Page 16

SAMTALET

Lämna skolorna i fred! TEXT: KATARINA BJÄRVALL Foto: Ulrica Zwenger

Skolan är Sveriges viktigaste kulturinsti­ tution, menar DNjournalisten Maciej Zaremba. Två år efter den uppmärksam­ made artikelserien om skolan ser han fortfarande hur den pressas av byråkrater, forskare och vinst­ drivande koncerner.   Låt lärarproffsen drivas av hängivelse, manar han.

M

aciej Zaremba kommer cyklande från Söder med andan i halsen. Hela förmiddagen har han suttit och skrivit intensivt på en replik i debatten efter hans senaste artikelserie i Dagens Nyheter, och nu är han i desperat behov av en dubbel espresso med varm mjölk. Först när jag har ordnat fram en sådan från ett kafé nära utbildningsförvaltningens lokaler på Hantverkargatan kan han slå sig ner och tänka tillbaka två år, till tiden då hans reportageserie ”Hem till skolan” ­publicerades i DN. Maciej Zaremba har vad som kan kallas en unik position som senior reporter på DN:s kultur­redaktion. Han har frihet att bedriva egna – stundtals egensinniga – utforskningar och omsätta dem i långa, personligt analyserande reportageserier. Teman under åren har omfattat kränkta studenters makt på Lärarhögskolan i Stockholm, skogsnäringens skövling av natur- och kulturvärden och nu senast byråkratiseringen av sjukvården som gör att det mest lönsamma för en läkare ibland kan vara att låta patienten dö. Provocerande teman alltså – och disparata, men med det gemensamt att de belyser dilemman som vi ofta inte har sett därför att vi har haft dem alltför nära inpå oss. Och dessutom teman som står sig, det visar sig genom att tre av artikelserierna också har blivit böcker: ”Hem till skolan” (2011), ”Skogen vi ärvde” (2012) och nu senast ”Patientens pris”, som utkom nyligen. Vad fick dig att skriva serien om skolan?

– Kulturchefen. Det var han som sa till dig? Björn Wiman på DN?

– Han sa inte till mig utan han föreslog det. Men jag sa: ”Nej, det där är alldeles för osexigt och komplicerat och dessutom så förstår jag inte artiklar i lärartidningarna, det är ett sådant innanspråk.” Men Björn envisades. Det var faktiskt första gången jag blev övertalad 16

LÄRA #4/2013

att göra något som jag själv inte var intresserad av. Men sedan blev du intresserad?

– Ja, jag bjöd hem ett gäng lärare som var bekantas bekanta, och de var desperata. Det här var tuffa människor, så om de var desperata så var det allvar. Vad bestod deras desperation i?

– De var desperata över skolledningarna, över kursplanerna, över facket, över kommunernas attityd till skolan, över lagstiftningen, över lärarutbildningen, över kommunaliseringen … Verkade ämnet sexigare när du insåg vidden av problemen?

– Jag går ju i gång på absurditeter, det gör alla journalister – när man stöter på någonting som får en att tänka: ”Herregud, varför kände jag inte till att det var på det här sättet, vet medborgarna om det?” Då finns det någonting att berätta. Och det lustiga är att det får karaktären av ett avslöjande fast det inte är några nyheter för dem som är inne i det. – Och så tror jag att det fanns ett element av skuldkänsla med i bilden. Jag hade tidigare suttit som redaktör för DN:s essäsida och jag minns att det kom in långa artiklar om skolan som jag refuserade för att de var så tråkiga och svårförstådda. När jag träffade lärarna insåg jag att vi på kulturredaktionen över huvud taget inte hade intresserat oss för skolan, vilket är väldigt egendomligt med tanke på att det är den i särklass viktigaste kulturinstitutionen i landet. Vad var det sedan som överraskade dig mest under arbetet?

– Att en grupp pedagoger med ganska extrema idéer kunde ha ett sådant enormt inflytande över hela skolan under en så pass lång tid. Människor som blivit frälsta av den amerikanske pedagogen John Deweys tankar. Det centrala var att man skulle avskaffa läraren eftersom bara det att någon stod och lärde ut saker var en auktoritär situation. I stället skulle eleverna söka sig kunskap själva med >>

Profile for Info Utbildningsförvaltningen

LÄRA Stockholm nummer 4 2013  

Inspiration och information från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

LÄRA Stockholm nummer 4 2013  

Inspiration och information från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Advertisement