__MAIN_TEXT__

Page 11

5.12.2019 • Nr 19

Fortbildning och gemenskap i 20 år

11

Föreningen Elips vill inspirera lärare att skapa nätverk och att ta ansvar för sin egen fortbildning samt inse att styrkan ligger i gemenskapen. I de orden finns också orsaken till att Elips, en liten intresseförening för pedagogiskt samarbete, grundades år 1999.

A

rbetet som lärare var krävande då som nu, och åtta lärare från huvudstadsregionen började träffas en gång per månad för att diskutera och utveckla arbetet i skolan genom att dela med sig av sin pedagogiska kompetens. Inget pedagogiskt ämne kom lätt undan då det diskuterades och granskades utifrån förskollärares, klasslärares, speciallärares, rektors samt föräldrars - via representant från Hem och skola - synvinkel Konceptet visade sig vara lyckat för idag, 20 år senare, är föreningens verksamhet i full gång. Under åren har många studiebesök ägt rum både i hemlandet och utomlands. Dessutom har föreningens medlemmar tillverkat en hel del pedagogiskt material såväl till matematikundervisningen som till undervisningen i modersmålet. Vidare har föreningen ordnat ett seminarium om ”Framtidens skola”. I år under höstlovet hade Elips möjlighet att besöka Skandinavis-

ka skolan Costa Blanca i Orihuela i Spanien. Efter att vi kontaktat skolan fick vi en inbjudan av skolans rektor Ingela Björklund. Intresset riktades främst på att se hur en skola fungerar då eleverna pratar olika språk och kommer från olika kulturer. Skolan grundades för ungefär 20 år sedan och hade då cirka 35 elever. Idag består skolan av omkring 130 elever och erbjuder grundskoleutbildning från förskoleklass till årskurs 6 för svenska, norska och finska elever. Skolan har också elever som går i högstadiet eller i gymnasiet och som har möjlighet till handledning och att läsa på distans. Deltagarna i studiebesöket fick följa med undervisningen i de olika klasserna. Skoldagen inleddes med en gemensam rörelsestund där både elever och lärare deltog. I skolan rådde en tillåtande och respektfull atmosfär och i klasserna var undervisningsspråket svenska och ibland finska. Elevgrupperna blandades regelbundet både ål-

ders- och nationalitetsmässigt. Skolans rektor Ingela Björklund berättade om skolans verksamhetsidéer, om administrationen och om ekonomin. Rektorn betonade att skolan ska vara en trygg plats där alla elever får vara sig själva. Hon berättade om sin syn på ledarskap och själv utstrålade hon en otrolig positivitet. Och varför inte, då skolans vision är ”Att bli den bästa nordiska skolan i Spanien” genom att vara en trygg skola där barn och vuxna kan vara sig själva, en skola som inspirerar eleverna att hela tiden lära sig mera samt en skola som uppmuntrar till arbetsro och framtidstro. Rektor Ingela Björklund var intresserad av den finländska skolan och vårt skolsystem. Vi hoppas att vårt studiebesök leder till en fortsatt kontakt så att rektor Björklund med några kolleger besöker någon av våra skolor. anne-marie forsman-pihl ingeborg hermansson

 Sju av Elips åtta medlemmar uppställda för porträttering vid Skandinaviksa skolan Costa Blanca i Spanien. Bakre raden från vänster: Mia Förars-Pöytäniemi, Camilla Charpentier, Anne-Marie Forsman-Pihl och Ann-Sofi Påwals-Amoroso. I den främre raden står från vänster Elisabeth Stierncreutz, Britt-Mari Bärlund och Ingeborg Hermansson.

Lärarnas gemensamma Turva Du och alla andra yrkesmänniskor inom undervisningsbranschen bygger upp Finlands framtid varje dag. Ni skapar gemensam välfärd genom att uppmuntra och inspirera. Ni är mästare på att samarbeta. Det är också vi här på Turva. Vi är ett försäkringsbolag som ägs av människor som tror på arbete och det gemensamma goda. OAJ har försäkrat sina medlemmar bland annat med en gemensam rese- och olycksfallsförsäkring. Som OAJ-medlem kan du koncentrera dina försäkringar till Turva och få tillgång till alla våra förmåner. Titta in på vårt kontor, ring oss eller läs om dina förmåner på adressen turva.fi/oajfslsvenska

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva • www.turva.fi • tel. 01019 5110

Profile for Tom Ahlfors

Läraren 19 2019  

Läraren 19 2019

Läraren 19 2019  

Läraren 19 2019

Profile for lararen
Advertisement