Page 33

Foto: marc femenia

IT I UNDERVISNINGEN

2 300 surfplattor ­delas ut För att ta reda på hur surfplattor kan göra skillnad i undervisningen låter utbildningsförvaltningen 13 skolor testa dem. Från förskoleklass till gymnasienivå kommer totalt 2 300 surfplattor att delas ut. Några av skolorna kommer att ge alla elever i en viss årskurs tillgång till surfplattor, medan andra använder sig av dem i ett specifikt ämne eller för en viss elevgrupp. – Framför allt vill vi testa och se om surfplattorna gör skillnad i undervisningen. Utvecklingen har gått väldigt fort och många säger att det är fantastiskt. Det ska bli intressant att se vilken skillnad de gör, säger Claes Johannesson, IT-samordnare på utbildningsförvaltningen. Utvärdering kommer att ske succes­ sivt. En första delrapport kommer i november i år, men det är viktigt att skolorna ges ordentligt med tid innan en större utvärdering genomförs. Ett nätverk mellan deltagande skolor kommer också att bildas. För att hitta lämpliga skolor tillfrågades grundskolechefer och gymnasiechefer. De föreslog skolor som sedan fick beskriva hur de ville jobba med surfplattorna. Utifrån ansökningarna valde sedan utbildningsförvaltningens IT-råd ut 13 skolor. n Annelie Drewsen

Dessa skolor ingår ■■Elinsborgsskolan, Fagersjöskolan/Ma­ gelungsskolan, Husbygårdsskolan, Hög­ landsskolan, Johannes skola, Sjöängs­ skolan, Skarpabyskolan, Vinstaskolan, Årstaskolan, Ärvingeskolan, Brännkyrka gymnasium, Farsta gymnasium och Norra Real/Ross Tensta gymnasium.

LÄRA #3/2012

33

LÄRA Stockholm 3 2012  

Information och inspiration från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

LÄRA Stockholm 3 2012  

Information och inspiration från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Advertisement