Page 28

FOTO: ULRICA ZWENGER

DIGITALT LÄRANDE

Ali Aljadera håller föredrag om fredspris­ tagaren Martin Luther King. Text, film och bilder har han på sin surfplatta som han kopplat till klassrummets projektor.

Sömlöst lärande med IT Höjda meritvärden och ökat kollegi­ alt lärande. Det är några av de resultat som Flit — ett forskningsbaserat ut­ vecklingsarbete tillsammans med KTH — har fört med sig på Kista grundskola. Och nu fortsätter satsningen på digi­ talt lärande. I have a dream … På projektorduken ser vi Martin Luther King framföra sin vision i Washington 1963 inför hundratusentals åskådare. Det är Ali Aljadera som håller föredrag om den världsberömde pastorn. Föredraget är förstärkt med bilder, kartor och korta texter om viktiga hållpunkter i freds­ pristagarens liv. Allt sker med hjälp av Ali ­Aljaderas egen surfplatta kopplad till klassrummets projektor. Han använder 28

LÄRA #6/2015

sig av presentationsprogrammet Keynote där han själv, utan att vi andra ser, kan läsa lite från en stödtext han skrivit ner. Efteråt får han applåder av sina klass­ kamrater i 7B och förstås av sin lärare Roger Terner: – Det var otroligt mycket fakta du re­ dovisade. Kanske var det lite stressat, du kunde ha hållit ett något lugnare tempo. Men när du spelade upp Martin Luther Kings tal blev jag till och med lite tårögd. Lektionen fortsätter med att eleverna en

efter en presenterar någon av alla dem som fått Nobels fredspris genom åren. – Det är jättebra och lätt att använda Ipad säger Amina Kazinic, Ali Aljaderi och Bawar Mustafa nästan i munnen på varandra efter lektionen.

– Det går så snabbt att komma i gång också, förklarar Roni Shukri. Om man använder pc så tar det jättelång tid in­ nan man har loggat in och kan börja. – Surfplattan hjälper eleverna att utvecklas. Jag kan se att de gör bättre presentationer i dag än för tio år sedan. Det blir också lustfyllt på ett annat sätt, bekräftar Roger Terner. Han är förstelärare i SO och ska också stötta det digitala lärandet på skolan. Han tillstår att han själv var ganska skeptisk när skolan började med surf­ plattor för fyra år sedan. – Men vi kom ganska snabbt fram till att överge pc:n till förmån för surfplat­ tan. Den är liten och lätt och eleverna kan ta den med sig hem. De är också snabba på att lära sig att hantera den.

Lära # 6 2015  

Information och inspiration från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad

Lära # 6 2015  

Information och inspiration från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad

Advertisement