la rella 262

Page 1

la reia

la reia

la reia

la reia

la reia

Revista quinzenal del LLUÇANÈS

F.: Jordi Carrasco

reia

la reia

la reia

la reia

la reia

10 de setembre del 2010

la reia

la reia

la reia

número 262

REE vol fer una línia de 220 kv que travessi el Lluçanès (Pàg.5)

Els Canelons d’Alpens guanyen el 4t Campionat de bitlles L’excavació a Puig Ciutat confirma la importància del jaciment

la reia