__MAIN_TEXT__

Page 14

SAMTALET

TEXT: KATARINA BJÄRVALL

”Elevernas frågor nyckeln i låset”

FOTO: ulrica zwenger

När skolan svartmålas ska lärarna fokusera på sina egna klassrum, menar Anne-Marie Körling.   — De problem man inte har behöver man inte bry sig om, och de problem man har löser man genom mer undervisning.

H

on älskar frågor, Anne-Marie Körling, grundskolläraren som har blivit en av Sveriges mest profilerade skoldebat­ törer. Om elevernas frågor som motor för kunskap har hon skrivit bland annat i sin nya bok ”Lära­ ren inom mig”, och när hon hänger ut genom köksfönstret i sin lägenhet i Johanneshov och med ett rop välkomnar oss upp i sitt hem är det tydligt att hon även älskar journalisters frågor. Vilket är tur, för de ska bli många. Anne-Marie Körling är lärare men också före­läsare, handledare, författare och blogga­ re. Sedan ett par år arbetar hon på uppdrag av Skolverket halvtid som coach på Hovsjö­skolan i Södertälje medan hon på andra halvan av tiden föreläser på skolor och hos huvudmän runt om i landet. Man skulle helt enkelt kunna säga att hon jobbar som inspirationskälla. Det är också i den rollen som hon med ojämna mellanrum bjuder in människor från skolans värld till pedagogiska samtal över soppa och vin här i det så kallade Körlings kök. Du har besökt väldigt många skolor. Vad har du för bild av lärarnas arbetssituation — vilka ­problem och möjligheter ser du?

– Jag tror att vi måste vara lite varsamma med hur vi berättar om skolan. Det betyder inte att vi ska blunda för saker som vi inte klarar av, men vi måste också titta på det som vi gör bra – lek­ tionen som var en lyckad lektion, kollegan som kom med en ny idé, alla skratt vi skrattade och att vi trots dalande Pisaresultat hade en språk­ lektion där eleverna använde så här många begrepp – alla sådana små droppar av händelser som vi inte talar om men som kan bidra till att vi förändrar och bygger upp någonting. Det goda exemplets makt?

– Ja. Man kan fråga eleverna också. Jag pra­ tade med en elev som kom från en annan skol­ 14

LÄRA #5/2014

värld i något annat land och han sa att svenska lärare borde vara jättestolta över det de gör. ”Jag har lärt mig så mycket”, sa han. Om elev­ erna tänker så om sin skola, då är det upp till oss att leva upp till det och utmana med det som eleverna ännu inte kan. Ett inspirerande perspektiv …

– Och inspirerande perspektiv måste vi få ha! Det betyder inte att vi säger att det andra inte finns. Om elever säger att de inte kan det här så undervisa dem, ge dem det de inte kan! Kan du inte läsa när du går i årskurs 8 så är du på rätt plats för här får du lära dig läsa. – Om jag som lärare kan komma åt varför jag blev lärare, vad jag tycker om, varför jag brann för matematik – då kommer jag att gå in i nästa lektion och visa det för eleverna: ”Ni ska vara glada att ni har fått mig som lärare för jag älskar det här ämnet och jag älskar att stå här tillsammans med er.” Man behöver inte säga det men man behöver utstråla den kraften. – Om man stannar tiden i bara några minu­ ter och reflekterar så får man kraft och då får man också stolthet och yrkesglädje och möj­ lighet att förändra det man önskar förändrar. Det handlar om ett val hos lärarna själva att vilja stoppa lite av tiden för att gå tillbaka, föra pedagogiska samtal, delta i varandras lektio­ ner och lyssna på och utmana varandra. Det kan skapa en sorts rymd runt läraren. Läraren får tillgång till sig själv som redskap, sin egen kunskap och det som ska omsättas, det som är nytt eller det som ska prövas. Har lärarna tid med det? Det finns de som sjukskriver sig bara för att hinna rätta prov.

– De yttre omständigheterna vill så mycket med skolan. Tomas Tranströmer har skrivit om hur man skickar ett brev och det brevet öppnas inte. Och så tycker jag att det är med skolan – man vill en massa saker med oss, ”det

>>

Profile for Info Utbildningsförvaltningen

LÄRA 2014 #5/2014  

Inspiration och information från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad

LÄRA 2014 #5/2014  

Inspiration och information från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad

Advertisement