Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà F049CP

EXAMEN Nom i cognoms: Laura Reyes Luque

Signatura:

Crèdit / Matèria: CIÈNCIES SOCIALS 2on ESO

Data: [dd/mm/aa]

Unitats Didàctiques o Temes:

Curs i Grup: 2C

CRÈDIT DE SÍNTESI 2on ESO

Nota:

1. Fes una redacció de 10 línees al voltant de l’evolució actual de la població mundial: L’evolució de la població mundial, també es gracies a la tecnologia humana. La Tecnologia ha permès una major població gràcies als avenços tecnològics en diverses àrees. La població mundial pot semblar molta tot i que no hi ha suficients naixements pel fet que l'esperança de vida humana augmenta a l'una amb el progrés tecnològic. Al passar els anys, la població i el creixement s’ha accelerat de tal manera que fa 40 anys, hi havia la meitat de la població actual.

2. Cerca a la web tres links educatius sobre els següents temes: – Els orígens de Catalunya. http://ca.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B2ria_de_Catalunya – L’Europa medieval http://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_mitjana – El Renaixement http://ca.wikipedia.org/wiki/Renaixement

3. Busca a la web i enganxa un mapa de l’evolució de l’Imperi romà

Versió 00 Entrada en vigor: 15-09-2008 Pàgina: 1

QiMC


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà F049CP

EXAMEN Nom i cognoms:

Signatura:

4. Busca un article sobre la peregrinació a la Meca – Per als musulmans, el pelegrinatge a la Meca forma part d'un dels aspectes fonamentals de la seva fe, els anomenats pilars de l'Islam. Cada any, prop de tres milions de pelegrins es dirigeixen a la ciutat santa per realitzar el pelegrinatge major o Hajj durant el mes musulmà de du l-hiyya. Molts més fan la peregrinació menor o Umrah, que pot realitzar durant tot l'any. Molt pocs no musulmans han pogut veure els ritus i rituals del Hajj, ja que està totalment prohibida la entrada de no creients en la Meca ia Medina.

Versió 00 Entrada en vigor: 15-09-2008 Pàgina: 2

QiMC


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà F049CP

EXAMEN Nom i cognoms:

Signatura:

5. Enganxa l’arbre genealògic dels Reis Catòlics

6. Busca a la web i enganxa un mapa dels Viatges de Colón

Versió 00 Entrada en vigor: 15-09-2008 Pàgina: 3

QiMC


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà F049CP

EXAMEN Nom i cognoms:

Signatura:

7. Busca tres obres pictòriques, tres escultòriques i tres arquitectòniques del Renaixement i enganxa-les Escultures:

1.

Piedad del Vaticano

Versió 00 Entrada en vigor: 15-09-2008 Pàgina: 4

QiMC


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà F049CP

EXAMEN Nom i cognoms:

2.

3.

Signatura:

Rapto de las Sabinas

rostro del David de Miguel Ángel.

Arquitectura:

1.

Santa Maria della Consolazione

Versió 00 Entrada en vigor: 15-09-2008 Pàgina: 5

QiMC


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà F049CP

EXAMEN Nom i cognoms:

2.

3.

Signatura:

cúpula del Duomo de Santa María del Fiore.

Capilla Pazzi

obres pictòriques:

1.

El Nacimiento de Venus

Versió 00 Entrada en vigor: 15-09-2008 Pàgina: 6

QiMC


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà F049CP

EXAMEN Nom i cognoms:

2.

Signatura:

L’Home de Vitrubi

La mona Lisa

3.

8. Posa el link de cinc museus catalans i fes una descripció de dues línies com a màxim de la temàtica del museu. 1.http://cultura.gencat.net/museus/fitxamus.asp?nom=&municipi=0&comarca=0&chk Botanica=checkbox&chkZoologia=checkbox&chkGeologia=checkbox&chkCiencia_ Tecnica=checkbox&chkCiencies_naturals=checkbox&Submit3=++Cercar&NRegistre =1&idregistre=4 Contingut del museu:Col.leccions de materials etnològics, arqueològics i de ciències naturals del Montsià i comarques veïnes. Versió 00 Entrada en vigor: 15-09-2008 Pàgina: 7

QiMC


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà F049CP

EXAMEN Nom i cognoms:

Signatura:

2.http://cultura.gencat.net/museus/fitxamus.asp?nom=&municipi=0&comarca=0&chk Botanica=checkbox&chkZoologia=checkbox&chkGeologia=checkbox&chkCiencia_ Tecnica=checkbox&chkCiencies_naturals=checkbox&Submit3=++Cercar&NRegistre =9&idregistre=157 – Contingut del museu:Síntesi cronològica de la història de Catalunya des del paleolític fins a l'actualitat

3.http://cultura.gencat.net/museus/fitxamus.asp?nom=&municipi=0&comarca=0&chk Botanica=checkbox&chkZoologia=checkbox&chkGeologia=checkbox&chkCiencia_ Tecnica=checkbox&chkCiencies_naturals=checkbox&Submit3=++Cercar&NRegistre =12&idregistre=20 -Aplega

importants

fons

de

paleontologia,

una

de

les

col.leccions

mineralògiques més completes de la peníncula ibèrica i col.leccions de Petrologia de diferents llocs 4.http://cultura.gencat.net/museus/fitxamus.asp?nom=&municipi=0&comarca=0&chk Botanica=checkbox&chkZoologia=checkbox&chkGeologia=checkbox&chkCiencia_ Tecnica=checkbox&chkCiencies_naturals=checkbox&Submit3=++Cercar&NRegistre =10&idregistre=58 -Diferents edificis emblemàtics de la Barcelona medieval, inclou les restes d'un sector de la ciutat romana.

Versió 00 Entrada en vigor: 15-09-2008 Pàgina: 8

QiMC


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà F049CP

EXAMEN Nom i cognoms:

Signatura:

5.http://cultura.gencat.net/museus/fitxamus.asp?municipi=0&comarca=0&chkBotanic a=checkbox&chkZoologia=checkbox&chkGeologia=checkbox&chkCiencia_Tecnica =checkbox&chkCiencies_naturals=checkbox&Submit3=++Cercar&NRegistre=35&id registre=10 -Dedicat a la formació del paisatge de la comarca i a la seva transformació al llarg de la història.

9. Fes un breu valoració personal sobre el procés de recerca de links sobre ciències socials. Buscar links de ciències socials, depen el que busquis es més facil de trobar, Jo normalment busco les cosas a la viquipedia.

Versió 00 Entrada en vigor: 15-09-2008 Pàgina: 9

QiMC

credit de sintesi de socials  
credit de sintesi de socials  

credit de sintesi de socials