LÄRA Stockholm 2 2012

Page 1

LÄRA

#2/2012 STOCKHOLM

Jan Eliasson:

Skolans betydelse enorm Ny lärarroll med digital respons | Hon är förälskad i laborationer ”Jag ger inte eleverna ledigt” | Närvaro i nuet minskar stressen


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.