Page 1

Jan. 6

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006-2011 KHOA KIẾN TRÚC - ĐẠI HỌC DUY TÂN ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA KIẾN TRÚC

---------------------------

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006 - 2011 TÊN ĐỀ TÀI:

KHU PHỨC HỢP PARADISE

GVHD SVTH LỚP MSSV

: : : :

THS. KTS. PHAN QUANG MINH PHẠM PHÚ VINH K12KTR1 0689

ĐÀ NẴNG, THÁNG 5 NĂM 2011 GVHD : THS.KTS PHAN QUANG MINH SVTH : PHẠM PHÚ VINH

LỚP: K12KTR1

MSSV: 0689

1


Jan. 6

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006-2011 KHOA KIẾN TRÚC - ĐẠI HỌC DUY TÂN ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật các ngành nghề ngày càng phong phú và đa dạng, nhƣng nhu cầu không thể thiếu tại mọi nơi trên trái đất này đều cần đến sự phát triển đó, nó là cơ sở để quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nƣớc diễn ra nhanh hơn. Đất nƣớc chúng ta cũng không nằm ngoài bánh xe chuyển động ấy, các khu công nghiệp, khu đô thị, các tòa nhà cao tầng nhƣ cao ốc văn phòng, chung cƣ, căn hộ cao cấp,.v.v… ngày càng mọc lên nhiều hơn nhằm thỏa mãn nhu cầu của ngƣời dân trong và ngoài nƣớc. Do vậy, ngành kiến trúc đóng 1 vai trò rất lớn trong quá trình phát triển đất nƣớc, nhiệm vụ của ngành kiến trúc thời kỳ đổi mới ngày càng nặng nề và quan trọng nó không chỉ tạo ra bộ mặt mới cho đất nƣớc mà cũn đóng góp một khoản thu nhập lớn cho nền kinh tế quốc dân, tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động mà cũng giải quyết tốt vấn đề nhà ở đang là vấn đề cấp bách hiện nay. Sau 5 năm học dƣới mái trƣờng Đại Học Duy Tân, đƣợc sự dạy dỗ tận tình của các thầy cô giáo, em đã tiếp thu đƣợc rất nhiều những kiến thức bổ ích trong lĩnh vực kiến trúc, trên cơ sở những kiến thức đó có thể giúp em áp dụng vào cuộc sống cũng nhƣ công việc sau khi ra trƣờng. Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp, dƣới sự hƣớng dẫn tận tình của thầy Phan Quang Minh, em đã thấy đƣợc ý nghĩa của việc học đi đôi với hành, áp dụng những kiến thức trong nhà trƣờng với ngoài thực tế, giúp em định hƣớng tốt về những công việc mà một kiến trúc sƣ sau này cần phải có. Song 3 tháng làm đồ án tốt nghiệp trôi qua thật nhanh, mặc dù chƣa thể hiểu hết đƣợc những kiến thức trong lĩnh vực kiến trúc nhƣng thời gian đó cũng giúp em tiếp nhận đƣợc nhiều kiến thức mà ở trƣờng chƣa học đƣợc. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn sự hƣớng dẫn tận tình của THS.KTS PHAN QUANG MINH đã giúp em hoàn thành tốt đợt thực tập này. Em xin trân trọng cảm ơn!

GVHD : THS.KTS PHAN QUANG MINH SVTH : PHẠM PHÚ VINH

LỚP: K12KTR1

MSSV: 0689

2


THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006-2011 KHOA KIẾN TRÚC - ĐẠI HỌC DUY TÂN ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Jan. 6

MỤC LỤC: LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................................ 2 MỤC LỤC: .................................................................................................................................... 3 PHẦN 1: NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ............................................................................................... 4 1.1. TẦNG HẦM:

có thể 1 hoặc 2 tầng ................................................................................... 4

1.2. TẦNG HẦM ........................................................................................................................ 5 1.3. TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI ........................................................................................... 5 1.4 CAO ỐC VĂN PHÒNG 18 tầng từ 6 - 24 ......................................................................... 5 1.5. KHÁCH SẠN

30 tầng từ 6 – 36 ...................................................................................... 6

A. KHỐI NGỦ:........................................................................................................................ 6 B. KHỐI CÔNG CỘNG: ......................................................................................................... 6 C. KHỐI HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ , KHO , KỸ THUẬT.................................................... 7 PHẦN 2: THUYẾT MINH ĐỒ ÁN ............................................................................................. 8 2.1. MỞ ĐẦU: ............................................................................................................................ 8 2.2. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ TIỀM NĂNG TP. ĐÀ NẴNG ........................... 8 1.

Khu đô thị Đa Phƣớc : ................................................................................................ 10

2.

Khu phức hợp EVN-Land Central Đà Nẵng ( Harmony Tower ) : ............................ 12

3.

Khu phức hợp Blooming Tower Đà Nẵng : ............................................................... 13

4.

Khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng : ....................................................................... 14

2.3. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT .......................................................................... 14 A. VỊ TRÍ KHU ĐẤT : ......................................................................................................... 15 B. PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN: .......................................................................... 15 2. 3. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH ...................................... 19 2.4. ĐỀ XUẤT Ý TƢỞNG CHUNG CỦA ĐỒ ÁN ................................................................. 20 2.5. THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH ................................................................................................ 20 2.6 PHẦN KỸ THUẬT ............................................................................................................ 20 LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................................. 21 PHẦN THỂ HIỆN ĐỒ ÁN ....................................................................................................... 213

GVHD : THS.KTS PHAN QUANG MINH SVTH : PHẠM PHÚ VINH

LỚP: K12KTR1

MSSV: 0689

3


Jan. 6

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006-2011 KHOA KIẾN TRÚC - ĐẠI HỌC DUY TÂN ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

PHẦN 1: NHIỆM VỤ THIẾT KẾ MỤC TIÊU THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG - Thiết kế công trình phức hợp với nhiều chức năng khác nhau, nhằm phục vụ những nhu cầu đa năng, với công nghệ cao của một công trình hiện đại. - Tạo nên 1 khối công trình mang phong cách kiến trúc đặc trƣng, hiện đại, với đầy đủ các chức năng và tiện nghi cao nhất. - Khối cao ốc văn phòng 18 tầng với không gian làm việc, nghỉ ngơi rộng rãi, thoáng mát đáp ứng tối đa hiệu quả trong công việc - Khối khách sạn 30 tầng kết hợp với khu thƣơng mại- dịch vụ- giải trí nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách lƣu trú tại đây. - Mật độ xây dựng chiếm 45%, bố cục mặt bằng công trình với khối đế hình chữ nhật nằm chính giữa khu đất, có các đƣờng giao thông nội bộ bao quanh với khoảng rộng hợp lý. - Hệ thống giao thông theo trục đứng của tòa nhà gồm 12 thang máy phân bố đều cho các khu chức năng ( khối Thƣơng mại: 3 thang máy - khối Văn phòng: 3 thang máy - khối Khách sạn: 6 thang máy ) kết hợp với hệ thống thang bộ, thang cuốn giúp vận chuyển ngƣời đƣợc nhanh chóng và đảm bảo giải thoát ngƣời trong trƣờng hợp cần thiết. - Các hệ thống cơ điện nhƣ: điều hòa không khí và thông gió cơ khí, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống các mạng lƣới nƣớc, hệ thống ống và hệ thống nƣớc thải vệ sinh, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc… đƣợc bố trí tập trung tại hệ thống thang trung tâm trên mỗi tầng, rất thuận tiện cho việc sử dụng, phân phối khắp tòa nhà, cũng nhƣ sửa chữa khi có sự cố. - Hệ thống các công trình phụ trợ đƣợc bố trí kết hợp với thang trung tâm, có bán kính phục vụ tốt. - Với mục tiêu thiết kế một khu phức hợp với nhiều chức năng khác nhau: Thƣơng mại kết hợp Văn phòng - Khách sạn với yêu cầu kỹ thuật cao của một công trình hiện đại, hình thức kiến trúc mặt đứng phù hợp với khí hậu nhiệt đới cũng nhƣ kết hợp các yếu tố kiến trúc riêng biệt nhƣ: chiếu sáng ngoại thất, kiến trúc cảnh quan, thiết kế âm thanh… tạo nên nét độc đáo riêng biệt cho toàn bộ công trình. 1.1. TẦNG HẦM: có thể 1 hoặc 2 tầng - Tầng hầm là nơi đậu xe của công trình. Phần còn lại là hệ thống thang máy và thang bộ, hồ nƣớc ngầm, các phòng kỹ thuật của hệ thống cơ điện. - Chiều cao tầng hầm : 3,3 m Vách hầm có cấu tạo bằng bêtông cốt thép dùng nhƣ tƣờng chắn vừa có tác dụng chống thấm (có kết hợp phụ gia chống thấm), vừa hiệu quả trong việc liên kết vững chắc hệ thống móng và kết cấu chịu lực công trình: cột, dầm, sàn... - Tầng hầm là nơi đậu xe của công trình. Phần còn lại là hệ thống thang máy và tHang bộ, hồ nƣớc ngầm, các phòng kỹ thuật của hệ thống cơ điện. - Toàn bộ hệ thống thoát nƣớc sinh hoạt, thoát nƣớc mƣa… đƣợc chuyển tiếp và thoát ra ngoài bằng hệ thống ống. Hệ thống ống này sẽ đƣợc đi bên dƣới sàn tầng GVHD : THS.KTS PHAN QUANG MINH SVTH : PHẠM PHÚ VINH

LỚP: K12KTR1

MSSV: 0689

4


Jan. 6

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006-2011 KHOA KIẾN TRÚC - ĐẠI HỌC DUY TÂN ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

trệt (không nằm trong phần kết cấu chịu lực của sàn) tạo thuận tiện cho công tác bảo trì sửa chữa trong suốt thời gian vận hành công trình. - Các ống này đƣợc sơn phủ mặt ngoài hoặc bọc lớp bảo vệ có màu sáng để tránh tác động của môi trƣờng và dễ nhìn hơn. Mặt sàn hầm phủ lớp chống mài mòn bề mặt Sikafloor 2430 gốc epoxy, kỹ thuật thi công theo sự hƣớng dẫn của nhà cung cấp sản phẩm. - Sàn hầm có tổ chức các rãnh thu nƣớc, tại các vị trí này đƣợc sử dụng sản phẩm chống thấm Sika để sàn hầm không bị nƣớc thẩm thấu từ bên ngoài. Mặt tƣờng chắn BTCT thi công kết hợp chống thấm Sikaproof membrane, mặt dƣới sàn trệt, dầm… đƣợc sơn phủ mặt bảo vệ kết cấu. - Dốc lối ra vào có bề rộng mỗi làn xe 3,5m (gồm 2 làn xe lên xuống có con lƣơn ngăn cách); độ dốc 20%, lƣu thông xe hai chiều. Tại cuối dốc có rãnh thu nƣớc trong trƣờng hợp nƣớc theo dốc xuống tầng hầm. Dốc cũng đƣợc phủ lớp chống mài mòn bê tông và sản phẩm chống thấm Sika, tƣờng bao dốc bằng BTCT chỗ tiếp xúc với mặt dốc có xây gờ chống va đập của các phƣơng tiện lƣu thông. 1.2. TẦNG HẦM Tầng trệt bao gồm các sảnh đón chính vào khu văn phòng, khu khách sạn và trung tâm thƣơng mại đƣợc bố trí tách biệt với nhau để giao thông tiếp cận các khu vực chức năng không bị chồng chéo ,Ngoài ra, tầng trệt còn có các khu trƣng bày, khu gian hàng mua sắm và các dịch vụ nghỉ ngơi, giải trí nhẹ nhƣ khu cafe giải khát . Tầng trệt cao 5m trong đó có khoảng trần kỹ thuật để tập trung các đƣờng ống kỹ thuật của các văn phòng bên trên vào các gain kỹ thuật chính từ đó dẫn ra ngoài vào hệ thống kỹ thuật chung của khu vực tại đoạn chuyển tiếp ở tầng hầm. Ngoài ra lớp trần này có bố trí sử dụng các đƣờng ống cấp lạnh, hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống báo cháy,.v.v.. Tầng trệt đƣợc xem nhƣ phần bệ của công trình, là không gian công cộng đƣợc sử dụng các mảng kính lớn và lam bao che bên ngoài, mặt ngoài tầng trệt đƣợc ốp đá kết hợp tấm nhôm, kính. 1.3. TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI Khối trung tâm thƣơng mại gồm 3 tầng 1, 2, 3. Không gian tầng 1, 2, 3 bao gồm chủ yếu là không gian bán hàng, không gian trƣng bày, xen kẽ là các khoảng không gian chuyển tiếp. Không gian tầng 3,4 đƣợc bố trí làm hội trƣờng 600 chỗ cùng các phòng họp lớn nhỏ khác, ngoài ra tầng 3 còn đƣợc bố trí các không gian phục vụ cho nhu cầu giải trí nhƣ : trò chơi điện tử, nhà hàng … 1.4 CAO ỐC VĂN PHÒNG 18 tầng từ 6 - 24 Giao thông theo chiều đứng của khối Văn phòng này là 3 thang máy và 1 thang bộ thoát hiểm. Đồng thời khối thang này còn đóng vai trò là lõi chịu lực chính của khối Văn phòng.

GVHD : THS.KTS PHAN QUANG MINH SVTH : PHẠM PHÚ VINH

LỚP: K12KTR1

MSSV: 0689

5


Jan. 6

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006-2011 KHOA KIẾN TRÚC - ĐẠI HỌC DUY TÂN ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ở mỗi văn phòng đều có hệ thống công trình phụ trợ riêng biệt. Ngoài ra, sảnh thang cũng chính là sảnh riêng cho từng văn phòng trên mỗi tầng, có cửa ngăn cách không gian. Nhƣ vậy, văn phòng tại mỗi tầng không ảnh hƣởng lẫn nhau. 1.5. KHÁCH SẠN 30 tầng từ 6 – 36 Không gian đƣợc bố trí theo kiểu hành lang giữa có chiều rộng 2m. Mỗi tầng gồm 3 loại phòng: phòng đơn , phòng đôi và phòng vip. Khách sạn với 6 thang máy và 2 thang bộ thoát hiểm đƣợc bố trí với khoảng cách tới các phòng hợp lý, và cũng đáp ứng yêu cầu về khoảng cách an toàn trong trƣờng hợp cần thiết. A. KHỐI NGỦ: 1 Phòng ngủ vip Mỗi phòng 1  2 buồng. Loại 1 buồng chiếm 80% : 24 28 m2 Loại 2 buồng chiếm 20% : 36 42 m2 2 Phòng ngủ loại I Phòng 2 giƣờng đơn 29,6 m2 Khu vệ sinh: 4  5 m2 3 Phòng ngủ loại II Phòng 1 giƣờng đôi: 29,6 m2 Khu vệ sinh: 3,5  4 m2

150  160 phòng

350400 phòng

500600 phòng

B. KHỐI CÔNG CỘNG: 1 Nhóm sảnh: Sảnh đón tiếp. Sảnh tầng: Các phòng tiếp khách Tiếp đón Reception Kế toán (cạnh Reception) Gửi tiền, đồ vật: Đổi tiền Gian trƣng bày giới thiệu mỹ nghệ, lƣu niệm. Y tế Quầy bƣu điện Tổng đài điện thoại Quầy sách báo Phòng đa năng (Hội nghị, chiếu phim... ) 2 Nhóm ăn uống. Phòng ăn lớn 2 4 phòng ăn nhỏ Bar cà phê giải khát Sàn nhảy có Bar GVHD : THS.KTS PHAN QUANG MINH SVTH : PHẠM PHÚ VINH

240 m2 100 m2 75 m2 50 m2 20 m2 30 m2 5 m2 / chỗ 120  200 m2 12 m2 5 m2 / chỗ 12 m2 18 m2 / chỗ 200 250 chỗ 1,8 m2 / chỗ 250  300 chỗ (1,5 m2 / chỗ) 20 30 m2 / phòng 50 80 chỗ (0,8 m2 / chỗ)

LỚP: K12KTR1

MSSV: 0689

6


Jan. 6

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006-2011 KHOA KIẾN TRÚC - ĐẠI HỌC DUY TÂN ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

250 300 chỗ 3 Nhóm bếp Kho lƣơng thực, thực phẩm, rƣợu bia Gia công thô, tinh Soạn và phục vụ nhà bàn Pha đồ uống Các phòng quản lý và phục vụ nhân viên (Bếp trƣởng, kế toán, thay quần áo nhân viên) 4 Nhóm giải trí thể thao Bóng bàn Bàn cờ Tập thể hình Khu tắm hơi, mát xa Bể bơi có mái che, bể vầy (Thay quần áo tắm, bar) Sân bóng các loại

150 200 m2 200 250 m2 70 100 m2 35 40 m2 50 70 m2 2 4 bàn ( 45 m2 / bàn) 2 4 phòng ( 45 m2 / phòng) 1 2 phòng ( 30 m2 / phòng) 10 15 chỗ (10 15 m2 / chỗ )

C. KHỐI HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ , KHO , KỸ THUẬT 1 Nhóm hành chính quản trị Phòng giám đốc khách sạn 24  36 m2 Phòng phó giám đốc 18 24 m2 Phòng tiếp khách 24 m2 Phòng ăn của nhân viên 36 m2 Phòng nghỉ trƣa của nhân viên 24 m2 x 2 phòng Phòng tài chính kế toán 18 m2 Phòng nghiệp vụ kỹ thuật 18m2 Phòng hành chính quản trị 24 m2 Khu vệ sinh nam, nữ 2 Nhóm kho, kỹ thuật Kho đồ vải 90 m2 Kho đồ gỗ 70 m2 Kho sứ thuỷ tinh 70 m2 Kho vật tƣ khác 70 m2 Phòng kỹ thuật điều khiển điện 30 m2 Điều hoà trung tâm 50 m2 Nhà đỗ xe ô tô của khách 25 m2 /xe ( 10  20 xe) Nhà để xe đạp xe máy 0,9 m2 /xe x 100 xe)

GVHD : THS.KTS PHAN QUANG MINH SVTH : PHẠM PHÚ VINH

LỚP: K12KTR1

MSSV: 0689

7


Jan. 6

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006-2011 KHOA KIẾN TRÚC - ĐẠI HỌC DUY TÂN ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

PHẦN 2: THUYẾT MINH ĐỒ ÁN 2.1. MỞ ĐẦU: Hiện nay, việc đô thị hóa đất nƣớc ngày càng phát triển mạnh mẽ, mức sống của ngƣời dân cũng nâng cao, để mua đƣợc 1 ngôi nhà vừa ý nằm trong thành phố tiện cho việc đi làm, đi chơi và các hoạt động khác thì số tiền bỏ ra không phải là nhỏ. Để đáp ứng nhu cầu này, ngày càng có nhìu hơn các dự án đầu tƣ vào các khu phức hợp tiện nghi cao cấp để phục vụ tối đa nhu cầu của ngƣời dân, không phải chạy vòng khắp thành phố chật chội xe cộ và tốn nhiều thời gian để mua sắm hay sử dụng các dịch vụ giải trí, thƣ giãn, v.v.v chỉ cần vài bƣớc chân là cƣ dân có thể vào trung tâm thƣơng mại ở ngay trong khu phức hợp nơi mình sinh sống. Những dịch vụ nhƣ nhà hang, bar cafe, phòng khám đa khoa, ngân hàng, phòng tập thể dục cho nam lẫn nữ và cả các khu công cộng nhƣ hồ bơi, phòng đọc sách, thể thao… ngay trong khu dân cƣ nhƣ những sắc màu giúp cuộc sống tiện nghi tƣơi sáng hơn cũng nhƣ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và chăm sóc những ngƣời thân trong gia đình. Không chỉ riêng các TP lớn nhƣ Hà Nội và Hồ Chí Minh, với lợi thế là thành phố đƣợc thiên nhiên ƣu đãi vừa có biển vừa có núi, với bãi biển đƣợc bình chọn là đẹp nhất hành tinh, Đà Nẵng ngày càng phát triển mạnh hơn với việc xây dựng các resort cao cấp ven biển nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nƣớc, đồng thời các dự án xây dựng khu phức hợp cũng dần đƣa vào xây dựng, 1 phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giải trí, và các hoạt động khác của ngƣời dân, 1 phần làm cho đô thị hiện đại hơn, phát triển mạnh mẽ hơn. 2.2. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ TIỀM NĂNG TP. ĐÀ NẴNG - Trong ba năm liền (từ năm 2008 đến 2010), Đà Nẵng liên tục dẫn đầu cả nƣớc về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thành phố. Đó là sự ghi nhận đáng kể nhất cho sự phát triển ổn định và phồn thịnh của địa phƣơng này. Đây có thể xem là điều kiện cần thiết giúp Đà Nẵng có thêm những bƣớc phát triển vƣợt bậc trong thời gian tới, cũng nhƣ nâng cao hình ảnh trong mắt các nhà đầu tƣ.Trong những năm gần đây, Đà Nẵng luôn đƣợc xác định là thành phố đóng vai trò hạt nhân tăng trƣởng, tạo động lực thúc đẩy phát triển cho cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên, ngay từ khi Thủ tƣớng Chính phủ ký quyết định thành lập Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định). Qua đó, Trung ƣơng tập trung nguồn lực đầu tƣ cho Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, với nhiều dự án lớn về hạ tầng đã và đang đƣợc triển khai, nhƣ xây dựng đƣờng hầm xuyên đèo Hải Vân – một trong 10 công trình đƣờng hầm lớn nhất Đông Nam Á nối Huế với Đà Nẵng; đƣờng cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam); Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) gắn với phát triển công nghiệp lọc, hóa dầu; Khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định); nâng cấp và mở rộng Sân bay quốc tế Đà Nẵng… GVHD : THS.KTS PHAN QUANG MINH SVTH : PHẠM PHÚ VINH

LỚP: K12KTR1

MSSV: 0689

8


Jan. 6

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006-2011 KHOA KIẾN TRÚC - ĐẠI HỌC DUY TÂN ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Bên cạnh đó, Đà Nẵng đƣợc xác định là cửa ngõ phía Đông của tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây, một trong 5 hành lang kinh tế đƣợc phát triển theo sáng kiến của Ngân hàng Phát triển châu Á ở khu vực tiểu vùng sông Mê Kông. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn các vùng nguyên liệu, thị trƣờng dịch vụ, vốn, công nghệ và lao động…, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tƣ và buôn bán qua biên giới, đa dạng hóa hoạt động kinh tế và xuất khẩu, thúc đẩy phát triển du lịch. Mặt khác, dù Đà Nẵng không có di sản, nhƣng đƣợc đánh giá là cửa vào của các di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới. Bởi lẽ, Đà Nẵng nằm ở trung tâm của “Con đƣờng di sản thế giới”, giúp du khách có thể tiếp cận một cách nhanh chóng và thuận lợi 4 trong 5 di sản thế giới ở Việt Nam, gồm Phong Nha – Kẻ Bàng, cố đô Huế, Hội An và Mỹ Sơn… Chính những thuận lợi đó đã mang lại cho Đà Nẵng lợi thế rất lớn trên con đƣờng phát triển. Đặc biệt, trong mắt nhà đầu tƣ, Đà Nẵng đƣợc ví nhƣ vùng “đất vàng”, điểm đến lý tƣởng để đầu tƣ, thực hiện những chiến lƣợc kinh doanh lâu dài của mình. Đây chính là nền tảng vững chắc để Đà Nẵng có đƣợc những bƣớc phát triển mang tính đột phá. Xác định vị thế chiến lƣợc của mình, TP. Đà Nẵng đã xây dựng một chiến lƣợc phát triển phù hợp nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng hiện có. Một trong những chiến lƣợc mang tính đột phá là Đà Nẵng chủ động đầu tƣ xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, xem đây là nhân tố quyết định hỗ trợ sự phát triển của Thành phố. Cảng Đà Nẵng là cảng thƣơng mại lớn thứ ba ở Việt Nam (sau Cảng Sài Gòn và cảng Hải Phòng). Với độ sâu cầu cảng 11 m, hệ thống kho bãi và trang thiết bị đồng bộ vừa đƣợc nâng cấp bằng nguồn vốn của Chính phủ Nhật Bản, cảng Đà Nẵng có thể tiếp nhận các loại tàu hàng có trọng tải 45.000 DWT và các tàu chuyên dùng khác, nhƣ tàu container, tàu khách, tàu hàng siêu trƣờng, siêu trọng, năng lực bốc dỡ hàng hoá 4 triệu tấn/năm. Từ cảng Đà Nẵng, hiện có các tuyến tàu biển quốc tế đi Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc. Sân bay quốc tế Đà Nẵng là một trong 3 sân bay tốt nhất của Việt Nam. Ngoài các chuyến bay nội địa, hàng tuần còn có các chuyến bay trực tiếp từ Đà Nẵng đi Singapore, Bangkok, Đài Bắc. Trong tƣơng lai không xa, sẽ mở thêm các tuyến bay đi Hồng Kông, Nhật Bản và Hàn Quốc. Sân bay quốc tế Đà Nẵng đang đƣợc nâng cấp, mở rộng, nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển khách và hàng hóa ngày càng tăng. Hệ thống đƣờng giao thông trong và ngoài thành phố không ngừng đƣợc mở rộng và xây mới. Nhiều công trình lớn đã đƣợc đƣa vào sử dụng hoặc đang trong giai đoạn hoàn thiện nhƣ đƣờng Nguyễn Tất Thành, đƣờng Điện Biên Phủ, đƣờng Ngô Quyền, đƣờng Bạch Đằng, đƣờng Sơn Trà – Điện Ngọc, hầm đƣờng bộ qua đèo Hải Vân, cầu GVHD : THS.KTS PHAN QUANG MINH SVTH : PHẠM PHÚ VINH

LỚP: K12KTR1

MSSV: 0689

9


Jan. 6

-

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006-2011 KHOA KIẾN TRÚC - ĐẠI HỌC DUY TÂN ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sông Hàn, cầu Tuyên Sơn, cầu Thuận Phƣớc… không chỉ tạo điều kiện thuận lợi về giao thông và phát triển du lịch, mà còn tạo cảnh quan, làm thay đổi cơ bản diện mạo của một đô thị thuộc loại sầm uất nhất miền Trung. Năm 2010, kinh tế – xã hội của TP. Đà Nẵng đã dần ổn định và phát triển. Với những kết quả đạt đƣợc, nhiều chuyên gia dự báo, trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục có những bƣớc phát triển vững chắc, đặc biệt là trong thu hút đầu tƣ. Thực trạng các khu phức hợp tại thành phố Đà Nẵng Hiện nay thì thành phố đang cần những công trình mang tính đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của ngƣời dân sinh sống, việc xây dựng các khu resort cao cấp ven biển cũng nhƣ các khu phức hợp tiện nghi là điều tất yếu. Hiện nay tại Đà Nẵng mới chỉ có Vĩnh Trung Plaza là đã đi vào hoạt động, còn nhiều công trình khác nhƣ Meridian Tower, EVN Land Central ( Hamony Tower ), Golden Square, Blooming Tower đang trong giai đoạn xây dựng. Một khu phức hợp cao cấp tiện nghi với nhiều tiện ích nhƣ giải trí, thƣ giãn,… không chỉ là mơ ƣớc của những ngƣời thành đạt, sành điệu mà còn là xu hƣớng không thể cƣỡng lại trong tƣơng lai không xa, khi kinh tế ngày càng phát triển và thu nhập cũng nhƣ nhu cầu của ngƣời dân ngày càng đƣợc nâng cao. Tậu một căn nhà tại những dự án nhƣ thế này không còn là “điều mong muốn” nữa mà chính là “điều thiết yếu” để mang đến một cuộc sống hoàn hảo. Ở góc độ kinh doanh, việc đầu tƣ xây dựng khu phức hợp với trung tâm thƣơng mại cao cấp và quy mô lớn nhƣ thế có thể sẽ gây nhiều tốn kém và công sức cho chủ đầu tƣ. Tuy nhiên, nhƣ vậy là tất yếu để theo kịp mức “cầu” của thị trƣờng. Không chỉ riêng các TP lớn nhƣ Hà Nội và Hồ Chí Minh, với lợi thế là thành phố đƣợc thiên nhiên ƣu đãi vừa có biển vừa có núi, với bãi biển đƣợc bình chọn là đẹp nhất hành tinh, Đà Nẵng ngày càng phát triển mạnh hơn với việc xây dựng các resort cao cấp ven biển nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nƣớc, đồng thời các dự án xây dựng khu phức hợp cũng dần đƣa vào xây dựng, 1 phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giải trí, và các hoạt động khác của ngƣời dân, 1 phần làm cho đô thị hiện đại hơn, phát triển mạnh mẽ hơn. Sau đây là 1 số khu phức hợp đang được xây dựng trên địa bàn thành phố

1. Khu đô thị Đa Phước : Đa Phƣớc là tổ hợp đô thị, trung tâm thƣơng mại và là nơi nghỉ mát ven biển trên diện tích 204ha, với những công trình có tính biểu tƣợng nhƣ nhà hát “Con sò” ở Úc, đồng thời tạo hình ảnh một khu đô thị - sân gofl hình trăng lƣỡi liềm, có thể nhìn thấy từ vệ tinh , với tổng vốn đầu tƣ lên tới 250 triệu USD

GVHD : THS.KTS PHAN QUANG MINH SVTH : PHẠM PHÚ VINH

LỚP: K12KTR1

MSSV: 0689

10


Jan. 6

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006-2011 KHOA KIẾN TRÚC - ĐẠI HỌC DUY TÂN ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

. Các khu chức năng chính của Đô thị Quốc Tế Đa Phước: - Khu Resort, sân golf 18 lỗ theo tiêu chuẩn quốc tế trên diện tích 80 ha bố trí nhìn ra biển và cảnh núi non chung quanh, không bị nhà cao tâng che khuất. - Khu khách sạn cao tầng, căn hộ cao cấp kết hợp đài quan sát để ngắm cảnh Đà Nẵng từ trên cao sẽ bố trí dọc theo vòng cung ôm lấy vịnh Đà Nẵng. Phía bên trong, đối diện sân golf là khu vực trung tâm văn hóa, thƣơng mại bố trí xen kẽ căn hộ liền kề. nhà ở thấp tầng, khách sạn, nố kết với nhau bằng những con kênh đào. Khu vực cây xanh, công viên, kênh dẫn nƣớc... đƣợc xây dựng giữa các công trình này. - Khu thƣơng mại - dân cƣ (40 ha). - Khu chung cƣ cao tầng ( 17,2 ha bình quân cao 33tầng với quy mô 8.500 căn hộ) - Khu trƣờng học quốc tế (2,5 ha ), câu lạc bộ biển, bến du thuyền. Dọc biển sẽ hình thành tuyến đƣờng đi bộ dành cho du khách. Đồng thời, một đại lộ rộng lớn sẽ nối khu Trung tâm văn hóa với quần thể các công trình ở phía trong. - Khu nhà phố, biệt thự ( 29 ha ). - Khu văn phòng 60 tầng. - Khu nhà hát và là trung tâm hội nghĩ quốc tế sẽ đƣợc đƣa ra trên mặt biển, mang biểu tƣợng con mắt, sử dụng ánh sáng tự nhiên ban ngày và ánh sáng điện vào ban đêm làm nổi bật lên nhƣ một hòn ngọc. Ở khu vực này cũng sẽ có những quảng trƣờng , công viên và một đại lộ nối vào bên trong, đi qua một cây cầu.

GVHD : THS.KTS PHAN QUANG MINH SVTH : PHẠM PHÚ VINH

LỚP: K12KTR1

MSSV: 0689

11


Jan. 6

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006-2011 KHOA KIẾN TRÚC - ĐẠI HỌC DUY TÂN ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

2. Khu phức hợp EVN-Land Central Đà Nẵng ( Harmony Tower ) :

Nằm trên trục đƣờng Phạm Văn Đồng, cách sông Hàn khoảng 1km, cách biển khoảng 0,5km. Đây là vị trí cực kỳ phù hợp để sống trong môi trƣờng trong lành của biển mà không phải lo lắng gì về các thiên tai trực tiếp. Sống ở đây vừa có sự yên tĩnh, an toàn trong một quần thể dân cƣ khép kín, cao cấp vừa dễ dàng đi bộ ra bờ biển hay di chuyển đến trung tâm thành phố trong vài phút xe hơi. Từ cửa sổ căn hộ có thể ngắm nhìn về trung tâm thành phố náo nhiệt, sông Hàn với chiếc cầu quay nổi tiếng, bán đảo Sơn Trà xanh biếc bên vịnh Đà Nẵng xanh thẳm.

Khu phức hợp gồm 3 khối cao ốc : - Khu căn hộ cao 16 tầng và 1 tầng bán hầm - Khách sạn cao cấp cao 22 tầng và 2 tầng hầm - Khu căn hộ cao cấp kết hợp ttâm thƣơng mại cao 30 tầng và 2 tầng hầm Kiến trúc phong thủy đã đƣợc ứng dụng tối đa trong việc bố trí công năng từng phòng, từng vị trí đặt cửa chính, cửa sổ, bếp, giƣờng ngủ, toilet, khu vực giặt và phơi quần áo...Mỗi căn hộ đều có ít nhất hai mặt tiền thông thoáng với bên ngoài, hành lang nội bộ cũng đƣợc chiếu sáng và thông gió tự nhiên. Riêng khu căn hộ : - Tổng diện tích đất - Mật độ xây dựng - Diện ích xây dựng - Tổng số căn hộ

GVHD : THS.KTS PHAN QUANG MINH SVTH : PHẠM PHÚ VINH

3.200 m2 24,28 m2 777 m2 124 căn

LỚP: K12KTR1

MSSV: 0689

12


Jan. 6

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006-2011 KHOA KIẾN TRÚC - ĐẠI HỌC DUY TÂN ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

3. Khu phức hợp Blooming Tower Đà Nẵng :

Công ty TNHH Đầu tƣ và Phát triển Hàn Quốc (KID Co., Ltd) đã khởi công xây dựng toà tháp đôi True Friends Park - Blooming Tower Danang cao 37 tầng với tổng vốn đầu tƣ 90 triệu USD. Dự án khu phức hợp cao ốc căn hộ thƣơng mại này nằm tại khu đô thị mới Đa Phƣớc, ngay khu vực cửa sông Hàn nhìn ra vịnh Đà Nẵng, cạnh cầu dây võng Thuận Phƣớc. Đây là tòa tháp đôi đầu tiên đƣợc xây dựng tại Đà Nẵng. Blooming Tower Đà Nẵng có 671 căn gồm 11 loại căn hộ có diện tích từ 50m2 đến 202m2, bố trí từ tầng 4 đến tầng 37. Giai đoạn 1 KID tung ra 20% tổng số căn hộ (140 căn) đã đƣợc đăng ký mua hết.

GVHD : THS.KTS PHAN QUANG MINH SVTH : PHẠM PHÚ VINH

LỚP: K12KTR1

MSSV: 0689

13


Jan. 6

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006-2011 KHOA KIẾN TRÚC - ĐẠI HỌC DUY TÂN ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

4. Khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng :

Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng đƣợc xây dựng với tổng mức vốn là 620 tỷ đồng, sẽ đƣợc xây dựng trong thời gian 3 năm (2009 - 2012). Dự án đƣợc xây dựng trên diện tích đất 6.902m2, tọa lạc tại Trung tâm Thành phố, mặt trƣớc và mặt sau đều giáp với trục đƣờng giao thông chính, đƣợc thiết kế theo kiểu một khối phức hợp 2 block gồm: Tháp khách sạn 4 sao 28 tầng, 250 phòng và tháp văn phòng, căn hộ cho thuê 20 tầng. Dự án có 40 căn hộ cao cấp, diện tích khoảng từ 100 – 120 m2 hƣớng ra bờ sông Hàn. Khu khách sạn có 250 phòng đƣợc trang bị tiện nghi hiện đại, đạt tiêu chuẩn 4 sao quốc tế. Khu thƣơng mại dịch vụ đƣợc xây dựng trên diện tích 3.540m2. Khu này sẽ đƣợc bố trí tại các vị trí đẹp của Dự án để khai thác kinh doanh, phục vụ cho nhu cầu của khách lƣu trú tại khách sạn và khách vãng lai. Mục tiêu là nhắm đến các thƣơng hiệu nổi tiếng về hàng thời trang và hàng tiêu dùng. Tầng hầm đƣợc xây dựng với diện tích 10.343m2, bố trí các thiết bị hạ tầng kỹ thuật, có sức chứa khoảng 156 ô tô và 347 xe gắn máy. Khu công viên cảnh quan đƣợc xây dựng với 3.800m2 tạo không gian xanh cho công trình và là điểm thƣ giãn ngoài trời cho du khách. 2.3. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT Khu đất nghiên cứu có địa hình bằng phẳng, đƣợc bao quanh bới 4 tuyến đƣờng: Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thái Học, Yên Báy, Phạm Hồng Thái nên có thể tiếp cận công trình từ nhiều hƣớng

GVHD : THS.KTS PHAN QUANG MINH SVTH : PHẠM PHÚ VINH

LỚP: K12KTR1

MSSV: 0689

14


Jan. 6

    

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006-2011 KHOA KIẾN TRÚC - ĐẠI HỌC DUY TÂN ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A. VỊ TRÍ KHU ĐẤT : Địa điểm xây dựng trên đƣờng Nguyễn Thái Học, gần nhà hát Trƣng Vƣơng và quảng trƣờng thành phố Phía Bắc giáp : công viên kết hợp bãi đỗ xe ngầm thành phố. Phía Nam giáp : đƣờng Phạm Hồng Thái Phía Đông giáp : đƣờng Yên Báy Phía Tây giáp : đƣờng Nguyễn Chí Thanh

B. PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN: 1. Chế độ gió : khu vực có những hƣớng gió chính nhƣ sau Hƣớng Đông Bắc đến Bắc thịnh hành từ tháng 9 đến tháng 3 với tốc độ trung bình 45m/s. Hƣớng Đông đến Đông Nam sau đó chuyển sang Tây đến Tây Nam trong những tháng từ 4-8, tốc độ gió trung bình 4-6m/s. Vận tốc gió trung bình năm 2,9m/s, lớn nhất trung bình từ 18-20m/s, vận tốc gió cực đại khi có bão lên tới 40m/s. 2. Thời tiết đặc biệt: Bão : xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 7. Trung bình hàng năm có 0,5 cơn bão đổ bộ trực tiếp và 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hƣởng đến khu vực. Gió Tây khô nóng: gió Tây Nam khô nóng xuất hiện vào khoảng tháng 5 đến tháng 8, mỗi tháng có từ 10-15 ngày khô nóng. 1. Đánh giá đất xây dựng: Khu vực nghiên cứu có điều kiện địa hình thuận lợi cho xây dựng, quỹ đất phát triển phong phú. Khu vực thoát nƣớc thuận lợi, không bị lũ lụt, tuy nhiên cần lƣu ý điều kiện GVHD : THS.KTS PHAN QUANG MINH SVTH : PHẠM PHÚ VINH

LỚP: K12KTR1

MSSV: 0689

15


THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006-2011 KHOA KIẾN TRÚC - ĐẠI HỌC DUY TÂN ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Jan. 6

địa chất thủy văn mực nƣớc ngầm mạch nông, dễ bị nhiễm mặn ảnh hƣởng tới nền móng công trình. Là vùng chịu ảnh hƣởng của bảo và áp thấp nhiệt đới, điều kiện thời tiết nắng nóng trong các tháng 5 đến tháng 8. 1. Số giờ nắng các tháng trong năm Năm 2001 Cả năm 2.094,1 Tháng 1 127,8

Năm 2002 2.114,9 161,2

Năm 2003 2.140,1 115,6

Tháng 2 Tháng 3

137,3 152,8

175,7 176,3

162,2 173,6

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6

223,0 201,5 224,6

232,7 237,2 267,0

229,9 256,6 239,0

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9

242,5 191,9 224,7

191,3 174,7 120,8

272,7 205,6 163,4

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

164,1 118,9 85,0

174,7 101,6 101,7

150,3 133,5 37,7

2. Tổng lượng mưa các tháng trong năm GVHD : THS.KTS PHAN QUANG MINH SVTH : PHẠM PHÚ VINH

LỚP: K12KTR1

MSSV: 0689

16


THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006-2011 KHOA KIẾN TRÚC - ĐẠI HỌC DUY TÂN ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Jan. 6

Năm 2001

Năm 2002

Năm 2003

Cả năm Tháng 1 Tháng 2

2.750,8 44,5 40,7

2.865,3 32,7 30,6

1.747,5 22,0 20,2

Tháng 3 Thang 4

92,5 -

37,0 133,0

37,6 17,8

Tháng 5 Tháng 6

272,8 208,1

385,0 104,3

110,3 95,7

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11

36,1 512,1 107,9 728,4 307,3

30,2 375,8 526,9 527,4 470,2

12,7 85,7 478,0 412,6 295,2

Tháng 12

400,4

212,2

159,7

3. Độ ẩm trung bình các tháng trong năm Năm 2001 Năm 2002 Cả năm 83 83 Tháng 1 87 84

Năm 2003 83 84

Tháng 2 Tháng 3 Thang 4

88 84 84

84 86 83

GVHD : THS.KTS PHAN QUANG MINH SVTH : PHẠM PHÚ VINH

84 85 84 LỚP: K12KTR1

MSSV: 0689

17


THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006-2011 KHOA KIẾN TRÚC - ĐẠI HỌC DUY TÂN ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Jan. 6

Tháng 5 Tháng 6

81 81

78 78

81 77

Tháng 7 Tháng 8

76 84

73 82

79 79

Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11

82 86 83

86 86 85

87 85 85

Tháng 12

87

87

87

4. Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm Năm 2001 Năm 2002 Cả năm 25,9 26,1 Tháng 1 22,7 21,7 Tháng 2 22,3 22,4 Tháng 3 24,4 24,4

Năm 2003 25,9 20,8 23,6 24,5

Thang 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10

27,0 28,5 29,6 28,8 29,0 27,1 25,9

27,4 28,4 28,7 29,9 27,9 27,8 26,4

GVHD : THS.KTS PHAN QUANG MINH SVTH : PHẠM PHÚ VINH

26,7 28,8 29,5 30,5 28,5 27,0 26,0

LỚP: K12KTR1

MSSV: 0689

18


Jan. 6

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006-2011 KHOA KIẾN TRÚC - ĐẠI HỌC DUY TÂN ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tháng 11 Tháng 12

23,4 22,0

24,7 23,5

24,5 21,5

2. 3. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngay từ cái tên chúng ta đã có thể thấy đƣợc đây là 1 đề tài tổng hợp, có thể vận dụng hầu hết kiến thức của 5 năm học: bao gồm các kiến thức về nhà ở, nhà hàng, câu lạc bộ thể thao, hồ bơi và các dịch vụ khác… Chọn vị trí xây dựng tại thành phố Đà Nẵng do đây là nơi dừng chân lý tƣởng cho các khách du lịch,phù hợp với đặc điểm với các yêu cầu về xây dựng và phát triển về chính trị , kinh tế , văn hóa , xã hội ,an ninh , quốc phòng trong thời kì công nghiệp hóa , hiện đại hóa . B. HƢỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH Khai thác tối đa yếu tố địa hình và cảnh quan của khu vực gần quảng trƣờng và công viên kết hợp bãi giữ xe ngầm thành phố Đà Nẵng . Khu phức hợp nằm đối diện quảng trƣờng và công viên, cộng với hƣớng nhìn toàn cảnh dòng sông Hàn và các công trình trọng điểm khác với vị trí thuận tiện cho việc kinh doanh, thƣơng mại và du lịch, chỉ cách sân bay quốc tế khoảng 5km và nhà ga đƣờng sắt khoảng 3km.....

GVHD : THS.KTS PHAN QUANG MINH SVTH : PHẠM PHÚ VINH

LỚP: K12KTR1

MSSV: 0689

19


Jan. 6

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006-2011 KHOA KIẾN TRÚC - ĐẠI HỌC DUY TÂN ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

2.4. ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG CHUNG CỦA ĐỒ ÁN

Đà Nẵng là " thành phố của những cây cầu " nên ý tƣởng đồ án xuất phát từ hình ảnh của 1 chiếc thuyền buồm, tƣợng trƣng cho 1 thành phố trẻ, thành phố năng động đang vƣợt sóng gió vƣơn ra đại dƣơng, đƣa thành phố phát triển mạnh mẽ cùng với các nƣớc khác trên thế giới 2.5. THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH Phần đế công trình là khối thƣơng mại với 3 tầng dành cho trung tâm thƣơng mại dịch vụ, hội trƣờng và các phòng họp lớn nhỏ khác, mái của khối thƣơng mại là bể bơi dành cho khách sạn. 2 khối khách sạn và cao ốc văn phòng đƣợc thiết kế tƣợng trƣng nhƣ 2 cánh buồm nằm trên chiếc thuyền là khối đế công trình chèo lái đƣa thành phố vƣơn ra phát triển cùng với các cƣờng quốc 5 châu. Khối cao ốc văn phòng đƣợc thiết kế 18 tầng, khối khách sạn 30 tầng với hành lang giữa có 3 loại phòng: phòng đơn, phòng đôi và phòng vip. 2.6 PHẦN KỸ THUẬT Công trình đƣợc xây dựng với 2 loại cột 800mm x 800mm cho khối văn phòng và 600mm x 800mm cho khối khách sạn, công trình có 3 khe lún, khoảng cách giữa các khe lún là 25mm

GVHD : THS.KTS PHAN QUANG MINH SVTH : PHẠM PHÚ VINH

LỚP: K12KTR1

MSSV: 0689

20


THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006-2011 KHOA KIẾN TRÚC - ĐẠI HỌC DUY TÂN ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Jan. 6

LỜI CẢM ƠN Với kiến thức tổng hợp thu đƣợc sau 5 năm trên giảng đƣờng Đại học Duy Tân, cùng sự dìu dắt tận tâm của các thầy cô giáo, em đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp kiến trúc sƣ khóa 2006-2011 với đề tài: " Khu phức hợp Paradise " Em xin đƣợc gửi lời cảm ơn sâu sắc tới THS. KTS. PHAN QUANG MINH - thầy đã trực tiếp hƣớng dẫn cho đề tài tốt nghiệp của em, cũng nhƣ đã truyền đạt cho em những kinh nghiệm quý báu trong cách nghĩ, các tiếp cận và giải quyết vấn đề, tác phong làm việc, những tƣ tƣởng hoàn toàn mới trong sáng tạo và nhận thức kiến trúc. Các tố chất đó đã, đang và sẽ giúp em vững vàng hơn trong chuyên môn, tự tin hơn trong cuộc sống. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, các thầy cô trong khoa Kiến trúc trƣờng Đại học Duy Tân và đặc biệt là thầy giáo PHAN QUANG MINH, đã tạo mọi điều kiện và tận tình giúp đỡ, dạy dỗ em suốt 5 năm qua. Mặc dù đƣợc sự giúp đỡ chỉ bảo của các thầy cô và bản thân đã nỗ lực rất nhiều nhƣng đồ án này vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận đƣợc các ý kiến nhận xét và đánh giá của các thầy cô và những ngƣời quan tâm. Em xin trân trọng cảm ơn! Đà Nẵng, ngày 13 tháng 05 năm 2011. Người viết

Phạm Phú Vinh

GVHD : THS.KTS PHAN QUANG MINH SVTH : PHẠM PHÚ VINH

LỚP: K12KTR1

MSSV: 0689

21

KhuPhucHop  

TÊN ĐỀ TÀI: KHU PHỨC HỢP PARADISE BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006-2011 KHOA KIẾN TRÚC - ĐẠI HỌC D...