára meghirdetett bordalfesztiváljának szervezésében, mely a 2010-es kultúrfővárosi program támogatott rendezvénye.

European and World Convivial Song Festival Since 1996 we have cooperated in the organisation of Europe’s, and possibly the world’s only convivial song festival exclusively devoted to the performance by male voice choirs and vocal ensembles of songs in celebration of wine, which in 2010 will be one of the sponsored 2010 cultural capital events.

34


www.winesongfestival.hu Bor és dal minden kultúrában együtt jár, de „bordala” csak a magyarnak van – vélhetnénk. Nos, már a fesztiválok eddigi történetéből is kiderül: páratlanul gazdag az a zenei kincs, amelyet a szőlő s a bor ihletett korokon, kultúrákon és földrészeken keresztül. Ez a felismerés késztette a Pannon Volán Zrt. kórusolimpiai bajnok Bartók Béla Férfikarát, hogy évente Pécsre és Baranyába invitálja Európa, négyévente pedig a világ férfikarait, vokálegyütteseit, népzenei előadóit.

Wine and song go together in every culture, but we might think that the “convivial song” is a specifically Hungarian phenomenon. Now the history of the festival has already proven that there is a musical treasure of unparalleled richness crossing ages, cultures and continents and inspired by the vine and by wine. Knowledge of this has inspired the choral Olympics champion Pannon Volán Béla Bartók Male Voice Choir to invite to Pécs and the county of Baranya every year male voice choirs, vocal ensembles and folk music performers from all over Europe, and every fourth year from all over the world.

35


36

Kelet-nyugati Átjáró

East-West Passage

A Kelet-nyugati Átjáró a Balkán kulturális sokszínűségéről kíván évről évre szélesebb perspektívájú képet nyújtani. A koncertekből, kortárs művészeti akciókból és kiállításból, konferencia-előadásokból, filozófiai, irodalmi és teoretikus műhely-beszélgetésekből, művészek és gondolkodók köztéri dialógusaiból összeállított interkulturális patchwork nem csupán az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 program által megfogalmazott „Pécs mint kulturális kapu a Balkán felé” elképzelés reprezentációjához járulhat hozzá. Európai viszonylatban is egyedülálló kezdeményezés lévén ugyanis egy kivételes találkozás, egy régóta esedékes kulturális és összművészeti diskurzus lehetőségét is megteremtheti.

The East-West Passage wishes, year by year, to present an ever widening perspective of the multifaceted nature of Balkan culture. This intercultural patchwork of concerts, contemporary art activities and exhibitions, conference speeches, philosophical, literary and theoretical workshop dialogues and public discussions between artists and thinkers all contribute to the idea of “Pécs as a cultural gateway to the Balkans”, a concept and not merely a slogan for the Pécs 2010 project. This is a unique initiative even from the European perspective and an exceptional meeting, providing a long overdue opportunity for cultural and artistic discourse.


www.keletnyugati.hu A Balkán Világzenei Fesztivál a déli kulturális övezet legizgalmasabb zenei projektjei közül válogat. A balkáni hagyományt a globális zenei piacon népszerűsítő művészek mellett programunk kiemelt vendégei a gyökereiket ápoló, autentikus népzenei előadók. Az esemény a 2010-es kultúrfővárosi évben megrendezendő Balkán Világzenei Fesztivál és Zenei Vásár hivatalos előkészítő rendezvénye. The Balkan World Music Festival is one of the most exciting music projects of the Southern Cultural Region. Our guests are genuine folk musicians and artists who popularise the Balkan traditions on the global music market. This festival is an official preparative event for the Balkan World Music Festival and Music Mart, to be held in the cultural capital year 2010.

37


38

HÁZUNK TÁJA

WHERE WE WORK AND WHAT WE DO THERE

Helyszínek

Premises

Intézményünk székháza, a Dominikánus Ház a Színház téren álló reprezentatív épület, melynek helyén egykor a Dominikánus Rend temploma állt. Napjainkban kamarakoncertek, ismeretterjesztő előadások, konferenciák helyszíne, valamint civil szervezetek, művészeti együttesek és klubok otthona. Emellett lehetőséget kínál sajtótájékoztatók, könyvbemutatók, esküvők és egyéb események megrendezésére. (cím: 7621 Pécs, Színház tér 2., tel: 72/510-644)

Our headquarters are based in the Dominikánus Ház (House of the Dominicans), an impressive building on Theatre Square once housing the chapel of the Dominican Order. Today it forms a home for chamber concerts, popular educational talks and conferences as well as NGOs, art groups and clubs. It is also open for the organisation of press conferences, book launches, weddings and other events. (Address: 2, Színház tér, Pécs H-7621, tel: +36 72/510-644)

Információs Irodánkban a város kulturális és művészeti eseményeiről tájékoztatjuk az érdeklődőket. Itt készülnek intézményünk kiadványai, valamint a havonta megjelenő Pécsi Programsoroló, melynek szabadon feltölthető online változata segíti a városban zajló események koordinációját. Programjaink belépőjegyei mellett művészeti és turisztikai kiadványokat is árusítunk. (cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1., tel: 72/336-622)

Our Information Centre provides the public with information about the city’s cultural and art events. It is here that our institute’s publications are prepared, as well as our monthly Pécsi Programsoroló (What’s On In Pécs) which, together with its freely available online version, assists in coordinating you through the city’s events of the month. It is here that you can buy tickets to events organised by us, as well as artistic and touristic publications and recordings. (Address: 1, Széchenyi tér, Pécs H-7621, tel: +36 72/336-622)

Az August Šenoa Horvát Klub elsősorban nemzetiségi programokat bonyolító intézmény, mely a helyi horvátság kulturális életének legfontosabb színtere. Az épület a könyvtárnak, az August Šenoa Asszonykórusnak és a Díszítőművészeti Körnek ad otthont. Emellett alkalmas kisebb rendezvények, kiállítások rendezésére is. (cím: 7621 Pécs, Esze Tamás u. 3., tel: 72/211-736)

The primary activity of the August Šenoa Croatian Club is that of an institute devoted to the organisation of events for and about the Croatian ethnic minority, being the hub of the cultural life of the local Croatian population. In addition to the building’s library, it is also the meeting-place of the Decorative Art Circle and the August Šenoa Ladies’ Choir. The club is also suitable for smaller functions and exhibitions. (Address: 3, Esze Tamás utca, Pécs H-7621, tel: +36 72/211-736)

A Boldogság Háza esküvők, gyermekköszöntők szervezésére ad lehetőséget, s emellett kisebb tanácskozások, fogadások helyszínéül szolgál. (cím: 7621 Pécs, Hunyadi út 2., tel: 72/312-834)

The Boldogság Háza (House of Happiness) is used for weddings and name-giving ceremonies, also serving as a venue for smaller meetings and receptions. (Address: 2, Hunyadi út, Pécs H-7621, tel: +36 72/312-834)


Civil kapcsolatok, művészeti együttesek, klubok

Contacts with societies, art groups, clubs

Értékközvetítő szerepünknél fogva különösen fontos számunkra az intézményben működő amatőr művészeti csoportok, civil közösségek támogatása, hiszen mi vagyunk a kultúra és a lakosság kapcsolatának egyik legfontosabb, a legtöbb ember számra elérhető színtere. Az alábbi közösségeknek adunk otthont:

Given our role as a transmitter of cultural values, the support given to amateur art groups, societies and clubs operating in our institute is especially important, for after all we are one of the most important and most widely accessible contacts between culture and the local population. We provide a home for the following communities:

August Šenoa Asszonykórus August Šenoa Horvát Klub Díszítőművészeti Kör Domi Bridzs Klub IDŐMOZaIK DOKUMENTUMfilmklub Nyugdíjas Klub Pannon Volán Zrt. Bartók Béla Férfikar Pécsi Mecsek Kórus Pécsi Tettre Kész Nők Klubja Thália Amatőr Színtársulat Újhullám Filmklub Világörökség Baráti Kör

August Šenoa Ladies’ Choir Decorative Art Circle of the August Šenoa Croatian Club Domi Bridge Club IDŐMOZaIK DOKUMENTUM film club Senior Citizens’ Club Pannon Volán Zrt. Béla Bartók Male Voice Choir Pécs Mecsek Choir Pécs “Tettre Kész” (Ready for Action) Women’s Club Thália Amateur Theatre Company New Wave Film Club World Heritage Friendly Circle


Szolgáltatások zene

Services MUSIC

Rendezvényszervezés: és műsorszerveNapjaink újszerűkonferenciazenei kifejezésformái és alkotásai Organisation of events: organisation and execution zés, előadások, sajtótájékoztatók, reprezentatív foga- meg, of conferences and of concerts, conferences, high-appear New forms musicalpress expression and works elsősorban fesztiváljaink programjában jelennek dások, ünnepségek megszervezése és lebonyolítása. profile receptions, primarily infestivals. our festival programmes, and are mostly legfőbb jellemzőjük az esztétikai sokszínűség.

40

characterised by their aesthetic variety. Terembérlet: rendezvényekhez illőa helyZenei különféle profilunk meghatározó eleme jazz muzsika. AHall hire: a variety of events in the House of the színek biztosítása a Dominikánus Házban, valamint a Dominicans House ofelement Happiness. Jazzand is athe definitive of our musical profile. The fesztiválokhoz és nagy rendezvényekhez kapcsolódó Boldogság Házában. best Hungarian and foreigner performers appear at the szabadtéri jazz koncertek, valamint a Tavaszi Fesztivál jazz concerts attached to our festivals and large-scale keretében megrendezett Nemzetközi Jazz Hétvége Technikai szolgáltatások: színpad-, hangés fény-művészek Technical services: stage,assound and technol- Jazz open-air events, well as thelighting International programjai bemutatják a hazai és külföldi technika,legjavát. audiovizuális eszközök bérbeadása. ogy, audiovisual equipment rental. Weekend, held within the framework of the Spring A sztárok fellépései mellett helyet adunk a Festival. kísérletező, a műfaj határait kereső produkcióknak is. Grafikai szolgáltatások: tervezés és kivitelezés. Graphics services: design and execution.


Pécsi Kulturális Központ 7621 Pécs, Színház tér 2. 72/510-644 Információs Iroda 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 72/336-622 info@pecsikult.hu Fotó: Horváth Norbert, Tóth László Bacskó László (21.o.) Fordítás: Andy Rouse Tervezés: 2Pixels Nyomda: Bocz Nyomdaipari Kft. Felelős kiadó: Laknerné Brückler Andrea igazgató

Pécs Cultural Centre 2, Színház tér, Pécs H-7621 +36 72/510-644 Information Office 1, Széchenyi tér, Pécs H-7621 +36 72/336-622 info@pecsikult.hu Photo: Norbert Horváth, László Tóth László Bacskó (p21) Translation: Andy Rouse Design: 2Pixels Press: Bocz Press Kft. Published by: Mrs. Andrea Brückler Lakner director 2008

www.pecsikult.hu www.keletnyugati.hu www.oroksegfesztival.hu www.pecsifolknapok.hu www.pecsitavaszifesztival.hu www.setaterfesztival.hu www.winesongfestival.hu


zene Napjaink újszerű zenei kifejezésformái és alkotásai elsősorban fesztiváljaink programjában jelennek meg, legfőbb jellemzőjük az esztétikai sokszínűség. Zenei profilunk meghatározó eleme a jazz muzsika. A fesztiválokhoz és nagy rendezvényekhez kapcsolódó szabadtéri jazz koncertek, valamint a Tavaszi Fesztivál keretében megrendezett Nemzetközi Jazz Hétvége programjai bemutatják a hazai és külföldi művészek legjavát. A sztárok fellépései mellett helyet adunk a kísérletező, a műfaj határait kereső produkcióknak is.

MUSIC New forms of musical expression and works appear primarily in our festival programmes, and are mostly characterised by their aesthetic variety. Jazz is a definitive element of our musical profile. The best Hungarian and foreigner performers appear at the jazz concerts attached to our festivals and large-scale open-air events, as well as the International Jazz Weekend, held within the framework of the Spring Festival.

Pecs Cultural Centre  

Arts and Sciences...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you