__MAIN_TEXT__

Page 3

bl

e a 20 ar k n s et in en is v Sv Pr g av i n h is

Pu

I N SP I RATION OCH I N FO RMAT I O N F RÅ N UT B IL D NINGSFÖ RVA LT NINGE N I STO CK H O L M S STAD

11

STOCKHOLM #5/2012 LÄRA Stockholm ges ut av utbildnings­förvaltningen i Stock­ holms stad och utkommer med sex nummer per år. Adress: LÄRA Stockholm, Utbild­ ningsförvaltningen, Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress: Hantverkargatan 2F. Chefredaktör: Agnetha Styrwoldt-Alfheim, 08-508 33 826, agnetha.styrwoldt-alfheim@ stockholm.se.

Medverkande skribenter: Katarina Bjärvall, Pontus Dahlman, Annelie Drewsen, Agneta Berg­ hamre Heins, Ulf Jämterud, Helene Lumholdt, Filippa Mannerheim, Pernilla Rönnlid, Monika Sidén, Marie-Hélène Sund, Annebritt Ullén och Ingela Ösgård.

FOTO: ulrica zwenger

Tryck: Östertälje Tryckeri AB, ­Stockholm, 2012. ISSN 1654-7330. Upplaga: 16 500 exemplar. För kostnadsfri prenumeration, kontakta utbildningsförvaltningen på info.utbildning@stockholm.se.

14

”Flerspråkighet ses ofta som ett problem. Det behövs en ny språk­ medvetenhet bland alla lärare”, säger professor Inger Lindberg.

34

30

Vad utmärker en riktigt bra peda­ gog? Vi samlade fyra ungdomar som gick ut gymnasiet i våras för ett samtal om läraryrket.

FOTO: robert blombäck

Grafisk form: b-e-r-g.se

20

Jan Vanhoof och Jennifer Adams, nätverkande och workshoppar. Den tredje upplagan av den internationella skolkonferensen The Stockholm Summit gick av stapeln under försommaren. Vi var på plats på Hotell Hilton vid Slussen och rapporterar från några av de mest spännande föreläsningarna. FOTO: robert blombäck

Ansvarig utgivare: Thomas Persson.

FOTO: ulrica zwenger

Redaktör, projektledare: Tomas Bannerhed, 08-508 33 899, tomas.bannerhed@stockholm.se.

Lärarcoachen Janna Scheéle vill bomba både elever och lärar­ kolleger med kärlek. Vi följde henne under en dag på jobbet.

Dessutom ...

Omslag: Skådespelaren Johan ­Rabaeus fotograferad på Kultur­ huset av Robert Blombäck.

Matteverkstaden — ­ ett lyft för alla

4

Johan Rabaeus brinner för klassikerna

26

Puentedura fyllde Globalas aula

9

Strindberg tar plats i stadens skolor

29

Ansiktslyft för skolornas webbplatser

10

Ny strategi för bättre lärande

38

Läkarronden kommer till skolan

12

Hallå där, Marie Johannesson

39

Krönika: ”Vi hittar ändå allt på nätet”

13

Nämnd & Nytt

40

Ny databank med pedagogiska program

19

Serie: ”Livets hårda skola”

40

Avis Glaze: ”Behandla lärarna som proffs!”

21

Sista ordet

43

LÄRA #5/2012

3

Profile for Info Utbildningsförvaltningen

LÄRA Stockholm 5 2012  

Information och inspiration från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

LÄRA Stockholm 5 2012  

Information och inspiration från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Advertisement