Page 1

Oryginał/ Kopia

Gliwice 26.01.2013 Faktura VAT NR 1/2013

Sprzedawca: Anna Maśka Słoneczna 12 44-100 Gliwice NIP: 111-11-11-111

Nabywca: mLingua Sp.z o. o Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Ilość towar u/usłu gi 228,13

24,53

5596,03

23

1287,09

6883,12

1800 znaków przekładu

2,12

24.53

52,00

23

11,96

63,96

1800 znaków przekładu

370,46

24,53

9087,38

23

2090,10

11177,48

1800 znaków przekładu

12,19

24.53

298,95

23

68,76

367,71

Razem

15034,36

x

3457,91

18492,27

W tym

15034,36

23

3457,91

18492,27

Lp.

Nazwa towaru lub usługi

Jednostka miary

1

Tłumaczenie pisemne ENG=> PL [ dokument: hobbit.doc => Znaków 410634 Tłumaczenie pisemne ENG=> PL [ dokument:your europe your right.pdf => Znaków 38222] Tłumaczenie pisemne PL => ENG [ dokument: traktat o UE PLC_002.pdf] Tłumaczenie pisemne PL=> ENG [ prezentacja: Slajdy do wykładu A.Grzyba.ppt => Znaków 21937

1800 znaków przekładu

2 3. 4.

Cena za jednostkę netto

Wartość netto [zł]

Podatek Stawka Kwota % netto zł

UWAGI: Przykładowa faktura wystawiona dla mLingua, na potrzeby naukowe

Słownie: Osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złotych, dwadzieścia siedem groszy 26.01.2013 Razem do zapłaty Data sprzedaży 18492,27 Gotówką w ciągu 10 dni od wystawienia faktury Sposób zapłaty Otrzymujący fakturę

Wystawiający fakturę

Anna Maśka Podpis

Podpis

Wartość brutto [zł]


Faktura VAT  
Faktura VAT  

faktura Vat wystawiona w celach naukowych dla mlingua

Advertisement